Dopravní podnik Ostrava a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí jednu podřízenou organizaci.


Založeno 19.10.1995
IČO 61974757
Datová schránka f7mdrpg

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Daniel Morys (zapsán 10.07.2018 )
Znepřístupněno
Roman Šula (zapsán 10.07.2018 )
Znepřístupněno
Martin Chovanec (zapsán 10.07.2018 )
Znepřístupněno
Aleš Hladký (zapsán 10.07.2018 )
Znepřístupněno
Michal Otava (zapsán 10.07.2018 )
Znepřístupněno
 


Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní podnik Ostrava a.s.
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Žádný dodavatel nedominuje nad ostatními.

Zakázky s podezřelou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 122 smluv bez uvedené ceny. Tj. 8,67 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 8 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,57 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,28 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 9 smluv.

V registru smluv evidujeme 7640 smluv za celkem 32 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 532 smluv za 513 mil. Kč (pokles o -83,88 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 0,19 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Veřejné služby pro energie (248 mil. Kč), Dary a dotace (61 mil. Kč), Stavebnictví (50 mil. Kč), Hromadná autobusová a vlaková doprava (46 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní podnik Ostrava a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní podnik Ostrava a.s. dostala 350 dotací v celkové hodnotě 8 344 485 123 Kč.

0 dceřiných společností firmy Dopravní podnik Ostrava a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Dopravní podnik Ostrava a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní podnik Ostrava a.s. uzavřel 1694 smluv smluv (tj. 22,17 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 56 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci.

Zobrazit další informace