Informace o VWR International s.r.o.

VWR International s.r.o.

soukromá firma

Založena
13.03.1995
První známá smlouva podepsána 17 let po založení firmy.
IČO 63073242
Datová schránka k56s9d7
Dceřinné společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Další informace o subjektu více na  
První smlouva v RS uveřejněna 1.10.2012
Poslední smlouva v RS uveřejněna 14.12.2018
Sdílení

Statistiky z registru smluv

Statistiky
Rok Počet smluv Hodnota smluv
Před 2016 10 1,62 mil. Kč
2016 141 37,33 mil. Kč
2017 308 62,6 mil. Kč
2018 326 110 mil. Kč
Celkem 785 211,56 mil. Kč
Počet smluv bez uvedené ceny
Rok Počet smluv % podíl
2016 13 9,22 %
2017 6 1,95 %
2018 17 5,21 %
Celkem 36 4,59 %
Základní dotazy pro tento subjekt

Prohledat všechny databáze, kde se VWR International s.r.o. vyskytuje Hlídat

Všechny smlouvy, kde se VWR International s.r.o. vyskytuje Hlídat

Všechny veřejné zakázky, kde se VWR International s.r.o. vyskytuje Hlídat

Základní dotazy pro tento subjekt
a všechny provázané společnosti
(celkem 1 subjekt - jejich seznam)

Prohledat všechny databáze, kde se vyskytuje VWR International s.r.o. a provázané společnosti Hlídat

Všechny smlouvy, kde se vyskytuje VWR International s.r.o. a provázané společnosti Hlídat

Všechny veřejné zakázky, kde se vyskytuje VWR International s.r.o. a provázané společnosti Hlídat


Hlídat pouze vybrané provázané společnosti k VWR International s.r.o.

Další informace

Veřejné zakázky VWR International s.r.o. se účastní nejméně 152 veřejných zakázek.
Vypsat všechny tyto veřejné zakázky.

VWR International s.r.o. jako dodavatel (příjemce peněz)

IČOPočet smluv
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
Státní veterinární ústav Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Státní veterinární ústav Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ústecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SAKO Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Geologický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Revmatologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Povodí Ohře, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fakultní nemocnice Plzeň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VODÁRNA PLZEŇ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DIAMO, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní veterinární ústav Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Endokrinologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fakultní nemocnice v Motole detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nemocnice Na Bulovce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nemocnice Český Krumlov, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kroměřížská nemocnice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CHEVAK Cheb, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OZO Ostrava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, VERONSKÉ NÁMĚSTÍ 391 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1

IČOSoučet cen
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33,54 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18,36 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12,9 mil. Kč
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12,87 mil. Kč
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10,24 mil. Kč
SAKO Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9,43 mil. Kč
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7,64 mil. Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6,35 mil. Kč
Státní veterinární ústav Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5,88 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5,75 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5,24 mil. Kč
Ústecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5,2 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4,75 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4,44 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,73 mil. Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,7 mil. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,65 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,33 mil. Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,14 mil. Kč
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,05 mil. Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,03 mil. Kč
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,3 mil. Kč
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,86 mil. Kč
Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,63 mil. Kč
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,62 mil. Kč
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,43 mil. Kč
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,35 mil. Kč
Geologický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,14 mil. Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,13 mil. Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,1 mil. Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,05 mil. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,04 mil. Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,02 mil. Kč
Povodí Ohře, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
960 Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
888 Kč
Státní veterinární ústav Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
787 Kč
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
715 Kč
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
659 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
631 Kč
Revmatologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
592 Kč
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
571 Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
557 Kč
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
529 Kč
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
517 Kč
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
501 Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
494 Kč
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
491 Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
478 Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
472 Kč
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
447 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
413 Kč
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
404 Kč
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
401 Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
390 Kč
VODÁRNA PLZEŇ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
351 Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
348 Kč
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, VERONSKÉ NÁMĚSTÍ 391 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
323 Kč
Fakultní nemocnice Plzeň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
314 Kč
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
314 Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
312 Kč
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
292 Kč
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
291 Kč
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
285 Kč
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
282 Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
270 Kč
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
245 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242 Kč
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242 Kč
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
234 Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
227 Kč
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
223 Kč
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
198 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
196 Kč
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
188 Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
182 Kč
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
179 Kč
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
178 Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
177 Kč
Kroměřížská nemocnice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
170 Kč
Nemocnice Český Krumlov, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
168 Kč
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
155 Kč
DIAMO, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
125 Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
123 Kč
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
115 Kč
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103 Kč
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 Kč
Nemocnice Na Bulovce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 Kč
Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 Kč
Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
93 Kč
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
93 Kč
Fakultní nemocnice v Motole detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 Kč
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 Kč
Endokrinologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 Kč
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 Kč
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 Kč
Státní veterinární ústav Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 Kč
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 Kč
CHEVAK Cheb, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 Kč
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 Kč
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 Kč
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53 Kč
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
OZO Ostrava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

VWR International s.r.o. jako odběratel (plátce peněz)

IČOPočet smluv
Fakultní nemocnice Plzeň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Nemocnice Na Bulovce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajská zdravotní, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1

IČOSoučet cen
Nemocnice Na Bulovce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,66 mil. Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,45 mil. Kč
Fakultní nemocnice Plzeň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,08 mil. Kč
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
621 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
339 Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
320 Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
233 Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
102 Kč
Krajská zdravotní, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 Kč


Základní přehled o aktivitě v rejstříku smluv za celé období

Smlouvy uzavřené v jednotlivých měsících za posledních 3 roky

Smlouvy uzavřené v posledních 3 letech. Starší uzavřené smlouvy v grafu nejsou.