Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:25278878

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:25278878'

Nalezené veřejné zakázky 48 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00130278 12.04.2020 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa geodetického informačního systému GRAMIS 1 891 636 Kč
  P17V00130801 01.11.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
TDI v rámci stavby PS 601 H13– pro oblast geodezie 1 612 800 Kč
  Z2016-002581 01.11.2016 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa systému GIS "GRAMIS" a geodetické práce 702 705 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude datový a programátorský servis GIS a geodetické činnosti pro českou část ropovodu Družba a ropovodu IKL a jejích technologických a technických zařízení.
  P19V00167779 30.12.2019 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa geografického informačního systému GRAMIS 2 000 000 Kč
  P16V00109168 12.04.2020 neuvedena Technologická agentura ČR GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Vytvoření návrhu metodiky pro provádění 194 515 Kč
  P17V00130801 01.11.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
TDI v rámci stavby PS 601 H13– pro oblast geodezie 1 612 800 Kč
  498257 02.05.2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

Geodetické práce a práva GIS GRAMIS (původni 20 000 000 Kč
Neznámý Provádění geografických prací, služeb a odborných konzultací, spojených s aktualizací geografického informačního systému GRAMIS, jehož licence je v provozu u objednatele.
  Z2017-020349 31.10.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa systému GIS "GRAMIS" a geodetické práce 285 794 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude datový a programátorský servis GIS a geodetické činnosti pro českou část ropovodu Družba a ropovodu IKL a jejich technologických a technických zařízení.
  P19V00150216 07.01.2019 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
+2 další dodavatelé
Geodetické služby 2019 - 2022 1 882 600 Kč
  Z2021-044740 29.07.2022 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Geodetické služby 2022 - 2025 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb obecného geodetického charakteru, které zahrnují zejména: - Zaměření na trasách ropovodu a CTR (opravy vad izolace, opravy vad na ropovodech, vytyčení průseků apod.) - Zaměření kritických oblasti (krytí vodních toků, pasportizace) - Pozemkové služby, podklady pro řešení vlastnických vztahů - Kontrolní nivelace nádrže - 3D scanování zařízení - Ostatní geodetické služby - Pořizování fotodokumentace s využitím dronu
  P19V00167779 30.12.2019 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa geografického informačního systému GRAMIS 2 000 000 Kč
  498083 25.07.2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. HRDLIČKA spol.s r.o.
GEODET,spol.s r.o.
+128 dalších dodavatelů
Provádění geodetických prací (rámcová smlouva) 0 Kč
Neznámý
  P16V00001367 23.12.2016 neuvedena Lesy České republiky, s.p. GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
HRDLIČKA spol.s r.o.
+44 dalších dodavatelů
Provádění geodetických prací - Moravskoslezský a 0 Kč
  Z2017-011534 02.05.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa systému GIS "GRAMIS" a geodetické práce 241 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude datový a programátorský servis GIS a geodetické činnosti pro českou část ropovodu Družba a ropovodu IKL a jejich technologických a technických zařízení.
  P16V00109168 neuvedena Technologická agentura ČR GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Vytvoření návrhu metodiky pro provádění 194 515 Kč
  632989 27.05.2016 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa systému GIS "GRAMIS" a geodetické práce 4 228 440 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00002191 21.03.2019 neuvedena MĚSTO HRONOV GEODÉZIE - TOPOS a.s.
SmartPlan s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
Tvorba strategických a koncepčních dokumentů 1 301 900 Kč
  Z2016-007223 05.02.2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. GEOVIA s.r.o.
Geodézie Podyjí, s.r.o.
+44 dalších dodavatelů
Provádění geodetických prací - Moravskoslezský a 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  103664 15.03.2016 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODEZIE - TOPOS a.s.

Datový, programátorský servis GIS a geodetické 552 090 Kč
Neznámý Stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude datový a programátorský servis GIS a geodetické činnosti pro českou část ropovodu Družba a ropovodu IKL a jejich technologických a technických zařízení.
  P17V00001852 19.06.2017 neuvedena Státní pozemkový úřad AREA G.K. spol. s r.o.
AREA G.K. spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Geodetické služby 2017-2018 - KPÚ pro LK 0 Kč
  P19V00159271 27.05.2020 neuvedena Statutární město Plzeň Alfa World s.r.o.
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
+2 další dodavatelé
Doměření veřejného osvětlení DTM Plzně 2019 0 Kč
  P19V00159271 08.07.2019 neuvedena Statutární město Plzeň Alfa World s.r.o.
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
+2 další dodavatelé
Doměření veřejného osvětlení DTM Plzně 2019 0 Kč
  P17V00004625 12.04.2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb č. 109 705 Kč
  P20V00000176 04.09.2020 neuvedena Město Bílina GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Zpracování geometrického plánu – Cyklostezka přes 91 540 Kč
  P19V00159271 08.07.2019 neuvedena Statutární město Plzeň GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Alfa World s.r.o.
Doměření veřejného osvětlení DTM Plzně 2019 0 Kč
  P18V00002985 14.06.2018 neuvedena Státní pozemkový úřad geo c+ s.r.o.
DWK GEO spol. s r.o.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po 0 Kč
  498257 09.02.2018 neuvedena ČEPRO, a.s. GEODÉZIE-TOPOS a.s.
Geodetické práce a správa GIS GRAMIS 4 480 035 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provádění geodetických prací, služeb a odborných konzultací, spojených s aktualizací geografického informačního systému GRAMIS, jehož licence je v provozu u zadavatele.
  P17V00128195 06.09.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
+2 další dodavatelé
Geodetické služby 1 859 550 Kč
  Z2018-011134 21.02.2020 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik GEOVIA s.r.o.
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
+7 dalších dodavatelů
GEODETICKÉ SLUŽBY 2018 – RÁMCOVÁ DOHODA 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-006553 18.07.2019 11.04.2019 ČEPRO, a.s. ARITMET s.r.o.
Sdružení Geodézie Východní Čechy a GEOŠRAFO
+3 další dodavatelé
Geodetické práce a služby v ČEPRO, a.s., 2019 - 50 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Geodetické práce a služby: zaměřování pro projektovou a předrealizační činnost zadavatele, zaměřování již realizovaných akcí zadavatele, zaměřování areálů skladů PHL a činností na produktovodní síti zadavatele, zaměřování čerpacích stanic zadavatele.
  P18V00002544 12.04.2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb č. 125 035 Kč
  Z2019-024675 19.07.2019 neuvedena MĚSTO HRONOV GEODÉZIE - TOPOS a.s.
SmartPlan s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
Tvorba strategických a koncepčních dokumentů 1 301 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-022394 25.07.2022 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HRDLIČKA spol.s r.o.
Geocart CZ a.s.
+23 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě 165 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody je jednotné poskytování služeb v oblasti geodézie spočívající zejména ve zpracování geometrických plánů, geodetických podkladů skutečného stavu i pro projekt, zajištění podkladů pro majetkové vypořádání, technické poradenství v zeměměřictví a vybudování bodové pole včetně šetření inženýrských sítí.
  P18V00004297 12.04.2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Smlouva o poskytnutí geodetických služeb č. 52 795 Kč
  Z2019-000299 25.07.2022 04.02.2019 MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Geodetické služby 2019 - 2022 1 882 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování souboru služeb obecného geodetického charakteru, které zahrnují zejména: - Zaměření na trasách ropovodu a CTR (opravy vad izolace, opravy vad na ropovodech, vytyčení průseků apod.) - Zaměření kritických oblasti (krytí vodních toků, pasportizace) - Pozemkové služby, podklady pro řešení vlastnických vztahů - Kontrolní nivelace nádrže - 3D scanování zařízení - Ostatní geodetické služby
  P16V00112337 neuvedena Technologická agentura ČR GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Ověření návrhu metodiky pro terénní sběr údajů o 1 410 476 Kč
  P19V00167779 30.12.2019 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa geografického informačního systému GRAMIS 2 000 000 Kč
  P17V00128195 06.09.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
+2 další dodavatelé
Geodetické služby 1 859 550 Kč
  P16V00111505 16.08.2019 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa systému GIS "GRAMIS" a geodetické práce 4 228 440 Kč
  Z2017-003435 06.02.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa systému GIS "GRAMIS" a geodetické práce 627 855 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky, jejichž předmětem bude datový a programátorský servis GIS a geodetické činnosti pro českou část ropovodu Družba a ropovodu IKL a jejich technologických a technických zařízení.
  P17V00130278 23.10.2017 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa geodetického informačního systému GRAMIS 1 891 636 Kč
  P19V00003506 09.09.2019 neuvedena Státní pozemkový úřad GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 234 360 Kč
  P20V00000591 28.05.2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Vyhotovení geometrických plánů pro výkupy 3 900 Kč
  P17V00004070 12.04.2020 neuvedena Státní pozemkový úřad GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Vytyčování a stabilizace hranic pozemků po KoPÚ 279 305 Kč
  P18V00000484 25.06.2018 neuvedena Státní pozemkový úřad GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Geodetické služby v rámci činnosti KPÚ pro 300 000 Kč
  Z2017-016054 26.10.2018 neuvedena Státní pozemkový úřad AREA G.K. spol. s r.o.
AREA G.K. spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
Geodetické služby 2017-2018 - KPÚ pro LK 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00112337 12.04.2020 neuvedena Technologická agentura ČR GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Ověření návrhu metodiky pro terénní sběr údajů o 1 410 476 Kč
  Z2021-019815 25.07.2022 neuvedena MERO ČR, a.s. GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Správa geografického informačního systému GRAMIS 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je správa softwaru GRAMIS (zejm. stávající a nové licence, technická podpora, tvorba modulů a nových funkcí, aktualizace SW), příprava dat pro export z a import do Gramisu, příprava a zpracování matematických simulací provozu, tlakových poměrů, bilancí přepravy dálkovody a dalších studií a analýz za pomoci stávajících datových zdrojů systému Gramis, příprava a zpracování nových dat do provozovaného systému PIM, aktualizace mapových podkladů katastrálních map a další.