Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:70932581

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:70932581'

Nalezené veřejné zakázky 15 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P18V00142785 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JmK-odstraňování škod na silnicích I. třídy po 571 286 Kč
  Z2018-027529 13.08.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zajištění běžné nestavební údržby mostů na 2 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-011957 04.09.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JmK - Údržba silniční zeleně 10/2017 - 09/2022 - 33 081 152 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00132309 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JMK - běžné a inspekční prohlídky silnic na území 1 733 472 Kč
  P19V00156675 19.05.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JMK - silnice I. třídy - oprava výtluků a čištění 4 451 500 Kč
  P22V00000019 05.01.2022 neuvedena Jihomoravský kraj Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zabezpečení odstraňování reklamních zařízení 2022 70 000 Kč
  P18V00143252 20.07.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JMK - Zajištění oprav výtluků, odpočívek a 5 906 700 Kč
  P17V00123906 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Silnice I. třídy JmK-oprava a údržba komunikací - 5 655 000 Kč
  P15V00003176 14.12.2015 neuvedena Jihomoravský kraj Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zabezpečení odstraňování reklamních zařízení 1 000 000 Kč
  P18V00142785 11.07.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JmK-odstraňování škod na silnicích I. třídy po 571 286 Kč
  P18V00141463 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JMK – čištění komunikací I. třídy 1 886 000 Kč
  P17V00129770 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
I/52 zimní údržba vybraných ramp 1 984 499 Kč
  P18V00143252 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JMK - Zajištění oprav výtluků, odpočívek a 5 906 700 Kč
  641602 05.05.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků 347 391 384 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území oblasti 11 Jihomoravské po dobu 8 let s předpokládaným zahájením plnění od 1.10.2017. Zimní údržbou se rozumí odstraňování, resp. zmírňování závad ve sjízdnosti vybraných úseků dálnic a silnic I. tř. vzniklých povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací, a to v období od 1.11. příslušného roku do 31.3. roku následujícího. Provádí se podle schváleného plánu zimní údržby na příslušné zimní období. Mimo toto období se závady ve sjízdnosti způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a podmínkami odstraňují bez zbytečných průtahů, nebude-li zadavatelem stanoveno jinak. Běžnou údržbou se rozumí činnosti přímo související s odstraněním závad ve sjízdnosti nebo poškozením komunikace, jejích součástí a příslušenství vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy.
  P18V00141463 13.06.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
JMK – čištění komunikací I. třídy 1 886 000 Kč