Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jiri-milek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jiri-milek'

Nalezené veřejné zakázky 70 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-014449 26. 4. 2021 neuvedena Město Jevíčko FORTEX STAVBY s.r.o.
Areál sběrného dvora Jevíčko 14 475 236 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavy Areál sběrného dvora Jevíčko.
 P15V00002911 23. 10. 2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
EXPERTNÍ ČINNOST V SEKTORU LÉČIVÝCH, AROMATICKÝCH 198 336 Kč
 Z2018-023227 12. 7. 2018 neuvedena Obec Brázdim FORTEX-AGS, a.s.
BRÁZDIM – INTENZIFIKACE ČOV – I. ETAPA 6 880 189 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v intenzifikaci ČOV v obci Brázdim ve Středočeském kraji. Čistírna odpadních vod čistí splaškové vody z obce Brázdim. Splaškové vody jsou do čistírny přiváděny stávající oddílnou kanalizací. Stávající ČOV byla projektována na kapacitu 650 EO, která je v současné době již nevyhovující a ČOV je přetěžována. V rámci intenzifikace ČOV dojde k navýšení na 800 EO.
 P17V00000054 19. 7. 2017 neuvedena Pardubický kraj FORTEX - AGS, a.s.
SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace 32 910 804 Kč
 Z2020-032335 15. 9. 2020 neuvedena Obec Zvole FORTEX STAVBY s.r.o.
Revitalizace budovy na technické zázemí v obci 10 603 721 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-017629 22. 5. 2020 neuvedena Obec Rovensko FORTEX STAVBY s.r.o.
Přístavba ZŠ Rovensko – nástavba tělocvičny 17 269 260 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 486288 29. 7. 2015 neuvedena Česká pošta, s.p. FORTEX - AGS, a.s.
Přepravní klece 12 000 000 Kč
Neznámý
 343025 18. 6. 2013 neuvedena Město Šumperk FORTEX - AGS, a.s.
Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka, Nerudova 5 434 146 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2017-003888 17. 5. 2021 neuvedena Obec Staříč FORTEX - AGS, a.s.
KR OSTRAVA a.s.
+1 dodavatel
Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
 P15V00106220 12. 4. 2020 neuvedena Olomoucký kraj FORTEX - AGS, a.s.
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - 2 604 692 Kč
 P18V00000009 12. 4. 2020 neuvedena Obec Velké Losiny FORTEX - AGS, a.s.
Oprava objektu KČS Velké Losiny – U Losinky 1 891 246 Kč
 P17V00124539 19. 6. 2017 neuvedena Česká pošta, s.p. FORTEX - AGS, a.s.
Přepravní klece 22 000 000 Kč
 P20V00000001 18. 5. 2020 neuvedena Obec Předboj FORTEX - AGS, a.s.
ČOV Předboj - odvodnění kalu 1 753 708 Kč
 P15V00022046 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
FORTEX - AGS, a.s.
+18 dalších dodavatelů
Servisní prohlídky osobních vozidel 698 320 Kč
 P13V00000225 21. 8. 2013 neuvedena Vězeňská služba České republiky FORTEX-AGS, a.s.
Mírov - stavební úpravy obj.č. 24 Likus 248 132 Kč
 P16V00000467 27. 5. 2016 neuvedena Vězeňská služba České republiky FORTEX-AGS, a.s.
"Oráčov - Oprava technologického zařízení ČOV" 1 423 917 Kč
 P18V00007260 5. 9. 2018 neuvedena Obec Rovensko FORTEX - AGS, a.s.
TRENDEX NOVA a.s.
Přístavba ZŠ Rovensko 31 082 895 Kč
 Z2018-025573 27. 7. 2018 neuvedena Město Lanškroun FORTEX - AGS, a.s.
Regionální polytechnické centrum ZŠ Lanškroun, 31 736 446 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P14V00000003 neuvedena Obec Předboj FORTEX - AGS, a.s.
Rekonstrukce ČOV Předboj 7 210 286 Kč
 P16V00037053 7. 4. 2016 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje AUTO - B P K spol. s r.o. - Bosch car service
FORTEX - AGS, a.s.
+23 dalších dodavatelů
Servisní prohlídky osobních vozidel 649 545 Kč
 P21V00004433 11. 6. 2021 neuvedena VODOVODY A KANALIZACE FORTEX - AGS, a.s.
Výměna aeračních elementů ČOV Třebíč 1 470 021 Kč
 P17V00000005 31. 5. 2017 neuvedena Obec Velké Losiny FORTEX - AGS, a.s.
Modernizace technologie na ČOV v Žárové 2 706 375 Kč
 P17V00051471 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PV - AUTO spol. s r.o.
Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
+18 dalších dodavatelů
Servisní prohlídky osobních vozidel 622 850 Kč
 P16V00000330 5. 4. 2016 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Auto Kora top s.r.o.
FORTEX - AGS, a.s.
+1 dodavatel
Nákladní a užitkové automobily do 3,5 t 4 633 150 Kč
 640426 26. 7. 2016 neuvedena Město Písek FORTEX - AGS, a.s.
Rekonstrukce dmychárny ČOV Písek a výměna řídícího 5 904 151 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P16V00113166 3. 9. 2019 neuvedena Město Písek FORTEX - AGS, a.s.
Rekonstrukce dmychárny ČOV Písek a výměna řídícího 5 904 151 Kč
 354221 20. 5. 2013 neuvedena Obec Vikýřovice FORTEX- AGS, a.s.
Realizace úspor energie v budově ZŠ Vikýřovice 4 662 039 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-027607 5. 8. 2020 neuvedena Obec Předboj FORTEX - AGS, a.s.
ČOV Předboj - odvodnění kalu 1 753 708 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P20V00008347 5. 10. 2020 neuvedena VODOVODY A KANALIZACE FORTEX - AGS, a.s.
Intenzifikace ČOV Lipník 11 930 507 Kč
 P13V00000187 16. 7. 2013 neuvedena Město Šumperk FORTEX - AGS, a.s.
Nemocnice Šumperk – vybudování kardiologického 1 642 850 Kč
 232009 9. 4. 2014 neuvedena Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. FORTEX - AGS, a.s.
Kněžmost ČOV, rekonstrukce 19 155 548 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002157 19. 1. 2021 neuvedena VODOVODY A KANALIZACE FORTEX - AGS, a.s.
Intenzifikace ČOV Lipník 11 930 507 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2016-004153 16. 11. 2016 neuvedena Obec Pchery VPK Suchý s.r.o.
Sdružení Pchery správce ZEPRIS s.r.o.
+2 další dodavatelé
Pchery - kanalizace a ČOV II. etapa 78 492 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce při realizaci dostavby stokové sítě a dostrojení ČOV v obci Pchery. Celková délka navržených stok v rámci 2. etapy výstavby je 7 100,1 m.
 640426 28. 11. 2016 neuvedena Město Písek FORTEX - AGS, a.s.
Rekonstrukce dmychárny ČOV Písek a výměna řídícího 5 904 151 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P21V00000015 9. 3. 2021 neuvedena Město Šumperk FORTEX - AGS, a.s.
Dodávka 1 ks užitkového automobilu pro město 616 861 Kč
 Z2017-021225 5. 12. 2018 neuvedena Město Moravská Třebová FORTEX - AGS, a.s.
Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v 50 454 916 Kč
Oznámení o změně
 Z2017-023084 6. 3. 2018 21. 9. 2017 Obec Domašov u Šternberka FORTEX-AGS a.s.
KARETA s.r.o.
ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka 34 944 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Navrženou stavbou je řešeno odkanalizování obce včetně čištění odpadních vod. Splašková kanalizace bude z větší částí gravitační, pouze v částech, kde sklon terénu nedovolí, bude kanalizace řešená jako tlaková. Veškeré splaškové vody budou odváděny na nově vybudovanou machanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s dlouhodobou aktivací kalu. Stoka AC bude odvádět splaškovou vodu společně s dešťovými vodami do stoky A. Stávající dešťová kanalizace odvádí vodu pouze z vybudované silniční komunikace, přilehlé nemovitosti mají řešeno vsakování dešťových vod individuálně. Kapacita jednotné kanalizace byla ověřena výpočtem. Z důvodu velmi malého objemu dešťových vod v jednotné kanalizační stoce není součásti návrhu odlehčovací komora, všechny odpadní vody budou odvedeny na ČOV. Výstavbou kanalizace a ČOV se vytváří podmínky pro další rozvoj osídlení obce, dosáhne se nakládání s odpadními...
 P17V00000054 19. 7. 2017 neuvedena Pardubický kraj FORTEX-AGS, a.s.
SOŠ a SOU Lanškroun - přístavba a modernizace 32 910 804 Kč
 Z2019-022535 4. 7. 2019 neuvedena Město Hanušovice FORTEX - AGS, a.s.
Stavební úpravy domu č. 199 v Hanušovicích v rámci 27 204 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2017-016091 27. 7. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. FORTEX - AGS, a.s.
Přepravní klece 22 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2019-042012 29. 5. 2020 18. 12. 2019 Obec Štěpánov FORTEX-AGS, a.s.
Intenzifikace ČOV Štěpánov 33 780 577 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV doplňující stávající stavbu čistírny odpadních, tak aby vyhověla pro čištění odpadních vod s látkovým a hydraulickým zatížením, vyhovujícím výhledovému stavu rozvoje připojených obcí. Intenzifikace představuje úpravy stávající technologie a dostavbu nových objektů pro cílové zatížení do cca 4.600 EO, s možností využití i pro nižší zatížení odpovídající současnému zatížení, které vychází ze současného provozního měření.
 487565 18. 9. 2014 neuvedena Tělovýchovná jednota TATRAN LITOVEL FORTEX - AGS, a.s.
„Sokolovna Litovel – novostavba kuželny a 12 398 402 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00006307 23. 7. 2019 neuvedena VÚB a.s. FORTEX - AGS, a.s.
Výstavba haly strojní výroby VÚB a.s. - ZD2 24 982 588 Kč
 P15V00000082 15. 10. 2015 neuvedena Město Šumperk FORTEX - AGS, a.s.
Demolice altánu ve Smetanových sadech v Šumperku 197 761 Kč
 Z2019-009578 13. 12. 2019 neuvedena Olomoucký kraj FORTEX - AGS, a.s.
Realizace energeticky úsporných opatření – SOŠ 15 239 229 Kč
Oznámení o změně
 P15V00106220 neuvedena Olomoucký kraj FORTEX - AGS, a.s.
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - 2 604 692 Kč
 P16V00000085 25. 11. 2016 neuvedena Město Šumperk FORTEX - AGS, a.s.
Víceúčelová sportovní hala Šumperk 10 828 877 Kč
 343295 16. 5. 2013 neuvedena Město Šumperk FORTEX - AGS, a.s.
Stavební úpravy MŠ Prievidzská v Šumperku - 5 964 583 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P15V00005206 neuvedena Obec Medlov FORTEX - AGS, a.s.
Oprava společenského sálu a zázemí KD Medlov , 0 Kč
 Z2018-021645 27. 7. 2020 neuvedena Česká pošta, s.p. FORTEX - AGS, a.s.
Přepravní klece 25 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy