Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:petr-sadovsky-4

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:petr-sadovsky...'

Nalezené veřejné zakázky 24 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00158655 24. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/16, 32, 35 Opravy asfaltových hutněných vozovek 55 853 600 Kč
  630242 8. 7. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
I.tř. Sečení trávy u silnic I.tř. oblast Náchod 1 005 876 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Sečení trávy podél silnic I.tř. v okrese Náchod v délce 60 km v celkovém rozsahu 319 443 m2 v 6 sečích v průběhu let 2016-2018
  P19V00158660 24. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/14, 16, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - 55 853 600 Kč
  P16V00000366 1. 7. 2016 neuvedena Správa silnic Královéhradeckého kraje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Personalistika, účetnictví, právní poradenství a 792 000 Kč
  639835 11. 5. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
+1 dodavatel
Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků 474 030 488 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území oblasti 08 Královéhradecká . Pro tuto oblast bude uzavřena smlouva s 1 uchazečem na dobu určitou 8 let s předpokládaným zahájením plnění od 1. 10. 2017, jejímž předmětem bude provádění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy. Zimní údržbou se rozumí odstraňování, resp. zmírňování závad ve sjízdnosti vybraných úseků dálnic a silnic I. tř. vzniklých povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací, a to v období od 1. 11. příslušného roku do 31. 3. roku následujícího. Provádí se podle schváleného plánu zimní údržby na příslušné zimní období. Mimo toto období se závady ve sjízdnosti způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a podmínkami odstraňují bez zbytečných průtahů, nebude-li zadavatelem stanoveno jinak. Běžnou údržbou se rozumí...
  P18V00148863 26. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I.tř.v KHK Výspravy výtluků 5 775 300 Kč
  P17V00119776 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
I.tř. v KHK - kácení stromů v havarijním stavu 564 000 Kč
  P19V00151259 30. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I.tř. Kosení travních porostů - oblast Náchod a 13 939 359 Kč
  Z2019-020797 9. 10. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných 55 853 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  507438 14. 7. 2016 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
I. tř. Zajištění běžné údržby na silnicích I.tříd 146 689 060 Kč
Neznámý Předmětem zakázky je zajištění běžné údržby silnic I. tříd v Královéhradeckém kraji a zajištění BSP na těchto silnicích v celkové délce 439,156 km včetně jejich součástí a příslušenství (zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb., § 9 v platném znění). Běžná údržba zahrnuje povinnosti odstranit nebo označit závady ve sjízdnosti silnic včetně jejich součástí a příslušenství. Zajištění opatření pro bezpečnost silničního provozu po dopravních nehodách, vandalismu a přírodních vlivech. Provádění čištění vozovek, výměnu a osazení svislých DZ, výspravy výtluků, opravy svodidel, zábradlí, výměna a údržba směrových sloupků. Opravy krajnic, čištění příkopů, rigolů, propustků a vpustí. Řez a průklest keřů a kácení stromů k zajištění bezpečnosti.
  P14V00000481 8. 7. 2014 neuvedena Správa silnic Královéhradeckého kraje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Personalistika, účetnictví, právní poradenství a 660 000 Kč
  507438 11. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
I. tř. Zajištění běžné údržby na silnicích I.tříd 146 689 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění běžné údržby silnic I. tříd v Královéhradeckém kraji a zajištění BSP na těchto silnicích v celkové délce 439,156 km včetně jejich součástí a příslušenství (zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláška č.104/1997 Sb., § 9 v platném znění). Běžná údržba zahrnuje povinnosti odstranit nebo označit závady ve sjízdnosti silnic včetně jejich součástí a příslušenství. Zajištění opatření pro bezpečnost silničního provozu po dopravních nehodách, vandalismu a přírodních vlivech. Provádění čištění vozovek, výměnu a osazení svislých DZ, výspravy výtluků, opravy svodidel, zábradlí, výměna a údržba směrových sloupků. Opravy krajnic, čištění příkopů, rigolů, propustků a vpustí. Řez a průklest keřů a kácení stromů k zajištění bezpečnosti.
  P15V00000426 14. 7. 2015 neuvedena Správa silnic Královéhradeckého kraje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Personalistika, účetnictví, právní poradenství a 660 000 Kč
  P20V00185530 7. 12. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Zajištění inspekčních jízd na silnicích I. tříd v 984 650 Kč
  Z2019-003490 9. 10. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I.tř. Kosení travních porostů - oblast Náchod a 13 939 359 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  487874 27. 10. 2014 neuvedena Správa a údržba silnic Pardubického kraje Jiří Hudec
Miroslav Skalický
+14 dalších dodavatelů
Zimní údržba silnic I., II. a III. třídy v 29 158 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-003499 7. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Běžná údržba silnic I.tř. v Královéhradeckém kraji 86 354 980 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00158657 24. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/11, 14, 33, 36, 37 Opravy asfaltových hutněných 55 853 600 Kč
  Z2019-020798 11. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/14, 16, 37 Opravy asfaltových hutněných vrstev - 55 853 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-020794 11. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/11, 31, 33, 35, 37 Opravy asfaltových hutněných 55 853 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00148863 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I.tř.v KHK Výspravy výtluků 5 775 300 Kč
  P19V00155362 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/35 Hořice, oprava silnice v úseku mezi uzl.body 1 199 715 Kč
  Z2019-020796 11. 1. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I/16, 32, 35 Opravy asfaltových hutněných vozovek 55 853 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00017274 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
I.tř údržba silničních pomocných pozemků v okr JC 195 951 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy