Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00216208 AND ( ...'

Nalezené smlouvy 92 výsledků

Celková cena nalezených smluv 353 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  18087075 01.10.2021 19.10.2021 Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  1. TOTAL SERVICE a.s.,
  2. Univerzity Karlovy,
+1 dodavatel
2 382 006 Kč
Smlouva o zajištění servisní podpory ICT infrastruktury centrum BIOCEV  | Obor smlouvy: Laboratorní přístroje a zařízení / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
  18659975 30.11.2021 08.12.2021 Univerzita Palackého v Olomouci
  1. ČESKÝ ROZHLAS
  2. FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu,    spol. s r.o.
+3 další dodavatelé
2 420 000 Kč
Rámcová dohoda o poskytování analýz - Analýzy pro Radu ČRo
  16180299 31.03.2021 09.04.2021 Dům zahraniční spolupráce Univerzita Karlova 6 658 478 Kč
Grantová dohoda UK 2020-1-CZ01-KA226-HE-094433  | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby / Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby
  15652515 19.02.2021 01.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 521 900 Kč
Smlouva projektu 21-16218S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  15655707 23.02.2021 01.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 617 490 Kč
Smlouva projektu 21-09231S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  18884723 22.12.2021 28.12.2021 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Univerzita Karlova 2 376 011 Kč
Smlouva o směně spoluvlastnických podílů na části spoluvlastněných movitých věcech v Centru BIOCEV  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  15590291 12.02.2021 23.02.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 621 120 Kč
Smlouva projektu 21-30795S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  15830859 11.03.2021 15.03.2021 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Univerzita Karlova_1.LF 2 359 500 Kč
Rámcová dsmlouva o dílo na provádění vědecko-technických prací  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
  18309391 09.11.2021 09.11.2021 Masarykova univerzita Univerzita Karlova 2 420 000 Kč
Rámcová dohoda na zkapalňování plynného helia pro CEITEC MU (2021)  | Obor smlouvy: Laboratorní přístroje a zařízení / Chemické výrobky
  16865571 02.06.2021 09.06.2021 Technologická agentura České republiky Univerzita Karlova v Praze 1 790 804 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Eta 5  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  15747911 09.03.2021 09.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 900 630 Kč
Smlouva projektu 21-23288S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  15680215 28.01.2021 03.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 675 570 Kč
Smlouva projektu 21-02316S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  15687667 01.03.2021 03.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 535 210 Kč
Smlouva projektu 21-26376S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  16201287 26.03.2021 12.04.2021 Západočeská univerzita v Plzni Univerzita Karlova Matematicko fyzikální fakulta 2 228 207 Kč
spolupráce na projektu "Motion-Capture 3D Sign Language Resources"  | Obor smlouvy: IT
  15799087 11.03.2021 11.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 536 420 Kč
Smlouva projektu 21-29772S  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  16355919 14.04.2021 23.04.2021 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. Univerzita Karlova 2 319 000 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o řešení grantového projektu č. 19-26638X  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  15590127 12.02.2021 23.02.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 537 630 Kč
Smlouva projektu 21-13882J  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  18596903 29.11.2021 03.12.2021 ČESKÝ ROZHLAS
  1. Media Content Experts s.r.o.
  2. Univerzita Palackého v Olomouci
+3 další dodavatelé
2 420 000 Kč
S2021/09757/00 Výběr zpracovatelů analýz pro RAdu ČRo
  15680459 28.01.2021 03.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 6 599 340 Kč
Smlouva projektu 21-31978J  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  17746967 06.09.2021 14.09.2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Univerzita Karlova 6 582 400 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě LTC19045  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  16665743 18.05.2021 21.05.2021 Technologická agentura České republiky Univerzita Karlova v Praze 2 248 067 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory Eta 5  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  18506595 25.11.2021 26.11.2021 Hlavní město Praha Univerzita Karlova 5 369 168 Kč
smlouva o poskytnutí dotace: OPPPR/Smlouva o financování CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002105
  17957735 19.07.2021 06.10.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 2 405 480 Kč
Smlouva projektu 21-11500S  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
  15641595 18.02.2021 01.03.2021 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta 6 514 640 Kč
vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran při řešení části projektu GA ČR č. 21-17731S "Pokročilé scintilátory na bázi scandiem admixovaných granátů" připadající na dalšího účastníka  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  16778199 27.05.2021 01.06.2021 Fakultní nemocnice v Motole Univerzita Karlova 6 500 120 Kč
Smlouva o spolupráci při řešení části projektu - NU21-08-00280  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  15382527 25.01.2021 02.02.2021 Česká zemědělská univerzita v Praze
  1. Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta
  2. Beleco, z.s.
6 768 659 Kč
Spolupráce na projektu s názvem Vojenská cvičiště v proměnách času: Zefektivnění péče o bývalé vojenské prostory na základě evaluace dlouhodobého sledování vývoje biodiverzity a využívání území  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby / Dary a dotace
  17926387 16.09.2021 04.10.2021 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 2 321 677 Kč
Dodatek č. 1
  15640863 25.02.2021 01.03.2021 Grantová agentura České republiky Univerzita Karlova 7 251 530 Kč
Smlouva projektu 21-15480M  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  15218879 15.01.2021 18.01.2021 Univerzita Karlova IMEDEX s.r.o. 2 353 329 Kč
Kupní smlouva - High resolution jícnové manometrie  | Obor smlouvy: Stroje a zařízení / Laboratorní přístroje a zařízení
  17830443 22.09.2021 22.09.2021 Univerzita Karlova AP Czech, s.r.o., 2 261 247 Kč
UKPRF Nákup chromatografických systémů  | Obor smlouvy: Laboratorní přístroje a zařízení / Stroje a zařízení / Zdravotnictví
  17863227 23.09.2021 24.09.2021 Univerzita Karlova COPYMAT spol. s r.o. 2 420 000 Kč
FTVS - Smlouva o zajištění tiskových zažízení  | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Tisk / Kancelář
  16741063 28.05.2021 28.05.2021 Univerzita Karlova Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., 7 212 810 Kč
UKPRF Smlouva o řešení části grantového projektu č. NU21-05-00681 panelu č. P05  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Věda, výzkum a vzdělávání
  16548391 11.05.2021 11.05.2021 Univerzita Karlova Institut klinické a experimentální medicíny, 2 328 040 Kč
1. LF UK Smlouva o spolupráci při řešení části projektu výzkumu a vývoje  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání / Dary a dotace
  17842319 22.09.2021 23.09.2021 Univerzita Karlova Animalab s. r. o. 2 175 580 Kč
UK2LF - Kupní smlouva (autokláv)  | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Stroje a zařízení
  17423063 10.08.2021 10.08.2021 Univerzita Karlova Nicolet CZ s.r.o., 2 413 950 Kč
UKPRF Nákup - Vícerozsahový FTIR spektometr
  16275531 15.04.2021 16.04.2021 Univerzita Karlova PAMMARTH GROUP s.r.o. 2 420 000 Kč
FTVS - Smlouva o poskytování služeb - TDI  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15164951 11.01.2021 12.01.2021 Univerzita Karlova Sirovátko Tomáš, JUDr., advokát 2 299 000 Kč
Smlouva o poskytování právní pomoci č. UKRUK4776952020  | Obor smlouvy: Právní služby / Pojišťovací služby
  16208459 06.04.2021 12.04.2021 Univerzita Karlova Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 1 995 081 Kč
FSV - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na řešení části grantového projektu a poskytnutí části účelových prostředků ze státního rozpočtu ČR na jeho podporu č. 018TL01000181 ze dne 26. 6. 2019  | Obor smlouvy: Věda, výzkum a vzdělávání
  17455275 03.08.2021 13.08.2021 Univerzita Karlova THE FITNESS COMPANY TRADING s.r.o., 2 416 396 Kč
1. LF UK_OVZ_VZMR_5210021_Vybavení posilovny  | Obor smlouvy: Sport a sportoviště
  18909911 29.12.2021 30.12.2021 Univerzita Karlova Revolgy Business Solutions a.s. 2 284 480 Kč
Nákup licencí a konzultací  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Konzultace a poradenství / IT

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.