Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2020-10-15'

Nalezené smlouvy 3 414 výsledků

Celková cena nalezených smluv 6 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 14142748 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Pontex, spol. s r.o. Neuvedena
LK Prohlídky mostů 2020  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 14143736 11. 9. 2020 15. 10. 2020 Česká republika - Ministerstvo obrany ARAMY s.r.o. 105 157 Kč
165110270 - Nabídka na poskytování služby - č. 108/2020 - LRD 206 26-53  | Obor smlouvy: Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství)
 14134228 30. 9. 2020 15. 10. 2020 Správa majetku města Vyškova, příspěvková organizace Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 138 600 Kč
Pojistná smlouva  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
 14139984 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Pest Control Service spol. s r.o. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1 013 496 Kč
Dezinfekce vnitřních prostor KSÚS – 24 středisek Středočeského kraje - smlouva o poskytnutí služeb  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 14139696 1. 10. 2020 15. 10. 2020 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. 60 830 Kč
Darovací smlouva na finanční dar  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
 14145384 14. 10. 2020 15. 10. 2020 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno HOME & OFFICE s.r.o. Neuvedena
Kancelářské potřeby 2021-2022  | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby)
 14139648 9. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice v Motole Heraeus CZ s.r.o. 68 770 Kč
Objednávka zboží - zdravotnický materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
 14134912 7. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Mölnlycke Health Care, s.r.o. 75 133 Kč
VO - Sklad zdravotnických prostředků  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 14143348 13. 10. 2020 15. 10. 2020 Technické služby města Jičína Radeton s.r.o. 142 804 Kč
Dodávka Radiodetečního zařízení  | Obor smlouvy: Úklidové služby
 14133672 8. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice v Motole BioTech a.s. 339 466 Kč
Objednávka zboží - zdravotnický materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
 14134848 5. 10. 2020 15. 10. 2020 statutární město Plzeň AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 213 662 Kč
Smlouva o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací na území MO Plzeň 1 část č. 4 - úsek č. 4 - Vinice, Roudná  | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby / Odpady
 14134576 2. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. 952 698 Kč
Objednávka - NL - 3868  | Obor smlouvy: Leciva
 14134684 8. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně RADIX CZ s.r.o. 70 000 Kč
Objednávka č. 20/2784 - provedení bezpečnostně technické kontroly ZP  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 14135096 13. 10. 2020 15. 10. 2020 Lesy České republiky, s.p. Opavská lesní a.s. 3 085 500 Kč
Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví  | Obor smlouvy: Zemědělství
 14131892 9. 10. 2020 15. 10. 2020 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. 9 680 000 Kč
Rámcová příkazní smlouva o poskytování právních služeb  | Obor smlouvy: Právní služby / Kancelář
 14132208 1. 9. 2020 15. 10. 2020 Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 9 Kč
Stravovací služby ZŠ a Praktická škola  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
 14142556 21. 9. 2020 15. 10. 2020 Městská část Praha-Suchdol Ing. Filip Chmel 425 920 Kč
ISRS-příkazní smlouva č. 182/2020 - výkon technického dozoru na akci "Oprava kaple sv. Václava"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14145216 5. 10. 2020 15. 10. 2020 Státní pozemkový úřad Povodí Odry, státní podnik 242 000 Kč
Rámcová dohoda na údržbu pozemků na stavbě Ochranná retenční nádrž Lichnov II  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 14132412 14. 10. 2020 15. 10. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. TRUCK & BUS PARTS s.r.o. 73 653 Kč
Nákup náhradních dílů do autobusů  | Obor smlouvy: Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství
 14138768 14. 10. 2020 15. 10. 2020 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o poskytování služby Svoz a rozvoz poštovních zásilek  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
 14141668 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Statutární město Hradec Králové FbC Hradec Králové z. s. 181 500 Kč
Dotace na vrcholový a výkonnostní sport 20/21  | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava
 14144004 12. 10. 2020 15. 10. 2020 Obec Zbečno Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace 137 940 Kč
Záchranný archeologický výzkum v rámci projektu výstavby kanalizace na k. ú. p. č. 844/5, Zbečno.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14144116 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Státní zemědělský intervenční fond MEDIA AGE s.r.o. 3 666 267 Kč
4200012287_SML - Mediální nákup - online  | Obor smlouvy: Průzkum veřejného mínění a statistiky / Reklamní a marketingové služby
 14139492 8. 10. 2020 15. 10. 2020 Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
  1. Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o.
  2. Zlínský kraj
21 780 Kč
SML/0698/20 Kupní smlouva frézované živičná drť - Silnice III/43345: Chvalnov  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
 14133916 8. 10. 2020 15. 10. 2020 Správa železnic, státní organizace SAGASTA s.r.o. 2 027 960 Kč
SOD na zpr. Proj. dok. pro společné povolení, včetně hodnocení ek. efektivnosti a autor. dozoru projektanta při realizaci stavby „Zrušení přejezdů km 80,900 (P1662), km 81,043 (P1663) a km 81,187  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
 14137340 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace BÖGL a KRÝSL, k.s. 395 670 Kč
Kupní smlouva "Kamenivo pro SÚSPK (2020) - 3. Jih"  | Obor smlouvy: Opravy a údržba
 14143756 6. 10. 2020 15. 10. 2020 Moravskoslezský kraj Kotajny Gustav 100 000 Kč
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK-Vzdělávání generací pro budoucnost aneb FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2020 tak trochu jinak-propagace v oblasti zemědělství (2020)  | Obor smlouvy: Dary a dotace
 14145148 9. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava Siemens Healthcare, s.r.o. 130 033 Kč
Nákup HVLP, IVLP, PZT a doplňků výživy  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 14143740 14. 10. 2020 15. 10. 2020 Národní archiv ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. 1 267 372 Kč
Archivní obalový materiál pro NA - 2020  | Obor smlouvy: Kancelářské potřeby (tiskárny, skenery, papírnické potřeby)
 14138680 14. 10. 2020 15. 10. 2020 Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Neuvedena
Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny  | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby
 14137796 29. 7. 2019 15. 10. 2020 Dům zahraniční spolupráce Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 11 024 593 Kč
Grant na projekt s názvem Math Exercises for You 2 v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Projekty spolupráce, 2019-1-CZ01-KA201-061222  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
 14138904 29. 7. 2020 15. 10. 2020 Dům zahraniční spolupráce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 7 665 849 Kč
Grantová dohoda 2020-1-CZ01-KA203-078478  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
 14138096 2. 9. 2020 15. 10. 2020 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 BOVYS, s.r.o. 110 893 Kč
Smlouva o spolupráci - Školní projekt Ovoce do škol  | Obor smlouvy: Vzdělávání a školení
 14145812 8. 10. 2020 16. 10. 2020 Technologická agentura České republiky Univerzita Palackého v Olomouci 1 899 941 Kč
Smlouva o poskytnutí podpory ÉTA 4  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby
 14134656 9. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice v Motole Teleflex Medical s.r.o. 102 721 Kč
Objednávka zboží - zdravotnický materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
 14136680 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně - kontaktní pracoviště Zlín (Úřad práce České republiky) Pivnice pod Lipou s.r.o. Neuvedena
Dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus  | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců / Sociální služby
 14135736 13. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc IMEDEX s.r.o. 64 856 Kč
VO - Sklad zdravotnických prostředků  | Obor smlouvy: Zdravotnictví
 14139212 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Město Jaroměř ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 643 605 Kč
dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 8060964310 pojištění vozidel  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby
 14139060 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Státní pozemkový úřad HAVEX-auto s.r.o. 121 000 Kč
Rámcová dohoda - Poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel - Pobočka Mladá Boleslav 2020 - 2022  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků
 14135792 15. 10. 2020 15. 10. 2020 Fakultní nemocnice Olomouc Medtronic Czechia s.r.o. 69 025 Kč
VO - Sklad zdravotnických prostředků  | Obor smlouvy: Zdravotnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 593 lidí darovalo 1 550 359 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy