Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:44016832

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:44016832'

našli jsme 35 výsledků na výraz ico:44016832.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-023690 15. 7. 2019 neuvedena Město Dolní Kounice Izolservis spol. s r.o.
Dolní Kounice-snížení energetické náročnosti a stavební úpravy zdravotního střediska 10 999 683  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o stavební práce spojené s provedením zateplení obálky budovy a dalších stavebních úprav budovy zdravotního střediska v Dolních Kounicích, členěné na stavební objekty : SO 01 Snížení energetické náročnosti, SO 02 Stavební úpravy, ZTI, ÚT, elektro, výtah, SO 03 Uliční průčelí
Z2019-011721 11. 4. 2019 neuvedena Obec Bílovice nad Svitavou Izolservis, spol. s r.o.
„V 00343 – komunitní centrum – nové vyhlášení“ 4 842 777  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou“ registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008937. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „Komunitní centrum Bílovice nad Svitavou, Fügnerovo nábřeží č.p. 129,p.č.121“ vypracované projektantem ACCOMODEA, s.r.o., IČO: 41600894, se sídlem Veslařská 612/190, Jundrov, 637 00 Brno, hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Novák, autorizace pro pozemní stavby, číslo v seznamu ČKAIT 1001575 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
P19V00001378 25. 2. 2019 neuvedena Město Rosice Izolservis, spol. s r.o.
Rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, Husova čtvrť 1070, Rosice 8 349 773  Kč
Z2019-016471 18. 12. 2019 neuvedena Město Rosice Izolservis, spol. s r.o.
Rekonstrukce kuchyně MŠ Zámecká, Husova čtvrť 1070, Rosice 8 349 773  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033325 18. 12. 2019 neuvedena SPŠ chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Izolservis, spol. s r.o.
Oprava a doplnění oplocení 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00001906 1. 8. 2018 neuvedena SPŠ chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Izolservis, spol. s r.o.
Oprava a doplnění oplocení 1  Kč
P18V00000004 3. 7. 2018 neuvedena OBEC DOLNÍ ROŽÍNKA Izolservis, spol. s r.o.
Stavební úpravy odborných učeben ZŠ Dolní Rožínka 3 534 000  Kč
P18V00000988 30. 4. 2018 neuvedena Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace, nám. Míru 22 Izolservis, spol. s r.o.
Rekonstrukce sociálního zařízení a odpadů 2 397 902  Kč
P18V00000018 6. 3. 2018 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Izolservis, spol. s r.o.
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p.o., objekt nám. 28. října 21 – rekonstrukce výdejny 1 230 199  Kč
P17V00000012 20. 11. 2017 neuvedena Statutární město Brno Izolservis, spol. s r.o.
Vybudování výtahu v bytovém domě Součkova 6, 624 00 Brno 1 183 395  Kč
Z2018-005675 19. 2. 2018 neuvedena Střední zahradnická škola Rajhrad Izolservis, spol. s r.o.
Výstavba žákovských šaten a pracovních prostor II 7 470 244  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2017-023442 25. 8. 2017 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno-sever Izolservis, spol. s r.o.
Změna stavby Kulturního střediska Omega Brno, Musilova 2a 5 597 823  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o provedení změny Kulturního střediska Omega stavebními úpravami u objektu SO 01 včetně odstranění dvorní části objektu a stavebních úprav stávajícího dvora a SO 02 včetně přístavby a změny užívání části stavby stávajícího objektu.
Z2017-022899 21. 8. 2017 neuvedena Statutá město Brno Izolservis, spol. s r.o.
Stavební úpravy MŠ Nejedlého 4 991 815  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je částečná regenerace objektu mateřské školy v Brně - Lesná na ulici Nejedlého. Jedná se o samostatný objekt s přilehlým hřištěm a zahradou. V rámci dřívějších oprav byly u objektu vyměněny veškeré výplně otvorů a opraveny ploché střechy bočních přístavků. Současná regenerace se týká výměny střešní konstrukce šikmých střech nad střední částí objektu, kterou tvoří vlnovky z azbestocementu, zateplení obvodového pláště, výměny hromosvodu, klempířských konstrukcí, napojení svodů, zatrubkování slaboproudu, pomocné konstrukce a doplnění rovnotlakého větrání s rekuperací v hernách a odpočívárnách včetně vyvolaných profesí elektro, MaR a vytápění. Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v přílohách této výzvy.
P17V45001306 26. 10. 2018 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Změna stavby Kulturního střediska Omega Brno, Musilova 2a 5 597 823  Kč
P17V45001306 25. 5. 2017 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Změna stavby Kulturního střediska Omega Brno, Musilova 2a 5 597 823  Kč
P16V00045806 16. 5. 2017 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Izolservis, spol. s r.o.
Rekonstrukce vstupu a zateplení 1. NP budovy Kotlářská 53, Brno 2 999 977  Kč
P17V00000993 15. 5. 2017 neuvedena Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace, nám. Míru 22 Izolservis, spol. s r.o.
Oprava fasády, výměna oken a úprava dvora 1 661 161  Kč
P17V00011199 26. 10. 2018 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Zateplení BD Merhautova 107,109 v Brně 1 068 393  Kč
P17V00011202 13. 3. 2017 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Zateplení BD Černopolní 1,1a v Brně 1 829 351  Kč
P17V00011199 13. 3. 2017 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Zateplení BD Merhautova 107,109 v Brně 1 068 393  Kč
P17V00011201 13. 3. 2017 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Zateplení BD Merhautova 148,150 v Brně 1 648 807  Kč
P17V00011202 13. 3. 2017 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Zateplení BD Černopolní 1,1a v Brně 1 829 351  Kč
P17V00011201 13. 3. 2017 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
Zateplení BD Merhautova 148,150 v Brně 1 648 807  Kč
P16V00011192 26. 10. 2018 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
„ZŠ Milénova 14 – zateplení spojovacího krčku mezi pavilony“ 0 Kč
P16V00011191 10. 11. 2016 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
„ZŠ Blažkova 9 – zateplení spojovacího krčku mezi pavilony“ 0 Kč
P16V00011192 10. 11. 2016 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
„ZŠ Milénova 14 – zateplení spojovacího krčku mezi pavilony“ 0 Kč
P16V00011191 26. 10. 2018 neuvedena Izolservis, spol. s r.o.
„ZŠ Blažkova 9 – zateplení spojovacího krčku mezi pavilony“ 0 Kč
P16V00000012 29. 6. 2016 neuvedena Statutární město Brno - MČ - Brno Židenice Izolservis, spol. s r.o.
Stavební úpravy MŠ Kamenačky 28 2 260 214  Kč
P16V00000505 23. 6. 2016 neuvedena Vězeňská služba České republiky Izolservis, spol. s r.o.
Věznice Kuřim - oprava kanalizace v I.NP objektu B4 255 892  Kč
P16V00001822 8. 6. 2016 neuvedena Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková organizace, nám. Míru 22 Izolservis, spol. s r.o.
OPRAVA STŘECHY A FASÁDY BUDOVY ŠKOLY 3 532 847  Kč
P16V00000047 18. 2. 2016 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Izolservis, spol. s r.o.
ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p.o. – oprava soklu – uliční část 189 278  Kč
P15V00000073 2. 9. 2015 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Izolservis, spol. s r.o.
Stará 24 – výměna oken ve dvoře, oprava dvorní fasády vč. zateplení 1 096 171  Kč
P15V00000041 1. 9. 2015 neuvedena Statutární město Brno - MČ - Brno Židenice Izolservis, spol. s r.o.
Stavební úpravy MŠ Koperníkova 1 694 895  Kč
P15V00000010 15. 4. 2015 neuvedena Statutární město Brno - MČ - Brno Židenice Izolservis, spol. s r.o.
Zateplení MŠ Sedmikráska, Brno, Zengrova 3_II 1 683 614  Kč
P18V00000015 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Izolservis, spol. s r.o.
Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3 – stavební práce 1 349 979  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 341 lidí darovalo 965 630 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy