Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání '( ( ...'

Nalezené smlouvy 49 639 výsledků

Celková cena nalezených smluv 269 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  3024086 8. 8. 2017 31. 8. 2017 BRNO INN, a.s. BRNO INN, a.s. Neuvedena
Objednávka
  2427686 17. 5. 2017 29. 6. 2017 BRNO INN, a.s BRNO INN, a.s. Neuvedena
Objednávka
  3576924 18. 10. 2017 27. 10. 2017 Statutární město České Budějovice Colsys s.r.o. 52 400 Kč
Opravy závad - VISO-VOX. + výměna akumulátorů v převaděčích.  | Obor smlouvy: Opravy, údržba a počítačové sítě / Elektricke stroje
  1824978 29. 3. 2017 28. 4. 2017 Státní úřad inspekce práce Česká pojišťovna a.s. 1 771 069 Kč
Dílčí pojistná smlouva č. 1 - Povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění skel, ...  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Osobní vozidla
  3968360 4. 12. 2017 4. 12. 2017 Jihomoravský kraj Tělocvičná jednota Sokol Brno - Řečkovice 300 000 Kč
DOT Smlouva o poskytnutí dotace - Oprava podlah a obložení stěn sokolovny  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP
  3384934 19. 1. 2017 10. 10. 2017 Veolia Energie ČR, a.s. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 377 152 Kč
Smlouva na dodávky tepla  | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie
  4162584 1. 12. 2017 20. 12. 2017 Nemocnice České Budějovice, a.s. Pro-Charitu s.r.o. 473 736 Kč
Objednávka zdravotní materiál  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
  3384886 9. 10. 2017 10. 10. 2017 Lesy České republiky, s.p. UNILES, a.s. 157 669 459 Kč
Lesnické činnosti včetně prodeje dříví Dohoda o zániku smlouvy  | Obor smlouvy: Zemědělství
  3389622 1. 10. 2017 10. 10. 2017 PPF banka a.s. ČESKÝ ROZHLAS Neuvedena
Př RS Individuální úrokové sazby ČR  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
  2609374 18. 7. 2017 19. 7. 2017 statutární město Zlín Sportovní kluby Zlín, z.s. 907 000 Kč
Sportovní kluby Zlín, z.s. - dotace z FMTV na činnost mládeže v roce 2017  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby
  2610754 30. 6. 2017 19. 7. 2017 Město Kroměříž PROVING s.r.o. 171 482 Kč
Oprava uliční fasády budovy č. p. 142 Kroměříž.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
  2610762 19. 7. 2017 19. 7. 2017 Statutární město Brno Tělocvičná jednota Sokol Brno - Juliánov 136 000 Kč
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu mládežnického sportu 2017/2018, ž.č. 114b/MS - házená  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  4168280 19. 12. 2017 20. 12. 2017 Městská část Praha 5 Raeder & Falge s.r.o. 6 993 169 Kč
Obnova konstrukčních vrstev komunikací  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
  3974344 20. 11. 2017 5. 12. 2017 Městský obvod Liberec-Vratislavice nad Nisou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Neuvedena
Dodatek k pojistné smlouvě - flotila  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Osobní vozidla
  2219530 31. 5. 2017 14. 6. 2017 Územní pracoviště Brno (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) E.ON Distribuce, a.s. Neuvedena
parc. c. 5706/20 - zastavena plocha a nadvori v k.u. Prostejov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3185618 11. 9. 2017 19. 9. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s. 11 540 838 Kč
Smlouva o dílo - Výměna úhlových vodících vložek Plzeň-Svojšín  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  1820758 5. 4. 2017 28. 4. 2017 Město Blansko Mateřské centrum Veselý Paleček, z.s. 164 100 Kč
VPS dotace kultura (MC Veselý Paleček)  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  2405038 27. 6. 2017 29. 6. 2017 E.ON Distribuce, a.s. KruV - RS (Kraj Vysočina) 11 577 Kč
OM 495/2017 Smlouva o zřízení služebnosti par. č. 1626 kú Ždírec na Moravě a obci Ždírec  | Obor smlouvy: Realitní služby / Energie / Jiná energie
  4352900 12. 12. 2017 11. 1. 2018 Policejní prezidium České republiky DENTA PLUS s.r.o. 847 000 Kč
Opak a jedn úkl služ prac praž obj PP ČR  | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Technické služby
  960265 5. 1. 2017 5. 1. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Česká telekomunikační Neuvedena
Vyúčtování energie
  3965576 30. 11. 2017 4. 12. 2017 ČESKÁ TELEVIZE IXPERTA s.r.o. 96 800 Kč
Bezpečnostní specialista - 12/2017  | Obor smlouvy: Bankovní formality, ceníky, VOP
  4159172 19. 12. 2017 19. 12. 2017 PPF banka a.s. Ministerstvo financí 75 252 Kč
Konfirmace Zápůjčky cenných papírů  | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky
  2024550 17. 5. 2017 25. 5. 2017 Veletrhy Brno, a.s. Hotel International Brno, a.s. Neuvedena
dohoda  | Obor smlouvy: Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby
  2610582 26. 6. 2017 19. 7. 2017 Pražská vodohospodářská společnost a.s.
  1. Česká voda – Czech Water, a.s
  2. FREYSSINET CS, a.s.
1 769 842 Kč
ÚV Podolí, rekonstrukce čiřičů č. 3, 4, 5, 6 - Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení
  3390658 25. 8. 2017 10. 10. 2017 Česká pojišťovna a.s. Správa majetku a údržby Tachov s.r.o. 73 665 Kč
Sdružené pojištění vozidl  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance
  2219414 12. 6. 2017 14. 6. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Chládek & Tintěra, a.s. 66 412 Kč
oprava mostu v km 45,061-Běšiny po nehodě  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov
  3584888 27. 10. 2017 30. 10. 2017 MEDISERVIS s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 224 883 Kč
Objednávka zboží  | Obor smlouvy: Bankovní formality, ceníky, VOP
  999725 10. 1. 2017 11. 1. 2017 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Mediservis s.r.o. 310 500 Kč
Nákup SZM
  2606322 18. 5. 2017 19. 7. 2017 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Nadace pozemního vojska AČR 121 000 Kč
Reklama a propagace VLS ČR, s.p. v rámci akce - Den pozemního vojska AČR - BAHNA 2017  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky
  1523318 20. 3. 2017 22. 3. 2017 ADVAITA, z. ú. Univerzita Karlova Neuvedena
1. LF UK1. LF UK SM Notebook HP ProBook 450  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  2805442 4. 8. 2017 7. 8. 2017 Státní pozemkový úřad AZ Consult spol. s r.o. 544 379 Kč
PD a AD polní cesty k.ú. Dolní Chřibská  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
  3973364 27. 11. 2017 5. 12. 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR E.ON Distribuce, a.s. Neuvedena
R3 0312/I Kaplice nádraží - Nádraží - SO 406 - dodatek č.3  | Obor smlouvy: Stavebnictví
  2805550 28. 7. 2017 7. 8. 2017 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 1 119 244 Kč
Aktualizační dodatek k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - FLOTILA č.6980371495  | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance / Osobní vozidla
  3194306 28. 8. 2017 19. 9. 2017 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze MEDISERVIS s.r.o. 7 260 000 Kč
Dodatek č.1 - Zřízení a provoz konsignačního skladu  | Obor smlouvy: Zdravotnické přístroje / Kosmetika
  1621166 3. 4. 2017 3. 4. 2017 Fakultní nemocnice v Motole Lohmann & Rauscher, s.r.o. 159 515 Kč
Objednávka č. 2059191 - SZM - Nákup ZM, ZS  | Obor smlouvy: Zdravotnický materiál
  2218022 26. 5. 2017 14. 6. 2017 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 87 604 Kč
Objednávka - Ubytování na VŠK UJEP  | Obor smlouvy: Kancelář
  2413758 27. 6. 2017 29. 6. 2017 Institut klinické a experimentální medicíny Agrofert a.s. 400 000 Kč
Darovací sml., finanční, vzdělávání a věda  | Obor smlouvy: Dary a dotace
  3389734 21. 9. 2017 10. 10. 2017 Česká pošta, s.p. TRIBUS INVEST s.r.o. 1 742 400 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p.  | Obor smlouvy: Bankovní formality, ceníky, VOP
  2805330 1. 7. 2017 7. 8. 2017 HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Neuvedena
Smlouva o poskytování reklamních služeb  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby
  2413690 28. 6. 2017 29. 6. 2017 ČESKÁ TELEVIZE DIGI CZ s.r.o. 408 893 Kč
Vysílání obchodních sdělení – Sponzoring  | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Průzkum veřejného mínění a statistiky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 778 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy