Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:martin-pecina

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:martin-pecina'

Nalezené veřejné zakázky 150 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-012890 16. 5. 2017 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
Oprava vad potrubí DN 300, na trase č. D 108 8 981 053 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – oprava vad potrubí DN 3200 na trase č. D 108, Dědibaby – Mstětice – po AŠ Lobkovice.
  Z2018-011627 16. 4. 2018 neuvedena ENERGETIKA TŘINEC, a.s. PNEUKOM, spol. s r.o.
Obnova kompresoru na Vodárně 3 25 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada stávajícího turbokompresoru Lída 2 ve stávající kompresorové stanici na Vodárně 3 moderním zdrojem stlačeného vzduchu včetně zpracování dokumentace v rozsahu přílohy E3 „Dokumentace“. Vybraný dodavatel zajistí kompletní dodávku a montáž technologické a stavební části projektu formou dodávky tzv. „na klíč“. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je nahrazení stávajícího turbokompresoru Lída 2 novým elektro turbokompresorem s nižší spotřebou elektrické energie, při splnění všech ostatních hygienických a bezpečnostních předpisů a technických podmínek provozu.
  Z2021-015177 3. 5. 2021 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ELVAC a.s.
Zařízení pro experimentální pracoviště pro 1 329 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  494181 27. 7. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s.

+1 dodavatel
Rámcová smlouva - Výkon servisní činnosti na 20 000 000 Kč
Neznámý Výkon servisní činnosti na skladových zařízeních řídícího systému a systému měření a regulace instalovaných nebo modifikovaných komponentů na jednotlivých skladech společnosti ČEPRO, a.s., v souvislosti s bezproblémovým chodem řídícího systému a zařízení měření a regulace.
  P18V00145561 12. 4. 2020 neuvedena Národní divadlo moravskoslezské, p.o. OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
Projektová dokumentace AV technologie, scénického 675 000 Kč
  Z2020-028388 12. 8. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
ČS EuroOil Mstětice - rekonstrukce ČS 12 931 848 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu kompletní rekonstrukce čerpací stanice EuroOil Mstětice (dále též jen „dílo“). Rozsah předmětu zakázky je podrobně vymezen v textu zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
  P15V00000017 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Hradec Králové OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
Filharmonie - PD na rekonstrukci zvedacího stolu 79 550 Kč
  P19V00006823 7. 8. 2019 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. ELVAC a.s.
Konektory Harting 634 156 Kč
  Z2016-004833 28. 11. 2016 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Úpravy BIO – blending v osmi skladech ČEPRO, a.s. 6 697 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je plnění prováděné na základě uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění je úprava měřících tras methylesteru řepkového oleje (dále jen „MEŘO“) a kvasného líhu bezvodého, obecně denaturovaného (dále jen „ETOH“) v 8 skladech pohonných hmot zadavatele.
  P16V00021482 12. 4. 2020 neuvedena Slezské zemské muzeum HRAT, s.r.o.
Zpracování studie proveditelnosti a poradenská 200 000 Kč
  P19V00163219 25. 9. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava VAE CONTROLS, s. r. o.
Modernizace řídicího systému ČSOV 1 261 192 Kč
  P13V00000004 neuvedena Obec Zašová OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
KIC Zašová - divadelní technika 4 440 450 Kč
  506343 25. 3. 2015 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. ELVAC PRAHA s.r.o.
Speciální aktivní prvky sítí a embedded HW 3 257 710 Kč
Oznámení o zadání zakázky - obrana a bezpečnost
  Z2020-040275 25. 2. 2021 18. 12. 2020 ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Rámcová dohoda - servis výdejních lávek 60 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení operativního servisu, profylaktické kontroly, odstranění zjištěných závad a dodávka náhradních dílů pro výdejní lávky společnosti ČEPRO, a.s.
  P15V00023218 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
15-078 Heřmanův Městec - Oprava elektroinstalace 167 880 Kč
  Z2019-004487 6. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany - Česká republika PIK s.r.o.
Boletice, výdejna PHM - výstavba 9 198 239 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení stavby v rozsahu a podle zpracované projektové dokumentace, zpracování podrobného harmonogramu prací, zajištění potřebných zeměměřičských činností, zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění při stavebních a montážních činnostech, zpracování návrhů provozních řádů technologických zařízení, zaškolení pověřených osob provozovatele, likvidace odpadů, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, poskytnutí součinnosti objednateli při získání kolaudačního souhlasu, zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy i resortu MO ke kolaudačnímu řízení, další práce a činnosti spojené se stavbou.
  P18V00055783 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv VAE CONTROLS, s. r. o.
17-231 Projektová dokumentace - Heřmanův Městec - 480 000 Kč
  P18V00145561 11. 9. 2018 neuvedena Národní divadlo moravskoslezské, p.o. OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
Projektová dokumentace AV technologie, scénického 675 000 Kč
  633880 20. 4. 2016 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
16-063 Heřmanův městec - TZH strojovny skladů, 4 351 927 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P19V00163219 25. 5. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava VAE CONTROLS, s. r. o.
Modernizace řídicího systému ČSOV 1 261 192 Kč
  P19V00163219 25. 9. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava VAE CONTROLS, s. r. o.
Modernizace řídicího systému ČSOV 1 261 192 Kč
  640425 26. 10. 2016 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
16-088 Heřmanův Městec - oprava ventilů nádrží H1 1 607 617 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000041 23. 4. 2019 neuvedena Řízení letového provozu ČR, s.p. ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Upgrade RCMS IDP BYPASS 1 976 180 Kč
  Z2017-036235 21. 12. 2017 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Obnova obchodního měření na vstupech do 4 466 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je obnova obchodního měření na čtyřech vstupech a jedním výstupu do (z) produktovodního systému ČEPRO, a.s. ze (do) strany společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. tak, aby výsledná konfigurace splňovala podmínku kompenzace měření objemu kapalin na jejich stlačitelnost v souladu s platnými mezinárodními standardy podle API Chapter 11.2.1: 2004 (Temperatura and Pressure Volume Correction Factors for Generalized Crude Oils, Refined Products and Lubricating Oils), provedení nezbytných úprav pro instalaci, dodávku nové technologie, kompletaci, zajištění ověření měřících sestav ČMI a následný bezproblémový provoz nového měřicího zařízení a provedení souvisejících prací a výkonů, vyzkoušení a uvedení předmětu koupě do provozu.
  P15V00001230 12. 4. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik VAE CONTROLS, s. r. o.
Oprava koncentrátorů dat 152 400 Kč
  P18V00142618 4. 7. 2018 neuvedena Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.
Dodávka a montáž LED Par svítidel a příslušenství 1 017 391 Kč
  P16V00041863 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
16-090 Heřmanův Městec - Projektová dokumentace - 255 000 Kč
  P15V00022496 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
15-080 Heřmanův Městec - Technologie tunelů P1 a 847 000 Kč
  352452 29. 4. 2013 neuvedena Řízení letového provozu ČR, s.p. ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Release CMOS 2013 – doplnění a úpravy monitorování 3 011 040 Kč
Předběžné oznámení
  Z2019-017521 27. 5. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
ČS EuroOil Křenovice (L) - D1 Směr Kroměříž - 39 999 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o výstavbu nové čerpací stanice pohonných hmot u dálnice D1, odpočívka Křenovice (levá strana).
  Z2019-015753 13. 5. 2019 neuvedena ČEPRO, a.s. PIK s.r.o.
Rekonstrukce potrubí DN 300, na trase č. D 109 15 381 709 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce jsou práce spočívající v provedení díla – rekonstrukci potrubí DN 300, na trase č. D 109 Mstětice – Nové Město.
  P14V00014604 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
Modernizace technologie odkalování T1 - T10 348 000 Kč
  P15V00023213 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
15-079 Heřmanův Městec - projektová dokumentace na 336 120 Kč
  P15V00025611 12. 4. 2020 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje ELVAC a.s.
Nákup zodolněných PC tabletů 117 674 Kč
  P17V00000006 25. 8. 2017 neuvedena Letiště Ostrava, a.s. ELVAC a.s.
Displeje FIDS 2017 1 582 000 Kč
  494181 3. 2. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
VAE CONTROLS, s.r.o.
Rámcová smlouva - Výkon servisní činnosti na 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Výkon servisní činnosti na skladových zařízeních řídícího systému a systému měření a regulace instalovaných nebo modifikovaných komponentů na jednotlivých skladech společnosti ČEPRO, a.s., v souvislosti s bezproblémovým chodem řídícího systému a zařízení měření a regulace.
  P14V00010112 12. 4. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv VAE CONTROLS, s. r. o.
Heřmanův Městec - TZH nádrže H 230 04 306 976 Kč
  633677 5. 8. 2016 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
16-033 Heřmanův Městec - TZH technologie potrubí 7 458 408 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P13V00004817 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. ELVAC PRAHA s.r.o.
Dodávka speciálního HW pro Time Servery 673 460 Kč
  P13V00007918 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. ELVAC PRAHA s.r.o.
Dodávka a upgrade spediálního SW dohledového 1 084 120 Kč
  P19V00002716 6. 12. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ELVAC a.s.
019_2019 Výpočetní technika 299 549 Kč
  Z2021-007695 23. 4. 2021 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ELVAC a.s.
Pohony pro optimalizovaný kompaktní hydraulický 287 910 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000081 23. 9. 2019 neuvedena Řízení letového provozu ČR, s.p. ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Upgrade RCMS IDP BYPASS 1 976 180 Kč
  353355 22. 8. 2013 neuvedena Řízení letového provozu ČR, s.p. ELVAC SOLUTIONS s.r.o.
Release systému TIS 2013 2 889 148 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  509122 23. 4. 2015 neuvedena Česká republika-Správa státních hmotných rezerv PIK s.r.o.
15-081 Heřmanův Městec - Modernizace technologie 2 516 591 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2018-044045 19. 4. 2021 22. 1. 2019 ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis rekuperačních jednotek Carbon Beds 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení servisních a profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem pro rekuperační jednotky Carbon Beds ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s
  632835 31. 5. 2016 neuvedena Moravskoslezský kraj Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
HRAT, s.r.o.
+1 dodavatel
Rámcová smlouva na zajištění zpracování 19 667 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2019-001785 19. 4. 2021 27. 2. 2019 ČEPRO, a.s. VAE CONTROLS, s.r.o.
Servis výdejních lávek 40 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení RD na provedení operativního servisu, profylaktické kontroly, odstranění zjištěných závad a dodávka náhradních dílů pro výdejní lávky společnosti ČEPRO, a.s.
  P20V00001159 19. 2. 2020 neuvedena Vojenský technický ústav, s.p. ELVAC a.s.
Firewally Palo Alto 1 572 361 Kč
  P19V00002295 17. 10. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ELVAC a.s.
VZ 41_2019 Prodloužení záruky serverů 55 214 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy