Studie proveditelnosti vodního koridoru DOL Smlouva číslo 4371348

Studie proveditelnosti vodního koridoru DOL

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 12.01.2018 12:15:16
ID smlouvy 4058660
ID Verze: 4371348
Uzavřena 10.01.2018, číslo smlouvy S-214-520/2015
Smlouvu schválil ministr
Publikující strana do Rejstříku smluv

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 12 110 15 Praha 1
ICO 66003008  dat.schránka n75aau3

Plátce / Objednatel

Ministerstvo dopravy České republiky
nábř. L. Svobody 12 110 15 Praha 1
ICO 66003008  dat.schránka n75aau3
Plátce peněz

Dodavatelé

Sweco Hydroprojekt a.s.

Praha 4, Táborská 31
ICO 26475081  dat.schránka i2cegr3
Příjemce penězAQUATIS a.s.

Brno, Botanická 56
ICO 46347526  dat.schránka ghccgrc
Příjemce peněz


Oblasti smlouvy
Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (najít smlouvy ze stejného oboru)
Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (najít smlouvy ze stejného oboru)
Jsou oblasti špatně? Dejte nám vědět, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy

Cena bez DPH: 22 297 000 Kč

Cena s DPH: 26 979 370 Kč

Přílohy

dodatek.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (1335 slov)
Začerněno asi 13,41 % textu. Nejvíce na str. 1, 4.

S-214-520_2015 1cast_PDA.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (62405 slov)
Začerněno asi 77,20 % textu. Nejvíce na str. 1, 72-73, 76-77, 80, 83, 87, 89-91, 93-99, 101-104, 106, 109-113, 123-129, 131-132, 134-135, 137, 140-150, 152-155, 158, 162-163, 165-166, 168-176, 178-179, 181-184, 187, 190, 192, 194-196, 198, 200, 202-205, 207-215, 217-222, 224-232, 234-240, 243-245, 247, 249-251, 253-257, 260-261, 264-267, 269-271, 273-277, 280, 283-290, 293-295, 299-308, 310-312, 314-315, 319-321, 324-327, 334-335, 337, 365.

S-214-520_2015 2.částPDA.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (4171 slov)
Začerněno asi 93,90 % textu. Nejvíce na str. 12, 14-15, 17, 19-20, 24-26, 31-33, 37-40, 42-47, 49, 51-52, 55, 57-62.

příloha č 1 - Krycí list.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (192 slov)

Příloha č 4 - ČP PKP_rev810.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (189 slov)

Příloha č 5 - ČP TKP_rev810.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (757 slov)

Příloha č 7 - ČP zak...ázaná dohoda.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (185 slov)

Příloha č. 2 smlouva.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (10785 slov)

příloha č. 6 - sezn...tutár.orgánů.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (228 slov)

příloha č. 8 - seznam akcionářů.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (187 slov)

Příloha č. 9 - subdodavatelé.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (262 slov)

Příloha č. 10Provád...efektivnosti.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (1112 slov)

Příloha č. 11CBA vo...inal_CZ_2014.pdf

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (18242 slov)

Příloha č 3 - ČP ZKP.doc

Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (311 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Nečitelnost smlouvy : Text příloh dodatek.pdf, S-214-520_2015 1cast_PDA.pdf, S-214-520_2015 2.částPDA.pdf, Příloha č. 10Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti.pdf není strojově čitelný, ze zákona být musí
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/4371348
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4371348
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/4371348?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.