Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:stav'

Nalezené smlouvy 460 435 výsledků

Celková cena nalezených smluv 7 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 9476703 12. 6. 2019 27. 6. 2019 Statutární město Chomutov Čáp Miloslav, Ing. 254 826 Kč
Příkazní smlouva TDI - Reko restaurace Dřevák.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 6662095 29. 8. 2018 12. 9. 2018 Státní pozemkový úřad GB-geodezie, spol. s r.o. Neuvedena
Dodatek č. 4 ke SOD na zpracování KoPÚ Budkov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pronájem pozemků
 7366027 19. 11. 2018 20. 11. 2018 Pražská vodohospodářská společnost a.s. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. 1 311 640 Kč
Rekonstrukce kanalizace, ul. Nad Paťankou, Praha 6 - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 3148046 8. 9. 2017 14. 9. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŽEV-REKO, a.s. 16 274 677 Kč
Smlouva o dílo "Opr.mostů v km 87,722 a 87,635 Žďár n.S.-Tišnov"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 11410508 17. 1. 2020 17. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SMP CZ, a.s. 735 107 Kč
opravy výtahů  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 314493 23. 9. 2016 30. 9. 2016 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace Chlazení spol. s r.o. 1 755 388 Kč
Smlouva o dílo na realizaci dodávky: Vzduchotechnika s klimatizací - varna a jídelna  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6659639 12. 9. 2018 12. 9. 2018 SWIETELSKY stavební s.r.o. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 14 123 991 Kč
II/101 Brandýs n/L - smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6659695 6. 9. 2018 12. 9. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR Obec Žiželice 50 140 Kč
I/27 Žiželice, obchvat a přemostění  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy
 3145022 12. 9. 2017 14. 9. 2017 Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 SVĚT OKEN s.r.o. 69 691 Kč
vchodové dveře  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 8067271 30. 1. 2019 31. 1. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 120 261 Kč
Objednávka - opornice, jazyky  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8067279 21. 1. 2019 31. 1. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. 504 461 Kč
Objednávka -  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 7363003 19. 11. 2018 19. 11. 2018 Statutární město Kladno AVE Kladno s.r.o. Neuvedena
Smlouva o dílo, dodatek číslo 1  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 12816184 27. 5. 2020 29. 5. 2020 Město Ivančice Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 1 746 026 Kč
2000072_1900046 Dodatek 1 k Smlouva o vzájemných vztazích pro akci Odkanalizování m.č. Budkovice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6659827 12. 9. 2018 12. 9. 2018 Městská část. Praha 14 EDENSTAV s.r.o. 238 310 Kč
Smlouva o dílo - Předmětem díla je oprava vrchních konstrukcí obvodového pláště objektu Metujská 907  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 12817168 29. 5. 2020 29. 5. 2020 Obec Meclov Chodské vodárny a kanalizace, a.s. 357 763 Kč
Smlouva o dílo - rekonstrukce dešťové kanalizace DN 300  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 244125 15. 9. 2016 15. 9. 2016 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Pavel Dub 71 269 Kč
Kupní sml., břity, Jihlava  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Technické služby
 6660835 5. 9. 2018 12. 9. 2018 statutární město Zlín Urbania, s.r.o. 104 627 Kč
informační tabule do Centrálního parku Jižní Svahy Zlín  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 3150626 12. 9. 2017 14. 9. 2017 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ MATEX HK s.r.o. 2 958 225 Kč
Vybudování parkourového a street workoutového hřiště  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 9479251 27. 6. 2019 28. 6. 2019 Státní fond rozvoje bydlení Obec Nová Ves Neuvedena
Dohoda o změně podmínek poskytnutí dotace na zhákladě Smlouvy č. 9270310071, dle NV 146/2003 Sb.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Dary a dotace
 3150666 13. 9. 2017 14. 9. 2017 MIKROREGION JIZERA ASANO, spol. s r.o. 126 082 Kč
Smlouva o dílo - Oprava místních komunikací v MR JIZERA - obec Žďárek  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 12118364 30. 3. 2020 2. 4. 2020 statutární město Plzeň Stavitelství ŠMÍD s.r.o. 456 506 Kč
provedení opravy volného bytu č. 2, Dřevěná 5, Plzeň  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 8775347 3. 4. 2019 15. 4. 2019 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Ing. Česlav Veselý 193 600 Kč
Smlouva o dílo na výkon čiinosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k akci "Petrovice - kanalizace"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 3855232 21. 11. 2017 23. 11. 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR PIS PECHAL, s.r.o. 844 883 Kč
I/17 Lovčice – hranice kraje, oprava povrchu komunikace a odvodnění - DSP, ZDS, IČ, AD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 9479987 27. 6. 2019 28. 6. 2019 Statutární město Brno, městská část Brno - sever Brněnské komunikace a.s. 2 086 436 Kč
Oprava chodníku na ulici Milénova u lanového centra  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 5258192 16. 4. 2018 16. 4. 2018 Statutární město Brno DBEST living s.r.o. 349 707 Kč
Smlouva o dílo Mečová 5 - oprava prostor pro údržbu VŘ č. 46/2018  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 5258212 12. 4. 2018 16. 4. 2018 E.ON Distribuce, a.s. Statutární město Prostějov Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie
 3855496 22. 11. 2017 23. 11. 2017 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace A - Z AUTO s.r.o. 36 300 Kč
Kupní smlouva - oleje, maziva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 8073423 23. 1. 2019 31. 1. 2019 VODÁRNA PLZEŇ a.s. RAVAL projekt v. o. s. 892 980 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 12822337 27. 5. 2020 1. 6. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Elektrizace Praha spol. s r.o. 17 871 491 Kč
VZT ventilátor oprava  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Průmyslové stroje
 1740298 5. 4. 2017 19. 4. 2017 Statutární město Brno LAPODO s.r.o. 58 397 Kč
Protierozní opatření, terrénní úpravy v ul. Kamechy za garážovým domem směrem k ulici Teyschlova lichá  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 8073647 23. 1. 2019 31. 1. 2019 Městská část Praha 2 SKLOPROJEKT spol. s r. o. 165 165 Kč
Lumírovy sady - revitalizace parku - PD - dodatek č. 1  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7369703 19. 11. 2018 20. 11. 2018 GasNet, s.r.o. Statutární město Brno 1 210 Kč
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v rámci stavby nazvané „Reko MS Brno, ul. Veselá“ na poz. p. č. 575/1, 593/1, 596/1, 604 v k.ú. Město Brno.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 5961847 21. 6. 2018 25. 6. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR KARETA s.r.o. 12 070 270 Kč
18076 - I/11 Velké Heraltice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 3855864 21. 11. 2017 23. 11. 2017 Město Luhačovice 3V & H, s.r.o. 72 936 Kč
Objednávka dodávky a osazení dveří - Základní škola Luhačovice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 7369371 16. 11. 2018 20. 11. 2018 Městská část Praha 12 S u b t e r r a a.s. 455 393 Kč
dodatek č.1  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11417088 17. 1. 2020 20. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Deseado EU s.r.o. Neuvedena
Oprava sociálního zařízení depo Zličín - dodatek - prodl. termínu.  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 8776043 21. 3. 2019 15. 4. 2019 Povodí Ohře, státní podnik
  1. Povodí Ohře, státní podnik
  2. INSET s.r.o.
169 037 Kč
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10714452 24. 10. 2019 12. 11. 2019 Centrum pro seniory, příspěvková organizace RAPOS, spol. s r.o. 364 277 Kč
Smlouva o vypořádání závazků  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 12119224 2. 4. 2020 2. 4. 2020 Správa železnic, státní organizace MONZAS, spol. s r.o. 224 771 Kč
Objednávka na opravy a měření relé SZO Most, PL_160_MO_SSZT_MO  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 3151686 12. 9. 2017 14. 9. 2017 MĚSTO BROUMOV Pavel Ptáček 159 000 Kč
Smlouva o dílo na kompletní dodávku stavby „Čištění a nátěr fasády průčelí na domě Broumov I, Mírové náměstí č. p. 105 “  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 971 318 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy