Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:stav'

Nalezené smlouvy 484 770 výsledků

Celková cena nalezených smluv 6 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 7432883 26. 9. 2018 26. 11. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR EventEx s.r.o. 277 937 Kč
Zahájení stavby D55 Otrokovice - obchvat JV  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10353374 4. 10. 2019 7. 10. 2019 Traffic Design s.r.o. Město Zábřeh 145 200 Kč
SoD PD ke stavebnímu povolení a provedení stavby Parkovací plochy na sídlišti Výsluní II. etapa, Zábřeh  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13383476 23. 7. 2020 28. 7. 2020 Hlavní město Praha Sweco Hydroprojekt a.s. Neuvedena
Prodloužení termínu plnění do 31.12.2020  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 7184275 19. 10. 2018 1. 11. 2018 Severočeská vodárenská společnost a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Neuvedena
PROVÁDĚCÍ PŘÍKAZNÍ SMLOUVA K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 1008621 5. 1. 2017 11. 1. 2017 Pardubický kraj SKOS s.r.o. 9 526 251 Kč
Smlouva o dílo na zhotovení díla "Domov u fontányPřelouč - modernizace 3. a 4. NP křídla A"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4397736 14. 12. 2017 16. 1. 2018 Město Kroměříž Ateliér DPK, s.r.o. 249 000 Kč
Zpracování a dodání díla Studia organizace dopravy v historickém centru města Kroměříž  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Opravy, údržba a počítačové sítě
 1342358 24. 2. 2017 28. 2. 2017 Státní pozemkový úřad Město Tachov 164 704 Kč
kupní smlouva  | Obor smlouvy: Pronájem pozemků / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10376274 30. 9. 2019 9. 10. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Vaidiš Viktor, Ing. 309 760 Kč
Smlouva o dílo - ÚR+SP "Turistický přívoz Planá - Velká Radná"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 4395836 10. 1. 2018 16. 1. 2018 Město Lovosice GKR Stavby s.r.o. 515 862 Kč
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky "Rekonstrukce fontány na Václavském náměstí"  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10381094 7. 10. 2019 9. 10. 2019 Statutární město Teplice B-PROJEKTY Teplice s. r. o. 239 580 Kč
Smlouva o dílo - Rekonstrukce ul. Škroupova a ul. Křičkova – III. etapa  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 4408856 17. 1. 2018 17. 1. 2018 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ZKP Kladno, s.r.o. 605 000 Kč
Objednávka číslo: Obj-121/18; 02 Tloskov - zú - leden18-II  | Obor smlouvy: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Konstrukční a stavební práce
 4399108 26. 5. 2017 16. 1. 2018 Cyklostezka Prunéřov-Černovice HERKUL a.s. 22 325 945 Kč
Cyklostezka Prunéřov - Černovice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10492086 15. 10. 2019 21. 10. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s. 26 889 872 Kč
Smlouva o dílo Oprava TV v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 1556074 24. 3. 2017 27. 3. 2017 Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická MINERA stavební a obchodní společnost, s.r.o. 235 200 Kč
Smlouva o dílo - Oprava koupelny odd. D  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1525394 20. 3. 2017 22. 3. 2017 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. AQOL s.r.o. 79 063 Kč
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 1520698 13. 3. 2017 22. 3. 2017 Ředitelství silnic a dálnic ČR SARES, spol. s r.o. 146 640 Kč
I/43, most 43-033, oprava dilatačního závěru  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 4770880 12. 2. 2018 22. 2. 2018 GridServices, s.r.o.
  1. Město Havlíčkův Brod
  2. GasNet, s.r.o.
75 262 Kč
7700072139_1/VB_Smlouva o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie
 10674840 6. 11. 2019 8. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR PRAGOPROJEKT, a.s. Neuvedena
D6 Hořovičky, obchvat - odpočívky Kolešov - PD DUSP+IČ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 473509 24. 10. 2016 27. 10. 2016 Hlavní město Praha SP spol. s. r. o. 6 039 703 Kč
Rekonstrukce veřejného WC na Petříně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov
 1698998 24. 7. 2013 12. 4. 2017 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Quang Ngoc Le 758 670 Kč
NP RZ  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Nájemní smlouvy / Realitní služby
 1956894 31. 10. 2016 17. 5. 2017 Město Břeclav RoMa Břeclav, s.r.o. 244 420 Kč
Kupní smlouva  | Obor smlouvy: Realitní služby / Stavebnictví
 1769994 9. 3. 2017 24. 4. 2017 Hlavní město Praha Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek 726 000 Kč
Provoz haly TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031 - příspěvek na dokrytí provozních nákladů  | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví
 7824547 17. 12. 2018 8. 1. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Neuvedena
I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu - provedení vynucené překládky  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 4777216 12. 2. 2018 23. 2. 2018 Severočeská vodárenská společnost a.s. Statutární město Děčín Neuvedena
Smlouva o právu k provedení stavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 477757 26. 10. 2016 31. 10. 2016 Statutární město Prostějov STRABAG a.s. Neuvedena
Dodatek č. 3 - Stezka pro cyklisty Žešov II., III., V. etapa  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10731220 13. 11. 2019 13. 11. 2019 Státní pozemkový úřad
  1. GROMA PLAN s.r.o.
  2. Ing. HELENA KRAUSOVÁ
Neuvedena
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v k. ú. Třitim  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pronájem pozemků
 4777980 21. 2. 2018 23. 2. 2018 GasNet, s.r.o. Město Lanškroun Neuvedena
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - přeložka plynu KOMFI - GasNet  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Energie
 4774276 21. 2. 2018 23. 2. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Jaroslav Sedláček 174 403 Kč
Objednávka č. 18/650080300 M  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 782125 12. 9. 2016 8. 12. 2016 Kolektory Praha, a.s. EL-EX spol. s r.o. 1 015 494 Kč
Oprava rozvodů NN a MaR pro VZT kolektoru Černý Most  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 4778504 23. 2. 2018 23. 2. 2018 Povodí Vltavy, státní podnik ARMATURY Group a.s. 236 192 Kč
Smlouvy o dílo - oprava technologie vodního díla  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10735528 13. 11. 2019 14. 11. 2019 Státní oblastní archiv v Zámrsku EFG CZ spol. s r.o. 526 700 Kč
Rekonstr. zabezp. syst. v SOkA JI  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 4771220 8. 2. 2018 22. 2. 2018 Město Cheb ŠU-STR s.r.o. 136 249 Kč
Smlouva o dílo 3126/2018 - Oprava bytu č. 3 v objektu Slavice 2119/1, Cheb na st. p. č. 6431 v k.ú. Cheb  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10738912 14. 11. 2019 14. 11. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Dopravoprojekt Brno a.s. 124 509 Kč
Smlouva o zajištění výkonu AD na stavbě - II/418 Újezd u Brna – Otnice - DODATEK č. 1 ke smlouvě č. 35/2016  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 4782868 22. 2. 2018 23. 2. 2018 Město Rokycany T-BAU 2000 s.r.o. 277 308 Kč
Smlouva o dílo, stavební úpravy bytu č. 7, Rokycany, Pod Ohradou 5  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 4782528 4. 12. 2017 23. 2. 2018 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Dikamo invest s.r.o. Neuvedena
Objednávka sanace učebny  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10741840 4. 11. 2019 14. 11. 2019 Policejní prezidium České republiky Oldřich Grus 226 614 Kč
Úprava zásobení vodou  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10735588 13. 11. 2019 14. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 156 488 Kč
I/27 Přeštice - opravy před zimou  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 1695094 5. 4. 2017 11. 4. 2017 Lesy České republiky, s.p. Stavitelství EU s.r.o. 321 195 Kč
Dílo - stavební práce  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
 478377 25. 10. 2016 31. 10. 2016 Statutární město Most
  1. Ing. Ivan Mokříš
  2. MUDr. Iva Macků
1 Kč
Dohoda o majetkovém vypořádání - vypořádání bezdůvodného obohacení způsobeného stavbou na cizím pozemku v k. ú. Vtelno  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10737924 12. 11. 2019 14. 11. 2019 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Montplast - ITPV s.r.o. 142 867 Kč
oprava kanalizace - PČR Velké Losiny  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 301 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy