Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'oblast:stav'

Nalezené smlouvy 485 451 výsledků

Celková cena nalezených smluv 7 bil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 4864088 1. 3. 2018 5. 3. 2018 Královéhradecký kraj T E K T U M , spol. s r.o. 99 825 Kč
vypracování projektové dokumentace ve stupni DPS, výkon autorského dozoru a inž. činnost - Hlavní budova - venkovní žaluzie, ON Trutnov  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 4863548 1. 2. 2018 5. 3. 2018 ČEZ Distribuce, a. s. Město Kolín Neuvedena
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie
 486409 6. 10. 2016 1. 11. 2016 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko VHS Bohemia a.s. 680 585 Kč
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci „Bystřice nad Pernštejnem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Ul. Bočkova, Farská“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 4864084 28. 2. 2018 5. 3. 2018 Statutární město Hradec Králové Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Neuvedena
Smlouva o provedení přeložky VAK - Odlehčovací služba, Honkova ul.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 13754200 4. 9. 2020 10. 9. 2020 Národní památkový ústav Ing. Lubomír Klajsner 66 139 Kč
Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.3021H1180001 - „NKP Klášter Kladruby - výkon činnosti koordinátora BOZP při přípravě a realizaci stavby - Život v řádu"_změna předmětu, lhůty plnění, ceny  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 13754136 9. 9. 2020 10. 9. 2020 Město Vyškov EUROVIA CS, a.s. 802 782 Kč
Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 13754528 9. 9. 2020 10. 9. 2020 Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA a.s. AVE-servis, spol. s r.o. 6 324 386 Kč
Smlouva o dílo Stavební úpravy kobek - část 3  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 11804776 27. 2. 2020 27. 2. 2020 USK s.r.o. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 726 000 Kč
Objednávka číslo: O-516/00066001/2020; Zimní údržba silnic II. a III.tříd, CMS Mn.Hradiště,1. - 15.3. 2020  | Obor smlouvy: Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice / Konstrukční a stavební práce
 6241207 29. 12. 2017 25. 7. 2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Signal Projekt s.r.o. 1 258 400 Kč
Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY Název zakázky: Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
 10005966 26. 6. 2019 30. 8. 2019 Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 164 016 Kč
Zhotovení architektonické studie na využití podkroví pro AULU a umístění výtahu  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 2653874 21. 7. 2017 24. 7. 2017 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace HTEEC Service s.r.o. 1 209 775 Kč
SMLOUVA O DÍLO na realizaci stavby „Opravy střech bytových objektů v obvodu OŘ Ústí nad Labem“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 14282104 16. 10. 2020 29. 10. 2020 Obec Staré Hamry Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 121 000 Kč
SoD na ZÚ na PK ve správě obce St. Hamry  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
 13233708 7. 7. 2020 10. 7. 2020 Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace VYSOT, s.r.o. 215 633 Kč
Smlouva o dílo - výměna stávajících oken za plastová a hliníková okna v obslužné budově areálu amfiteátru Skalky v Novém Jičíně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 11084880 11. 12. 2019 13. 12. 2019 Česká správa sociálního zabezpečení FINAL KOM s.r.o. 45 503 Kč
Objednávka - vícepráce vzniklé při opravě parkoviště pro OSSZ Klatovy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 10727392 30. 10. 2019 13. 11. 2019 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. STRABAG a.s. 13 950 214 Kč
Dodatek č. 1 k SoD - ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka - část 3, Hranice, doplnění splaškové kanalizace Lhotka  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 229485 12. 9. 2016 13. 9. 2016 Dětská psychiatrická léčebna Opařany PROTOM Strakonice, s.r.o. 6 619 063 Kč
DPN Opařany - rekonstrukce ubytovacího zařízení, oprava parkoviště, úpravy vjezdu, úprava chodníků - dodavatel stavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6596195 4. 9. 2018 5. 9. 2018 Ředitelství silnic a dálnic ČR ROADFIN STAVBY s.r.o. 239 285 Kč
177/18 I/64 změny v dopravním značení a nové zabezpečovací zařízení  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice
 5162204 29. 3. 2018 5. 4. 2018 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení UNISTAV spol. s r.o. 6 883 175 Kč
St.úpravy restaurace LD Silesia+Dodatek č.1  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce
 408993 2. 9. 2016 17. 10. 2016 Město Ústí nad Orlicí Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí 221 000 Kč
realizaci akce "Parkoviště a chodník - hřbitov", v k.ú. Černovír u Ústí nad Orlicí dle projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Moravcem.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 1935274 5. 5. 2017 15. 5. 2017 Město Šlapanice Bonita Group Service s.r.o. Neuvedena
smlouva o dílo - Smlouva o dílo  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Sport a sportoviště
 6596211 10. 4. 2018 5. 9. 2018 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Stavební servis Studený s.r.o. 106 480 Kč
Příkazní smlouva na akci "Rekonstrukce sídla SVK Žďársko - TDI"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 14992667 14. 12. 2020 22. 12. 2020 Severočeská vodárenská společnost a.s. Bc. Alena Bílková Neuvedena
Příkazní smlouva DC 002 027 Benešov nad Ploučnicí, ul. Vilová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 157577 26. 5. 2016 30. 8. 2016 CHEVAK Cheb, a.s. Karel Benda 677 067 Kč
SoD Oprava vodovodu Mariánské Lázně Úšovice - ul. U Nemocnice  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení / Konstrukční a stavební práce
 8390111 5. 3. 2019 6. 3. 2019 Česká správa sociálního zabezpečení Dobré stavby, s.r.o. 200 859 Kč
Objednávka - stavební úpravy kanceláří v 1. a 2. patře budovy OSSZ Frýdek-Místek  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 1575786 27. 3. 2017 29. 3. 2017 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace ARAPLAST spol.s r.o. 2 360 Kč
281170065 Objednáváme u vás jekl 40*40 bez polepu  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce / Stavebnictví
 8747851 9. 4. 2019 11. 4. 2019 Město Orlová JANKOSTAV s.r.o. 567 726 Kč
oprava komunikace na ul. Kpt. Jaroše a na ul. Pod Lipou  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6596235 27. 6. 2018 5. 9. 2018 Základní škola, Pohůrecká 16, České Budějovice Radek Matásek 95 411 Kč
Oprava omítek a štuků  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 10727476 12. 11. 2019 13. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 17 370 626 Kč
D8 Oplocení-exit 9-exit18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9824023 5. 8. 2019 7. 8. 2019 Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole Ing. Pavel Hrbáč 259 599 Kč
Smlouva o dílo - ,, Výměna otopného systému v Domě zahradkářů"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 1575826 28. 3. 2017 29. 3. 2017 Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Pneucentrum N+N s.r.o. 13 196 Kč
Výměna 4 ks letních pneu o rozměru 225/50 R17 98W Pirelli P7 Cinturato, na vozidlo Š-Yeti Elegance RZ 5M5 8084  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
 12875604 25. 5. 2020 4. 6. 2020 Lesy České republiky, s.p. VH atelier, spol. s r.o. 215 380 Kč
Dílo;Projektová činnost  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 12517344 30. 4. 2020 5. 5. 2020 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Multiaqua s.r.o. 183 920 Kč
SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor - Pardubice, ul. Štefanikova – kanalizace – bezvýkopová oprava  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Realitní služby
 10727264 10. 11. 2019 13. 11. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŽEV facility s.r.o. 72 246 Kč
Objednávka " Brno hl. n - oprava podhledů, elektroinstalace, schodiště "  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 193509 5. 9. 2016 6. 9. 2016 Město Pelhřimov KP servis Most s.r.o. 1 828 930 Kč
Smlouva o dílo_Zhotovení UT v bytovém domě čp. 813  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 6596047 5. 9. 2018 5. 9. 2018 Povodí Odry, státní podnik Marek Holub 205 700 Kč
objednávka - Údržba vodních toků ve správě VHP Ostrava  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
 13233604 9. 7. 2020 10. 7. 2020 Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o. 93 424 Kč
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly, vícepráce, změna termínů  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Pronájem pozemků / Zemědělství
 1935122 15. 5. 2017 15. 5. 2017 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace Neuvedena
Smlova o dílo - malování učeben, chodeb atd.  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11801076 17. 2. 2020 26. 2. 2020 Město Chotěboř QATROSYSTEM, spol. s r.o. 377 907 Kč
Smlouva o dílo - Kino Chotěboř č.p.256, zázemí pro účinkující  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 5878423 15. 6. 2018 15. 6. 2018 Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava
  1. Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava
  2. Window Holding a.s.
Neuvedena
Výměna oken a dveří  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov
 5519963 9. 5. 2018 14. 5. 2018 Město Hodonín Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 26 200 Kč
Smlouva o BS o zřízení služebnosti - VaK, a.s.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Realitní služby

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 745 lidí darovalo 2 145 328 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy