Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 008 výsledků na výraz zverejneno:2019-03-15

Celková cena nalezených smluv 16 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace StavbyKrása s.r.o. Smlouva o dílo č. 2/2019 Neuvedena
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Silnice LK a.s. Roman Endt Objednávka revize, kontroly RHP, požárních hydrantů v roce 2019 a nákup nových HP za vyřazené při kontrolách. 133 100  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Město Milevsko TECAM spol. s r.o. Objednávka dodání 20 ks kanalizačních litinových poklopů KEM 83B E 600 bez odvětrání s logem Města Milevska 75 000  Kč
3. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léků 76 742  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Město Pelhřimov VHST s.r.o. Dodatek č. 1_Dešťová a splašková kanalizace a vodovod v zastavěném území místní části Pelhřimově - Skrýšov I.část 27 792 490  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze AIR 55 s.r.o. Letenky TEL AVIV 115 600  Kč
11. 7. 2017 15. 3. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR GEFOS a.s. Technická pomoc v oblasti geodézie pro PÚ oblast Morava 856 075  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond RADOMÍR SALABA Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/451/095/002577 597 300  Kč
18. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Severočeská vodárenská společnost a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příkazní smlouva TP 030 026, Osek, Vodičkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu Neuvedena
18. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Regionální vzdělávací a informační středisko, příspěvková organizace Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. Smlouva o dílo - výuka AJ Neuvedena
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. BOVA Vojkovice s.r.o. Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;Zemědělské a lesnické stroje 204 613  Kč
7. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léků 65 281  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Korec, s.r.o. oprava pružných podl.krytin a tapetování 67 126  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Domov "Na Zámku", příspěvková organizace Sodexo Pass Česká republika a. s. Poskytnutí služeb spočívajících ve zprostředkování nepeněžních plnění zaměstnancům klienta - Benefity. 62 000  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Ústav pro péči o matku a dítě Electric Medical Service, s.r.o. Kupní smlouva_modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii 003_část 6 4 658 500  Kč
7. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik Firstpower a.s. dodávka a montáž motorgenerátoru pro IT zařízení v čp 272 Neuvedena
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Město Doksy Souhlasné prohlášení o uznání práva věcného břemene vzniklého podle § 59a vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, k pozemkům 113 964  Kč
12. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OPTOSIGMA EUROPE SAS zrcadlá 446 861  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Masarykův onkologický ústav sanofi-aventis, s.r.o. dodávka léčivých přípravků 89 123  Kč
8. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci Univerzita Pardubice Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 2 500  Kč
25. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Pardubice, a. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice - 1. část 254 100  Kč
25. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Netfox s.r.o. 2x DELL Latitude, 2x bezdrátová kolávesnie a myš, 2x Dell Business Dock WS, 2x 32" LG LCD 111 925  Kč
14. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Potvrzení objednávky č. 1700404/0014921 68 346  Kč
14. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Potvrzení objednávky č. 1705000/0056187 126 597  Kč
14. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Potvrzení objednávky č. 1900239/92392 237 146  Kč
15. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Potvrzení objednávky č. 1602218/71914 149 320  Kč
15. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy Merck Sharp & Dohme s.r.o. INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Potvrzení objednávky č. 1900239/92446 180 060  Kč
15. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Potvrzení objednávky č. 1900634/19170 1 956 507  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 68 437  Kč
13. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fresenius Kabi s.r.o. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 165 363  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Generální finanční ředitelství Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. Dodatek ke smlouvě o dodávce a odběru tepla, ÚzP v Trhových Svinech (AVISme 2019000219) 1 320 000  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Střední průmyslová škola dopravní,a.s. Marketingové služby 98 204  Kč
11. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy GlaxoSmithKline s.r.o. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pronájem reklamních ploch 376 358  Kč
3. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. ATECH Assistance s.r.o. Výměna vstupních dveří v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. 95 493  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu Neuvedena
13. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany OZM Research s.r.o. 2. DP RD 181050435 - Oprava technologického zařízení pro odběr vzorků výbušnin XSM-01 118 580  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Povodí Vltavy, státní podnik STAVMIKA s.r.o. Smlouva o dílo - zateplení provozního objektu, PS Havlíčkův Brod 5 956 583  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Schindler CZ, a.s. servis pohyblivých s 346 056  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Sdružení rodičů a přátel při Střední průmyslové škole chemické Brno, zapsaný spolek Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Darovací smlouva: Předmětem darovací smlouvy je Kapacitní upgrade diskové pole DELL VRTX. 150 000  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pontex, spol. s r.o. prohlídka ocelových 377 278  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.