Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 855 výsledků na výraz zverejneno:2019-03-15

Celková cena nalezených smluv 12 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Projektový ateliér s.r.o. V 013 Čechův most - skenovaní, provedení soupisu a zhodnocení uměleckých a uměleckořemeslných prvků, stavebně historického průzkumu, návrh opravy. 462 220  Kč
13. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany OZM Research s.r.o. 2. DP RD 181050435 - Oprava technologického zařízení pro odběr vzorků výbušnin XSM-01 118 580  Kč
2. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Město Uherský Brod HOKR STAVBY s.r.o. Dodatek č. 6 "Dům kultury - vybourání schodiště mezi restaurací a kavárnou" 376 628  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Masarykův onkologický ústav sanofi-aventis, s.r.o. dodávka léčivých přípravků 89 123  Kč
12. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. ELSA DŘEVO-LES s.r.o. Prodej dříví;o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost 262 574  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond RADOMÍR SALABA Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR - 18/001/19210/451/095/002577 597 300  Kč
8. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Česká agentura pro standardizaci Univerzita Pardubice Přístup do ČSN online pro více uživatelů na základ 2 500  Kč
14. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Potvrzení objednávky č. 1705000/0056187 126 597  Kč
3. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Krajská zdravotní, a.s. ATECH Assistance s.r.o. Výměna vstupních dveří v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnici Chomutov, o.z. 95 493  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Domov "Na Zámku", příspěvková organizace Sodexo Pass Česká republika a. s. Poskytnutí služeb spočívajících ve zprostředkování nepeněžních plnění zaměstnancům klienta - Benefity. 62 000  Kč
12. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace sanofi-aventis, s.r.o. Nákup zboží - lékárna 95 130  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. BOVA Vojkovice s.r.o. Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;Zemědělské a lesnické stroje 204 613  Kč
12. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. OPTOSIGMA EUROPE SAS zrcadlá 446 861  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy MEDITRADE spol. s.r.o. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Objednávka zboží 154 488  Kč
14. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace Potvrzení objednávky č. 1700404/0014921 68 346  Kč
14. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Potvrzení objednávky č. 1900239/92392 237 146  Kč
25. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Netfox s.r.o. 2x DELL Latitude, 2x bezdrátová kolávesnie a myš, 2x Dell Business Dock WS, 2x 32" LG LCD 111 925  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. sanofi-aventis, s.r.o. VOL-2019-150-001724 63 690  Kč
15. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Potvrzení objednávky č. 1602218/71914 149 320  Kč
11. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy GlaxoSmithKline s.r.o. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem pronájem reklamních ploch 376 358  Kč
25. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Vodovody a kanalizace Pardubice, a. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice - 1. část 254 100  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Střední průmyslová škola dopravní,a.s. Marketingové služby 98 204  Kč
22. 12. 2016 15. 3. 2019 Detail smlouvy Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra PRAVO s.r.o. Praní prádla Balková, Bělá a Ruzyně 290  Kč
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Česká republika - Ministerstvo obrany Barvy Hladký s.r.o. I. výzva k poskytnutí plnění k RD na nákup spotřebního materiálu na údržbu 190 279  Kč
4. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Vlaďka Zalabáková Tvrdíková Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace Výuka cizích jazyků 100 000  Kč
5. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka z příjmu 2019/19 (Lekis nemocnice) Neuvedena
15. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha CARDION s.r.o. OBJ-FCRAFY1900070 77 995  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Československá obchodní banka, a. s. Ministerstvo financí Konfirmace repo obchod TR2019/004501 9 780 027  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo financí Statutární město České Budějovice Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví Statutárního města České Budějovice - nemovitosti v k.ú. České Budějovice 3 (účetní hodnota převáděného majetku činí 2000,-Kč) (AVISme 2019000621) 2 000  Kč
13. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fresenius Kabi s.r.o. Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Objednávka 165 363  Kč
25. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Ústecký kraj Domov "Bez zámků" Tuchořice, příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ (D) 14 972 056  Kč
13. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. KŘENEK FOREST SERVICE s.r.o. Koupě (nákup anebo prodej) ostatní;Zemědělské a lesnické stroje 363 000  Kč
15. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Potvrzení objednávky č. 1900634/19170 1 956 507  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Martin Liška Odbornou konzultaci při přípravě a následném průběhu veřejné zakázky na výběr Správce Úvěřového fondu IROP 300 000  Kč
12. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Město Tanvald Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace poskytnutí neinvestiční dotace 815 000  Kč
14. 3. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Povodí Vltavy, státní podnik STAVMIKA s.r.o. Smlouva o dílo - zateplení provozního objektu, PS Havlíčkův Brod 5 956 583  Kč
15. 3. 2019 16. 3. 2019 Detail smlouvy Merck Sharp & Dohme s.r.o. INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY Potvrzení objednávky č. 1900239/92446 180 060  Kč
18. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léků 760 463  Kč
18. 2. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Statutární město Brno, městská část Brno-střed Jiří Holek Hlinky 46a - oprava domácích telefonů 80 608  Kč
7. 1. 2019 15. 3. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Brno PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Objednávka léků 65 281  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.