Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 086 výsledků na výraz zverejneno:2019-06-06

Celková cena nalezených smluv 42 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 1. 2018 6. 6. 2019 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Statutární město Ostrava RSEM/16482/OD/201801 1 343 100  Kč
30. 4. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Kubašta Pavel, Ing. Dílo;Projektová činnost 64 735  Kč
5. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Alliance Healthcare s.r.o. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 646 698  Kč
14. 1. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Veolia Energie ČR, a.s. Statutární město Ostrava RSEM/16482/OD/201901 1 343 100  Kč
31. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VĚROVANY, SPOLEK 27_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019. 200 000  Kč
28. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Ostravská univerzita University of Applied Sciences St. Pölten Interinstitucionální smlouva s St. Pölten University of Applied Sciences Neuvedena
5. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy PHARMOS, a.s. Fakultní nemocnice Olomouc Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu 60 327  Kč
5. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady EP SERVICES s.r.o. Nákup 213 943  Kč
5. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady EP SERVICES s.r.o. Nákup 240 321  Kč
27. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Okresní soud v Náchodě Up Česká republika s.r.o. Stravenky 112 700  Kč
31. 1. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Ing. Jaromír Mader, ITS-JM Dodatek ke Smlouvě o poskytování servisních služeb: úprava Ceníku služeb 440 000  Kč
4. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Mölnlycke Health Care, s.r.o. VOZM-2019-002476 71 314  Kč
31. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Město Hodonín Ing. Pavel Macek Smlouva o dílo_projektová dokumentace_stavební úpravy bytu školníka v objektu ZŠ Očovská 1, Hodonín 79 050  Kč
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ADAMERA,s.r.o. Chemický postřik stromů u sil. II. a III. tříd - Smlouva o dílo 120 782  Kč
4. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Alliance Healthcare s.r.o. nákup léčiv 80 130  Kč
27. 11. 2013 6. 6. 2019 Detail smlouvy Správa informačních technologií města Plzně
  1. Dial Telecom, a.s.
  2. MAXPROGRES telco, s.r.o.
Smlouva o poskytování služeb – pronájem optických přenosových tras 170 561  Kč
5. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Dobití permanentek pro zaměstnance 94 620  Kč
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje SHIRE CZECH s.r.o. Objednávka č. 199644 402 462  Kč
17. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR
  1. GasNet, s.r.o.
  2. GridServices, s.r.o.
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 1 694 000  Kč
5. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. TFP universal a.s. termopáska WAX 70 439  Kč
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Basic Relax s.r.o. Smlouva o vypořádání závazků Neuvedena
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Bio-Rad spol. s r.o. VO-2019-330-000136 96 069  Kč
4. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy United Bakeries a.s. Bělušice - věznice (Vězeňská služba České republiky) Dodatek č.2 Smlouvy o poskytování služeb Neuvedena
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský GAUTE, a.s. Dodatek č.1 příkazní smlouvy č.130/2019 242 000  Kč
4. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce B. Braun Medical s.r.o. Objednávka NOSZM19006534 - zdravotnický materiál 116 764  Kč
31. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Čermák a Hrachovec a.s. Opr. UV Branická, Pod Lipkami 228 755  Kč
3. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. Oprava dlažby nádvoří - Pivovarského náměstí Neuvedena
5. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje BFF Česká republika s.r.o. Dohoda o restrukturalizaci závazku č. D/2018/04/039-10-12 (CZ reto s.r.o.) 1 517 574  Kč
6. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí účelové dotace z DT „Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2019“ na akci „Plzeň, areál Benešovy školy“ 200 000  Kč
3. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o. Objednávka NOSZM19006553 - zdravotnický materiál 61 272  Kč
28. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo financí JPMorgan Chase Bank GLOBAL MASTER SECURITTES LENDING AGREEMENT (AVISme 2019001357) (AVISme 2019001357) Neuvedena
4. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka-NL 469 067  Kč
9. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 18 BLACK ANGELS, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace_BLACK ANGELS, z.s._sport 2019 123 000  Kč
6. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace POL-AGRO TRADING ZT s.r.o. Traktorový nosič kontejnerů s kontejnerem. 358 160  Kč
30. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice v Motole Movianto Česká republika s.r.o. Objednávka léků 294 946  Kč
30. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha COFI s.r.o. 1932200140 - Přemístění ovládání sirény ID 108 na letiště Ruzyně 113 619  Kč
4. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balík Do balíkovny Neuvedena
31. 5. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy statutární město Plzeň Vobořil - Elektromontáže, s.r.o. OBJ. přeložka veřejného osvětlení - Polední ul., Plzeň obj. 4510035721 600 464  Kč
4. 6. 2019 6. 6. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR KO-KA s.r.o. I/9 Tupadly oprava opěrné zdi DSP, ZDS, IČ, AD 1 008 535  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.