Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'holding:27582167'

našli jsme 254 výsledků na výraz holding:27582167

Celková cena nalezených smluv 288 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
10. 9. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Deloitte Advisory s.r.o. Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace Smlouva o zajištění divadelního představení a krátkodobém pronájmu 108 900  Kč
10. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Konsorcium Pro Karlín, o. p. s. Výpůjčení části pozemku parc. č. 805/2 k.ú. Karlín pro akci „Pražské židle & stolky“ Neuvedena
8. 9. 2017 12. 9. 2017 Detail smlouvy Deloitte Advisory s.r.o. Povodí Vltavy, státní podnik Znalecké posouzení provozu původních soustrojí MVE Římov 235 950  Kč
15. 12. 2017 12. 1. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Konsorcium Pro Karlín, o. p. s. DP přenechává k užívání část pozemku parc. č. 805/2 o výměře 417 m2 v k.ú. Karlín k umístnění 8 ks stolů a 32 ks židlí Neuvedena
6. 4. 2017 25. 5. 2017 Detail smlouvy Deloitte Advisory s.r.o. Univerzita Karlova FSV - Smlouva o spolupráci a propagaci Společnosti Partnerem 181 500  Kč
24. 10. 2019 30. 10. 2019 Detail smlouvy Deloitte Advisory s.r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Smlouva o partnerské spolupráci (dále jen smlouva) 181 500  Kč
2. 8. 2018 9. 8. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Konsorcium Pro Karlín, o. p. s. Vypůjčka část pozemku parc. č. 805/2 v k.ú. Karlín "IPR Pražské židle & stolky" (8 ks stolů a 32 ks židlí) Neuvedena
9. 10. 2019 9. 10. 2019 Detail smlouvy Deloitte Advisory s.r.o. České vysoké učení technické v Praze Dar poskytnutý za účelem podpory vzdělávání doktorandů, konkrétně na semináře Počítačové architektury a diagnostiky 157 300  Kč
18. 7. 2018 19. 7. 2018 Detail smlouvy Deloitte Advisory s.r.o. České vysoké učení technické v Praze Darovací smlouva Introduction to Computer Science 108 900  Kč
21. 2. 2013 1. 6. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Deloitte Advisory, s.r.o. Smlouva o poskytování konzultačních služ 119 790  Kč
23. 8. 2019 26. 8. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o poskytování poradenských služeb 1 805 320  Kč
22. 3. 2017 5. 3. 2019 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Deloitte Advisory s.r.o. Poskytnutí daňově poradenských služeb Neuvedena
16. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o poskytování služeb - Audit diagnostických činností ve FNO 1 210 000  Kč
16. 4. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Ostrava Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o poskytování služeb - Audit diagnostických činností ve FNO 1 000 000  Kč
30. 1. 2017 2. 5. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o. Podpora při přípravě a realizaci konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury 4 356 000  Kč
2. 1. 2018 2. 1. 2018 Detail smlouvy SNEO, a.s. Deloitte Advisory s.r.o. Analýza vybraných pozemků 229 900  Kč
17. 6. 2019 27. 6. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o dílo „Příprava a schvalovací proces přípravy VRT" 2 238 500  Kč
21. 3. 2019 3. 4. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Deloitte Advisory s.r.o. smlouva o poskytování služeb 605 000  Kč
1. 8. 2019 13. 8. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o dílo „Příprava postupu zavedení SAP jako náhrada využívaných funkcionalit FaMa+“ 2 226 400  Kč
20. 11. 2017 27. 11. 2017 Detail smlouvy Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva na zpracování studie řešení ISMS po roce 2019 1 351 570  Kč
8. 2. 2010 1. 6. 2015 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Deloitte Advisory SEPIe - poskytování poradenských služeb 2 184 000  Kč
20. 2. 2018 21. 2. 2018 Detail smlouvy Západočeská univerzita v Plzni Deloitte Advisory s.r.o. Grafický manuál pro nový web ZČU 350 900  Kč
3. 12. 2019 5. 12. 2019 Detail smlouvy Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Deloitte Advisory Deloitte Advisory - Předmětem plnění je poskytováná odborného poradenství v rámci OPPPR 484 000  Kč
27. 6. 2017 25. 7. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o poskytování služeb - poradenské služby refinancování závazkůSML 2 418 000  Kč
9. 7. 2019 10. 7. 2019 Detail smlouvy Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale Deloitte Advisory s.r.o. Poskytnutí služeb Neuvedena
6. 11. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy Statutární město Brno Deloitte Advisory s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 24.10.2017, č. 6317174749 - prodloužení termínu k předložení výstupů (znalecké posudky) 665 500  Kč
8. 3. 2019 8. 3. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo dopravy České republiky Deloitte Advisory s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb projektového manažera 3 672 631  Kč
18. 4. 2017 4. 5. 2017 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Deloitte Advisory s.r.o. 4200010878_SML - Digitální kampaň - služby 445 885  Kč
28. 6. 2017 7. 7. 2017 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Deloitte Advisory s.r.o. poradenské služby 178 475  Kč
24. 4. 2019 26. 4. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva na tvorbu analytických nástrojů I. 5 896 330  Kč
30. 3. 2017 19. 12. 2017 Detail smlouvy MČ Praha 6 Deloitte Advisory s.r.o. Objednávka OSM/00015/2017 - Dejvická 184/4 114 950  Kč
4. 10. 2019 4. 10. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Záměr konsolidace informačních systémů řízení provozu SŽDC" Neuvedena
29. 2. 2016 9. 3. 2016 Detail smlouvy MINISTERSTVO VNITRA Deloitte Advisory Zpracování nezávislého rozboru rizik 117 975  Kč
24. 9. 2018 1. 10. 2018 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva o dílo „Popis a zhodnocení variant přístupu k prodeji elektrické energie železničním dopravcům“, 1 687 950  Kč
27. 11. 2019 27. 11. 2019 Detail smlouvy Sportovní zařízení města Příbram Deloitte Advisory s.r.o. Daňové poradenství Neuvedena
15. 8. 2018 17. 8. 2018 Detail smlouvy STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Deloitte Advisory s.r.o. Objednávka zpracování strategické prezentace v oblasti inovace poskytovaných služeb 117 370  Kč
9. 11. 2016 24. 11. 2016 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o. Podpora sestavení ZD výběrového řízení Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravní 1 478 862  Kč
30. 10. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o. Smlouva na zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP 961 950  Kč
22. 5. 2019 11. 11. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o. Technická a projektová podpora při realizaci akcí ŘSD v rámci projektu C- ROADS CZ 2 299 000  Kč
6. 3. 2017 6. 3. 2017 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Deloitte Advisory s.r.o. Zaj. účetnictví k no 66 550  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 309 lidí darovalo 860 431 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy