Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 13 479 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011040 3. 4. 2020 1. 5. 2020 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Oprava a údržba služebních vozidel TSK hl. m. odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy, údržba a servis služebních vozidel zadavatele, a to včetně karosářských prací, povinných servisních prohlídek, výměny nových pneumatik apod. v závislosti na jeho potřebách. V případě, že servisní a/nebo opravárenský úkon nebude možno provést ,,na počkání“, tj. do 1 hodiny od převzetí vozidla, bude vybraný dodavatel povinen zajistit pro zadavatele poskytnutí náhradního vozidla, jež bude mít obdobnou technickou specifikaci jako vozidlo zadavatele, a to na celou dobu provádění příslušného servisního a/nebo opravárenského úkonu. Součástí předmětu plněni je i venkovní umytí vozidla zadavatele po dokončení servisního a/nebo opravárenského úkonu (toto nebude zadavateli účtováno), bezplatné poskytnutí odtahové služby havarovaného a/nebo nepojízdného vozidla zadavatele na celém území ČR, jakož i zprostředkování technické prohlídky silničního...
 Z2020-011365 3. 4. 2020 neuvedena Základní škola Kvílice okres Kladno BOXED, s.r.o.
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 926 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka informační a komunikační technologie pro Základní školu obce Kvílice okres Kladno
 Z2020-011037 3. 4. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Výběr autobusových dopravců od 2021 - část 35 odhad.cena 77 128 251 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
 Z2020-011036 3. 4. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Výběr autobusových dopravců od 2021 - části 1 až odhad.cena 5 837 719 791 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje. Bližší specifikace je uvedena v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
 Z2020-011053 3. 4. 2020 4. 5. 2020 Ministerstvo obrany Automobil osobní terénní odhad.cena 4 958 677 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 5 kusů automobilů osobních terénních v různém provedení. Zboží je blíže specifikováno v přílohách č. 2a) a 2b) zadávací dokumentace.
 Z2020-010982 3. 4. 2020 4. 5. 2020 EKOREMA recycling s.r.o. EKOREMA recycling s.r.o. - technologie pro snížení odhad.cena 6 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-010894 2. 4. 2020 30. 4. 2020 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka jednosložkové akrylátové rozpouštědlové odhad.cena 7 930 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka bílé jednosložkové akrylátové rozpouštědlové barvy s retroreflexní úpravou, balotiny a ředidla pro stálé VDZ v roce 2020, a to včetně dopravy na jednotlivé závody SÚS JčK - České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.
 Z2020-011268 2. 4. 2020 neuvedena ENEX GROUP s.r.o. DronPro s.r.o.
Dodávka dronu 190 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodání 1 ks dronu včetně příslušenství. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
 Z2020-011195 2. 4. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje ContiTrade Services s.r.o.
Dodávka pneumatik pro ZZS JčK na rok 2020 - 420 220 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zimních a letních pneumatik včetně přezutí pneumatik (všechny úkony, které jsou potřeba k řádné jízdě na pozemních komunikacích, např. vyvážení pneumatik), uskladnění pneumatik u některých částí plnění, pro vozy Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Při přechodu na letní a zimní období možnost mobilního přezutí na výjezdové základně ZZS JčK. Zajištění přednostního servisního zásahu na vozidlech ZZS JčK neprodleně po příjezdu sanitního vozidla. Smlouva bude uzavřena s jedním dodavatelem pro každou část plnění této zakázky na dobu 1 roku.
 Z2020-011045 1. 4. 2020 neuvedena Krajské školní hospodářství České Budějovice SCANIA CZECH REPUBLIC s.r.o.
Nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu 2 635 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup nákladního automobilu pro dálkovou přepravu živých ryb do 26 tun.
 Z2020-010400 30. 3. 2020 28. 4. 2020 statutární město Havířov Cisternová automobilová stříkačka
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky včetně zaškolení obsluhy a provádění garančních a servisních prohlídek v záruční době.
 Z2020-010705 30. 3. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o. Pořízení vozidel Rendez-vous odhad.cena 3 586 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 ks vozidel určených pro systém Rendez-vous s prodlouženou zárukou na 5 let do 150 000 km, v provedení vybavení kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a dodávkou a montáží IC technologií.
 Z2020-010689 30. 3. 2020 neuvedena Brněnské komunikace a.s. ALESTRA s.r.o.
MOBILNÍ STOJANY NA KOLA - RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA 3 999 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky nových, nepoužitých mobilních stojanů na kola dle podmínek zadávací dokumentace a jejích příloh.
 Z2020-010425 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Obec Vyšní Lhoty Vyšní Lhoty - cisternová automobilová stříkačka odhad.cena 6 198 347 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (CAS), a to v rozsahu uvedeném v kupní smlouvě, která jako Příloha č. 2 tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, když přílohu kupní smlouvy tvoří technické podmínky pro CAS, které jsou v rámci předmětné veřejné zakázky označeny jako Příloha č. 3.
 Z2020-010690 30. 3. 2020 1. 6. 2020 Správa státních hmotných rezerv 19-018.2 Sýry přírodní - převzetí a ochraňování odhad.cena 4 236 696 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je převzetí a ochraňování státních hmotných rezerv sýrů přírodních v celkovém množství 220 t.
 Z2020-010703 30. 3. 2020 5. 5. 2020 Obec Radonice Radonice - Cisternová automobilová stříkačka odhad.cena 5 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky s požárním příslušenstvím.
 Z2020-010464 27. 3. 2020 neuvedena Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, p.o. HANES s.r.o.
Samosběrný zametací stroj pro čištění komunikací 3 060 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací i chodníků.
 Z2020-010166 27. 3. 2020 8. 5. 2020 Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou odhad.cena 477 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou 2 let od nabytí její účinnosti. Předmětem zmíněné rámcové dohody bude stanovení postupu při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 90 (slovy: devadesáti) částečně nízkopodlažních autobusů délky 9,9-11 m a s pohonem na motorovou naftu, a to v provedení, stavu a s vlastnostmi a specifikacemi plně odpovídajícími požadavkům obsaženým v zadávací dokumentaci.
 Z2020-010256 27. 3. 2020 24. 4. 2020 Obec Tichá "Pořízení CAS pro JSDH Tichá" odhad.cena 5 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks speciální požární techniky, nová cisternová automobilová stříkačka CAS20 dle Technických podmínek pro CAS, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
 Z2020-010535 27. 3. 2020 neuvedena město Příbor JRK Česká republika s.r.o.
Vybavení sběrného dvora a re-use centra 3 486 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení sběrného dvora, a to včetně dopravy.
 Z2020-010059 26. 3. 2020 30. 4. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Nákup kamenné soli (NaCl) v silovozech pro ZÚ odhad.cena 50 413 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup kamenné soli (NaCl) v silovozech pro ZÚ 2020/21-2022/23
 Z2020-010090 25. 3. 2020 24. 4. 2020 Ústecký kraj Střední škola lodní dopravy a technických řemesel odhad.cena 24 205 003 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2 pro výuku v oblasti vnitrozemské lodní dopravy a pro zajištění technické způsobilosti plavidla. Rekonstrukce se týká silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, požárně bezpečnostního řešení, rozvodů pitné vody, TUV a ÚT, kanalizace, strojních a stavebních částí, které zahrnují výměnu oken a dveří, sociálních zařízení, šaten, užitných prostor, jídelny, učeben, kanceláří, demontáže nádrže pro pitnou vodu, drenážního systému, požární vody, požadavků požárně bezpečnostního řešení a demontáže částí vzduchotechniky. Podrobná specifikace služeb je uvedena v zadávací dokumentaci.
 Z2020-010218 25. 3. 2020 neuvedena Technické služby Humpolec, s.r.o. A-TEC servis s.r.o.
Dodávka nového svozového vozidla 4 398 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního, bio a separovaného odpadu. Zadavatel požaduje kompletní dodávku vozidla, skládající se ze tří součástí - podvozek, lisovací lineární nástavbu a vyklápěč nádob. Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky dané českou normou a evropskou legislativou, splňovat platné normy dle ČSN, ISO ČSN a DIN a odpovídat příslušným směrnicím EU. Vozidlo jako celek bude nové, vyráběné sériově továrním způsobem. Vozidlo ani nástavba nesmí být tzv. demo nebo repasované.
 Z2020-010254 25. 3. 2020 neuvedena Skládka Bystřice, s.r.o. Zoeller Systems s.r.o.
Zlepšení systému nakládání s odpady II. 4 417 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozu na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním.
 Z2020-009990 24. 3. 2020 27. 4. 2020 Ministerstvo obrany Kola sportovní pro ASC DUKLA - 2020 odhad.cena 3 851 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je nákup 19 závodních kol různých druhů a provedení určených pro sportovce Armádního sportovního oddílu (dále jen „ASO“) DUKLA cyklistiky Praha a Brno, kteří reprezentují Českou republiku na mezinárodních závodech a na vrcholových domácích soutěžích. Kvalita požadovaných rámových setů odpovídá současným požadavkům s přihlédnutím k výkonnosti cyklistů v jednotlivých oddílech, přičemž jsou požadována kola vyhovující potřebám tréninku a závodnímu režimu. Kola musí odpovídat reglementu UCI (Mezinárodní cyklistická federace) a respektovat fyziognomii konkrétního závodníka (postavené na míru).
 Z2020-009988 24. 3. 2020 5. 5. 2020 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda na dodávky požární techniky v odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s vítězným účastníkem v délce trvání 4 roky na dodávku celkem sedmi cisternových automobilových stříkaček CAS a jednoho pěnového hasicího automobilu PHA, včetně zajištění a poskytování servisních služeb dle ZD a přílohy ZD - Technická specifikace po dobu trvání smlouvy , vždy dva ročně. První dodávka jednoho CAS a jednoho PHA do konce roku 2020.
 Z2020-009699 23. 3. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost SKD TRADE, a.s.
Dodávky náhradních dílů na tramvaje - konsignace 40 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky „Dodávky náhradních dílů na tramvaje - konsignace II“ bylo uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže) na dodávky náhradních dílů tramvají. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky byla uvedena v příslušné zadávací dokumentaci.
 Z2020-009861 23. 3. 2020 neuvedena RESPONO, a.s. PROFI TRUCK BUSINESS s.r.o.
Dodávka svozového vozidla pro svoz odpadu 5 139 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu nového automobilu pro svoz odpadu.
 Z2020-009808 23. 3. 2020 27. 4. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dynamický nákupní systém na dodávky spojovacího odhad.cena 11 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek, jež budou v DNS zadávány, budou dodávky spojovacího materiálu Zadavateli při dodržení všech obecně závazných předpisů a podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a dále v podmínkách jednotlivých veřejných zakázek zadávaných DNS.
 Z2020-009787 23. 3. 2020 20. 4. 2020 Teplárny Brno, a.s. Nákup 10 ks elektromobilů odhad.cena 5 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks osobních, dále specifikovaných elektrických vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele. Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je uvedena v dokumentu „Technické parametry“, který obsahuje podrobné požadavky zadavatele na splnění minimálních technických parametrů vozidel, z nichž některé jsou stanoveny jako podmínka (nesplnění podmínky vede k vyloučení uchazeče). Specifikace byla vytvořena zadavatelem na základě konfigurace vozidel z veřejně dostupných zdrojů. Uchazeči uvedou přesný typ, model nabízeného vozidla. Vozidla budou dodána na letních pneumatikách
 Z2020-009957 23. 3. 2020 neuvedena Město Český Dub Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 3 919 883 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 9 359 MWh pro rok 2021 a 2022.
 Z2020-009862 23. 3. 2020 neuvedena RESPONO, a.s. AWP s.r.o.
Dodávka kompaktoru 3 448 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu kompaktoru, roku výroby 2007 a mladší, s maximálním počtem do 15.000 najetých motohodin celkového stavu.
 Z2020-009725 20. 3. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik KUHN-BOHEMIA a.s.
Zajištění servisních prohlídek stavebních strojů 2 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelných servisních prohlídek v rozsahu dle příruček pro provoz a údržbu stavebních strojů - pásový dozer Komatsu D155AX-8 (1 ks) a kloubový damper Komatsu HM400-5 (2 ks) - během záruční doby, která činí 60 měsíců nebo 10 000 motohodin (podle toho, co nastane dříve). Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž dodávku výlučně originálních náhradních dílů nezbytných k provedení servisní prohlídky, dodávku olejů, likvidaci odpadů, práci a dojezd mechanika a rozbor olejových vzorků.
 Z2020-009645 20. 3. 2020 24. 4. 2020 ČR - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Cisternová automobilová stříkačka - technická, odhad.cena 7 355 372 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky - technické, příměstské se zařízením pro řezání vodním paprskem podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
 Z2020-009605 20. 3. 2020 20. 4. 2020 Bergasto s.r.o. Bergasto s.r.o. - technologie pro snížení odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-009367 19. 3. 2020 22. 4. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje odhad.cena 17 120 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 320 tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje 15T For City.
 Z2020-009674 19. 3. 2020 neuvedena Město Česká Kamenice JRK Česká republika s.r.o.
D2D nákup kontejnerů a nádob na odpad 1 877 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontejnerů a nádob na odpad dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodavatel dle požadavků zadavatele dodá kontejnery a nádoby na odpad podrobně specifikované v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se o následující položky: • Velkoobjemový kontejner (4 ks) • Nádoba černá (1500 ks) • Nádoba hnědá (750 ks)
 Z2020-009339 17. 3. 2020 neuvedena Teplárny Brno, a.s. AUTO POKORNÝ, s.r.o.
AZ SERVIS, a.s.
„Nákup užitkových a osobních vozidel“ 971 562 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dále specifikovaných motorových vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele.
 Z2020-009329 17. 3. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Dodání osobních automobilů velitelských v 3 304 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodání 2 ks osobních automobilů velitelských v policejní úpravě pro PMJ OSPP Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Dále viz. Zadávací podmínky s přílohami
 Z2020-009168 16. 3. 2020 15. 4. 2020 Ministerstvo obrany DNS - Užitková - dodávková vozidla pro VP - 2020 - odhad.cena 78 512 396 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky užitkových - dodávkových automobilů v kategorii M nebo N s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/2001 Sb. za účelem zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policie v oblasti dopravní, pořádkové, ochranné a řídících úkolů.
 Z2020-009189 30. 3. 2020 16. 4. 2020 Statutární město Brno Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 4.etapa odhad.cena 53 406 452 Kč
Oprava Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části
 Z2020-008932 16. 3. 2020 neuvedena HERKUL a.s. Dodávka ZAMETACÍHO STROJE odhad.cena 8 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového silničního nákladního podvozku v komunálním provedení vhodného pro pevnou montáž samosběrné zametací nástavby (dále jen také „Podvozek“) a nové samosběrné zametací nástavby plnící normu pro snižování prašnosti PM2,5 a PM10 (dál jen také „Nástavba“) včetně montáže Nástavby na uvedený Podvozek.
 Z2020-009153 16. 3. 2020 neuvedena Aeroklub České republiky, z.s. Pořízení hmotných investic – Sportovní bezmotorový odhad.cena 5 537 190 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku Sportovního bezmotorového kluzáku s příslušenstvím dle technické specifikace.
 Z2020-009013 16. 3. 2020 14. 4. 2020 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Opravy nákladních automobilů Tatra 815 odhad.cena 5 060 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava 4 ks nákladních automobilů Tatra 815 4 x 4, nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci.
 Z2020-009196 16. 3. 2020 17. 4. 2020 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda o dílo na provedení periodických
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo, na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení periodických vyvazovacích oprav (EVy) a hlavních oprav (EH) elektrických lokomotiv řady 380 na dobu určitou, a to na 7 let od nabytí její účinnosti v předpokládaném množství 30 oprav Evy a 30 EH.
 Z2020-009083 13. 3. 2020 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ HANES s.r.o.
Silniční zametací stroj 4 738 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 ks nového silničního jednomotorového zametacího stroje o celkové hmotnosti 12 t, se samosběrnou nástavbou, umožňující oboustranné metení. Jedná se o samojízdný stroj speciální s emisními limity dle EURO VI c.
 Z2020-008764 13. 3. 2020 neuvedena České dráhy, a.s. PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE – poptávka motorových
Oznámení na profilu kupujícího
 Z2020-009123 13. 3. 2020 neuvedena Česká školní inspekce TUkas a.s.
ČŠI Praha – Obnova autoparku 2019 II. 3 106 913 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 7 kusů osobních automobilů nižší střední třídy v provedení kombi a 1 automobilu vyšší střední třídy v provedení limuzína. Předmětem veřejné zakázky je také registrace všech automobilů na Dopravním inspektorátu Praha a vyřízení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („povinné ručení“) nejpozději ke dni předání automobilů.
 Z2020-008593 12. 3. 2020 28. 4. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Kontejnery 2019 odhad.cena 29 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě celkem 70 kusů kontejnerů nejrůznějšího druhu použitelných na stávající nosiče. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost a údržbu na komunikaci. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 7 měsíců od začátku účinnosti kupní smlouvy.
 Z2020-008916 12. 3. 2020 neuvedena LOM PRAHA s.p. Česká letecká servisní a.s.
Modernizace rádio-navigačního vybavení a 5 667 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Modernizace rádio-navigačního vybavení a zobrazovacího systému letounu L-410 UVP

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 396 lidí darovalo 1 106 966 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy