Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 12301 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012475 18. 4. 2019 neuvedena ČEZ, a. s. Megger CZ s.r.o.
Dodávky kabelových měřicích vozů 42 005 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je pořizování kabelových měřicích vozů ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem (dále jen „KMV“). KMV budou pořizovány za účelem zabezpečení plynulého a bezporuchového provozu distribuční soustavy. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování servisu k dodávaným KMV. Požadavky na servis jsou vymezeny v části 3 a 5 zadávací dokumentace. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s vybranými dvěma dodavateli na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
Z2019-012407 18. 4. 2019 17. 5. 2019 Správa státních hmotných rezerv 18-102.3 Máslo stolní – převzetí a ochraňování odhad.cena 38 668 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je převzetí 425,76 tun másla stolního a jeho ochraňování. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Z2019-012392 18. 4. 2019 20. 5. 2019 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka pneumatik a souvisejících služeb v roce 2019 - 2020 odhad.cena 8 194 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání pneumatik (dle specifikace v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy), včetně dopravy na jednotlivé závody a souvisejících služeb (dle specifikace v příloze č. 2 návrhu kupní smlouvy) v roce 2019 – 2020. Zadavatel pro svoji činnost používá vozidla značek Škoda, Volkswagen, Renault, Ford, Mercedes Benz, Iveco, Volvo, Scania, Tatra, Š 706 a všechny nabídnuté pneumatiky musí být schváleny výrobcem těchto vozidel pro montáž a používání na této technice.
Z2019-012098 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Ostravské komunikace, a.s. Nákup posypové soli
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky posypové kamenné soli 2E (dále jen „sůl“, množné číslo „soli“) NaCl (chlorid sodný) 0,2 – 5 mm pro zimní údržbu komunikací na území statutárního města Ostravy, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-011790 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Ministerstvo obrany Automobily kategorie M1 (mikrobusy) pro Vojenskou policii - nákup
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 19 ks automobilů osobních kateogorie M1 (mikrobusy) v různém provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části.
Z2019-012012 15. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. MORAVIA STEEL a.s.
Dodávka kolejnic NT3 900A 3 724 243  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolejnic pro opravy tramvajových tratí: cca 122,228 tun / 112 ks nových kolejnic NT3 900A v délkách á 18 m.
Z2019-011895 15. 4. 2019 16. 5. 2019 Povodí Ohře, státní podnik Dodávka 3 ks vozidel katagorie N1, LUV 4x4 třístranný sklápěč do 3,5t s dvojkabinou a navijákem odhad.cena 3 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku 3 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1, LUV 4x4 třístranný sklápěč do 3,5t s dvojkabinou a navijákem pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Záruční doba se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí vozidla.
Z2019-011964 15. 4. 2019 14. 5. 2019 Město Říčany Nákup CAS pro JSDH Říčany odhad.cena 7 230 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je řádné a včasné plnění spočívající v dodání jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Říčany a to v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení a dále zajištění poskytování záruky za jakost. CAS je určena především pro zásahovou činnost ve složitých terénních podmínkách volné přírody, v kopcovitém profilu krajiny a zejména pak v komplikovaných prostorových podmínkách průmyslových objektů a hustých lesních porostů
Z2019-011847 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Dodání sanitních vozidel odhad.cena 28 741 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 10 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2.
Z2019-011841 15. 4. 2019 15. 5. 2019 Liberecký kraj Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje odhad.cena 170 180 653  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106 je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje. Konec řešeného úseku ve staničení km 35,929 je v Mimoni před železničním přejezdem č. P3443. Celková délka rekonstruované silnice II/268 je 12,293 km. Předmětem plnění akce B je výstavba a úprava místních komunikací v úseku č. 4, chodníků a stezek se společným provozem chodců a cyklistů na území obce Kuřívody. Provedení navržených opatření vyplývá z provedených změn na trase silnice II/268 a úpravy křižovatky silnic II/268 × III/27235.
Z2019-012272 15. 4. 2019 neuvedena Technické služby Planá nad Lužnicí s.r.o. HANES s.r.o.
Pořízení speciálního komunálního vozidla s nosičem kontejnerů a příslušenstvím zimní a letní údržby 3 020 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálního komunálního vozidla 4x4 s nosičem kontejnerů, kontejneru – pro jednoramenný nosič kontejnerů, sypače vozovek, sněhového pluhu, vodní cisterny a mycí lišty. Součástí předmětu veřejné zakázky je také provádění záručních oprav po dobu záruční lhůty.
Z2019-011881 15. 4. 2019 neuvedena České dráhy, a.s. autobusy Juřen, s.r.o.
Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 300 při výlukách v traťovém úseku Přerov - Brno 9 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy (NAD) v úseku Přerov - Brno, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu vyloučeného úseku trati č. 300 Přerov - Brno. Předpokládaný začátek plnění této veřejné zakázky je od 10. 4. 2019.
Z2019-012069 15. 4. 2019 neuvedena Petr Slánský – SANS Fa RENE a.s.
SANS - Nákladní vozidlo na rozvoz produktů + nástavba včetně vysokozdvižného čela 2 709 538  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo Nákladní vozidlo na rozvoz produktů + nástavba včetně vysokozdvižného čela v technické specifikaci uvedené v ZD
Z2019-011670 12. 4. 2019 21. 5. 2019 ČEPRO, a.s. Nákup nové lokomotivy a nákup komplexně modernizované lokomotivy pro sklady PHM Střelice a Loukov odhad.cena 54 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka celkem dvou železničních lokomotiv se spalovacími motory pro zajištění plynulé manipulace se železničními cisternami při příjmu a výdeji benzinu automobilového a nafty motorové na železničních vlečkách skladů PHM zadavatele Střelice u Brna a Loukov.
Z2019-011588 12. 4. 2019 14. 5. 2019 Technické služby Malá Haná Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na území DSO Technické služby Malá Haná – část II - dodávka kontejnerů II odhad.cena 980 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks kontejnerů o objemu 20 m3.
Z2019-011892 12. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje SDZ 2019 JmK, společnost, ARAPLAST spol. s r.o.
DODÁVKA SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 2019 4 386 515  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o průběžné dodávky svislých dopravních značek včetně příslušenství do jednotlivých skladů SÚS JMK, včetně dopravy. Jedná se o provedení svislých dopravních značek – FeZN plech – lisované svislé dopravní značky dodány včetně nosných „C“ profilů a kompletních objímek ( provedení Al ) pro uchycení na sloupek o průměru 60 mm včetně spojovacího materiálu v příslušném množství pro každou dopravní značku.
Z2019-011849 12. 4. 2019 29. 4. 2019 Česká Baseballová asociace Automobil MBUS odhad.cena 3 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 3ks osobních automobilů
Z2019-011840 12. 4. 2019 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace A-TEC servis s.r.o.
GO jednoúčelový stroj samosběr 2 792 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je GO jednoúčelového samosběrného stroje. Jedná se o výměnu samosběrné nástavby na podvozku Mercedes Benz 1317 za novou.
Z2019-011527 18. 4. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Cisternová automobilová stříkačka CAS 20/4000/240 – S 2 T odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011950 12. 4. 2019 neuvedena Teplárny Brno, a.s. Doplnění a obnova vozového parku 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dále specifikovaných motorových vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele. V rámci předmětu plnění zadávané veřejné zakázky bude dodáno: osobní vozidla: 2 kusy, z toho 1 ks osobní vozidlo nižší střední třídy ve verzi liftback 1 ks osobní vozidlo nižší střední třídy ve verzi combi Podrobná specifikace technických parametrů nakupovaných vozidel je uvedena v dokumentu „Technické parametry“, který obsahuje podrobné požadavky zadavatele na splnění minimálních technických parametrů vozidel, z nichž některé jsou stanoveny jako podmínka (nesplnění podmínky vede k vyloučení uchazeče). Specifikace byla vytvořena zadavatelem na základě konfigurace vozidel z veřejně dostupných zdrojů. Uchazeči uvedou přesný typ, model nabízeného vozidla. Vozidla budou dodána na letních pneumatikách.
Z2019-011405 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky náhradních dílů na tramvaje - konsignace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-011559 12. 4. 2019 10. 5. 2019 DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Leasing - Nákladní automobil sklápěcí N3G odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G včetně dopravy a zajištění finančního leasingu. Zadavatel požaduje, aby všechny nabídnuté automobily byly stejné - jedné tovární značky a typu včetně výbavy.
Z2019-011421 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj P-transport s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1 41 256 798  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-005694 18. 4. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Cisternová automobilová stříkačka - technická příměstská II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011341 18. 4. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90219 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Ford na 4 roky odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011425 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj KAD,spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí nebo ve zkratce: KAD spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 5 28 662 501  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011423 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3 79 726 048  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011422 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj CDS s.r.o. Náchod
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 87 367 291  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011424 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj AUDIS BUS s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4 48 260 895  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011776 11. 4. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni CHEIRÓN a.s.
Simulátor sanitního vozu 2 461 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodání 1 kusu simulátoru sanitního vozu včetně příslušenství dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo.
Z2019-011428 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj BusLine KHK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 88 138 091  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011427 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 232 816 908  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011438 18. 4. 2019 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2019 – 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011958 18. 4. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Moravia Lacto a.s.
18-130 Sýry přírodní - uplatnění opce 285 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-011426 11. 4. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj Trutnovská autobusová doprava s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Královéhradeckého kraje pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 6 13 592 007  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.
Z2019-011630 10. 4. 2019 neuvedena Obec Kostomlaty pod Milešovkou Pořízení techniky pro SDH Kostomlaty pod Milešovkou
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je přestavba vozidla CAS T 815, které využívá jednotka SDH Kostomlaty pod Milešovkou. Vzhledem k tomu, že vozidlo má nový motor, byla provedena generální oprava převodovky a podvozku, avšak nástavba vozidla neodpovídá potřebám SDH, bylo rozhodnuto o pořízení nástavby nové. Nová nástavba představuje montáž nové celohliníkové montované čtyřroletové nástavby s laminátovými doplňky. Součástí je záblesková světelná soustava, zvukové zařízení, oranžová signální alej, zadní výklopné dveře, 4x rolety LDR s integrovaným LED osvětlením, THZ zařízení rychlého zásahu (naviják, hadice, el. navíjení).
Z2019-011443 10. 4. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik Užitkový automobil N1 s HR 3S 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 ks továrně nového užitkového automobilu N1 – sklápěcí s HR třímístný, roku výroby 2019, splňující parametry uvedené v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy.
Z2019-011370 15. 4. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Autocentrum BARTH a.s.
Poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK 5 700 000  Kč
Oprava národního formuláře Uzavření rámcové dohody na poskytování servisu sanitních vozidel a ostatních vozidel ZZS KHK na období 2 let nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty ve výši 5,7 mil. Kč bez DPH, tj. provádění záručních a pozáručních oprav sanitních a ostatních vozidel zadavatele, provádění intervalových servisů vozidel, dodávky náhradních dílů souvisejících s provedením oprav vozidel dle potřeb zadavatele.
Z2019-011179 8. 4. 2019 neuvedena Česká televize Vozidla pro ČT
Předběžné oznámení dodávka vozů v rozsahu stanoveném technickými specifikacemi požadovaných dodávek. Jedná se o dodávky nákladních vozů, dodávek do 3,5t, autobusů pro malé štáby do 13 osob a malá užitková vozidla pro 2 či 5 osob. Vozy budou používány pro převoz osvětlovací a kamerové techniky a štábů na místa natáčení pořadů pro ČT.
Z2019-011086 8. 4. 2019 14. 5. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Nákladní automobily – N2 (12 t) pro SÚSPK (2019) odhad.cena 6 446 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie N2 s nástavbami pro přepravu materiálů dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů jednotlivých automobilů uvedených v ZD.
Z2019-010851 8. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Automobil pyrotechnický pro VP odhad.cena 3 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 kusů automobilů terénních pick-up off-road s nástavbou a vestavbou, se skrytým VRZ pro pyrotechnické pracoviště Vojenské policie. Zboží je blíže specifikováno v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-011078 8. 4. 2019 14. 5. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Nákladní automobily – N1 (3,5 t) pro SÚSPK (2019) odhad.cena 5 991 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 kusů nákladních automobilů kategorie N1 (3,5 t) pro údržbu komunikací dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů jednotlivých automobilů uvedených v ZD.
Z2019-011050 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky izolačních a tlumících prvků kolejnic tramvajových tratí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-010954 18. 4. 2019 neuvedena Olomoucký kraj Centrální nákup motorových vozidel 2019 pro přepravu náklady a osob (do 10 osob) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010748 15. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Přeprava materiálu pro ČEZ Distribuci, a. s. v regionu MORAVA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-010919 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Povodí Ohře, státní podnik Dodávka nákladního automobilu N1 - 4x4 odhad.cena 1 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého nákladního automobilu N1 - 4x4 pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Záruční doba se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí vozidla.
Z2019-011074 8. 4. 2019 14. 5. 2019 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Nákladní automobily – nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK (2019) odhad.cena 12 231 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie N3G s nástavbami pro zimní údržbu a letní údržbu a sněhovými radlicemi (rok výroby kompletů 2019) dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů jednotlivých automobilů uvedených v ZD
Z2019-010757 15. 4. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Přeprava materiálu pro ČEZ Distribuci, a. s. v regionu SEVER, STŘED a ZÁPAD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-011070 8. 4. 2019 10. 5. 2019 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka automobilové techniky pro údržbu komunikací odhad.cena 42 107 438  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nákladních automobilů 4 x 4 jako nosiče výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, 9 ks sypacích nástaveb, 7 ks trojstranných sklápěcích koreb, 8 ks sněhových radlic, 2 ks samosběrných zametacích nástaveb a 1 ks vysprávkové soupravy na opravu výtluků vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-010709 5. 4. 2019 neuvedena Český svaz cyklistiky z.s. SKITUR s.r.o.
Poskytování služeb cestovního ruchu za účelem zajištění výjezdů státní reprezentace pro Český svaz cyklistiky z.s. – Část č. 1 – Silniční cyklistika 4 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb cestovního ruchu pro disciplínu Silniční cyklistika, přičemž předmět veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen v rámcové smlouvě.