Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 14 569 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-012319 15. 4. 2021 20. 5. 2021 Povodí Labe, státní podnik Oprava 4 plavidel odhad.cena 12 680 310 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Oprava 4 plavidel.
 Z2021-012266 15. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. voestalpine Rail Technology GmbH
Dodávky kolejnic 57R1 10 115 973 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejnic pro opravy tramvajových tratí ve dvou jakostech realizovaných na základě tří objednávek:: - cca 33,58 tun / 33 ks nových kolejnic 57R1 jakost R290GHT dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m; - cca 60,04 tun / 59 ks nových kolejnic 57R1 jakost R260 dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m; - cca 206,60 tun / 203 ks nových kolejnic 57R1 jakost R260 dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m.
 Z2021-012225 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Jednotlivé části zakázky tvoří: - Část A středisko Bruntál a jeho cestmistrovství: Bruntál, Rýmařov, Krnov, Jindřichov - Část B středisko Frýdek-Místek a jeho cestmistrovství Staříč a Bystřice - Část C středisko Karviná a jeho cestmistrovství Albrechtice - Část D středisko Opava a jeho cestmistrovství Opava, Hlučín, Vítkov a Hrabyně Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro zimní období 2021 až 2022 (dle níže uvedené tabulky) a to včetně dovozu (dopravy) mechanizmy prodávajícího na střediska (cestmistrovství) SSMSK v množství cca 11.425 tun.
 Z2021-012606 14. 4. 2021 neuvedena Plzeňský kraj Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto Nabídkového řízení je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského kraje veřejnou drážní osobní dopravou v souladu s § 2 ZoVS, v období ode dne celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2022 do dne předcházejícího termínu celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2037 na části území Plzeňského kraje pro provoz vlaků v rámci celku Plzeňsko. Jedná se o linky: P4 Plzeň-Žihle, P13 Plzeň-Bezdružice, P14 Planá u Mariánských Lázní-Tachov, P21 Rokycany-Nezvěstice, P22 Plzeň-Radnice, P31 Nýřany-Heřmanova Huť. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
 Z2021-012539 14. 4. 2021 neuvedena Služby města Vejprty CROY s.r.o.
Pořízení svozového vozidla na tříděný odpad-II. 4 606 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení svozového vozidla na třídění odpad v souladu s technickými podmínkami stanovenými zadavatelem. Technické podmínky pro svozové vozidlo na tříděný odpad tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace jako její příloha. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Technické podmínky pro svozové vozidlo na tříděný odpad a závazný vzor kupní smlouvy.
 Z2021-011808 12. 4. 2021 neuvedena Statutární město Plzeň Cisternová automobilová stříkačka JSDH Božkov odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012023 12. 4. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Dodávky lehkých užitkových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-011924 12. 4. 2021 10. 5. 2021 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Oprava kolejových vozidel traťové mechanizace odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou služby vybraného dodavatele spočívající v opravách traťové mechanizace, která se používá v provozu metra. Jedná se o opravy kolejových vozidel - lokomotiv řady 797.8 - přívěsných vozů typu PV - nákladního vozu typu SA - řídícího vozu typu RV 10 - speciálních vozíků metra typu SVM 12 - motorových univerzálních vozidel typu MUV 73. - motorových univerzálních vozidel typu MUV 74 M - motorových univerzálních vozidel typu WŽB 10.1 M Bližší specifikace činností, jež je předmětem této sektorové veřejné zakázky, je uvedena v příloze č. 1 - Podrobná specifikace plnění, v příloze č. 2 - Rámcová dohoda o dílo a v příloze č. 4 - Položkový ceník této zadávací dokumentace. Zadavatel uzavře v souladu s ust. § 131 a násl. ZZVZ Rámcovou dohodu o dílo s jedním (1) vybraným dodavatelem na realizaci této sektorové veřejné zakázky. Rámcová dohoda o...
 Z2021-012074 12. 4. 2021 neuvedena Město Třebíč Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012126 12. 4. 2021 17. 5. 2021 Technické služby města Mostu a.s. Pořízení 2 ks specializovaných vozidel s odhad.cena 11 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka nových 2ks podvozků, 2ks nástavby na zimní údržbu a 1ks nástavby pro převoz a řízený výdej teplé obalované živičné směsi včetně poskytování záručního servisu.
 Z2021-011590 12. 4. 2021 12. 5. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce ETB a odhad.cena 84 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění smlouvy je provozování dráhy a drážní dopravy, vykládka a zauhlování paliva, údržba, prohlídky, revize vlečky Veolia Energie Česká republika, a.s. Česká republika - Třebovice na styku s dráhou celostátní a při provádění vlečkového provozu podle potřeb a pokynu Zadavatele.
 Z2021-011996 12. 4. 2021 neuvedena Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-011884 12. 4. 2021 neuvedena GRANITA s.r.o. Snížení prašnosti areálu GRANITA s.r.o. Litická - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012005 12. 4. 2021 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. Elektromontážní práce na zařízeních veřejného odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011829 12. 4. 2021 10. 5. 2021 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Dodání sanitních vozidel odhad.cena 27 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 7 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2.
 Z2021-012075 12. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje WISS CZECH, s.r.o.
FZŠ - Rychlý zásahový automobil 2 168 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 1, v provedení speciálním redukovaném pro HZS Jihočeského kraje.
 Z2021-012083 12. 4. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Dodávka sanitních vozidel RZP 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011493 9. 4. 2021 14. 5. 2021 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 60 měsíců od nabytí její účinnosti nebo končí dodáním veškerého plnění podle Rámcové dohody o dílo, na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení periodických obnov elektrických jednotek řady 440, 640, 650, 660 a 661 v předpokládaném počtu 41 obnov.
 Z2021-011832 9. 4. 2021 neuvedena Městys Havlíčkova Borová Fryauf Filmix s.r.o.
Mobilní kalová koncovka ČOV Havlíčkova Borová 2 535 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní kalové koncovky pro stávající ČOV Havlíčkova Borová
 Z2021-011444 9. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. Poskytování služeb protektorování pneumatik odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-011452 9. 4. 2021 neuvedena Úřad práce České republiky Servis osobních motorových vozidel ÚP ve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-012045 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČSAD Hodonín a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 48 789 737 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011982 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ZDAR, a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 60 384 073 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012014 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 33 826 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011988 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj DOPAZ s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 48 771 248 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012085 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 51 048 753 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012096 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 120 313 833 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012001 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 43 283 739 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012041 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 101 052 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012118 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ADOSA a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 26 283 273 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011981 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČAD Blansko a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 56 338 344 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012024 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj VYDOS BUS a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 47 056 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012050 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 73 147 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012027 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČSAD Kyjov Bus a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 79 845 563 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012108 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČSAD Kyjov Bus a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 40 091 327 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012078 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 102 240 865 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012019 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ZDAR, a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 15 703 005 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012103 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 60 759 089 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012090 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 14 713 098 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-012113 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj BORS BUS s.r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 20 980 852 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011875 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 55 932 519 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011228 6. 4. 2021 neuvedena Správa železnic, státní organizace Motorové univerzální vozíky včetně palubní části odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-011803 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 53 807 436 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011933 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ČAD Blansko a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 77 023 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010925 6. 4. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Nákup osobních vozidel s plošinou pro potřeby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011015 6. 4. 2021 3. 5. 2021 Česká pošta, s.p. DNS - Doručování balíkových zásilek externími odhad.cena 1 275 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“). DNS je časově omezený na 36 měsíců a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům. Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je zajištění doručování balíkových zásilek vozidly do 3,5 tuny. Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále též "ZD").
 Z2021-011928 12. 4. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj ADOSA a.s.
Výběr autobusových dopravců – provizorium od 66 213 970 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-011179 6. 4. 2021 neuvedena Národní technické muzeum Restaurování parní lokomotivy Conrad Vorlauf s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010858 6. 4. 2021 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Dodávky náhradních dílů pro osobní a dodávkové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010890 6. 4. 2021 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost Dodávky materiálů pro TSB 2021 - 2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 077 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy