Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 13 879 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027865 7. 8. 2020 neuvedena Ceská republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina JIHA Trade s.r.o.
Minibus 2 899 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka jednoho kusu minibusu pro přepravu min. 24 osob včetně příslušenství.
 Z2020-027466 7. 8. 2020 3. 9. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace
 Z2020-027526 7. 8. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027500 7. 8. 2020 7. 9. 2020 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Dodání sanitního vozidla RLP-RV odhad.cena 1 405 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla pro RLP v setkávacím systému („RENDEZ-VOUS“)
 Z2020-027532 7. 8. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-027812 7. 8. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace FOSAN s.r.o.
Pořízení sanitního vozidla RLP 2 990 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla s dále specifikovaným vybavením pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci (dále jen „zadavatel“ nebo „ZZS JMK“).
 Z2020-027362 6. 8. 2020 neuvedena Obec Vnorovy Vnorovy - cisternová automobilová stříkačka odhad.cena 5 785 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
 Z2020-027624 6. 8. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik Terénní automobil N1G-typ 2 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka terénního automobilu N1G-typ 2, rok výroby 2020
 Z2020-027402 6. 8. 2020 10. 9. 2020 Krajské ředitesltví policie Moravskoslezského kraje Nákup originálních náhradních dílů pro vybrané odhad.cena 50 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro určené značky a modely vozidel související s prováděním záručních oprav, oprav vozidel v pozáruční době a pravidelných intervalových servisů. Dodávka náhradních dílů je určena pro vozidla, která jsou používána v extrémních podmínkách převážně Policií České republiky. Na základě těchto skutečností jsou na ochranu veřejné bezpečnosti a vozidla kladeny vysoké nároky, neboť pokud budou nesprávně opravena, mohou způsobovat nebezpečné situace s dopadem na veřejné zdraví a majetek.
 Z2020-027623 6. 8. 2020 neuvedena Naše bydlení CZ z.s. PRAG-AGRO s.r.o.
Zpracování čistírenských kalů pro TS Police nad 5 448 596 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologické linky pro zpracování čistírenských kalů, které budou materiálově využity - bude z nich vyrobeno registrované hnojivo. Veškerá technologie musí být nová, nepoužitá a plně funkční.
 Z2020-027269 6. 8. 2020 neuvedena České dráhy, a.s. Předběžná tržní konzultace - poptávka nových
Oznámení na profilu kupujícího
 Z2020-027652 6. 8. 2020 neuvedena Farní charita Chrudim FRANCE CAR, s.r.o.
Modernizace vybavení Farní charity Chrudim 1 765 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks automobilů.
 Z2020-027622 6. 8. 2020 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s. A-TEC servis s.r.o.
„POŘÍZENÍ NOVÉHO VOZIDLA DO 3,5 T“ 2 296 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky dodávka nového nosiče nástaveb kategorie SS (pracovní stroj samopojízdný) do 3,5 t - třístranného sklápěče. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html
 Z2020-027412 6. 8. 2020 4. 9. 2020 Lesy hl. m. Prahy Osobní vozidla typu SUV 4x4 hybridní pohon odhad.cena 1 239 670 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých osobních vozidel typu “SUV" 4x4 s hybridním pohonem v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-027469 5. 8. 2020 neuvedena Český hydrometeorologický ústav ENVItech Bohemia s.r.o.
Nákup speciálního automobilu, podvozek s kabinou a 2 028 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 speciálních vozidel, které umožní přepravu a provoz pro stávající měřící kontejnery (dále také „nástavba“). Zadavatel požaduje dodávku celého kompletního požadovaného plnění od dodavatele, který zároveň zajistí odinstalaci stávajících nástaveb na současných vozech a jejich trvalou instalaci na nové vozy (včetně vnitřního vybavení nových vozů) včetně zajištění zápisů do technických průkazů vozidel pro jejich bezpečný a bezproblémový převoz a provoz. Více v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
 Z2020-027538 5. 8. 2020 neuvedena Svaz lyžařů České republiky z.s. Emil Frey ČR, s.r.o.
AUTOTREND, spol. s r.o.
Nákup automobilů pro Svaz lyžařů České republiky 3 4 587 656 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli automobily dle technické specifikace tvořící přílohy č. 1 a 2 a nedílnou součást zadávací dokumentace.
 Z2020-027468 5. 8. 2020 neuvedena Turnovské odpadové služby, s.r.o. Zoeller Systems s.r.o.
Nákladní automobil se svozovou nástavbou pro 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního automobilu se svozovou službou pro komunální odpad.
 Z2020-027594 5. 8. 2020 neuvedena Město Ronov nad Doubravou KOBIT, spol. s r.o.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro 5 492 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro město Ronov nad Doubravou
 Z2020-027332 4. 8. 2020 neuvedena Autoklub České republiky GASCO spol. s r.o.
BEZPEČNOSTNÍ BARIÉRY AIR FENCE A+ 2 390 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka mobilních bezpečnostních nafukovacích bariér typu Air Fence A+ pokrývajících délku 480 metrů, včetně příslušenství, pro účely zabezpečení závodního oválu v disciplíně plochá dráha v souladu s požadavky Mezinárodní federace motocyklistů.
 Z2020-027312 4. 8. 2020 neuvedena Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. CROY, s. r. o.
Dodávka vozidla pro svoz odpadu - CHOTES 4 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je pořízení nového dvouosého automobilu s nástavbou s rotačním stlačováním pro svoz odpadu.
 Z2020-027458 4. 8. 2020 neuvedena Obec Rádlo I-Tec Czech spol. s r.o.
Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS 2 349 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS.
 Z2020-027086 3. 8. 2020 3. 9. 2020 ČEZ, a. s. Dodávky malých užitkových vozidel s tažným
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zajištění dodávek malých užitkových vozidel s tažným zařízením definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění provozuschopnosti (servisu a údržby) dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
 Z2020-026662 3. 8. 2020 3. 9. 2020 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje FZŠ - Kontejner hasící kombinovaný odhad.cena 4 892 562 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) kusu kontejneru hasícího kombinovaného pro potřeby HZS Libereckého kraje. Kontejner hasící kombinovaný je určen k přepravě na automobilových nosičích kontejnerů hmotnostní třídy S, vybavených jednoramennou technologií natahování.
 Z2020-026713 3. 8. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Centrální nákup motorových vozidel 2020 - II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-026813 7. 8. 2020 8. 9. 2020 ČEPRO, a.s. Rámcová dohoda na dodávky osobních automobilů v odhad.cena 45 000 000 Kč
Oprava Dodávka nejm. 136 osobních vozidel kategorie M1 v 5 výkonnových třídách.
 Z2020-027105 3. 8. 2020 2. 9. 2020 Česká pošta, s.p. Opravy a servis nákladních vozidel kategorie N2, odhad.cena 287 688 721 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem VZ je uzavření 7 RD, každá s jedním dodavatelem, na období 48 měsíců na opravy, servis a údržbu nákladních vozidel N2, N3 a návěsů/přívěsů kategorie O4 (Iveco, Avia aj.).
 Z2020-027142 3. 8. 2020 2. 9. 2020 České dráhy, a.s. Dynamický nákupní systém na zajištění náhradní odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu.pro oblast Sever (zejména Liberecký a Ústecký kraj).
 Z2020-026787 3. 8. 2020 neuvedena Město Jindřichův Hradec Městská hromadná doprava v Jindřichově Hradci a odhad.cena 225 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti území města Jindřichův Hradec a jeho místních částí (Radouňka, Otín, Políkno, Buk, Matná, Dolní Radouň, Děbolín, Horní Žďár, Dolní Skrýchov) provozováním městské hromadné dopravy na období maximálně 10 let, počínaje rokem 2022 v režimu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění a Nařízení ES č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. Předpokládá se, že rozsah zajišťované dopravní obslužnosti dopravcem bude zachován tak, jak tyto veřejné služby poskytuje současný dopravce. Předpokládaný roční rozsah poskytovaných veřejných služeb za příslušné období může být snížen na min. 334 000 km a nebo zvýšen na max. 621 000 km.
 Z2020-026891 3. 8. 2020 2. 9. 2020 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Nákup a dodávka originálních náhradních dílů odhad.cena 4 958 678 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka a nákup originálních náhradních dílů na vozidla značky: část A - vozidla Škoda část B - vozidla Volkswagen část C - vozidla Hyundai část D - vozidla Fiat
 Z2020-026591 31. 7. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-019 Autocisterna na pitnou vodu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-027013 31. 7. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AUTOBOND GROUP a.s.
Dodávka osobního elektromobilu 912 196 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks osobního elektromobilu kategorie M1 pro přepravu pěti osob.
 Z2020-026498 31. 7. 2020 3. 9. 2020 Kolektory Praha, a.s. Nákup elektromobilů II. odhad.cena 1 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup elektromobilů.
 Z2020-026296 30. 7. 2020 3. 9. 2020 ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje FZŠ - Vyprošťovací automobil hmotnostní kategorie odhad.cena 13 884 297 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup 1 ks vyprošťovacího automobilu hmotnostní kategorie S dle technických podmínek.
 Z2020-026720 30. 7. 2020 neuvedena Město Pec pod Sněžkou FORNAL trading s.r.o.
Výběr dodavatele v zakázce Dodávkový vůz 929 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového „dodávkového“ vozu do 3,5 tuny s třístranným sklápěčem s pohonem obou náprav určeného k provozu po pozemních komunikacích i v terénu, případně referenčního vozidla s nájezdem do 20 000 km a stáří od uvedení do provozu do jednoho roku. Součástí dodávky je sada zimního obutí (kompletních kol na ocelových discích).
 Z2020-026516 29. 7. 2020 neuvedena ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje TECHNOCAR s.r.o.
Automobilový nosič kontejnerů v taktickém celku s 2 468 552 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pořízení 1 ks automobilového nosiče kontejnerů v taktickém celku s hydraulickým jeřábem a kontejnerem.
 Z2020-026175 28. 7. 2020 neuvedena Sdružení měst a obcí Východní Moravy ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Pořízení nádob na separaci odpadů v obcích 3 349 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob na separaci odpadů pro zajištění zvýšení objemu separace odpadu BRKO, plastu, papíru, kovu, kartónu, objemového odpadu, jedlých olejů a skla v 13 obcích ve Zlínském kraji.
 Z2020-026149 28. 7. 2020 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Auto Pokorný motors s.r.o.
Dodávka osobních elektromobilů 953 187 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2ks osobních elektromobilů kategorie M1 pro přepravu pěti osob.
 Z2020-025591 27. 7. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka pneumatik pro rok 2021 (RD) odhad.cena 14 875 200 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále též "RD") dle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb. Průběžné dodávky pneumatik na základě RD budou řešeny výzvou bez obnovení soutěže dle § 134 ZVZ. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZVZ rozdělena na 2 části, které budou posuzovány a hodnoceny samostatně.
 Z2020-025549 27. 7. 2020 24. 8. 2020 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace "ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2019" odhad.cena 2 066 115 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě mimořádné události a krizové situace s hromadným postižením osob.
 Z2020-025899 27. 7. 2020 neuvedena Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy FZŠ - Nákup vyprošťovacího automobilu odhad.cena 14 462 810 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup jednoho kusu vyprošťovacího automobilu kategorie 2 „pro smíšený provoz“ (schopný provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace, v provedení V „speciálním rozšířeném“, hmotnostní třídy S „těžké“.
 Z2020-025727 27. 7. 2020 neuvedena Městys DAVLE Pořízení nové CAS pro jednotky SDH městyse Davle odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025729 27. 7. 2020 26. 8. 2020 ČEZ, a. s. Dodání hasičského vozidla pro ETE
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je pořízení hasičského vozidla dle požadavků uvedených v části 3 Zadávací dokumentace „Technická specifikace“. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v části 3 a 5 Zadávací dokumentace.
 Z2020-025730 27. 7. 2020 26. 8. 2020 Povodí Ohře, státní podnik Dodávka 5 ks vozidel kategorie N1 odhad.cena 5 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku 5 kusů nových a nepoužitých vozidel kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidel) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidla a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Záruční doba se požaduje min. 24 měsíců ode dne předání a převzetí vozidla.
 Z2020-025689 27. 7. 2020 25. 8. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní VOZIDLA PRO FD ČVUT odhad.cena 2 004 671 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je nákup 2 ks automobilů.
 Z2020-025890 4. 8. 2020 21. 9. 2020 Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny Nákup osobních vozidel s odkupem stávajících odhad.cena 3 225 000 Kč
Oprava národního formuláře Zadavatel disponuje vozovým parkem 5 ks osobních automobilů Škoda Octavia, jejichž seznam je součástí zadávací dokumentace. Tato stávající vozidla chce zadavatel obměnit za 6 ks nových vozidel. Obměna těchto vozidel flotily bude zadavatelem provedena jednorázově s cílem zachovat unifikaci flotily vozidel z hlediska komfortu, bezpečnosti a kubatury. Základním hlediskem při obměně vozového parku je respektování investiční náročnosti a provozní hospodárnosti.
 Z2020-025629 27. 7. 2020 8. 9. 2020 Správa služeb hlavního města Prahy Úschova a údržba čerpací techniky pro stavbu č. odhad.cena 114 797 566 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude konkretizace věcných, provozně technických a obchodních podmínek k zajištění provozuschopnosti, provozování a neprodleného nasazení čerpací techniky včetně jejího příslušenství v případě, že nastane krizová situace na čerpacích místech na území hl. m. Prahy včetně dopravy techniky do místa určení.
 Z2020-025464 27. 7. 2020 24. 8. 2020 Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy FZŠ - Technický automobil TA-S2 s HNJ - opětovné odhad.cena 9 090 909 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks technického vyprošťovacího automobilu kategorie podvozku 2 „smíšený“ v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ vč. příslušenství dle technických podmínek a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., včetně českého technického průkazu a dokladů v českém jazyce potřebných k registraci silničního motorového vozidla.
 Z2020-025214 3. 8. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj Nákup osobního automobilu s pohonem 4x4 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-025337 24. 7. 2020 1. 9. 2020 Ministerstvo obrany Prostředky pro vzdušnou přepravu materiálu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 ks leteckých palet pro přepravu nákladu včetně 700 ks upevňovacích pásů s utahovacím zařízením, 200 ks bočních vázacích sítí a 100 ks vrchních vázacích sítí.
 Z2020-025194 27. 7. 2020 21. 8. 2020 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ „Inteligentní dopravní systém na tř. 17. listopadu odhad.cena 43 234 023 Kč
Oprava Projekt řeší modernizaci pěti stávajících a realizaci dvou nových světelných signalizačních zařízení na třídě 17. listopadu v Karviné, včetně výměny stávajících koordinačních kabelů a vybavení dispečinku. Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 (projektová dokumentace a položkový rozpočet s výkazem výměr), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 455 lidí darovalo 1 302 204 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy