Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 12061 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005160 14. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Frýdek-Místek a.s. Nákup autobusů POD pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2019 odhad.cena 202 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 26 ks autobusů, pohon CNG, 2 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 2 ks minibusů, dle specifikace v příloze č. 1b S ohledem na skutečnost, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, uchazeč může předložit svou nabídku na kteroukoliv část samostatně nebo na všechny části. Vždy však musí předložit nabídku na celý rozsah plnění v dané části. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo uzavřít samostatné smlouvy na každou část předmětu veřejné zakázky.
Z2019-005451 14. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace AUTOCENTRUM Jan Šmucler s.r.o.
Pozáruční opravy vozidel ZZSPK 2019-2020 5 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění pozáručních oprav a oprav po dopravních nehodách sanitních a referentských vozidel evidovaných v majetku ZZSPK, které nebude možné provádět ve vlastní autodílně. Servisní opravy se týkají cca 77 sanitních a referentských vozidel ZZSPK. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 2 let.
Z2019-005446 14. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace SICAR, spol. s r.o.
ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo – 2018 a ZZS Plzeňského kraje – vozidlo pro zajištění mobility KŠ - 2017 2 355 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 ks sanitního vozu ZDS ambulance typu A2 (dále také „ZDS“) a 1 ks sanitního vozu pro přepravu krizového štábu ZZS PK (posilového vozidla RLP v setkávacím systému (dále také „RV“) vč. 1 ks zařízení pro sledování vozu, vše dle specifikace uvedené zadavatelem.
Z2019-005398 14. 2. 2019 2. 4. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území města Brna odhad.cena 62 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území města Brna po dobu 4 let. Běžnou údržbou se rozumí činnosti, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů).
401133 14. 2. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Nákup automobilového žebříku AZ 40
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup 1 ks automobilového žebříku AZ 40
Z2019-005194 14. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Havířov a.s. Nákup autobusů MHD pro ČSAD Havířov a.s. 2019 II odhad.cena 13 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 1 ks autobusu, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 1 ks autobusu, pohon CNG délka do 15 m, dle specifikace v příloze č. 1b S ohledem na skutečnost, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, uchazeč může předložit svou nabídku na kteroukoliv část samostatně nebo na všechny části. Vždy však musí předložit nabídku na celý rozsah plnění v dané části. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo uzavřít samostatné smlouvy na každou část předmětu veřejné zakázky.
Z2019-005188 14. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Havířov a.s. Nákup autobusů MHD pro ČSAD Havířov a.s. 2019 odhad.cena 32 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 5 ks autobusů pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1.
Z2019-005408 14. 2. 2019 neuvedena Národní hřebčín Kladruby nad Labem Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť (opakovaná VZ) odhad.cena 3 553 550  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Z2019-005327 14. 2. 2019 18. 3. 2019 ČSAD Frýdek-Místek a.s. Nákup autobusů MHD pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2019 II odhad.cena 19 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 2 ks autobusu, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 1 ks autobus CNG, nízkopodlažní (typ LE), 3 dveře, délka do 13m, dle specifikace v příloze č. 1b S ohledem na skutečnost, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, uchazeč může předložit svou nabídku na kteroukoliv část samostatně nebo na všechny části. Vždy však musí předložit nabídku na celý rozsah plnění v dané části. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo uzavřít samostatné smlouvy na každou část předmětu veřejné zakázky.
Z2019-005176 14. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Frýdek-Místek a.s. Nákup autobusů MHD pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2019 odhad.cena 19 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 3 ks autobusů, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1
Z2019-005400 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR JMK - zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy odhad.cena 170 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na území Jihomoravského kraje po dobu 4 let, která není zahrnuta v akci "Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1.5.2017 oblast 11 Jihomoravská". Běžnou údržbou se rozumí činnosti, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů).
Z2019-005321 14. 2. 2019 4. 4. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Běžná údržba sil. I. tř. a dálnice D55 ve ZK odhad.cena 227 103 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji. Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláška MD ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění). Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů.
Z2019-005309 14. 2. 2019 19. 3. 2019 Město Litoměřice Kropicí vozy odhad.cena 6 255 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Koupě 3 nových komunálních kropicích vozů; a to vždy v každé části veřejné zakáázky 1 vůz - viz níže
Z2019-005497 14. 2. 2019 neuvedena Obec Chvalčov THT Polička, s.r.o.
Cisternová automobilová stříkačka 5 399 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“(CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Z2019-005171 14. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Frýdek-Místek a.s. Dodávka 3 ks autobusů, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m odhad.cena 19 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 3 ks autobusů, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1
Z2019-005253 13. 2. 2019 27. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, okres PCE + CR, běžná údržba odhad.cena 97 679 468  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění běžné letní údržby silnic I. tříd v okresech Pardubice a Chrudim v letech 2019 - 2022 na základě přiloženého rozpisu jednotlivých požadovaných úkonů a požadovaného počtu měrných jednotek.
Z2019-005167 13. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Frýdek-Místek a.s. Nákup autobusů POD pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2019 II odhad.cena 45 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů 6 ks autobusů, pohon CNG, 2 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1.
Z2019-005184 13. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Karviná a.s. Nákup autobusů MHD pro ČSAD Karviná a.s. 2019 odhad.cena 9 900 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 1 ks autobusu, pohon CNG, 3 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 1 ks minibusu, dle specifikace v příloze č. 1b S ohledem na skutečnost, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, uchazeč může předložit svou nabídku na kteroukoliv část samostatně nebo na všechny části. Vždy však musí předložit nabídku na celý rozsah plnění v dané části. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo uzavřít samostatné smlouvy na každou část předmětu veřejné zakázky.
Z2019-005280 13. 2. 2019 18. 3. 2019 Správa státních hmotných rezerv 18-102.2 Máslo stolní – převzetí a ochraňování odhad.cena 25 448 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je převzetí 425,76 tun másla stolního a jeho ochraňování. Máslo bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR.
Z2019-005255 13. 2. 2019 27. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Sil. I. tříd Pardubického kraje, okres SY + UO, běžná údržba odhad.cena 99 856 084  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění běžné letní údržby silnic I. tříd v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí v letech 2019 - 2022 na základě přiloženého rozpisu jednotlivých požadovaných úkonů a požadovaného počtu měrných jednotek.
Z2019-005205 12. 2. 2019 5. 3. 2019 Statutární město Karviná PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI odhad.cena 3 966 720  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provozování Taxi služby seniorům s trvalým pobytem na území města Karviné starším 70 let k dopravě včetně jejich doprovodu max. 1 osoby k lékaři, do nemocnic a poliklinik na území města Karviné, na návštěvu hřbitovních míst v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji, v Karviné-Mizerově, v Karviné-Novém Městě, Karviné-Loukách a dále k budovám Magistrátu města Karviné a to v letech 2019 až 2023 (48 kalendářních měsíců).
Z2019-005084 12. 2. 2019 25. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR STC kraj-Oblast JIHOZÁPAD běžná letní údržba odhad.cena 160 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení V rámci zakázky bude prováděna běžná údržba komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad po dobu 48 měsíců.
Z2019-005066 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců odhad.cena 15 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky s názvem „Dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivky betonových a dřevěných pražců“ je uzavření rámcové dohody s více, konkrétně se třemi dodavateli (s obnovením soutěže) na dodávky nátěrů kolejových betonů a zálivek betonových a dřevěných pražců.
Z2019-005000 11. 2. 2019 11. 3. 2019 Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Dodávka motorové nafty odhad.cena 31 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody (RD) na dobu 24 měsíců ode dne účinnosti RD. Zakázky na základě RD budou zadány postupem s obnovením soutěže. Předmětem zakázek, které budou zadávány na základě RD, je dodání motorové nafty, včetně dopravy do určeného místa plnění a stočení dovezené nafty do zásobníků – benkalorů zadavatele v předpokládaném ročním objemu cca 630 tisíc litrů, a to dodávka: • motorové nafty třídy B (filtrovatelnost maximálně 0° C), • motorové nafty třídy D (filtrovatelnost maximálně -10° C), • motorové nafty třídy F (filtrovatelnost maximálně - 20° C). Součástí dodávky je rovněž dodací list a stáčecí lístek a atest jakosti jednotlivých dodávek – atest kvality pohonných hmot. Zadavatel si v době platnosti a účinnosti RD vyhrazuje právo uskutečnit množství dodávek motorové nafty podle svých skutečných potřeb za cenu dohodnutou na základě RD. Další...
Z2019-004989 11. 2. 2019 13. 3. 2019 Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky Zodolněné velitelsko průzkumné vozidlo odhad.cena 11 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks zodolněného velitelsko průzkumného vozidla
Z2019-005046 11. 2. 2019 neuvedena Český svaz cyklistiky z.s. SKITUR s.r.o.
Poskytování služeb cestovního ruchu za účelem zajištění výjezdů státní reprezentace pro Český svaz cyklistiky z.s. – Část č. 6 – Cyklokros 3 200 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění služeb cestovního ruchu pro disciplínu Cyklokros, přičemž tento předmět je dále podrobněji vymezen v rámcové smlouvě.
Z2019-004801 11. 2. 2019 neuvedena Správa státních hmotných rezerv MRAZÍRNY PLZEŇ - DÝŠINA a.s.
18-143.2 Maso zmrazené – uplatnění opce 1 963 320  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem je uplatnění opce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „15-178 Maso zmrazené, jeho pořízení a ochraňování“, pro části 1 a 2, evidenční číslo původní VZ ve VVZ: 525768. Na základě uvedené veřejné zakázky byly dne 1. 2. 2016 uzavřeny 2 (dvě) Smlouvy o ochraňování státních hmotných rezerv, č. 20160022 a č. 2016023 (dále jen „smlouva“ nebo „smlouvy“) na dobu 36 měsíců od data platnosti smlouvy. V souladu s výše uvedenou zadávací dokumentací a čl. XIII. smluv zadavatel tímto v rámci opce uplatňuje možnost prodloužení doby trvání smluv o dalších 5 měsíců, a to formou dodatků.
Z2019-004981 11. 2. 2019 15. 3. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Automobilový podvozek 4x4(3ks) a 6x6(1ks) s komunální hydraulikou, sklápěcí korbou a sněhovou radlicí odhad.cena 14 710 744  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů nákladních automobilů s výměnnými nástavbami (chemik 4x, sklápěcí korba 3x) a sněhovými radlicemi dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů.
Z2019-004781 11. 2. 2019 neuvedena Dopravní sdružení obcí Jablonecka BusLine LK s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou pro přechodné období od 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 odhad.cena 198 188 964  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování veřejných služeb pro Zadavatele ve veřejné linkové dopravě dle § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, s cílem zajistit dopravní obslužnost v územních obvodech obcí Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou pro přechodné období od 1. 2. 2019 do doby, než bude tato dopravní obslužnost zajištěna dopravci vybranými ve standardním zadávacím řízení, nejpozději do 31. 1. 2021, v rozsahu dle potřeb Zadavatele.
Z2019-004941 13. 2. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodávka vozidla kategorie N3, 4x4 - nosič kontejnerů s hydraulickou rukou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004951 13. 2. 2019 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik Dodávka 2 ks vozidel kategorie N1, LUV 4x4 s vestavbou do 3,5t odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004924 11. 2. 2019 22. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR STC kraj - Oblast SEVEROVÝCHOD, běžná letní údržba odhad.cena 160 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení V rámci zakázky bude prováděna běžná údržba komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti severovýchod.
Z2019-004744 8. 2. 2019 neuvedena Statutární město České Budějovice Záchytné parkoviště Jírovcova II – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro řízení provozu parkovišť a zařízení pro vybírání poplatků vč. dohledového systému dle FTP SO 401 Elektro a sdělovací objekty na záchytné parkoviště v ulici Jírovcova, České Budějovice. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci.
Z2019-004847 8. 2. 2019 neuvedena Obec Stráž nad Nisou ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Obnova veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou 2 765 274  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je dodávka a výměna svítidel ve vybraných lokalitách obce Stráž nad Nisou a doplnění svítidel na stávající stožáry energetiky.
Z2019-004843 8. 2. 2019 neuvedena Obec Stráž nad Nisou ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Obnova osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou 2 460 234  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je dodávka a výměna svítidel ve vybraných lokalitách obce Stráž nad Nisou a doplnění svítidel na stávající stožáry energetiky.
Z2019-004729 8. 2. 2019 12. 3. 2019 Ministerstvo obrany Automobil osobní terénní M1G - nákup odhad.cena 1 239 669  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks automobilu osobního terénního pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob.
Z2019-004451 7. 2. 2019 7. 3. 2019 Hlavní město Praha Rozvoj dopravně závislého řízení na SSZ s vazbou na Městský okruh odhad.cena 309 347 107  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je doplnění prvků dopravně závislého řízení v kontextu stávající situace a trendů pro další rozvoj řízení celých oblastí v hl. m. Praze. Stejně tak je vytipováno 134 oblastí (100 křižovatek a 34 profilů) pro doplnění neintruzivních detektorů za účelem monitorování mimořádných událostí a reagování na ně. Jednotlivé součásti dodávky jsou specifikovány v příloze č. 7 zadávací dokumentace, kterou tvoří položkový seznam, včetně údajů o maximálním poptávaném množství jednotlivých položek. Dodávky budou realizovány dle potřeby a na základě objednávek zadavatele, a to v maximálním rozsahu uvedeném v příloze č. 7 zadávací dokumentace, přičemž zadavatel není vázán žádným minimálním objemem dodávek, které by byl povinen objednat. Předmětem veřejné zakázky je dále poskytování servisních služeb v rozsahu dle kapitoly 4.6 zadávací dokumentace po dobu 60 měsíců od předání...
Z2019-004720 7. 2. 2019 4. 3. 2019 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace ZZS Karlovarského kraje - logistický speciál - 2018 odhad.cena 2 644 628  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks logistických speciálů, vozidel pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob určených pro přepravu materiálně technického zabezpečení na místo mimořádné události, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace. Předmět plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy využívanými ZZS KVK. Akce je financována v rámci programu 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací.
Z2019-004509 7. 2. 2019 11. 3. 2019 Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na dodávku dopravních prostředků pro činnosti bezpilotních leteckých prostředků odhad.cena 8 250 815  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 4 ks vozidel pro činnost bezpilotních leteckých prostředků
Z2019-004433 6. 2. 2019 7. 3. 2019 Hlavní město Praha Systém informací o dojezdových dobách na Městském okruhu odhad.cena 167 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Základním cílem této veřejné zakázky je dodávka návrhu a realizace systému pro detekci, výpočet a prezentaci dojezdových dob včetně nabídky alternativních tras z vybraných radiál do cílového/průjezdního místa na Městském okruhu (MO), ukládání a předávání dat pro jejich následné využití v off-line i on-line režimu. Plnění je vyžadováno formou tzv. Design & Build. Součástí dodávky shora uvedeného systému je také poskytování servisních služeb a údržby po dobu 60 měsíců od předání systému, tj. zajištění nezbytného servisu a předepsané údržby na jednotlivé části dodávky s požadavkem na nepřetržitý provoz předmětu plnění 7x24x365 (vyjma plánovaných odstávek). Důraz je kladen na včasnost poskytovaných informací, jejich dostupnost, vypovídací schopnost, validitu. Zavedení moderních metod jejich výpočtu umožní i využití dat z ostatních dostupných zdrojů, především pro další zpřesňování výpočtu...
Z2019-004390 6. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Oblast Vejprtsko – nouzové zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy 3 486 611  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dopravní obslužnosti vymezené části území Ústeckého kraje formou příležitostné osobní silniční dopravy. Doprava bude provozována autobusy v rozmezí uvedených dní a podle časového rozložení jízd (jízdní řád) s obsluhou všech uvedených zastávek pro nástup i výstup cestujících.
Z2019-004436 6. 2. 2019 12. 3. 2019 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy – Přestavba ŽST Jaroměř odhad.cena 107 833 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy na tratích 030,031,032 v úsecích Hradec Králové hl. n. – Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem – Stará Paka v předpokládaném termínu od 22.7.2019 a Hradec Králové hl. n. – Jaroměř – Česká Skalice - Náchod v předpokládaném termínu od 22.7.2019 po dobu rekonstrukce ŽST Jaroměř.
Z2019-004400 6. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj David Stropnický
Oblast Lounsko – západ VII. – nouzové zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy 21 208  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dopravní obslužnosti vymezené části území Ústeckého kraje formou příležitostné osobní silniční dopravy. Doprava bude provozována autobusy v rozmezí uvedených dní a podle časového rozložení jízd (jízdní řád) s obsluhou všech uvedených zastávek pro nástup i výstup cestujících.
Z2019-004417 6. 2. 2019 14. 3. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 91118 – Záruční a pozáruční servis motorových vozidel tovární značky Hyundai na 4 roky odhad.cena 11 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování záručního a pozáručního servisu, včetně souvisejících servisních úkonů a služeb u 91 motorových vozidel tovární značky Hyundai, užívaných Městskou policií hl. m. Prahy na dobu čtyř let.
Z2019-004402 6. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Miroslav Šavel
Oblast Lounsko – západ VIII. – nouzové zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy 59 835  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dopravní obslužnosti vymezené části území Ústeckého kraje formou příležitostné osobní silniční dopravy. Doprava bude provozována autobusy v rozmezí uvedených dní a podle časového rozložení jízd (jízdní řád) s obsluhou všech uvedených zastávek pro nástup i výstup cestujících.
Z2019-004393 6. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Oblast Lounsko – západ II. – nouzové zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy 160 453  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dopravní obslužnosti vymezené části území Ústeckého kraje formou příležitostné osobní silniční dopravy. Doprava bude provozována autobusy v rozmezí uvedených dní a podle časového rozložení jízd (jízdní řád) s obsluhou všech uvedených zastávek pro nástup i výstup cestujících.
Z2019-004566 6. 2. 2019 neuvedena Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ROS, a.s.
Sanitní vozidla 2019 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů nových nepoužitých sanitních vozidel třídy A2 pro převoz jednoho nebo více pacientů, kteří nejsou v přímém nebezpečí ohrožení života, a to včetně zástavby s maximálním důrazem na bezpečnost posádky i přepravovaných osob. Sanitní vozy budou využívány Dopravní zdravotní službou zadavatele.
Z2019-004395 6. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s.
Oblast Lounsko – západ III. – nouzové zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy 103 030  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dopravní obslužnosti vymezené části území Ústeckého kraje formou příležitostné osobní silniční dopravy. Doprava bude provozována autobusy v rozmezí uvedených dní a podle časového rozložení jízd (jízdní řád) s obsluhou všech uvedených zastávek pro nástup i výstup cestujících.
Z2019-004389 6. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Oblast Podbořansko – nouzové zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy 2 955 120  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dopravní obslužnosti vymezené části území Ústeckého kraje formou příležitostné osobní silniční dopravy. Doprava bude provozována autobusy v rozmezí uvedených dní a podle časového rozložení jízd (jízdní řád) s obsluhou všech uvedených zastávek pro nástup i výstup cestujících.
Z2019-004392 6. 2. 2019 neuvedena Ústecký kraj ARRIVA CITY s.r.o.
Oblast Lounsko – západ I. – nouzové zajištění dopravní obslužnosti formou příležitostné osobní silniční dopravy 2 043 977  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zajištění dopravní obslužnosti vymezené části území Ústeckého kraje formou příležitostné osobní silniční dopravy. Doprava bude provozována autobusy v rozmezí uvedených dní a podle časového rozložení jízd (jízdní řád) s obsluhou všech uvedených zastávek pro nástup i výstup cestujících.