Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Doprava'

Nalezené veřejné zakázky 15 392 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2022-032231 12.08.2022 neuvedena Obec Drmoul FZŠ - Drmoul - cisternová automobilová stříkačka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-030473 01.08.2022 neuvedena Obec Dolní Kralovice Dolní Kralovice – Cisternová automobilová odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-026323 11.07.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Zajištění letní a zimní údržby na silnicích v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-020492 25.07.2022 neuvedena Obec Dlouhá Loučka THT Polička, s.r.o.
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro SDH 7 579 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-019094 30.05.2022 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Samosběrná zametací nástavba plnící normu PM10 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-016060 02.05.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Nákladní vozidla odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-016383 27.06.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace KOBIT, spol. s r.o.
Nakladače s otočí 6 094 955 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-013506 14.04.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Zogal Union s.r.o.
EURO Sol s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka kamenné soli NaCl na posyp komunikací pro 28 058 950 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-018909 16.05.2022 neuvedena EKO - UNIMED s.r.o. HANES s.r.o.
Svozové vozidlo s nástavbou 5 090 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2022-010055 16.05.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace KOBIT, spol. s r.o.
Speciální vozidla silniční údržby 22 559 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-021096 01.06.2022 neuvedena Město Jílové u Prahy KOBIT, spol. s r.o.
Pořízení zásahového vozidla JSDH Jílové u Prahy 4 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2022-009549 25.04.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Dodávka nákladních vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-009552 25.04.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Nakladače odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-008668 10.06.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Značky Morava, a.s.
Silniční svodidla 2022 8 108 520 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-020215 07.06.2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Dodávka požárního automobilového žebříku AZ40 odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2020-030764 30.11.2020 neuvedena Statutární město Plzeň Villa Pro, s.r.o.
Dodávka systému parkovací technologie - A 3 075 000 Kč
Oprava
  Z2019-018387 01.03.2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. AUTO-BRANKA,spol. s r.o.
DNS pro dodávku osobních automobilů - Nákup 1 733 778 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-021326 14.06.2021 neuvedena Obec Semčice Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021084 14.06.2021 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s. Rekonstrukce zimního nabíjení baterií v areálu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-021196 14.06.2021 neuvedena Jihočeský kraj TERRAMET, spol. s r.o.
Dodávka 4 ks kolových nakladačů 8 875 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021051 14.06.2021 12.07.2021 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav v rozsahu R2 vozů řady Bdt 262, Bdtee286, Bdtee 287, Btee 285 v předpokládaném počtu 20 ks. Jde o uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu od nabytí její účinnosti nebo do dodání celkového plnění dle smlouvy
  Z2021-021022 14.06.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Dodání 2 ks speciálních motorových vozidel odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021044 14.06.2021 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze Kryogenní skladování a transport biologického odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020929 14.06.2021 13.07.2021 Ministerstvo obrany DNS Automobil nákladní N2
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Nákup automobilů nákladních kategorie N2 v různých specifikacích a konfiguracích. Podrobněji v Zadávací dokumentaci.
  Z2021-020721 11.06.2021 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s. Uzavření rámcové dohody na dodávky motorové nafty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020798 11.06.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
  Z2021-020797 11.06.2021 neuvedena ČD Cargo, a.s. Dodávka a instalace mobilní části ETCS do
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
  Z2021-020993 10.06.2021 neuvedena Charita Moravská Třebová MotoTrade VM s.r.o.
Rozšíření vozového parku - dodávka osobních 1 879 623 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku 5 ks osobních automobilů
  Z2021-020615 10.06.2021 19.07.2021 Karlovarský kraj Nákup CNG autobusů pro Karlovarský kraj
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je nákup příměstských nízkoemisních autobusů určených k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou ve čtyřech oblastech Karlovarského kraje, které budou využívat alternativní palivo CNG a splňovat aktuálně platnou emisní normu EURO 6/ EURO VI. Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 109 nízkokapacitních CNG autobusů o délce maximálně 8,5 m (dále jen „malý autobus“), přičemž 11 těchto malých autobusů bude vybaveno tažným zařízením, a dodávka 61 velkokapacitních CNG autobusů o délce maximálně 11 m (dále jen „střední autobus“), přičemž 13 těchto středních autobusů bude vybaveno tažným zařízením a dalších 13 středních autobusů bude vybaveno přípravou na montáž skiboxu a nosiče kol. Současné vybavení tažným zařízením a přípravou na montáž skiboxu a nosiče kol se nepřipouští. Předmětem veřejné zakázky je taktéž dodávka 8 sad revizorských...
  Z2021-020353 07.06.2021 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Dodávka vozidel s alternativním pohonem II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020337 07.06.2021 neuvedena Diecézní charita Brno Diecézní charita Brno – nákup automobilů – ETAPA 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020304 07.06.2021 neuvedena Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik 10 943 240 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020636 11.06.2021 neuvedena České dráhy, a.s. PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE – poptávka motorových odhad.cena 0 Kč
Oznámení na profilu kupujícího
  Z2021-020221 07.06.2021 neuvedena Město Milovice Pořízení cisternové automobilové stříkačky - město odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020550 08.06.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pozáruční servis automobilů - opakované zadávací 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění komplexního pozáručního servisu včetně oprav a údržby automobilů spadajících do vozového parku zadavatele (specifikovaných v přílohách 1A až 1H této zadávací dokumentace), umístěných na jeho pracovištích: a) Palackého 122, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, b) 4. května 287, 755 01 Vsetín, c) Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, d) Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, e) Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, f) Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, g) Bráfova tř. 456/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, h) Milady Horákové 373/10, 586 02 Svitavy. tak, aby byl zajištěn bezproblémový, hospodárný a efektivní provoz spolu s maximální životností těchto automobilů po stránce funkčnosti i bezpečnosti.
  Z2021-020616 08.06.2021 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. Dodávka kontejnerů na Bruselské sportoviště v 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění dodávky 5 kontejnerů, sloužících jako zázemí pro sportoviště v horní části areálu Výstaviště Praha.
  Z2021-020646 11.06.2021 neuvedena Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Sušárna čistírenských kalů na ČOV Šumperk – část 1 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020322 07.06.2021 13.07.2021 Obec Tři Sekery FZŠ - TŘI SEKERY - CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ odhad.cena 6 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou stanoveny v příloze Zadávací dokumentace - technické podmínky pro CAS.
  Z2021-019972 07.06.2021 06.07.2021 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Rámcová dohoda na dodávku až 20 ks autobusů s odhad.cena 390 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky, která bude zadávána na základě rámcové dohody, je dodávka až 20 ks (dvaceti kusů) autobusů s vodíkovým pohonem dle technické specifikace, která tvoří přílohu C návrhu rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, včetně jejích příloh A až C.
  Z2021-020080 07.06.2021 neuvedena Obec Povrly THT Polička, s.r.o.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec 6 498 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020164 07.06.2021 neuvedena DIAMO, státní podnik AUTO KOUTEK s.r.o.
Nákup vozidel M1 4x4 3 023 967 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020424 07.06.2021 neuvedena Český telekomunikační úřad PV - AUTO spol. s r.o.
Nákup 9 ks automobilů typu SUV - opakovaný 6 050 431 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020357 07.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Nakladače 2021 odhad.cena 37 000 000 Kč
Předběžné oznámení Cílem předběžné informace je informovat dodavatele o záměru nakoupit zařízení pro nakládání soli. Zadavatel tímto předběžným oznámením odkazuje na web zadavatele, kde uplatněním metody Meet the buyer zveřejnil další informace k záměru zadavatele včetně základní technické dokumentace.
  Z2021-020264 10.06.2021 neuvedena Moravskoslezský kraj Výběr dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2021-020355 07.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Letní údržba SSÚD Městec a Borek odhad.cena 54 000 000 Kč
Předběžné oznámení Cílem předběžné informace je informovat dodavatele o záměru nakoupit univerzální nosiče nástaveb s nástavbami pro zimní, letní i celoroční údržbu komunikací.. Zadavatel tímto předběžným oznámením odkazuje na web zadavatele, kde uplatněním metody Meet the buyer zveřejnil další informace k záměru zadavatele včetně základní technické dokumentace.
  Z2021-020351 07.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Vozidla asistence 2021 odhad.cena 60 000 000 Kč
Předběžné oznámení Cílem předběžné informace je informovat dodavatele o záměru nakoupit vozidla asistence s příslušenstvím pro službu veřejnosti na trase dálnice pro období 4 let. Zadavatel tímto předběžným oznámením odkazuje na web zadavatele, kde uplatněním metody Meet the buyer zveřejnil další informace k záměru zadavatele včetně základní technické dokumentace.
  Z2021-020360 07.06.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 90921 – Dodávka minibusů zajišťující obnovu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020120 07.06.2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje KOBIT, spol. s r.o.
Kontejner ke stanovišti dekontaminace osob - 4 175 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020386 07.06.2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Pořízení sanitních vozidel pro ZZS JmK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020146 07.06.2021 neuvedena Slovácké strojírny, akciová společnost Dodávka podvozku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení