Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 12751 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028367 19. 8. 2019 18. 9. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda – Dodávka přívěsných vozíků za osobní a terénní automobily 2019 - 2021 odhad.cena 1 235 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových přívěsů. Součástí předmětu plnění je také garance zabezpečení servisních služeb na dodané stroje. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí.
Z2019-028570 19. 8. 2019 19. 9. 2019 Obec Mutěnice Dodavatel nové CAS pro JSDH obce Mutěnice odhad.cena 7 166 575  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o nákup Cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH obce Mutěnice dle konkrétní technické specifikace a vybavení, která je detailně popsána v relevantní příloze Zadávací dokumentace (ZD) – Technická specifikace (TP) pro CAS JSDH obce Mutěnice. Cisternová automobilová stříkačka (CAS) bude JSDH obce Mutěnice využívat k plnění svých úkolů a cílů.
Z2019-028475 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Město Lovosice Zajištění veřejné městské hromadné dopravní obslužnosti ve městě Lovosice v režimu veřejné linkové dopravy odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je na období 4 let zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Lovosice formou městské autobusové dopravy na základě závazku veřejné služby ve smyslu zákona č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, na lince a spojích vymezených v příloze č. 1 Návrhu smlouvy. Maximální rozsah plnění zadávacího řízení činí 35 800 km dopravní obslužnosti v každém jednom kalendářním roce plnění zadávacího řízení.
Z2019-028800 19. 8. 2019 neuvedena Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko HANES s.r.o.
Dodávka nového svozového vozidla s lisovací nástavbou a děleným vyklápěčem pro svoz komunálního a BIO odpadu 4 045 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem koupě je dodávka nového svozového vozidla s lisovací nástavbou a děleným vyklápěčem pro svoz komunálního a BIO odpadu
Z2019-028777 19. 8. 2019 23. 9. 2019 ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Fond zábrany škod - Technické automobily CH/O odhad.cena 7 520 661  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 2 ks technických automobilů chemických/olejových s příslušenstvím.
Z2019-028821 19. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno MČ Brno Maloměřice a Obřany AGROTEC, a.s.
Dopravní automobil pro JSDH Obřany 3 297 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dopravní aubomobil pro SDH Obřany
Z2019-028529 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Správa služeb hlavního města Prahy Obměna vozového parku - nákladní vozidla odhad.cena 12 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových nákladních vozidel určených pro převoz kontejnerů ISO 20 a nucené odtahy silničních vozidel na základě požadavků oprávněných subjektů. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-028466 19. 8. 2019 17. 9. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Nákup a dodání železničních výhybek a náhradních dílů II odhad.cena 30 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky železničních výhybek a náhradních dílů pro železniční výhybky dle bližší technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky železničních výhybek a náhradních dílů pro železniční výhybky s jedním vybraným dodavatelem.
Z2019-028421 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Technické služby města Olomouce, a.s. Dodávka 2 ks vozidel pro svoz odpadu odhad.cena 7 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 2 ks vozidel pro svod odpadu v souladu s podmínkami a požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. Předmět plnění je rozdělen na dvě samostatné části, které budou samostatně hodnoceny. V rámci uvedeného zadávacího řízení budou uzavřeny 2 samostatné kupní smlouvy a to na každé vozidlo samostatně. Vozidla budou předána zadavateli na základě předávacího protokolu. Součástí nabídkové ceny dodavatele je i kompletní zaškolení obsluhy na dodaná vozidla.
Z2019-028831 19. 8. 2019 neuvedena Nemocnice Středočeského kraje a.s. Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Z2019-028750 19. 8. 2019 neuvedena Město Sušice THT Polička, s.r.o.
Nákup nové cisternové automobilové stříkačky pro město Sušice - JSDHO Volšovy 5 365 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení R „speciální redukované“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technických podmínkách - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-028201 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Dodávka SUV vozidel odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových SUV vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení provádění pravidelné údržby dodaných vozidel v rozsahu všech prací předepsaných jejich výrobcem po dobu zadavatelem požadované záruční lhůty. Z důvodu minimalizace nákladů na provoz těchto vozidel je požadována záruční doba min. 3 roky od data převzetí či do ujetí min. 100 000 km. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019.
Z2019-028180 16. 8. 2019 13. 9. 2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Samosběry
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Z2019-028498 15. 8. 2019 neuvedena Český rozhlas Nákup vozidel pro potřeby Českého rozhlasu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění bude dodávka osobních vozidel dle potřeb Českého rozhlasu. Vozidla budou dodána včetně povinné výbavy dle požadavků stanovených platnými právními předpisy ke dni dodání vozidla (dále jen jako „povinná výbava“), letních a zimních pneumatik na disku, dálniční známky pro aktuální rok a přihlášení do Registru motorových vozidel MHM Praha a dopravy na adresu zadavatele.
Z2019-028433 15. 8. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj TopKarMoto s.r.o.
Nákup sněžné rolby pro projekt „Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ 4 077 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks nové sněžné rolby s příslušenstvím včetně pásů s kovovými příčkami, pásů s pryžovými příčkami, radlicí, frézou a stopovacím zařízením na vytváření dvou běžeckých stop. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, bylo uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2019-028017 15. 8. 2019 12. 9. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Odstraňování překážek provozu na dálnicích – zřízení operativního místa pohotovosti při rekonstrukci D1 - úsek 2, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice odhad.cena 17 132 202  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zřízení operativního výjezdového místa trvalé připravenosti vyprošťovací a odtahové techniky po dobu provádění rekonstrukce dálnice D1 v rámci stavby „ úsek 2, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice“, a to v místech předem definovaných Objednatelem (dále zkráceně rovněž jen „pohotovost“). Součástí pohotovosti je rovněž realizace vyprošťovací a odtahové služby včetně souvisejících činností a úkonů v úseku dálnice D1 od km 21,000 do km 29,000
Z2019-028120 15. 8. 2019 12. 9. 2019 Povodí Moravy, s.p. SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem odhad.cena 2 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Z2019-028111 13. 8. 2019 neuvedena statutární město Liberec WISS CZECH, s.r.o.
DODÁVKA CISTERNOVÉ AUTOMOBILOVÉ STŘÍKAČKY PRO JSDH VESEC 5 699 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky včetně požárního příslušenství pro JSDH Vesec. Veškeré dodávané věci musí být nové.
Z2019-028161 13. 8. 2019 neuvedena JIZERSKÁ, o.p.s. Lubomír Rek, s.r.o.
Pořízení běžné rolby včetně příslušenství k úpravě Jizerské magistrály 3 875 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je nákup nového speciálního víceúčelového zimního stroje na údržbu běžeckých tratí pro potřeby zimní úpravy tratí Jizerské magistrály.
Z2019-027791 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Město Lysá nad Labem Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích – Lysá nad Labem odhad.cena 3 966 942  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je agenda správy měření rychlostí na pozemních komunikacích a k tomu příslušný software pro správu a zpracování přestupků zachycených automatizovaným měřením, včetně služeb zabezpečeného datového centra.
Z2019-027911 12. 8. 2019 neuvedena ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Albion Cars s.r.o.
Automobily speciální - 3. část GŘ – Automobil 4x4 pro velitele 1 111 946  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) ks automobilu speciálního podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Z2019-027960 12. 8. 2019 10. 9. 2019 Silnice LK a.s. Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025 odhad.cena 74 746 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, § 26, 27 zákona, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, § 41 až 45, její přílohy č. 6 až 8.
Z2019-027916 12. 8. 2019 neuvedena ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru TECHSPORT, s.r.o.
Automobily speciální - 2. část automobil vyšetřovatele požárů 700 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) ks automobilu speciálního podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Z2019-027973 19. 8. 2019 16. 9. 2019 Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Cisternové automobilové stříkačky technické - venkovské odhad.cena 12 975 206  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání dvou cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem umožňujícím použití i mimo zpevněné komunikace především v podmínkách méně kvalitních mimoměstských komunikací lokálního charakteru s omezenou údržbou.
Z2019-027703 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dynamický nákupní systém na dodávky spojovacího materiálu odhad.cena 11 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek, jež budou v DNS zadávány, budou dodávky spojovacího materiálu Zadavateli při dodržení všech obecně závazných předpisů a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a dále v podmínkách jednotlivých veřejných zakázek zadávaných DNS.
Z2019-027915 12. 8. 2019 neuvedena ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru TECHSPORT, s.r.o.
Automobily speciální část 1. – Automobil velitelský 1 288 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) ks automobilu speciálního podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Z2019-027820 12. 8. 2019 12. 9. 2019 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Opravy a údržba dopravního značení na území hl. m. Prahy odhad.cena 76 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy, údržba, obnova a odstraňování závad dopravního značení na území hlavního města Prahy, a to svislého i vodorovného dopravního značení (dále také jako „SDZ“ a „VDZ“) a dopravně-bezpečnostních zařízení (dále také jako „DBZ“). Vybraní dodavatelé budou zajišťovat zejména následující činnosti: - opravy, dodávky a doplňování, resp. výměna a obnova chybějícího, poškozeného nebo nečitelného dopravního značení a DBZ, - odstraňování graffiti a samolepek z dopravního značení a DBZ, včetně jejich mytí, - zajišťování přechodného dopravního značení a zařízení, včetně kontroly a udržování funkčnosti světelných zařízení.
Z2019-027908 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Kolektory Praha, a.s. Nákup užitkových automobilů odhad.cena 3 390 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel v souladu s ustanovením § 131 a násl. ZZVZ uzavře rámcovou dohodu s jedním účastníkem na dobu určitou 24 měsíců, na jejímž základě budou uzavírány dílčí prováděcí smlouvy na nákup užitkových automobilů.
Z2019-027574 12. 8. 2019 17. 10. 2019 České dráhy, a.s. Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023 odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Účelem veřejné zakázky s názvem „Dodávky motorové nafty pro období 2020 – 2023“ je výběr dodavatele motorové nafty pro potřeby zadavatele (České dráhy, a.s.) na období od ukončení stávajícího kontraktu zadavatele na dodávky motorové nafty (nastane v období první poloviny r. 2020, nejpozději však uplynutím dne 30.6.2020) do 30.6.2023, a to v celkovém předpokládaném objemu až 290 000 000 litrů za uvedené období.
Z2019-027855 9. 8. 2019 neuvedena Technické služby města Mělníka, příspěvková organizace HANES s.r.o.
Pořízení techniky pro údržbu města Mělník 3 190 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení techniky pro údržbu města Mělník“ je dodávka samosběrného zametacího vozu, kterým budou z komunikací odklízeny tuhé znečišťující látky.
Z2019-027615 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Dodávka, servis a modifikace ATC konzolí a nízkých ATC stolů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, modifikace a servis dispečerských pracovišť v podobě ATC konzolí a nízkých ATC stolů (souhrnně označeno jako „konzole“) včetně zabudování ATM systémů do těchto konzolí.
Z2019-027453 9. 8. 2019 17. 9. 2019 České dráhy, a.s. Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí odhad.cena 35 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky s názvem „Přeprava a doručení kusových zásilek dle dispozic příkazce v rámci ČR, SR a zahraničí“ je závazek dodavatele, že vlastním jménem a na účet zadavatele obstará silniční přepravu a doručení kusových zásilek dle dispozic zadavatele na území ČR, SR a zahraničí. S předpokládaným termínem zahájení plnění od 1. 12. 2019.
Z2019-027410 9. 8. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj VÝBĚR LETECKÉHO DOPRAVCE PRO POSKYTOVÁNÍ PRAVIDELNÉ LETECKÉ DOPRAVY Z LETIŠTĚ OSTRAVA NA LETIŠTĚ VÍDEŇ A LETIŠTĚ MNICHOV
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy (i) mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Vídeň (VIE) a (ii) mezi Letištěm Ostrava (OSR) a Letištěm Mnichov (MUC); a to v obou případech v rámci plnění závazků veřejné služby.
Z2019-027506 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Správa služeb hl. m. Prahy Užitková vozidla kategorie N1 II. odhad.cena 6 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodání tří nových kusů užitkových vozidel kategorie N1 – 1ks bez hydraulického jeřábu a 2 ks s hydraulickým jeřábem. Bližší technické podmínky a specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Z2019-027589 9. 8. 2019 11. 9. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-006 Opravy a revize železničních vagonů Správy odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 65 ks železničních kotlových vozů (dále též „ŽKV“) typové řady „ZAS“, z toho 59 ŽKV s kapacitou 60 m3 a 6 ŽKV s kapacitou 40 m3, b) oprav závad ŽKV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu ŽKV, d) poskytnutí služeb mobilním servisem.
Z2019-027654 8. 8. 2019 neuvedena Statutární město Zlín CROY s.r.o.
Dodávka nového podvozku 4x2, kategorie N2 s hákovým nosičem kontejnerů pro Odbor městské zeleně MMZ 1 287 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka (nákup) jednoho nového vozidla (podvozku) s hákovým nosičem kontejnerů (nástavba) pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína, za účelem obnovy vozového parku. Vozidlo bude dodáno dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek. Nedílnou součást předmětu veřejné zakázky představuje: a) kompletní dodávka vozidla dle specifikace odpovídající požadavkům zadavatele uvedenými v příloze č. 3 této výzvy, včetně jeho dopravy do místa plnění, b) poskytnutí záruky na dodané vozidlo v délce uvedené v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 4 výzvy); záruční doba běží ode dne protokolárního předání vozidla zadavateli, c) poskytování záručního servisu dodaného vozidla v záruční době v autorizovaném servisu za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy.
Z2019-027580 8. 8. 2019 neuvedena Technické služby Krnov s.r.o. HANES s.r.o.
Samosběrný zametač 3 280 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku samosběrného zametače.
Z2019-027244 8. 8. 2019 12. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem Biologická ochrana letiště Pardubice 2020-2025 odhad.cena 17 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení provádění opatření ke snížení střetů letadel s ptactvem a zvěří
Z2019-027346 8. 8. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky terénních automobilů včetně pick-up
Oznámení na profilu kupujícího
Z2019-027576 8. 8. 2019 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Unikont Group s.r.o.
Nosič komunálních nástaveb 2 ks 3 777 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 ks nových nosičů komunálních nástaveb.
Z2019-027252 12. 8. 2019 9. 9. 2019 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. odhad.cena 108 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Z2019-027250 8. 8. 2019 5. 9. 2019 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Oprava 4 podvozků TATRA 815 odhad.cena 3 480 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na služby je oprava 4 kusů podvozků TATRA 815. Cílovým stavem je opětovná provozuschopnost vozidel včetně zajištění všech dalších funkcí vyplývajících z univerzálnosti podvozku.
Z2019-027205 6. 8. 2019 3. 9. 2019 Správa státních hmotných rezerv 19-005 Opravy a revize lokotraktorů Správy odhad.cena 3 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 2 ks hnacích drážních vozidel (dále též „HDV“) typu 742 a 730 včetně zajištění prolongace průkazu způsobilosti HDV a jejich určeného technického zařízení u Drážního úřadu v Praze, b) oprav závad HDV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu HDV.
Z2019-027271 6. 8. 2019 neuvedena statutární město Liberec AUTO KOUTEK s.r.o.
Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019 499 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka dvou nových automobilů pro potřeby Městské policie Liberec.
Z2019-027328 6. 8. 2019 neuvedena Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení Mělník 2019 AKTÉ PK s.r.o.
Energetická optimalizace systému veřejného osvětlení Mělník 2019 2 234 181  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je "Opatření ke snížení energetické náročnosti VO města Mělník 2019" v katastrálním území Mělník.
Z2019-027215 6. 8. 2019 neuvedena Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje JD Dvořák, s.r.o.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – univerzální zkušební stroj – ISŠ Vysoké Mýto 377 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního zkušebního stroje do odborné učebny ISŠ Vysoké Mýto
Z2019-027361 6. 8. 2019 neuvedena Město Netolice THT Polička, s.r.o.
FZŠ - Netolice - Cisternová automobilová stříkačka 5 523 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS) včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS musí odpovídat vyhl. č. 35/2007 ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a požadavkům zadavatele. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2, provedení R speciální redukované pro šest osob, hmotnostní třída S, pohon 4x4, výška brodivosti při pomalé jízdě vodou min. 1200 mm, objem nádrže max. 4099 l, výška CAS max. 3000 mm. Předmětem plnění jsou rovněž servisní prohlídky nástavby u dodavatele CAS po dobu 24 měsíců od převzetí CAS.
Z2019-027067 5. 8. 2019 5. 9. 2019 LOM PRAHA s.p. OPRAVA SOUČÁSTEK A MONTÁŽNÍCH JEDNOTEK TV 3-117 odhad.cena 50 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s opravou dílů pro letecké motory TV3-117. Především provedení kompletního cyklu opravy pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím pokrytí VSDP-11.
Z2019-026676 5. 8. 2019 9. 9. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Nákup 40 ks autobusů kategorie Md+ odhad.cena 220 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 40 kusů autobusů kategorie Md+, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě uzavřené rámcové dohody dále může být: • dodání až 35 sad hardware a software pro diagnostiku závad midibusů • dodání až 7 testovacích sestav OIS • dodání až 6 sad servisního vybavení pro diagnostiku závad a provádění plnění chladicího média kompresorové klimatizace. Předmětem plnění může být i podpora a rozvoj funkcí odbavovacího a informačního systému midibusů (OIS). Blíže viz ZD.
Z2019-026959 5. 8. 2019 3. 9. 2019 Jihomoravský kraj Dodávka sanitních vozidel odhad.cena 24 790 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodání 9 nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a 2 nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy