Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 13070 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040583 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ICOM transport a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 11 547 426 622  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040574 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina BK BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3 3 049 491  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040878 15. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ústavní soud Dodávka automobilů vyšši třídy
Předběžné oznámení dodávka 3 ks osobních automobilů vyšší třídy
Z2019-040572 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina BDS-BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 23 155 355  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040581 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 9
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040577 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ČSAD Benešov s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 6 3 181 309  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040587 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina TREDOS, spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 16 7 010 234  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040863 15. 11. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj OKIM spol. s r.o.
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2019 – 2ks vozidel kategorie M1 1 207 620  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů nových, dosud nepoužitých osobních motorových vozidel pro potřebu Královéhradeckého kraje, a to včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému užití těchto vozidel. Dodávány budou tato vozidla: 2 kusy osobních motorových vozidel v provedení karoserie SEDAN nebo HATCHBACK nebo LIFTBACK o výkonu motoru min. 100 kW.
Z2019-040567 15. 11. 2019 17. 12. 2019 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020 odhad.cena 47 520 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2019-040586 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina TRADO-BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 15 321 821 288  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040576 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ČAD Blansko a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 5 3 719 866  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040522 15. 11. 2019 7. 1. 2020 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Směrové sloupky pro SÚSPK (2020-2021) odhad.cena 7 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění, a to: a) část 1. – Směrové sloupky ocelové: směrové sloupky ocelové v ceně, jež nepřesáhne částku 3.700.000,- Kč bez DPH; b) část 2. - Směrové sloupky plastové: směrové sloupky plastové v ceně, jež nepřesáhne částku 4.000.000,- Kč bez DPH.
Z2019-040589 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ZDAR, a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 18 393 368 078  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040585 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Štefl-tour Dačice s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 13 3 246 462  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040575 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina COMETT PLUS, spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 4 3 122 463  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040579 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 7 27 151 207  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040584 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Oldřich Řezanina
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 12 4 133 080  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040582 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Jaromír Herna
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 10 1 539 384  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040580 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ČSAD Tišnov, spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 8 308 004  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040590 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Zlatovánek spol.s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 19 12 933 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040588 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Václav Seifert
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 17 55 037  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040571 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 1 222 263 315  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040353 14. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Autobusy 2019 odhad.cena 7 760 331  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 meziměstského a 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.
Z2019-040265 14. 11. 2019 7. 1. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Univerzální nosiče s příslušenstvím 2019 odhad.cena 76 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 6 kusů univerzálního nosiče a 12 druhů zimních a letních nástaveb na tyto univerzální nosiče. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost a údržbu na komunikaci. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 9 měsíců od začátku účinnosti kupní smlouvy.
Z2019-040693 14. 11. 2019 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace SVOSTR s.r.o.
Motosvodidla II 2 220 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy 13 ucelených úseků jednostranných svodidel s ochranou pro motocyklisty včetně kompletního spojovacího materiálu pro střediska SSMSK.
Z2019-040277 14. 11. 2019 13. 12. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 odhad.cena 32 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 dle bližší specifikace uvedené v přílohách této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, přičemž předmět dodávky dílčích částí je tento: Část 1: Dodávky nerezových schodů a skříní v Příloze č. 1 ZD; Část 2: Dodávky sad dílů pro rekonstrukce v Příloze č. 2 ZD; Část 3: Dodávky náhradních dílů pro přechodové měchy v Příloze č. 3 ZD; Část 4: Dodávky kanálů chlazení trakčních motorů, krytů mechanismu dveří a držáků v Příloze č. 4 ZD.
Z2019-040701 14. 11. 2019 neuvedena Obec Rapotín F.H.U. PROFIS Robert JANCZY
Nákup hasičského vozidla – Obec Rapotín 3 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Nákup hasičského vozidla – Obec Rapotín“ bylo pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle CˇSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena´“ v provedeni´ „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy M (dále jen „CAS“).
Z2019-040404 14. 11. 2019 13. 12. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy odhad.cena 5 560 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání vozidla nový nákladní automobil kategorie N s oplenovou ložnou plochou a příslušenstvím: nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva, hydraulickým nakládacím jeřábem, dvounápravovým přívěsem s nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva. Automobil s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek pro dopravu nákladu dlouhého dříví a s nákladem jej lze provozovat výhradně jen jako jízdní soupravu.
Z2019-040437 13. 11. 2019 neuvedena město Blansko HARPA s.r.o.
Dodávka kontejnerů na sběr Biologicky rozložitelného odpadu 1 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 ks kontejnerů na sběr biologicky rozložitelného odpadu. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 5 – technická specifikace. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí být nové a musí splňovat platné normy a zákonné předpisy.
Z2019-040503 13. 11. 2019 neuvedena Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace Zálesí a.s.
Dodávka traktoru na údržbu komunikací 2 097 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka nového traktoru určeného pro účely letní i zimní údržby komunikací a dále pro účely provozu v kompostárně zadavatele, kde bude připojen (pomocí kardanovy hřídele) k mobilnímu kompostovacímu vozu. Traktor bude vozidlem homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Z2019-040425 13. 11. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM PANAV, a.s.
Nákladní vlek tandemový 587 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka Nákladního vleku automobilového tandemového kategorie O4 včetně dopravy.
Z2019-040445 13. 11. 2019 neuvedena EKOD Servis s.r.o. Komunální technika, s.r.o.
NÁKUP VOZIDLA PRO SVOZ KO – EKOD 2019 4 628 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem koupě je 1ks svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu (směsného komunálního odpadu, plastů, papíru, skla, kompozitních obalů a bioodpadu) jako celek.
Z2019-040351 12. 11. 2019 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Zabezpečení a realizace revizí a oprav u železničních cisternových vozů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Realizace opatření u železničních cisternových vozů a jejich určených technických zařízení, a to ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění.
Z2019-040268 12. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem PETROM STAVBY, a.s.
Velkoplošná oprava vozovky v ul. Resslova 2 892 896  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v ul. Resslova v úseku Bezručova – Palachova, Ústí nad Labem.
Z2019-040315 12. 11. 2019 neuvedena Národní galerie v Praze KUNSTTRANS Praha spol. s r.o.
Transporty uměleckých děl a předmětů pro výstavu Václav Hollar a msitrovství kresby 3 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních transportů exponátů výstavy „Václav Hollar a mistrovství kresby“, září 2019 – leden 2020.
Z2019-040142 11. 11. 2019 12. 12. 2019 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ZZS Plzeňského kraje - sanitní vozidlo - 2019 odhad.cena 2 892 561  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks sanitního vozu rychlé zdravotnické pomoci (dále také „RZP“) ambulance typu B vybaveného vyjímatelným kontejnerovým systémem pro řešení mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Součástí dodávky jsou také zdravotnické přístroje a vybavení.
Z2019-040227 11. 11. 2019 neuvedena Český metrologický institut RD na dodávku vozidel se speciální nástavbou
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku vozidel se speciální nástavbou určenou pro instalaci etalonové měřicí sestavy (EMS) pro ověřování výdejních stojanů pohonných hmot, LPG a AdBlue. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Z2019-039758 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Nákup originálních náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky náhradních dílů
Z2019-039914 11. 11. 2019 11. 12. 2019 Liberecký kraj Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje odhad.cena 174 131 308  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění akce A je rekonstrukce úseku silnice II/268 nacházející se v okrese Česká Lípa na území obcí Ralsko a Mimoň v Libereckém kraji. Začátek úseku ve staničení km 22,106 je na konci obce Dolní Krupá, na hranici Libereckého a Středočeského kraje. Konec řešeného úseku ve staničení km 35,929 je v Mimoni před železničním přejezdem č. P3443. Celková délka rekonstruované silnice II/268 je 12,293 km. Předmětem plnění akce B je výstavba a úprava místních komunikací v úseku č. 4, chodníků a stezek se společným provozem chodců a cyklistů na území obce Kuřívody. Provedení navržených opatření vyplývá z provedených změn na trase silnice II/268 a úpravy křižovatky silnic II/268 × III/27235.
Z2019-039616 8. 11. 2019 10. 12. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace „Dodávky kolejnic – třída oceli R350HT“_2020-2022 odhad.cena 200 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou dodávky kolejnic tvarů kolejnic 49 E1 a 60 E2 z oceli třídy R350HT do organizačních složek zadavatele na území České republiky pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků organizačních jednotek zadavatele, případně dle potřeby zadavatele též pro investiční akce.
Z2019-039642 8. 11. 2019 3. 2. 2020 Jihomoravský kraj Výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy z letiště Brno - Tuřany do Mnichova III odhad.cena 226 380 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výběr leteckého dopravce pro poskytování pravidelné letecké dopravy na trase Letiště Brno – Tuřany – Letiště Franze Josefa Strauße Mnichov a zpět v rámci plnění závazku veřejné služby.
Z2019-039740 8. 11. 2019 neuvedena Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. Dodávka 12 nových nízkoemisních (CNG) a nízkopodlažních autobusů pro DPKV v letech 2020 až 2021 odhad.cena 63 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových nízkopodlažních autobusů (do délky 12,3 m), vhodných pro provoz meziměstské dopravy v Karlovarském kraji a 5 ks nových nízkopodlažních autobusů městských (do délky 7,5 – 8 m), vhodných (pro MHD) v Karlových Varech a v Ostrově (dále jen společně též „vozidla“ či též „autobusy“ nebo „dodávky“). Všechna vozidla musí být nízkoemisní s pohonem na CNG.
Z2019-039446 7. 11. 2019 9. 12. 2019 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů odhad.cena 20 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do provozu bez jakýchkoliv dodatečných technických či jiných úprav.
Z2019-039412 7. 11. 2019 5. 12. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020-2022 – ST Brno odhad.cena 30 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) je specifikován v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (Údržba nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ Brno-ST Brno.
Z2019-039574 6. 11. 2019 neuvedena Technické služby VM s.r.o. FORNAL trading s.r.o.
Systém sběru odpadů TS Velké Meziříčí – svozové vozidlo 3 305 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční.
Z2019-039477 5. 11. 2019 neuvedena Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. Komunální technika, s.r.o.
Svozové vozidlo – TS Chrudim 4 916 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla tj. podvozku a nástavby s rotačním lisováním včetně vyklápěče nádob a vážícího zařízení, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční.
Z2019-039471 5. 11. 2019 neuvedena Svaz lyžařů České republiky z.s. AUTOTREND, spol. s r.o.
TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o.
Nákup automobilů pro Svaz lyžařů České republiky 3 470 180  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli automobily dle technické specifikace tvořící přílohy č. 1 až 3 a nedílnou součást zadávací dokumentace.
Z2019-039491 5. 11. 2019 neuvedena Teplárny Brno, a.s. OPPORTUNITY, spol. s r.o.
„Doplnění a obnova vozového parku – užitková vozidla“ opakované 1 406 260  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dále specifikovaných motorových vozidel pro potřeby zadavatele vč. dopravy na adresu zadavatele.
Z2019-039398 5. 11. 2019 neuvedena Technická služba města Toužim, příspěvková organizace AUTO HELUS s.r.o.
Pořízení nákladního vozu s hákovým nosičem kontejnerů 2 049 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nákladního automobilu. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Technické specifikaci - příloha č. 2 zadávací dokumentace.
Z2019-039450 5. 11. 2019 neuvedena DIAMO, státní podnik DS Logistic, s. r. o.
Přeprava kamence 2019 - 2020 4 740 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení přepravy produkce síranu amonno-hlinitého (dále jen „kamenec“) ze Stráže pod Ralskem do Lovosic. Předpokládaná maximální roční produkce kamence je 30 000 tun.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy