Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 14 319 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-002974 25. 1. 2021 neuvedena Hlavní město Praha Smaltovna Mišík Hodonín, s.r.o.
3D Production, s.r.o.
+2 další dodavatelé
„Výroba smaltovaných uličních tabulí 2“ 2 966 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadávací řízení k veřejné zakázce na uzavření rámcové dohody na výrobu smaltovaných uličních tabulí s názvy komunikací nebo jiných veřejných prostranství v hl. m. Praze.
 Z2021-002584 25. 1. 2021 24. 2. 2021 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na vybavení jednopodlažních odhad.cena 935 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typových řad 640, 650, 650 AVV, 660 a 661, a to pro celkem 51 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.4.0 se zárukou, že budoucí přechod na verzi 3.6.0 bude možné provést pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), popř. vyhovující od počátku verzi 3.6.0, a to dle technické specifikace ERA v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) (dále také jen „mobilní část ETCS“), a v souladu s ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému.
 Z2021-003005 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Děčín Údržba komunikací odhad.cena 130 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Letní a zimní údržba komunikací 100 mil. předpokládaná hodnota, 30 mil. vyhrazená změna závazku Hodnocení nabídkové ceny el. aukcí vícekriteriální hodnocení
 Z2021-002968 25. 1. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-sever PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r. o.
Pořízení rychlého zásahového automobilu pro JSDH 2 312 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení jednoho rychlého zásahového automobilu pro JSDH Brno-Soběšice.
 Z2021-003102 25. 1. 2021 neuvedena město Blansko Pořízení speciálních nádob na sběr bioodpadu pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 800 ks kontejnerů na sběr biologicky rozložitelného odpadu pro účely jejich využití občany, kteří mají trvalé bydliště v katastru a jejich distribuce.
 Z2021-002643 25. 1. 2021 neuvedena Město Nové Město na Moravě Zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002583 25. 1. 2021 24. 2. 2021 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na vybavení motorových lokomotiv odhad.cena 311 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 Zákona, na jejímž základě budou jedinému vybranému účastníku postupem vymezeným v Rámcové dohodě zadávány veřejné zakázky na vybavení typové řady 750.7, a to pro celkem 19 železničních kolejových vozidel Zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.4.0 se zárukou, že budoucí přechod na verzi 3.6.0 bude možné provést pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), popř. vyhovující od počátku verzi 3.6.0, a to dle technické specifikace ERA v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) (dále také jen „mobilní část ETCS“), a v souladu s ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému.
 Z2021-002370 22. 1. 2021 22. 2. 2021 Ministerstvo obrany DNS - Užitkový automobil N1 - nákup 2021-2024
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky užitkových automobilů kategorie N1 za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.
 Z2021-002771 22. 1. 2021 neuvedena Obec Zhoř HUBER CS spol. s.r.o.
Mobilní zahušťovač čistírenských kalů 2 699 638 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka mobilního zařízení pro odvodňování čistírenských kalů, které je zakázkový technologický výrobek určený pro provoz na pozemních komunikacích s příslušnou homologací dle předpisů ČR v rozsahu a dle Přílohy č. 5. Využívat je budou podle potřeby ČOV Bítovčice, Kozlov, Jamné a Zhoř.
 Z2021-002442 22. 1. 2021 19. 2. 2021 Svazek obcí regionu Písecko Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu odhad.cena 7 556 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Rozšíření separace odpadů pro Svazek obcí regionu Písecko“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011511. Předmětem dodávky jsou 1) plastové nádoby, 2) kontejnery se spodním výsypem, 3) kontejnery se spodním výsypem 2500 l plechový a kontejnery na textil, 4) velkoobjemové kontejnery. Zakázka je členěna na čtyři části a zmíněné dodávky se soutěží zvlášť.
 Z2021-002635 21. 1. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-022 Kontejner hadicový speciální k MČS 24-590-R odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-002724 21. 1. 2021 neuvedena Městys Nový Hrozenkov ELKOPLAST CZ s.r.o.
Technické vybavení sběrného dvoru Nový Hrozenkov 1 240 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka technického vybavení pro sběrný dvůr v Novém Hrozenkově: 1 x sběrna na nebezpečné odpady 5 x velkoobjemový kontejner 18 m3 s plachtou na objemný odpad, dřevo, plasty, kovy a papír s lepenkou 1 x velkoobjemový kontejner 12 m3 s plachtou bioodpad 2x velkoobjemový kontejner 6 m3 s plachtou na sklo, stavební suť 1 x kontejner na oděvy a textil 1x hardware, software 1x kamerový systém 1 x váha na elektrozařízení 1 x váha silniční mostní
 Z2021-002723 21. 1. 2021 neuvedena Městys Nový Hrozenkov ELKOPLAST CZ s.r.o.
Řešení separovaných odpadů v městysi Nový 1 060 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka odpadových nádob a to : 500 ks nádob 240 l na plasty 200 ks nádob 120 l na papír 350 ks nádob 120 l na sklo 4 ks nádob 1100 l na kovy 2 ks kontejnerů o objemu 4 m3 na bioodpad
 Z2021-002923 25. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Dodávka vozidel – 3 ks nosičů kontejnerů pro svoz odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002203 21. 1. 2021 22. 2. 2021 Ministerstvo obrany Veterinární vozidla pro převoz psů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem pořízení majetku je obnova parku silničních vozidel Centra vojenské kynologie z důvodu zajištění plnění úkolů se služebními psy v oblasti vojenské služební kynologie ve prospěch MO na území ČR i mimo něj. Veterinární vozidlo je určeno k převozu psů a psovodů. Jedná se o osobní šestimístné vozidlo s vestavbou.
 Z2021-002282 21. 1. 2021 18. 2. 2021 Hlavní město Praha Nákup osobních vozidel pro potřeby příspěvkových odhad.cena 4 716 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 9 kusů nových osobních vozidel podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 a vůz 2), pro potřeby příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je centrální zadavatel, tj.: Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, Domov pro seniory Heřmanův Městec, Domov Svojšice, Domov se zvláštním režimem Terezín, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Domov sociálních služeb Vlašská a poskytnutí dále uvedených souvisejících výkonů.
 Z2021-002395 20. 1. 2021 neuvedena Stavitelství Kamínek s.r.o. Y-CZ s.r.o.
Stavitelství Kamínek - pořízení technologie ke 5 485 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2021-002114 19. 1. 2021 neuvedena Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) Doprava a související služby pro osoby se sníženou odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002250 19. 1. 2021 neuvedena Teplárny Brno, a.s. PV - AUTO spol. s r.o.
Nákup 2 ks osobních vozidel combi 1 477 476 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks osobních vozidel combi vč. dopravy na adresu zadavatele.
 Z2021-002342 19. 1. 2021 neuvedena Česká republika - Energetický regulační úřad Agrotre s.r.o.
Servis a opravy služebních vozidel v Praze 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění servisu a oprav služebních vozidel v Praze po dobu 3 let
 Z2021-002290 19. 1. 2021 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení STADOMA s.r.o.
Manipulace s nákladem 1 864 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu manipulace s náklady
 Z2021-001919 18. 1. 2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Pozáruční servis automobilů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění komplexního pozáručního servisu včetně oprav a údržby automobilů spadajících do vozového parku zadavatele (specifikovaných v přílohách 1A až 1K této zadávací dokumentace), umístěných na jeho pracovištích: a) Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, b) Palackého 122, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, c) 4. května 287, 755 01 Vsetín, d) Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, e) Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, f) Gorkého 56/6, Veveří, 602 00 Brno, g) Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava, h) Štáflova 2003, 580 01 Havlíčkův Brod, i) Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, j) Bráfova tř. 456/31, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, k) Pavlovova 1422/6, Předměstí, 586 02 Svitavy tak, aby byl zajištěn bezproblémový, hospodárný a efektivní provoz spolu s maximální životností těchto automobilů po stránce funkčnosti i...
 Z2021-001703 18. 1. 2021 neuvedena OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. Mobilní nakladače kontejnerů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001895 18. 1. 2021 18. 2. 2021 LUTAN s.r.o. MODERNIZACE VOZOVÉHO PARKU 2xCNG odhad.cena 6 877 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka 2 ks nových midibusů na pohon CNG v provedení dle technické specifikace. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek a kupní smlouva jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2021-001890 18. 1. 2021 neuvedena Technické služby města Liberec, p.o. Nákup 2 ks montážních plošin na podvozku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001452 15. 1. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001418 15. 1. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Rámcová dohoda na poskytnutí skladovací kapacity odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001376 15. 1. 2021 12. 2. 2021 Lesy České republiky, s.p. Nákup automobilů v rámci centrálního nákupu odhad.cena 881 522 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění je zejména, nikoliv výlučně: i. dodávky nových osobních silničních automobilů (vozidla kategorie M1) nebo nákladních terénních automobilů (vozidla kategorie N1G), ii. záruční servis, a iii. dodávky nových originálních náhradních dílů. Předmět plnění je Centrálním zadavatelem podrobně vymezen v Rámcové dohodě, která stanoví, že předmětem plnění jsou dále také ostatní související plnění vymezená zejména v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2021-001389 15. 1. 2021 neuvedena OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o. Portálové jeřáby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001460 15. 1. 2021 neuvedena Správa státních hmotných rezerv 20-024 Modul povodňový HFS pro HS 150 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-002035 18. 1. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Poskytování služeb pneuservisu - opakovaná odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001592 14. 1. 2021 neuvedena Město Čáslav Nákup radarového systému úsekového měření 2 640 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis stacionárního radarového systému MUR + MOR obousměrně po jednom pruhu, včetně detekce motocyklů v lokalitě obce Horky (ORP Čáslav).
 402184 14. 1. 2021 neuvedena Moravskoslezský kraj ČSAD Vsetín a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského 556 283 000 Kč
Oznámení o změně
 Z2021-001583 14. 1. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Automobil pro katedru botaniky 651 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku 1 ks nového, nepoužívaného vozidla v provedení 4x4 pro přepravu 7 osob a materiálu pro služební účely Katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK.
 Z2021-001715 14. 1. 2021 neuvedena SAKO Brno, a.s. Nosič kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-001080 12. 1. 2021 neuvedena Obec Holasovice HTS Jirny s.r.o.
Dodávka požárního vozidla pro SDH Holasovice 2 851 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka požárního vozidla pro SDH Holasovice.
 Z2021-000419 11. 1. 2021 17. 2. 2021 České dráhy, a.s Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických odhad.cena 921 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení periodických obnov předmětných elektrických lokomotiv řady 362, a to v zájmu zabezpečení plynulosti osobní dopravy. Je předpokládána realizaci 30 ks obnov v rozsahu R1, 30 ks obnov v rozsahu R2 a 30 ks obnov v rozsahu R3 dle provozních potřeb ČD, a.s.
 Z2021-000471 11. 1. 2021 10. 2. 2021 Generální ředitelství cel Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim odhad.cena 32 817 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby
 Z2021-001123 12. 1. 2021 neuvedena Střední odborné učiliště, Praha - Radotín Mercedes-Benz PRAHA s.r.o.
Nákup nákladního automobilu 3 165 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-000897 18. 1. 2021 neuvedena Diecézní charita Brno Diecézní charita Brno – nákup automobilů – ETAPA 1 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-000665 8. 1. 2021 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace KOBIT, spol. s r.o.
Nástavba samosběr Opava 2 745 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je. dodávka 1 ks nové nástavby samosběr - zametač pro údržbu komunikací pro středisko SSMSK Opava.
 Z2021-000144 7. 1. 2021 neuvedena Městský dopravní podnik Opava, a.s. Dodávka autobusů městské hromadné přepravy osob s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-000114 7. 1. 2021 4. 2. 2021 Statutární město Brno Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 5. etapa odhad.cena 6 108 762 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části.
 Z2021-000209 7. 1. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-000291 6. 1. 2021 neuvedena Martin Zelina Y-CZ s.r.o.
Martin Zelina - Odprášení areálu Miškovice u Zlína 3 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka mobilního skrápěcího a odprašovacího stroje, a to za podmínek stanovených v kupní smlouvě a její příloze č. 1 (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
 Z2021-000536 11. 1. 2021 neuvedena Zlínský kraj ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
Vjezdy na autobusová nádraží – AN Uherský Brod 332 862 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-000364 8. 1. 2021 neuvedena Zlínský kraj Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o.
Vjezdy na autobusová nádraží – AN Zlín 1 439 107 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-000333 8. 1. 2021 neuvedena Zlínský kraj INAR - Z, spol. s r.o.
Vjezdy na autobusová nádraží – AN Kroměříž 613 980 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-000508 11. 1. 2021 neuvedena Zlínský kraj Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o.
Vjezdy na autobusová nádraží – AN Rožnov pod 750 517 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-000373 8. 1. 2021 neuvedena Zlínský kraj Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o.
Vjezdy na autobusová nádraží – AN Vsetín 803 740 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 688 lidí darovalo 1 867 377 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy