Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-002699 22. 1. 2020 neuvedena Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace HANES s.r.o.
Pořízení techniky pro TS Čelákovice 3 189 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení techniky pro TS Čelákovice“ je dodávka víceúčelového zametacího vozu, pomocí kterého bude prováděna letní i zimní údržba komunikací.
Z2020-002320 22. 1. 2020 neuvedena Statutární město Olomouc Polopodzemní kontejnery Nové Sady odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-002163 20. 1. 2020 21. 2. 2020 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020 odhad.cena 71 166 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2020-001804 20. 1. 2020 neuvedena Ústavní soud Dodávka automobilů vyšší třídy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001733 20. 1. 2020 neuvedena Letiště Praha, a.s. Dodávka zásahového požárního automobilu CAS 30 odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem je dodávka jednoho zásahového požárního automobilu CAS 30 s pohonem 4x4, s možností hašení pěnou a vodou, integrovanou kabinou do nástavby, vybaveném zařízením pro řezání a hašení tlakovou vodou, zařízením pro prvotní zásah, lanovým navijákem a osvětlovacím stožárem.
Z2020-001825 20. 1. 2020 21. 2. 2020 Technologie Hlavního města Prahy, a.s. Dodávka a montáž vestavby do dodávkových vozidel Volkswagen Caddy odhad.cena 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku a montáž vestaveb do dodávkových vozidel, homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s technickými parametry dle požadavků zadavatele a v souladu s pravidly výrobce vozidla pro montáž vestavby. a) 1 kusy vestavby do dodávkového vozidla Volkswagen Caddy skříň VO; b) 2 kusy vestavby do dodávkového vozidla Volkswagen Caddy skříň MKS;
Z2020-002187 20. 1. 2020 neuvedena Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola ELTRANS Liberec, s.r.o.
Nákup dodávkových osobních automobilů do terénu 1 707 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 3 (tří) nových dodávkových osobních automobilů v provedení pro 9 osob (vč. řidiče) s možností jízdy v terénu. Vozidlo bude sloužit k přepravě osob po silnici a v náročném terénu polních a lesních cest.
Z2020-002146 20. 1. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace PROFI AUTO CZ a.s.
Dodávka nosiče výměnných nástaveb 6x6, chemické sypací nástavby a radlice ve tvaru křídlo - cms ZR 4 689 301  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nosiče výměnných nástaveb 6x6, 1 kusu sypací nástavby s dělenou korbou pro posyp chemickým a inertním materiálem a 1 kusu radlice ve tvaru křídlo do místa plnění, zaškolení obsluhy a služby spojené se zajištěním autorizovaného záručního a pozáručního servisu pro zadavatele.
Z2019-033357 20. 1. 2020 neuvedena Národní galerie v Praze Transporty uměleckých děl a předmětů pro výstavu s pracovním názvem "Rembrandt - Drama of Mind in 5 Acts” odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-040263 23. 1. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Přeprava dříví po ose - divize Mimoň - 2020-2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001901 20. 1. 2020 17. 2. 2020 Kokořínský SOK s.r.o. Pořízení nízkoemisních vozidel CNG pro zajištění dopravní obslužnosti obcí Kokořínska odhad.cena 7 670 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je nákup 2ks autobusů pro veřejnou přepravu. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2020-002225 20. 1. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany Tahač s nízkoložným přepravníkem pro AČR
Předběžné oznámení 1 souprava nákladního tahače a nízkoložného přepravníku doplněná o softwarové, hardwarové a komunikační komponenty potřebné k provozu soupravy.
Z2020-001993 20. 1. 2020 18. 2. 2020 Ministerstvo obrany DNS - Automobil M1 (mikrobus) - nákup 2020-2023 odhad.cena 63 471 074  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních automobilů M1 (mikrobusy) za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.
Z2020-002226 20. 1. 2020 19. 2. 2020 Obec Velké Losiny Nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny odhad.cena 8 264 463  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nájem, obnova, provoz a správa veřejného osvětlení obce Velké Losiny.
Z2020-001944 20. 1. 2020 21. 2. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zajištění servisu, údržby a poruchové služby na technologické a softwarové vybavení a stavebně-technologickou část tunelu Valík a dispečinku na dálnici D5 odhad.cena 29 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D5, včetně tunelu Valík a souvisejících objektů, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení uvedených úseků a objektů.
Z2020-002264 20. 1. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu Kistler Eastern Europe s.r.o.
Komponenty figuríny (díly a čidla) a Mobilní akviziční systém – opakování části A 3 055 929  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka jednotlivých komponent a systémů, které doplní již existující technické vybavení na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen „FTVS UK“). „Figurína – náhradní díly“ CPV: 34913000-0 Různé náhradní díly Dodávky a opravy náhradních dílů pro figuríny dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 – Technická specifikace a požadavky na předmět plnění.
Z2020-001509 17. 1. 2020 19. 2. 2020 České dráhy, a.s. Úprava lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70 odhad.cena 19 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70 v množství 6 ks a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Smlouvy o dílo. Úprava protokolu WTB pro dieselovou trakci spočívá v úpravě Implementačního předpisu pro ČD „Vzdálené řízení po UIC vlakové sběrnici“, číslo dokumentu Lo60143P, index I. Součástí úpravy protokolu je dodělání diagnostiky, přičemž za minimem je přenos poruch. Upravený protokol využívá přenos povelů a dat pomocí telegramů R1 a R3.
Z2020-001679 17. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. HAVEX-auto s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 11 – Dodávka 18 ks vozidel SUV 4x4 – I. 14 172 552  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 18 ks nových vozidel SUV střední třídy 4x4 schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a to v provedení a výbavě dle požadavků zadavatele.
Z2020-001530 17. 1. 2020 6. 2. 2020 Moravská zemská knihovna v Brně Zajitění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně a Frankfurtu nad Mohanem 2020-2021 odhad.cena 2 486 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky „Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodného servisu na veletrzích v Lipsku, Boloni, Londýně, a Frankfurtu nad Mohanem 2020-2021“ je uzavření smlouvy na služby tyto služby: - převoz stánku na každý veletrh - převoz knih na každý veletrh - stavba stánku na každém veletrhu - servis na každém veletrhu - převoz stánku po skončení veletrhu do místa jeho uskladnění - převoz knih po skončení veletrhu zpět do ČR - uskladnění stánku po dobu mezi veletrhy v roce 2020 a 2021 - uskladnění stánku po skončení posledního veletrhu v roce 2021 až do 1.3.2022 servisu
Z2020-001692 17. 1. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Údržba vyšší zeleně v obvodu OŘ Ústí n.L. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2020-001548 17. 1. 2020 17. 2. 2020 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 140 v úseku Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary odhad.cena 16 679 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy, ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nahrazující dočasně přerušenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Ostrov nad Ohří – Karlovy Vary na trati č. 140 v předpokládaném termínu od 15. 5. 2020 po dobu trvání Rámcové dohody.
Z2020-001693 17. 1. 2020 19. 2. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon odhad.cena 168 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 24 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutím správních orgánů atd. Dodávka nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na pohon CNG musí splňovat veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně musí být způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav k provozu v síti Zadavatele. V souladu s ust. § 93 odst. 1 zákona Zadavatel uvádí, že jednočlánkové autobusy na pohon CNG jsou požadovány v nízkopodlažní úpravě s nájezdovou plošinou a vyčleněnými místy pro invalidní vozík. Tato...
Z2020-001539 17. 1. 2020 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Prořezávka a transport vyřezané kleče včetně služeb souvisejících odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001401 16. 1. 2020 18. 2. 2020 Česká republika - Ministerstva vnitra Eskortní vozidla pro přepravu cizinců s neoprávněným pobytem na území ČR odhad.cena 22 809 917  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o dodávku 12 ks eskortních vozidel.
Z2020-001809 16. 1. 2020 neuvedena Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra PNEU HNÍDEK s.r.o.
Dodávky pneumatik pro osobní, nákladní a užitková vozidla, autobusy a motocykly 2 102 234  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění dodávek pneumatik pro osobní, nákladní a užitková vozidla, autobusy a motocykly z důvodu zabezpečení provozu služebních dopravních prostředků.
Z2020-001421 16. 1. 2020 18. 2. 2020 Česká televize Užitková vozidla II. odhad.cena 2 650 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka užitkových vozidle pro převoz osvětlovací a kamerové techniky
Z2020-001367 16. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2020-001336 16. 1. 2020 13. 2. 2020 České dráhy, a.s. Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 160 v úseku Plzeň hl. n. - Žihle odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Plzeň hl. n. -Žihle na trati č. 160 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 30. 4. 2020
Z2020-001753 16. 1. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace FOSAN, s.r.o.
Dodávka speciálního sanitního vozidla 4 395 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks speciálního sanitního vozidla typu RLP kategorie „C“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje vysočina, příspěvková organizace, včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení a venkovního označení vozidla. Speciální sanitní vozidlo bude sloužit pro ošetření a transport bariatrických pacientů nebo infekčních pacientů.
Z2020-001490 16. 1. 2020 13. 2. 2020 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka pneumatik pro rok 2020 č. 2 (RD) odhad.cena 9 217 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), s jedním dodavatelem na průběžnou dodávku pneumatik na vozidla provozovaná zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb.
645651 23. 1. 2020 neuvedena Úřad vlády České republiky Operativní leasing 3 vozů pro projekt: Systémové zajištění sociálního začleňování odhad.cena 0 Kč
Neznámý
Z2020-001683 15. 1. 2020 neuvedena OBEC ČISTÁ CROY s.r.o.
Univerzální nosič komunální techniky 2 609 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka univerzálního nosiče komunální techniky, vč. nosiče kontejnerů: - automobil - univerzální nosič komunální techniky pro vybavení nosičem kontejnerů a nástaveb pro zimní údržbu – 1 ks - hákový nosič kontejnerů – 1 ks
Z2020-001405 14. 1. 2020 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace ALD Automotive s. r. o.
Operativní leasing automobilů KSÚS KK - 11 vozidel 2 639 789  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem automobilů zadavatelem a s tím související poskytování služeb operativního leasingu na tato vozidla. Operativní leasing bude poskytnut pro 11 automobilů.
Z2020-001121 13. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
FULL SERVICE VLAKŮ METRA 81-71M 2020 ÷ 2035 (15 LET) 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je údržba vozidel pražského metra 81-71M formou Full Service, která spočívá v kompletním servisu zabezpečujícím provozuschopnost vlaků 81-71M v požadovaném rozsahu, pravidelné údržbě a mimořádných opravách.
Z2020-001172 13. 1. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace SICAR, spol. s r.o.
ZZS Zlínského kraje – druhé vozidlo pro MU – 2019 3 896 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho speciálního vozidla určeného k zajišťování zázemí a plné logistické podpory pro mimořádné události s hromadným postižením zdraví, přičemž podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.
Z2020-000756 13. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Parciální trolejbusy v Jihlavě II odhad.cena 82 740 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje dopravu, dodání příslušné dokumentace a dokladů, zaškolení obsluhy, a další požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Z2020-000908 10. 1. 2020 neuvedena Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky Užitkové automobily N1-pick up odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-001056 13. 1. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE pro centrálně zadávanou nadlimitní veřejnou zakázku na nákup vozidel
Oznámení na profilu kupujícího
Z2020-001285 13. 1. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ELTODO, a.s.
Zajištění údržby a oprav technologie Zlíchovského automobilového tunelu (ZAT), Praha 5 7 500 000  Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení údržby a oprav technologie Zlíchovského automobilového tunelu (ZAT). Zabezpečením údržby, servisu a oprav technologie se rozumí provádění těchto prací: - kontroly, prohlídky a preventivní údržby provozních souborů technologie a případných návazností do řídicího systému tak, aby byla zajištěna provozuschopnost technologického zařízení tunelu; - mimořádné opravy, tj. opravy vadných provozních souborů nebo jejich komponentů po záručním servisu; - dodávka materiálu a komponentů potřebných pro údržbu předmětné části technologie; - spolupráci s dispečerskou službou pro zjišťování a odstraňování poruch a škod na udržovaném zařízení; - provádění denní fyzické kontroly stavu systému tunelu a zapisování veškeré činnosti, poruch zařízení a následných oprav do stavebního deníku tunelu.
Z2020-001272 13. 1. 2020 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Simulátor pracoviště řidiče tramvaje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2020-001293 13. 1. 2020 neuvedena Obec Zvole Unikont Group s.r.o.
Obec Zvole - Univerzální nosič komunální techniky 2 663 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Obec Zvole – Univerzální nosič komunální techniky“ (dále jen „Zakázka“) je dodávka 1 kusu automobilu – univerzálního nosiče komunální techniky pro vybavení nosičem kontejnerů, a 1 kusu hákového nosiče kontejnerů, 1 kusu valníkového kontejneru, 1 kusu středně objemového kontejneru, 1 kusu velkoobjemového kontejneru, 1 kusu nástavby sypače a 1 kusu nástavby čelní sněhové radlice, a to vše v provedení dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 zadávací dokumentace Zakázky a poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který tvoří Přílohu 2 zadávací dokumentace Zakázky
Z2020-001082 10. 1. 2020 neuvedena Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola OLFIN Car s.r.o.
Nákup dodávkových osobních automobilů 1 639 473  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celkem 2 (dvou) nových dodávkových osobních automobilů v provedení pro 8 osob. Vozidlo bude sloužit k přepravě osob po silnici a v méně náročném terénu polních a lesních cest.
Z2020-000954 10. 1. 2020 neuvedena Technické služby Havlíčkův Brod MARCAS, spol.s r.o.
Dodávka posypové soli na posyp komunikací a varné soli pro úpravu bazénové vody 2019 4 422 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka volně ložené průmyslové posypové soli (celkem cca 2400tun – ročně cca 1200tun) včetně dopravy a varné soli určené pro úpravu vody ve veřejných bazénech elektrolýzou (celkem cca 50000kg – ročně cca 25000kg) včetně dopravy.
Z2020-000592 10. 1. 2020 11. 2. 2020 Dopravní podnik Ostrava a.s. Dodávka nových vozidel - třístranný sklápěč a nosič kontejnerů odhad.cena 1 850 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka dvou (2) kusů nových vozidel – třístranného sklápěče a nosiče kontejnerů. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2020-000532 10. 1. 2020 10. 2. 2020 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Dodání sanitního vozidla odhad.cena 2 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, v provedení se zvýšenou průchodností, s pohonem obou náprav, tj. 4x4.
Z2020-000511 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. AUTO MYSLIVEC s.r.o.
Přeprava materiálu pro ČEZ Distribuci, a. s. v regionu SEVER, STŘED a ZÁPAD 20 751 030  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení bez uveřejnění dle § 162 a § 63 ZZVZ je přeprava zásilek zboží z místa odeslání do místa určení těmito vozidly: 1 vozidlem kategorie vozidel N1 - nákladní vozidlo, 1 vozidlem kategorie vozidel N2A - lehké nákladní vozidlo s hydraulickým čelem, 5 vozidly kategorie vozidel N2B - nákladní valníková vozidla s hydraulickou rukou, 1 soupravou složenou z vozidla kategorie N3A a návěsu – nákladní vozidlo s návěsem bez hydraulické ruky, 7 soupravami složenými z kategorie vozidel N3B a návěsů – nákladní vozidla s návěsem a hydraulickou rukou.
Z2020-000671 10. 1. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. MSEM, a.s.
Přeprava materiálu pro ČEZ Distribuci, a. s. v regionu MORAVA 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 a § 60 ZZVZ je přeprava zásilek zboží z místa odeslání do místa určení těmito vozidly: 2 vozidly kategorie vozidel N2A - lehká nákladní vozidla s hydraulickým čelem, 4 vozidly kategorie vozidel N2B - nákladní valníková vozidla s hydraulickou rukou, 5 soupravami složených z kategorie vozidel N3B a návěsů – nákladní vozidla s návěsem a hydraulickou rukou.
Z2020-000966 10. 1. 2020 neuvedena Statutární město Jablonec nad Nisou Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2020-000899 10. 1. 2020 neuvedena Česká televize Tříkamerový DSNG vůz
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodávka tříkamerového DSNG vozu, který bude využíván především redakcí zpravodajství, a to jak pro běžné vstupy do pořadů, tak zejména pro mimořádné pořady z externích ad-hoc studií, přenosy tiskových konferencí apod. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Z2020-000847 9. 1. 2020 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek ROSI LOGISTIK s.r.o.
Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek 21  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování přepravy seniorům s trvalým pobytem na území města Frýdku-Místku starším 70 let k dopravě do předem vyjmenovaných cílových míst.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 364 lidí darovalo 986 394 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy