Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jan-kotik

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jan-kotik'

Nalezené veřejné zakázky 26 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00000014 26.01.2015 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 416 000 Kč
  P15V00104996 neuvedena Technologická agentura ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poradenství a realizace souvisejících opatření 0 Kč
  P18V00134791 09.02.2018 neuvedena Městská část Praha 1 Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Kompletní sjednocení s Nařízením Evropského 1 099 000 Kč
  P18V00003946 11.10.2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.
Becker a Poliakof, s.r.o.
+1 dodavatel
Poskytování právních služeb v oblasti informačních 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným zadavatelem, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT, jakož i v oblasti práva zadávání veřejných zakázek.
  400812 18.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HKR advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Poskytování právních služeb 500 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
  P19V00167207 11.12.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
  P21V00197478 30.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb - právo veřejných 1 493 800 Kč
  P15V00002168 23.11.2015 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Minitendr - „Právní poradenství v oblasti 1 150 000 Kč
  P15V00000187 26.01.2015 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 400 000 Kč
  P15V00000171 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
+4 další dodavatelé
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 210 000 000 Kč
  P21V00192843 22.04.2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní poradenství - Rada ČT 1 500 000 Kč
  P21V00205587 01.11.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb - právo veřejných 251 200 Kč
  P20V00030083 06.01.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby_OKB-100_31 100 000 Kč
  P21V00005217 15.03.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby_OeGOV-50_ 50 000 Kč
  P20V00031590 12.01.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby_Oe-GOV-250_33 0 Kč
  495865 01.09.2014 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 416 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  212592 04.07.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra
Společná nabídka MT Legal s.r.o., advokátní kancelář a Becker a Poliakoff, s.r.o.,advokátní kancelář
+2 další dodavatelé
Kopie-Rámcová smlouva na zajištění právních služeb odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P17V00125415 22.08.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
Právní služby pro odbor projektového řízení 29 788 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou vymezené právní služby pro odbor projektového řízení. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na poskytování vybraných právních služeb mezi zadavatelem a 4 vybranými dodavateli.
  P17V00000357 13.07.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o.
Minitendr - "Externí právní podpora ve vybraných 4 560 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení CPV: 79100000-5 Předmětem daného minitendru je zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných právních oblastech v rozsahu max. 4000 hodin, zejména v oblasti: • pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, • správního práva v působnosti zadavatele dle zákona č. 2/1969 Sb., • hospodaření s majetkem České republiky vč. oblasti financování investičních akcí ze státního rozpočtu a poskytování dotací, • nemovitostí a stavebního práva, • implementace práva EU do českého právního řádu.
  P16V00002480 07.07.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Právní služby 10 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky) spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním právním poradenství, a to včetně stanovisek k návrhům obecně závazných právních předpisů; c) zpracování právních stanovisek a posouzení, poskytování právních konzultací, účasti a zastupování při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv; d) zpracování vzorů rozhodnutí, sdělení, formulářů či dalších přípisů; a e) jiných právních službách bezprostředně souvisejících s činností zadavatele.
  212592 12.07.2017 neuvedena Ministerstvo vnitra ČR MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff s.r.o.
+2 další dodavatelé
Rámcová smlouva na zajištění právních služeb pro 20 170 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Právní služby
  P17V00000355 13.07.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o.
Minitendr - „Zajištění externí právní podpory v 330 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení CPV: 79100000-5 Předmětem plnění daného minitendru je zajištění externí právní podpory v oblasti přípravy a realizace sociálního bydlení v celkovém rozsahu max. 300 hodin (200 hodin pro právní služby definované v odst. 2.2. a) Dílčí smlouvy a 100 hodin pro právní služby definované v odst. 2.2.b) Dílčí smlouvy). Více viz bod II.2.4
  Z2018-006122 23.02.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při uplatňování spoluvlastnických 443 945 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V druhé polovině roku 2016 došlo k podstatné změně spoluvlastnické struktury nemovitosti Šumavská 31/33, na níž ŘSD ČR vlastní ideální podíl o velikosti 1839/1000, a současně i ve vazbě na zájem majoritního spoluvlastníka. Cílem je s ohledem na omezené vlastní kapacity zajistit komplexní odborné služby týkající se poskytování právních konzultací, vypracování návrhů smluv, podání a jiných právních jednání a zastupování ŘSD při jednáních před soudy a dalšími orgány nebo institucemi týkajícími se u
  Z2018-006037 22.02.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování komplexního právního zastupování v 3 554 756 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých případech, které není schopen Klient zajistit vlastními kapacitami, zejm. poskytování komplexního právního poradenství a zastoupení za účelem hájení práv a oprávněných zájmů Klienta v trestních a adhezních řízeních, jakož i insolvenčních, exekučních a správních řízeních.
  P20V00179001 13.10.2022 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
Poskytování právních služeb - právo veřejných 40 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Právní služby spočívají v celé šíři právních služeb potřebných pro výkon činností v působnosti zadavatele, od zastupování zadavatele před soudy a jinými orgány a institucemi, až po právně poradenské služby (tzn. činnosti stanovené zákonem č. 85/1996 o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pro pojem právní služby uvedený v § 1 odst. 2 tohoto zákona) související s veškerou činností zadavatele. Blíže viz ZD.
  P19V00005847 11.03.2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
+4 další dodavatelé
Právní služby 2019 9 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění právních služeb, včetně zajištění právního poradenství, a to na základě rámcových dohod uzavřených pro 4 různé oblasti (reflektující 4 části veřejné zakázky), spočívajících zejména v: a) komplexním právním zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; b) komplexním právním poradenství, a to včetně stanovisek k návrhům obecně závazných právních předpisů; c) analýze evropské legislativy; d) zpracování právních stanovisek a posouzení, poskytování právních konzultací, účasti a zastupování při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv; e) zpracování vzorů rozhodnutí, sdělení, formulářů či dalších přípisů; a f) jiných právních službách bezprostředně souvisejících s činností zadavatele.