Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jan-kotik

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jan-kotik'

Nalezené veřejné zakázky 27 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-006122 23. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby při uplatňování spoluvlastnických 443 945 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu V druhé polovině roku 2016 došlo k podstatné změně spoluvlastnické struktury nemovitosti Šumavská 31/33, na níž ŘSD ČR vlastní ideální podíl o velikosti 1839/1000, a současně i ve vazbě na zájem majoritního spoluvlastníka. Cílem je s ohledem na omezené vlastní kapacity zajistit komplexní odborné služby týkající se poskytování právních konzultací, vypracování návrhů smluv, podání a jiných právních jednání a zastupování ŘSD při jednáních před soudy a dalšími orgány nebo institucemi týkajícími se uplatňování spoluvlastnických práv v rámci zajišťování správy nemovitosti Šumavská, Brno.
  212592 12. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo vnitra ČR MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Becker a Poliakoff s.r.o.
+4 další dodavatelé
Rámcová smlouva na zajištění právních služeb pro 20 170 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Právní služby
  P18V00134791 9. 2. 2018 neuvedena Městská část Praha 1 Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Kompletní sjednocení s Nařízením Evropského 1 099 000 Kč
  P20V00031590 12. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby_Oe-GOV-250_33 0 Kč
  P21V00005217 15. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby_OeGOV-50_ 50 000 Kč
  495865 1. 9. 2014 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 416 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00030083 6. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní služby_OKB-100_31 100 000 Kč
  Z2020-027175 24. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR JUDr. Marianna Svobodová
Mgr. Pavel Duška, advokát
+10 dalších dodavatelů
Poskytování právních služeb - právo veřejných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00104996 12. 4. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poradenství a realizace souvisejících opatření 0 Kč
  212592 4. 7. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra
Společná nabídka MT Legal s.r.o., advokátní kancelář a Becker a Poliakoff, s.r.o.,advokátní kancelář
+2 další dodavatelé
Kopie-Rámcová smlouva na zajištění právních služeb odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  400812 4. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR bpv Braun Partners s.r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
+12 dalších dodavatelů
Poskytování právních služeb 3 880 500 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.
  P19V00167207 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
  P15V00104996 neuvedena Technologická agentura ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poradenství a realizace souvisejících opatření 0 Kč
  Z2018-010218 6. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
+1 dodavatel
Poskytování právních služeb v oblasti informačních 30 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00167207 11. 12. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
  Z2017-018394 13. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 330 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00000187 26. 1. 2015 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 400 000 Kč
  Z2018-006037 22. 2. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování komplexního právního zastupování v 3 554 756 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb ze strany Advokáta Klientovi, a to pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých případech, které není schopen Klient zajistit vlastními kapacitami, zejm. poskytování komplexního právního poradenství a zastoupení za účelem hájení práv a oprávněných zájmů Klienta v trestních a adhezních řízeních, jakož i insolvenčních, exekučních a správních řízeních.
  Z2019-007813 16. 12. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Frank Bold Advokáti, s.r.o.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
+4 další dodavatelé
Právní služby 2019 9 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-018425 13. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 4 560 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00134791 12. 4. 2020 neuvedena Městská část Praha 1 Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Kompletní sjednocení s Nařízením Evropského 1 099 000 Kč
  P18V00134791 9. 2. 2018 neuvedena Městská část Praha 1 Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Kompletní sjednocení s Nařízením Evropského 1 099 000 Kč
  Z2016-005002 7. 7. 2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Právní služby 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00167207 11. 12. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
  P16V00002480 28. 11. 2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
Právní služby 0 Kč
  P21V00192843 22. 4. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Becker a Poliakoff, s.r.o., advokátní kancelář
Právní poradenství - Rada ČT 1 500 000 Kč
  Z2017-017750 22. 8. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
+9 dalších dodavatelů
Právní služby pro odbor projektového řízení 327 673 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy