Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:miroslav-kalousek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:miroslav-kalo...'

Nalezené veřejné zakázky 89 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00127234 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
PVZP - Dodatek č. 8 ke Smlouvě o obchodním 0 Kč
  P20V00180044 27.08.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY PVZP servis s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 163 993 876 Kč
  P20V00180044 27.08.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY PVZP servis s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových 163 993 876 Kč
  P17V00123116 23.05.2017 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Smlouva o dodávání produktů VZP ČR č.: OÚC - 11 - 31 100 Kč
  P18V00134204 26.01.2018 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Allianz pojišťovna, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
+2 další dodavatelé
1128/2018 Komplexní pojištění pro Vojenská 0 Kč
  P16V00000713 15.11.2016 neuvedena Vězeňská služba České republiky Pojišťovna VZP, a.s.
GŘ OZS - Pojištění odpovědnosti poskytovatele 548 000 Kč
  P20V00000046 26.10.2020 neuvedena Město Dvůr Králové nad Labem Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění nemovitého, movitého majetku a 2 541 024 Kč
  Z2020-028146 11.08.2020 neuvedena Město Šternberk Pojišťovna VZP, a.s.
POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI MĚSTA ŠTERNBERKA 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00002273 28.01.2021 neuvedena Národní památkový ústav Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a 386 000 Kč
  Z2019-010514 22.07.2019 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00106660 neuvedena Rehabilitační ústav Kladruby Pojišťovna VZP, a.s.
Škodové pojištění pro Rehabilitační ústav Kladruby 715 854 Kč
  P16V00115423 04.10.2016 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění videokonferencí II. 258 544 Kč
  Z2019-030291 02.12.2019 neuvedena Městská část Praha 11 Pojišťovna VZP, a.s.
„Pojištění majetku a odpovědnosti“ 5 575 710 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00126874 08.08.2017 neuvedena Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění odpovědnosti za újmu a škodu 2017 1 884 000 Kč
  Z2018-041819 03.12.2018 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Pojišťovna VZP, a.s.
Česká pojišťovna a.s.
Pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu 35 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pojištění profesní a obecné odpovědnosti za újmu společnosti Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
  Z2019-006882 05.04.2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Pojišťovna VZP, a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
+1 dodavatel
Výběr pojistitele na pojištění majetku, pojištění 3 161 292 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00121697 20.04.2017 neuvedena Nemocnice Na Františku Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní 3 189 272 Kč
  Z2020-000855 09.01.2020 neuvedena Město Vsetín Pojišťovna VZP, a.s.
POJIŠTĚNÍ MAJETKU MĚSTA VSETÍN VČETNĚ ZŘÍZENÝCH 4 780 320 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00000058 26.02.2020 neuvedena Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Pojišťovna VZP, a.s.
ÚJOP - Výběr pojišťovny pro spolupráci při 0 Kč
  P18V00133626 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Smlouva o spolupráci - Klub pevného zdraví - 13 891 072 Kč
  Z2018-036521 18.01.2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava DIRECT pojišťovna, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu Vysoké odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00156262 26.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Smlouva o obchodním zastoupení s PVZP 0 Kč
  P18V00137858 09.04.2018 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Smlouva o dodávání produktů VZP ČR Pojišťovna VZP 31 500 Kč
  P17V00121697 20.04.2017 neuvedena Nemocnice Na Františku Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní 3 189 272 Kč
  P19V00165543 11.11.2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku ve 1 181 575 Kč
  P20V00185567 08.12.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Smlouva o dodávání produktů VZP ČR_PVZP_2020 33 300 Kč
  P18V00146541 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o obchodním 0 Kč
  P19V00032846 12.11.2019 neuvedena Národní knihovna České republiky Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku, rizik a odpovědnosti pro NK ČR 1 422 846 Kč
  Z2022-004098 27.01.2022 neuvedena Město Pohořelice Pojišťovna VZP, a.s.
Generali Česká pojišťovna a.s.
Komplexní pojištění Města Pohořelice a jeho 2 087 768 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Komplexní pojištění Města Pohořelice a jeho organizací
  P21V00000221 06.04.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy Pojišťovna VZP, a.s.
„ÚJOP - Výběr pojišťovny pro spolupráci při 0 Kč
  Z2016-007531 06.04.2017 neuvedena LOM PRAHA s.p. Pojišťovna VZP, a.s.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 331 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00106660 12.04.2020 neuvedena Rehabilitační ústav Kladruby Pojišťovna VZP, a.s.
Škodové pojištění pro Rehabilitační ústav Kladruby 715 854 Kč
  P17V00127235 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
PVZP - Dodatek č. 9 ke Smlouvě o obchodním 0 Kč
  P19V00165543 11.11.2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku ve 1 181 575 Kč
  Z2019-034261 17.01.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Pojišťovna VZP, a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
+1 dodavatel
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu 35 063 240 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-031549 23.12.2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti VUT 4 894 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00154955 11.04.2019 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za 2 897 200 Kč
  P20V00172108 04.06.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění 3 automobilů v majetku VZP ČR 0 Kč
  Z2018-040572 11.02.2019 neuvedena Český olympijský výbor Pojišťovna VZP, a.s.
Úrazové pojištění členů sportovních svazů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00141839 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění odpovědnosti členů správní rady, dozorčí 1 400 000 Kč
  P18V00142879 06.09.2019 neuvedena Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění odpovědnosti za újmu a škodu 7 120 000 Kč
  Z2022-030617 01.08.2022 neuvedena Město Dolní Kounice Slavia pojišťovna a.s.
Pojišťovna VZP, a.s.
Komplexní pojištění města Dolní Kounice a jeho 1 495 665 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pojištění majetku města Dolní Kounice a jeho organizací
  Z2020-031489 26.11.2020 neuvedena Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. Vienna Insurance Group
Pojišťovna VZP, a.s.
+1 dodavatel
Výběr pojistitele pro pojištění odpovědnosti odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00154325 02.04.2019 neuvedena Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění odpovědnosti provozovatele 1 074 000 Kč
  P17V00127234 15.08.2017 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
PVZP - Dodatek č. 8 ke Smlouvě o obchodním 0 Kč
  Z2020-022248 26.10.2020 neuvedena Statutární město Přerov Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pojišťovna VZP, a.s.
+1 dodavatel
Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 29 104 695 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000062 04.09.2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Pojišťovna VZP, a.s.
Generali Pojišťovna a.s.
+1 dodavatel
Výběr pojistitele na pojištění majetku, pojištění 3 161 292 Kč
  P17V00123116 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Smlouva o dodávání produktů VZP ČR č.: OÚC - 11 - 31 100 Kč
  P19V00154446 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Pojišťovna VZP, a.s.
Smlouva o dodávání produktů VZP ČR_PVZP_2019 33 300 Kč
  Z2018-011875 19.04.2018 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Pojišťovna VZP, a.s.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 7 794 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení