Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-013677 21. 4. 2021 neuvedena Obec Mečichov
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-013682 21. 4. 2021 neuvedena MORAVAN Mléčná farma a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-013799 21. 4. 2021 neuvedena Generální ředitelství cel Rekonstrukce ŠS CS Jíloviště II. etapa 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v areálu Školícího střediska Celní správy Jíloviště na pozemcích parcelní číslo 194/3 a stavební parcelní číslo 61/2 v katastrálním území Jíloviště. Obsah stavebních prací se skládá ze dvou stěžejních stavebních objektů, a to: - SO 01 Rekonstrukce suterénu objektu č. 2 - SO 07 Rekonstrukce kolektoru (Teplovodní kanál) Blíže výzva k podání nabídky. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 25 března 2021 v 10:00 hodin před budovou Všenorská 180, 252 02 Jíloviště
 Z2021-013837 21. 4. 2021 neuvedena Dobrovolný svazek obcí Holicka
Oznámení profilu zadavatele
 P21V00000008 21. 4. 2021 neuvedena Město Benešov SLÁDEK GROUP, a.s.
Benešov, Sportovní areál Sladovka, komunikace a 2 867 904 Kč
 P21V00000011 21. 4. 2021 neuvedena Město Zábřeh Zateplení fasády bytového domu Bezručova 3 - SZ odhad.cena 0 Kč
 Z2021-013748 21. 4. 2021 neuvedena Obec Kamenné Žehrovice STRABAG a.s.
Místní komunikace 2021 7 570 142 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní komunikace: ulice Boženy Němcové, ulice J. A. Komenského, ulice Petra Bezruče, ulice Příčná.
 Z2021-013699 21. 4. 2021 neuvedena město Jesenice DROPS GROUP a.s.
Snížení energetické náročnosti objektu bytového 8 707 090 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 28 v Jesenici, zahrnující zejména zateplení vytápěné obálky budovy a instalace nového tepelného zdroje pro vytápění v podobě tepelného čerpadla vzduch/voda.
 Z2021-013852 21. 4. 2021 neuvedena Jaroslav Přibyl
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-013742 21. 4. 2021 neuvedena Povodí Ohře, státní podnik SUEZ CZ a.s.
VD Chřibská - domek hrázného 6 457 878 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je celková rekonstrukce domku hrázného. Budou vyměněny dožité rozvody, nosné a nenosné stávající konstrukce za zděné s lepšími tepelnými vlastnostmi, zlepší se prosvětlení západní části podkroví vikýřem, nastane celkové zlepšení hygienických podmínek, bude vyměněn stávající zdroj vytápění a dojde k celkovému zateplení budovy. Budova bude sladěna se stávající budovou areálu - podobné dělení oken a přidány dřevěné okenice. V projektu jsou uvedeny a vyspecifikovány služební místnosti.
 Z2021-013813 21. 4. 2021 neuvedena Cavalo Černá v Pošumaví s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 P21V00000179 21. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih MD Služby Morava, s.r.o.
55/2021 Oprava volného bytu č. 7, Jubilejní 223 537 Kč
 Z2021-013854 21. 4. 2021 neuvedena Základní škola Dobrá, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-013687 21. 4. 2021 neuvedena město Bohumín Bohumínská městská nemocnice - přístavba odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P21V00000050 21. 4. 2021 neuvedena Statutární město Karviná Předběžná trní konzultace k VZ Ekonomický odhad.cena 0 Kč
 Z2021-013602 20. 4. 2021 neuvedena Město Lanžhot RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
Přístavba sportovní haly a parkoviště v Lanžhotě“ 7 299 836 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 4.4. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přístavba sportovní haly a parkoviště v Lanžhotě“. Jedná se o přístavbu prostoru pro diváky ve stávající hale a tělocvičně ZŠ a současně rozšíření stávajícího parkovacího stání o 18 parkovacích míst.
 Z2021-013385 20. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Mobilní RTG skiagrafický systém včetně zajištění odhad.cena 9 948 017 Kč
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je postupná dodávka 3 ks mobilních RTG skiagrafických systémů pro přímou digitalizaci pro RDG kliniku zadavatele, a to včetně zajištění záručního a pozáručního servisu. Dále je předmětem plnění zpětný odběr 2 ks nahrazovaných ZP.
 P21V00000042 20. 4. 2021 neuvedena Město Litvínov Vladimír Bačka
Modernizace infrastruktury základních škol - 28 800 Kč
 P21V00000017 20. 4. 2021 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Multifunkční barevný kopírovací stroj II. odhad.cena 0 Kč
 P21V00009563 20. 4. 2021 neuvedena Město Chropyně Skanska a.s.
Komunikace Podlesí II, včetně VO, Chropyně 3 554 459 Kč
 P21V00192645 20. 4. 2021 neuvedena Technické služby města Mostu a.s. Oprava komunikací v Mostě – I. etapa – ul. odhad.cena 0 Kč
 Z2020-031191 7. 9. 2020 neuvedena Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb ESRAM s.r.o.
Nákup polohovacích lůžek a nočních stolků pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení profilu zadavatele
 P21V00002456 20. 4. 2021 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Monitoring návštěvnosti pomocí automatických 107 696 Kč
 P21V00000015 20. 4. 2021 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek Modernizace varovného a informačního systému odhad.cena 0 Kč
 P21V00000126 20. 4. 2021 neuvedena Statutární město Děčín Projektová kancelář VANER s.r.o.
Most ev.č.100, výměna mostního závěru nad pilířem 254 440 Kč
 P21V00192647 20. 4. 2021 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Atomový absorpční spektrometr s plamenovou a odhad.cena 0 Kč
 P21V00192566 20. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava KB projekt Aqua s.r.o.
Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí (PD+IČ+AD) 572 000 Kč
 Z2021-013505 20. 4. 2021 18. 5. 2021 Obec Šestajovice Šestajovice - Stavební úpravy domu č.p. 13 odhad.cena 53 609 746 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Tento projekt řeší vnitřní a areálové rozvody vody a kanalizace ve dvojici bytových domu A a B. Na stavebním pozemku se nyní nachází jeden bytový vysloužilý dum s komerčními prostory, který bude po výstavbě nového BD A zbourán a místo nej bude, na stejném místě, vystaven druhý podobný dum B. Nové objekty jsou navrženy čtyřpodlažní, bez podsklepení. Poslední podlaží je ve formě obytného podkroví. V obou objektech bude celkem 26 bytových jednotek, v 1.NP budou umístěny byty, sklípky bytů a technické zázemí. Domy budou mít šikmé střechy s okapy a fasádním odvodňovacím systémem
 P21V00009427 20. 4. 2021 neuvedena Město Slaný ZŠ Komenského nám. čp. 618, rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
 P21V00002450 20. 4. 2021 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Monitoring návštěvnosti pomocí automatických 429 240 Kč
 P21V00192637 20. 4. 2021 neuvedena Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy Odvodnění venkovního pláště budovy Klubu Klamovka odhad.cena 0 Kč
 P21V00000034 20. 4. 2021 neuvedena Univerzita Hradec Králové AUTOCONT a.s.
DNS na dodávky IT -05-2021 1 894 000 Kč
 P21V00192559 20. 4. 2021 neuvedena Městys Buchlovice LESMIT s.r.o.
Výsadba stromů v městysu Buchlovice 176 130 Kč
 Z2021-013621 20. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Raeder & Falge s.r.o
Sanace stavebních prvků objektu 080 PET 9 915 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sanace spodní stavby, hydroizolace spodní stavby včetně zateplení, obměna rozvodů studené a teplé vody a rozvodů ÚT, sanace keramického obkladu na fasádě, stavební úpravy 2. NP a další související stavební práce.
 Z2021-013467 20. 4. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace AWP s.r.o.
Pronájem stavební techniky v roce 2021 2 254 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Pronájem 1 ks pásového finišeru a 1 ks tandemového válce. Součástí předmětu plnění je doprava stroje na místo plnění, jeho uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu.
 Z2021-013558 20. 4. 2021 neuvedena Regionální muzeum v Kolíně Práce TDS a BOZP na akci „Rekonstrukce střechy na odhad.cena 0 Kč
Oznámení profilu zadavatele
 P21V00001217 20. 4. 2021 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Partnerství,o.p.s.
Monitoring návštěvnosti pomocí automatických 320 512 Kč
 P21V00000019 20. 4. 2021 neuvedena Město Ostrov Ostrov, ulice U Koupaliště (zadní), Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
 P21V00000028 20. 4. 2021 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Set of 3 motorized motion systems: 2 XYZ motion odhad.cena 0 Kč
 P21V00192656 20. 4. 2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Technický dozor investora a koordinátor BOZP "Vila odhad.cena 0 Kč
 P21V00192616 20. 4. 2021 neuvedena Statutární město Most Úprava vstupních prostor pro MSSS v Mostě odhad.cena 0 Kč
 P21V00192660 20. 4. 2021 neuvedena Městská část Praha-Koloděje Park za úřadem Praha - Koloděje odhad.cena 0 Kč
 P21V00000215 20. 4. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka sčítacího zařízení pro monitoring pohybu odhad.cena 0 Kč
 P21V00000272 20. 4. 2021 neuvedena Středočeský kraj Ateliér projektování inženýrských staveb,s.r.o.
„II/335, II/508, III/1014 a III/1012 Mnichovice, 3 742 500 Kč
 P21V00000015 20. 4. 2021 neuvedena Město Vrchlabí Zajištění činnosti TDI pro stavbu „Vrchlabí – odhad.cena 0 Kč
 P21V00192648 20. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ROV 33097 - Zajištění náhradní autobusové dopravy odhad.cena 0 Kč
 P21V00192655 20. 4. 2021 neuvedena České dráhy, a.s. ROV 13149 - Zajištění náhradní autobusové dopravy odhad.cena 0 Kč
 P21V00001218 20. 4. 2021 neuvedena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Monitoring návštěvnosti s.r.o.
Monitoring návštěvnosti pomocí automatických 538 000 Kč
 P21V00000055 20. 4. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci GeneTiCA s.r.o.
Sekvenační chemie 04/2021 4 191 000 Kč
 P21V00009422 20. 4. 2021 neuvedena Technické muzeum v Brně Dodávka infračerveného spektrometru odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 737 lidí darovalo 2 086 376 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy