Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:05539528

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:05539528'

Nalezeno 19 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P19V00000002 13. 5. 2019 neuvedena Český statistický úřad KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Zhotovení a dodávka letáků EHIS a EHES, výkazů ZEM a TI, pohledů Zelenina 57 200  Kč
P19V00000135 16. 7. 2019 neuvedena Kraj Vysočina KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Zpravodaj a věstník 0 Kč
P18V00030203 16. 7. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Propagační tiskoviny pro OP VVV 2019 - 2021 1 070 360  Kč
Z2018-038836 17. 10. 2019 10. 12. 2018 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
ASTRON print, s.r.o.
Trinagl, a.s.
SERIFA s.r.o.
UNIPRESS spol. s.r.o.
SERIFA, s.r.o.
Uzavření rámcové dohody na dodavatele tisku 8 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je stanovení rámcových podmínek pro zadávání veřejných zakázek na polygrafické služby pro potřeby zadavatele. Polygrafickými službami se rozumí provedení ofsetového tisku a digitálního tisku. Rámcová dohoda bude uzavřena se sedmi (7) vybranými účastníky na dobu určitou, a to na dobu čtyř (4) let od účinnosti rámcové dohody.
Z2018-022023 17. 10. 2019 6. 8. 2018 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
GOEN, spol. s r.o.
TISK CENTRUM s.r.o.
TISK CENTRUM s.r.o.
Tisk a rozvoz tiskových materiálů 6 003 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk a rozvoz tiskových materiálů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Předmětem veřejných zakázek, které budou zadávány na základě rámcové dohody, je zpracování tiskových výstupů podle dodaných tiskových dat.
P18V00008584 4. 4. 2019 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Tisk brožury GDPR pro ambulantní sféru 36 100  Kč
P18V00003827 9. 7. 2019 neuvedena Česká školní inspekce KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Tisk analýzy klíčových kompetencí a sekundárních analýz PISA 2015 a TIMSS 2015 56 400  Kč
P18V00000083 19. 2. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo zemědělství KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Zajištění grafických a tiskových služeb 9 000 000  Kč
Z2018-005635 2. 12. 2019 20. 3. 2018 Česká republika - Ministerstvo zemědělství KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Zajištění grafických a tiskových služeb 9 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD-ROM aj.).
P18V00001065 1. 2. 2018 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Ofsetový tisk a dodání časopisů Národního muzea 646 224  Kč
P17V00009683 8. 12. 2017 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Tisk informačního materiálu - skládačky pro Koordinační centrum Kvasiny 4000 ks 5 600  Kč
P17V00007333 18. 1. 2019 neuvedena MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
MS Praha – tiskopisy I. 235 500  Kč
P17V00005990 26. 10. 2018 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Tisk brožur k výstavám NM 2017-2020 239 120  Kč
P17V00005789 26. 10. 2018 neuvedena NÁRODNÍ MUZEUM KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Tisk pexes Lidové zvyky a tradice a Lidová řemesla 11 320  Kč
Z2017-016406 18. 10. 2019 neuvedena Český statistický úřad Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Jiří Bartoš - SLON, spol. s r.o
Calamarus, s.r.o.
KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
P.O.S. FACTORY, s.r.o. sociální podnik
Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o.
Polygrafické služby pro ČSÚ 8 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění poskytování polygrafických služeb – zhotovení tiskovin, včetně dokončujícího knihařského zpracování (dále jen „polygrafické služby“) podle požadavků specifikovaných zadavatelem. Dílčí veřejné zakázky se zadávají prostřednictvím dílčích smluv účastníkům rámcové dohody (§ 135, odst. 1 e) ZZVZ).
P17V00000586 26. 10. 2018 neuvedena Člověk v tísni, o.p.s. UNIPRESS spol. s r.o.
H. R. G. spol. s r.o.
KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Calamarus, s.r.o.
Ing. Roman Pekárek
Pressterminal s.r.o.
P.O.S. FACTORY, s.r.o. sociální podnik
Tiskárna Didot, spol. s r.o.
Dragon Press s.r.o.
Profi-tisk group, s.r.o.
Zjednodušené podlimitní řízení na tiskové služby 2017 -2019 50 000 000  Kč
499299 31. 1. 2019 neuvedena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Josef Kleinwächter
Josef Kleinwächter
Kleinwächter Holding s.r.o.
Petr Brázda
Tiskové služby 72 605  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení tiskové služby
Z2016-001158 10. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo zemědělství JOSEF KLEINWÄCHTER
KLEINWÄCHTER Holding s.r.o.
Zajištění grafických a tiskových služeb 3 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD-ROM aj.).
404359 21. 11. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava KLEINWÄCHTER holding s.r.o.
Tisk posterů a letáků pro projekt ModIn IV 23 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 310 lidí darovalo 862 231 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy