Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:27762262

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:27762262'

Nalezeno 40 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-025600 25. 7. 2019 neuvedena ZHT Group s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-038400 1. 11. 2018 neuvedena ZHT Group s.r.o. SUNNYTECH, s. r. o.
Pořízení a instalace inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím OZE (fotovoltaických panelů) 1 232 137  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a instalaci inovativní technologie akumulace energie (bateriové úložiště) s využitím OZE (fotovoltaických panelů). Zejména se jedná o pořízení a instalaci fotovoltaických panelů, jež budou umístěny na střeše provozovny zadavatele v Hranicích VII – Slavíč č. p. 119, 753 61, nacházející se na p. č. 176/1, k. ú. Slavíč, jenž se nachází ve vlastnictví podniku žadatele (místo plnění). Jedná se pořízení FVE o výkonu min. 19,44 kWp s vyvedeným výkonem do třífázového hybridního měniče, který zajišťuje nabíjení a vybíjení bateriového úložiště o předpokládaném výkonu 28,8 kWh, které bude připojeno na nabíjecí stanice. Součástí dodávky jsou i dobíjecí stanice (2 ks). Podmínka poskytovatele dotace je, aby předmětem dodávky byly polykrystalické FV moduly s minimální účinností 14 %.
Z2018-031041 11. 9. 2018 neuvedena ZHT Group s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-034304 2. 10. 2019 neuvedena ZHT Group s.r.o. AEKO s.r.o.
FVE pro ZHT 1 469 152  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení FV systému s akumulací energie určeného pro vlastní spotřebu společnosti ZHT Group s. r. o. Instalovaný výkon fotovoltaického systému je stanoven na 52 kWp. V rámci projektu jsou preferovány polykrystalické FV moduly (krystalický křemík) s minimální účinností 16 %. Vzhledem k navrhovanému instalovanému výkonu je preferováno pořízení 200 ks FV panelů, přičemž jeden panel bude tvořen 60 články v sérii, aby se dosáhlo požadovaného napětí a výkonu. Významným aspektem je také požadovaný výkon jednoho modulu FV panelu, který je stanoven na 260 Wp. Součástí dodávky jsou také 3-fázové měniče a dále instalace zásobníkového ohřívače teplé vody (TUV), kdy se navrhuje úprava stávajícího ohřevu teplé vody tak, aby toto zařízení bylo schopno akumulovat elektrickou energii vyrobenou z FVE, která nebude využita.
P14V00005711 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje ZHT Group s.r.o.
Nákup - automobil speciální policejní do 3,5 t 1 935 982  Kč
P16V00044405 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Ropný přívěs 181 818  Kč
Z2019-020231 16. 7. 2019 neuvedena Město Rosice ZHT Group s.r.o.
Dopravní automobil pro JSDH Rosice 2 220 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P15V00032245 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Ropné přívěsy 364 462  Kč
P18V00018425 15. 1. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ZHT Group s.r.o.
Redukované pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady 2 198 347  Kč
P14V00016242 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Dodávka stabilizačních vzpěr vč. příslušenství 618 992  Kč
P18V00012321 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ZHT Group s.r.o.
FZŠ - Pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady 768 594  Kč
P18V00018433 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ZHT Group s.r.o.
Proudnice kombinovaná C52 a D25 450 000  Kč
349428 18. 6. 2015 neuvedena Ústecký kraj

Vybavení pro JSDHO 14 585 000  Kč
Neznámý Předmětem rámcových smluv jsou dodávky přenosných motorových stříkaček a zásahových třívrstvých obleků. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 98 zákona na dvě části s názvem: - Část I.: „Nákup 40 kusů přenosné motorové stříkačky“ - Část II.: „Nákup 600 kusů zásahový třívrstvý oblek“ Předmětem této veřejné zakázky je výběr jediného uchazeče (dále jen „Vybraný uchazeč") ve smyslu § 89 odst. 1 zákona v otevřeném zadávacím řízení pro uzavření Rámcové smlouvy, a to pro období 4 roků ode dne podpisu Rámcové smlouvy, na každou část zakázky samostatně.
P18V00001204 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ZHT Group s.r.o.
NÁKUP PNEUMATICKÉ SADY NA ZVEDÁNÍ BŘEMEN 318 000  Kč
Z2018-041766 30. 11. 2018 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ZHT Group s.r.o.
Redukované pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady 2 198 347  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P14V00043469 26. 10. 2018 neuvedena Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ZHT Group s.r.o.
46 kusů ručního vyprošťovacího a bouracího nástroje 280 600  Kč
634003 21. 11. 2018 neuvedena Ústecký kraj ZHT Group s.r.o.
KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020 11 336 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00009984 15. 1. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ZHT Group s.r.o.
Proudnice 410 600  Kč
P13V00005893 31. 10. 2018 neuvedena Ústecký kraj ZHT Group s.r.o.
DEVA F-M. s.r.o.
ZHT Group s.r.o.
DEVA F-M. s.r.o.
Vybavení pro JSDHO 0 Kč
P16V00110616 1. 11. 2018 neuvedena Ústecký kraj ZHT Group s.r.o.
KRIZ - Nákup pro SHČMS 1 090 000  Kč
P14V00010390 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Přestavba vozidla VW Transportér 158 868  Kč
P18V00009109 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady 511 380  Kč
P14V00015339 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Dodávka záchranářských přívěsů 314 000  Kč
P18V00016450 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ZHT Group s.r.o.
FZŠ - Pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady 512 000  Kč
Z2017-021258 27. 5. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ZHT Group s.r.o.
ZHT Group s.r.o.
SAVA TRADE, spol. s r.o.
Sady zvedacích a záchytných vaků 9 278 680  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00001177 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ZHT Group s.r.o.
NÁKUP ZVEDACÍCH VAKŮ 318 000  Kč
P15V00001107 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Dopravní automobil 1 734 821  Kč
P14V00001784 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Vestavba do protiplynového požárního automobilu 252 389  Kč
P19V00002096 25. 6. 2019 neuvedena Město Rosice ZHT Group s.r.o.
Dopravní automobil pro JSDH Rosice 2 220 000  Kč
P19V00000033 16. 7. 2019 neuvedena Statutární město Frýdek-Místek ZHT Group s.r.o.
Přestavba vozidla Ford Tranzit na speciální zásahový požární automobil pro JSDH Chlebovice 279 804  Kč
P14V00013526 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Dodávka záchranářského vozíku 119 835  Kč
P14V00012034 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ZHT Group s.r.o.
Stabilizační mechanická podpěra 611 420  Kč
499915 20. 11. 2018 neuvedena Město Červený Kostelec ZHT Group s.r.o., Hranice VII - Slavíč
Dodávka technického automobilu pro hasiče 3 139 211  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00001206 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ZHT Group s.r.o.
NÁKUP STABILIZAČNÍCH PODPĚR 256 000  Kč
P18V00001303 16. 7. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace ZHT Group s.r.o.
NÁKUP DVOJITÉHO ZVEDACÍHO VAKU 213 400  Kč
P15V00022085 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ZHT Group s.r.o.
Sady pro statickou stabilizaci výkopů a závalů 380 480  Kč
P13V00008257 31. 10. 2018 neuvedena Ústecký kraj ZHT Group s.r.o.
Plovoucí čerpadla 0 Kč
P18V00013066 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ZHT Group s.r.o.
FZŠ - Přívěsy pro přepravu vyprošťovací a stabilizační sady 644 400  Kč
P18V00012969 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje ZHT Group s.r.o.
FZŠ - Pneumatické vyprošťovací a stabilizační sady 768 594  Kč
P18V00009049 16. 7. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje ZHT Group s.r.o.
Sady dvojvaků 645 000  Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 790 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy