Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 455949 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P18V00000572 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí roku 2018 4 132 231 Kč
P18V00000572 26. 10. 2018 neuvedena Statutární město Prostějov LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o.
Reklamní služby pro statutární město Prostějov v rámci hokejových utkání a dalších aktivit klubu LHK Jestřábi Prostějov A-team s.r.o. v I. pololetí roku 2018 4 132 231 Kč
Z2018-043040 11. 12. 2018 neuvedena Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-043030 11. 12. 2018 neuvedena Ing. Silvie Schäferová
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-042863 11. 12. 2018 neuvedena Zemědělské družstvo Maleč AGROING BRNO s.r.o.
Zemědělské družstvo Maleč - pořízení technologie pro snížení prašnosti - výrobna krmných směsí 46 112 234 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení technologie pro snížení prašnosti výrobny krmných směsí v zemědělském areálu družstva. Budou realizovány stavební úpravy a dostavba výrobny krmných směsí včetně technologie, plynofikace, dešťové kanalizace a napojení elektroinstalace. V rámci zakázky bude mimo jiné provedeno: - rekonstrukce čtyř stávajících sil - dvě nová sila - nová ocelová hala příjmového koše - sušička - prachová komora o rozměrech, na jejímž stropě bude uložena čistička - 7 zásobníků VKS - 4 zásobníky expediční linky VKS - pozinkovaná elevátorová věž vybavená obslužnými plošinami a žebříky - akumulační zásobník - technologické celky budou propojeny systémem řetězových a korečkových dopravníků
Z2018-043013 11. 12. 2018 neuvedena Masarykova univerzita AUTOCONT a.s.
EES Licence Microsoft 2019 4 078 911 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro uzavření smlouvy Enrollment for Education Solutions (EES) na zajištění licencí Microsoft 365 Education A3 a doplňkové služby.
Z2018-042930 11. 12. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Dodávka elektrické energie pro rok 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny do odběrných míst zadavatele v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě dílčí části: Dílčí část č. 1: Dodávky elektřiny v napěťové hladině nízké napětí (maloodběry) s roční spotřebou 1.370 MWh. Předpokládaná hodnota 2,027 mil. Kč bez DPH. Dílčí část č. 2: Dodávky elektřiny v napěťové hladině vysoké napětí (velkoodběry) s roční spotřebou 1.846 MWh. Předpokládaná hodnota 1,707 mil. Kč bez DPH. Účastníci byli povinni podat nabídku na obě části veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští dělení zakázky na jiné než stanovené části.
Z2018-042894 11. 12. 2018 21. 1. 2019 Obec Klučov Kanalizace Klučov-napojení místních částí Žhery a Skramníky odhad.cena 19 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu V místních částech obce Klučov- Žhery a Skramníky-bude vybudována splašková kanalizace. kanalizační systém tvoří tlakové stoky provedené převážně řízeným horizontálním vrtáním v intravilánu, místních komunikacích a komunikacích ve správě SÚS.
Z2018-042785 11. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Ložiska odhad.cena 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ložisek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
630767 11. 12. 2018 neuvedena THERMA FM, s.r.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-042784 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Hospodářská komora hlavního města Prahy Program polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně ZŠ na území hlavního města Prahy – zážitková expozice_1 odhad.cena 9 749 850 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné nadlimitní zakázky je dodávka specializovaných služeb – vytvoření a realizace programu polytechnické výchovy pro žáky I. Stupně základních škol na území Hlavního města Prahy, a to formou zážitkové expozice. Cílem je umožnit účast v expozici skupinám žáků v předpokládaném počtu 1500 (maximálně 1650) skupin z celého území Hlavního města Prahy. Zadavatel je z toho důvodu připraven rámcovou dohodu uzavřít až se třemi účastníky. Zakázka je vyhlášena v rámci projektu „Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972.
Z2018-042872 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Nivolumabum
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. Léčivý přípravek s účinnou látkou Nivolumabum, ATC L01XC17
Z2018-043020 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Masarykova univerzita Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty Masarykovy univerzity 2019 odhad.cena 3 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standartní reklamní předměty Předmětem dodávek v této kategorii budou standartní reklamní předměty. Kategorie B: Reklamní textilie Předmětem dodávek v této kategorii budou standartní textilie. Kategorie C: Udržitelné reklamní předměty Předmětem dodávek v této kategorii budou reklamní předměty, u nichž bude kladen důraz na materiál a výrobní proces. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Z2018-042947 11. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 8 Stavba nové bezmotorové komunikace K Pazderkám – Lodžská 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zájmové území se nachází v k. ú. Troja. V rámci projektu je navržena úprava stávajících chodníků podél ul. K Pazderkám a ul. Lodžská (od křižovatky ul. K Pazderkám x ul. Dunajevická po ul. Lodžská x ul. Hvězdenská) v délce cca 874 m. Cílem je vytvoření podmínek pro vedení bezmotorové komunikace pro pěší a cyklisty.
Z2018-042798 11. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot odhad.cena 1 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042702 11. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 27 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-043007 11. 12. 2018 neuvedena TFA s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-043034 11. 12. 2018 neuvedena LOM PRAHA s.p. Knowlimits s.r.o.
Video služby pro LOM PRAHA s.p. 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je povinnost Zhotovitele zajišťovat pro Objednatele na základě objednávek zhotovení a dodání propagačních videospotů dle konkrétního zadání.
Z2018-042960 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Povodí Moravy, s.p. Dunávka, ř. km 3,760 – 5,010, Rajhradice, retenční opatření na toku odhad.cena 29 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o zkapacitnění, stabilizaci a úpravu stávajícího koryta toku Dunávka a zbudování dvou retenčních přehrážek na předmětném vodním toku.
Z2018-042674 11. 12. 2018 9. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Lanreotidi Acetas odhad.cena 16 598 199 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 4 roky.
Z2018-042914 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje II/422 ČEJČ PRŮTAH - DSP/PDPS,IČ,SP,AD odhad.cena 811 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, soupisu prací včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci. Dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní realizaci akce.
Z2018-042958 11. 12. 2018 17. 1. 2019 Statutární město Frýdek-Místek Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež odhad.cena 72 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Statutární město Frýdek-Místek provádí centralizované zadávání na účet jím pověřujícího zadavatele Basketpoint Frýdek-Místek z.s., se sídlem tř. T. G. Masaryka 503, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, IČ: 06140971. Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové sportovní haly pro děti a mládež ve Frýdku-Místku.
Z2018-042900 11. 12. 2018 18. 1. 2019 Liberecký kraj COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - strojní vybavení III odhad.cena 1 225 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení specifikovaného v zadávací dokumentaci. Soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 „Karty vybavení – C_strojní vybavení“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod. Součástí dodávky je vždy doprava na místo, umístění, případně montáž zařízení.
Z2018-042899 11. 12. 2018 3. 1. 2019 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Most ev.č. 0552-2, Brodek u Přerova odhad.cena 7 552 880 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostu ev. č. 0522-2 před obcí Brodek u Přerova v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými výše. Stavební úprava spočívá v nahrazení mostu starého (při zachování spodních částí stávajících opěr) novým mostem.
Z2018-043029 11. 12. 2018 neuvedena Výstaviště Praha, a.s. MSO, mezinárodní stavební a obchodní spol. s r.o.
Oprava havarijního stavu objektu Tiskárna na vzduchu - dodatečné práce 1 756 294 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodatečné stavební práce - elektroinstalace, provedení dešťové kanalizace včetně revizních šachet s napojením na areálovou dešťovou kanalizaci, rozebrání a přemístění dlažby, vybourání podkladní vrstvy včetně betonů, přeložení stávající dlažby, vyčištění, zrevidování, dozdění a osazení kanalizační šachty, trasa pivovodu bude oproti původně zvažovanému z důvodu podkladních vrstev provedena z prefabrikovaných betonových koryt s poklopem. Zároveň vedle koryt bude položena chránička pro protažení kabelů slaboproudu.
Z2018-042965 11. 12. 2018 neuvedena Město Šlapanice EP ENERGY TRADING, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020 2 519 315 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1819 MWh pro rok 2019 a 2020
Z2018-042946 11. 12. 2018 neuvedena NELUMBO Energy a.s. Výstavba carpointů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je ve stávajícím areálu firmy Nelumbo Earth a.s. vytvořit systém energetické nezávislosti pro dobíjení elektrických automobilů tzv. „Carpoint“. Jedná se o ocelový přístřešek s konstrukcí pro upevnění FVE modulů, vybavený hybridním měničem a gelovou baterii pro 12 automobilů. Systém nebude napojen na rozvodnou síť. Ocelové přístřešky jsou obdélníkového tvaru, jednopodlažní s pultovou střechou. Nosná konstrukce přístřešku je navržena ocelová z profilů IPE 200. Profily pro přichycení FV modulů jsou hliníkové 40x40 mm. Konstrukce bude žárově zinkována. Na střeše přístřešku bude instalována sestava FV modulů na výrobu elektrické energie z obnovitelného zdroje slunce. Výkon z FV panelů bude ze stejnoměrného napětí transformován na střídavé (230V) pomocí měničů hybridního typu. Propojen bude s bateriovým gelovým blokem a standardní zásuvkou na 230V pro zastrčení...
Z2018-042997 11. 12. 2018 neuvedena EUROICE s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-043031 11. 12. 2018 neuvedena AGRO Point Corporation s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-042892 11. 12. 2018 neuvedena Ostravská univerzita MAGION system a.s.
Dodávka nových funkcionalit EIS Magion 2018 1 105 307 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru nových a doplňujících funkcionalit EIS Magion v databázovém prostředí zadavatele se zaměřením na oblast majetku, ekonomiky, personalistiky a mezd, spisové služby v návaznosti na již dříve dodané moduly EIS Magion.
210718 11. 12. 2018 neuvedena Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2018-042988 11. 12. 2018 neuvedena Město Kuřim
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-042881 11. 12. 2018 neuvedena Město Žamberk EKOLA České Libchavy s.r.o.
Zajištění svozu a odstraňování komunálních odpadů, jejichž původcem je město Žamberk v letech 2019-2020 5 052 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství ve městě Žamberk. Jedná se o výběr dodavatele, který zabezpečí svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01 dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.), za jehož původce se považuje město Žamberk. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Z2018-042843 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – ART GALLERY – TV přijímače a obrazovky odhad.cena 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka TV přijímačů, obrazovek a příslušenství pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, ART GALLERY UTB ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2018-043067 11. 12. 2018 21. 1. 2019 Sanatorium Jablunkov, a.s. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Sanatoriu Jablunkov, a.s. odhad.cena 10 479 494 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce technologického vystrojení a úpravy stávajících objektů hrubého a biologického čištění ve stávajícím oploceném areálu stávající ČOV. Budou rekonstruovány stávající objekty mechanické čištění odpadních vod a bude doplněna nová nádrž biologického čištění – aktivační nádrže. Současně bude odstraněn stávající objekt biologického filtru. Odtok vyčištěných vod je zachován stávající do VT Lomná.
Z2018-043047 11. 12. 2018 neuvedena město Žebrák Rozšíření kapacity ZŠ Žebrák III. etapa - Rozšíření kuchyně a jídelny 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o přístavbu a stavební úpravy budovy stávající školní kuchyně s jídelnou a jejího bezprostředního okolí zahrnující i zbudování nových ploch pro zásobování a odpadové hospodářství budovy.
Z2018-042917 11. 12. 2018 10. 1. 2019 Česká republika - Generální finanční ředitelství Technická podpora a správa webů Finanční správy ČR na 24 měsíců
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování technické podpory a správy redakčního systému Open Text Web Site Management, který je hlavním informačním systémem zajišťujícím zpracování a zveřejnění dat na internetových a intranetových stránkách Finanční správy České republiky, včetně jejich aktualizací a úprav dle požadavků zadavatele na 24 měsíců.
Z2018-042953 11. 12. 2018 neuvedena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. AMCOBEX Information Technologies s.r.o.
Pořízení SW a HW maintenance pro i5 a HMC 2 191 559 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompletní SW a HW servis operačních systémů serverů IBM i5 a IBM HMC.
Z2018-042944 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Bohumíská městská nemocnice, a.s ¨Nákup CT (Computer Tomografy) skeneru odhad.cena 4 990 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu zp. CT
Z2018-043064 11. 12. 2018 neuvedena REMOSKA s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-043011 11. 12. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Parkovací dům Polní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výstavba parkovacího domu v místě současného parkoviště na ulici Polní. Zakázka je dělena na dvě funkční části, a to hrubou stavbu včetně založení a příslušenství tj. vybavení stavby příslušnými technologiemi. Jednotlivé části jsou dále specifikovány v projektové dokumentaci (technickém zadání). Součástí zakázky je i mimo jiné vypracování příslušné projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a dokumentace skutečného provedení (DSPS) i případné obstarání změny stavby před dokončením zohledňující konkrétní konstrukční systém zhotovitele, a to na náklad zhotovitele, který změnu vyvolá. Objekt parkovacího domu je navržen obdélníkového půdorysu s konstrukční výškou typického podlaží cca 2900 mm. Celková výška objektu je navržena 12,4 m nad okolní terén, což odpovídá výšce okolní zástavby. Konstrukční systém je univerzální, umožňuje použití specifických postupů...
Z2018-042851 11. 12. 2018 15. 1. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – NUWIQ II. odhad.cena 6 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě, předpokládaném množství a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Z2018-042786 11. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Dopravník třísek odhad.cena 820 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-043037 11. 12. 2018 neuvedena THERMA FM, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-042925 11. 12. 2018 neuvedena Město Šlapanice Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2019 a 2020 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 6 444 MWh pro rok 2019 a 2020.
Z2018-042905 11. 12. 2018 14. 1. 2019 Fakultní nemocnice Hradec Králové Elektrofyziologické katétry odhad.cena 62 788 592 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky elektrofyziologických katétrů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
Z2018-042901 11. 12. 2018 14. 1. 2019 UNIPETROL RPA, s.r.o. Výstavba vodíkových plnicích stanic
Oznámení o zahájení zadávacího řízení a) Dodávka (i) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Litvínov, (ii) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Praha - Barrandov, (iii) tlakové vodíkové plnicí stanice, ČSPH Benzina, Brno b) Stavba (i) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Benzina, Litvínov, (ii) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Benzina, Praha - Barrandov, (iii) tlakové vodíkové plnicí stanice na ČSPH Brno c) Projekční a inženýrská činnost: (i) kompletní prováděcí dokumentace pro všechny tři výše uvedené stavby, (ii) autorský dozor pro všechny tři výše uvedené stavby, (iii) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu na ČSPH Benzina, Brno d) Servis ve vztahu k dodaným tlakovým vodíkovým plnicím stanicím
Z2018-042877 11. 12. 2018 neuvedena Letiště Praha a.s. Dynamický nákupní systém na podporu SAP odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby na podporu SAP pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Z2018-042868 11. 12. 2018 neuvedena Město Kopřivnice THT Polička, s.r.o.
Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1 3 696 617 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava cisternové automobilové stříkačky.
Z2018-042906 11. 12. 2018 15. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Glatiramer acetát odhad.cena 70 386 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 2 roky.