Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 796 693 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-012705 15. 4. 2021 neuvedena Obec Doksy KOSTKA stav s.r.o.
Přístavba a nástavba ZŠ a MŠ Doksy 22 305 226 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Přístavba a nástavba ZŠ a MŠ Doksy“. Předmětem projektu je propojení stávající ZŠ a MŠ. Jedná se tedy o přístavbu a nástavbu k stávající ZŠ a MŠ.
 Z2021-012691 15. 4. 2021 neuvedena Městys Polešovice STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Obecní bydlení Polešovice - bytový dům 10 750 938 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Novostavba obecního bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami a související práce.
 Z2021-012767 15. 4. 2021 neuvedena SK Říčany, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-012695 15. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Značky Morava a.s.
D1,D2,D52 Oprava svodidel po DN 2021-2022 11 715 745 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je oprava svodidel po dopravních nehodách na dálnicích D1, D2 a D52 ve správě SSÚD č. 6 Chrlice a SSÚD 7 Podivín
 Z2021-012651 15. 4. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Enerwood s.r.o.
D2 Chemická ochrana rostlin - postřik proti 205 136 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Chemické odplevelení selektivním herbicidem v SDP v km 60,471 - 11,315 z levé strany. Bude ošetřena plocha 88 041 m2
 Z2021-012429 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Královéhradecký kraj Elektrické odsávačky pro Oblastní nemocnici odhad.cena 1 970 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem 32 ks elektrických odsávaček včetně mobilních stojanů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování servisních služeb uzavřené se zadavatelem - ONN.
 P21V00000141 15. 4. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně VisualGate s.r.o.
0012021 Dodávka audiovizuální techniky pro ÚGP 47 000 Kč
 Z2021-012766 15. 4. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. S & T Plus s.r.o.
Monitorovací systém koronární JIP 3 820 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova, doplnění stávajícího vybavení a dodávka Monitorovacího systému pro kardiologické oddělení - JIP, součástí plnění veřejné zakázky je dále poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let na daný přístroj, v rozsahu dle potřeb zadavatele.
 Z2021-012850 15. 4. 2021 neuvedena město Český Dub COLAS CZ, a.s.
Město Český dub rekonstrukce místních komunikací v 4 295 343 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Město Český dub rekonstrukce místních komunikací v začleněných obcích je obnova povrchu místních komunikací ve městě Český Dub, rozprostírající se na pozemcích:
 347569 15. 4. 2021 neuvedena Slumbi spol. s r.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2021-012857 15. 4. 2021 neuvedena Obec Jevišovka S-A-S STAVBY spol. s r. o.
Přístavba budovy obecního úřadu č. p. 98 Jevišovka 7 531 556 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy obecního úřadu s přístavbou mateřské školy. Jedná se o novou přístavbu ke stávajícímu objektu a rozšíření stávající herny s terasou pro výstup z herny. Součástí předmětu veřejné zakázky je také přeložka vodovodu a plynovodu, dešťová kanalizace, komunikace a zpevněné plochy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
 Z2021-012203 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové FAF UK - Thermomixery odhad.cena 162 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů thermomixeru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
 Z2021-012851 15. 4. 2021 neuvedena Městys Bohdalov VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
Bohdalov - zkapacitnění jednotné kanalizace 6 577 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jednotné kanalizace v severní části městyse, včetně přeložení vodovodu.
 Z2021-012308 15. 4. 2021 13. 5. 2021 Karlovarský kraj Zpracování projektové dokumentace na zhotovení odhad.cena 14 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění aktualizace stávající studie a získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro realizaci stavby Společné operační středisko integrovaného záchranného systému včetně inženýrských služeb vedoucích k zajištění potřebných povolení pro stavbu, součinnost zpracovatele projektové dokumentace pro zadávací řízení na stavební práce a činnost autorského dozoru při realizaci stavby. Dokumentace má být projektována za využití metody BIM (Building Information Modeling).
 Z2021-012394 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Lesy České republiky, s.p. Dodávky sadebního materiálu (rámcová dohoda) odhad.cena 2 000 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytování dodávek sadebního materiálu včetně dopravy do místa plnění. Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a maximálně 5 dodavateli na dodávky sadebního materiálu. Blíže viz zadávací dokumentace.
 Z2021-012260 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra ha-vel internet s.r.o.
DATA_VPN PL_40162 75 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012797 15. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ústí nad Labem Jan Rytíř
Jizerská 10 - 18 - velkoplošná oprava chodníku 376 467 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy chodníku v ul. Jizerská u objektu Jizerská č.o. 10 - 18, Ústí nad Labem.
 Z2021-012149 15. 4. 2021 13. 5. 2021 Svazek obcí Pod Beckovem Projektová dokumentace a inženýrská činnos ZŠ Pod odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zakázky bude vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, spolu s dokumentací bourací a demoliční, včetně získání stavebního povolení, veškerá související inženýrská činnost, dokumentace pro provedení stavby včetně kompletního výkazu výměr a oceněného rozpočtu, poskytování odborné konzultace při výběru dodavatele stavebních prací, poskytnutí autorského dozoru při stavbě vlastní. Obsahem projektové dokumentace jsou stavební a technologické části na rekonstrukci a přestavbu historických objektů v obci Měšice na základní školu.
 Z2021-012402 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra O2 Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40171 110 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012794 15. 4. 2021 neuvedena Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-012330 15. 4. 2021 13. 5. 2021 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Úklidové služby RP Ostrava - F. Místek, Nový
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných a mimořádných a operativních úklidů včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb v objektech VZP ČR (KLIPR Nový Jičín, Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Odry, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm) náležejících do okresu Frýdek-Místek, Nový Jičín a Vsetín organizačně spadajících pod Regionální pobočku VZP ČR Ostrava, nacházejících se na území Moravskoslezského a Zlínského kraje.
 Z2021-012389 15. 4. 2021 17. 5. 2021 Federal-Mogul Friction Products a.s. Decentralizace zdrojů tepla ve společnosti odhad.cena 44 950 280 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technologie zařízení umožňující změnu současného způsobu distribuce tepla spočívající v decentralizaci zdrojů tepla. Součástí předmětu je rovněž zprovoznění tohoto zařízení a provedení všech souvisejících prací. Bude se jednat o nové, dříve nepoužité a nerepasované zařízení a vybavení.
 Z2021-012319 15. 4. 2021 20. 5. 2021 Povodí Labe, státní podnik Oprava 4 plavidel odhad.cena 12 680 310 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Oprava 4 plavidel.
 Z2021-012780 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Město Plumlov ČOV a kanalizace Plumlov, Žárovice, Soběsuky a odhad.cena 38 978 232 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace a kanalizačních přípojek v místní části Hamry ve městě Plumlov. Gravitační splašková kanalizace bude zhotovena z trub PVC-U SN12 DN 250 mm a z vícevrstvého PE 100RC SDR11 DN 280 mm (stoka B8-1 a část stoky B8-4) o celkové délce 1996,0 m. Tlaková kanalizace bude zhotovena z vícevrstvého PE 100RC SDR 11 DN 110 mm o celkové délce 1640,0 m. Na stokách nové kanalizace bude osazeno celkem 6 čerpacích stanic, které budou realizovány technologií spouštěné studny. Součástí realizace bude dodávka technologického vybavení čerpacích stanic. Kanalizační přípojky budou zhotoveny z plnostěnného PVC-U SN 12 SN 160 mm o celkové délce 666,0 m. Na kanalizačních odbočkách budou osazeny v počtu 105 ks revizní šachty DN 400-425. Součástí realizace bude zapravení výstavbou narušených komunikací.
 Z2021-012229 15. 4. 2021 18. 5. 2021 Správa železnic, státní organizace Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město odhad.cena 68 103 620 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem díla „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“ (dále též „stavba“) je zhotovení: a) Záměru projektu dle Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012, b) Doprovodné dokumentace k ZP, c) Zhotovení Dokumentace pro územní řízení, d) Zpracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, e) Zpracování oznámení záměru dle přílohy č. 3 (dále jen „oznámení EIA“) a dokumentace dle přílohy č. 4 (dále jen „dokumentace EIA“) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, f) Součástí Díla budou také příslušné podklady pro posuzování koncepcí aktualizací Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, pokud budou ze strany KÚ Středočeského kraje požadovány a podklady pro pořizovatele změny územního plánu města Mladá Boleslav.
 Z2021-012329 15. 4. 2021 13. 5. 2021 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Úklidové služby RP Ostrava - Přerov, Kroměříž
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
 Z2021-012680 15. 4. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje, příspěvková organizace COLAS CZ a.s.
III/2451-Stará Boleslav 12 360 707 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Technologie opravy spočívá v odfrézování 100 mm stávajícího živičného krytu v celém úseku. Dále budou odstraněny nánosy z krajnic, přičemž veškerý materiál bude dopraven na skládku. Na vybraných úsecích (přesná lokalizace bude určena při předání staveniště) dojde k odfrézování podkladních asfaltových vrstev v mocnosti 50 mm a následně k výměně konstrukčních vrstev do hloubky 150 mm. Celková plocha požadované výměny konstrukčních vrstev je 1000 m2. Na místech, kde dojde k výměně konstrukčních vrstev bude položeno 50 mm asfaltové vrstvy ACP a v celém úseku pak 50 mm asfaltových vrstev ACL a 50 mm ACO viz. položkový rozpočet. Asfaltové vrstvy budou pokládány vč. spojovacích postřiků. Před pokládkou asfaltových vrstev bude provedena výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr budou provedeny asfaltové zálivky, zřízení krajnic a vodorovné dopravní značení v provedení barva...
 Z2021-012246 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40161 179 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012285 15. 4. 2021 31. 5. 2021 Česká republika - Česká inspekce životního prostředí Centrální agendový a informační systém (CAIS) odhad.cena 47 107 438 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodávka a implementace nového Centrálního agendového a informačního systému (CAIS) pro podporu práce inspektorů při kontrole, vedení správních a přestupkových řízení, včetně terénního klienta a dále pro zpracování žádostí o informace a žádostí o vyjádření/stanovisko, a vyhodnocení činnosti úřadu, podpora CAIS poskytována na dobu neurčitou, součástí provozní podpory je rovněž zajištění cloudových služeb pro provoz Díla a provádění zálohování systému včetně komplexní obnovy Díla a obsažených dat v případě mimořádné události v testovacím i provozním prostředí. Rozvoj CAIS a poskytnutí přesunů Díla do nové provozní lokality dle požadavku Zadavatele. Zadavatel přílohy 1, 11.1. a 11.2. Závazného návrhu smlouvy nezveřejňuje na profilu zadavatele, z důvodu důvěrné povahy informací obsažených v těchto přílohách. Dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona...
 Z2021-012825 15. 4. 2021 neuvedena Kpt. NEMO s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 P21V00000013 15. 4. 2021 neuvedena město Cheb MINI-MAX, spol. s r.o.
Rekonstrukce MK Karlova, Cheb – koordinátor BOZP 35 000 Kč
 Z2021-012247 15. 4. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra T-Mobile Czech Republic a.s.
DATA_VPN PL_40121 77 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Datové služby umožňující datovou komunikaci se službami eGovernmentu prostřednictvím Centrálního místa služeb (CMS) a s dalšími informačními systémy jednotlivých OSS nebo OVS, ať již v rámci jednoho OSS nebo OVS, nebo mezi více OSS či OVS. Bližší specifikace těchto služeb KIVS CMS je uvedena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace DNS.
 Z2021-012452 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Energetické úspory v objektech Psychiatrické odhad.cena 220 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Náplní veřejné zakázky je realizace energeticky úsporných opatření v objektech zadavatele metodou EPC. Jedná se o komplexní veřejnou zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků realizovaných energeticky úsporných opatření (po dobu nejméně 10 let), přičemž dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, poskytne zadavateli smluvní záruky za dosažení smluvně stanovených úspor energie, za dosažení snížení emisí CO2 a za dosažení očekávaných ekonomických přínosů projektu.
 Z2021-012411 15. 4. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v odhad.cena 245 182 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení a elektrotechniky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem.
 Z2021-012787 15. 4. 2021 neuvedena Městská část Praha 7 JK stav - realizace staveb s.r.o.
U Uranie 45/5, Praha 7 - Část A - Výměna domovních 5 737 842 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel zadává zakázku na stavební práce s názvem „U Uranie 45/5, Praha 7“, která je rozdělena na části A a B. Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Část A. Stavební práce této části A spočívají v provedení rekonstrukce domovních rozvodů vody a kanalizace a úprav vybraných bytů č. 3, 4, 5, 9, 10, 13, 15, 16, 17. Zatím chystaná, ale nevypsaná Část B představuje půdní vestavbu a přístavbu výtahu.
 Z2021-012397 15. 4. 2021 14. 5. 2021 Oblastní nemocnice Náchod a.s. Úklidové služby budov J+K ONN a.s. odhad.cena 31 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních ploch/úklidových prací zadavatele vlastními pracovníky, prostředky na vlastní náklady, a to v souladu s hygienickými normami vyhlášky č. 306/2012 Sb. Pro dodavatele je závazný úklidový a dezinfekční plán jednotlivých oddělení, včetně sběru a ukládání odpadu na místo k tomu určenému, při běžném provozu, v požadovaném rozsahu a kvalitě.
 P21V00000137 15. 4. 2021 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih ELIN servis s.r.o.
42/2021 Oprava obsazeného bytu č. 1, Jubilejní 52 100 Kč
 P21V00000249 15. 4. 2021 neuvedena Královéhradecký kraj Zákrokový stůl pro Oblastní nemocnici Náchod odhad.cena 0 Kč
 Z2021-012685 15. 4. 2021 neuvedena MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-012450 15. 4. 2021 12. 5. 2021 Česká pošta, s.p. Vyvolávací systémy odhad.cena 19 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou: • dodávky a instalace vyvolávacích systémů, • dodávky a instalace rozšiřujícího modulu k vyvolávacím systémům pro nevidomé a slabozraké klienty, • dodatečný rozvoj SW vyvolávacího systému, • rozvoj SW v mobilní aplikaci, která souvisí s vyvolávacím systémem.
 Z2021-012266 15. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik Ostrava a.s. voestalpine Rail Technology GmbH
Dodávky kolejnic 57R1 10 115 973 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejnic pro opravy tramvajových tratí ve dvou jakostech realizovaných na základě tří objednávek:: - cca 33,58 tun / 33 ks nových kolejnic 57R1 jakost R290GHT dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m; - cca 60,04 tun / 59 ks nových kolejnic 57R1 jakost R260 dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m; - cca 206,60 tun / 203 ks nových kolejnic 57R1 jakost R260 dle EN 14811:2006+A1:2009 v délkách á 18 m.
 Z2021-012692 15. 4. 2021 neuvedena Libor Pospíšil s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2021-012253 15. 4. 2021 17. 5. 2021 Česká republika - Ministerstvo vnitra Novostavba objektu Brno Hrázní 170/1 odhad.cena 206 611 570 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby v rozsahu: • projektové dokumentace zpracované společností RAVAL projekt v.o.s., Houškova 16, 326 00 Plzeň, IČO: 491 94 852, vedené pod názvem „Novostavba areálu, projektová příprava, Brno, Hrázní 170/1““, a všech jejích částí, • soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
 Z2021-012288 15. 4. 2021 17. 5. 2021 Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310 Nákup ICT vybavení - Slaný - (opakování) odhad.cena 1 743 967 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a vybavení na pokusy realizované v rámci odborných výjezdů Gymnázia Václava Beneše Třebízského jako součást zvýšení kvality odborného vzdělávání. ICT vybavení a vybavení na pokusy bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
 Z2021-012774 15. 4. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. S & T Plus s.r.o.
Monitorovací systém koronární JIP 3 820 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova, doplnění stávajícího vybavení a dodávka Monitorovacího systému pro kardiologické oddělení - JIP, součástí plnění veřejné zakázky je dále poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let na daný přístroj, v rozsahu dle potřeb zadavatele.
 Z2021-012663 15. 4. 2021 neuvedena Technické služby Otrokovice s.r.o. ELKOPLAST CZ s.r.o.
Kompostéry pro občany města Otrokovice 2 761 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku kompostérů a kontejneru na textil.
 P21V00000030 15. 4. 2021 neuvedena město Studénka Stavební úpravy prostoru šatny v suterénu ZŠ odhad.cena 0 Kč
 P21V00000079 15. 4. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. SCHMOLZ + BICKENBACH s.r.o.
MT/25/2021 Plochá ocel obyčejná 4 136 210 Kč
 Z2021-012338 15. 4. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Poskytování služeb agentury práce odhad.cena 4 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených agenturních zaměstnanců pro vykrytí provozních potřeb zadavatele na základě smlouvy dle aktuálních potřeb zadavatele.
 Z2021-012683 15. 4. 2021 neuvedena Eko-agro Podyjí, s.r.o. Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
Závlahový systém - pivoty 4 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů pivotových zavlažovačů s délkou ramene postřikovače 343 metrů (1 kus) a 295 metrů (1 kus). Bližší podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 735 lidí darovalo 2 077 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy