Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 528816 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040592 15. 11. 2019 17. 12. 2019 Nemocnice Na Homolce Ultrazvukový chirurgický aspirátor - 2 ks odhad.cena 10 740 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka přístrojového vybavení, zajištění záručního a pozáručního servisu přístrojového vybavení a dodávky spotřebního materiálu k přístrojovému vybavení pro oddělení neurochirurgie.
Z2019-040837 15. 11. 2019 neuvedena Karlovarský kraj VUJO s.r.o.
Multifunkční zařízení pro KÚ KK 3 288 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení multifunkčních zařízení pro potřeby KÚ Karlovarského kraje v počtu 16 ks včetně příslušenství a servisních služeb na zajištění provozu po dobu 48 měsíců. Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky ve dvou variantách. VARIANTA A:Pořízení multifunkčních zařízení formou nájmu a VARIANTA B:Pořízení multifunkčních zařízení formou nákupu multifunkčních zařízení, softwaru pro řízení a správu tisků a čteček karet s požadovanou záruční lhůtou 48 měsíců a dále pak servisní služby zajišťující provoz multifunkčních zařízení po dobu 48 měsíců.
Z2019-040583 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ICOM transport a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 11 547 426 622  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040574 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina BK BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 3 3 049 491  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040878 15. 11. 2019 neuvedena Česká republika - Ústavní soud Dodávka automobilů vyšši třídy
Předběžné oznámení dodávka 3 ks osobních automobilů vyšší třídy
Z2019-040572 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina BDS-BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 2 23 155 355  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040581 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 9
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040857 15. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba LUGAB s.r.o.
Běžná údržba komunikací městského obvodu Poruba 30 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je běžná stavební údržba místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně přístupných účelových komunikací, chodníků, zpevněných ploch na veřejných prostranstvích a opravy uličních vpustí a šachtic dešťové kanalizace na území a ve správě SMO-Mob Poruba.
Z2019-040940 15. 11. 2019 neuvedena Obec Horní Podluží
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-040577 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ČSAD Benešov s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 6 3 181 309  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040587 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina TREDOS, spol. s r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 16 7 010 234  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040884 15. 11. 2019 neuvedena Obec Chorušice JIB s.r.o.
Revitalizace intravilánové zeleně v obci Chorušice 2 357 179  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je ošetření stávající vegetace – probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Celkem bude v Chorušicích vysazeno 148 ks stromů (z toho 76 ks ovocných a 72 ks listnatých stromů), 36 listnatých keřů, 182 ks trvalek, 600 ks cibulovin a založeno 7 107 m2 travo-bylinných porostů a 262 m2 štěrkového trávníku. Lokálě dojde k instalaci mobiliáře pro zobytnění veřejných prostranství. více viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace).
Z2019-040862 15. 11. 2019 13. 12. 2019 Obec Nemojany Intenzifikace ČOV Nemojany odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je Intenzifikace stávající ČOV Nemojany 750 EO na výhledovou kapacitu 1200 EO. Intenzifikace bude spočívat v realizaci nových nádrží v blízkosti stávající provozní budovy. Stávající objekty budou technologicky přestrojeny a stavebně upraveny. Podrobnější popis je v zadávací projektové dokumentaci na profilu zadavatele.
Z2019-040863 15. 11. 2019 neuvedena Královéhradecký kraj OKIM spol. s r.o.
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2019 – 2ks vozidel kategorie M1 1 207 620  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů nových, dosud nepoužitých osobních motorových vozidel pro potřebu Královéhradeckého kraje, a to včetně vybavení a dokladů nutných k řádnému užití těchto vozidel. Dodávány budou tato vozidla: 2 kusy osobních motorových vozidel v provedení karoserie SEDAN nebo HATCHBACK nebo LIFTBACK o výkonu motoru min. 100 kW.
Z2019-040927 15. 11. 2019 neuvedena Diecézní charita ostravsko-opavská
Oznámení profilu zadavatele
405120 15. 11. 2019 neuvedena Obec Záluží
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-040919 15. 11. 2019 neuvedena Obec Záluží
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-040499 15. 11. 2019 13. 12. 2019 AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. Dodávka výukových pomůcek a zdravotnických prostředků odhad.cena 1 921 287  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků a výukových pomůcek dle technické specifikace v příloze č. 3 zadávací dokumentace, která je volně dostupná na výše uvedeném profilu zadavatele.
Z2019-040902 15. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s. – odštěpný závod oblast Morava, Závod Morava Jih
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka; oprava objízdné trasy Tasov – Holubí Zhoř 7 386 283  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je oprava silnice III/3934 v úseku mezi obcemi Tasov - Holubí Zhoř, která sloužila jako objízdná trasa v rámci Stavby D1 modernizace - úsek 20.
Z2019-040567 15. 11. 2019 17. 12. 2019 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020 odhad.cena 47 520 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2019-040883 15. 11. 2019 neuvedena Národní strojírenský klastr, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-040536 15. 11. 2019 2. 1. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Oligonukleotidy, Rámcová dohoda odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku syntetizovaných oligonukleotidů bez deklarace QC dle specifikace v Příloze č. 1a zadávací dokumentace a na dodávku syntetizovaných nukleotidů s deklarací QC dle specifikace v Příloze č. 1b zadávací dokumentace, a to pro zajištění provozu zadavatele v rámci projektu SYMBIT (reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z OP VVV v období 2014 – 2020, blíže specifikovaného v zadávací dokumentaci. Zadavatel požaduje, aby všechny nabízené položky byly plně v souladu s technickou specifikací uvedenou zadavatelem, jednotková cena každé položky musí odpovídat příslušné specifikaci. Zadavatel bude nakupovat na základě uzavřené rámcové dohody podle svých aktuálních potřeb.
Z2019-040507 15. 11. 2019 18. 12. 2019 Kraj Vysočina Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů odhad.cena 350 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení přístavba a rekonstrukce stávajícího objektu operačních sálů Nemocnice Třebíč za provozu.
Z2019-040451 15. 11. 2019 21. 1. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR D5 Oprava dálnice v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2 odhad.cena 440 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Rekonstrukce krytu vozovky dálnice D5 v km 124,50-135,35 P, most D5-139..1 a 2
Z2019-040825 15. 11. 2019 10. 12. 2019 Česká republika-Ministerstvo vnitra Monitoring pro kritickou informační infrastrukturu AIS SE (KII AIS SE) odhad.cena 2 715 998  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je nákup HW a SW pro zajištění interní kybernetického dohledu nad provozem kritické informační infrastruktury AIS SE a podpora na dodaný HW a SW na období 36 měsíců.
Z2019-040492 15. 11. 2019 16. 12. 2019 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Dodávky papíru pro výrobu poštovních známek odhad.cena 10 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup a dodávka samolepícího a standartního papíru (s olizovaným lepidlem) pro výrobu poštovních známek dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace. 2.2 Tato veřejná zakázka je dle ustanovení § 101 zákona rozdělena na části, a to na: A) Dodávky papíru s olizovým lepidlem B) Dodávky samolepícího papíru Dodavatel je oprávněn podat nabídku na obě části či samostatně na jednu část plnění této veřejné zakázky.
Z2019-040964 15. 11. 2019 neuvedena BESTA INDUSTRY v.o.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-040586 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina TRADO-BUS, s.r.o.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 15 321 821 288  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040472 15. 11. 2019 19. 12. 2019 Město Čelákovice Nové funkce IS města Čelákovice odhad.cena 8 788 100  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Z2019-040816 15. 11. 2019 neuvedena Agrofarma Jana s.r.o. ROZŠÍŘENÍ ZÁVLAHOVÉHO DETAILU. odhad.cena 4 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je nákup 4 kusů pásových zavlažovačů, kapkové závlahy na 21 ha a 390 m trubkových rozvodů závlahové vody. Bližší údaje na profilu zadavatele
Z2019-040824 15. 11. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Skanska a. s.
D6 Oprava odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu 5 714 242  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Na základě zpracované zadávací dokumentace dojde v rámci zakázky k celkové opravě zpevněných odvodňovacích žlabů ve středním dělícím pásu dle staničení, včetně úpravy uličních vpustí. Žlaby odvádí srážky z povrchu dálnice v místech klopení vozovky ke střednímu dělícímu pásu. V současné době vykazují neutěšený stavební stav a neplní svoji funkci. Voda se místy hromadí na povrchu dálnice a ohrožuje bezpečnost a plynulost provozu. Realizací bude tento stav odstraněn.
Z2019-040514 15. 11. 2019 17. 12. 2019 Česká národní banka Modernizace pevné telefonie
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání 220 IP telefonů standardního typu, 80 IP telefonů chodbového typu, 20 IP videotelefonů, včetně 10 přídavných panelů, a 4 IP telefonů telekonferenčního typu pro audiokonference. Předmětem veřejné zakázky je dále dodání 354 licencí pro provoz IP telefonů na Cisco Unified Communications Manageru verze 11.5 a poskytování podpory dodaných licencí, tzv. service maintenance. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Z2019-040846 15. 11. 2019 neuvedena Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace KARFO velkoobchod s.r.o.
Obalový materiál a jednorázové papírové výrobky 5 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky obalového materiálu a jednorázových papírových výrobků (dle aktuální potřeby zadavatele).
Z2019-040578 15. 11. 2019 28. 11. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka systému zálohování a archivace na ČZU v Praze odhad.cena 4 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmět plnění je dodávka systému zálohovaní a archivace rozsáhlého prostředí informačních systémů na České zemědělské univerzitě v Praze.
Z2019-040576 15. 11. 2019 neuvedena Kraj Vysočina ČAD Blansko a.s.
Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 – Výběrová oblast č. 5 3 719 866  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na území Kraje Vysočina, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a obchodními podmínkami.
Z2019-040463 15. 11. 2019 13. 12. 2019 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze INMODOS_ Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí-opakování odhad.cena 3 057 851  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostní detekcí.
Z2019-040869 15. 11. 2019 neuvedena AAAE hospodářská, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-040486 15. 11. 2019 18. 12. 2019 Nemocnice Na Homolce Obnova telefonní ústředny odhad.cena 4 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace nové IP telefonní ústředny včetně doplňkových služeb
Z2019-040828 15. 11. 2019 neuvedena Autoklub České republiky NAM system, a.s.
SPECIÁLNÍ HARDWARE PRO POTŘEBY REPREZENTACE A TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 3 991 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálního hardware – monitorovacích zařízení GPS pro soutěžní vozy rally, a to včetně veškerého příslušenství. Prostřednictvím předmětu plnění bude zadavatel zajišťovat monitoring průběhu rychlostních zkoušek, resp. závodních podniků, s cílem dosáhnout co možná nejvyššího zabezpečení a maximalizace účinnosti bezpečnostních opatření tak, aby bylo předcházeno ohrožení života a zdraví závodníků.
Z2019-040905 15. 11. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Dodávka a montáž zábradlí v AQP Kohoutovice 3 214 940  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a montáž zábradlí v objektu Aquaparku Kohoutovice, které zajistí bezpečný pohyb v objektu a řádné užívání AQP, a to zejména návštěvníkům AQP Kohoutovice.
Z2019-040595 15. 11. 2019 13. 12. 2019 STROJÍRNA TYC s.r.o. Vývoj portálového frézovacího stroje odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb vývoje portálového frézovacího stroje. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 2 části: Část I. – Vývoj portálového frézovacího stroje Část II. – Vývoj frézovacích hlav a zkušební a zabíhací stolice Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Z2019-040949 15. 11. 2019 neuvedena ALBUS CZ, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-040522 15. 11. 2019 7. 1. 2020 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Směrové sloupky pro SÚSPK (2020-2021) odhad.cena 7 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění, a to: a) část 1. – Směrové sloupky ocelové: směrové sloupky ocelové v ceně, jež nepřesáhne částku 3.700.000,- Kč bez DPH; b) část 2. - Směrové sloupky plastové: směrové sloupky plastové v ceně, jež nepřesáhne částku 4.000.000,- Kč bez DPH.
Z2019-040418 15. 11. 2019 17. 12. 2019 Ministerstvo vnitra ČR „Náboženská radikalizace – standardy a procesy radikalizace osob a jejich identifikace“. odhad.cena 7 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací na řešení projektu bezpečnostního výzkumu v rámci Programu ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb., projektu zaměřeného na: Výzkum, analýzu a predikci fenoménu náboženské radikalizace v České republice jako jednoho z kriminogenních a sociálně patologických jevů. Cílem veřejné zakázky je vytvoření certifikované metodiky upravující postupy k identifikaci náboženské radikalizace v podmínkách České republiky za využití nástrojů a postupů identifikace radikalizace v zemích Evropské Unie, Západního Balkánu a ostatních regionů, aplikovatelných v sociálních, kulturních, ekonomických a náboženských podmínkách České republiky - blíže viz Zadávací dokumentace.
Z2019-040570 15. 11. 2019 3. 1. 2020 Obec Bílá Třemešná PŘÍSTAVBA PAVILONU ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BÍLÁ TŘEMEŠNÁ – VYBAVENÍ UČEBEN odhad.cena 11 626 684  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Z2019-040831 15. 11. 2019 neuvedena Česká průmyslová zdravotní pojišťovna FOCUS–Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.
Zajištění marketingových průzkumů 3 665 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na provádění marketingových průzkumů trhu dle požadavků zadavatele těmito metodami: a)Telefonické dotazování s min. vzorkem 1000 respondentů zaměřené zejména na analýzu důvodů vedoucích ke změně zdrav. pojišťovny, spokojenost klientů České průmyslové zdravotní pojišťovny (dále též jen „ČPZP“) a další témata dle požadavků zadavatele. b)Face to face s minimálním vzorkem 1000 respondentů zaměřená zejména na analýzu nabídky konkurenčních zdravotních pojišťoven, znalost respondentů ČPZP a jejich služeb a další témata dle požadavků zadavatele. c)Focus Group - skupinová diskuze zaměřená na hodnocení mobilní aplikace ČPZP, skupinová diskuze vztahující se k reklamní kampani ČPZP a další témata dle požadavků zadavatele. d)Mystery shopping zaměřené zejména na hodnocení kvality podaných informací zaměstnanců pobočkové sítě ČPZP a...
Z2019-040888 15. 11. 2019 neuvedena město Dobřany Západočeské komunální sluřby a.s.
Provozování sběrného dvora pro město Dobřany 4 222 860  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb ve sběrném dvoře, včetně sběru, odvozu a odstranění v něm vytříděných odpadů. Jedná se o odpad fyzických a právnických osob v místě plnění, kterým je město Dobřany a jeho části Vodní Újezd a Šlovice a dále obce Nová Ves a Vstiš.
Z2019-040961 15. 11. 2019 neuvedena Petr Brázda
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-040531 15. 11. 2019 12. 12. 2019 město Slatiňany Zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečné odpady a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: (a) zajištění vhodných prostor a ploch pro provozování zařízení sběrného dvora, jakožto místa: (i) v jehož určité oddělené části bude provozováno zařízení pro sběr odpadů blíže specifikovaných v zadávací dokumentaci a (ii) v jehož jiné oddělené části bude provozováno místo zpětného odběru elektrozařízení, a to na základě smluv uzavřených mezi zadavatelem a provozovateli příslušných kolektivních systémů; (b) komplexní (tj. personální, materiální a finanční) zajištění provozu, správy a údržby obou částí zařízení představujícího sběrný dvůr, přičemž v případě části sběrného dvora vymezené jako místo zpětného odběru elektrozařízení s výjimkou vybavení a případných činností, které zajišťuje příslušný provozovatel kolektivního systému.
Z2019-040948 15. 11. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj GARANT projekt s.r.o.
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Bučovicích" a výkon autorského dozoru 1 150 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Bučovicích“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy