Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 481109 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005472 14. 2. 2019 22. 2. 2019 Uměleckoprůmyslové museum v Praze Dodávka kamerového systému, řídicího serveru, licencí k provozu kamer a dalších doplňků k zabezpečení prostor
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Přesná specifikace dodávky/služeb je přílohou tohoto VŘ.
P19V00000046 14. 2. 2019 neuvedena Kraj Vysočina YASHICA s.r.o.
Propagační předměty 045 34 710  Kč
Z2019-005129 14. 2. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny HVLP - Náhrady plazmy - želatinové přípravky – Gelofusin - Geloplasma odhad.cena 3 122 860  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem želatiny a minerálů pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Z2019-005360 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Dodávka poukázek na stravování pro zaměstnance MPSV odhad.cena 3 935 520  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek na stravování, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stravenky” nebo „poukázky na stravování“). Hodnota stravenky: 100 Kč Forma stravenky: papírová verze stravenek Předmětem plnění je také - rozbalíčkování do personalizovaných obálek - doprava na pracoviště MPSV
Z2019-005462 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Statutární město Děčín Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly odhad.cena 5 655 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu část A - stavební úpravy interiéru nové obřadní síně nacházející se ve zvýšeném přízemí administrativní budovy Magistrátu města Děčín. část B - vybavení nábytkem (mobiliář) PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ: 25.2.2019, 10:00 hod. Sraz účastníků před hlavním vchodem do budovy Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4.
Z2019-005397 14. 2. 2019 8. 3. 2019 Obec Karlovice Modedrnizace VHI (ČOV) Karlovice odhad.cena 27 254 433  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace a intenzifikace stávající ČOV Karlovice na cílovou kapacitu 1800 EO.
Z2019-005307 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 5 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB VČETNĚ SEKACÍCH RAMEN PRO ZAJIŠTĚNÍ POKOSU TRAVNÍCH POROSTŮ odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks továrně nových traktorových nosičů včetně sekacích ramen pro potřeby SÚS JMK.
Z2019-005160 14. 2. 2019 15. 3. 2019 ČSAD Frýdek-Místek a.s. Nákup autobusů POD pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2019 odhad.cena 202 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1: Dodávka 26 ks autobusů, pohon CNG, 2 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze 1a část 2: Dodávka 2 ks minibusů, dle specifikace v příloze č. 1b S ohledem na skutečnost, že je předmět veřejné zakázky rozdělen na části, uchazeč může předložit svou nabídku na kteroukoliv část samostatně nebo na všechny části. Vždy však musí předložit nabídku na celý rozsah plnění v dané části. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo uzavřít samostatné smlouvy na každou část předmětu veřejné zakázky.
Z2019-005389 14. 2. 2019 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
Dodávka stavební techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms Ji, CH 2 367 025  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks rypadlo-nakladače a 1 ks smykem řízeného nakladače, a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.
Z2019-005451 14. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace AUTOCENTRUM Jan Šmucler s.r.o.
Pozáruční opravy vozidel ZZSPK 2019-2020 5 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění pozáručních oprav a oprav po dopravních nehodách sanitních a referentských vozidel evidovaných v majetku ZZSPK, které nebude možné provádět ve vlastní autodílně. Servisní opravy se týkají cca 77 sanitních a referentských vozidel ZZSPK. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu 2 let.
Z2019-005417 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Město Milovice Sběr, přeprava a odstraňování odpadu - Milovice odhad.cena 35 006 076  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a odstraňování odpadu. Místem plnění je Česká republika. Konkrétními místy plnění pro sběr odpadu jsou všechna katastrální území zadavatele, resp. místa vymezená seznamem míst výsypů, který je součástí Podrobné výchozí specifikace předmětu plnění, jež tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.
60061027 14. 2. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-005131 14. 2. 2019 21. 3. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR URSA CZ WG 2.2 Centrální část systému poskytování dopravních informací řidičům nákladních vozidel odhad.cena 6 450 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem projektu URSA CZ je poskytovat v reálném čase kvalitní informace specificky určené řidičům nákladních automobilů, které v současnosti nejsou dostupné nebo jsou dostupné pouze v omezené míře. Vývoj nových služeb bude probíhat v úzké spolupráci s projektem UMneo za účelem zajištění harmonizace a budoucí interoperability se službami dalších členských států. Implementace v ČR se bude soustředit na dvě hlavní oblasti: · Inteligentní parkování kamionů WG 2.1 o Technologie a lokální systém na daných odpočívkách o Centrální modul ITP, který bude instalován na NDIC · Poskytování informací pro kamiony v reálném čase, WG 2.2 Druhá implementační část projektu URSA CZ se bude soustředit na distribuci aktuálních informací určených specificky pro kamiony na české části Baltsko-jaderském koridoru. Tyto úkoly bude zajišťovat subsystém/modul TTI - Traffic and Traveller Information for Trucks. Bude...
Z2019-005484 14. 2. 2019 neuvedena KOOL Trading, spol. s r.o. TERMS a.s.
INSTALACE FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY VČETNĚ AKUMULACE ENERGIE 1 412 660  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění a připojení do distribuční sítě fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu min. 52 kWp (předpokládá se cca 200 modulů) včetně bateriového uložiště. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro vlastní spotřebu s možností přetoků do distribuční soustavy.
Z2019-005147 14. 2. 2019 neuvedena Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TSS GRADE, a.s., pobočka ČR
PORR a.s.
Doprastav, a.s., organizační složka Praha
Železničné stavby, a.s.
Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 561 080 041  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo) - Dodatek č. 5 - úprava ceny díla na základě skutečného čerpání a prodloužení lhůty pro dokončení díla
P19V00000111 14. 2. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Souprava - stroj na vodorovné dopravní značení (VDZ) odhad.cena 0 Kč
Z2019-005433 14. 2. 2019 20. 3. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc odhad.cena 8 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu v prostorách OŘ Olomouc“ je zajištění úklidu budovy CDP Přerov a v objektech budov provozních středisek v Olomouckém a Zlínském kraji.
Z2019-005386 14. 2. 2019 neuvedena Obec Branišovice Longevus s.r.o.
„V 00278 – Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích – nové vyhlášení“ 2 644 127  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Zvýšení bezpečnosti pěší a silniční dopravy v Branišovicích, registrační číslo - CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005116, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Z2019-005196 14. 2. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Tvrdoměr odhad.cena 1 350 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického tvrdoměru, který je určen k měření tvrdosti a mikrotvrdosti na různých materiálech a je schopen měření v jednotlivých bodech, průbězích a mapách - to vše řešené automatickým pohybem a vyhodnocováním (dále jen „tvrdoměr“). Zadavatel požaduje dodání tvrdoměru dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Bližší podmínky plnění veřejné zakázky jsou uveřejněny na profilu zadavatele v zadávací dokumentaci.
631538 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SAFETY PRO s.r.o.
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
SHP SK s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
PK OSSENDORF s.r.o.
SHP TS s.r.o.
R48 MÚK Bělotín - Rybí, stavební dozor 54 429 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon stavebního dozoru na akci „R48 MÚK Bělotín - Rybí".
Z2019-005450 14. 2. 2019 11. 3. 2019 MERO ČR, a.s. Rámcová dohoda na servis řídicího bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF a hladinoměrů VEGA - II odhad.cena 3 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Provádění pravidelné údržby a servisní činnosti na zařízeních bilančního systému ENTIS, bilančních hladinoměrů a teploměrů ENRAF a hladinoměrů VEGA
Z2019-005380 14. 2. 2019 neuvedena TJ UNIE HLUBINA z.s
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-005438 14. 2. 2019 22. 3. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň FN Plzeň, stavební úpravy lůžkové jednotky A urologické kliniky ve 4. NP pavilonu č. 22 - IV odhad.cena 7 386 200  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavby, která je výsledkem stavebních prací, resp. dodávek či služeb souvisejících s těmito stavebními pracemi, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP), která je rozpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DPS) a s náležitostmi zadávací dokumentace. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav lůžkové jednotky A urologické kliniky ve 4. NP pavilonu č. 22 v borském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Požadovaným cílem realizace stavby je vybudování moderního pracoviště, které bude v co nejvyšší míře vyhovovat požadavkům pro moderní pracoviště tohoto druhu a které bude zároveň splňovat veškeré hygienické a bezpečnostní směrnice a požadavky platných vyhlášek, a to s ohledem na stávající prostorové možnosti v místě realizace stavby.
Z2019-005173 14. 2. 2019 14. 3. 2019 Pardubický kraj Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů odhad.cena 862 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických spotřebičů pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach a to v rámci projektů IROP.
Z2019-005372 14. 2. 2019 13. 3. 2019 Statutární město Děčín Stavební úpravy DOZP Boletice odhad.cena 15 389 460  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením Boletice, ul. Spojenců 214, Děčín XXXII. V objektu vzniknou celkem tři bytové jednotky. Dále budou v objektu kancelářské prostory. V rámci rekonstrukce objektu bude vybudována zážitková zahrada pro klienty zařízení .
Z2019-005311 14. 2. 2019 26. 3. 2019 Ostravská univerzita Hmotnostní spektrometry odhad.cena 19 841 300  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostních spektrometrů včetně příslušenství specifikovaných v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dále „OP VVV“, Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava na místo plnění, osazení, zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, instalace, zprovoznění a zaškolení, servis zařízení, provedení servisní prohlídky a testů jednotlivých funkcionalit požadovaných v technické specifikaci před ukončením záruční doby, dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Z2019-005412 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 1 Vývoj a implementace nadřazeného řídícího a dohledového systému 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky měla být analýza, vývoj, implementace a provozní podpora řídícího a dohledového systému (software), který v sobě měl integrovat veškeré vjezdové a výjezdové profily, umožnit sledování jejich stavů a ovládání. Jednotlivé skupiny funkcionalit měly být zajištěny prostřednictvím následujících modulů: Regulační funkce - měly umožňovat nastavení pravidel provozu systému ve smyslu provozní doby regulace vjezdu, zajištění vjezdu vozidel s oprávněním prostřednictvím vydání povolení na RZ vozidla, kontrolních mechanismů apod. - Modul Správy pravidel vjezdu - Modul Předregistrace vozidel taxi - Modul Dočasných povolení vjezdu - Modul Dlouhodobých povolení vjezdu - Modul Dokumentace vjezdů - Modul Hlášení nepravidelností provozu Provozní funkce – měly umožňovat dohled nad technologiemi umístěnými na infrastruktuře, jejich vzdálený přístup a povelování atd.
Z2019-005447 14. 2. 2019 neuvedena IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2019-005446 14. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace SICAR, spol. s r.o.
ZZS Plzeňského kraje – sanitní vozidlo – 2018 a ZZS Plzeňského kraje – vozidlo pro zajištění mobility KŠ - 2017 2 355 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 ks sanitního vozu ZDS ambulance typu A2 (dále také „ZDS“) a 1 ks sanitního vozu pro přepravu krizového štábu ZZS PK (posilového vozidla RLP v setkávacím systému (dále také „RV“) vč. 1 ks zařízení pro sledování vozu, vše dle specifikace uvedené zadavatelem.
Z2019-005324 14. 2. 2019 15. 3. 2019 CHOPOS „Skupinový vodovod CHOPOS“ odhad.cena 225 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybudování skupinového vodovodu CHOPOS. Zdrojem pro skupinový vodovod je štolový přivaděč ze Želivky. Připojení skupinového vodovodu obcí CHOPOS na štolový přivaděč je uvažováno ve stávajícím objektu šikmé vstupní úpadnice v blízkosti obce Křešice (DS-07). Blíže viz zadávací dokumentace.
Z2019-005410 14. 2. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace INSKY spol. s r.o.
Štětí - reko mostu ev.č. 26119-2 a komunikace 9 332 065  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem předkládané PD je rekonstrukce stávajícího mostu ev.č. 26119-2, který převádí silnici III/26119 a vlečkovou kolej přes překážku reprezentovanou místní komunikací a navazujícími komunikačními plochami. Dále je předmětem PD rekonstrukce na most navazujícího úseku silnice III/26119 (v rozsahu sjezdu do města). Součástí plnění je také oprava navazujícího úseku komunikace.
Z2019-005387 14. 2. 2019 neuvedena Městská část Praha 16 TECHNICO Opava s.r.o.
Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu Radnice 2 470 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vyhotovení projektové dokumentace na stavbu Radnice
Z2019-005402 14. 2. 2019 21. 3. 2019 Statutární město Ostrava Kanalizace splašková Plesná - II. etapa, II. část odhad.cena 231 007 675  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je kompletní zhotovení stavby „Kanalizace splašková Plesná – II. etapa, II. část“, v k. ú. Nová Plesná a k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provedení stavby, zpracovanou společností Projekt 2010 s.r.o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava-Vítkovice v květnu 2018, č. zakázky 47 132.
Z2019-005164 14. 2. 2019 14. 3. 2019 Univerzita Pardubice Dodávka komponent infrastruktury odhad.cena 902 550  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivních prvků a SW pro správu, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
238025 14. 2. 2019 neuvedena Obec Lukavice
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-005440 14. 2. 2019 neuvedena Římskokatolická farnost Přerov RAPOS, spol. s r.o.
Kostel sv. Vavřince v Přerově - Oprava střechy nad hlavní a příčnou lodí 8 649 145  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je oprava střechy nad hlavní a příčnou lodí stávajícího objektu kostela sv. Vavřince v Přerově a s tím související nutné opravy - výměna některých prvků krovu, oprava hromosvodu a kontrola nepřístupné části sanktusníkové věžičky, která bude na základě zjištěných skutečností při stavbě opravena. Postup oprav bude koordinován s pracovníkem památkové péče.
Z2019-005396 14. 2. 2019 25. 3. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Podpora a rozvoj APV pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ - 2019+ odhad.cena 130 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení podpora a rozvoj aplikačního programového vybavení POJ pro oblast výběru pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ a výběru pojistného od osob dobrovolně účastných důchodového pojištění
Z2019-005148 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě -Porubě odhad.cena 11 550 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení ZŠ Ivana Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně, včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu u pavilonu C dvě vnější vstupní rampy do objektu školy a úprava stávajícího sociálního zařízení na bezbariérové sociální zařízení v 1.NP pavilonu B. ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně ve správním pavilonu včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena celková oprava sociálního zařízení a úprava stávajícího skladu na bezbariérové sociální zařízení ve 3.NP správního pavilonu. ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831, Ostrava-Poruba - zřízení moderní počítačové jazykové laboratoře v místě stávající jazykové učebny ve 3.NP v hlavní budově včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude...
Z2019-005332 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím VFN odhad.cena 8 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem této veřejné zakázky je průběžná dodávka tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím zadavatele (dále jen „tiskové služby“ nebo „systém“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to při splnění níže uvedených požadavků a technické specifikace a parametrů SLA uvedených v příloze č. 2 a 3 těchto zadávacích podmínek.
Z2019-005398 14. 2. 2019 2. 4. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území města Brna odhad.cena 62 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je poskytnutí služeb spočívajících v zajištění běžné údržby silnic I. třídy na území města Brna po dobu 4 let. Běžnou údržbou se rozumí činnosti, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů (čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů).
Z2019-005371 14. 2. 2019 neuvedena MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
Oznámení profilu zadavatele
P19V00000033 14. 2. 2019 neuvedena Masarykova univerzita Dodávka diskových úložišť pro CEITEC MU odhad.cena 0 Kč
P19V00000158 14. 2. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Gymnázium a OA Pelhřimov - Oprava dešťové kanalizace odhad.cena 0 Kč
Z2019-005375 14. 2. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR KKS, spol. s r.o.
Most ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné 17 802 911  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava mostu ev.č. 54-043 přes místní potok v Květné, (km 82,205), spočívající v odstranění stávajícího mostu a vybudování nové rámové konstrukce.
Z2019-005254 14. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně C SYSTEM CZ a.s.
Micro PC 27 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup ICT pro potřeby FNUSA-ICRC.
219573 14. 2. 2019 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2019-005434 14. 2. 2019 neuvedena Domov Důchodců Čáslav
Oznámení profilu zadavatele
401133 14. 2. 2019 neuvedena Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Nákup automobilového žebříku AZ 40
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Nákup 1 ks automobilového žebříku AZ 40
Z2019-005390 14. 2. 2019 neuvedena Město Mladá Vožice RE In s.r.o.
Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 111 Mladá Vožice – dokončení stavby 2 256 848  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem stavby je dokončení rozpracované stavby - vnější silikonové omítky,vnitřní vodovod a kanalizace, ÚT vč. strojního vybavení a zařizovacích předmětů, klempířské práce,výměna střešní krytiny vč. dokončení zateplení podstřešní části objektu
360627 14. 2. 2019 neuvedena TJ UNIE HLUBINA z.s
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele