Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
226939 23. 1. 2020 neuvedena Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2020-002493 23. 1. 2020 neuvedena Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka Středočeské vodárny, a.s.
Koupě obchodního podílu společnosti RAVOS, s.r.o. 41 388 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka spočívající v obchodním podílu ve výši 51 % ve společnosti RAVOS, s.r.o., se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01, Rakovník, IČO: 475 46 662, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 19602.
Z2020-002784 23. 1. 2020 neuvedena Jihomoravský kraj Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na budově na adrese Žerotínovo nám. 1, Brno, konkrétně kompletní obnovení uličních fasád na ulici Žerotínovo náměstí a Kounicova, nové provedení (v původním vzhledu) horní korunové atiky, výměnu klempířských prvků na fasádě, obnovu poškozeného venkovního schodiště a další drobnější úpravy.
Z2020-002920 23. 1. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje VESIBA, s.r.o.
SVOSTR s.r.o.
DODÁVKA SILNIČNÍCH SVODIDEL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ V ROCE 2019 A 2020 2 864 655  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka silničních svodidel (JSNH 4 a VOEST – ALPINE systém 1 kB1 RN2 V) včetně příslušenství a spojovacího materiálu do jednotlivých skladů SÚS JMK včetně dopravy v roce 2019 a 2020.
Z2020-002356 23. 1. 2020 24. 2. 2020 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Krmiva a krmné komponenty pro zvířata odhad.cena 16 767 460  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod s více dodavateli na dodávku krmiv a krmných komponentů pro hospodářská zvířata a zvířata v experimentech. Zakázka je rozdělena na části.
Z2020-002428 23. 1. 2020 neuvedena město Bohumín Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera odhad.cena 9 479 790  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, zabudování a umístění plovoucích objektů na břeh Vrbického jezera. Stavba je členěna na stavební a plovoucí objekty: SO 02 Úprava břehů + Gabiony, betonové kotvící bloky SO 03 Úprava ploch – štěrkový chodníček PO 01 Plovoucí marina, PO 02 Plovoucí plovárna, PO 03 Plovoucí distanční molo pro plavce a PO 04 Plovoucí ekomolo Rozměry všech plovoucích segmentů a jejich příslušenství (např. žebříky, zábradlí, záchranné vybavení, informativní tabule s provozním řádem apod. nebo ozelenění ekomola) je specifikováno v PD.
Z2020-002451 23. 1. 2020 neuvedena Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Těžební činnosti harvestorovou technologií odhad.cena 2 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace klestu. Zpracování klestu musí být provedeno do 3 měsíců od ukončení těžby.
Z2020-002943 23. 1. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Nemocniční lůžka a lehátka 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nových, dosud nepoužitých 12 kusů resuscitačních lůžek s laterálním náklonem včetně vah a příslušenství, 2 kusů lůžek pro standardní lůžkovou péči včetně příslušenství, 2 kusů lehátek pro zákroky a transport.
Z2020-002862 23. 1. 2020 neuvedena Město Vysoké Veselí
Oznámení profilu zadavatele
Z2020-002871 23. 1. 2020 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik Y-CZ s.r.o.
Nákup 2 ks traktorů (rok 2019) 3 022 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks traktorů (1 ks traktoru kolového s pohonem všech kol s lesnickou nástavbou a příslušenstvím a 1 ks traktoru kolového s příslušenstvím vč. svahového mulčovače, a to včetně předvedení a vyzkoušení).
Z2020-002349 23. 1. 2020 neuvedena NET4GAS, s.r.o. PRISMA European Capacity Platform GmbH
Prisma Capacity Platform 2020 / Platforma Prisma 2020 669 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je připojení a používání platformy pro prodej přeshraničních kapacit v rozvodné síti NET4GAS, s.r.o. na základě Nařízení Komise EU č. 984/2013 pro rok 2020 a následující roky. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
Z2020-002360 23. 1. 2020 21. 2. 2020 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA31 s účinnou látkou TERIFLUNOMID – 2. kolo odhad.cena 35 967 750  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AA31 – léčiva s účinnou látkou TERIFLUNOMID. Jedná se o zabezpečení průběžných dodávek předmětu plnění do místa plnění, po dobu 2 let, na základě aktuálních potřeb pracoviště zadavatele - Nemocniční lékárny Pardubické nemocnice. Dodací lhůta činí jeden pracovní den, minimální četnost dodávek na místo dodání je 2x týdně. Doba použitelnosti od okamžiku odevzdání předmětu plnění musí činit nejméně 6 měsíců.
Z2020-002458 23. 1. 2020 21. 2. 2020 Česká národní banka Poskytování úklidových a souvisejících služeb pro budovy ČNB v Českých Budějovicích a Plzni
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových a souvisejících služeb pro budovy zadavatele v Českých Budějovicích a Plzni. Specifikace činností pro jednotlivá místa plnění jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Z2020-002316 23. 1. 2020 24. 2. 2020 Statutární město Plzeň - Městská policie Plzeň Dodávky výstroje pro Městskou policii Plzeň 2020 - 2022 odhad.cena 11 380 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je nákup jednotlivých částí výstroje pro strážníky Městské policie Plzeň v letech 2020-2022.
Z2020-002867 23. 1. 2020 neuvedena Technické služby Prachatice, s. r. o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2020-002404 23. 1. 2020 27. 2. 2020 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje Kybernetická bezpečnost IS Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje odhad.cena 28 060 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky (dílem) je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných Zadavatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Součástí plnění VZ jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.
Z2020-002958 23. 1. 2020 neuvedena TJ TESLA BRNO z.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2020-002908 23. 1. 2020 neuvedena Obec Bystřice Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s.
Zajištění služeb pro plavecký bazén v Bystřici 4 464 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplex služeb souvisejících s provozem plaveckého bazénu v Bystřici. Plavecký bazén je součástí areálu základní školy v Bystřici. Dodavatel bude poskytovat tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plavání (plavecká škola), bude zajišťovat záchranu na vodě a zdravotnický a záchranářský dozor v rámci sportovního areálu, jehož součástí je plavecký bazén v Bystřici, a to včetně úklidových prací části bazénových prostor.
Z2020-002497 23. 1. 2020 24. 2. 2020 Město Mnichovo Hradiště REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI odhad.cena 54 669 123  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Stavba se nachází v obci Mnichovo Hradiště, řešená lokalita se nachází v centru města Mnichovo Hradiště. Jedná se o plochu náměstí v centrální poloze města, tedy z historického hlediska o křižovatku hlavních dopravních tras. Tyto jsou reprezentovány průjezdními úseky silnic II. třídy (II/277 a II/610). Stavba bude plnit funkci veřejného prostranství – hlavního náměstí Mnichova Hradiště. Z dopravního hlediska bude stavba umožňovat dopravní obslužnost residentů a občanské vybavenosti, která se na Masarykově náměstí nachází. Prostor revitalizovaného náměstí bude plnit také pobytovou funkci, funkci shromažďovací a v rámci stavebních úprav bude zajištěná základní kapacita pro dopravu v klidu sloužící především pro přilehlé úřady a občanskou vybavenost.
Z2020-002781 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město Zlín GORDIC spol. s r.o.
Rozšíření licencí k SW GINIS 196 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dne 25. 9. 2018 byla mezi statutárním městem Zlínem a společností GORDIC, s.r.o. uzavřena Servisní smlouva v rámci veřejné zakázky "Technická a servisní podpora ekonomického systému". Předmětem této smlouvy je mimo jiné závazek dodavatele k poskytování souboru služeb pro správné a efektivní užití programů SW GINIS, jehož je autorem. Dodavatel se ve smlouvě zavázal provádět legislativní úpravy produktů, popř. vytvářet a dodávat aktualizované verze produktů GINIS. Dne 18. 2. 2019 byl na základě usnesení Rady města Zlína č.j. 24/4R/2019 uzavřen Dodatek č. 1 k uvedené smlouvě na rozšíření stávajících licencí k SW GINIS, hodnota rozšíření licencí byla ve výši 345 600 Kč bez DPH, z toho nákup 192 000 Kč bez DPH a roční servisní podpora navýšení o 38 400 Kč bez DPH. Z důvodu nemožnosti zásahu do autorského díla jinými dodavateli byly splněny podmínky pro použití ustanovení § 222, odst. 5, písm....
Z2020-002935 23. 1. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Sada na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – rozděleno na části 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka sad na terénní měření ekofyziologických parametrů dřevin – v souladu s technickou specifikací (Příloha č. 1a až 1i) - konkrétně: Část 1: Sada přístrojů na měření sapflow; Část 2: Sada přístrojů pro měření půdní vlhkosti a potenciálu k sapflow sadě; Část 3: Sada přístrojů pro měření meteorologických prvků; Část 4: Sada přístrojů půdní vlhkosti k sadě na měření meteorologických prvků; Část 5: Sada přístrojů na automatické měření objemových změn kmene větších průměrů; Část 6: Sada přístroj na automatické měření objemových změn kmene malých průměrů; Část 7: Sada přístrojů na měření půdní vlhkosti pro sady na měření objemových změn kmene; Část 8: Sada přístrojů na měření výparu mladých porostů; Část 9: Termální kamera; Část 10: Digitální přístroj na měření elektrické impedance, zemního odporu.
Z2020-002853 23. 1. 2020 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Auböck s.r.o.
Rekonstrukce budovy virologie v Českých Budějovicích (2) 21 605 698  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět této veřejné zakázky spočívá v rekonstrukci budovy bývalé virologie v areálu Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích v ulici L. B. Schneidera se způsobem využití stavba občanského vybavení, na pozemcích p. č. 728, 729/1 a 729/4 k. ú. České Budějovice 7 (dále jen „Dílo“). Dílo zahrnuje veškeré dodávky materiálů a služeb vymezené v dokumentaci pro provádění stavby a v cenové nabídce stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem předložené Zhotovitelem (vítězný účastník zadávacího řízení).
Z2020-002441 23. 1. 2020 24. 2. 2020 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem Profesní vzdělávání zamětnanců členů OHL UL odhad.cena 950 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na dvě samostatné části, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 – Obecné IT – uzavřený kurz Dílčí část 2 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřený kurz
Z2020-002876 23. 1. 2020 neuvedena Obec Malá Úpa
Oznámení profilu zadavatele
Z2020-002393 23. 1. 2020 26. 2. 2020 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Dezinfekční prostředky odhad.cena 14 640 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro použití v KNTB, a.s. (dále také „zboží“) po dobu čtyř let, v rozsahu dle potřeb zadavatele. 2. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Cenová nabídka) a v příloze č. 2 (Technické a obecné požadavky).
519485 23. 1. 2020 neuvedena TJ TESLA BRNO z.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2020-002372 23. 1. 2020 neuvedena Národní muzeum Ak. arch. Daniel Dvořák
Návrh a odborné autorské služby při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ 14 296 170  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou autorské a odborné služby, včetně zajištění dodávek nezbytného materiálu, které umožní zhotovení díla spočívajícího ve zhotovení originálního autorského systému videoprojekce – „časozdviž“ dle autorského návrhu dodavatele a stávající koncepce expozice „Dějiny 20. století“. Součástí díla je kompletní dodávka technologie i multimediální obsah. Bližší specifikace plnění je uvedena ve čl. 2 výzvy k jednání.
Z2020-002791 23. 1. 2020 neuvedena Absolutgastro s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2020-002834 23. 1. 2020 neuvedena Město Jesenice Český Energetický Dodavatel a.s.
Dodavatel elektrické energie 3 006 661  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 2.6. Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek elektřiny a sdružených služeb včetně dopravy z napěťové hladiny VN a NN a převzetí odpovědnosti za odchylku vč. zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrných míst zadavatele.
Z2020-002897 23. 1. 2020 neuvedena GLOBE SERVIS CZ s.r.o.
Oznámení profilu zadavatele
Z2020-002892 23. 1. 2020 neuvedena Statutární město Brno STRABAG a.s.
Dopravní napojení lokality Komínské louky 11 924 389  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního napojení lokality Komínské louky včetně vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Z2020-002746 23. 1. 2020 21. 2. 2020 Fakultní nemocnice Ostrava "Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov - objekt č. p. 59 II.“ odhad.cena 5 651 120  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je komplexní zateplení budovy (objekt č. 59) LDN Klokočov FN Ostrava s cílem snížit celkovou spotřebu energie v budově. Projekt řeší - kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrénu tl. 150 mm a související práce a částečnou výměnu výplní, různých rozměrových typů (50 ks oken, 4 ks dveří, 3 ks vrat). Cílem projektu je kompletní zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem vč. výměny výplní a souvisejících prací.
Z2020-002884 23. 1. 2020 neuvedena Obec Bernartice ČAK CZ, s.r.o.
Bernartice – vodní zdroj 12 362 270  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování 2 vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou vodou. Dále bude vybudován přivaděč vody ze zdrojů pitné vody do úpravny vody a vodojemu.
Z2020-002499 23. 1. 2020 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Měřící technika Morava, s.r.o.
Dodávka sondy pro NMR a automatického měniče vzorků 5 667 456  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka laboratorního přístroje. Konkrétně se jedná o nadstavbu pro automatickou výměnu vzorků (sample changer) pro NMR spektrometr 850MHz AH1110-15 SampleXpress a kryosondu CPRHe-TR-1H/13C/15N-5mm-Z dle technické specifikace
524696 23. 1. 2020 neuvedena GLOBE SERVIS CZ s.r.o.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
Z2020-002477 23. 1. 2020 27. 2. 2020 Nemocnice Na Homolce RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ENDOKRINNÍ TERAPII odhad.cena 5 576 131  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky uvedených léčivých přípravků do nemocniční lékárny NNH
Z2020-002874 23. 1. 2020 neuvedena Povodí Moravy, s.p. AP INVESTING s.r.o.
GEOtest, a.s.
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - technický dozor stavebníka 4 470 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon stálého technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod“. Činnost bude vykonávána po celou dobu realizace stavby (21 měsíců) vyjma období, ve kterých je provádění prací prokazatelně přerušeno. Bude zahájena předáním staveniště vybranému zhotoviteli a ukončena úspěšnou kolaudací stavby.
Z2020-002600 23. 1. 2020 25. 2. 2020 Správa Krkonošského národního parku Odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP odhad.cena 7 425 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je odvoz a vagónování dřevní hmoty na území KRNAP a jeho OP dle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2020-002850 23. 1. 2020 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky AEC a.s.
Nákup sw podpory Tenable.sc 3 865 062  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Účelem této veřejné zakázky je poskytnutí oprávnění k užití softwarového produktu Tenable.sc (licenci), jehož výrobcem je společnost Tenable Network Security, Inc. (dále jen „Výrobce“ a „produkt Tenable.sc“) a související SW podporu produktu Tenable.sc. Dodavatel poskytne VZP ČR licenci, podle níž bude VZP ČR oprávněna užít produkt Tenable.sc pro 2048 IPs. SW podpora produktu Tenable.sc obsahuje: a) Poskytování technické podpory Výrobce, která zahrnuje zejména: • technickou podporu Výrobce pro 2048 IPs, • přístup do znalostní báze Výrobce a její využití, • přístup k novým pluginům (databáze kontrol zranitelností) Výrobce a jejich využití, • využití telefonické hot-line v anglickém jazyce, • odstraňování vad/incidentů/chyb produktu Tenable.sc, • poskytnutí aktuální verze produktu Tenable.sc, • poskytování aktualizací produktu Tenable.sc ( upgrade/update, nové verze…), b) Poskytování...
Z2020-002408 23. 1. 2020 28. 2. 2020 Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. „Technický dozor investora pro projekt „ČOV Přerov – kalová koncovka“ odhad.cena 7 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb technického dozoru investora – TDI při provádění díla „ČOV Přerov – kalová koncovka“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“). Stavba řeší doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV o hygienizaci odvodněného kalu sušením. Produkovaný kal bude po realizaci stavby hygienizovaný v souladu s příslušnou platnou legislativou. Stávající kalové hospodářství bude doplněno o novou technologii odvodnění kalu a sušárnu, ve které budou dále zpracovávány odvodněné kaly ze všech ČOV v působnosti zadavatele. Předpokládaná celková hodnota díla je (stavebních prací) je 171 512 177,40 Kč bez DPH.
Z2020-002822 23. 1. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 D-beton, s.r.o
Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů - dostavba 13 270 378  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dostavba rozestavěné výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů. Jedná se o halový objekt půdorysného rozměru cca 23 x 50 m. Část objektu bude sloužit k celoročnímu boxovému ustájení skotu. Na zbývající ploše bude umístěno zázemí s učebnou žáků, kanceláří pedagoga, mlékárnou a výdejním místem. Budova bude mít sedlovou střechu. Část objektu, kde se nachází zázemí, je navržena se zděnou nosnou konstrukcí, se zastropením z cihelných vložek vložených do keramobetonových stropních nosníků vyztužených svařovanou prostorovou výztuží; se střechou utvořenou dřevěnými příhradovými vazníky.Konstrukci stáje budou tvořit rámy podepřené uvnitř haly dvěma sloupy. Stojky rámů a spodní část sloupů je navržena z ocelových válcovaných profilů a zbývající část je z lepeného lamelového dřeva. Štíty a boční strany stáje budou částečně pobyty dřevěnými prkny.
Z2020-002371 23. 1. 2020 neuvedena Národní muzeum Karel Kut
Odborné autorské služby a koordinace při zpracování scénografických autorských děl do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“ 6 252 884  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou autorské a odborné služby a koordinace, včetně zajištění dodávek nezbytného materiálu, které umožní realizaci scénografických autorských děl do expozice „Dějiny 20. století“. Součástí díla je koordinace výroby, designu a instalace autorských děl dle stávající koncepce expozice. Bližší specifikace plnění je uvedena ve čl. 2 výzvy k jednání.
Z2020-002447 23. 1. 2020 20. 2. 2020 Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje FZŠ - Kontejner kombinovaný hasící odhad.cena 4 545 454  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru kombinovaného hasícího (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Z2020-002859 23. 1. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc BCV solutions s.r.o.
Servisní podpora Identity Managementu ve FN Olomouc 1 987 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory provozu a rozvoje řešení centrální správy identit Identity Managementu CzechIdM ve Fakultní nemocnici Olomouc.
Z2020-002913 23. 1. 2020 neuvedena VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. Step TRUTNOV a.s.
Rekonstrukce stávající kotelny a instalace kotle na biomasu ve společnosti VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. 32 012 436  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu v průmyslovém areálu společnosti VZDUCHOTECHNIK, s.r.o. Stavební úpravy se provádí na stávajícím historickém objektu kotelny a na přilehlých pozemcích – manipulační plochy, a to na pozemku st.p.č. 39/1,39/2 a 39/3 v k.ú. Chrastava II.
Z2020-002509 23. 1. 2020 neuvedena Městská část Praha 12 Koncese PRIOR Praha 12 odhad.cena 2 755 820 000  Kč
Oznámení o zahájení koncesního řízení V současné době zadavatel není objektivně schopen vymezit veškeré technické podmínky a právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky tak, aby mohl sestavit zadávací dokumentaci. Jediné, co je zadavatel schopen definovat, je předpokládaný předmět veřejné zakázky. Předpokládaným předmětem veřejné zakázky je zejména vybudování polyfunkčního objektu či objektů v řešené lokalitě, které budou zastávat některé z následujících funkcí: • komerční funkce - obchodní prostory (hlavní funkce); • administrativní funkce (kancelářské prostory); • služby pro veřejnost; • bydlení (doplňková funkce). Tento objekt či objekty mohou vzniknout rekonstrukcí stávajících objektů nacházejících se v řešené lokalitě, nebo jejich novostavbou. Součástí plnění veřejné zakázky pak bude provoz vybudovaného objektu či objektů po určenou dobu, z čehož bude vybraný dodavatel oprávněn brát plody a užitky. Zadavatel...
Z2020-002455 23. 1. 2020 neuvedena ČEZ, a. s. VF, a.s.
Údržba a opravy TC RO Jaderné elektrárny Temelín 172 499 558  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby, oprav a kontrol zařízení Technologického celku Radiační ochrana. Součástí plnění je i komplexní zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů, a zajištění pracovní pohotovosti a hotovosti na pracovišti. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Jaderná elektrárna Temelín
Z2020-002612 23. 1. 2020 3. 3. 2020 Česká republika - Úřad práce ČR Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami IV. odhad.cena 2 508 460  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách uvedených budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě, jak je uvedeno v Příloze č. 7 ZD - Specifikace úklidových služeb. Plnění musí být poskytováno v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 4 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do...
Z2020-002881 23. 1. 2020 neuvedena Hašpl a.s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2020-002666 23. 1. 2020 21. 2. 2020 Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) Aeronautical Information Management Distribution Service (AIM DS)
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem tohoto zadávacího řízení je pořízení nového systému, služby šíření leteckých informací (AIM DS), jejího rozvoje a servisu po dobu jeho plánované životnosti v délce trvání 10 let, přičemž pořízení je spolufinancováno ze zdrojů EU.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 364 lidí darovalo 986 394 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy