Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:01643541

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:01643541'

Nalezené veřejné zakázky 72 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00000072 05.01.2021 neuvedena Statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Výměna podhledu, vzduchotechniky, osvětlení, 25 815 345 Kč
  P15V00000054 13.04.2015 neuvedena Město Lovosice CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce zimního stadionu včetně ubytovny po 15 364 400 Kč
  Z2018-034741 10.10.2018 neuvedena Město Mělník CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Vyhotovení projektových dokumentací včetně 5 842 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00000005 06.05.2019 neuvedena Město Zubří CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Dodávka a montáž tepelných čerpadel na ohřev 840 000 Kč
  642210 14.07.2016 neuvedena město Slavičín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie - 811 982 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00150649 17.01.2019 neuvedena Město Bojkovice CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Výstavba a rekonstrukce venkovního veřejného 29 296 926 Kč
  P17V00124622 01.11.2018 neuvedena město Slavičín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie - 811 982 Kč
  P19V00152909 06.03.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CENTROPROJEKT GROUP a.s.
St. č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice - Jih 0 Kč
  490995 30.06.2014 neuvedena Město Lovosice CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce zimního stadionu včetně ubytovny po 15 364 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00138144 12.04.2018 neuvedena Statutární město Most CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Aquadrom Most – technologie a M+R 9 799 000 Kč
  485811 16.04.2014 neuvedena Zlínský kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s.
VZ/2014/7/220/1 - SPZ Holešov - dodatečné 174 840 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00119070 10.02.2017 neuvedena Město Bojkovice CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Studie rekonstrukce a modernizace koupaliště v 89 900 Kč
  P17V00000010 13.10.2017 neuvedena Město Vracov CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Projektová dokumentace - Technická infrastruktura 1 754 500 Kč
  P16V00110466 neuvedena město Slavičín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.
Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie 19 133 974 Kč
  P15V00101833 neuvedena Ústecký kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Hydrologické řešení průmyslové zóny TRIANGLE 854 450 Kč
  Z2019-028465 17.01.2020 18.09.2019 Město Velké Meziříčí CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí – zpracování 2 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu “Relaxační centrum ve Velkém Meziříčí“, a to ve stupni „Studie“ a následně projektové dokumentace pro územní řízení (DUR). Po schválení a odsouhlasení DUR bude následovat vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž výkon související inženýrské činnosti spočívající v zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, závazných stanovisek dotčených osob realizací stavby a vyjádření správců sítí příp. jiných dokladů potřebných pro zpracování žádosti o územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení.
  P17V00127386 18.08.2017 neuvedena Statutární město Most CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Aquadrom Most – dodávka a montáž tobogánů 8 274 337 Kč
  P16V00000012 18.07.2016 neuvedena Město Jablunkov CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Projektová dokumentace "Dopravní terminál 620 000 Kč
  P15V00101833 12.04.2020 neuvedena Ústecký kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Hydrologické řešení průmyslové zóny TRIANGLE 854 450 Kč
  Z2019-022216 16.12.2019 neuvedena Statutární město Zlín ATIP, a.s.
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Výběr zpracovatele projektové dokumentace - Zimní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00114333 neuvedena Liberecký kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 1 195 000 Kč
  P17V00120073 13.03.2017 neuvedena město Slavičín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie – 1 107 680 Kč
  404060 11.12.2014 neuvedena Město Lovosice CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce zimního stadionu včetně ubytovny po 1 750 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-031554 09.11.2017 neuvedena Statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
"Vypracování projektové dokumentace pro územní 1 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00015556 21.06.2021 neuvedena Zlínský kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s.
SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ 184 760 Kč
  P21V00000001 12.02.2021 neuvedena Město Štramberk CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Oprava letního koupaliště Libotín ve Štramberku 9 668 645 Kč
  642210 23.06.2017 neuvedena město Slavičín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie - 811 982 Kč
Oznámení o změně
  P19V00152908 06.03.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CENTROPROJEKT GROUP a.s.
St. č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice - Jih 533 000 Kč
  P16V00114333 12.04.2020 neuvedena Liberecký kraj CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 1 195 000 Kč
  Z2020-002987 24.01.2020 neuvedena Město Vsetín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Technologie Městských lázní Vsetín vč. 49 788 018 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-014662 27.04.2021 neuvedena Statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Výměna podhledu, vzduchotechniky, osvětlení, 25 815 345 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00120073 12.04.2020 neuvedena město Slavičín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce koupaliště – bazénová technologie – 1 107 680 Kč
  P21V00002108 15.02.2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení CENTROPROJEKT GROUP a.s.
VLL Jeseník-Modernizace technologie venkovního 1 190 000 Kč
  Z2018-033202 27.09.2018 neuvedena Město Holešov CENTROPROJEKT Group a.s.
Projektová, inženýrská činnost a výkon funkce 5 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění projekční a inženýrské činnosti za účelem zpracování projektu pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a pro stavební povolení (DSP) a projektu pro provádění stavby (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 230/2012 Sb.) včetně inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení
  P16V00000016 30.11.2016 neuvedena Město Zubří CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Projektová dokumentace stavby Lékařský dům a 1 239 000 Kč
  636091 13.04.2016 neuvedena Město Louny CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Městská plavecká hala – rozšíření, rekonstrukce a 2 987 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P14V00021977 12.04.2020 neuvedena Statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
„Vypracování projektové dokumentace, zajištění 345 000 Kč
  P16V00000309 05.05.2016 neuvedena Město Česká Lípa CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Projektová příprava stavby "Venkovní bazén u 1 180 000 Kč
  P17V00000001 06.02.2017 neuvedena Obec Bělotín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Bělotín kanalizace a ČOV - TDI a BOZP 1 785 000 Kč
  P19V00152909 06.03.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CENTROPROJEKT GROUP a.s.
St. č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice - Jih 0 Kč
  Z2018-030772 07.09.2018 neuvedena Město Úvaly CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Město Úvaly – Obnova úvalského koupaliště – obnova 25 024 045 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00110466 12.04.2020 neuvedena město Slavičín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o.
Rekonstrukce koupaliště - bazénová technologie 9 566 987 Kč
  Z2020-027144 29.01.2021 neuvedena Město Česká Lípa CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Koupaliště Dubice, venkovní bazén - projektová 2 995 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00124592 19.06.2017 neuvedena Statutární město Zlín CENTROPROJEKT GROUP a.s.
"Vypracování projektové dokumentace pro územní 1 950 000 Kč
  Z2019-008137 12.03.2019 neuvedena město Uherský Brod CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Projektová dokumentace - CPA Delfín - venkovní 2 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky na služby je: - Projektová příprava a zajištění a provedení všech potřebných průzkumů a měření (geodetické zaměření), polohopisné a výškopisné zaměření, hluková studie, - Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, vč. výkonu inženýrské činnosti (zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí) - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. výkonu inženýrské činnosti (zajištění vydání pravomocného stavebního povolení), - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dopracované do dokumentace pro zadání stavebních prací, - Výkon občasného autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby.
  P19V00152909 12.04.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA CENTROPROJEKT GROUP a.s.
St. č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice - Jih 0 Kč
  Z2019-012084 15.04.2019 neuvedena Město Bojkovice CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Výstavba a rekonstrukce venkovního veřejného 29 296 926 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-011502 27.12.2018 neuvedena Statutární město Most CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Aquadrom Most – technologie a M+R 9 799 000 Kč
Oznámení o změně
  P19V00157481 03.06.2019 neuvedena Obec Dolní Němčí CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Rekonstrukce bazénové technologie ZŠ a ZUŠ Dolní 0 Kč
  Z2020-037119 21.10.2020 neuvedena Město Žatec CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Přístavba bazénu pro děti ve věku 5-8 let na 15 564 689 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu