Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jiri-mihola

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jiri-mihola'

Nalezené veřejné zakázky 54 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V10166315 12. 4. 2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Nové VO Čertova rokle 0 Kč
  P20V00029997 9. 11. 2020 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení SAKO Brno, a.s.
16-Smlouva o odvozu a likvidaci komunálních odpadů 42 967 Kč
  P15V11166415 12. 4. 2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Realizace VO v parku Marie Restituty, Brno-sever 0 Kč
  P21V00019938 2. 8. 2021 neuvedena Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
Smlouva o převzetí a svozu odpadu - KP Brno-venkov 108 480 Kč
  P15V10166315 12. 4. 2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Nové VO Čertova rokle 0 Kč
  P15V00000116 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb 27 229 104 Kč
  P18V00012060 3. 7. 2018 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Zajištění výkonu funkce architekta a manažera 400 000 Kč
  P21V00000417 20. 12. 2021 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Oprava a rekonstrukce vybraných SSO 3 715 000 Kč
  P18V00148709 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
  P16V00000158 13. 10. 2016 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice 5 149 809 Kč
  P15V11166415 12. 4. 2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Realizace VO v parku Marie Restituty, Brno-sever 0 Kč
  P16V00000179 7. 12. 2016 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Městská data - identifikace, sdílení a 706 000 Kč
  P17V00011238 12. 4. 2020 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
  P17V00011238 10. 11. 2017 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
  P16V00002107 23. 11. 2016 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKOBrno, a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Odvoz a zneškodnění komunálního, biologického a 594 008 Kč
  P20V00000165 10. 1. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Plácek pod platany, ulice Bratislavská-Hvězdova, 619 908 Kč
  P17V00000007 12. 10. 2017 neuvedena Statutární město Brno - MČ - Brno Židenice Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikace Komprdova 2 492 112 Kč
  P20V00000949 6. 5. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
HAVÁRIE KANALIZACE BRNO, UL. JIHLAVSKÁ - Smlouva o 1 969 838 Kč
  Z2017-028193 18. 4. 2018 16. 11. 2017 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
AP INVESTING, s.r.o.
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: 36 198 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4".
  P18V00000005 7. 6. 2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikačních ploch Habřinova x Chytilova a 1 636 177 Kč
  P18V00007867 26. 9. 2018 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Chodník Barvy-Soběšická 534 020 Kč
  P18V00027137 26. 11. 2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
FCC Znojmo, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Odvoz a zneškodnění komunálního a separovaného 1 642 176 Kč
  Z2018-030719 16. 11. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna 25 567 665 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00148709 21. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
  P19V00005290 26. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Nejedlého 2-6 a Nejedlého 1 301 095 Kč
  P19V00007461 29. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků - vstup a atrium - Poliklinika 2 323 219 Kč
  P17V00002620 4. 7. 2017 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Zajištění realizace Pilotního projektu sběru 2 000 000 Kč
  Z2020-030816 21. 1. 2021 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SAKO Brno, a.s.
AVELI ECO s.r.o.
Odstranění komunálních odpadů 51 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00031365 26. 11. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
Odvoz a zneškodnění komunálního, separovaného a 520 000 Kč
  P19V00000547 12. 3. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
Poskytnutí služeb odpadového hospodářství 702 336 Kč
  Z2017-015813 11. 9. 2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro 53 876 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00036247 19. 12. 2019 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Smlouva o dílo - Oprava povrchů vybraných SSO 4 052 000 Kč
  Z2019-030754 23. 12. 2019 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. LO HANÁ s.r.o.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
+2 další dodavatelé
Odstranění odpadů 11 085 471 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00151722 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Řešení pozemků nabytých dle zákona č. 172/1991 Sb. 1 834 000 Kč
  P14V00000223 28. 11. 2014 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Zpracování dopravních modelů pro studii 3 773 000 Kč
  P20V00168678 4. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Oprava vybraných částí komunikace Provazníkova a 5 650 000 Kč
  P17V00000089 19. 4. 2017 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz 986 000 Kč
  228309 10. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP PRAHA a.s.
GeoTec-GS, a.s.
+10 dalších dodavatelů
Rámcová smlouva na technický dozor investora 170 000 000 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na technický dozor investora menších staveb pozemních komunikací, a to se 6 uchazeči na dobu 4 let. Na základě rámcové smlouvy bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění technického dozoru investora menších staveb pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele.
  P18V00000008 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků na ul. Urbánkova 921 631 Kč
  P18V00000009 31. 10. 2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikace na ul. Pastviny 798 096 Kč
  P18V00142601 3. 7. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes 374 250 Kč
  Z2019-023410 5. 12. 2019 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SAKO Brno, a.s.
LO HANÁ s.r.o.
Odstranění komunálních odpadů 27 482 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-006601 15. 3. 2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
Zajištění údržby a bezpečnosti silničního provozu 9 290 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je na úsecích silnic I. třídy následující činnost: - Zimní údržba silnic včetně plnění souvisejících povinností - Běžná údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství (včetně čištění) - Bezpečnost silničního provozu (BESIP)
  P19V00005440 28. 6. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Milénova u lanového centra 1 724 327 Kč
  P19V00006557 31. 7. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Šrámkova 555 283 Kč
  P19V00007460 29. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku - Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1 941 324 Kč
  P20V00001040 14. 2. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava asfaltové plochy při ulici Ježkova 1 706 757 Kč
  P20V00006411 14. 8. 2020 neuvedena statutární město Brno, městská část Brno-sever Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Nejedlého 979 032 Kč
  P18V00142601 12. 4. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes 374 250 Kč
  P20V00168678 22. 1. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Oprava vybraných částí komunikace Provazníkova a 5 650 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy