Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:jiri-mihola

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:jiri-mihola'

Nalezené veřejné zakázky 60 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-006601 15.03.2017 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
Zajištění údržby a bezpečnosti silničního provozu 9 290 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je na úsecích silnic I. třídy následující činnost: - Zimní údržba silnic včetně plnění souvisejících povinností - Běžná údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství (včetně čištění) - Bezpečnost silničního provozu (BESIP)
  P18V00007867 26.09.2018 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Chodník Barvy-Soběšická 534 020 Kč
  P15V10166315 12.04.2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Nové VO Čertova rokle 0 Kč
  P19V00036247 19.12.2019 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Smlouva o dílo - Oprava povrchů vybraných SSO 4 052 000 Kč
  P15V00000116 12.04.2020 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování služeb 27 229 104 Kč
  P20V00031365 26.11.2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
Odvoz a zneškodnění komunálního, separovaného a 520 000 Kč
  Z2020-030816 21.01.2021 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SAKO Brno, a.s.
AVELI ECO s.r.o.
Odstranění komunálních odpadů 51 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-007836 14.04.2022 06.04.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR PUDIS a.s.
IPSUM CZ s.r.o.
+22 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 290 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém území České republiky.
  P20V00168678 22.01.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Oprava vybraných částí komunikace Provazníkova a 5 650 000 Kč
  P19V00006557 31.07.2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku na ul. Šrámkova 555 283 Kč
  P19V00151722 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Řešení pozemků nabytých dle zákona č. 172/1991 Sb. 1 834 000 Kč
  P22V00001914 03.06.2022 neuvedena Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
JMK012742/22/OKŘ/OBJ svoz odpadu KACPU a stanový 180 000 Kč
  P15V11166415 12.04.2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Realizace VO v parku Marie Restituty, Brno-sever 0 Kč
  P18V00142601 03.07.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes 374 250 Kč
  Z2019-023410 05.12.2019 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. SAKO Brno, a.s.
LO HANÁ s.r.o.
Odstranění komunálních odpadů 27 482 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00012060 03.07.2018 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Zajištění výkonu funkce architekta a manažera 400 000 Kč
  P19V00007461 29.08.2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků - vstup a atrium - Poliklinika 2 323 219 Kč
  P17V00002620 04.07.2017 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Zajištění realizace Pilotního projektu sběru 2 000 000 Kč
  P18V00142601 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
I/42 Most 42-011..1,2 Otakara Ševčíka přes 374 250 Kč
  P17V00011238 10.11.2017 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
  P18V00027137 26.11.2018 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKO Brno, a.s.
FCC Znojmo, s.r.o.
+4 další dodavatelé
Odvoz a zneškodnění komunálního a separovaného 1 642 176 Kč
  P17V00011238 12.04.2020 neuvedena Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1 a, Brno
Oprava chodníku Šrámkova – Seifertova 1 006 396 Kč
  P15V11166415 12.04.2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Realizace VO v parku Marie Restituty, Brno-sever 0 Kč
  P20V00001040 14.02.2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava asfaltové plochy při ulici Ježkova 1 706 757 Kč
  Z2019-006421 16.07.2019 neuvedena Dopravní podnik města Brna, a.s. INVIN s.r.o.
INFRAM a.s.
+2 další dodavatelé
VÝBĚR SPRÁVCE STAVBY - PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00000949 06.05.2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
HAVÁRIE KANALIZACE BRNO, UL. JIHLAVSKÁ - Smlouva o 1 969 838 Kč
  P20V00186174 18.12.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
I/42 VMO MÚK Ostravská radiála, D1 01312 MÚK Brno 354 525 Kč
  Z2017-015813 11.09.2017 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Zajištění služeb řízení tunelového provozu pro 53 876 010 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000158 13.10.2016 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Revitalizace sportovních ploch v MČ Brno-Židenice 5 149 809 Kč
  P21V00019938 02.08.2021 neuvedena Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
Smlouva o převzetí a svozu odpadu - KP Brno-venkov 108 480 Kč
  P15V10166315 12.04.2020 neuvedena Technické sítě Brno, akciová společnost
Nové VO Čertova rokle 0 Kč
  P16V00000179 07.12.2016 neuvedena Statutární město Brno Technické sítě Brno, akciová společnost
Městská data - identifikace, sdílení a 706 000 Kč
  Z2019-030754 23.12.2019 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. LO HANÁ s.r.o.
SUEZ Využití zdrojů a.s.
+2 další dodavatelé
Odstranění odpadů 11 085 471 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000547 12.03.2019 neuvedena Jihomoravský kraj SAKO Brno, a.s.
Poskytnutí služeb odpadového hospodářství 702 336 Kč
  P18V00148709 21.11.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
  Z2021-042169 10.10.2022 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravoprojekt Brno a.s.
AFRY CZ s.r.o.
+27 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 635 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, včetně výkonu koordinátora BOZP, včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
  P19V00007460 29.08.2019 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníku - Poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1 941 324 Kč
  Z2018-030719 16.11.2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Brněnské komunikace a.s.
Údržba silnic II. a III. třídy na území města Brna 25 567 665 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00000007 31.10.2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků vč. odvodnění na ul. Čoupkových č. 930 968 Kč
  Z2017-028193 18.04.2018 16.11.2017 Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
AP INVESTING, s.r.o.
Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4: 36 198 050 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění činnosti správce stavby ve smyslu smluvních podmínek FIDIC, zajištění výkonu inženýrské, investorské činnosti včetně výkonu trvalého technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to vše při realizaci stavby "Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4".
  Z2020-007835 14.04.2022 07.04.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR 4roads s.r.o.
SHP TS s.r.o.
+20 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a 290 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. V případě naplnění podmínek dle § 133 odst. 2 ZZVZ je zadavatel oprávněn uzavřít rámcovou dohodu i s menším počtem účastníků. Na základě Rámcové dohody bude zadavatel zadávat účastníkům Rámcové dohody jednotlivé dílčí zakázky na služby dle aktuálních potřeb zadavatele, a to na celém území České republiky.
  P16V00002107 23.11.2016 neuvedena Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje SAKOBrno, a.s.
FCC Česká republika, s.r.o.
+5 dalších dodavatelů
Odvoz a zneškodnění komunálního, biologického a 594 008 Kč
  P21V00000417 20.12.2021 neuvedena Statutární město Brno SAKO Brno, a.s.
Oprava a rekonstrukce vybraných SSO 3 715 000 Kč
  P17V00000007 12.10.2017 neuvedena Statutární město Brno - MČ - Brno Židenice Brněnské komunikace a.s.
Oprava komunikace Komprdova 2 492 112 Kč
  P17V00000089 19.04.2017 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz 986 000 Kč
  P20V00168678 04.06.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Oprava vybraných částí komunikace Provazníkova a 5 650 000 Kč
  P18V00148709 12.04.2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Brněnské komunikace a.s.
Intravilán města Brna – podzimní čištění 1 415 000 Kč
  P18V00000008 31.10.2018 neuvedena Statutární město Brno Brněnské komunikace a.s.
Oprava chodníků na ul. Urbánkova 921 631 Kč
  P20V00000165 10.01.2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-střed Brněnské komunikace a.s.
Plácek pod platany, ulice Bratislavská-Hvězdova, 619 908 Kč
  P20V00029997 09.11.2020 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení SAKO Brno, a.s.
16-Smlouva o odvozu a likvidaci komunálních odpadů 42 967 Kč