Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:radomir-nepil

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:radomir-nepil'

Nalezené veřejné zakázky 1 749 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00030564 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P13V00031182 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P16V00008096 12. 4. 2020 neuvedena Město Podbořany Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
STL plynovod a přípojky pro bytový dům a dům 261 915 Kč
  P19V00150217 7. 1. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č.INF 3 - provoz, rozvoj a podpora 102 000 Kč
  P17V00132687 13. 12. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P20V00178248 21. 7. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie hlavního města Prahy, a.s.
DIL/35/04/009117/2020 - Zpracování předprojektové 0 Kč
  P19V00163365 27. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  P20V00179244 10. 8. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby koordinátora otevřených dat 0 Kč
  P13V00031182 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P18V00144305 12. 4. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  P13V00030564 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P18V00149706 14. 12. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby sledování intenzity cyklodopravy 260 000 Kč
  P19V00153985 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č.39 - služby Premium SMS - 367 280 Kč
  P18V00140597 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. INF 211 - Poskytování služeb provozu 1 053 150 Kč
  P19V00158326 4. 6. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P21V00000072 2. 7. 2021 neuvedena Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká 0 Kč
  P17V00118142 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Příkazní smlouva o poskyt. a zajišťování služeb v 691 500 000 Kč
  P21V00196395 15. 6. 2021 neuvedena Městská část Praha 1 Operátor ICT, a.s.
Podpora IS ZABBIX 200 000 Kč
  P17V00036734 5. 12. 2017 neuvedena Nemocnice Na Homolce Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Rámcová dohoda na provádění kontrol 204 048 Kč
  P21V00197111 24. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Závlaha Letenských sadů – přeložka plynovodu 586 669 Kč
  P20V00171218 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Poskytování služeb na sledování zaplněnosti 565 871 Kč
  P20V00179833 24. 8. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Provoz a správa senzorů pro měření hladiny 4 995 660 Kč
  P20V00000030 7. 12. 2020 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 1 534 786 Kč
  P19V00158326 18. 6. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P20V00178248 21. 7. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie hlavního města Prahy, a.s.
DIL/35/04/009117/2020 - Zpracování předprojektové 0 Kč
  P17V00118142 10. 1. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Příkazní smlouva o poskyt. a zajišťování služeb v 691 500 000 Kč
  P19V00156597 17. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka INI č.128 - správa koncových zařízení 438 200 Kč
  P19V00158326 18. 6. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P17V00132687 13. 12. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P17V00132687 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P18V00144305 13. 8. 2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  P19V00153985 27. 3. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č.39 - služby Premium SMS - 367 280 Kč
  P18V00140597 29. 5. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. INF 211 - Poskytování služeb provozu 1 053 150 Kč
  P21V00196074 9. 6. 2021 neuvedena Zoologická zahrada hl. m. Prahy Operátor ICT, a.s.
Správa Wi-Fi sítě v areálu Zoologické zahrady hl. 1 800 000 Kč
  P19V00156884 22. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č. 77 - Internetová navigace 257 779 Kč
  P20V00171218 11. 3. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Poskytování služeb na sledování zaplněnosti 565 871 Kč
  P19V00150217 7. 1. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č.INF 3 - provoz, rozvoj a podpora 102 000 Kč
  P19V00156884 22. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č. 77 - Internetová navigace 257 779 Kč
  P18V00149706 14. 12. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby sledování intenzity cyklodopravy 260 000 Kč
  P18V00140597 29. 5. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka č. INF 211 - Poskytování služeb provozu 1 053 150 Kč
  Z2018-001364 6. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
+1 dodavatel
Energetické služby a dodávky 501 438 061 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00149706 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Zajištění služby sledování intenzity cyklodopravy 260 000 Kč
  P19V00156884 20. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka IAP č. 77 - Internetová navigace 257 779 Kč
  P14V00022769 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
K uzavření smlouvy mezi HMP a společnosti Operátor 5 000 000 Kč
  P17V00118142 10. 1. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Příkazní smlouva o poskyt. a zajišťování služeb v 691 500 000 Kč
  P19V00163365 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  Z2019-032502 19. 4. 2021 23. 10. 2019 ČEPRO, a.s. VODA CZ s.r.o.
Rekomont, a. s.
+9 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb, které se nachází ve skladovacích areálech zadavatele.
  P20V00168492 17. 1. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Smlouva o poskytování služeb přípravy převzetí 0 Kč
  P20V00168489 17. 1. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Zajištění provozuschopnosti a dalších služeb pro 41 600 000 Kč
  P19V00156597 26. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Operátor ICT, a.s.
Objednávka INI č.128 - správa koncových zařízení 438 200 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy