Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:28468414

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'ico:28468414'

Nalezené veřejné zakázky 171 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P15V00103673 30.04.2023 22.06.2015 Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Specializované právní služby v oblasti ICT 5 244 000 Kč
  P17V00000226 10.04.2023 neuvedena Česká správa sociálního zabezpečení ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 1 500 000 Kč
  P13V00043478 24.01.2014 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Příprava a administrace veřejných zakázek 190 000 Kč
  P14V00022927 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní poradenství JES 500 000 Kč
  P14V00022928 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní poradenství OC 1 000 000 Kč
  P19V00000036 29.08.2023 neuvedena Městská část Praha 12 ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
„Nová radnice Prahy 12“ - poskytování právních 1 920 000 Kč
  P16V00000122 30.08.2023 13.05.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 3 000 000 Kč
  P16V00114746 neuvedena Statutární město České Budějovice ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování právních služeb ve věci - Centum 199 999 Kč
  P18V00148326 17.03.2023 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Návrh obchodního modelu pronájmu stožárů veřejného 600 000 Kč
  P18V00144303 17.03.2023 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování právních služeb 2 000 000 Kč
  P16V00114167 neuvedena Statutární město Plzeň ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Metodika zajištění předávání podpory v souladu s 280 000 Kč
  P13V00017865 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Specializované právní služby pro KSRZIS 0 Kč
  P15V00103673 neuvedena Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Specializované právní služby v oblasti ICT 5 244 000 Kč
  P20V00175969 08.06.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 13 C 7/2019 0 Kč
  P20V00175914 05.06.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 31 C 476/2019 0 Kč
  P20V00174789 20.05.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
POS/35/04/008995/2020 - úkony související s 0 Kč
  P20V00170961 06.03.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Stavba č. 40759 Multifunkční oper. stř. Malovanka, 450 000 Kč
  P20V00170964 06.03.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
4679 Maniny PPO, snížení nivelety Karlín, etapa 485 000 Kč
  P20V00172058 30.03.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 17 C 223/2019 0 Kč
  P21V00000107 24.08.2023 neuvedena Městská část Praha 5 Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.
act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
+1 dodavatel
Administrace veřejných zakázek pro ÚMČ Praha 5 0 Kč
  P20V00169519 22.04.2023 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Specializovaná právní podpora projektů v gesci 1 824 000 Kč
  P15V00000171 03.05.2023 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
+4 další dodavatelé
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 210 000 000 Kč
  P20V00175970 08.06.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 39 C 23/2020 110 000 Kč
  P20V00173845 04.05.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 40 C 51/2020 110 000 Kč
  P22V00220978 15.06.2022 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Objednávka OIC č.263 - Právní služby ve věci 500 000 Kč
  P19V00160664 25.07.2023 26.08.2019 Česká pošta, s.p. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní poradenství v oblasti informačních a 5 000 000 Kč
  P21V00000607 15.03.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby_OPITK-250_34 225 000 Kč
  P16V00000392 27.12.2016 09.12.2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 3 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení CPV: 79100000-5 Předmětem daného minitendru je poskytování právních služeb v max. rozsahu 3 000 hodin, primárně souvisejících se smluvním zajištěním dodávek a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií na MPSV.
  Z2017-002034 23.01.2017 neuvedena ČEŠKA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních 1 980 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení CPV: 79100000-5 Předmětem daného minitendru je zajištění fakultativní externí právní podpory pro oblasti mimo IT v max. rozsahu 2 000 hodin, spočívající zejména v oblasti zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
  211923 17.07.2017 neuvedena Česká televize Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.
BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
Právní služby a zastupování České telvize ve 35 000 000 Kč
Oprava Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb. Předmětem plnění veřejné zakázky je řádné poskytování právních služeb dle pokynů zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části podle právních odvětví. Poskytování právních služeb bude zahrnovat především vypracování právních rozborů a stanovisek v dané oblasti práva, přípravu smluv a poradenství zadavateli, jakož i zastupování zadavatele v řízeních před soudy a správními orgány České republiky.
  P15V00001443 05.03.2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. ROPRO a.s.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
+2 další dodavatelé
Administrace VZ na stavební práce 60 000 000 Kč
  P17V00000144 05.05.2023 14.06.2017 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby v oblasti ICT a právní poradenství v 2 000 000 Kč
  P20V00184247 01.12.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Stavba č. 8559 Komunik. propojení Evropská – 620 000 Kč
  P21V00198990 26.07.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 21 C 210/2021 110 000 Kč
  P21V00198987 26.07.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 63 C 93/2021 110 000 Kč
  P17V00119530 27.02.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Objednávka č.124 - odborné právní služby v 450 000 Kč
  P17V00125272 13.09.2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
+1 dodavatel
Specializovaná právní podpora projektů v gesci 36 000 000 Kč
  P17V00129158 27.09.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování právních služeb 0 Kč
  P17V00118661 30.01.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Objednávka č.85 - odborné právní služby v 450 000 Kč
  P17V00125127 28.06.2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Poskytování právních služeb 0 Kč
  P19V00163882 07.10.2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 38 C 162/2019 0 Kč
  P20V00175919 05.06.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 27 C 45/2020 0 Kč
  P20V00000005 19.08.2023 neuvedena VODA Želivka, a.s. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Dodavatel zadávacích řízení v rámci realizace 1 695 000 Kč
  P18V00137137 26.03.2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 21 C 50/2018 110 000 Kč
  P20V00184486 19.11.2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby 40 C 51/2020 110 000 Kč
  P16V00000077 17.05.2023 14.01.2016 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní podpora při realizaci společné části 0 Kč
  P20V00021507 19.08.2023 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Právní služby ve smyslu § 29 písm. k) ZZVZ 1 000 000 Kč
  Z2018-006029 22.02.2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.
Odborné právní poradenství 1 636 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování právních služeb je určeno pouze pro potřeby právního odboru generálního ředitelství Klienta ve zvlášť složitých či specializovaných případech, které není Klient schopen zajistit vlastními kapacitami. Poskytováním právních služeb se rozumí zpracování právních rozborů a stanovisek, zpracování smluv a dalších listin, poskytování právních porad a konzultací, účasti a zastupování Klienta při jednáních, jakož i další formy právních služeb, a to vše zejména v oblastech občanského práva, obc
  212592 12.07.2017 neuvedena Ministerstvo vnitra ČR MT Legal s.r.o advokátní kancelář
Becker a Poliakoff s.r.o.
+3 další dodavatelé
Rámcová smlouva na zajištění právních služeb pro 20 170 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Právní služby
  400812 18.06.2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR HKR advokátní kancelář, s.r.o.
Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.
+11 dalších dodavatelů
Poskytování právních služeb 3 880 500 Kč
Oznámení o změně Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb pro zadavatele. advokáty a advokátními kancelářemi podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem činností v rámci působnosti zadavatele.