Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 9 247 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-026344 30. 7. 2020 1. 9. 2020 Městská část Praha 8 Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť odhad.cena 1 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Účelem veřejné zakázky je dočasné zajištění údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť v přechodném období, než bude zrealizováno a ukončeno zadávací řízení na komplexní zajištění údržby zeleně na svěřených plochách. Jedná se o území MČ Praha 8 oblast I, o celkové výměře území 160 262 m2.
 Z2020-026345 30. 7. 2020 1. 9. 2020 Městská část Praha 8 Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť odhad.cena 1 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem. Účelem veřejné zakázky je dočasné zajištění údržby svěřených ploch, dětských hřišť a sportovišť v přechodném období, než bude zrealizováno a ukončeno zadávací řízení na komplexní zajištění údržby zeleně na svěřených plochách. Jedná se o území MČ Praha 8 oblast J, o celkové výměře území 166 067 m2.
 Z2017-032821 30. 7. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Fischer TPD s.r.o.
Výzva k podání nabídek č. 55 v kategorii 6 - Úklid odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-026246 28. 7. 2020 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 NEWIA s.r.o.
Zemědělská technika pro COP 2 797 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka zemědělské techniky - 1x ks kolového traktoru pro výuku zemědělských oborů Agropodnikání, Zemědělec-farmář, Opravář zemědělských strojů
 Z2020-025652 27. 7. 2020 24. 8. 2020 Městys Vémyslice Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice odhad.cena 8 050 632 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES v k.ú. Vémyslice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících částí biocentra a biokoridorů v k.ú. Vémyslice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY.
 Z2020-025210 24. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Pasport vegetace podél dálnic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025230 24. 7. 2020 1. 9. 2020 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým odhad.cena 1 027 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví těženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, sortimentech nebo násobcích sortimentů vlečením po přibližovacích linkách a nezpevněných cestách. Práce budou prováděny v těžších terénech převážně v oboře. Dále se jedná o časové vícepráce pomocí speciálního lesního kolového traktoru (přetažením nakloněných stromů) a další práce dle požadavků zadavatele.
 Z2020-025226 24. 7. 2020 1. 9. 2020 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Přibližování dřeva univerzálním kolovým traktorem odhad.cena 1 053 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je přibližování dříví vytěženého zaměstnanci zadavatele a dodavateli těžebních prací pomocí univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků zadavatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližováno v surových kmenech, sortimentech nebo násobcích sortimentů vlečením po přibližovacích linkách a nezpevněných cestách. Dále se jedná o časové vícepráce pomocí univerzálního kolového traktoru (přetažení nakloněných stromů) a další práce dle požadavků zadavatele.
 Z2020-025119 23. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Sečení strojně, ručně- SSÚD 12, 13, 14 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025114 23. 7. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih VZ 31.20 Zajištění celoroční údržby veřejných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025067 23. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D0,D5 Sečení ručně, sečení strojně Rudná a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-025515 23. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo obrany AGROMAK ND s.r.o.
Traktor pro ASC DUKLA - 2020 1 859 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je dodávka 1 ks traktoru s příslušenstvím určený pro provoz na veřejných komunikacích s přidělením VPZ pro ASC DUKLA.
 Z2020-025064 23. 7. 2020 neuvedena Obec Kostelec Založení vybraných krajinných prvků v k.ú. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023962 31. 7. 2020 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Progles lesní technika s. r. o.
Dagmar Tlachačová
Těžba harvestorem na ÚP34, 36 1 691 650 Kč
Oznámení o změně Práce spočívají v provedení těžby harvestorovou technologií - těžba, manipulace, dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM na územních pracovištích Černý Důl, Horní Maršov dle zadávací dokumentace - technické specifikace.
 Z2020-023944 14. 7. 2020 neuvedena Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 AGROZET České Budějovice, a.s.
Dodávka traktoru 2 631 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka jednoho traktoru.
 Z2020-023374 27. 7. 2020 10. 8. 2020 Obec Tupesy Doplnění zeleně v polní trati Padělky ode Drah, odhad.cena 15 557 422 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je založení krajinné zeleně, interakčnívh prvků a segmentů lokálních biokoridorů v k.ú. Tupesy na Moravě. V podstatě jde o rekonstrukci krajinného rázu ve významné lokalitě Přirodního parku Chřiby, vytvoření protierozních prvků v kajině a zvýšení ekologické stability území. Projekt je zaměřen na regeneraci rozsáhlého území v krajině a povede k posílení biodiverzity a členitosti krajinných biotopů a podpoře estetické funkce. Jedná se převážně o liniové prvky s požadovanou funkcí větrolamu, biokoridoru nebo interakčního prvku. Často doprovází stávající polní cesty nebo rozdělují lány polí. Na většině ploch v současnosti probíhá intenzivní zemědělské hospodaření, některé jsou s roztroušenou zelení- zatravnění, několika skupinami keřů nebo soliterními stromy. Navržený stavební materiál je použit z geograficky původních či blízkých oblastí a stanovištně vhodných...
 Z2020-023672 13. 7. 2020 31. 8. 2020 Statutární město Kladno Údržba zahrad u MŠ a ZŠ v Kladně odhad.cena 7 338 840 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění údržby zeleně v areálech základních a mateřských škol na území města Kladno.
 Z2020-023591 10. 7. 2020 neuvedena Městská část Praha 8 Pravidelná údržba svěřených ploch, dětských hřišť odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-023246 10. 7. 2020 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Rámcová dohoda na přibližování lanovkami odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023002 7. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda - Kácení stromů a řez dřevin v MSK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-023147 8. 7. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D1, D52 Sečení strojně a ručně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2018-032879 26. 9. 2018 neuvedena Město Lipník nad Bečvou Zahradnické úpravy s.r.o.
Regenerace lesoparku u Bečvy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-023231 8. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení služeb souvisejících s realizací Projektu dle Projektové dokumentace projektu s názvem Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice zpracované společností Fragula s.r.o., sídlem Sivice 304, 66407 Sivice, IČO: 03255018 v říjnu roku 2018, která tvoří součást zadávacích podmínek veřejné zakázky, příslušných předpisů a technických norem a zadávací dokumentace. Konkrétně se bude jednat o revitalizaci systému zeleně likvidací druhově invazivních a zdravotně nezpůsobilých dřevinných vegetačních prvků (dále DVP), zlepšení zdravotního stavu u všech DVP, začlenění okrasných trvalkových záhonů na vybraná reprezentativní místa a omlazení a doplnění keřového patra.Trvalkové záhony by měly být charakteristické svou rezistencí vůči antropogenním činitelům a nenáročné na údržbu. Hlavní myšlenkou je obohatit druhovou skladbu o původní dřeviny a...
 Z2020-022906 7. 7. 2020 neuvedena Statutární město Brno - Královo pole Údržba veřejné zeleně v MČ Brno - Královo Pole, odhad.cena 56 650 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky (část 1, 2 a 3) je běžná a odborná údržba veřejné zeleně (katalog prací uvedený v přílohách jednotlivých smluv o dílo v jednotlivých částech, spočívajících zejména v zahradnický, arboristických pracích, úklidových pracích vč. likvidace náletů, divokých skládek a sadových úprav), vývoz odpadkových košů, čištění a zimní údržba chodníků, vše ve správě městské části Královo Pole podle vymezené lokality a rozsahu. Bližší specifikace předmětu každé veřejné zakázky bude uvedena v přílohách jednotlivých smluv o dílo v jednotlivých částech veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude rozdělena na 3 částí podle lokalit a specifikace plněn
 Z2020-022551 7. 7. 2020 3. 8. 2020 Obec Dobelice Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice odhad.cena 10 419 404 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: realizace prvků ÚSES, k.ú. Dobelice. Veřejná zakázka zahrnuje realizaci projektu spočívající v založení chybějících biokoridorů a interakčních prvků v k.ú. Dobelice. V rámci realizace dojde k výsadbě nových dřevin včetně tříleté následné péče a zatravnění. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY.
 Z2020-022358 10. 7. 2020 neuvedena Město Dolní Poustevna Revitalizace zeleně v intravilánu, Město Dolní odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022034 29. 6. 2020 28. 7. 2020 Česká republika - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice odhad.cena 12 616 104 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace větrolamů VN 2, VN 3 a VN 4 v k.ú. Dyjákovice, včetně tříleté následné pěstební péče. Dílo je členěno na následující stavební objekty: SO 01 - větrolam VN 2 - délka 1.248 m, šířka 15 m SO 02 - větrolam VN 3 - délka 2.190 m, šířka 15 m SO 03 - větrolam VN 4 - délka 526 m, šířka 15 m
 Z2020-022122 29. 6. 2020 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Traktory 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021980 29. 6. 2020 neuvedena Školní statek, Opava, příspěvková organizace Dodávka zemědělských strojů – polní práce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022045 29. 6. 2020 28. 7. 2020 Lesy hl. m. Prahy Dodávka 2 ks univerzálních kolových traktorů s odhad.cena 7 440 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých univerzálních kolových traktorů s lesnickou nástavbou v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-022110 29. 6. 2020 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. Systém kvalifikace - Odstraňování a oklešťování
Systém kvalifikace veřejné služby
 Z2020-021810 29. 6. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů a odhad.cena 36 550 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na každou část veřejné zakázky, přičemž celkem se jedná až o 13 strojů. V rámci každé části VZ zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění je také zprovoznění strojů a jejich agregace s požadovanými nástavbami a pracovními adaptéry, dále proškolení uživatelů strojů na jejich obsluhu a provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty. Samotné plnění na základě RD bude řešeno výzvou bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ. Stroje budou využívány v oblasti zemědělství a lesnictví, případně v komunální oblasti a to v závislosti na využitých pracovních adaptérech.
 Z2020-021614 25. 6. 2020 5. 8. 2020 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Těžební činnosti harvestorovou technologií - IV. odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění těžebních prací harvestorovou technologií - kůrovcové těžby v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických úseků zadavatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace klestu. Zpracování klestu musí být provedeno do 3 měsíců od ukončení těžby.
 Z2020-021457 25. 6. 2020 neuvedena Město Milovice ROZVOJ SYSTÉMU ZELENĚ MĚSTA - MILOVICE Regenerace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021622 25. 6. 2020 5. 8. 2020 Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky Komplexní výroba dřeva na lokalitu OM 2020 - II. odhad.cena 1 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem části zakázky je provádění komplexních těžebních prací až na lokalitu "odvozní místo". Jedná se o těžbu a sortimentaci dříví dle požadavků zadavatele a o časové vícepráce k těžebním pracím (rozřezání nehroubí) a ostatní časové práce ručně (úklid klestu). Těžba je prováděna metodou surových kmenů v délkách násobků požadovaných sortimentů. Přiblížení je prováděno z lokality "pařez" na "vývozní místo" pomocí speciálního lesního kolového traktoru nebo univerzálního kolového traktoru. Následné přiblížení (vyvezení) z lokality "vývozní místo" na "odvozní místo" je prováděno pomocí vyvážecího traktoru a vyvážecí soupravy. Sortimentace je prováděna na lokalitě "vývozní místo". Agregátní, vlákninové a palivové dříví bude roztříděno a uloženo do měřitelných hrání o stejné výšce dle požadavků zadavatele. Součástí komplexní výroby na OM je i vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace...
 Z2020-021514 25. 6. 2020 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D3 Sečení ručně, sečení strojně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021517 25. 6. 2020 neuvedena Lesy města Brna, a.s. Vyhotovení LHP pro LHC "Lesy města Brna" období odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021640 24. 6. 2020 neuvedena ZEKO Dyjákovice, spol. s r.o. Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.
Dodávka pivotového zavlažovače 2 999 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pivotového zavlažovače o minimální délce 550 metrů. Bližší specifikace dodávky je uvedena v Cenové nabídce (položkovém rozpočtu) v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek
 Z2020-021359 23. 6. 2020 neuvedena Správa Krkonošského národního parku Ponechání dřevní hmoty - Obnova samořídících 756 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadavatel má v úmyslu realizovat odkornění ve vybraných porostech - lesních úsecích. Vzhledem k povaze projektu zadavatel předpokládá odkornění v každém roce, přičemž předpokládané množství vždy na dané části je uvedeno v zadávací dokumentaci.
 Z2020-021257 22. 6. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Obnova kriticky ohrožených větrolamů na Lesní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021227 20. 7. 2020 21. 7. 2020 Lesy hl. m. Prahy Dodávka balíkovacího lisu
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového balíkovacího lisu za traktor v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
 Z2020-021219 22. 6. 2020 21. 7. 2020 Lesy hl. m. Prahy Dodávka univerzálního malotraktoru s odhad.cena 1 239 669 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového nepoužitého univerzálního malotraktoru s příslušenstvím v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
 Z2020-021209 20. 7. 2020 neuvedena Obec Šakvice Realizace ÚSES 3, k.ú. Šakvice odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-020606 18. 6. 2020 neuvedena Obec Loukov Realizace LBK a LBC v k.ú. Loukov a Libosváry odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019586 25. 6. 2020 8. 7. 2020 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje NÁKUP 4 KS TRAKTOROVÝCH NOSIČŮ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů a zajištění zimní údržby pro potřeby SÚS JMK.
 Z2020-019119 20. 7. 2020 neuvedena Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o. Údržba veřejné zeleně odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-018684 1. 6. 2020 neuvedena Město Roudnice nad Labem Celoroční údržba veřejné zeleně ve městě Roudnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018700 8. 6. 2020 29. 6. 2020 Lesy hl. m. Prahy Dodávka vyvážecích vleků za traktor odhad.cena 3 471 074 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nových nepoužitých vyvážecích vleků za traktor v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), který tvoří přílohu č.1 zadávací dokumentace.
 Z2020-018274 29. 5. 2020 neuvedena Petra Zbořilová Technologie pro materiálové využití odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018439 29. 5. 2020 neuvedena Městská část Praha 15 „Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, cest v odhad.cena 26 325 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby úklidu a údržby komunikací a ploch na území Prahy 15, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené MČ Praha 15 a s tím spojené dodávky. .

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy