Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 11883 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012289 18. 4. 2019 neuvedena Město Blansko Podpora infrastruktury základních škol – dodávky II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012405 18. 4. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě pro VZP ČR odhad.cena 20 680 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-012287 18. 4. 2019 21. 5. 2019 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Změna technologie úpravy vody a dezinfekce TUV v areálu FNUSA odhad.cena 18 016 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je změna dezinfekce TUV v areálu zadavatele zahrnující výměnu technologie dezinfekce jako takové vč. dodání technologie nové a příslušného záručního servisu, dále pak doplňkové služby zajištující provoz technologie (čištění, kontroly apod.) a taktéž i dodávka samotné dezinfekční látky.
Z2019-012364 18. 4. 2019 20. 5. 2019 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Dynamický nákupní systém na nákup kancelářských židlí a sedacího nábytku 2019-2022 odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářských židlí a sedacího nábytku pro zadavatele a plnění s tím souvisejících závazků. Technické podmínky zadavatele jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS včetně obchodních a smluvních podmínek budou vymezen vždy v konkrétní výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Z2019-012482 17. 4. 2019 neuvedena Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace PROFIL NÁBYTEK, a. s.
Rekonstrukce administrativní budovy KSSLK Liberec - interiér 1 696 545  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky je dodání mobiliáře, vybavení a informačního a orientačního systému do interiéru nově zrekonstruovaných prostor budovy Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace. Především se jedná o následující skupiny dodávek: - stoly - židle - skříně - kontejnery - regály - kuchyňské linky - hygienické vybavení - informační a orientační systém Podrobně jsou jednotlivé položky vyspecifikovány v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 ZD.
Z2019-012174 15. 4. 2019 neuvedena Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín 1.PLASTCOMPANY, spol. s r. o.
Zřízení strojírensko-plastikářských dílen - DODÁVKA 2 2 149 264  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben specifikovaných v soupisu dodávek.
Z2019-012015 15. 4. 2019 13. 5. 2019 Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb Kompletní dodávka vnitřního vybavení domova seniorů odhad.cena 6 300 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Kompletní vybavení domova seniorů nábytkem, přístroji, elektronikou a pomůckami pro péči o klienta.
Z2019-012191 15. 4. 2019 17. 5. 2019 Ostravská univerzita Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů – Laboratoř aplikované informatiky odhad.cena 2 256 575  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se o následující položky: • 3D tiskárny • 3D skenery • 3D projektor • 3D kamery • PC pracovní stanice s monitorem • Termokamera • Software pro 3D modelování • Brýle pro virtuální realitu. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV "Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby výuky studentů", reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463.
Z2019-011996 18. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 8 Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-012199 15. 4. 2019 neuvedena Statutární město Most Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Talicha 1855/1 v Mostě odhad.cena 7 840 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce učeben základní školy včetně jejich vybavení nábytkem, stínící technikou a přístrojovým vybavením v souladu s jejich předmětovým zaměřením a vč. instalace metalických a optických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými aktivními prvky. Součástí plnění je i realizace nového výtahu.
Z2019-012047 15. 4. 2019 neuvedena Svazek měst a obcí regionu Pomalší Pomalší – kompostéry – 2. etapa, kontejnery na textil 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka • Kompostérů o objemu min. 1000 l v počtu 206 ks • Kompostérů o objemu min. 1500 l v počtu 232 ks • Kompostérů o objemu min. 2000 l v počtu 119 ks • Kontejnerů na textil o objemu min. 2000 l v počtu 15 ks
Z2019-011642 18. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky NÁKUP TONERŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011645 18. 4. 2019 neuvedena Město Tábor Noviny táborské radnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011526 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Liberec Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011622 12. 4. 2019 13. 5. 2019 Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace Drogerie a čisticí prostředky 2019
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-011648 12. 4. 2019 13. 5. 2019 Univerzita Karlova Právnická fakulta UK – PF Kotelna odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým objektem do prostoru boilerovny. S technologii navazující na topný systém budou provedeny úpravy na VZT, vodě, kanalizaci, měření, regulaci a elektru. Součástí plnění je provedení servisu a kontroly topné soustavy spočívající v doregulaci tzn. dokončení optimalizace výkonu plynové kotelny a konečného nastavení, a to po uplynutí 3měsíčního provozu kotelny od ukončení díla. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „UK-PF KOTELNA“, zpracované projektantem: Ing. Jiří Žoček – Projekty TZB, se sídlem...
Z2019-011727 18. 4. 2019 neuvedena Česká školní inspekce Tisk SA PIRLS 2016 a dotisk SA PISA a TIMSS 2015 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011704 12. 4. 2019 neuvedena Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice Vybavování základní školy, ZŠ a MŠ E. Destinové 46, České Budějovice v roce 2019 – grafický návrh odborné učebny chemie, dodávka a montáž této učebny včetně dalšího mobiliáře dle Soupisu dodávek odhad.cena 2 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení dalších prostor nové základní školy v souvislosti s nárůstem žáků 1. a 6. ročníků a dalších prostor souvisejících se vzděláváním na základě zpracovaného návrhu.
Z2019-011611 18. 4. 2019 neuvedena Český rozhlas VZ08/2019 - Tiskové a reprografické služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011519 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022 a poskytování cateringových služeb na území ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011284 11. 4. 2019 13. 5. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Dodávky obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ odhad.cena 8 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávky obálek pro územní organizační jednotky a ústředí zadavatele
Z2019-011468 11. 4. 2019 neuvedena Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade Rapid, akciová společnost
Progres Partners Advertising, s.r.o.
M.I.P. Group, a.s.
ARTEO CZ s.r.o.
MAEP, s.r.o.
Zajištění realizace expozic na akcích NOVUMM a NOVUMM KET v letech 2019-2020 - znovuvyhlášení 19 800 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V každé části veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s max. 8 (slovy: osmi) účastníky na zajištění realizace expozic pro zadavatele na zahraničních výstavách a veletrzích uvedených na Seznamu akcí NOVUMM a NOVUMM KET (příloha č. 4 zadávací dokumentace), na jejímž základě se bude pro každou zahraniční prezentaci vybírat nejvhodnější dodavatel v rámci minitendrů na NEN (Národní elektronický nástroj).
Z2019-011522 10. 4. 2019 neuvedena Město Rožnov pod Radhoštěm Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - nábytek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – nábytek.Předmětná veřejná zakázka byla rozdělena na tři samostatné části označené takto: část A (ZŠ 5. května), část B (ZŠ Pod Skalkou) a část C (ZŠ Videčská).
Z2019-011644 10. 4. 2019 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno-Černovice Mgr. František Vlasák
Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3 – dodávka nábytku II 1 771 273  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého nábytku pro odborné učebny ZŠ Brno, Řehořova 3. Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky“ a v příloze č. 5 „Příloha č. 5 Vizualizace“. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).
Z2019-011545 10. 4. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy Rámcová dohoda o dodávkách spotřebního gastromateriálu pro KaM VUT 2019 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky spotřebního gastromateriálu do vybraných provozních jednotek KaM VUT.
Z2019-011393 9. 4. 2019 neuvedena statutární město Plzeň VKUS-BUSTAN s.r.o.
Fyzická ostraha a recepční služba – zimní stadion Plzeň 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ostrahy a recepční služby na zimním stadionu v Plzni. Objekt zimního stadionu se nachází v Plzni, Štefánikovo nám. 2592/3. Ochrana majetku je zajišťována ostrahou, režimovými opatřeními, kamerovým systémem, elektronickou požární signalizací (dále jen „EPS“) a kombinací předešlého. Objekt se skládá ze dvou hal. Strojovna je umístěna v hale I. zimního stadionu vedle ledové plochy. V přízemí haly I. se nachází šatny, tiskové středisko, vrátnice, ledová plocha, rehabilitace, v prvním patře kanceláře, restaurace, ve druhém patře prostory VIP. V přízemí haly II. se nachází šatny a technické zázemí, ledová plocha. Poskytovatel služeb zabezpečí ostrahu objektu haly I. i II.
Z2019-011389 9. 4. 2019 neuvedena Technická univerzita v Liberci FAEE, s.r.o.
001_Ve_Fyzická ostraha objektů a obsluha pultu centrální ochrany 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je fyzická ostraha objektů Technické univerzity v Liberci (dále TUL) a obsluha pultu centrální ochrany (dále PCO)
Z2019-011201 8. 4. 2019 neuvedena E-ACCELERATOR z.ú. Vnitřní vybavení - PIAC 5 - PowerHUB odhad.cena 4 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení a zařízení pro podnikatelský inkubátor PIAC 5 - PowerHUB. Jedná se především o nábytek a další zařízení nezbytné pro provozu tohoto inkubátoru. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem Zadávací dokumentace a příloh Kupní smlouvy.
Z2019-011082 8. 4. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky agentura Motiv P s.r.o.
Vzdělávací program zaměstnanců ZP MV ČR v oblasti „soft skills a hard skills" 5 529 300  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je realizovat služby od dodavatele, který zajistí komplexní vzdělávání zaměstnanců ZP MV ČR na všech úrovních v oblasti soft skills, hard skills, manažerských dovedností a dalších odborných znalostí.
Z2019-004375 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo financí Dodávka kancelářského sedacího nábytku pro resort MF odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011237 8. 4. 2019 neuvedena Slezská univerzita v Opavě EveryDent, s.r.o.
Modely pro praktickou výuku a demonstrační pomůcky pro program Dentální hygiena 2 915 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak kupní smlouvou, která je přílohou zadávací dokumentace č. 1. a soupisem dodávek, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace modelů pro praktickou výuku a demonstračních pomůcek pro program Dentální hygiena. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě samostatné části, a to: Část 1: Modely a drobné nástroje pro dentální hygienu Část 2: Přístrojové vybavení.
Z2019-011115 8. 4. 2019 neuvedena ČEZ Prodej, a.s. Mimosoudní vymáhání pohledávek
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody, jejímž předmětem je zajištění služby mimosoudního vymáhání pohledávek po splatnosti z titulu smluv za dodané komodity a poskytované služby za koncovými zákazníky Zadavatele a to na účet Zadavatele.
Z2019-011055 18. 4. 2019 neuvedena Statutární město Hradec Králové Interiérové řešení výstavních expozic ve 2NP a 3NP Muzea východních Čech v Hradci Králové odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-011159 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí GRAFEX-AGENCY s.r.o.
Grafické zpracování publikací, korektura a tisk II. 343 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010625 18. 4. 2019 neuvedena Česká pošta, s.p. Předtištěný archový papír odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-010104 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy ÚJOP - Revitalizace interiérů ubytovacích zařízení ÚJOP UK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010738 5. 4. 2019 10. 5. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Služba Service Pack serverů Lenovo odhad.cena 3 880 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení poskytování služby „Service Pack" ke 108 serverům Lenovo
Z2019-010649 18. 4. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj OSTRAHA BUDOV MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A S.P.O. CZECHTOURISM odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-010746 4. 4. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. BÜROPROFI s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávku kancelářských potřeb 2 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky kancelářských potřeb.
Z2019-010512 4. 4. 2019 6. 5. 2019 VISC s.r.o. Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0 - - Mobilní učebna odhad.cena 8 280 428  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: kompletní dodávka mobilní učebny zahrnující tahač, návěs, vnitřní vybavení vč. vestavěného nábytku specifikovaná v Soupisu dodávek a Technické příloze.
Z2019-010745 4. 4. 2019 neuvedena Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje Drašnar Aleš
LOTECH DESIGN s. r. o.
Sokolovský poklad – sklep zámku – odkrytí základů tvrze – nábytek, vitríny a figuríny 1 645 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení výstavních prostor ve sklepě sokolovského zámku - bezpečnostních a výstavních vitrín, nábytku a figurín.
Z2019-010634 4. 4. 2019 6. 5. 2019 město Černošice Vybavení interiéru přístavby ZŠ Černošice odhad.cena 4 880 265  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka typového a atypického nábytku do učeben nové přístavby ZŠ Černošice (4 kmenové učebny, odborná učebna dílen, sborovna, kabinet, sociální zázemí, hala) a poskytnutí souvisejících služeb (doprava a montáž).
Z2019-010524 4. 4. 2019 7. 5. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Výroba a montáž nábytku II/2019 odhad.cena 570 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku dle specifikace jednotlivých položek nábytku, která je uvedena v příloze zadávací dokumentace.
Z2019-010650 3. 4. 2019 neuvedena Městská část Praha 5 Artspect, a.s.
Dodání kancelářského nábytku pro úřední budovy ÚMČ Praha 5 1 866 090  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadávací řízení bylo realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je vybavení prostor administrativních budov Úřadu městské části Praha 5 novým nábytkem. Částečně tak dojde k obměně zastaralého, nefunkčního nábytku, který již neplní požadavky kladená např. na ochranu osobních údajů (uzamykání skříní).
Z2019-010521 3. 4. 2019 neuvedena Český metrologický institut Dodávka tiskovin pro ČMI v období 2019-2023 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2019-010788 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ALTER, s.r.o.
Dodávka odpadkových košů do budovy CBEO v DNS – 2019/0038 4 130  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-010460 2. 4. 2019 neuvedena Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace „SPŠ Emila Kolbena Rakovník – Vybavení školy“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení školy pro výuku studentů v jednotlivých oborech a výuku jazyků. V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 8 samostatných části, a to následujících: A. Hardwarové vybavení; B. Softwarové vybavení pro přírodní vědy a grafiku; C. Technické vybavení jazykové laboratoře; D. Vybavení laboratoře elektrických měření; E. Dovybavení laboratoře automatizace; F. Dovybavení laboratoře elektroniky; G. Softwarové vybavení pro výuku angličtiny a němčiny; H. Softwarové vybavení pro laboratoř elektroniky. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2019-010397 2. 4. 2019 neuvedena Úřad práce České republiky HENIG - security servis, s.r.o.
LB - ÚP ČR – Česká Lípa – fyzická ostraha pracovišť 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vnitřní bezpečnosti pracovišť zadavatele, fyzická ostraha a ochrana zaměstnanců a majetku Úřadu práce České republiky (dále již „ÚP ČR“) pracovníkem poskytovatele služeb jako pochůzková služba. Provádění prevence vzniku mimořádných událostí a případná asistence při jejich řešení. Fyzická ostraha bude vykonávána jedním pracovníkem ostrahy na jednom pracovišti ÚP ČR, uvnitř objektu. Místy výkonu poskytované služby jsou tato pracoviště na okrese Česká Lípa: Kontaktní pracoviště Česká Lípa, Děčínská 389, Kontaktní pracoviště Nový Bor, B. Egermanna 262; Kontaktní pracoviště Mimoň, Nádražní 9 a Detašované pracoviště Doksy, Komenského 48.
Z2019-010505 2. 4. 2019 neuvedena Obec Sokoleč Dřevozpracující výrobní družstvo
NOVOSTAVBA MŠ SOKOLEČ – DODÁVKA INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ 3 395 475  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení novostavby MŠ Sokoleč. Jedná se zejména o dodávku vnitřního vybavení tříd, šaten, ředitelny, provozních prostor, umývárny a gastro vybavení.
Z2019-010287 18. 4. 2019 neuvedena Město Uherské Hradiště Modernizace učeben klíčových kompetencí základních škol města Uherské Hradiště – vybavení učeben: - ZŠ a MŠ Jarošov, - ZŠ T.G. Masaryka Uh. Hradiště – Mařatice, - ZŠ a MŠ Větrná 1063 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení