Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 11694 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-005360 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí Dodávka poukázek na stravování pro zaměstnance MPSV odhad.cena 3 935 520  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení a poskytnutí poukázek na stravování, na které lze čerpat stravovací služby ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stravenky” nebo „poukázky na stravování“). Hodnota stravenky: 100 Kč Forma stravenky: papírová verze stravenek Předmětem plnění je také - rozbalíčkování do personalizovaných obálek - doprava na pracoviště MPSV
Z2019-005332 14. 2. 2019 15. 3. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Průběžné dodávky – poskytování a zajištění tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím VFN odhad.cena 8 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení • Předmětem této veřejné zakázky je průběžná dodávka tiskových služeb a služeb spojených s tiskovým prostředím zadavatele (dále jen „tiskové služby“ nebo „systém“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, a to při splnění níže uvedených požadavků a technické specifikace a parametrů SLA uvedených v příloze č. 2 a 3 těchto zadávacích podmínek.
Z2019-005404 14. 2. 2019 28. 3. 2019 Dopravní podnik města Brna, a.s. Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Brně odhad.cena 82 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení kompletního díla v souladu se specifikací požadavků zadavatele stanovených v Technické dokumentaci, která je součástí Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Závazný návrh smlouvy a uvedení do provozu. Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodávce a montáži odbavovacího systému městské hromadné dopravy v Brně, včetně všech montážních prací, testů, revizí a funkčních zkoušek, jakož i dokumentů dodavatele, včetně všech počítačových programů a dalšího software a s tím spojených licencí, jež má být dodán za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a v souladu s právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN).
Z2019-005383 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Prezentace ESI fondů na regionálních hudebních festivalech 2019 odhad.cena 1 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je organizační zajištění prezentace přínosů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na osmi vybraných hudebních festivalech v České republice v roce 2019.
Z2019-005177 14. 2. 2019 14. 3. 2019 Pardubický kraj Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku odhad.cena 5 045 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach.
Z2019-005212 14. 2. 2019 14. 3. 2019 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ostraha Všeobecné fakultní nemocnice v Praze odhad.cena 60 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je ostraha a ochrana areálů a zajištění bezpečnosti a majetku zaměstnanců, pacientů a návštěvníků Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (dále jen „VFN“), a to v předpokládaném množství uvedeném v příloze této zadávací dokumentace – položkový ceník a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Z2019-005136 14. 2. 2019 18. 3. 2019 Česká pošta, s.p. Počítačky bankovek odhad.cena 9 250 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek počítaček bankovek dle technické specifikace včetně záručního servisu a pravidelných prohlídek strojů po dobu záruky. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Zadavatel umožňuje ucházet se o jednu, více nebo všechny části VZ.
Z2019-005284 13. 2. 2019 neuvedena Správa Pražského hradu Design By Hy, s.r.o.
Výroba, instalace a deinstalace výstavního fundu a instalace a deinstalace výstavních exponátů do výstavy Slovinský impresionismus (1870-1930) 2 872 465  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele dílo spočívající ve výrobě, instalaci a deinstalaci výstavního fundu a instalaci a deinstalaci výstavních exponátů, to vše v souvislosti s výstavou „Slovinský impresionismus (1870-1930)“, která se bude v prostoru Jízdárny v rámci areálu Pražského hradu konat v období od 17. 5. 2019 do 16. 9. 2019, přičemž vernisáž se uskuteční dne 16. 5. 2019. Součástí zhotovení výstavního fundu je povinnost dodavatele vytvořit dílenskou dokumentaci a provést vzorkování. Součástí předmětu této veřejné zakázky je také v případě potřeby nutný servis během výstavy.
Z2019-005087 12. 2. 2019 neuvedena Karlovarský kraj KANONA a.s.
audysro
Transformace PATA Hazlov – dodávka nábytku a zdravotnického vybavení 1 847 564  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nábytku a zdravotnického vybavení do nově vystavěných objektů v Hazlově, ve Skalné a v Aši v rámci Transformace Domova pro osoby se zdravotním postižením „PATA“ v Hazlově, p. o. Jedná se o dodávky nábytku do pokojů, obývacích prostor, chodeb, koupelen a zázemí pro personál. Součástí dodávky jsou především lůžka, antidekubitní matrace, noční stolky, psací stoly, šatní skříně, židle, stoly, křesla k psacím stolům (pracovní – kancelářská), sedací soupravy, komody a věšákové stěny. Ze zdravotnického vybavení se jedná o elektricky polohovatelná lůžka, antidekubitní matrace, sprchová lůžka, nemocniční noční stolky a vakové elektrické zvedáky. Veškeré vybavení bude provedeno v moderním současném designu, typickém pro běžnou moderní domácnost. Dodávkou veškerého vybavení v rámci této veřejné zakázky je myšlena dodávka...
Z2019-005052 11. 2. 2019 15. 3. 2019 VISC s.r.o. Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0 - - Mobilní učebna odhad.cena 8 280 428  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je: kompletní dodávka mobilní učebny zahrnující tahač, návěs, vnitřní vybavení vč. vestavěného nábytku specifikovaná v Soupisu dodávek a Technické příloze.
Z2019-005012 11. 2. 2019 14. 3. 2019 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Dodávka plastových průkazů pro pojištěnce ČPZP 2019-2023 odhad.cena 9 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka plastových průkazů (dále i karty nebo průkazy) pro pojištěnce České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) vč. souvisejících služeb: výroba plastového průkazu (polotovaru), personalizace plastového průkazu, výroba průvodních dopisů a obálek, distribuce plastových průkazů.
Z2019-004782 11. 2. 2019 12. 3. 2019 ČR - Český úřad zeměměřický a katastrální Upgrade databázových serverů odhad.cena 40 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel požaduje zajištění technologického upgrade stávajících DB serverů IBM a poskytnutí 60 měsíční podpory na tyto upgradované servery. Podrobnosti viz ZD.
Z2019-004811 11. 2. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Polypress s.r.o.
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2019/0011 27 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Fakultu strojního inženýrství UJEP.
Z2019-005022 11. 2. 2019 neuvedena Český statistický úřad MYPA design spol. s r.o.
Nákup nábytku pro SLDB 3 117 905  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nábytku pro ústředí, krajské správy ČSÚ a dislokovaná pracoviště ČSÚ
Z2019-004798 11. 2. 2019 neuvedena Statutární město Most Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici V. Talicha 1855/1 v Mostě odhad.cena 7 165 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce učeben základní školy včetně jejich vybavení nábytkem, stínící technikou a přístrojovým vybavením v souladu s jejich předmětovým zaměřením a vč. instalace metalických a optických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými aktivními prvky. Součástí plnění je i realizace nového výtahu.
Z2019-004777 14. 2. 2019 neuvedena SPŠ chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004738 13. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Úřad vlády České republiky Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004574 14. 2. 2019 neuvedena Město Doksy Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004690 7. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Plzeň PILSKLIMA s.r.o.
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň – 1. etapa 1 362 953  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň – viz Příloha č. 1 ZD – Specifikace klimatizací a seznam míst plnění. Zadavatel požaduje provádění dodávek a montáží klimatizačních jednotek v souladu s dodavatelem zpracovaným a v nabídce předloženým harmonogramem prací.
Z2019-004626 7. 2. 2019 11. 3. 2019 Česká republika - Úřad práce ČR JMK - Strážní služba pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Brně - Kontaktní pracoviště Břeclav odhad.cena 485 376  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění strážní služby spočívající ve výkonu ostrahy a ochrany osob a majetku v objektu Úřadu práce ČR, Kontaktního pracoviště Břeclav. V objektu je provozována činnost úřadu práce (nepojistné sociální dávky atd.).
Z2019-004587 7. 2. 2019 11. 3. 2019 Olomoucký kraj „Centrální nákup originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení s požadavkem na poskytování náhradního plnění 2019 – 2020“ odhad.cena 5 974 609  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení (dále také „spotřební materiál“ nebo „zboží“). Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.
Z2019-004375 6. 2. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí Dodávka kancelářského sedacího nábytku pro resort MF
Předběžné oznámení Předmětem VZ je dodávka kancelářského sedacího nábytku pro resort MF po dobu 48 měsíců.
Z2019-004584 6. 2. 2019 neuvedena Město Valašské Meziříčí EFIOS spol. s r.o.
Komunitní centrum ve Valašském Meziříčí – vnitřní vybavení 3 987 780  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení nově vybudovaného komunitního centra dle technické specifikace uvedené v Projektové dokumentaci – Komunitní centrum – interiér a v rozsahu soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace – Komunitní centrum – interiér a soupis dodávek a služeb s výkazem výměr jsou přílohami zadávací dokumentace. Jedná se o typové vybavení interiéru a atypické výrobky realizované dle výkresové části dokumentace.
Z2019-004360 5. 2. 2019 18. 3. 2019 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Bezpečnostní služby pro ČMZRB odhad.cena 24 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování bezpečnostních služeb pro zadavatele v rozsahu: fyzická ostraha objektů (beze zbraně), monitorovací služby, služby mobilní hlídky, asistenční služby při otevírání a zavírání budov a výjezdy zásahových jednotek.
Z2016-006955 13. 2. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Pody print s.r.o.
DATECO, s.r.o.
Tonery a náplně 01-2019 57 620  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004467 5. 2. 2019 neuvedena LOM PRAHA s.p. SPEED PRESS Plus a.s.
TARGO PROMOTION PRAHA spol. s r.o.
Danielson s.r.o.
Jaroslav Horr Sklotex
Propagační předměty pro LOM PRAHA s.p. 2 220 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů - reklamní předměty, trička, broušené sklo.
Z2019-004376 5. 2. 2019 12. 3. 2019 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Modernizace odborných a jazykových učeben, zlepšení podmínek pro výuku v areálu praktické přípravy a nákup traktoru pro výuku autoškoly na VOŠ a SZeŠ Benešov (opakování) odhad.cena 2 462 217  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a zajištění konektivity a dodávka zahradnického vybavení do areálu školy. Bližší specifikace vyplývá z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) samostatné části: 1) Zajištění konektivity v areálu VOŠ a SZeŠ Benešov 2) Dodávka zahradnického vybavení do areálu školy včetně výukové zahrady Veřejná zakázka je členěná na dvě (2) části v souladu s § 35 zákona. Účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku pro jakoukoli část této veřejné zakázky nebo na obě části veřejné zakázky.
Z2019-003955 4. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Knowlimits s.r.o.
Grafické zpracování a tisk letáku - 14 variant 48 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v produkci a distribuci letáků včetně grafických návrhů, realizované v rámci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů“, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233 a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy - Smlouva.
Z2019-004090 4. 2. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem B-Credit s.r.o.
Dodávka 40 polohovatelných kancelářských židlí pro Valeo FSE v DNS - 2019/0004 152 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 40 kusů polohovatelných kancelářských židlí, vč. montáže, pro Fakultu sociálně ekonomickou pro projekt Valeo – anotační středisko UJEP.
Z2019-004329 6. 2. 2019 neuvedena Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ARAGON ELL, s.r.o.
KOVO, výrobní družstvo
Přístavba základní školy, ul. Jungmannova, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav- vybavení interiérů 3 229 113  Kč
Oprava národního formuláře Brandýs nad Labem
Z2019-003740 1. 2. 2019 1. 3. 2019 Fakultní nemocnice Brno Xerografický papír II odhad.cena 2 536 193  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno pro dobu 2 let.
Z2019-003763 14. 2. 2019 neuvedena Město Staré Město Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben - interier odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-004176 1. 2. 2019 neuvedena Městská knihovna v Praze AB plus CZ s.r.o.
Dodávka kancelářských potřeb pro MKP 110 843  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb pro MKP.
Z2019-004066 1. 2. 2019 4. 3. 2019 Městys Čechtice Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka vybavení odhad.cena 2 697 335  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka a montáž nábytku, vybavení a pomůcek pro učebnu přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebnu digitálních technologií, učebnu chemie, učebnu dílen, kabinet učebny přírodních věd s vytápěným skleníkem, kabinet multifunkční učebny digitálních technologií, kabinet chemie, serverovnu, chodby, WC, šatny, včetně kompenzačních pomůcek (dále jen „zboží“) a poskytnutí dalších služeb specifikovaných kupní smlouvou.
Z2019-003685 31. 1. 2019 1. 3. 2019 Česká pošta, s.p. Velká bankovní technika na mince odhad.cena 13 875 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka ruličkovaček mincí a spotřebního materiálu pro ruličkovačky mincí včetně záručního servisu a pravidelných prohlídek strojů po dobu záruky.
Z2019-003690 31. 1. 2019 1. 3. 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E" Část 2 Elektrospotřebiče odhad.cena 1 031 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrospotřebičů (televize, volně stojící lednice, chladničky a pračky, chladící vitrína, kávovary a projektory včetně projekčních pláten) do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“ Krajské nemocnice Liberec, a.s. Podrobně z hlediska množství i technických požadavků zadavatele na jednotlivé spotřebiče je dodávka specifikována v příloze č. 3a (Souhrnný seznam elektro pro budovu „I“) a v příloze č. 3b (Souhrnný seznam elektro pro budovu „E“) zadávacích podmínek.
Z2019-003592 31. 1. 2019 neuvedena Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova ZRUŠENO - ÚJOP - DNS pro drogistické zboží 2018-2020, středisko Poděbrady
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V průběhu zadávacího řízení se vyskytl důvod hodný zvláštního zřetele, pro který nelze po zadavateli vyžadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Z2019-003928 31. 1. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, SÚZ PROFIS one Group s.r.o.
OBS Praha s.r.o.
Bezpečnostní služby na Masarykově koleji ČVUT v Praze 3 402 720  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění bezpečnostních služeb na Masarykově koleji ČVUT v Praze.
Z2019-003883 31. 1. 2019 neuvedena REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace C. T. PARTNER, s.r.o.
Rámcová dohoda o dodávkách a opravách nábytku RÚ 2 726 380  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky, zadávané na základě rámcové dohody, budou dodávky kancelářského nábytku, kancelářských židlí a opravy a údržby nábytku
Z2019-003546 30. 1. 2019 neuvedena Ostravská univerzita ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
Dodávky hygienických a čistících prostředků pro Ostravskou univerzitu 372 763  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky čistících prostředků, čpavkových a žíravých čistících prostředků, osvěžovačů vzduchu, čistících past a prášků, toaletního papíru, papírových kapesníků, papírových ručních utěrek, papírových ubrousků apod. (dále jen „hygienické a čistící prostředky“) pro Ostravskou univerzitu po dobu 36 měsíců.
Z2019-003658 30. 1. 2019 neuvedena Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové KXN CZ, s.r.o.
Dodávka nábytku jako součást projektu „Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ“ 1 876 190  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do odborných učeben a kabinetů nového objektu přístavby k 1. stupni ZŠ Svobodná Písek podle projektové dokumentace umístění nábytku zpracované KASÍK-PROJKA, s.r.o. J. Mukařovského 2301, 397 01 Písek. IČO: 28082664, technického zadání (technické dokumentace) a výkazu výměr zpracovaného firmou ARAPANEA s.r.o.
Z2019-003336 30. 1. 2019 neuvedena Ostravská univerzita FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
Dodávky cartridgí a tonerů pro Ostravskou univerzitu 1 110 649  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky cartridgí a tonerů pro Ostravskou univerzitu po dobu 36 měsíců.
Z2019-003433 30. 1. 2019 neuvedena Ostravská univerzita OPTYS, spol. s r.o.
ASTRON studio CZ, a.s.
Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby pro Ostravskou univerzitu v Ostravě 171 449  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému je poskytnutí standardních tiskařských služeb pro jednotlivé fakulty a pracoviště Ostravské univerzity.
Z2019-003516 29. 1. 2019 neuvedena FOTO ZOUL s.r.o. Livox spol. s.r.o.
Šicí technika Brother s.r.o.
Nákup technologie pro zpracování a tisk fotografií 1 099 770  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového technologického zařízení a softwaru zajišťující zpracování fotografií a vytvoření online fotosběrny, které se dnes používají na fotozpracování, výrobu fotoknih, fotodárků a dalších produktů jako např. potisk textilu. Nákup moderního minilabu a kopírovacích strojů určených k vyhotovování fotografií, fotoknih, fotokalendářů a dalších fotoproduktů z podkladů donesených zákazníky.
Z2019-003324 29. 1. 2019 neuvedena Ostravská univerzita FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
Dodávky kancelářských potřeb pro Ostravskou univerzitu 970 816  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářského papíru (xerografický, speciální, barevný), poznámkových bloků a bločků, diářů, samolepících bločků, záložek, etiket, fólií a pásek, dopisních obálek, datových médií (CD, DVD), alkalických baterií, pořadačů, archivačních krabic a boxů, rozlišovačů, prospektových a zakládacích obalů, pouzder na dokumenty, spisových desek, rychlovazačů, psacích potřeb, pravítek, korekčních strojků, lepících tyčinek, děrovaček, sešívaček (včetně drátků), rozešívačů, kancelářských sponek, klipů apod. (dále jen „kancelářské potřeby“) pro Ostravskou univerzitu po dobu 36 měsíců.
Z2019-003297 28. 1. 2019 neuvedena Městys Nový Hrádek KXN CZ, s.r.o.
Zkvalitnění zázemí pro výuku klíčových kompetencí - ZŠ Nový Hrádek 2 585 770  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávku nábytku na míru dle stanovených parametrů včetně požadovaných přípojek (stolů, židlí, skříní, tabulí, regálů apod.), elektroniky a spotřebičů (do tří odborných učeben) a dále o nákup výukových pomůcek, které zvýší atraktivnost předmětů přírodních věd a budou doplňovat komplexnost vybavení učebny fyziky a chemie v 2. NP ZŠ Nový Hrádek. Předmětem zakázky je dodávka vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Konkrétně se jedná o následující klíčové kompetence: • přírodní vědy (učebna fyziky a chemie); • technické a řemeslné obory (učebnu dílen a učebnu tzv. cvičné kuchyňky)
Z2019-003111 28. 1. 2019 5. 3. 2019 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Ostraha Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje odhad.cena 13 665 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění strážní a ochranné služby ONMB
Z2019-002917 28. 1. 2019 5. 3. 2019 Moravská zemská knihovna v Brně Dodávka pultu prezenčních výpújček a regálů odhad.cena 2 783 425  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení výroba a montáž pultu prezenčních výpůjček a regálů
Z2019-003160 28. 1. 2019 26. 2. 2019 Česká národní banka Adjustace příležitostných oběžných 20 Kč mincí vzorů 2018-2019 v běžné kvalitě do sad
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je adjustace příležitostných oběžných mincí nominální hodnoty 20 Kč vzorů 2018 I - III a 2019 I - III v běžné kvalitě do sad. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Z2019-002762 25. 1. 2019 25. 2. 2019 Město Hustopeče Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče - výukové pomůcky odhad.cena 1 256 395  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro ZŠ Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče blíže specifikovaného zadávací dokumentací.