Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 12296 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-028252 16. 8. 2019 16. 9. 2019 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – ICT vybavení odhad.cena 4 589 840  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a souvisejících služeb a dodávek do učeben školy a domova mládeže Střední odborné školy a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 dle uvedené specifikace.
Z2019-028595 16. 8. 2019 26. 9. 2019 Povodí Vltavy, státní podnik Bezpečnostní služby – Provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku v budovách sídla zadavatele na adrese Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 odhad.cena 13 500 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku.
Z2019-028673 16. 8. 2019 neuvedena Městská část Praha 17 Jiří Kotmel
Návrh nové grafické podoby časopisu Řepská 17 a předtisková příprava jednotlivých vydání 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předtisková úprava, grafické zpracování, finální úprava fotografií, zalomení textu, jazyková korektura a tisk časopisu, vč. dopravy do sídla zadavatele.
Z2019-028073 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Brno JMK elektro, s.r.o.
FLAME SYSTEM s.r.o.
ZŠ Gajdošova - vnitřní vybavení učeben 2 732 730  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky „ZŠ Gajdošova - vnitřní vybavení učeben“ je dodávka vnitřního vybavení do prostor učeben, kabinetu a chodby v nově budovaných prostorách ZŠ. Součástí dodávky je také doprava dodávaného zboží a jeho instalace v místě.
Z2019-028022 15. 8. 2019 neuvedena Kraj Vysočina Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky standardních kancelářských potřeb.
Z2019-028116 15. 8. 2019 12. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo dopravy Nákup multifunkčních tiskových zařízení včetně systému zabezpečeného tisku a servisních služeb pro Ministerstvo dopravy odhad.cena 10 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 43 chodbových multifunkčních zařízení, 1 produkčního zařízení, systému zabezpečeného tisku, dodávku originálních nerepasovaných spotřebních materiálů schválených výrobcem zařízení, včetně jejich ekologické likvidace a poskytnutí servisních služeb na dobu 6 let pro zadavatele. Pokud v průběhu trvání účinnosti smlouvy na plnění této veřejné zakázky vyvstane potřeba vyššího počtu chodbových multifunkčních zařízení, než která je vymezena v ustanovení 3.1 zadávací dokumentace, vyhrazuje si zadavatel možnost navýšení počtu chodbových multifunkčních zařízení, a to maximálně o tři (3) kusy chodbových multifunkčních zařízení, a s tím souvisejících služeb.
Z2019-028281 14. 8. 2019 neuvedena Město Otrokovice KDZ, spol. s r. o.
Revitalizace prostor školy za účelem zkvalitnění klíčových kompetencí v ZŠ Trávníky – VYBAVENÍ 1 395 477  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben a kabinetů v základních školách.
Z2019-028258 14. 8. 2019 neuvedena Zlínský kraj VKUS-BUSTAN s.r.o.
BÜROPROFI s.r.o.
Dodávky kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím zřízených a založených organizací 3 484 850  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“ či „VZ“) je zajištění dodávek vybraných druhů kancelářského papíru pro Zlínský kraj a jím zřízené a založené organizace na základě průběžných individuálních objednávek těchto subjektů a dle jejich aktuálních potřeb, a to za podmínek dále stanovených a stanovených v obchodních podmínkách.
Z2019-028276 14. 8. 2019 neuvedena Město Otrokovice KDZ, spol. s r. o.
Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na sociální inkluzi v ZŠ TGM - VYBAVENÍ 1 658 820  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben a kabinetů v základních školách.
Z2019-028256 14. 8. 2019 neuvedena Město Otrokovice POZIMOS, a. s.
Přírodovědné vzdělávání bez hranic na otrokovických ZŠ - VYBAVENÍ 285 019  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben a kabinetů v základních školách.
Z2019-028247 14. 8. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. Český nábytek a.s.
Výběrové řízení na dodavatele nábytku II. 704 382  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka kancelářského nábytku specifikovaného v příl. č. 3 ZD Technická specifikace. Dodávka zahrnuje dopravu k dodavateli a následnou montáž.
Z2019-028268 14. 8. 2019 neuvedena Město Otrokovice KDZ, spol. s r. o.
Modernizace odborných učeben na ZŠ T.G.M. – VYBAVENÍ 1 469 411  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka vybavení odborných učeben a kabinetů v základních školách.
Z2019-028098 13. 8. 2019 neuvedena měto Neratovice FLAME Systém s.r.o.
Vybavení učeben do ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice 4 375 500  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem projektu jsou bezbariérově přístupné modernizované odborné učebny s vazbou na rozvoj kompetencí v oblasti cizích jazyků (1x učebna cizích jazyků), přírodních věd (1x učebna přírodopisu, 1x učebna fyziky, 1x učebna chemie) a rozvoje práce s digitálními technologiemi (1x učebna digitálních technologií), které podpoří lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
Z2019-028148 13. 8. 2019 neuvedena Město Telč INTERDEKOR HP s.r.o.
Centrum odborné výuky ZŠ Hradecká (vybavení nábytek) 2 099 749  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do rekonstruovaných prostor ZŠ Hradecká v Telči. Jedná se o různý nábytek a vybavení – např. židle, policové regály, skříně, stoly, kuchyňské linky, chladničky, nástěnky, katedry, lavice, tabule, křesla apod.
Z2019-027711 12. 8. 2019 19. 9. 2019 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. DODÁVKA SERVERU S DISKOVÝM POLEM II odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodávka zařízení v podobě diskového pole se serverem a příslušenstvím, (ii) provedení komplexní instalace Zařízení a všech jeho komponentů včetně aktualizace mikrokódů pole a SAN/iSCSI zařízení zadavatele, definice RAID group a začlenění disků, napojení do SAN sítě – zónování SAN, testování průchodnosti a výkonnosti pole a testování redundance a dostupnosti datové vrstvy, zprovoznění a předvedení řádné funkčnosti Zařízení, (iii) provedení proškolení pracovníků zadavatele týkající se obsluhy, konfigurace a správy Zařízení a (iv) zajištění záručního servisu Zařízení a komplexní technologické podpory.
Z2019-027623 12. 8. 2019 11. 9. 2019 Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace Dodávka gastrotechnologie 2019 - část II. odhad.cena 504 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do školních provozoven
Z2019-027718 12. 8. 2019 neuvedena Statutární město Olomouc INTERDEKOR HP s.r.o.
ZŠ Gorkého - vznik odborných učeben pro polytechnické vzdělávání – dodávka nábytku 1 589 496  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění je dodání nábytku do nově zrekonstruovaných odborných učeben ZŠ Gorkého. Dodávka nábytku zahrnuje lavice, žídle a katedry, aj.
Z2019-027984 12. 8. 2019 10. 9. 2019 RBP, zdravotní pojišťovna Rámcová dohoda na tiskařské služby odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je poskytování tiskařských služeb, a to: - tisku tiskařských výrobků, zejména tiskopisů, které budou využívány jako provozní tiskopisy Objednatele nebo, které budou sloužit jako informační či reklamní materiály pro klienty Objednatele, dvou druhů stolních a jednoho druhu nástěnného vícestránkového kalendáře dle návrhu zadavatele apod., a to vše vč. dopravy do sídla zadavatele. Podrobný popis předmětu plnění a další parametry plnění jsou uvedeny v závazném vzoru návrhu rámcové dohody na plnění veřejné zakázky který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.
Z2019-027497 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Dodávka dílenského vybavení a nábytku odhad.cena 1 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka dílenského vybavení a nábytku.
Z2019-027552 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Česká republika - Státní pozemkový úřad Dodávka originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení SPÚ odhad.cena 5 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací zařízení. Spotřební materiál pro tiskárny a kopírovací zařízení (zboží) je specifikovaný v Rámcové dohodě, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zpětný odběr, odvoz a ekologická likvidace použitých tiskových kazet pro tiskárny a kopírovací zařízení.
Z2019-027498 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Dodávka vybavení zámečnické dílny odhad.cena 557 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je pořízení tvářecích strojů (nůžek na dělení DPS, nůžek padacích na plech, elektrických ručních prostřihávacích nůžek, ruční ohýbačky plechu, pákových nůžek na DPS, ruční ohýbačky plechů a tabulových nůžek), pro produktivní tváření symetrických i nesymetrických dílů.
Z2019-027860 9. 8. 2019 neuvedena Dům dětí a mládeže Šternberk, příspěvková organizace KANONA a.s.
Mgr. Břetislav Baar
C SYSTEM CZ a.s.
REKONSTRUKCE UČEBEN DDM ŠTERNBERK – DODÁVKY II 3 089 725  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt řeší rekonstrukci učeben - jazykové, přírodovědné, modelářské, rukodělné činnosti a IT v Domě dětí a mládeže Šternberk. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení této budovy nábytkem, učebními pomůckami pro výuku a ICT technikou.
Z2019-027524 9. 8. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem SPEED PRESS Plus a.s.
Potisk a dodání propagačních předmětů pro PřF v DNS – 2019/0103 97 630  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodání propagačních předmětů pro Přírodovědeckou fakultu UJEP.
Z2019-027831 9. 8. 2019 neuvedena Zámeček Střelice, příspěvková organizace TOKA a.s.
Realizace interiérových úprav v budově A – Nový Pavilon – humanizace – vybavení interiéru 1 680 080  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nábytku pro Zámeček Střelice. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v technické specifikaci zpracované společností 2M atelier, Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 64331725 (dále jen „technická specifikace“) a v neoceněném soupisu dodávek a služeb (slepém rozpočtu). Technická specifikace je přílohou č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Technická specifikace“a soupis dodávek a služeb je přílohou č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 soupis dodávek a služeb“.
Z2019-027536 9. 8. 2019 9. 9. 2019 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Dodávky kancelářských potřeb odhad.cena 7 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek kancelářských potřeb na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem
Z2019-027591 8. 8. 2019 4. 9. 2019 ČESKÝ ROZHLAS VZ17/2019 - Nábytek pro Český rozhlas odhad.cena 5 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského, sedacího a specifického nábytku, včetně jeho montáže (sestavení, dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.
Z2019-027523 7. 8. 2019 neuvedena Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
LOSAN s.r.o.
Dodávka vybavení do učeben a kabinetů ul. Cihlářská, Chomutov 2 435 917  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení nábytku a výpočetní techniky do nově vybudovaných učeben ul. Cihlářská 4153, Chomutov včetně dopravy dle pokynů zadavatele.
Z2019-026721 8. 8. 2019 2. 9. 2019 Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů odhad.cena 5 400 000  Kč
Oprava Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se čtyřmi účastníky, ve které jsou vymezeny podmínky, na základě nichž budou mezi zadavatelem a účastníkem uzavírány konkrétní smlouvy o dílo na tisk jednotlivých publikací či neperiodických tiskovin vydaných zadavatelem pro celou dobu trvání rámcové dohody.
Z2019-026754 5. 8. 2019 neuvedena Město Nejdek Cintl, s.r.o.
MODERNIZACE UČEBEN – ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p. o. – nábytek 1 754 471  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do učeben včetně odborných učeben. Specifikace a množství pořizovaných pomůcek je uvedena v příloze smlouvy, kterou je účastník povinen vyplnit. Dodávané zboží bude nové, nerepasované. Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Z2019-027062 5. 8. 2019 4. 9. 2019 Česká republika - Ministerstvo dopravy Dodávka reflexních promo prostředků pro komunikační aktivity BESIP "Vidíme se?" odhad.cena 15 289 256  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka reflexních propagačních předmětů včetně umístění (potisku) loga BESIP a loga kampaně „Vidíme se“. Cílem této veřejné zakázky je zajistit propagační předměty s vizuální identitou kampaně BESIP „Vidíme se“ 2 z kvalitního reflexního materiálu, které budou ze strany zadavatele využívány v rámci realizace preventivních osvětových aktivit pořádaných ve všech krajích České republiky s cílem podpořit snížení vysokého počtu obětí i těžce zraněných účastníků vážných dopravních nehod v České republice, k nimž dochází právě za snížené viditelnosti (svítání, soumrak, mlha, déšť), a to jak v případě chodců, tak i cyklistů.
Z2019-026748 5. 8. 2019 16. 9. 2019 Česká republika - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Služby recepce a ostrahy sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění VZ je poskytování služeb fyzické ostrahy a zajištění provozu recepce a s tím souvisejících činností specifikovaných ve Smlouvě v sídle zadavatele, a to v budově Úřadu na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně ( „budova A a B“), nacházející se na pozemcích p. č. 3621/1 a p. č. 3621/7, obec Brno, k. ú. Brno – město, a v budově "C" Úřadu na třídě Kpt. Jaroše 1969/7a v Brně nacházející se na pozemku p. č. 3622, obec Brno, k. ú. Černá Pole a na veřejném prostranství před a okolo uvedených budov. Přesný popis předmětu plnění VZ vyplývá ze Smlouvy.
Z2019-026885 5. 8. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o.
Potisk a dodání propagačních předmětů v DNS – 2019/0100 176 354  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je potisk a dodávka reklamních předmětů pro účely programu Erasmus.
Z2019-026707 5. 8. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávka výpočetní techniky
Pravidelné předběžné oznámení Předmětem zamýšlené rámcové dohody je úprava podmínek pro zadávání veřejných zakázek na dodávku výpočetní techniky po předpokládanou dobu 3 let.
Z2019-027002 5. 8. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Kancelářská technika a zařízení - nákup odhad.cena 11 578 512  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zboží, tj. kancelářské techniky a zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V průběhu plnění této veřejné zakázky je zadavatel oprávněn objednávat zboží v plné šíři sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 - Specifikace a ceny zboží. Podrobně v zadávací dokumentaci.
Z2019-026713 12. 8. 2019 6. 9. 2019 KORID LK, spol. s r.o. ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ IDOL - PAD sever odhad.cena 6 807 600  Kč
Oprava Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 70 ks odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu a zajištění 11 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. Předmětem plnění jsou rovně služby rozvoje SW odbavovacích zařízení a souvisejícího BackOffice.
Z2019-026909 15. 8. 2019 22. 8. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka nábytku pro Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. odhad.cena 620 000  Kč
Oprava Kompletní vybavení interiéru pracoviště Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nábytkem a dalším vybavením.
Z2019-026725 5. 8. 2019 2. 9. 2019 Královéhradecký kraj Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro odhad.cena 73 790  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí.
Z2019-027024 5. 8. 2019 neuvedena Střední odborné učiliště Uherský Brod Potrusil s.r.o.
SOU Uherský Brod – stavební úpravy domova mládeže - dodávka interiéru 2 873 167  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka a montáž interiéru do domova mládeže SOU Uherský Brod.
Z2019-027076 5. 8. 2019 neuvedena Město Lovosice MEVA-TRADE, s.r.o.
Kompostéry pro občany města Lovosice 2 246 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky „Kompostéry pro občany města Lovosice“ je dodávka zahradních kompostérů o různých objemech pro občany města Lovosice určených k domácímu kompostování. Dále byl pořízen štěpkovač ke zpracování především dřevní hmoty a nádoba na textilní materiály, kam budou moci občané bezplatně odkládat použitý oděv, který bude dál využíván.
Z2019-027147 5. 8. 2019 neuvedena Město Pyšely Filip Vosický
FLAME System s.r.o.
SANTAL, spol. s r.o.
AV MEDIA, a.s.
Vybavení odborných učeben ZŠ Pyšely 5 543 473  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka vybavení zadavatele, který tuto dodávku v souladu s ustanovením §101 zákona, odst. 1) dále dělí na části: A) Nábytek, B) Počítače a IT vybavení, C) Vybavení odborných učeben, D) Vybavení zeleň.
Z2019-026874 2. 8. 2019 neuvedena Česká republika - Generální finanční ředitelství Vysoká škola ekonomická v Praze
Zajištění studijního programu v rámci celoživotního vzdělávání v bakalářském studijním programu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace studijního programu v rámci programu celoživotního vzdělávání pro zaměstnance zadavatele.
Z2019-026538 2. 8. 2019 30. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na Organizování akcí pro IROP a navazujícího programu odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové (zejména technické, personální, organizační (včetně cateringu), logistické, propagační) zajištění akcí pro zadavatele (konferencí, workshopů, kulatých stolů, pracovních setkání a zasedání, outdoorových akcí apod.) a soutěží (internetových, vědomostních, outdoorových, sportovních, jednorázových i vícekolových, apod.) na území celé České republiky, jenž povedou k propagaci IROP a navazujících programů. Podrobněji uvedeno v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.
Z2019-026489 2. 8. 2019 30. 8. 2019 Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích NKP SZ Vimperk - Horní zámek (Winterberg) - Vybudování expozice muzea II. odhad.cena 4 062 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice ve 2. NP a 3. NP v současné době rekonstruovaného objektu Horního zámku Vimperk, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje - výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro a odborné nasvícení. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, v příloze č. 5 - Projektová dokumentace „Muzeum Vimperska – Expozice ve všech místnostech muzea“ a v příloze č. 6 – Výkaz výměr zadávací dokumentace.
Z2019-026570 2. 8. 2019 30. 8. 2019 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky HW a příslušenství odhad.cena 25 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ, jehož předmětem bude pořizování zboží - výpočetní a audio-video techniky – nákup hardware a příslušenství. Blíže viz ZD.
636093 8. 8. 2019 neuvedena Obvodní soud pro Prahu 8 Zakázky na dodávky, služby a stavební práce
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele Zakázky na dodávky, služby a stavební práce
Z2019-026572 2. 8. 2019 4. 9. 2019 CEJIZA, s.r.o. Dynamický nákupní systém na dodávky kancelářského papíru 2019- 2021 odhad.cena 12 809 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zaváděného DNS je pořízení kancelářského papíru. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v dodání kancelářského papíru.
Z2019-026423 1. 8. 2019 2. 9. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci UPOL - Dodávka zahraničních periodik na rok 2020 odhad.cena 4 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze. Požadovaná zahraniční periodika jsou uvedena v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.
Z2019-026511 1. 8. 2019 30. 8. 2019 Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Dynamický nákupní systém na "Zajištění tiskových, DTP a distribučních služeb pro propagaci IROP a navazujícího programu" odhad.cena 3 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin.
Z2019-026737 1. 8. 2019 neuvedena Obec Mokrá-Horákov Školab s.r.o.
V 00344A – vybavení učeben ZŠ Mokrá-Horákov – vybavení učeben – nové vyhlášení 2 774 427  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nábytku a dalších položek v rámci projektu „Vybavení učeben ZŠ Mokrá-Horákov“ v rozsahu stanoveném soupisem položek
Z2019-026407 1. 8. 2019 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i FORCORP GROUP spol. s r.o.
Ostraha a provoz recepce areálu BIOCEV ve Vestci_objednávka na základě uzavřené rámcové smlouvy 532 487  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Objednávka noční služby ostrahy a denní služby recepce v areálu BIOCEV ve Vestci, ulice Průmyslová 595, PSČ 252 42 na základě rámcové smlouvy uzavřené dne 14. 10. 2015. Jedná se o objednávku služeb na 2. čtvtletí 2019. Toto oznámení navazuje na VZ ev. č. 511279

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy