Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 11508 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-043020 11. 12. 2018 11. 1. 2019 Masarykova univerzita Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty Masarykovy univerzity 2019 odhad.cena 3 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standartní reklamní předměty Předmětem dodávek v této kategorii budou standartní reklamní předměty. Kategorie B: Reklamní textilie Předmětem dodávek v této kategorii budou standartní textilie. Kategorie C: Udržitelné reklamní předměty Předmětem dodávek v této kategorii budou reklamní předměty, u nichž bude kladen důraz na materiál a výrobní proces. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Z2018-043018 11. 12. 2018 neuvedena Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje Aurum Vet s.r.o.
„V 00203D Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy – dodávka laboratorního vybavení“ 1 492 706 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení v rámci projektu „Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti školy“ v rozsahu stanoveném v popisu předmětu plnění, který je přílohou č. 4 a v soupisu položek, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace. Registrační číslo projektu - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002767.
Z2018-042521 10. 12. 2018 10. 1. 2019 město Pacov Dodávka židlí do novostavby domu sociálních služeb v Pacově odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka židlí a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Z2018-042430 10. 12. 2018 10. 1. 2019 město Pacov Dodávka vestavného nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vestavného nábytku a elektrických spotřebičů a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Z2018-042649 10. 12. 2018 neuvedena Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální DIGIS, spol. s r.o.
POZÁRUČNÍ PODPORA SKENERŮ A0 3 477 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění 3 leté pozáruční podpory následujících skenerů: • 1 ks skeneru ProServ ScannTech 600i-fb • 15 ks skenerů Contex HD Ultra 4250i+
Z2018-042530 10. 12. 2018 8. 1. 2019 Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace Dodávka nábytku a ostatního vybavení odhad.cena 2 976 100 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení v rámci realizace projektu zadavatele „Rozvoj klíčových kompetencí - Základní škola Vyškov, Tyršova 4“, spolufinancovaného dotací z programu IROP. Toto zadávací řízení je opakovaným zadávacím řízením, neboť v předchozím zadávacím řízení byly některé z částí předmětu zakázky zrušeny. Veřejné zakázka je z tohoto důvodu zadávána jako nadlimitní veřejná zakázka v nadlimitním režimu, byť její předpokládaná hodnota limitu pro nadlimitní veřejné zakázky nedosahuje. Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 2 části: Část I. – Nábytek Část II. – Ostatní vybavení Dodavatel může podat nabídku na jednu část předmětu zakázky, nebo na více (obě) částí předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně. Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, vztahují se požadavky zadavatele na každou z částí...
Z2018-042596 10. 12. 2018 22. 1. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky RP Hradec Králové - Agenturní svoz hotovosti odhad.cena 993 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Hradec Králové (dále jen „RP Hradec Králové“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Hradec Králové: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Z2018-042617 10. 12. 2018 22. 1. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky RP Ústí nad Labem - Agenturní svoz hotovosti odhad.cena 979 200 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ústí nad Labem (dále jen „RP Ústí nad Labem“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Ústí nad Labem: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Z2018-042458 10. 12. 2018 10. 1. 2019 město Pacov Dodávka kovového nábytku do novostavby domu sociálních služeb v Pacově
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kovového nábytku a regálů a poskytnutí souvisejících služeb do novostavby domu sociálních služeb v Pacově.
Z2018-042657 10. 12. 2018 8. 1. 2019 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA „ZŘÍZENÍ MODERNÍCH INFORMATICKÝCH LABORATOŘÍ PRO REÁLNÉ POTŘEBY STUDENTŮ – LABORATOŘ APLIKOVANÉ INFORMATIKY“ odhad.cena 2 256 575 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se především o následující položky: • 3D tiskárny • 3D skenery • 3D projektor • 3D kamery • PC pracovní stanice s monitorem • Termokamera • Software pro 3D modelování • Brýle pro virtuální realitu Více v podrobnostech technické specifikace, která je přílohou a nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Z2018-042623 10. 12. 2018 22. 1. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky RP Ostrava – Agenturní svoz hotovosti odhad.cena 1 180 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ostrava (dále jen „RP Ostrava“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Ostrava: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Z2018-042615 10. 12. 2018 22. 1. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky RP Plzeň - Agenturní svoz hotovosti odhad.cena 632 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Plzeň (dále jen „RP Plzeň“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Plzeň: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Z2018-042598 10. 12. 2018 22. 1. 2019 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky RP Brno – Agenturní svoz hotovosti odhad.cena 948 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Brno (dále jen „RP Brno“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Brno: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Z2018-042664 10. 12. 2018 10. 1. 2019 Ústecký kraj Zajištění ostrahy objektů KÚÚK odhad.cena 14 682 352 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů.
Z2018-042453 10. 12. 2018 14. 1. 2019 Liberecký kraj Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice II. odhad.cena 26 436 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Z2018-042620 10. 12. 2018 7. 1. 2019 Fakultní nemocnice Brno Xerografický papír odhad.cena 5 072 385 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka xerografického papíru (dále také „zboží“) pro Fakultní nemocnici Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno pro dobu 4 let.
Z2018-042525 7. 12. 2018 neuvedena Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace GAST-PROFIT s.r.o.
Revitalizace varného bloku školní jídelny v Ivančicích 3 522 432 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výměna zařízení stávajícího varného bloku vč. montáže a případných stavebních úprav, instalace a zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.
Z2018-042324 7. 12. 2018 7. 1. 2019 Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří – Dodávka učebních pomůcek a didaktické a výpočetní techniky odhad.cena 2 889 007 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění části 1 veřejné zakázky je dodávka výpočetní a didaktické techniky a tabule pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří. Předmětem plnění části 2 veřejné zakázky je dodávka systému elektronické laboratoře pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří. Předmětem plnění části 3 veřejné zakázky je dodávka učebních pomůcek v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří. Předmětem plnění části 4 veřejné zakázky je dodávka laboratorního vybavení pro zadavatele v rámci projektu Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří.
Z2018-042625 7. 12. 2018 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno-Černovice PROFIMEDIA s.r.o.
Modernizace odborných učeben na ZŠ Brno, Řehořova 3 – vybavení 648 983 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem První části veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého nábytku pro odborné učebny ZŠ Brno, Řehořova 3. Blíže je předmět této části veřejné zakázky – dodávka nábytku specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Technické podmínky pro první část“ a v příloze č. 9 „Příloha č. 9 Vizualizace pro první část“. Předmětem Druhé části veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých pomůcek pro výuku v odborných učebnách ZŠ Brno, Řehořova 3. Blíže je předmět této části veřejné zakázky – dodávka pomůcek specifikován v dokumentu, který tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Technické podmínky pro druhou část“.
Z2018-042315 7. 12. 2018 4. 1. 2019 Středočeský kraj Tisk a distribuce informačního měsíčníku Středočeského kraje odhad.cena 18 181 818 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je tisk a distribuce 22 měsíčníků Informačního magazínu Středočeského kraje po dobu 2 let ode dne uzavření smlouvy. Služba bude poskytována, průběžně prostřednictvím objednávek, 11x ročně (1x měsíčně s výjimkou jednoho měsíce v roce, kdy číslo nebude vydáváno) na základě podkladů dodaných zadavatelem. Tisk a distribuce bude poskytována v nákladu cca 530 000 ks na 1 měsíčník (příloha č. 5 této zadávací dokumentace). Součástí předmětu veřejné zakázky je mimořádná předtisková a grafická příprava, finální úprava fotografií, zalomení textu a jazyková korektura. Dále bude zajištěna doprava na distribuční sklad a distribuce do schránek obyvatel Středočeského kraje. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobněji vymezen v závazném vzoru smlouvy (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).
Z2018-042497 7. 12. 2018 neuvedena Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace CHRISTEYNS s.r.o.
Sociální služby Vsetín – Prací prostředky 482 488 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka pracích prostředků pro provozy zadavatele, které se budou využívat v prádelnách pod správou zadavatele. Zadavatel požaduje dodávky pracích prostředků. Vzhledem k charakteru zařízení sociálních služeb se jedná o silně znečištěné prádlo, a to jednak stravou, krví či fekáliemi. Seznam zařízení, kam budou prostředky dodávány: viz Příloha č. 3 - Seznam zařízení V těchto zařízeních se zajišťuje služba praní prádla – osobní věci seniorů (kalhoty, košile, trička, atp.) a prádlo nezbytné pro chod zařízení sociálních služeb (ložní prádlo obyvatel, ručníky, pracovní oděvy zaměstnanců, záclony,… atd.). Nabízené prací prostředky musí splňovat podmínky zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění a navazující vyhlášky a zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a...
Z2018-042434 6. 12. 2018 neuvedena Jihomoravský kraj Dodávka expozice Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: - zhotovení, dodávka a instalace expozice - zhotovení stavební části (řídící jednotka vč. příslušenství a montáže, tepelné čerpadlo, ÚT + chlad, VZT, vodní hospodářství) expozice - dodávka a instalace audiovizuální techniky expozice Mikulčice – ostrovní hrad a sídlo Mojmírovců.
Z2018-042105 6. 12. 2018 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Rekonstrukce a rozšíření oddělení psychiatrie KNL, a.s. v budovách "I" a "E" část 1 Nábytek odhad.cena 6 592 850 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově zrekonstruovaného oddělení psychiatrie v budovách „I“ a „E“. Součástí dodávky je jak atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, tak nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti (židle, křesla, lůžka, vestavné el. spotřebiče apod.). Podrobně je dodávka popsána v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek a ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky bude realizován ve dvou etapách, za plného provozu psychiatrického oddělení, v závislosti na ukončení stavební rekonstrukce jednotlivých budov.
Z2018-042262 6. 12. 2018 4. 1. 2019 Plzeňský kraj Pořízení výukových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje (3. vyhlášení) odhad.cena 71 074 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení technického a technologické vybavení, výcvikových a školicích pomůcek pro výuku a odbornou přípravu zdravotnických pracovníků Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (dále jen „ZZS PK“) a souvisejícího vybavení, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele.
Z2018-042441 6. 12. 2018 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Hlinka
Správa ATÚ a telefonních rozvodů 2 550 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění prací správce systému pobočkových telefonních ústředen a správce telefonních rozvodů a přístrojů zadavatele.
Z2018-042166 5. 12. 2018 neuvedena Univerzita Pardubice REKLAMA CENTRUM spol. s r.o.
Dodávka propagačních předmětů VI v DNS Propagační předměty 147 518 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v rámci dynamického nákupního systému je dodávka propagačních předmětů.
Z2018-042136 5. 12. 2018 neuvedena Jihočeské nemocnice, a.s. DODÁVKA KOPÍROVACÍHO PAPÍRU PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky kopírovacího papíru pro jihočeské nemocnice.
Z2018-042285 5. 12. 2018 neuvedena Ostravská univerzita VYBAVENÍ NÁBYTKEM - Vybavení nábytkem Pedagogická fakulta 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky mělo být uzavření kupní smlouvy na dodávku, montáž a vybavení nábytkem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Z2018-041987 5. 12. 2018 4. 1. 2019 Město Šternberk Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk odhad.cena 21 113 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka školních pomůcek v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení včetně zajištění vnitřní konektivity škol v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.Předmětem plnění 3. části veřejné zakázky je dodávka nábytku pro vybavení učeben základních škol, včetně nezbytně nutných stavebních prací, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a vzorem kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Z2018-042182 5. 12. 2018 neuvedena Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 IQ GASTRO s. r. o.
Oprava vzduchotechniky stravovací část Karlovarská „nákup strojů a technologického vybavení stravovací části Karlovarská“ 5 612 762 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového gastro zařízení, včetně dopravy do místa plnění, uvedení do provozu a případné likvidace vzniklého odpadu vymezeného dále v této Zadávací dokumentaci zadavatelem v požadované kvalitě, vymezeném rozsahu a ve stanoveném termínu. Součástí této veřejné zakázky jsou rovněž stavební úpravy v objektu SPŠ Dopravní v kuchyňském provozu ve Střední průmyslové škole dopravní, Plzeň, Karlovarská 99.
Z2018-041686 3. 12. 2018 4. 1. 2019 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci odhad.cena 64 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Z2018-041849 3. 12. 2018 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ing. Mikulenka Tomáš
Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0198 421 910 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému jsou tisky monografií, skript, plakátů atd. pro projekt OP VVV „Učíme se učit spolu“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006783.
Z2018-041946 3. 12. 2018 7. 1. 2019 Ústav hematologie a krevní transfuze Pronájem multifunkčních kopírovacích strojů odhad.cena 4 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je pronájem 26 ks multifunkčních zařízení (dále „zařízení“) a jejich kompletní servisní zajištění včetně dodávky originálního spotřebního materiálu.
Z2018-041916 3. 12. 2018 3. 1. 2019 Ostravská univerzita Nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění odhad.cena 419 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení a zařízení pro celky a PC učebnu Tvůrčího centra Fakulty umění v rámci projektu OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Přílohách č. 5.1 – 5.4 – Specifikace dodávek, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zakázka je rozdělena na čtyři části: 1. část VZ: „Variabilní dřevěné podium“ 2. část VZ: „Dodávka interiéru“ 3. část VZ: „Pouzdra pro smyčcové nástroje, židle pro violoncello a notové pulty“ 4. část VZ: „Mobilní podium“
Z2018-041678 30. 11. 2018 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace ALFA 3, s.r.o.
Vybavení nábytkem dílny elektrikářů 412 340 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do školní učebny - dílny elektrikářů.
Z2018-041514 30. 11. 2018 2. 1. 2019 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Nábytek část 7-INFRASTRUKTURA_Specializace v pedagogice odhad.cena 1 227 273 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybavení výukových laboratoří a podpůrných prostor pro studijní program Specializace v pedagogice, umístěných v budově B VŠCHT Praha, laboratorním nábytkem a dalším doplňkovým interiérovým vybavením zhotoveným dle technické specifikace interiéru, která je spolu s výkresovou dokumentací jednotlivých laboratoří a soupisem prací a dodávek součástí projektové dokumentace zpracované společností DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897/2, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27481107 (dále jen „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je součástí této zadávací dokumentace a tvoří její přílohu č. 3.
Z2018-041703 30. 11. 2018 3. 1. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství PREZENTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ NA MEZINÁRODNÍCH VELETRZÍCH A VÝSTAVÁCH V ZAHRANIČÍ V ROCE 2019 - AKCE NA PODPORU EXPORTU odhad.cena 22 750 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků MZe na veletrzích a akcích na podporu exportu.
Z2018-041502 29. 11. 2018 7. 1. 2019 Město Rožmitál pod Třemšínem Modernizace výuky s využitím digitálních technologií odhad.cena 8 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1. část – Vnitřní vybavení odborných učeben Předmětem první části je vybavení 3 odborných učeben (malá, velká jazyková laboratoř a učebna přírodních věd) nábytkem, interaktivní tabulí a včetně PC. Součástí dodávek je instalace na místě a s tím spojené drobné stavební práce (především elektroinstalace). 2. část – Konektivita a připojení k internetu Předmětem druhé části je celková modernizace síťové infrastruktury v souladu s požadavky stanovenými přílohou č. 9 47. Výzvy IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4.
Z2018-041362 29. 11. 2018 7. 1. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci PřF UP - Dodávka interiérového vybavení pro budovu č. 53 a energocentrum – Olomouc Holice odhad.cena 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro modernizované a přistavované přízemní prostory Stavby 1, b) výroba, dodávka (resp. pořízení typových výrobků), doprava a montáž kompletního interiérového vybavení, vč. vnitřního informačního systému, pro prostory Stavby 2, to vše pro modernizované a přistavované prostory budovy č. 53 a Energocentra, vzniklé v rámci Stavby 1 a Stavby 2 v areálu Holice Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, parc. č. st. 1705/1, 1705/41, 1706/1, 1706/4, katastrální území Holice u Olomouce.
Z2018-041642 29. 11. 2018 neuvedena Město Pacov SYScore s.r.o.
Dodávka stavebnice obnovitelných zdrojů energie do učebny fyziky Gymnázia Pacov 543 750 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 15 sad stavebnice obnovitelných zdrojů energie do učebny fyziky Gymnázia Pacov.
Z2018-041400 28. 11. 2018 neuvedena Obec Lučina amethyst.cz, s.r.o.
Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování WC pro imobilní děti ZŠ Lučina – dodávka vybavení 2 857 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení do dvou učeben ZŠ Lučina, a to v rámci projektu „Zřízení specializovaných odborných učeben, stavební úpravy a vybudování WC pro imobilní děti ZŠ Lučina“. Realizací dodávek dojde k modernizaci učeben pro výuku cizích jazyků.
Z2018-041493 28. 11. 2018 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická BLESK Servis s.r.o.
Recepční služby II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výkon recepční služby na základě, v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Recepční služby budou prováděny nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vždy jedním pracovníkem. Recepční služba poskytovaná v nočních hodinách bude spojena s pravidelnými kontrolními obchůzkami objektu prováděnými dle objektové směrnice.Pravidelné pochůzky fyzické ostrahy po areálu či objektech jsou neustále monitorovány čipovým pochůzkovým systémem.
Z2018-041473 28. 11. 2018 neuvedena Město Kuřim TeS, spol. s.r.o. Chotěboř
Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - technologie stravování 2 894 964 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Plnění spočívá v dodávce nového gastro zařízení do kuchyně, přípravných prostor, kavárny, restaurace a kuchyněk, dopravě a montáži včetně napojení na inženýrské rozvody v místě plnění.
Z2018-041515 28. 11. 2018 neuvedena Česká filharmonie, příspěvková organizace KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.
Nákup závěsů do ředitelny a sekretariátu ředitele 327 744 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nehořlavých závěsů vč. příslušenství.
Z2018-041286 27. 11. 2018 2. 1. 2019 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Smlouva na poskytování pozáručního servisu serverů Fujitsu Siemens Primepower odhad.cena 4 800 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení závazek dodavatele poskytnout zadavateli pozáruční hardwarový servis k 71 (slovy: sedmdesáti jedna) serverům Fujitsu Siemens Primepower 250 a 28 (slovy: dvaceti osmi) serverům Fujitsu Siemens Primepower 450
Z2018-041363 27. 11. 2018 neuvedena Městská knihovna v Praze AB plus CZ s.r.o.
Dodávka kancelářských potřeb pro MKP 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb pro MKP.
Z2018-041275 27. 11. 2018 neuvedena Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 INTERDEKOR HP s.r.o.
Vybavení domova mládeže 1 896 252 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) a jejich příloh.
Z2018-041241 27. 11. 2018 neuvedena Květná Zahrada, z.ú. Tomáš Macek
Rekonstrukce bytového domu se zázemím pro uživatele sociální služby Dům na půl cesty v Květné, reg. č. CZ.02.2.56/0.0/16_039/0002376: Vnitřní vybavení 1 395 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení – především nábytku, bílé elektroniky a drobných zařizovacích předmětů pro nově zrekonstruovaný objekt na pozemku parc. č. St. 299, parc. č. 2427, parc. č. 2428 a parc. č. 2429 v k.ú. Květná.
Z2018-041302 27. 11. 2018 14. 12. 2018 AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Dodávka a instalace Interaktivního displeje pro výuku odhad.cena 95 041 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace interaktivního displeje pro výuku. Minimální rozměr 1500 x 983 x 129 mm. SW musí být kompatibilní s OS Windows, Mac OS. V ceně dodávky je požadovaná doprava, instalace, konfigurace a oživení interaktivního panelu v učebně.
Z2018-041281 27. 11. 2018 neuvedena Regionální hospodářská komora Brno Altem, spol. s r.o.
MIVINA s.r.o.
Zajištění zahraničních kvalifikovaných pracovníků pro společnosti s působností v Jihomoravském kraji 3 125 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je poskytnutí služeb, a to zajištění zahraničních kvalifikovaných pracovníků ze Srbska a z Ukrajiny. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části, přičemž účastníci jsou oprávněni podat nabídku na obě části veřejné zakázky zvlášť.