Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 12078 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-020207 18. 6. 2019 neuvedena Liberecký kraj ABCD Služby školám s.r.o.
Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, p.o.“ – vybavení interiéru 777 317  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení přírodovědné laboratoře.
Z2019-020227 18. 6. 2019 neuvedena Město Nové Město nad Metují KXN CZ, s.r.o.
Nábytkové vybavení - odborné učebny - Fy-Ch, dílny 527 945  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je dodávka nábytku do odborných učeben Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují, a to konkrétně vybavení učebny fyziky a chemie a částečné vybavení učebny dílen.
Z2019-019993 17. 6. 2019 19. 7. 2019 Česká republika - Úřad vlády České republiky Pořízení 1 kusu vývojářského notebooku s příslušenstvím a balíkem programů pro tvorbu dokumentů odhad.cena 32 231  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení vývojářského notebooku s příslušenstvím a balíku programů pro tvorbu dokumentů včetně poskytnutí záruky a servisní podpory.
Z2019-019849 17. 6. 2019 16. 7. 2019 Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zajištění fyzické ostrahy objektů ÚZSVM odhad.cena 26 260 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování služeb a zajištění řádného výkonu fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku ve vybraných objektech ve správě zadavatele, popř. v jejich bezprostředním okolí a zároveň zajištění recepčních služeb v některých z těchto objektů.
Z2019-020136 17. 6. 2019 neuvedena Vojenská nemocnice Olomouc Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku VN Olomouc 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je výkon činností pro zabezpečení fyzické ostrahy majetku a osob ve Vojenské nemocnici Olomouc stanovených Směrnicemi pro zabezpečení ostrahy v požadované kvalitě a v požadovaném čase, a to v objektech Vojenské nemocnice Olomouc.
Z2019-019923 17. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků odhad.cena 4 500 000  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a chemického systému praní prádla pro dvě tunelové pračky a tři prokládací prací stroje dle potřeb zadavatele, splňující požadavky kvality opakovaně praného zdravotnického a nezdravotnického prádla a požadavky na vypouštění odpadních vod z prádelny do veřejné kanalizace.
Z2019-019970 17. 6. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Potisk a dodávka, vč. montáže 2 bannerů v DNS – 2019/0083
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk, dodávka a montáž 2 bannerů v rámci zajištění povinné publicity projektů OP VVV „Univerzita 21. století – Výstavba výukových prostor pro FUD“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010210, a „Univerzita 21. století – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209.
Z2019-020118 17. 6. 2019 neuvedena Základní škola Moravský Krumlov, Ivančická 218, příspěvková organizace MY DVA group a.s.
Habilis Steel spol. s.r.o.
AV MEDIA, a.s.
Odborné učebny ZŠ Moravský Krumlov Ivančická – dodávka vybavení 5 661 336  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité IT a AV techniky, nového a nepoužitého školního nábytku a nových a nepoužitých školních pomůcek v rámci projektu s názvem „Odborné učebny ZŠ Moravský Krumlov Ivančická – dodávka vybavení“. Podrobně je předmět zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb a v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 4, 5, 6 a 7 zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v technických podmínkách a soupisech dodávek a služeb. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí dle předmětu plnění: Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité IT a AV techniky. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 4 a 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis dodávek a služeb pro první část“ a „Příloha č. 5 Technické podmínky pro první část“. pokračování V.1) Další informace.
Z2019-019927 17. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP odhad.cena 18 329 676  Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Z2019-019962 17. 6. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem B-Credit s.r.o.
Dodávka kovového laboratorního nábytku pro MOPR FSI v DNS – 2019/0061 89 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 5 policových skříní (vyšších) s posuvnými dveřmi, 5 policových skříní (nižších) s posuvnými dveřmi, 4 kontejnerů pod pracovní stůl a 4 dílenských skříní na nářadí pro Fakultu strojního inženýrství pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Z2019-019944 14. 6. 2019 10. 7. 2019 Česká republika - Český báňský úřad Zajišťování ochrany a ostrahy administrativní budovy Českého báňského úřadu odhad.cena 3 305 785  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zajištění ostrahy objektu budovy Českého báňského úřadu v Praze, na adrese Kozí 4, Praha 1. Jedná se o nepřetržitou službu 24 hodin denně.
Z2019-019955 14. 6. 2019 neuvedena Jihomoravský kraj Dřevozpracující výrobní družstvo
Vybavení interiérů budovy Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně - Bohunicích 2 442 511  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiérů Vzdělávacího a výcvikového střediska v Brně-Bohunicích. Součástí předmětu veřejné zakázky je i montáž a instalace dodaných interiérových prvků a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
Z2019-019835 14. 6. 2019 17. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství „Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MZe a MK“ odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, jejichž seznam s požadovanými parametry je uveden v Příloze č. 2 Dohody. Zadavatel v této příloze uvádí, s ohledem na dosavadní zkušenosti, předpokládané množství kancelářských potřeb v průběhu následujících 48 měsíců.
Z2019-019832 14. 6. 2019 17. 7. 2019 Česká republika - Ministerstvo zemědělství „Centrální nákup kancelářských potřeb v resortu MZe – vyhrazená veřejná zakázka“ odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je dle § 38 ZZVZ vyhrazena dodavatelům zaměstnávajícím na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb, jejichž seznam s požadovanými parametry je uveden v Příloze č. 2 Dohody. Zadavatel v této příloze uvádí, s ohledem na dosavadní zkušenosti, předpokládané množství kancelářských potřeb v průběhu následujících 48 měsíců.
Z2019-019906 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Jobs Group s.r.o.
FN Motol – Vyhledávání kvalifikovaného zdravotnického personálu prostřednictvím personální agentury 4 3 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhledávání prostřednictvím personální agentury kvalifikovaného nelékařského zdravotnického personálu (např. všeobecných sester a praktických sester do nepřetržitého provozu na lůžkových odděleních a na operační sály), které bude dokončeno navázáním pracovněprávního vztahu dle platných právních předpisů mezi zadavatelem a vhodným kandidátem, tj. zadavatel s vhodným kandidátem pro danou pozici uzavře pracovní smlouvu, event. dohodu o pracovní činnosti, a to na dobu 48 měsíců ode dne účinnosti smlouvy nebo do vyčerpání maximální cílové hodnoty 3.000.000,- Kč bez DPH, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Z2019-019785 13. 6. 2019 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. JMK elektro, s.r.o.
Dodávka vnitřního vybavení mateřské školky KNL, a.s. 3 169 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do nově zrekonstruované mateřské školky v Klášterní ul. č. p. 467,468,469,470. Součástí dodávky je jak atypický nábytek zhotovený individuálně „na míru“, tak nábytek typizovaný, nakupovaný v běžné obchodní síti (židličky, vestavné el. spotřebiče apod.). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 2 Výzvy - Dokumentaci a příloze č. 3 - Položkovém rozpočtu.
Z2019-019725 13. 6. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 ESO R-MARKET spol. s r.o.
Učebna dalšího vzdělávání – II. vyhlášení 158 200  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku. Součástí veřejné zakázky je doprava zboží do místa plnění VZ, umístění zboží na zadavatelem stanovená místa určení, zprovoznění pomůcek, proškolení pedagogů ohledně manipulace a běžné údržby pomůcek, případná instalace či montáž pomůcek, napojení na rozvody energií a dále předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce.
Z2019-019513 13. 6. 2019 12. 7. 2019 Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení odhad.cena 23 665 252  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně pro kuchyni Slatinných lázní Třeboň s.r.o., provozovna Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, a Restauraci Adéla
Z2019-019871 13. 6. 2019 neuvedena Město Třemošnice ELKOPLAST CZ s.r.o.
Auto SAS s.r.o.
Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany města Třemošnice 4 271 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka 600 ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 1ks kontejneru na textil a dodávka 1 ks štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části.
Z2019-019449 12. 6. 2019 15. 7. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 60219 - Dodávky prostředků individuální ochrany, bezpečnostních pomůcek a motivačních předmětů pro podporu a realizaci preventivních projektů a aktivit Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let. odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky prostředků individuální ochrany, bezpečnostních pomůcek a motivačních předmětů pro podporu a realizaci preventivních projektů a aktivit Městské policie hl. m. Prahy na dobu 8 let, a to včetně dopravy na místo plnění v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Z2019-019554 12. 6. 2019 15. 7. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR Zajištění provozu a servisu meteostanic a postřikových systémů Boschung odhad.cena 34 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je poskytování služeb dohledu nad správnou funkcí a přenosem validních dat u meteostanic a protinámrazových postřikových systémů Boschung. Dále zajištění pravidelného a poruchového servisu a oprav těchto zařízení.
Z2019-019606 12. 6. 2019 neuvedena Město Hořovice AV MEDIA, a.s.
Vybavení půdní vestavby 2. Základní školy Hořovice – IT technika 3 819 415  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka IT vybavení do učeben půdní vestavby hlavní budovy základní školy.
Z2019-019575 12. 6. 2019 neuvedena Pardubický kraj MAVA spol. s r.o.
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem – dodávka gastrotechniky 3 774 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a montáž gastrotechniky a vybavení pro rekonstruovanou kuchyni v rámci akce „SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem – rekonstrukce stravovacího zařízení“.
Z2019-019362 11. 6. 2019 neuvedena Město Litvínov DEVELOP MOST s.r.o.
Tiskové služby 1 914 444  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených na dobu 36 měsíců. Předmětem této smlouvy je pronájem tiskových zařízení a systému pro řízení a správu tisků, blíže specifikovaných v příloze č. 2 zadávací dokumentace a poskytování dalších dodávek a služeb souvisejících s tímto pronájmem, to vše za podmínek a rozsahu stanovených v zadávací dokumentaci.
Z2019-019081 14. 6. 2019 neuvedena Ústavní soud Tlumočnické a překladatelské služby pro Kongres CECC odhad.cena 0 Kč
Oprava
Z2019-019191 10. 6. 2019 9. 7. 2019 Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Územní památková správa v Českých Budějovicích NKP SZ Vimperk - Horní zámek (Winterberg) -Vybudování expozice muzea odhad.cena 4 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stálé muzejní expozice ve 2. NP a 3. NP v současné době rekonstruovaného objektu Horního zámku Vimperk, dle zpracované projektové dokumentace. Realizace stálé muzejní expozice zahrnuje - výstavbu výstavního fundusu, výrobu vitrín a skleněných prvků, rámů, paspart, instalačních pomůcek, instalaci elektro a odborné nasvícení. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění, v příloze č. 5 - Projektová dokumentace „Muzeum Vimperska – Expozice ve všech místnostech muzea“ a v příloze č. 6 – Výkaz výměr zadávací dokumentace.
Z2019-019223 10. 6. 2019 9. 7. 2019 Česká pošta, s.p. Kancelářský papír odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky archového kancelářského papíru bez předtisku, bílého i barevného, různých formátů a archových samolepících štítků (etiket) bílých, bez předtisku, různých rozměrů, dodávaných na formátu A4, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Z2019-019295 10. 6. 2019 neuvedena Město Náměšť nad Oslavou AV MEDIA, a.s.
Odborné učebny ZŠ Komenského, Náměšť nad Oslavou – dodávka vybavení 4 486 358  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité IT a AV techniky, nového a nepoužitého školního nábytku a nových a nepoužitých školních pomůcek v rámci projektu s názvem „Odborné učebny ZŠ Komenského, Náměšť nad Oslavou“. Podrobně je předmět zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb a v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 4, 5, 6 a 7 zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v technických podmínkách a soupisech dodávek a služeb. Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí dle předmětu plnění: Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité IT a AV techniky. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 4 a 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Soupis dodávek a služeb pro první část“ a „Příloha č. 5 Technické podmínky pro první část“. - pokračováni V.1) Další informace
Z2019-019212 10. 6. 2019 neuvedena Zlínský kraj Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – dodávka a montáž interiéru 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka a montáž interiéru pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 části. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka nábytku a zařízení interiéru Část 2 – Dodávka IT techniky (PC a elektro vybavení) Část 3 – Dodávka kamerového systému Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka nábytku a dalších zařizovacích předmětů. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky včetně softwaru a elektro vybavení. Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerového systému pro simulátor. Další specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2019-019230 10. 6. 2019 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky SPEED PRESS Plus a.s.
Reklamní předměty pro ZP MV ČR 2019/2020 3 949 314  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ jsou dodávky reklamních a propagačních předmětů pro ředitelství a pracoviště divizí zadavatele včetně označení předmětů logem zadavatele, balení a dopravy na jednotlivá místa plnění. Součástí zadávací dokumentace je modelová varianta, obsahující název předmětu/obrázek, specifikaci předmětu, předpokládané množství v kusech za 1 rok a informaci, zda je požadováno dodání vzorku. Jednotlivé předměty a množství v modelové variantě bude zadavatel čerpat dle svých aktuálních potřeb, může tedy odebrat více i méně kusů a některé předměty nemusí čerpat vůbec.
Z2019-019319 10. 6. 2019 neuvedena Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Spotřební materiál pro zařízení HP a další vybrané značky odhad.cena 15 221 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního spotřebního materiálu, tj. spotřebního materiálu (dále také jako „zboží“) vyrobeného přímo výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení (dále jen „tiskárny“), do kterých je spotřební materiál určen. Jedná se o spotřební materiál do tiskáren HP, Canon a Epson v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Vzorový koš spotřebního materiálu.
Z2019-019249 10. 6. 2019 neuvedena Základní škola Mšeno, příspěvková organizace Vcomfort s.r.o.
Artspect, a.s.
ZŠ Mšeno – vybavení učeben (dodávka nábytku, výukových pomůcek, ICT a elektro vybavení), zajištění konektivity a zabezpečení vstupů 3 373 851  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části A veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení do učeben a laboratoří (jazyková učebna, učebna chemie, učebna fyziky, učebna pro práci s digitálními technologiemi, cvičná kuchyňka) včetně potřebných přívodů a instalací. Předmětem části B veřejné zakázky je dodávka ICT a elektro vybavení učeben včetně případné instalace a zaškolení. Jedná se např. o počítače, tablety, projektory s tabulemi, software a další. Předmětem části C veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro učebny chemie, fyziky a učebnu pro práci s digitálními technologiemi. Předmětem části D veřejné zakázky je zajištění konektivity a zabezpečení vstupů. Je požadováno kompletní pokrytí vnitřních prostor inteligentní Wi-Fi s centrálním řízením z cloudového prostředí. A dále zabezpečení vstupů prostřednictvím instalace video vrátníků s elektrickým ovládání dveřních zámků a kamerový systém...
Z2019-019307 10. 6. 2019 neuvedena Město Choceň TOKA a.s.
Nástavba a přístavba ZŠ Sv. Čecha, Sv. Čecha 1686, Choceň – nábytek a vybavení 3 468 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do budovy ZŠ Sv. Čecha v Chocni.
Z2019-018877 7. 6. 2019 15. 7. 2019 Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Papír xerografický odhad.cena 10 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění dodávek xerografického papíru pro potřeby Fakultní nemocnice v Motole.
Z2019-018994 6. 6. 2019 neuvedena Centrum Kociánka Ru-Ka spol. s r.o.
„Druhý domov – vybavení (opakované řízení)“ 942 951  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení vybavení pro sociální bydlení Druhého domova pavilonu „C“Centra kociánky splňující technické specifikace zadavatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 1.1. Zadávací dokumentace (dále jen „vybavení“)
Z2019-018822 5. 6. 2019 neuvedena České vysoké účení technické v Praze ČVUT-CIIRC Nábytek II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu edmeˇtem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky nábytku pro Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), který je součástí Českého vysokého učení technického, a to včetně dopravy na místo dodání a montáže na místě dodání.
Z2019-018552 4. 6. 2019 neuvedena Základní škola Kadaň, ul. Školní 1479, okr. Chomutov HELAGO-CZ, s.r.o.
Habilis Steel spol. s r.o.
Učebna dílen, 1. ZŠ Kadaň 1 146 988  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny dílen na nové moderní prostory pro výuku technických předmětů pro 24 žáků. Při modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV audiovizuální techniku ve třídě (dále také „AV technika“). Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, novou výmalbou, elektricky ovládanou stínicí technikou a specializovaným nábytkem.
Z2019-018615 4. 6. 2019 neuvedena ČR - Česká správa sociálního zabezpečení OPTYS spol. s r.o.
Dodávky samolepících štítků s čárovým kódem a archových samolepících štítků pro ÚOJ a ústředí ČSSZ 3 571 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávky lepících štítků
Z2019-018516 4. 6. 2019 neuvedena město Stochov DAVA-CZ s.r.o.
„Dodávka vybavení pro odborné učebny ZŠ Stochov“ (opakované vyhlášení) 1 627 684  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nábytku, vybavení a učebních pomůcek pro odborné učebny ZŠ Stochov
Z2019-018535 4. 6. 2019 neuvedena Město Horní Cerekev Zkvalitnění podmínek pro výuku odborných předmětů na ZŠ Horní Cerekev – dodávka výukových pomůcek 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pomůcek pro výuku fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu, zeměpisu, přírodovědy a cizích jazyků.
Z2019-018402 3. 6. 2019 neuvedena VISC s.r.o. Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0 - Pracoviště pro 3D tisk 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je: dodávka komponentů pro pracoviště pro 3D tisk specifikovaná v Soupisu dodávek.
Z2019-018262 3. 6. 2019 2. 7. 2019 Fakultní nemocnice Plzeň Zajištění pracích prostředků a technologických procesů praní pro prádelnu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín odhad.cena 4 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek vhodných tekutých pracích prostředků pro provoz prádelny ve Fakultní nemocnici Plzeň, nastavení technologických procesů praní a zapůjčení a pravidelný servis dávkovacích zařízení pro automatické dávkování. Účelem veřejné zakázky je optimalizace finančních nákladů na praní prádla v prádelně FN Plzeň, zajištění dodávek vhodných tekutých pracích prostředků v odpovídajícím množství a tvorba optimálních technologických procesů praní při zachování stávajících kvalitativních parametrů praní a zajištění desinfekční účinnosti technologického postupu praní.
Z2019-018321 12. 6. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávání kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro ČZU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018415 12. 6. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Kancelářské potřeby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-017971 7. 6. 2019 neuvedena Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou MSB - Dostavba hlavní budovy - dodávka expozice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018250 31. 5. 2019 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 HELAGO-CZ
Vybavení pro učebny MŠ a ZŠ 1 975 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrotechnických a elektromechanických zařízení, školního nábytku, nábytku pro mateřské školy a přístrojů a zařízení pro demonstrační účely, nástrojů a nářadí včetně požadovaného příslušenství, dodávka školicích pomůcek a zařízení včetně požadovaného příslušenství do učeben MŠ a ZŠ včetně dopravy do místa plnění VZ, umístění na zadavatelem stanovená místa určení, montáže, napojení na rozvody energií a předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce.
Z2019-017869 31. 5. 2019 3. 7. 2019 Státní fond dopravní infrastruktury Dodávky xerografického papíru pro resort dopravy 2019 - 2021 odhad.cena 14 350 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky xerografického papíru pro resort dopravy. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu dvou let.
Z2019-018475 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí ASTRON print, s.r.o.
Grafické a tiskové služby: Publikace - 6 brožur 410 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-017914 12. 6. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Dynamický nákupní systém pro nákup propagačních předmětů s logem Moravskoslezského kraje odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018224 31. 5. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZ 80119 - Dodávky kancelářských potřeb pro Městskou policii hl. m. Prahy na 4 roky 5 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb (dále jen „předmět plnění“), pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky. Součástí předmětu plnění je i doprava dodávek na místa plnění.