Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 13 106 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-022755 3. 7. 2020 neuvedena OVANET a.s. BossCan ComPrint spol. s r.o.
Spotřební materiál pro tisková zařízení 2020 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky originálního spotřebního materiálu pro tisková zařízení (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-022452 3. 7. 2020 4. 8. 2020 Česká pošta, s.p. Nepředtištěný papír v rolích odhad.cena 75 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného tabelačního papíru pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk na inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
 Z2020-022451 3. 7. 2020 4. 8. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Výroba a dodávka brand materiálu pro potřeby VZP odhad.cena 1 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka brand materiálu určeného pro prezentaci VZP ČR na marketingových akcích realizovaných ve všech krajích ČR a na projekty organizované na Ústředí VZP ČR v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-022411 3. 7. 2020 31. 7. 2020 Technická univerzita v Liberci 115_JZ_Laboratorní nábytek odhad.cena 130 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1 ks stůl laboratorní jednostranný 2 ks stůl váhový 2 ks stůl laboratorní pod glove box 1 ks stůl laboratorní pro práci ve stoje
 Z2020-022483 3. 7. 2020 3. 8. 2020 Královéhradecký kraj Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, odhad.cena 1 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka volného vybavení - úložných regálů a poskytnutí souvisejících služeb. Součástí plnění je i doprava zboží, jeho montáž a instalace na místo určení dle pokynů kupujícího. Podrobná specifikace předmětu dodávky s požadovanými technickými parametry je uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace: Projektová dokumentace MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD, a.s. - I: ETAPA.
 Z2020-022645 2. 7. 2020 neuvedena Obec Modletice IN-GASTRO, s.r.o.
Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice - 1 736 441 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení do kuchyně Mateřské školy Modletice.
 Z2020-022326 2. 7. 2020 30. 7. 2020 Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Poskytování služeb fyzické ostrahy objektů MPSV odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících v nepřetržité ochraně a dohledu nad budovami Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze (fyzická ostraha 24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Jedná se konkrétně o 3 objekty na adrese: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2; Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2 a Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2.
 Z2020-022502 1. 7. 2020 20. 7. 2020 České vysoké učení technické v Praze, SÚZ Dodávka čistících prostředků a jiného odhad.cena 2 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávky drogistického zboží v rozsahu položek dle seznamu zboží specifikovaného v příloze č. 1 technická specifikace zadávací dokumentace
 Z2020-022510 1. 7. 2020 neuvedena Město Krnov Zimní stadion v Krnově - severní tribuna - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy na dodávku mobiláře pro severní tribunu zimního stadionu v Krnově, a to v rozsahu podle technické specifikace a soupisu dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří jako Příloha č. 3 nedílnou součást této zadávací dokumentace.
 Z2020-022295 30. 6. 2020 neuvedena Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace Artspect, a.s
Vybavení domova mládeže 460 815 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je vybavení domova mládeže nábytkem. Jedná se např. o postele, skříně, židle, matrace, stoly, kontejnery, poličky, kancelářské stoly apod.
 Z2020-022301 30. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce NÁKUP DROBNÉHO JÍDELNÍHO INVENTÁŘE A INVENTÁŘE PRO 3 050 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem VZ je dodávka drobného jídelního inventáře a inventáře pro tabletový systém pro zajištění distribuce a servisu pacientské a zaměstnanecké stravy (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele v každé její samostatné části po dobu 36 měsíců od účinnosti Rámcové dohody o koupi uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
 Z2020-021909 29. 6. 2020 5. 8. 2020 Město Sokolov Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu odhad.cena 4 654 080 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vybavení provozu kuchyně a kavárny v novém objektu pobytového zařízení pro seniory. Dodávka gastrotechnologie musí být realizována v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská č.p. 1507. Dodávka gastrotechnologie bude realizována jako dodávka na klíč.
 Z2020-022170 29. 6. 2020 28. 7. 2020 CENDIS, s.p. Dodávka samoobslužných platebních kiosků - rámcové odhad.cena 66 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka samoobslužných platebních kiosků určených pro samoobslužnou úhradu časových poplatků za použití zpoplatněných úseků pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v souladu s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 Z2020-021889 29. 6. 2020 neuvedena Česká národní banka Dodávka 2 ks multifunkčních tiskových zařízení a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022108 29. 6. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ing. Tomáš Mikulenka
Tisk a dodání publikace pro FF v DNS 22 510 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace.
 Z2020-022112 29. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s.- Volný a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022007 29. 6. 2020 29. 7. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci UPOL - Dodávka zahraničních periodik na rok 2021 odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahraničních periodik pro Univerzitu Palackého v Olomouci na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 dle potřeb zadavatele. Dodávka zahraničních periodik bude realizována formou tištěných výtisků dle periodicity jednotlivých požadovaných periodik nebo zpřístupněním jejich online verze. Požadovaná zahraniční periodika jsou uvedena v příloze č. 5 Zadávací dokumentace.
 Z2020-021905 29. 6. 2020 5. 8. 2020 Město Sokolov Dodávka mobiliáře pro Novostavbu pobytového odhad.cena 8 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybavení interiérů nového objektu pobytového zařízení pro seniory, které musí být realizováno v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská č.p. 1507. Dodávka mobiliáře bude realizována jako dodávka na klíč.
 Z2020-022165 29. 6. 2020 31. 7. 2020 Nemocnice Na Bulovce DODÁVKY ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ A DALŠÍHO MYCÍHO odhad.cena 18 240 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je zajištění průběžných dodávek čisticích prostředků a chemie pro stravovací provoz a úklid (dále společně označeno jako „zboží“) dle potřeb zadavatele po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody o dodávkách zboží uzavřené s jedním vybraným dodavatelem.
 Z2020-021996 29. 6. 2020 27. 7. 2020 Česká republika - Český statistický úřad (ČSÚ), organizační složka státu Kontaktní centrum SLDB odhad.cena 41 322 314 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb Kontaktního centra SLDB pro odbavení dotazů veřejnosti s využitím následujících komunikačních kanálů: hovor, email, chat a sociální sítě v definovaných provozních dobách kontaktního centra při zajištění požadované kvality dle SLA. Podrobně viz ZD.
 Z2020-021870 26. 6. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát UK - Nakladatelství Karolinum - nákup digitálního odhad.cena 10 000 000 Kč
Předběžné oznámení Univerzita Karlova, Tiskárna Nakladatelství Karolinum se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 002 16 208, má zájem pořídit novou produkční digitální tiskárnu pro oboustranný černobílý tisk, kterou bude využívat pro tisk malonákladových publikací především ve formátu A5 a B5. Zadavatel bude uzavírat servisní smlouvu na pět let. Poptávané zařízení bude určeno jen pro samotný tisk, nikoli pro následné knihařské zpracování. Zadavatel bude novou tiskárnu poptávat v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 Z2020-021864 26. 6. 2020 4. 8. 2020 Národní památkový ústav Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ:
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služby vzdělávacího kurzu Restaurování v rozsahu, množství a termínech blíže specifikovaných Smlouvou o provedení vzdělávacího kurzu (dále též „Smlouva“), která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace; kurz restaurování dále označován jako „Kurz“).
 Z2020-021738 25. 6. 2020 3. 8. 2020 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávka kancelářských potřeb specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace pro potřeby zadavatele.
 Z2020-021741 25. 6. 2020 3. 8. 2020 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek specifikovaných v příloze zadávací dokumentace pro potřeby zadavatele.
 Z2020-021698 25. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce LINDSTRÖM s.r.o.
PRONÁJEM A SERVIS VSTUPNÍCH ČISTÍCÍCH ROHOŽÍ 2 054 035 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je pronájem vstupních rohoží, jejich pravidelná výměna za čisté v režimu dle harmonogramu a dle rozpisu umístění v jednotlivých budovách areálu NNB (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s dopravou a veškerou režií. Podrobné požadavky na vstupní čistící rohože (Kalkulace ceny zajištění pronájmu a výměny vstupních rohoží, harmonogram výměny a specifikace rohoží včetně umístění rohoží v areálu NNB) jsou uvedeny v příloze č. 3 a č. 4 této ZD.
 Z2020-021699 25. 6. 2020 neuvedena Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv - organizační složka státu Z+M Partner, spol s r.o.
SÚKL VZ17/2020 - Tiskové služby 3 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb specifikovaných v čl. 3.1.1 zadávací dokumentace na multifunkčních zařízeních ve vlastnictví zadavatele uvedených v čl. 3.1.2 zadávací dokumentace, a to po dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy, nebo do vyčerpání finančního limitu dle čl. 3.2 zadávací dokumentace. Pro správu tiskových služeb zadavatel využívá systém MyQ.
 Z2020-021560 25. 6. 2020 30. 7. 2020 ČEZ, a. s. RADIOCHEMICKÉ ANALÝZY VZORKŮ RAO
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení měření aktivity nuklidů 14C, 41Ca, 59Ni, 63Ni, 90Sr, 94Nb, 99Tc, 129I, 137Cs, 239Pu, 241Am v předaných vzorcích RaO pro JE Dukovany a JE Temelín. V případě spalitelného RaO bude v předaném vzorku provedena analýza 3H. V případě předání vzorků pevných RaO bude měřena aktivita hmotnostní, v případě předání vzorků kapalných RaO bude měřena aktivita objemová. JE Dukovany dodá v kalendářním roce k radiochemické analýze 18 vzorků RaO. JE Temelín dodá v kalendářním roce k radiochemické analýze 12 vzorků RaO
 Z2020-021356 24. 6. 2020 neuvedena Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace Rekonstrukce depozitáře SVK PK - regály odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021425 23. 6. 2020 neuvedena Statutární město Přerov C SYSTEM CZ a.s.
Výzva č. 2 „Dynamický nákupní systém pro 65 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka originálních tonerů pro tiskárny a kopírovací zařízení dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Zadavatel požaduje nerepasované výrobky a originály daného výrobce zařízení, možnost alternativního výrobce se nepřipouští.
 Z2020-021306 22. 6. 2020 21. 7. 2020 Česká zemědělská univerzita v Praze DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup kancelářského IT vybavení, konkrétně PC, monitorů, notebooků, tiskáren a multifunkčních zařízení, včetně jejich příslušenství. Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2020-021032 22. 6. 2020 24. 7. 2020 Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace „Fyzická ostraha osob a majetku v NsP Havířov II“ odhad.cena 7 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy osob a majetku v objektech Nemocnice s poliklinikou Havířov na všech pracovištích. Rozsah ostrahy a způsob provádění bude probíhat dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
 Z2020-020891 22. 6. 2020 21. 7. 2020 ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Pořízení softwaru - Modernizace laboratoří pro odhad.cena 226 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka níže uvedených softwarů pro využití v rámci projektu Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství. Jedná se o následující softwarové nástroje: V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 2 samostatné části a to následující: 1) část: Software pro procesní a datové modelování 2) část: Software pro zpracování a vyhodnocení multidimenzionálních synchronních fyziologických signálů Ke každé části veřejné zakázky je stanovena samostatná technická specifikace, ve které jsou uvedeny minimální technické podmínky, které musí nabízené dodávky SW splňovat. V případě nesplnění minimálních parametrů SW stanovených zadavatelem, bude povinností zadavatele vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Dodavatel může podat nabídku na jakoukoli část VZ nebo na všechny...
 Z2020-020984 22. 6. 2020 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky kancelářského nábytku pro Krajskou odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení ČÁST 1 Kancelářský a kuchyňský nábytek ČÁST 2 Sedací nábytek ÚČASTNÍK VLOŽÍ SVOJI NABÍDKU DO KAŽDÉ ČÁSTI ZVLÁŠŤ, PODLE TOHO DO JAKÉ ČÁSTI SE HLÁSÍ (části 1 a 2). NEVKLÁDEJTE NABÍDKU DO ČÁSTI KE KTERÉ SE NEVZTAHUJE.
 Z2020-021237 22. 6. 2020 10. 7. 2020 Město Železný Brod Pořízení vybavení budov a učeben ZŠ Pelechovská odhad.cena 2 619 543 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je modernizace učeben pro výuku jazyků, fyziky a učebny pro výuku informačních technologií. Učebny jsou vybaveny nevyhovující svým vybavením a stavem. Vybavení učebny fyziky je ve stavu z 80. let 20. stol., kdy byla škola vybudována, vybavení je za léta provozu poškozeno a je částečně nefunkční. Stávající sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace) jsou v nevyhovujícím stavu. Rovněž osvětlení učeben nesplňuje beze zbytku požadavky legislativy. Proto je nezbytné realizovat v jednotlivých učebnách nezbytné stavebně-rekonstrukční práce
 Z2020-021240 22. 6. 2020 neuvedena Policejní akademie České republiky v Praze Obměna vybavení kuchyně PA ČR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020806 18. 6. 2020 neuvedena Národní památkový ústav Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ: odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020787 18. 6. 2020 neuvedena Národní památkový ústav Výběr fyzické ostrahy pro objekty NPÚ, ÚPS v Praze odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020815 18. 6. 2020 neuvedena Státní zdravotní ústav Ostraha areálu a budov Státního zdravotního ústavu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020875 18. 6. 2020 neuvedena Základní škola T.G. Masaryka Moravské Budějovice Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice 4 268 291 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Část 1 Technika IT/AV Předmětem plnění je dodávka techniky IT/AV pro vybavení odborných učeben Část 2 Nábytek Předmětem plnění je dodávka školního nábytku pro odborné učebny Část 3 Školní pomůcky nářadí Předmětem plnění je dodávka Školních pomůcek nářadí pro odbornou učebnu Část 4- Pomůcky přírodních věd Předmětem plnění je dodávka pomůcek přírodních věd pro odborné učebny
 Z2020-020736 19. 6. 2020 neuvedena Česká filharmonie STUDIO NAJBRT, s.r.o.
JŘBU – Nová vizuální identita České filharmonie 4 859 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020061 15. 6. 2020 neuvedena Statutární město Karviná Zabezpečení odborných služeb k implementaci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020411 15. 6. 2020 neuvedena Národní památkový ústav SZ Uherčice - dodávka nábytku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020199 15. 6. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. TP20-089 Ostraha a recepce ELI a HiLASE odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-020340 15. 6. 2020 16. 7. 2020 Česká pošta, s.p. Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren odhad.cena 100 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávky spotřebního materiálu do tiskáren (tonery, cartridge, barvící pásky, atd.) užívaných zadavatelem. Podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále jen "ZD").
 Z2020-020524 24. 6. 2020 neuvedena Město Bílina ESO R-MARKET spol. s r.o.
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
+1 dodavatel
ZŠ Za Chlumem - Odborná učebna a bezbariérové 946 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace nového nepoužitého vybavení odborných učeben. Část A - TYPOVÝ MOBILIÁŘ Část B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ Část D - AV TECHNIKA
 Z2020-020525 24. 6. 2020 neuvedena Město Bílina copy&media s.r.o.
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
+1 dodavatel
ZŠ Lidická - Odborná učebna a bezbariérové řešení 1 430 309 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace nového nepoužitého vybavení odborných učeben. Část A - TYPOVÝ MOBILIÁŘ Část B - ATYPICKÝ MOBILIÁŘ Část D - AV TECHNIKA
 Z2020-020365 29. 6. 2020 22. 6. 2020 Česká republika - Ministerstvo dopravy Bezpečnostní služby odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku v objektu sídla zadavatele, popř. v jeho bezprostředním okolí, plnění opatření mimořádných situací, a zároveň zajištění recepčních a kustodských služeb, a to v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb.
 Z2020-020150 15. 6. 2020 neuvedena Město Terezín „Wieserův dům v Terezíně – interiérové vybavení„ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-019936 22. 6. 2020 14. 7. 2020 Česká pošta, s.p. Nepředtištěný papír v rolích s ochrannými prvky odhad.cena 3 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nepředtištěného papíru v rolích s ochrannými prvky pro průmyslové strojní zpracování, vhodného pro následný potisk v inkoustových tiskových linkách a zpracování na obálkovacích linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na období 24 měsíců.
 Z2020-019751 11. 6. 2020 9. 7. 2020 Nemocnice Na Bulovce NÁKUP GASTROTECHNOLOGIE PRO STRAVOVACÍ PROVOZ V odhad.cena 5 435 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem této VZ je vybrt nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu VZ v každé její samostatné části, tj. varnou, výdejní a chladící gastrotechnologii pro stravovací provoz v Nemocnici Na Bulovce, které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 5a, 5b a 5c - Technické podmínky této zadávací dokumentace.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 258 998 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy