Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 12 888 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-011069 1. 4. 2020 neuvedena Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Z + M Partner, spol. s r.o.
Vybudování odborných učeben a zajištění 5 816 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce učebnových pavilonů 2.ZŠ v Nové Pace v Husitské ulici, konkrétně v pavilonech MVD a U12 spočívající v dodávkách nábytku, vybavení a pomůcek za účelem modernizace pavilonů pro výuku odborných předmětů
 Z2020-010865 31. 3. 2020 neuvedena Město Sokolov Dřevozpracující výrobní družstvo
Městská knihovna, Staré náměstí čp. 134 a 135 - 33 787 378 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zadávací řízení na veřejnou zakázku je vedené v součtovém režimu s veřejnou zakázkou Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov, u které v současné době probíhá plnění. Jedná se o 2. vyhlášení této veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybavení interiérů nové městské knihovny, které musí být realizováno v návaznosti na provedené stavební úpravy objektu č.p. 134 a 135. Předpokládané ukončení stavebních úprav je odhadováno na 29. 05. 2020. Dodávka mobiliáře bude realizována jako dodávka na klíč, tedy kompletní dodávka předaná zákazníkovi zcela dokončená, sestavená, nainstalovaná a připravená k použití. Součástí veřejné zakázky je i oprava stávajícího mobiliáře.
 Z2020-010573 30. 3. 2020 4. 5. 2020 Městská část Praha 10 Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP odhad.cena 10 512 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy objektů „DS Vršovický zámeček“ a „DS U Vršovického nádraží“. Objekt Vršovický zámeček bude hlídán 24/7 jednou osobou. Budova je napojena na elektronický požární systém EPS a elektronický zabezpečovací systém EZS. Celý objekt je monitorován kamerovým systémem. Objekt U Vršovického nádraží bude hlídán 24/7 jednou osobou. Budova je napojena na elektronický požární systém EPS a elektronický zabezpečovací systém EZS. Celý objekt je monitorován kamerovým systémem. Podrobně viz ZD.
 Z2020-010731 30. 3. 2020 neuvedena Národní muzeum Realizace stálé expozice s tématem „Dějiny“ v odhad.cena 40 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který zajistí realizaci expozice s tématem „Dějiny“ ve východním křídle 3. NP (m. č. 10.141-10.148) Historické budovy Národního muzea dle Projektové dokumentace.
 Z2020-010565 30. 3. 2020 13. 5. 2020 Česká národní banka Dodávka a servis 4 ks zařízení optické kontroly
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen "VZ") je dodávka a servis 4 ks zařízení optické kontroly balení bankovek a servis těchto zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v rámci přílohy č. 1 ZD - Návrh smlouvy.
 Z2020-010511 30. 3. 2020 15. 4. 2020 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rekonstrukce a modernizace auly Academiaentra -
Předběžné oznámení Zadavatel připravuje k realizaci stavbu rekonstrukce a modernizace univerzitní auly. Součástí vybavení stavby bude konferenční sezení, které má být pevně spojeno se stavbou (418 sedadel). Zadavatel považuje kvalitu sezení za rozhodující pro provoz auly, proto provádí předběžnou tržní konzultaci (PTK) za účelem zjištění možností na trhu dostupných výrobků a jejich cen.
 Z2020-010363 30. 3. 2020 27. 4. 2020 Český metrologický institut Ostraha areálu OI Praha a LPM Praha odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení 1.1 Předmětem veřejné zakázky je ostraha objektů na dvou pracovištích Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) v Praze. Veřejná zakázka je dělena na 2 části dle § 35 zákona. První částí je „Ostraha OI Praha, Radiová 3, Praha 10“, druhou částí je „Ostraha LPM Praha, V Botanice 4, Praha 5“. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na obě, nebo jen na jednu část veřejné zakázky. 1.2 Předmětem první části „Ostraha OI Praha, Radiová 3, Praha 10“ je zajištění nepřetržité ostrahy tohoto objektu jedním pracovníkem (po dobu 24 hod. denně, 7 dní v týdnu). 1.3 Předmětem druhé části „Ostraha LPM Praha, V Botanice 4, Praha 5“ je zajištění nepřetržité ostrahy tohoto objektu jedním pracovníkem (po dobu 24 hod. denně, 7 dní v týdnu). 1.4 Ostraha obou objektů spočívá především v ochraně majetku a osob v něm, ochraně oprávněných zájmů zadavatele, v realizaci účinných adekvátních opatření k eliminaci...
 Z2020-010749 30. 3. 2020 neuvedena Statutární město Přerov IVJ - export/import, spol. s r.o.
Výzva č. 4 - Dynamický nákupní systém pro 37 827 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka standardních kancelářských potřeb dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
 Z2020-010601 27. 3. 2020 29. 4. 2020 Masarykova univerzita Gnatologické stoly s ordinačními židlemi odhad.cena 2 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 kusů laboratorních stolů pro zubaře včetně 20 kusů ordinačních židlí. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
 Z2020-010428 26. 3. 2020 neuvedena Olomoucký kraj Eagle Eyes a.s.
ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
Centrální nákup kancelářských potřeb 2020 - 2022 3 418 561 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kancelářských potřeb (psací potřeby, drobné kancelářské potřeby a doplňky, papírové bloky, sešity, obálky, potřeby pro archivaci…) dle specifikace uvedené v Přílohách č. 2. Dále je předmětem veřejné zakázky i balení zboží způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím k místu dodávky zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost zboží a doprava zboží do sídel jednotlivých zadavatelů, včetně jejich detašovaných pracovišť.
 Z2020-010422 26. 3. 2020 20. 4. 2020 Město Bělá pod Bezdězem Vybavení školní družiny, sborovny a rozšíření odhad.cena 5 442 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této dokumentace je vypracování výrobní dokumentace nábytku a interiérového vybavení čtyř družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny, zázemí pro družinářky a šaten v ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, na adrese Tyršova 20, 294 21 Bělá pod Bezdězem, přičemž výrobní dokumentace bude zpracována pro každou z výše uvedených místností zvlášť a bude mj. obsahovat rovněž i vizualizaci rozmístění nábytku a interiérového vybavení v rámci jednotlivých místností, popis každého navrženého kusu nábytku/interiérového vybavení, jmenovitý seznam dodávaných položek (jednotlivých prvků) pro každou jednotlivou místnost vč. uvedení počtu, návrh, dodávka a pokládka podlahové krytiny družinových učeben, jedné víceúčelové učebny, sborovny a zázemí pro družinářky, přičemž v každé z...
 Z2020-010015 24. 3. 2020 neuvedena Město Stod MY DVA group a.s.
ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STODU - VYBAVENÍ 2 491 730 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben do ZŠ Stod v Hradecké ulici. Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace), technická specifikace veřejné zakázky (příloha č.2 Zadávací dokumentace) a soupis dodávek (příloha č.3 Zadávací dokumentace). Projekt „Rozšíření základní školy ve Stodu“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, 47. výzva IROP - Infrastruktura základních škol (SVL), reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004241
 Z2020-009924 23. 3. 2020 neuvedena Národní památkový ústav Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ odhad.cena 8 699 595 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel realizuje vzdělávací projekt s názvem Odborné vzdělávání pracovníků NPÚ jako nástroj pro zvýšení efektivnosti a péče o kulturní dědictví ČR, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0_0.0_15_025_0009399, realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), spolufinancovaný z prostředků EU a státního rozpočtu České republiky, v letech od 2019 do 2023. V rámci uvedeného projektu má zadavatel záměr zadat celkově 8 vzdělávacích kurzů pod souhrnným označením: Cyklus vzdělávacích kurzů pro zaměstnance NPÚ.
 Z2020-009696 23. 3. 2020 22. 4. 2020 Město Čelákovice Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní odhad.cena 9 354 613 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky „Interiérové vybavení nové dostavby ZŠ v Kostelní ulici v Čelákovicích“ je zejména dodávka a montáž mobiliáře dostavby základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích.
 Z2020-009779 27. 3. 2020 24. 4. 2020 Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů odhad.cena 5 456 000 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
 Z2020-009690 23. 3. 2020 neuvedena Město Židlochovice Gastrotechnologie odhad.cena 14 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí dodávek za účelem vybavení objektu školní jídelny ZŠ Židlochovice zařízením gastrotechnologie v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny ZŠ Židlochovice a dále poskytnutí dodávek, služeb, případně montážních a drobných stavebních prací, které jsou nezbytné pro poskytnutí výše uvedených dodávek. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zajištění záručního servisu dodávek gastrotechnologie pro provoz hromadného stravování v souvislosti s rekonstrukcí školní jídelny ZŠ Židlochovice. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (příloha dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu dodávek (příloha dokumentace zadávacího řízení).
 Z2020-009804 23. 3. 2020 24. 4. 2020 Národní muzeum Restaurování negativů opakované řízení č. 2 odhad.cena 5 003 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je služba spočívající v restaurování negativů na podložce ze skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu v rámci každé části veřejné zakázky. Počet ks negativů vychází z kvalifikovaného odhadu stavu sbírek a může být snížen v návaznosti na zjištění skutečného stavu jejich poškození. Bližší specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2020-009815 23. 3. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Modernizace vybavení výukových prostor PEF odhad.cena 1 650 000 Kč
Předběžné oznámení dodávka a instalace interiérového vybavení do výukových prostor PEF
 Z2020-009908 23. 3. 2020 neuvedena Statutární město Most KARDEX s.r.o.
Dodávka rotačních kartoték 2 066 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění celkem 3 kusů nových nerepasovaných, rotačních kartoték včetně příslušenství pro potřeby Odboru správních činností a Odboru živnostenský úřad Magistrátu města Mostu.
 Z2020-009608 20. 3. 2020 neuvedena Statutární město Ostrava Revitalizace knihovny Podroužkova - interiér odhad.cena 7 254 783 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení pro stavbu "Revitalizace knihovny na ul. Podroužkova, Ostrava - Poruba, rekonstrukce vnitřních prostor" v k.ú. Poruba - Sever, obec Ostrava.
 Z2020-009616 19. 3. 2020 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace Bezpečnostní služby - fyzická ostraha objektů
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je výkon bezpečnostních služeb, spočívající v ostraze majetku a osob zadavatele a poskytování s tím souvisejících technických služeb ve vztahu k objektům, osobám a činnostem zadavatele, které jsou podrobně specifikovány v zadávací dokumentaci.
 Z2020-009470 19. 3. 2020 neuvedena Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ITRES Research Limited
Správa hyperspektrálních systémů ITRES 2020 744 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování servisních služeb a úprav leteckých hyperspektrálních systémy ITRES v majetku zadavatele, vč. řídícího software.
 Z2020-009627 19. 3. 2020 neuvedena Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé BLESK Servis s.r.o.
Ostraha majetku Hamzovy léčebny 03/2020 - 02/2023 2 811 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění fyzické ostrahy objektů, majetku, areálu, pacientů a osob zadavatele včetně : - zajištění recepčních služeb - obsluhy pultu s EZS, EPS, kamerového systému a ohlašovny požáru - provádění nepřetržitých obchůzek po areálu HL včetně hlášení se přes kontrolní body na budovách a to denně od 18:00 hod. do 6:00 hod. v počtu minimálně 2 pracovníků.
 Z2020-009517 18. 3. 2020 9. 4. 2020 Město Svitavy Rozšíření objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách odhad.cena 4 362 099 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení objektu Seniorcentra města Svitavy moderním stravovacím provozem, konkrétně se jedná o dodávku, montáž a instalaci gastrotechnologie. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu dodávek (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení), které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
 Z2020-009301 30. 3. 2020 15. 4. 2020 Městská část Praha - Zličín Dobyvavení nové ZŠ - nábytek odhad.cena 12 500 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nového nábytku a vybavení, blíže specifikovaného touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
 Z2020-009584 18. 3. 2020 neuvedena Masarykova univerzita KANONA a.s.
Dodávka interiérového vybavení pro pavilon A29 SB 3 467 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace interiérového vybavení pavilonu A29 SB v Univerzitním kampusu Bohunice, Kamenice 5, Brno.
 Z2020-009538 18. 3. 2020 neuvedena Česká národní banka PEMAX PRINT, spol. s r.o.
Dodávky identifikačních etiket pro tiskárny etiket 403 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky identifikačních etiket pro tiskárny etiket Zebra Z4M plus a Zebra ZT 230.
 Z2020-009317 17. 3. 2020 neuvedena obec Skalice u České Lípy Z+M Partner, spol. s r.o.
Přístavba a modernizace ZŠ ve Skalici u České Lípy 137 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky následujícího vybavení: Část A.: Dodávka garnýží a závěsů – dodávka garnýží a závěsů do jednotlivých místností v rámci přístavby objektu ZŠ ve Skalici u České Lípy Část B.: Dodávka jazykové laboratoře – dodávka vybavení pro výuku jazyků – multimediálního zařízení v rámci přístavby objektu ZŠ ve Skalici u České Lípy Část C.: Dodávka kompenzační pomůcky - dodávka výukového programu pro dyslektiky a dysortografiky– multimediálního zařízení v rámci přístavby objektu ZŠ ve Skalici u České Lípy
 Z2020-009295 16. 3. 2020 neuvedena Aeroklub České republiky z.s. Pořízení hmotných investic – Soubor padákové odhad.cena 2 892 562 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku Souborů padákové techniky dle technické specifikace.
 Z2020-009161 16. 3. 2020 15. 4. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Zavedení dynamického nákupního systému pro odhad.cena 30 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS) pro zadávání veřejných zakázek na dodávky nábytku. Dynamickým nákupním systémem se rozumí plně elektronické řízení pro běžné nákupy a služby ve smyslu Hlavy III. (§§ 138 – 142) zákona. Doba trvání zavedeného DNS bude 4 roky od okamžiku jeho zavedení, okamžik zavedení je určen ustanovením § 139 odst. 7 zákona. Předpokládaná celková hodnota veřejných zakázek zadaných za dobu trvání DNS je 30.000.000,-Kč (třicet milionů korun českých) bez DPH.
 Z2020-008985 30. 3. 2020 14. 4. 2020 statutární město Liberec ZŠ Husova - modernizace kuchyně - dodávka odhad.cena 10 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž kuchyňského vybavení do Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace v ulici Husova 142/44, v Liberci 5, včetně provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny.
 Z2020-009024 16. 3. 2020 20. 4. 2020 Olomoucký kraj „Transformace PO Nové Zámky – II. a III. etapa“ - odhad.cena 2 981 689 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka vnitřního vybavení do objektů domovů pro osoby se zdravotním postižením, které jsou realizovány v rámci II. a III. etapy projektu „Transformace PO Nové Zámky“. Součástí předmětu zakázky je také: - instalace, montáž, ukotvení, napojení energií, seřízení a uvedení věcí movitých do provozu,; - dodání kompletní technické dokumentace a technických podmínek týkajících se věcí movitých v českém jazyce,;- návod k obsluze a údržbě věcí movitých v českém jazyce;;- odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky.
 Z2020-009191 16. 3. 2020 16. 4. 2020 Česká pošta, s.p. Servis obálkovacích linek Pitney Bowes odhad.cena 17 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti, servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu ke čtyřem obálkovacím linkám Pitney Bowes. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
 Z2020-008970 16. 3. 2020 21. 4. 2020 ČESKÝ ROZHLAS Zajištění propagačních (reklamních) předmětů odhad.cena 45 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je komplexní dodávka propagačních (reklamních) předmětů dle aktuálních potřeb zadavatele, a to včetně komunikace s koncovými dodavateli, dodání kompletních technických parametrů (TP) pro vytvoření kreativních podkladů včetně termínů, případně umístění základních logotypů zadavatele na propagační (reklamní) předměty grafikem dodavatele dle požadavků. Dále je předmětem plněné této veřejné zakázky zajištění způsobu a místa dodání, kontrola kvality plnění, fakturace a vyřizování případných reklamací.
 Z2020-009182 16. 3. 2020 16. 4. 2020 Česká pošta, s.p. Servis obálkovacích linek Böwe odhad.cena 14 652 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je servis 3 obálkovacích linek Böwe sloužících k obálkování zásilek v provozovnách České pošty, s.p. - Postservis. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na 36 měsíců.
 Z2020-008849 13. 3. 2020 neuvedena město Uherský Brod CPA DELFÍN, energetické centrum s KJG odhad.cena 9 600 000 Kč
Předběžné oznámení Jedná se o rekonstrukci technologie kotelny CPA Delfín a její přístavbu (snížení výkonu plynových kotlů na 2x 200 kW a instalace kogenerační jednotky o tepelném výkonu 253 kW) . Současně bude vybudována nová stavba venkovních rozvodů tepla, slaboproudých rozvodů MAR a el. energie na propojení stávajících vnitřních, projektovaných venkovních bazénů a zimního stadionu. Dále se jedná o změnu dokončené stavby objektu zimního stadionu, kde bude stávající kotelna pro vytápění zrušena a dodávka tepla bude zajištěna z kotelny CPA Delfín.
 Z2020-008815 23. 3. 2020 14. 4. 2020 Krajská zdravotní, a.s. Dodávka sedacího nábytku pro centrální operační odhad.cena 550 000 Kč
Oprava Předmětem této veřejné zakázky je jednorázová dodávka sedacího nábytku.
 Z2020-008848 27. 3. 2020 17. 4. 2020 Statutární město Pardubice Přístavba ZŠ Svítkov - interiérové vybavení odhad.cena 4 722 170 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do realizované novostavby přístavby Základní školy Pardubice, Svítkov. Dodávka interiérového vybavení zahrnuje dopravné, montáž a instalaci dodávaného vybavení do jednotlivých místností přístavby základní školy.
 Z2020-009082 13. 3. 2020 neuvedena Základní škola a mateřská škola Plesná, příspěvková organizace KANONA a.s.
Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků, zajištění 1 547 578 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nábytku, vybavení a zařízení vybraných učeben pro přizpůsobení potřebám nových požadavků.
 Z2020-008820 13. 3. 2020 13. 4. 2020 ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Rámcová dohoda na dodávku věcných prostředků - 1.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky nůžkových a nafukovacích stanů v průběhu 3 let.
 Z2020-008952 12. 3. 2020 neuvedena Městys Křižanov František Vlasák
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Křižanov – nábytek 1 769 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka výukového nábytku, který bude sloužit jako výukové vybavení základní školy, které zkvalitní podmínky pro výuku. Nábytek bude umístěn do prostor učeben cizích jazyků, zeměpisu, fyziky, kabinetu fyziky, chemie, zeměpisu a dalších prostor školy. Předmětem zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností a prací souvisejících s předmětem zakázky.
 Z2020-008723 12. 3. 2020 9. 4. 2020 Nový domov, příspěvková organizace Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D odhad.cena 3 564 570 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení interiéru ubytovací části a přístavby budovy D Nového domova, příspěvkové organizace. Výčet požadovaného vybavení a požadovaného množství je uveden v přílohách zadávací dokumentace.
 Z2020-008216 16. 3. 2020 neuvedena Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ITRES Research Limited
ITRES Hyperspectral System Administration 2020 744 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Provision of servicing and adjustments of ITRES aviation hyperspectral systems owned by the contracting authority, including the control system.
 Z2020-008861 11. 3. 2020 neuvedena Správa pražských hřbitovů, p. o. Zajištění bezpečnostní agentury na ostrahu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou služby spočívající v zajištění ostrahy na vybraných hřbitovech zadavatele.
 Z2020-008877 11. 3. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Pelhřimov Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Vzdělávání zaměstnanců - jazykové vzdělávání (detailněji viz ZD na NEN).
 Z2020-008742 10. 3. 2020 neuvedena Městská část Praha 10 Distribuce měsíčníku „PRAHA 10“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení distribuce tisku dodáním radničního měsíčníku v nákladu 75 000 ks na 1 distribuci.
 Z2020-008438 9. 3. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Nábytek pro Transfuzní oddělení odhad.cena 2 350 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku pro Transfuzní oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.
 Z2020-008474 9. 3. 2020 neuvedena Česká školní inspekce Tisk rozšířené národní zprávy TALIS 2018
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je tisk rozšířené Národní zprávy TALIS 2018.
 Z2020-008498 9. 3. 2020 neuvedena STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik OVD Kinegram AG
Dodávky bezpečnostních prvků pro Víza EU 126 084 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávek opticky variabilního bezpečnostního prvku KINEGRAM, pro výrobu Víz EU dle jednotného vzoru stanoveném v nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18.4.2008.
 Z2020-008150 9. 3. 2020 neuvedena Vysoká škola ekonomická v Praze Kolej Jarov III. G - Rekonstrukce koupelen - odhad.cena 18 460 000 Kč
Předběžné oznámení dodávka a montáž nábytku podle projektové dokumentace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 394 lidí darovalo 1 104 816 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy