Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Našli jsme více než 10 000 výsledků na výraz *.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2020-001855 16. 1. 2020 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky AWP Solutions ČR a SR, s.r.o.
Zajištění call centra pro službu Lékař na telefonu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace služby „Zajištění call centra pro službu Lékař na telefonu“ Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (dále též jen „ZP MV ČR“) podle specifikace technického řešení uvedeného v Příloze č. 1 smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.
Z2020-001482 16. 1. 2020 17. 2. 2020 CEJIZA, s.r.o. Dynamický nákupní systém na dodávky ICT vybavení - 2020 odhad.cena 25 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zaváděného DNS je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, a to počítačů, monitorů, notebooků, tiskáren, tabletů a dataprojektorů. Účelem veřejných zakázek, zadávaných v DNS je uspokojení potřeby jednotlivých pověřujících zadavatelů spočívající v získání příslušné výpočetní techniky.
Z2020-001498 14. 1. 2020 neuvedena Město Pohořelice František Vlasák
ZŠ Pohořelice - interiérové vybavení 3 383 449  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je interiérové vybavení do nově realizované přístavby základní školy, kde jsou situovány otevřené prostory šaten se skříňkami pro žáky, kmenové učebny, specializované a odborné učebny, multifunkční posluchárna se zázemím pro techniku a prezentující, kabinety pro vyučující, doplňkové prostory pro vyučující či návštěvníky a sociální zázemí pro školníka a uklízečky. V upraveném objektu kotelny a jeho nástavbě jsou navrženy prostory šaten, kabinety pro vyučující a místnost pro server a správce IT. Dále je zde vytvořen důležitý komunikační koridor spojující nově navržený pavilon se stávající budovou základní školy. Podrobný popis interiérového vybavení je podrobně popsaný v projektu nazvaném „ZŠ Pohořelice – přístavba, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele - interiérového vybavení“, zpracované společností ARCHIKA - architektonická projekční kancelář s.r.o., IČO: 293...
Z2020-001484 14. 1. 2020 neuvedena Státní fond životního prostředí ČR TISK CENTRUM s.r.o.
Poskytování tiskařských a distribučních služeb v letech 2020 a 2021 II. 3 300 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodavatel zajistí pro zadavatele tiskařské služby, kterými se rozumí provedení ofsetového či digitálního tisku z předloh poskytnutých dodavateli zadavatelem. Dodavatel dále zajistí pro zadavatele distribuční služby pro časopis Priorita, který je jedním z tisků. Časopis Priorita je měsíčník, který vychází obvykle v nákladu 9 500 ks a jednou za kalendářní rok zpravidla vychází dvojčíslo. Časopis Priorita je adresně distribuován cca 9 200 koncovým adresátům po celé České republice.
Z2020-001477 14. 1. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.
Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 3 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou překladatelské služby pro potřeby ministerstvo životního prostředí, zejména pro odbor fondů EU a odbor mezinárodních vztahů. Překlad bude probíhat převážně z anglického do českého jazyka a naopak, dále pak z dalších jazyků do českého jazyka a naopak.
Z2020-001260 13. 1. 2020 12. 2. 2020 Masarykova univerzita Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty Masarykovy univerzity 2020 - 2021 odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standardní reklamní předměty Kategorie B: Reklamní textilie Kategorie C: Udržitelné reklamní předměty
Z2020-001170 13. 1. 2020 neuvedena Pardubický kraj M-byt s.r.o.
Dům hudby, Pardubice - dodávka nábytku pro společenskou část 921 580  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka nábytku pro společenskou část objektu Domu hudby v Pardubicích pro budoucího uživatele Konzervatoř Pardubice.
Z2020-001119 13. 1. 2020 neuvedena statutární město Havířov FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
Kancelářské potřeby 2020-2021 2 900 219  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem dle ust. § 131 a násl. zákona na průběžné dodávky kancelářských potřeb pro zadavatele.
Z2020-001175 13. 1. 2020 12. 2. 2020 ČEZ Prodej, a.s. Tiskové služby
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb po dobu 6 let.
Z2020-001133 13. 1. 2020 neuvedena Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Vybudování odborných učeben a zajištění bezbariérovosti ZŠ Nová Paka Husitská – dodávky vybavení II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce učebnových pavilonů 2.ZŠ v Nové Pace v Husitské ulici, konkrétně v pavilonech MVD a U12 spočívající v dodávkách nábytku, vybavení a pomůcek za účelem modernizace pavilonů pro výuku odborných předmětů
Z2020-001240 13. 1. 2020 neuvedena Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ACTIVA spol. s r.o.
Nákup kalendářů na základě RÁMCOVÉ DOHODY - Centrální nákup kancelářských potřeb pro resort MZe a MK (MSN) 561  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení stolní kalendáře CITÁTY II., č. 1206/2100399, 22 ks, jednotková cena 25,50 Kč
Z2020-001171 13. 1. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice v Opavě Up Česká republika s.r.o.
Dodávka víceúčelových poukázek FKSP 3 382 380  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP (dále jen „poukázky“), které jsou opatřeny ochrannými prvky proti padělání, pro zaměstnance Psychiatrické nemocnice v Opavě, které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace v souladu s § 4 odst. 1, 2 a 4, § 8 a § 9 vyhlášky Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška“), včetně dopravy zboží do místa plnění zadavatele. Víceúčelové poukazy FKSP v celkové hodnotě 4.500,- Kč budou balené v šekových knížkách tak, aby byl zajištěn jeden kus balení pro jednoho zaměstnance dle seznamu, který bude dodán vybranému dodavateli, aniž by bylo nutné s poukázkami dále manipulovat, počítat je či oddělovat (dále jen „balení“);
Z2020-001136 13. 1. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Tisk a dodání publikací pro PF v DNS – 2019/0194
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikací pro Pedagogickou fakultu UJEP pro projekt OP VVV „Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí“, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594.
Z2020-001266 13. 1. 2020 neuvedena Univerzita Karlova Mefisto s.r.o.
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK 5 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky kancelářských potřeb na období 36 měsíců od uzavření rámcové smlouvy podle aktuálních potřeb zadavatele.
Z2020-000757 9. 1. 2020 neuvedena obec Skalice u České Lípy Compo Interiéry s.r.o.
Přístavba a modernizace ZŠ ve Skalici u České Lípy – Dodávka nábytku 1 422 587  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky nábytku do učeben v rámci projektu přístavby a modernizace ZŠ ve Skalici u České Lípy.
Z2020-000692 9. 1. 2020 neuvedena Česká národní banka MediaCall, s.r.o.
SUWECO CZ, s.r.o.
CZ PRESS, spol. s r.o.
Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2020 1 903 032  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zahraničních tištěných časopisů, novin a týdeníků a elektronických časopisů pro Českou národní banku za podmínek uvedených v ZD.
Z2020-000693 9. 1. 2020 neuvedena Městys Křižanov Z+M Partner, spol. s r.o.
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Křižanov – výukové pomůcky 3 145 665  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka výukových pomůcek, která budou sloužit v rámci výuky odborných předmětů na základní škole v Křižanově. Předmětem zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s předmětem zakázky.
Z2020-000860 9. 1. 2020 neuvedena Základní škola Kvílice okres Kladno Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v základní škole Kvílice, okres Kladno – ICT – opakování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka informační a komunikační technologie pro Základní školu obce Kvílice okres Kladno, která bude dodána v rámci projektu “Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v základní škole Kvílice, okres Kladno – ICT – opakování“, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004126.
Z2020-000354 9. 1. 2020 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ulimex, spol. s r.o.
Dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP v DNS - 2019/0190 756 159  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání a montáž nábytku do Poradenského centra UJEP pro projekt OP VVV "Univerzita 21. století - Univerzita bez bariér, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002472.
Z2020-000705 9. 1. 2020 neuvedena Obec Klenovice na Hané AV MEDIA, a.s.
Dodávka měřící techniky pro Základní školu Klenovice na Hané 690 778  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřící techniky dle specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace, která tvoří technickou specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.
Z2020-000662 8. 1. 2020 neuvedena Okresní soud v Ostravě OS Ostrava - výměna koberců a malování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu výměna koberců v jednotlivých místnostech budovy zadavatele Okresního soudu v Ostravě. Vymalování všech kanceláří a ostatních prostor budouvy soudu bílou barvou, včetně oprav omítek před malováním
Z2020-000580 8. 1. 2020 neuvedena Okresní hospodářská komora Pelhřimov Vzděláváním k rozvoji Pelhřimovska
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Vzdělávací služby pro zaměstnance. Toto uveřejnění se týká jen části F. zakázky (Technické a jiné odborné vzdělávání - svařování).
Z2020-000283 6. 1. 2020 neuvedena Moravskoslezský kraj INVISTA Craft s.r.o.
Dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ 1 761 994  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“. Jedná se o dodávku designového i běžného (typového) nábytku a výrobu atypického nábytku (židle, stoly, skříně a jiné interiérové vybavení). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Z2020-000112 6. 1. 2020 6. 2. 2020 Královéhradecký kraj Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro III odhad.cena 73 790  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektra, tedy mikrovlnných trub, volně stojící pračky, volně stojící sušičky, TV přijímače, mini/mikro systému s CD, stojací lampy, stolních lamp pro pracovní stoly, stolních lamp pro noční stolky a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí.
Z2020-000276 6. 1. 2020 neuvedena Město Pohořelice FORM, spol. s r.o.
Rekonstrukce objektu bývalého hotelu Pfann, komunitní centrum - interiérové vybavení 1 457 558  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybavení jednotlivých místností rekonstruovaného objektu nábytkem, který bude sloužit jako multigenerační komunitní centrum pro potřeby široké veřejnosti města Pohořelice. Budou zde probíhat kulturní, zájmové a vzdělávací akce. V budově, která je památkově chráněná, budou situovány prostory pro volnočasové aktivity, pro vzdělávací aktivity i pro zázemí sociálních služeb využívané občany města i přilehlých obcí. Podrobný popis interiérového vybavení je podrobně popsaný v projektu nazvaném „POHOŘELICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 79, REKONSTRUKCE HOTELU PFANN – KOMUNITNÍ CENTRUM, PROJEKT INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ“, hlavní projektant Ing. arch. Vilma Kaňková, IČ: 44069693, která tvoří přílohu č. 1 výzvy v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 výzvy.
Z2020-000035 3. 1. 2020 neuvedena Město Nejdek Z + M Partner, spol. s r.o.
MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p.o. – didaktická a IT technika – III. vyhlášení 1 259 858  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardwaru, softwaru a didaktické techniky do nově modernizovaných výukových prostor odborných učeben základní školy, včetně montáže a zaučení obsluhy
Z2020-000130 3. 1. 2020 neuvedena Česká Republika - Probační a mediační služba Sodexo Pass Česká republika a.s.
Nákup víceúčelových poukázek 2 360 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka víceúčelových šekových poukázek FKSP (dále jen „Poukázky“), které budou sloužit k úhradě služeb v oblasti kultury, vzdělávání, zdraví, tělovýchovy, sportu a rekreace pro zaměstnance Zadavatele v souladu s Vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), a to včetně jejich dopravy do místa plnění. Poukázky budou dodávány na základě dílčích objednávek dle podmínek uzavřené rámcové dohody.
Z2019-046186 16. 1. 2020 31. 1. 2020 ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE Dodávka nábytku pro ÚHKT – objekt G Kateřinská odhad.cena 5 800 000  Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání laboratorního a sedacího nábytku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Z2019-046155 31. 12. 2019 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. ELTODO a.s.
Údržba tunelové videodetekce TRAFICON v pražských tunelech SAT, ATM a ZAT 844 671  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Veřejná zakázka se týká údržby zařízení pro sběr dopravních informací pomocí videodetekčních kamer v tunelech: Strahovský automobilový tunel ( dále jen „SAT“), Automobilový tunel Mrázovka (dále jen ATM“) a Zlíchovský automobilový tunel (dále jen „ZAT“). Předmětem zakázky je toto telematické zařízení: Traficon - videodetekce - Systém se skládá z detekčních vyhodnocovacích jednotek Traficam VIP-T, které vyhodnocují dopravní situaci z připojených dohledových kamer. Detekované události jsou filtrovány ve filtračních jednotách PLC a dále odesílány do videodetekčního serveru a řídicího systému tunelu k dalšímu zpracování. Na základě detekované události řídicí systém ovlivňuje dopravu ve sledovaném tunelu.
Z2019-045943 27. 12. 2019 28. 1. 2020 Česká pošta, s.p. Balící zařízení na mince s dopravníkem odhad.cena 9 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka balících zařízení na mince včetně příslušenství - dopravníku sáčků a spotřebního materiálu (balící fólie s potiskem nebo bez potisku), záručního servisu a pravidelných prohlídek strojů po dobu záruky.
Z2019-046010 27. 12. 2019 neuvedena Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Š-servis Praha s.r.o.
Výběrové řízení na vedení mzdové agendy MBÚ 9 596 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb mzdového účetnictví pro zadavatele s využitím vlastního technického vybavení (software) dodavatele. Součástí je i poskytnutí licence k používanému software pro 10 uživatelů zadavatele k zajišťování součinnosti zadavatele.
Z2019-045806 23. 12. 2019 neuvedena Svazek obcí Českého Švýcarska SDO Technika s.r.o.
Předcházení vzniku komunálních odpadů v Českém Švýcarsku - II 3 215 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 598 ks kompostérů pro domácnosti a štěpkovače.
Z2019-045415 23. 12. 2019 neuvedena VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Zajištění ostrahy a ochrany majetku společnosti odhad.cena 46 820 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění strážní a bezpečnostní služby pro areály vlastněné a spravované zadavatelem. Předmětem je rovněž zajištění ostrahy během společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných v těchto areálech.
Z2019-045691 23. 12. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Kancelářský papír pro Krajskou zdravotní, a.s. 2020 odhad.cena 4 500 000  Kč
Předběžné oznámení Dodávky kancelářského papíru do kopírovacích strojů, laserových a inkoustových tiskáren pro oboustranný černobílý a plnobarevný tisk následujících formátů: - Xerografický papír A3 - Xerografický papír A4 - Xerografický papír A5
Z2019-045576 23. 12. 2019 22. 1. 2020 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Hygienické prostředky 2020 - 2021 odhad.cena 16 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem VZ jsou centrální dodávky hygienických a čistících prostředků pro organizační složky SŽDC. Zadavatel si vyhrazuje dle § 38 Zákona 134/2016 Sb. účast pouze takových dodavatelů, kteří zaměstnávají na chráněných pracovních místech podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění alespoň 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.
Z2019-045848 23. 12. 2019 neuvedena Obec Čistá FLAME System s.r.o.
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ – Vybavení učeben ICT a PC 1 377 787  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména provedení dodávky vybavení odborných učeben ICT a PC.
Z2019-045388 23. 12. 2019 20. 1. 2020 Střední odborné učiliště gastronomie Vybudování odborné kulinářské učebny ve Středním odborném učilišti gastronomie U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10 – Malešice odhad.cena 6 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie gastro zařízení a vybavení v rámci akce Vybudování odborné kulinářské učebny ve Středním odborném učilišti gastronomie U Krbu 45/521, 108 00, Praha 10 – Malešice. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje dodávku nového technologického vybavení a zařízení gastro do připravených rekonstruovaných prostor, montáž tohoto zařízení, napojení na instalační rozvody (instalaci), uvedení do provozu včetně revize a zaškolení obsluhy oprávněnou osobou.
Z2019-045380 23. 12. 2019 23. 1. 2020 Česká republika - Ministerstvo financí Ostraha budov a recepční služby Ministerstva financí
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Předmětem Veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy a recepčních služeb v objektech Ministerstva financí ČR (dále jen „MF“). a) poskytování strážní a recepční služby; b) realizace požadavků na operativní změny ve strážní službě (všechny společně dále také „služby fyzické ostrahy“). Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen v článku 1 a 2 závazného návrhu smlouvy na Veřejnou zakázku, který včetně všech příloh tvoří Přílohu č. 1 této ZD (dále jen „Závazný návrh smlouvy“). Služby fyzické ostrahy a recepční služby, jejichž poskytování je předmětem plnění této Veřejné zakázky, jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 Závazného návrhu smlouvy.
Z2019-045788 23. 12. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Pody print s.r.o.
PREMO s.r.o.
Tonery a náplně 07-2019 105 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka tonerů, náplní a příslušenství do tiskáren
Z2019-045570 23. 12. 2019 28. 1. 2020 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Poskytování bezpečnostních služeb na vybraných objektech odhad.cena 225 779 400  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění fyzické ostrahy areálů zadavatele pomocí fyzických osob (bezpečnostních pracovníků), jedná se o výkon práce beze zbraně. Blíže viz ZD a její přílohy.
Z2019-045648 23. 12. 2019 neuvedena Plzeňský kraj Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Rozvoj IDP (3. etapa) – Provozování odbavovacích systémů v Plzeňském kraji 22 692 352  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy datového centra pro karty IDP a zajištění dalších souvisejících služeb („Systém Plzeňská karta“), které jsou specifikované v Příloze č. 1 Výzvy – Hlavní funkcionality veřejné zakázky. Dodavatel dále technicky zabezpečí síť distribučních a odbavovacích míst na území Plzeňského kraje, sloužící k distribuci Karet IDP z důvodu rozšíření poskytování slev na jízdném u jednotlivých dopravců na celém území Plzeňského kraje (dále také „Systém pro poskytování slev“). V rámci provozu Systému pro poskytování slev je požadováno provádět školení, poskytnout IT služby (zajištění připojení k síti CamelNET ve spolupráci se SITMP a správcem sítě CameINET, licence do FareOnu, IT servis jednotlivých odbavovacích míst na úrovni aplikace pro systém Karty IDP), poskytnout součinnost na provozu následujících služeb (Helpdesk, informační linka, clearing, sestavy a...
Z2019-045612 23. 12. 2019 27. 1. 2020 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Technická správa objektu Ústředí, Orlická 2020/4, Praha 3
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy Objektu Flora po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s jedním dodavatelem pro tuto činnost.
Z2019-045836 23. 12. 2019 10. 1. 2020 Národní knihovna České republiky Poskytování bezpečnostních služeb v objektech Národní knihovny ČR odhad.cena 64 200 000  Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je poskytování bezpečnostních služeb pro objekty Národní knihovny České republiky. Bližší specifikace předmětu plnění včetně seznamu všech objektů, kde budou služby poskytovány, požadované výstroje jednotlivých pracovníků a jejich povinností je uvedena v návrhu Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb.
Z2019-045718 23. 12. 2019 31. 1. 2020 ČEZ, a. s. Ostraha Skupiny ČEZ
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy, dozorčí činnosti, zajištění klíčového režimu a dalších činností souvisejících se zajištěním ostrahy objektů Skupiny ČEZ ve vlastnictví nebo užívání jednotlivých členů sdružení dle požadavků Zadavatele na území České republiky, za účelem ochrany majetku jednotlivých členů Skupiny ČEZ. Součástí Předmětu veřejné zakázky je rovněž pro účely řešení mimořádných událostí závazek Dodavatele zajistit až 100 bezpečnostních pracovníků (na pozici Strážný I) k posílení ostrahy kteréhokoliv objektu či objektů Zadavatele na území České republiky, a to za podmínek stanovených v návrhu Rámcové dohody.
Z2019-045758 23. 12. 2019 neuvedena Masarykův onkologický ústav C SYSTEM CZ a. s.
Tonery (2019–2020) 2 049 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nových, originálních, nerepasovaných tonerů, inkoustových náplní a pásek do tiskáren dle specifikace uvedené v příloze č. 2 výzvy. Předmět veřejné zakázky je dále upřesněn v příloze č. 3 této výzvy (vzor kupní smlouvy).
Z2019-045454 20. 12. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávky elektrospotřebičů pro Krajskou zdravotní, a.s. III. odhad.cena 5 000 000  Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu průběžné dodávky elektrospotřebičů
Z2019-045402 19. 12. 2019 neuvedena Obec Čistá Potrusil s.r.o.
Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd ZŠ a MŠ - Vybavení multifunkčních učeben nábytkem a výukovými pomůckami 1 135 951  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména provedení dodávky vybavení učeben nábytkem a výukovými pomůckami.
Z2019-044950 19. 12. 2019 10. 2. 2020 Statutární město Kladno Dodávka tepla do vybraných bytových domů statutárního města Kladno, 2020-2022
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tepla do bytových domů a provozování domovních kotelen v roce 2020 - 2022 na adrese: Kladno, V. Lanny 3280, 3282, 3284, 3287, 3289, 3291 Kladno – Švermov, Velvarská 1273 a Velvarská 1417 Kladno – Vrapice, Vrapická 127 a Vrapická 128 Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje následující činnosti: a) provozování kotelen na výrobu tepla ve vlastnictví zadavatele, výroba tepla a jeho dodávka zadavateli b) provádění revizí technologických zařízení c) provádění údržby a oprav pronajatého technologického zařízení, a to vše v souladu se zadávacími podmínkami dané veřejné zakázky. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávací dokumentaci k dané veřejné zakázce a jejích přílohách. Technologická zařízení na adrese - Kladno, V. Lanny 3280, 3282, 3284, 3287, 3289, 3291, Kladno – Švermov, Velvarská 1273 a 1417, Kladno – Vrapice, Vrapická 127 a 128...
Z2019-045315 19. 12. 2019 neuvedena Česká televize ISC Communication Czech a.s.
Externí call centrum 5 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování služeb externího call centra v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Z2019-045150 18. 12. 2019 neuvedena Minor PANTER, spol. s r. o.
Výměna bezdrátových systémů v divadle Minor 2 496 882  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem výběrového řízení je provedení změn bezdrátových systémů včetně příslušenství používaných v současné době v divadle Minor a jejich uvedení do souladu s novou legislativou. Za účelem dosažení tohoto cíle je nutno zachovat kompatibilitu dodávaného řešení se stávajícím provozním zařízením divadla tak, aby měněné komponenty fungovaly bezchybně na platformě stávajícího technického a softwarového vybavení, jehož dodávka není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 345 lidí darovalo 967 330 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy