Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'zverejneno:2019-10-10'

našli jsme 3 139 výsledků na výraz zverejneno:2019-10-10

Celková cena nalezených smluv 4 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
19. 9. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Statutární město Mladá Boleslav Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 188 151  Kč
2. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Pěnkava Petr Ing., 1967 Dodatek č. 2/19 ke KS č. 1002780604 na prodej pozemků #\fo 2 997 097  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady RADIOMETER s.r.o. Nákup 60 935  Kč
12. 2. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Město Tábor Jiří Ploc Dodatek č.1, ke Smlouvě o dílo "Oprava bytu č. 10, Fügnerova, čp. 2214, Tábor" Neuvedena
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Jihočeské divadlo, příspěvková organizace Da Vinci 75 600  Kč
8. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Janoušek Jan Smlouva o podpoře Neuvedena
8. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. RYNAGRO a.s. Smlouva o podpoře Neuvedena
3. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. Truhlářství Josef Hozman výroba a montáž skříní - Truhlářství Josef Hozman 101 035  Kč
7. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy statutární město Zlín STAVO spol. s r.o. Objednávka na opravu podlahy v HZ Klečůvka - JSDH MČ Zlín 118 224  Kč
25. 4. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR PAME - AUTO s.r.o. D5 Oprava svodidel- BESIP km 80,0-131,4 5 892 320  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad práce České republiky) GreenSocS s.r.o. Dohoda o vytvoření pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 163 350  Kč
10. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Moravskoslezský kraj PONATURE s.r.o. Služby spojené s dodáním 10 kompletů zimního oblečení pro prezentační účely zaměstnanců Moravskoslezského kraje. 104 504  Kč
2. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražské služby, a.s. Soli posypové 1 524 600  Kč
8. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Lesy České republiky, s.p. Zdeněk Benedík Dílo;Stavební práce 164 514  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy M - SILNICE a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR Kupní smlouva k prodeji vytěženého materiálu 296 170  Kč
8. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí ZTG s.r.o. výměna plynového kotle v budově VILA 77 464  Kč
1. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace UL, Hostovice, Hospodářská – kabelizace NN Neuvedena
8. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Statutární město Opava smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby - parc.č. 875/90 k.ú. Kylešovice 6 957  Kč
1. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy MĚSTO NÁCHOD Lukáš Jakl Zhotovení inventáře do prostorů kavárny v areálu Malých lázní – Běloves, v souladu s platnou projektovou dokumentací objektu Malých Lázní – Běloves, čp.129 v k.ú. Běloves, Náchod 200 731  Kč
10. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost DAVAZ, spol. s r. o. Nákup ložisek 219 113  Kč
27. 9. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace TJ Sokol Brno-Židenice 2019_09_27 Smlouva TJ Sokol - nájem tělocvičny ŠR 2019-20 Neuvedena
7. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje sanofi-aventis, s.r.o. Objednávka č. 207778 64 426  Kč
26. 8. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy STRABAG a.s. , odštěpný závod Praha Správa a údržba silnic Pardubického kraje Prodej vytěženého materiálu 242 000  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace EXACT ING s.r.o. 980190145- Diagnostika reklamované komunikace III/37356 Brodek u Konice 120 924  Kč
10. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby Neuvedena
2. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Plzeňský kraj 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace - dofinancování, dodatek číslo 1 187 772  Kč
17. 9. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Moravská galerie v Brně Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace Spolupráce na vydání publikace s názvem Charlemontové Neuvedena
10. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Město Bruntál COPSERVIS s.r.o. smlouva o dílo - Bruntál - Rozšíření MKDS 2019 349 299  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj STRABAG a.s. Dodatek č.1 ke smlouvě o provedení stavby "Silnice III/2895 Roztoky u Semil - Helkovice, rekonstrukce silnice" Neuvedena
30. 9. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Český metrologický institut Petr Krejzl Doprava závaží 107 549  Kč
8. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
  1. „SP + SEU_Spádoviště ŽST Brno – Maloměřice_ZP, DÚR“- správce SUDOP PRAHA a.s.
  2. „Společník 2” - SUDOP EU a.s.
Smlouva o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení Název zakázky: „Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice“ 31 515 660  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. sanofi-aventis, s.r.o. VOL-2019-551-004332 87 791  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. B. Braun Medical s.r.o. VO-2019-310-002104 147 719  Kč
21. 2. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj GREEN-PENB s.r.o. DSP+DPS_PPP Olomouc_"PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity" 147 620  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Město Mšeno PPK-6e - ochrana výsadeb, Město Mšeno 62 300  Kč
1. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Letiště Karlovy Vary s.r.o. Life ALONE s.r.o. Smlouva o přepravě osob a věcí č.10/2019 Neuvedena
4. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Česká centra Poskytnutí služeb při zajištění účasti na "Výstavě Obrazovanie a kariéra - český stánek", Moskva, 9. - 11.11.2019 69 454  Kč
2. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Masarykova univerzita MIVIS - CZ s.r.o. Smlouva o dílo - Výroba výstavy na LF MU - výstavní kubusy vč. dopravy, istalace, montáže a demontáže 169 400  Kč
9. 10. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NDCon LOGIC a.s. Objednávka - dodávka spotřebních dílů ET na MV DJ NDT 230 408  Kč
26. 9. 2019 10. 10. 2019 Detail smlouvy Archiv bezpečnostních složek ZKRAT STAVBA s.r.o. Dodatek sml. č. 2 Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 290 lidí darovalo 789 050 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy