Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 22 531 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-022393 3. 7. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. MIT, spol. s r.o.
DODÁVKA OPTIKY A OPTOMECHANIKY - Minitendr č. 4 959 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka optického a optomechanického laboratorního vybavení pro experimentální programy zadavatele. Jednalo se o tzv. minitendr, tedy zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody podle § 135 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídku mohli podat pouze účastníci rámcové dohody na dodávku optiky a optomechaniky uzavřené 5. 8. 2018.
 Z2020-022446 3. 7. 2020 31. 7. 2020 ČEZ, a. s. C470 - Úpravy na trasách trvalého odkalu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav na trasách trvalého odkalu parogenerátorů včetně zpracování dokumentace, provedení demontážních a montážních prací a dodávek materiálu v rámci plánovaných odstávek HVB na výměnu paliva, včetně zajištění a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech a dále provedení veškerých potřebných kontrol a zkoušek (vstupních, mezioperačních, výstupních)
 Z2020-022457 3. 7. 2020 11. 8. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY KABELOVÝCH OK
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění kabelových ok s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových ok pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
 Z2020-022867 3. 7. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Blue Panther s.r.o.
Kalibrační nástroje a kalibrace (procesní 126 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka přenosného ručního procesního dvoukanálového kalibrátoru pro provádění kalibrací a ověřování kalibrací kanálů/převodníků/aktuátorů na zkušebnách leteckých motorů (dále jen „kalibrátor“). Technické parametry kalibrátoru jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 a 2 smlouvy na veřejnou zakázku.
 Z2020-022521 3. 7. 2020 31. 7. 2020 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. Zařízení pro měření dvouvrstvé interferometrie odhad.cena 6 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro měření dvouvrstvé interferometrie, tzv. Biolayer interferometry) dle technické specifikace.
 Z2020-022415 3. 7. 2020 4. 8. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Meteostanice odhad.cena 310 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka autonomní přenosné meteostanice s vlastním napájením (dále jen „meteostanice“). Zadavatel požaduje dodání meteostanice dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2020-022897 3. 7. 2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
ÚV Monaco - vápenné hospodářství 3 954 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zařízení vápenného hospodářství na úpravu pitné vody včetně zpracování dokumentace k realizaci plnění zakázky.
 Z2020-022505 3. 7. 2020 31. 7. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Lasery 2 ( Lasers 2 ) odhad.cena 2 990 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka laserů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2. části: 1. část: Budící laserový zdroj 2. část: Pikosekundový 2µm vláknový laser
 Z2020-022327 2. 7. 2020 30. 7. 2020 AGRO BOSKOVŠTEJN s.r.o. Zavlažovací systém - Velký Karlov odhad.cena 18 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (5 ks) s délkou hadice 750 m - Velkoplošný mobilní závlahový systém - komplet na plochu 150 ha
 Z2020-022627 2. 7. 2020 neuvedena Obec Horní Bečva Tojapa s.r.o.
Pořízení decentrální vzduchotechniky do MŠ Horní 1 874 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka a montáž systému větrání s rekuperací: Instalaci systému větrání s rekuperací: - 1 x VZT jednotka (kuchyň) o objemovém průtoku vzduchu min. 6200 m3/h a účinnosti min. 80 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. - 5 x VZT jednotka (herny a učebny) o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu min. 650 m3/h a účinnosti min. 82 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem.
 Z2020-022609 2. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. BioVendor-Laboratorní medicína, a.s.
Analyzátor na identifikaci bakteriálních kmenů 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks analyzátoru na identifikaci bakteriálních kmenů MALDI TOF, včetně příslušenství, záručního servisu a souvisejících plnění.
 Z2020-022251 2. 7. 2020 3. 8. 2020 Krajská nemocnice Liberec, a.s. Dodávka a servis náhradního zdroje energie
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového záložního zdroje o COP výkonu 1 250 kVA/1000kW - moderního jednoosého elektrického stroje s elektromagnetickým kinetickým akumulátorem energie a synchronním alternátorem s provozní životností min. 25 let. Součástí zakázky je i požadavek zadavatele na dvouletý bezplatný záruční servis obsahující veškerý spotřební materiál potřebný pro provoz zařízení, dále pak na pozáruční servis na dobu 18 let.
 Z2020-022523 1. 7. 2020 neuvedena Vysoké učení technické v Brně REVERSE - TECH s.r.o.
D N D Slovakia s.r.o.
+2 další dodavatelé
Roboty 2 762 290 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka průmyslového robota a různého příslušenství k průmyslovým robotům.
 Z2020-022498 1. 7. 2020 neuvedena Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. OptiXs, s.r.o.
Optický zapisovač 4 208 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka Optického zapisovače. Jedná se o litografický systém s přímým optickým zápisem do fotocitlivého polymeru (fotorezistu) s laterálním rozlišením nejméně 400nm. Systém Optického zapisovače musí dále umožňovat promítání virtuální masky na živý náhled vzorku, in-situ měření tloušťky fotorezistu, použití velmi malých substrátů a univerzálnost v použití různých fotorezistů. Vysoká přesnost zápisu musí být mj. umožněna potlačením vibrací systému a teplotní stabilizací.
 Z2020-022304 30. 6. 2020 neuvedena TESPRA Hodonín, s.r.o. INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o.
NÁKUP PLOŠINY 2 767 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 ks pojízdné teleskopické hydraulické zdvihací pracovní plošiny včetně podvozku.
 Z2020-022227 30. 6. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně National Instruments (Czech Republic), s.r.o.
Výukový modulární systém pro robotiku včetně 541 297 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Podrobná technická specifikace požadovaného plnění je uvedena v příloze č. 1 s názvem Technická specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového modulárního systému pro robotiku včetně příslušenství. Požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a smluvními podmínkami ve formě kupní smlouvy. Tyto podmínky vymezují rámec budoucího smluvního vztahu, jsou pro dodavatele závazné a nemohou být měněny nebo doplňovány.
 Z2020-022215 30. 6. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně MERCI, s.r.o.
Přístroj kapilární elektroforézy 2 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je přístroj kapilární elektroforézy, stroj umožňující analýzu extrémně malých množství kapalných vzorků na základě pohybu molekul v elektrickém poli s optickou detekcí pomocí absorbce záření a laserem indukované fluorescence s excitační vlnovou délkou 365 nm.
 Z2020-022297 30. 6. 2020 neuvedena EKOR, s.r.o. FORNAL trading s.r.o.
Hákový nosič - 2020 3 085 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka 1 ks hákového nosiče kontejnerů s hydraulickým nakládacím jeřábem.
 Z2020-022122 29. 6. 2020 neuvedena Povodí Odry, státní podnik Traktory 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022021 29. 6. 2020 28. 7. 2020 ESAP Consult, s. r. o. Hořáky nepřímého ohřevu odhad.cena 2 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku hořáků nepřímého ohřevu muflové pece včetně příslušenství a souvisejících komponent. Jedná se o hořáky nepřímého ohřevu muflové pece, které slouží k předání tepelné energie potřebné pro rozklad organického materiálu uzavřeného v muflové peci. Rozmístění a regulovaný výkon hořáků je nutný pro rovnoměrný náhřev muflové pece, jakož i pro udržování procesní teploty během jejího provozu. Na hořáky je požadavek, aby byly schopny spalovat jak zemní, tak i pyrolýzní plyn v okamžiku, kdy se začne vyvíjet a dosáhne potřebných parametrů. K tomu slouží směšovací řada hořáků, která musí dokázat směšovat oba plyny v rozsahu 0 - 100%.
 Z2020-022001 2. 7. 2020 neuvedena Sportovní klub Slatinice, z.s. SK Slatinice – realizace multifunkčního hřiště – odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-021980 29. 6. 2020 28. 7. 2020 Školní statek Dodávka zemědělských strojů - polní práce
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku zemědělských strojů, a to 1 ks šestiradličního pluhu a 1 ks rozmetadla hnojiv.
 Z2020-022045 29. 6. 2020 28. 7. 2020 Lesy hl. m. Prahy Dodávka 2 ks univerzálních kolových traktorů s odhad.cena 7 440 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových nepoužitých univerzálních kolových traktorů s lesnickou nástavbou v rozsahu technické specifikace a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-022159 29. 6. 2020 31. 7. 2020 Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i. UPT-VZ-20-07: Nízkošumový vláknový laser s odhad.cena 2 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení je pořízení souboru přístrojů určených k experimentální činnosti za použití blízkého infračerveného laserového záření. Experimenty na hranici klasické a kvantové mechaniky vyžadují laserový zdroj s velmi nízkým šumem a podpůrná zařízení na modifikaci, tvarování a charakterizaci laserového svazku. Celý soubor se skládá ze šesti částí: nízkošumový vláknový laser, fázový prostorový modulátor světla, amplitudový prostorový modulátor světla, vláknový akustický modulátor intenzity, polarimetr a spektrální analyzátor.
 Z2020-021718 29. 6. 2020 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. HTS robotic stations odhad.cena 66 458 000 Kč
Předběžné oznámení Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, které budou zadávány v jednom zadávacím řízení. V části A (s názvem: HTS robotic station) se jedná o dodávku a instalaci nové HTS robotické stanice, včetně integrace zařízení třetích stran, dopravy do místa plnění a zaškolení zaměstnanců zadavatele. V části B (s názvem: Robotic station for microscopy) se jedná o dodávku a instalaci nové robotické stanice pro mikroskopii včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele a dopravy do místa plnění.
 Z2020-022136 29. 6. 2020 neuvedena COMTES FHT a.s. K. M. TRADE, spol. s r.o.
Dodávka pracovních válců pro válcování za tepla 856 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka 2 ks pracovních válců pro válcování za tepla v uspořádání DUO. Válcovací tlak 6000 kN, válcovací rychlost 1,5 m/s. Rozměry o550 x 550 x 2102 mm.
 Z2020-021810 29. 6. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů a odhad.cena 36 550 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na každou část veřejné zakázky, přičemž celkem se jedná až o 13 strojů. V rámci každé části VZ zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění je také zprovoznění strojů a jejich agregace s požadovanými nástavbami a pracovními adaptéry, dále proškolení uživatelů strojů na jejich obsluhu a provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty. Samotné plnění na základě RD bude řešeno výzvou bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ. Stroje budou využívány v oblasti zemědělství a lesnictví, případně v komunální oblasti a to v závislosti na využitých pracovních adaptérech.
 Z2020-022154 29. 6. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. FMB Oxford Ltd
BMP cavity (Electron beam diagnostics) 3 991 651 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu The subject matter of the Public Contract is the supply (manufacture and delivery) of five (5) pieces of position and two (2) pieces of reference Beam Position Monitors cavities for the ELI Beamlines facility. All delivered BPM cavities shall meet the parameters specified in Annex No. 2 Technical Specification. Subject-matter of the Public Contract is in detail specified in Annex No. 1 Purchase Contract and Annex No. 2 Technical Specification hereto.
 Z2020-021886 29. 6. 2020 3. 9. 2020 Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Dodávka domovních membránových plynoměrů s odhad.cena 76 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Dodávky domovních membránových plynoměrů s mechanickým počítadlem a sad příslušenství (snímač, konektor, kabel, plomba)
 Z2020-021997 29. 6. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Dipole correctors for momentum filter
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání systému (včetně veškerého příslušenství) zadavateli, který je podrobně popsán v příloze č. 1 (Technical Specification - Momentum filter for LUIS) a v příloze č. 2 (Technical Specification - Dipole electro-magnet correctors for LUIS) této zadávací dokumentace. The subject matter of the Public Contract is the supply of the system (including all accessories) to the Contracting Authority that is in detail described in Annex no. 1 (Technical Specification - Momentum filter for LUIS) and Annex no. 2 (Technical Specification - Dipole electro-magnet correctors for LUIS) of this Procurement Documentation.
 Z2020-022115 29. 6. 2020 31. 7. 2020 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Dodávka fluorescenčního mikroskopu pro PřF JU odhad.cena 2 768 595 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky je dodávka mikroskopu pro Přírodovědeckou fakultu, který je vybaven excitací a fluorescenční detekcí s možností 3D dekonvoluce.
 Z2020-022179 29. 6. 2020 neuvedena Masarykova univerzita AP Czech, s.r.o.
Kapalinový proteinový chromatograf pro CEITEC MU 1 999 519 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem dodávky je systém pro čištění proteinů a dalších biomolekul. Systém musí být konfigurovatelný a upgradovatelný. Bude využíván pro čištění virů, proteinů a makromolekulárních komplexů.
 Z2020-021815 29. 6. 2020 neuvedena Česká národní banka Obnova patrových vzduchotechnik odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021666 26. 6. 2020 27. 7. 2020 Masarykova univerzita Super rozlišovací světelný fluorescenční odhad.cena 18 076 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Plně motorizovaný invertovaný fluorescenční mikroskop pro pozorování živých organizmů/buněk, který svým rozlišením přesahuje Abbeho difrakční limit klasických světelných mikroskopů.
 Z2020-021744 26. 6. 2020 11. 8. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY TLUMIVEK A ODPORNÍKŮ VN odhad.cena 3 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek tlumivek a odporníků s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách zhášecích tlumivek včetně sekundárních odporníků a uzlových odporníků vn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 09/2021 - 09/2027. Zakázka je rozdělená na Části ve smyslu § 35 ZZVZ : Část 1. - dodávky zhášecích tlumivek 22kV vč. příslušného sekundárního odporníku Část 2. - dodávky zhášecích tlumivek 35kV vč. příslušného sekundárního odporníku Část 3. - dodávky uzlových odporníků
 Z2020-021862 26. 6. 2020 31. 7. 2020 ČEZ, a. s. 40729, 40743 „GO - AK - VÝPARNÍK BLOKU A, B,C,D -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je provedení žárového nástřiku výparníků bloku A, B, C a D, včetně provedení speciální přípravy povrchu ploch (tryskáním). Nedílnou součástí předmětu zakázky je zpracování požadované dokumentace, provedení všech zkoušek a likvidace odpadů
 Z2020-021798 26. 6. 2020 neuvedena Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Monitor kovů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021861 26. 6. 2020 neuvedena Česká televize Rekonstrukce horní sféry studia KH5 odhad.cena 45 000 000 Kč
Předběžné oznámení vytvoření horní sféry a scénického osvětlení ve studu KH 5 v ČT Praha - Podrobnější popis předmětu plnění, zejména vymezení technických podmínek a specifikace, bude uveden v zadávacích podmínkách
 Z2020-021973 26. 6. 2020 neuvedena Český rozhlas COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb: Servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly chladících jednotek, oddělených kondenzátorů a detektorů úniku chladiva na základě uzavřené rámcové dohody mezi zadavatelem a právě jedním účastníkem pro danou část 1 a 2 veřejné zakázky.
 Z2020-021888 26. 6. 2020 neuvedena Divesoft s.r.o. ADC Systems s.r.o.
Návrh, vývoj a výroba elektronických součástí 3 660 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je: 1. Návrh, vývoj a výroba desek testovacích přípravků pro elektronické desky Liberty 2.0 2. Koncepční návrh, vývoj a výroba elektornických desek pro Liberty 2.0 3. Výběr baterií vhodných pro extrémní podmínky použitelné v Liberty 2.0 4. Vývoj mobilní aplikace Předmět zakázky je blíže popsán v příloze č. 1 ZD - Technická specifikace
 Z2020-021842 26. 6. 2020 31. 7. 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové Obnova parního kotle odhad.cena 5 835 124 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního kotle s kouřovodem a spalinovou komorou pro Odbor energetiky a odpadového hospodářství FN Hradec Králové.
 Z2020-021671 25. 6. 2020 27. 7. 2020 Teplárny Brno, a.s. Dodávky 24 ks hořáků pro plynovou turbínu Siemens odhad.cena 50 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka originálních náhradních dílů - 24 ks hořáků pro stávající turbínu Siemens SGT-100, provozovanou zadavatelem. Součástí dodávky jsou veškeré potřebné práce a služby související s řádnou montáží, uvedením do provozu včetně úprav v řídicím systému a seřízení stroje. Dále je součástí plnění dodávka potřebné dokumentace. Zadavatel předpokládá provedení dodávky a montáže hořáků v roce 2022 v rámci realizace generální opravy turbíny. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v dokumentu Technické podmínky, který je součástí zadávací dokumentace.
 Z2020-021586 25. 6. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021714 25. 6. 2020 neuvedena Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
Multifunkční modulární reader 2 330 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého přístroje Multifunkční modulární reader.
 Z2020-021363 25. 6. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KONEX elektro spol. s r.o.
„DODÁVKY KABELOVÝCH SOUBORŮ VN A NN“ ČÁST 10 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek kabelových souborů vn a nn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách kabelových souborů vn a nn pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
 Z2020-021534 25. 6. 2020 30. 7. 2020 Národní památkový ústav Obnova svítidel budovy nám. Svobody 72/8, Brno
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka a instalace systému nouzového osvětlení budovy a dodávka a instalace svítidel vč. systému automatického stmívání a zhasínání. Předmět zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace a závazným stanoviskem Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Výše uvedené práce mimo jiné zahrnují: - zabezpečení dotčených prostor proti znečištění - zapravení dotčeného zdiva a sádrokartonových desek při instalaci rozvodů elektřiny a svítidel - následný úklid dotčených prostor - ekologická likvidace původního osvětlení a odpadů
 Z2020-021675 25. 6. 2020 28. 7. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/UPOL - Intenzifikovaná CCD kamera odhad.cena 1 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka intenzifikované CCD kamery pro experimenty v oblasti kvantové a nelineární optiky včetně nezbytného příslušenství jako celek. Požadována je kompletní dodávka zařízení a zajištění záručního servisu. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, příslušenství a materiál umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného systému, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci.
 Z2020-021504 25. 6. 2020 28. 7. 2020 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka sálové ultracentrifugy s příslušenstvím
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka sálové ultracentrifugy vč. rotorů a příslušenství.
 Z2020-021672 25. 6. 2020 28. 7. 2020 Univerzita Palackého v Olomouci PřF/UPOL - Generátor třetí harmonické frekvence
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka generátoru třetí harmonické frekvence primárně určeného pro laserový zesilovač Coherent RegA 9000 (r.v. 2001), který bude možné variantně použít i pro laserový oscilátor Coherent Mira 900 D (r.v. 2001) a to jak v jeho femtosekundové (fs), tak i pikosekundové (ps) variantě. Kompatibilitou se zmíněnými systémy se rozumí především splnění příslušných technických specifikací bez současného poškození zařízení. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované. Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství umožňující funkci přístroje podle požadovaných specifikací, zejména takové (je-li vyžadováno), které umožní přechod mezi jednotlivými laserovými systémy, či jejich variantami. Odborná instalace ani zaškolení obsluhy není vyžadováno. Vyžadována je však kompletní dokumentace ke všem součástem dodávky, včetně návodu k instalaci i použití.
 Z2020-021612 25. 6. 2020 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. KAMAT spol. s r.o.
Zdeněk Koreček
DODÁVKY ZEMNÍCÍHO A HROMOSVODNÉHO MATERIÁLU 21 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zemnícího a hromosvodného materiálu s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu a pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy na základě uzavřených Kupních smluv. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍM ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 008-2016

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 258 998 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy