Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 24 103 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-021093 14. 6. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Nákup kapalinového chromatografu pro MS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021191 14. 6. 2021 neuvedena obec Skuhrov nad Bělou VoiceSys s. r. o.
Protipovodňová opatření pro obec Skuhrov nad Bělou 2 245 890 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému obce Skuhrov nad Bělou zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.
 Z2021-021319 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Dodávka zobrazovacího průtokového cytometru odhad.cena 15 906 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání originálního, nového, nerepasovaného, dosud neužívaného, plně funkčního zobrazovacího průtokového cytometru pro zobrazovací průtokovou cytometrii vybaveného minimálně 5 lasery, minimálně 10 fluorescenčními kanály, jedním kanálem pro zobrazování ve světlém poli (brightfield) a jedním kanálem snímání rozptylu v bočním směru a automatickým podavačem vzorků, včetně jeho dodání do místa plnění a kompletní instalace a uvedení zařízení do provozu (včetně instalace software). Součástí předmětu plnění je také zajištění zaškolení obsluhy (pověřených pracovníků zadavatele) k obsluze dodávaného přístroje v nezbytném rozsahu kvalifikovaným pracovníkem dodavatele, a to na náklady dodavatele a zajištění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených ve smlouvě.
 Z2021-021325 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. E990 - Realizace opatření pro automatickou detekci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-020875 14. 6. 2021 neuvedena Česká národní banka Provádění údržby, oprav a revizí v oblasti elektro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020820 14. 6. 2021 2. 7. 2021 VH Agroprodukt, spol. s r.o. NÁKUP SKLIZEČE BRAMBOR odhad.cena 4 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení JEDNÁ SE O NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉHO POLNÍHO STROJE NA SKLIZEŇ BRAMBOR S ADAPTÉREM NA SKLIZEŇ CIBULE Z ŘÁDKU.
 Z2021-021321 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Centrifuga odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému 2 ks centrifug. Musí jít o nové nerepasované zboží. Součástí dodávky a nabídkové ceny je i zajištění a náklady na propojení s LIS, případně vzdálenou správu/přístup, vstupní IQ, OQ validace, roční validace v rámci záruky (2x), elektrická revize dle ČSN EN331600 ed. 2 jak je uvedeno v příloze ZD, vzorová smlouva. Pravidla a požadavky na používání datové sítě zadavatele externími uživateli jsou uvedeny v příloze ZD, Pravidla používání datové sítě.
 Z2021-021338 14. 6. 2021 neuvedena Základní škola Sion J.A. Komenského, Hradec Králové Entalpa s.r.o.
Rekuperace ZŠ Sion 3 199 459 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace řízeného větrání 1.NP a 2.NP objektu budovy Kleinerových Základní a mateřské školy Sion J. A. Komenského v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2021-020901 14. 6. 2021 neuvedena Vojenská nemocnice Brno VN Brno - pořízení technologických zařízení budov odhad.cena 24 616 610 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení nových technologických zařízení budov č. 1. 2 a 15 v areálu zadavatele.
 Z2021-020978 14. 6. 2021 neuvedena MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. Modernizace měnírny pro trolejbusovou dopravu odhad.cena 26 859 226 Kč
Předběžné oznámení Projekt řeší úpravy technologické části měnírny pro trolejbusovou dopravu a s ní související stavební úpravy objektu. Stávající objekt, který je předmětem navrhovaných stavebních úprav, je součástí technologického zázemí Městské dopravy Mariánské Lázně s. r. o. Jedná se o trakční měnírnu, ze které jsou napájena vrchní vedení pro trolejbusy veřejné hromadné dopravy.
 Z2021-021255 14. 6. 2021 neuvedena Ústav anorganické chemie AV ČR v.v. OptiXs, s.r.o.
Dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření 4 194 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření při nízkých teplotách, (ii) provedení komplexní instalace zařízení a všech dalších komponentů, (iii) provedení proškolení určitého počtu pracovníků zadavatele stran obsluhy zařízení a využití jeho funkcí v rozsahu určitého počtu hodin, (iv) zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu zařízení.
 Z2021-020885 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Ministerstvo obrany Startovací elektrické akumulátorové baterie pro
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2022, 2023 a 2024 do uvedené vojenské techniky AČR T 815, T 810, P V3S, Toyota panc. EC a LRD (různé typy a modifikace), Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky. Cílem pořízení je provést obměnu opotřebovaných AKU u daných druhů vojenské techniky, zajištění bojeschopnosti, provozuschopnosti a použitelnosti techniky. Účelem nákupu je též zabezpečení jednotek v zahraničí a naplnění norem rezerv AKU držených u AČR.
 Z2021-020985 14. 6. 2021 12. 7. 2021 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Hmotnostní detektor odhad.cena 2 150 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozšíření stávajícího analytického HPLC systému o hmotnostní detektor, a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2021-021220 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 7975 - Výměna a oprava podpůrné konstrukce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-021136 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 8028 - Řešení problematiky potrubí TVD a chlazené odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-020792 11. 6. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020699 11. 6. 2021 neuvedena Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Dodávka vysokokapacitního zobrazovacího systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020799 11. 6. 2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina Dodávka automobilového nosiče kontejnerů třídy S odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-021186 11. 6. 2021 neuvedena Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola AB rent CZ s.r.o.
POŘÍZENÍ TECHNIKY - rypadlonakladač s pohonem 4x4 2 199 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení techniky pro potřeby zadavatele, konkrétně rypadlonakladače, s pohonem 4x4, jehož podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku, zadávanou ve zjednodušeném, podlimitním řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zejména pak s ustanoveními § 53 tohoto zákona. Tato zakázka není dělená na části.
 Z2021-020656 11. 6. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Multi-reaktorový vysokotlaký systém odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020742 11. 6. 2021 neuvedena WOODEKO CZ s.r.o. Technologie pro materiálové využití odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020785 11. 6. 2021 neuvedena SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020567 10. 6. 2021 neuvedena Technické služby Zlín, s.r.o. Nákup elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020951 10. 6. 2021 neuvedena Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Eckert & Ziegler Cesio s.r.o.
Odběrová a kalibrační trať (neutralizátor 135 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 neutralizátorů aerosolu ve specifikaci požadované zadavatelem, a to včetně dopravy. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohy smlouvy na veřejnou zakázku.
 Z2021-020575 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Koagulometr včetně dodávek spotřebního materiálu a odhad.cena 16 520 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks přístrojů k provádění rutinních i speciálních koagulačních, spektrofotometrických a imunoturbidimetrických testů pro IV. Interní hematologickou kliniku FNHK, a to včetně zajištění pozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu.
 Z2021-020479 10. 6. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Zvukový mixážní pult pro TS Brno odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020894 10. 6. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Asseco CEIT, a.s.
Virtuální realita (Laboratoř ergonomie práce) 1 206 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratoře ergonomie práce, která se bude skládat z: • počítačového vybavení a systému pro virtuální realitu, • Motion Capture obleku (oblek pro snímání pohybu) a • skladu s technologií Pick by Light (dále jen „laboratoř ergonomie práce“). Technické parametry laboratoře ergonomie práce jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohy smlouvy na veřejnou zakázku.
 Z2021-021176 14. 6. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Dodávka kolových bagrů (RD) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020514 10. 6. 2021 8. 7. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka tromboelastometru odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka tromboelastometru pro pracoviště Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s technickými podmínkami a ostatními požadavky zadavatele.
 Z2021-020504 10. 6. 2021 12. 7. 2021 DIAMO, státní podnik Mobilní vrtací souprava odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové mobilní vrtací soupravy včetně příslušenství, rok výroby 2021, v technické specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace. Předmět koupě bude vybaven zařízením pro sledování: poruch, výstrah, hladiny paliva a provozních motohodin. Součástí plnění je doprava předmětu koupě do místa plnění, předvedení, odzkoušení a zaškolení obsluhy kupujícího.
 Z2021-020507 10. 6. 2021 12. 7. 2021 DIAMO, státní podnik Mobilní třídič
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového mobilního třídiče dle technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace zaškolení obsluhy. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž provádění servisních prohlídek po dobu záruční lhůty.
 Z2021-020571 10. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Scanner bioptických parafínových skel odhad.cena 2 272 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka scanneru bioptických parafínových skel (dále též „zařízení“ nebo „přístroj“) pro Oddělení klinické a transplantační patologie.
 Z2021-020566 10. 6. 2021 9. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14 II odhad.cena 5 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, vyhodnocení v třídách C a D dle EU GMP včetně vystavení validačních zpráv obsahující protokol o defektoskopii a ekologická likvidace starých Hepa filtrů. Při výměně HEPA filtrů a filtrů v laminárních stropech se dodavatel zavazuje provést čištění a dezinfekci anemostatů, kontrolu těsnosti uložených HEPA filtrů, test defektoskopie, validaci prostor včetně vypracování protokolu dle ISO 14644-1:2019,demontáž stávajících filtrů v rozsahu uvedeném v příloze č.1 dle požadované čistoty prostředí, jakož i veškeré další činnosti zde výslovně neuvedené tak, aby...
 Z2021-020452 10. 6. 2021 neuvedena Elektrárny Opatovice, a.s. Montážní práce při nahodilé údržbě, revizích, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-020647 9. 6. 2021 neuvedena Divesoft s.r.o. ADC Systems s.r.o.
Vývoj elektronických desek pro analyzátor ECHO 4 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je: 1. Desky testovacích přípravků 2. El. desky koncepce a výroba 3. Baterie - návrh optimálního řešení nabíjení produktu 4. Software - mobilní aplikace určená pro správu celého zařízení Předmět zakázky je blíže popsán v příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace.
 Z2021-020430 9. 6. 2021 12. 7. 2021 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka systému pro cytogenetické analýzy
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému pro cytogenetické analýzy s příslušenstvím. Systém bude určený pro provádění cytogenetických měření zahrnujících skenování, zaostřování, vyhledávání a analyzování vzorků. Předmětem veřejné zakázky je dále doprava do místa plnění, uvedení systému do provozu, předání veškeré dokumentace, zaškolení zadavatele k obsluze, záruka za jakost a provádění záručního servisu po dobu záruky za jakost.
 Z2021-020705 9. 6. 2021 neuvedena PARTR spol. s r.o. LFM-servis s.r.o.
Navýšení kapacity dotřiďovací linky PARTR spol. s 4 445 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka lisu na papír včetně veškerého požadovaného příslušenství lisu v rámci navýšení kapacity dotřiďovací linky, která je provozována společností PARTR spol. s r.o. Lis musí být nový, nepoužitý a plně funkční.
 Z2021-020441 8. 6. 2021 neuvedena Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace SUPRA Praha, spol. s r.o.
Gymnázium Kadaň - vybavení pro aktivitu Technické 1 994 413 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka astronomického a přírodovědného vybavení, ICT vybavení a vybavení pro řemeslné dílny
 Z2021-020652 11. 6. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Prysmian Kablo s.r.o., organizační složka
NKT s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-020195 7. 6. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-019996 7. 6. 2021 7. 7. 2021 Plastikářský klastr, z.s. 3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z odhad.cena 1 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka „3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z polymerů“ dále jen „zařízení“. Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů pro údržbu.
 Z2021-019957 7. 6. 2021 neuvedena Krajský soud v Ostravě KS Ostrava - trafostanice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020379 7. 6. 2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě „ÚPMD Praha – pořízení dieselagregátu III.“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020275 7. 6. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci IMTM – Restore of robotic platform for HTS/HCA - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-003925 7. 6. 2021 neuvedena Město Náchod Realizace varovných protipovodňových opatření pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020409 7. 6. 2021 neuvedena Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace Drivecontrol, s. r. o.
Pohonové jednotky tahů jeviště Velkého divadla 4 859 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonových jednotek tahů jeviště Velkého divadla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a krycím listem.
 Z2021-020420 7. 6. 2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Univerzální chromatografický systém pro separaci odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení univerzálního chromatografického systému pro separaci biomolekul (dále jen „chromatografický systém“), a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2021-020012 7. 6. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda - Ramanův a infračervený odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019953 7. 6. 2021 neuvedena Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. Device for characterization of interactions of odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-020197 7. 6. 2021 neuvedena Ústecký kraj Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy