Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 19735 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2018-042785 11. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Ložiska odhad.cena 540 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ložisek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042798 11. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot odhad.cena 1 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042702 11. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 27 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042900 11. 12. 2018 18. 1. 2019 Liberecký kraj COV LK uměleckoprůmyslové – SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - strojní vybavení III odhad.cena 1 225 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení specifikovaného v zadávací dokumentaci. Soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 „Karty vybavení – C_strojní vybavení“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod. Součástí dodávky je vždy doprava na místo, umístění, případně montáž zařízení.
Z2018-042786 11. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Dopravník třísek odhad.cena 820 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-043043 11. 12. 2018 neuvedena Job Sileo s.r.o. Nákup traktoru včetně příslušenství 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového traktoru (s přípravou pro nakládač) s příslušenstvím, kterým je: nakládač, vyvážecí vlek, naviják, návěs tandemový, přední sněhová radlice, zadní sněhová radlice a nesený sypač samonakládací. Traktor bude použit k těžbě spadlého porostu, přepravě materiálu a v kombinaci s různým příslušenstvím.
Z2018-042767 11. 12. 2018 7. 1. 2019 FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Sondy odhad.cena 367 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka sond pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042800 10. 12. 2018 7. 1. 2019 NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Upínače nástrojů odhad.cena 470 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka upínačů nástrojů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042777 10. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Ledničky odhad.cena 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ledniček pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042746 10. 12. 2018 neuvedena Bernard Lainka MOREAU AGRI, spol. s r.o.
AGROZET České Budějovice, a.s.
ARBO, spol. s r.o.
NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY – BERNARD LAINKA 3 712 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo pořízení zemědělských strojů – manipulátoru, krmného vozu a návěsu. Zakázka byla rozdělena na části dle § 101 ZZVZ.
Z2018-042806 10. 12. 2018 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Pragolab s.r.o.
ORGBAT_Sestava pro testování baterií 1 024 802 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání sestavy pro testování baterií.
Z2018-042839 10. 12. 2018 neuvedena Masarykova univerzita Biotrade instruments, s.r.o.
Bioreaktory 2 733 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je fermentační zařízení tvořené dvěma bioreaktory různé velikosti. Menší stolní bioreaktor (objem cca 2 litry) bude sloužit ke kultivaci a sledování růstových parametrů mikroorganismů pro účely simulace biotechnologických procesů. Na tyto optimalizace pak navazuje fermentace a produkce v in situ bioreaktoru (objem cca 13 litrů). Z biotechnologického i didaktického hlediska je nezbytné, aby ovládací software obou bioreaktorů byl zcela kompatibilní a umožňoval vzájemný přenos všech kultivačních parametrů a jejich archivaci během tzv. „scale-up“ procesu, a proto je zadavatel poptává společně v této veřejné zakázce.
Z2018-042838 10. 12. 2018 neuvedena Masarykova univerzita GeneTiCA s.r.o.
MiniSeq Sekvenační Systém 3 649 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je sada přístrojů nutných pro přípravu meta-genomických, celo-genomových a transkriptomických NGS knihoven (PCR a Real-Time PCR cyklér) a NGS sekvenátoru pro provedení vlastní sekvenace knihovny.
Z2018-042781 10. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Křížová ložiska odhad.cena 360 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka křížových ložisek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042647 10. 12. 2018 neuvedena Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor, Komenského 1670 TOS Olomouc, s.r.o.
Pořízení strojního vybavení do školních dílen pro praktické vyučování studijních a učebních oborů SPŠ strojní a stavební Tábor 4 721 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je 4 ks Univerzálních konzolových frézek s digitálním odměřováním ve vertikálním i horizontálním provedení (celkem 4 frézky, z toho 2 vertikální a 2 horizontální)
Z2018-042654 10. 12. 2018 10. 1. 2019 Povodí Moravy, s.p. Nákup kráčivých rypadel odhad.cena 34 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně dvou nových kráčivých rypadel s hydraulickým ovládáním včetně příslušenství
Z2018-042772 10. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Vyráběné díly odhad.cena 2 020 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vyráběných dílů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042769 10. 12. 2018 18. 1. 2019 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Škola progresivních průmyslových technologií – CNC a IT technika odhad.cena 26 844 710 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks nového a nepoužitého produkčního CNC frézovacího centra včetně příslušenství, 4 ks nového a nepoužitého produkčního CNC soustruhu včetně příslušenství, 3 ks nového a nepoužitého výukového CNC soustruhu včetně příslušenství, 3 ks nové a nepoužité výukové CNC frézky včetně příslušenství a vybavení učeben IT technikou. Předmětem první a druhé části veřejné zakázky je také: a) doprava předmětu plnění do místa plnění b) vyložení strojů z přepravného vozidla vysokozdvižným vozíkem a doprava strojů do místa umístění v hale dílny v sídle zadavatele c) usazení a zprovoznění strojů u zadavatele včetně provedení elektrorevize (výchozí revize) d) předání předmětu zakázky zadavateli Předmět plnění je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální.
Z2018-042796 10. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Stavitelné podložky odhad.cena 180 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka stavitelných podložek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042803 10. 12. 2018 7. 1. 2019 NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Chlazení nástrojů odhad.cena 530 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042694 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. ZREW TRANSFORMATORY S.A.
Kones CZ, spol. s r.o.
ETD TRANSFORMÁTORY a.s.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 170 524 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
640249 10. 12. 2018 neuvedena E.ON Distribuce, a.s. DRIBO, spol. s r.o.
SEZ – CZ s.r.o.
Dodávky úsekových odpínačů 134 981 690 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky odpínačů pro venkovní vedení VN včetně příslušenství. Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu ust. § 98 zákona 137/2006 Sb. na 3 části. Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka 1 200 kusů komorových odpínačů. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka 2 200 kusů růžkových odpínačů. Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka 2 200 kusů pružinových odpínačů.
Z2018-042607 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Trafo CZ, a.s.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 35kV 103 649 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (35kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042774 10. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Kuličkové šrouby odhad.cena 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kuličkových šroubů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042703 10. 12. 2018 neuvedena Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Vybavení odborné učebny – strojní odhad.cena 802 045 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení odborné učebny pro výuku žáků strojírenských oborů – „Vybavení odborné učebny – strojní“: 1 ks univerzální frézka I., 2 ks univerzální frézka II. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace – „Technická specifikace předmětu plnění“ viz profil zadavatele http://sou-dakol.profilzadavatele.cz
Z2018-042581 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Elpro - Energo s.r.o.
BEZ Transformátory, a.s.
Kones CZ s.r.o.
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 22kV 414 315 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042773 10. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Lineární vedení odhad.cena 1 050 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042790 10. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Gilotina odhad.cena 140 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka gilotiny pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042792 10. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Hřebeny odhad.cena 210 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hřebenů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042572 10. 12. 2018 7. 1. 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávka automatických bodových dendrometrů odhad.cena 600 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatických bodových dendrometrů (nových, nepoužívaných, originálních) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Plánovaná zařízení umožňují detailní měření reakcí stromů na změny klimatu a stresu suchem. Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 318 ks tohoto zařízení včetně souvisejících služeb. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Z2018-042776 10. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Převodovky k pohonu os odhad.cena 400 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek k pohonu os pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042825 10. 12. 2018 8. 1. 2019 Technická univerzita v Liberci 275_Ve_HyHi_Pyrometr pro vysoké teploty - Pyrometer for high temperatures odhad.cena 1 250 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pyrometr pro vysoké teploty - Pyrometer for high temperatures
Z2018-042612 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. LEMI TRAFO EAD
DODÁVKY DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ - 10-22kV 57 868 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek distribučních transformátorů nn a vn (10-22kV) s vybranými uchazeči pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek distribučních transformátorů nn a vn (10-22kV) zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042719 10. 12. 2018 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Kones CZ, spol. s r.o.
Dodávky výkonových transformátorů VVN 19 298 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek výkonových transformátorů vvn s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu dodávek výkonových transformátorů vvn zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2019 – 12/2020.
Z2018-042768 10. 12. 2018 7. 1. 2019 NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Elektromateriál včetně energonosičů a kabelů a vodičů odhad.cena 1 225 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromateriálu včetně energonosičů a kabelů a vodičů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042805 10. 12. 2018 7. 1. 2019 FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Opracované odlitky a svařence odhad.cena 3 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka opracovaných odlitků a svařenců pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042579 10. 12. 2018 8. 1. 2019 Technická univerzita v Liberci 272_Ve_RVI_Skenovací bezkontaktní optický dilatometr - Scanning contactless optical dilatometer odhad.cena 1 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Skenovací bezkontaktní optický dilatometr použitelný do vysokých teplot/Scanning contactless optical dilatometer usable in high temperatures
Z2018-042797 10. 12. 2018 neuvedena FERMAT CZ s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů -Převodovky pro pohon vřeteníků odhad.cena 1 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042799 10. 12. 2018 7. 1. 2019 NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Teleskopické kryty odhad.cena 550 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka teleskopických krytů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042810 10. 12. 2018 12. 1. 2019 Ministerstvo obrany Obnova provozuschopnosti leteckých akumulátorů odhad.cena 21 482 645 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Obnova provozuschopnosti leteckých akumulátorů, komplexní kontrola všech částí, obnova elektrochemických parametrů bateriových článků tzv. výměnou a stanovení nového technického života leteckých akumulátorů a pořízení náhradních dílů a tím zabezpečeníobnovy provozuschopnosti vojenské letecké techniky, zajištění provedení státního ověřování jakosti, dodání dokumentace a zaškolení obsluh.
Z2018-042771 10. 12. 2018 neuvedena NEWTECH s.r.o. Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Pohony (motory) odhad.cena 1 078 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pohonů (motorů) pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Z2018-042495 7. 12. 2018 neuvedena Školní statek Roudnice nad Labem, příspěvková organizace Ing. Petr Blažek
Modernizace česací technologie Vědomice II. etapa 2 090 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu předmětem veřejné zakázky je dodávka česací technologie včetně dopravy, instalace a zaškolení obsluhy
Z2018-042593 7. 12. 2018 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
BioTech a.s.
Laboratorní odstředivky TP18_521 1 951 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy s dodavatelem, a to na dodávku laboratorních přístrojů, tedy laboratorních odstředivek. Další informace a specifikace k předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění kupní smlouvy jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a v zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce včetně všech jejích příloh, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932
Z2018-042588 7. 12. 2018 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Wirtgen ČR s.r.o.
Dodávka malého finišeru cms Ledeč nad Sázavou 4 155 588 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka 1 ks finišeru včetně servisních služeb po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let, včetně zaškolení 2 pracovníků zadavatele.
Z2018-042141 6. 12. 2018 8. 1. 2019 město Uherský Brod Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Uherský Brod odhad.cena 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Projekt řeší rekonstrukci strojovny zimního stadionu, především inovace technologie chlazení, včetně úpravy trubního vedení s napojením na ledovou plochu. Realizací dojde k podstatnému snížení množství chladícího média (kapalného čpavku) v zařízení a na komplexní systém zajištění bezpečnosti provozu strojovny jak z požárního hlediska, tak z hlediska provozu chladicího zařízení. Celý nově navržený systém zajišťuje signalizaci poruchy a havárie s případnou automatickou odstávkou celého zařízení. Nové zařízení bude také energeticky účinnější.
Z2018-042376 6. 12. 2018 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze SPECION, s.r.o.
INMODOS_Izotermální titrační mikrokalorimetr 2 479 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka izotermálního titračního mikrokalorimetru.
Z2018-042009 6. 12. 2018 4. 1. 2019 Pražská teplárenská a.s. Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je realizace díla „Výměna hořáků horkovodního kotle HK21 teplárny Malešice 3“. Jedná se o jeden ze dvou kotlů OK 116H s interním označením HK21 umístěný ve špičkovém plynovém zdroji teplárna Malešice 3.
Z2018-042394 6. 12. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky TECTRA a.s.
Pragolab s.r.o.
Teslametr s tříosou sondou a recirkulační chladič 469 004 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka teslametru s tříosou sondou a recirkulačního chladiče.
Z2018-042094 6. 12. 2018 8. 1. 2019 Město Slaný Technická mapa města Slaný a IT infrastruktura odhad.cena 10 726 101 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technické mapy města Slaný a související IT infrastruktury, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu instalace, implementace, provedení integračních prací, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace.
Z2018-042381 6. 12. 2018 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky CHROMSPEC spol. s r.o.
Atomový absorpční spektrometr 2 696 746 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka atomového absorpčního spektrometru s plamenovou i elektrotermickou atomizací pro kvantitativní stanovení obsahu kovů i nekovů v celém rozsahu spektra včetně možnosti přímého stanovení analytů v pevných vzorcích. Přístroj bude zabezpečen tak, aby v případě vzniku mimořádné události nedošlo k ohrožení obsluhy a majetku zadavatele. Součástí dodávky je rovněž řídící a ovládací systém včetně software umožňujícího sledovat a zaznamenávat průběh probíhajících procesů a dokumentace popisující software. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního a zcela funkčního systému včetně příslušenství. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, uvedení do provozu a zaškolení uživatelů v rozsahu minimálně 8 hodin.