Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 24 104 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-020978 14. 6. 2021 neuvedena MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. Modernizace měnírny pro trolejbusovou dráhu odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2019-005577 26. 2. 2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
DNS - Dodávka náhradních svítidel pro stávající odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-020901 14. 6. 2021 neuvedena Vojenská nemocnice Brno VN Brno – pořízení technologických zařízení budov odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2020-024379 29. 1. 2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
Dodávka LED svítidel - lokalita Kunratice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-027040 24. 5. 2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Netfox s.r.o.
DNS pro výpočetní techniku - Rozšíření kapacity 50 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018622 26. 5. 2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka kryomikrotomu odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-020575 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Koagulometr včetně dodávek spotřebního materiálu a odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021093 14. 6. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Nákup kapalinového chromatografu pro MS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021191 14. 6. 2021 neuvedena obec Skuhrov nad Bělou VoiceSys s. r. o.
Protipovodňová opatření pro obec Skuhrov nad Bělou 2 245 890 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému obce Skuhrov nad Bělou zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.
  Z2021-021319 14. 6. 2021 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. accela s.r.o.
Dodávka zobrazovacího průtokového cytometru 15 905 785 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021325 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. E990 - Realizace opatření pro automatickou detekci odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020875 14. 6. 2021 neuvedena Česká národní banka COFELY FM s.r.o.
Provádění údržby, oprav a revizí v oblasti elektro 22 325 885 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020820 14. 6. 2021 2. 7. 2021 VH Agroprodukt, spol. s r.o. NÁKUP SKLIZEČE BRAMBOR odhad.cena 4 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení JEDNÁ SE O NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉHO POLNÍHO STROJE NA SKLIZEŇ BRAMBOR S ADAPTÉREM NA SKLIZEŇ CIBULE Z ŘÁDKU.
  Z2021-021321 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Centrifuga odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému 2 ks centrifug. Musí jít o nové nerepasované zboží. Součástí dodávky a nabídkové ceny je i zajištění a náklady na propojení s LIS, případně vzdálenou správu/přístup, vstupní IQ, OQ validace, roční validace v rámci záruky (2x), elektrická revize dle ČSN EN331600 ed. 2 jak je uvedeno v příloze ZD, vzorová smlouva. Pravidla a požadavky na používání datové sítě zadavatele externími uživateli jsou uvedeny v příloze ZD, Pravidla používání datové sítě.
  Z2021-021338 14. 6. 2021 neuvedena Základní škola Sion J.A. Komenského, Hradec Králové Entalpa s.r.o.
Rekuperace ZŠ Sion 3 199 459 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace řízeného větrání 1.NP a 2.NP objektu budovy Kleinerových Základní a mateřské školy Sion J. A. Komenského v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  Z2021-021255 14. 6. 2021 neuvedena Ústav anorganické chemie AV ČR v.v. OptiXs, s.r.o.
Dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření 4 194 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření při nízkých teplotách, (ii) provedení komplexní instalace zařízení a všech dalších komponentů, (iii) provedení proškolení určitého počtu pracovníků zadavatele stran obsluhy zařízení a využití jeho funkcí v rozsahu určitého počtu hodin, (iv) zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu zařízení.
  Z2021-020885 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Ministerstvo obrany Startovací elektrické akumulátorové baterie pro
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2022, 2023 a 2024 do uvedené vojenské techniky AČR T 815, T 810, P V3S, Toyota panc. EC a LRD (různé typy a modifikace), Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky. Cílem pořízení je provést obměnu opotřebovaných AKU u daných druhů vojenské techniky, zajištění bojeschopnosti, provozuschopnosti a použitelnosti techniky. Účelem nákupu je též zabezpečení jednotek v zahraničí a naplnění norem rezerv AKU držených u AČR.
  Z2021-020985 14. 6. 2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka
Hmotnostní detektor 2 140 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021220 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 7975 - Výměna a oprava podpůrné konstrukce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-021136 14. 6. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. 8028 - Řešení problematiky potrubí TVD a chlazené odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020792 11. 6. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně AKP spol. s r.o.
Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice 6 490 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020699 11. 6. 2021 neuvedena Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Dodávka vysokokapacitního zobrazovacího systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020799 11. 6. 2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina Dodávka automobilového nosiče kontejnerů třídy S odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021186 11. 6. 2021 neuvedena Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola AB rent CZ s.r.o.
POŘÍZENÍ TECHNIKY - rypadlonakladač s pohonem 4x4 2 199 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení techniky pro potřeby zadavatele, konkrétně rypadlonakladače, s pohonem 4x4, jehož podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku, zadávanou ve zjednodušeném, podlimitním řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zejména pak s ustanoveními § 53 tohoto zákona. Tato zakázka není dělená na části.
  Z2021-020742 11. 6. 2021 neuvedena WOODEKO CZ s.r.o. Technologie pro materiálové využití odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020656 11. 6. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta ROFA PRAHA, s. r. o.
Multi-reaktorový vysokotlaký systém 2 069 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020785 11. 6. 2021 neuvedena SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020567 10. 6. 2021 neuvedena Technické služby Zlín, s.r.o. Nákup elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020479 10. 6. 2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE ELEKTRONIKA a.s.
Zvukový mixážní pult pro TS Brno 3 691 234 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020894 10. 6. 2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Asseco CEIT, a.s.
Virtuální realita (Laboratoř ergonomie práce) 1 206 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratoře ergonomie práce, která se bude skládat z: • počítačového vybavení a systému pro virtuální realitu, • Motion Capture obleku (oblek pro snímání pohybu) a • skladu s technologií Pick by Light (dále jen „laboratoř ergonomie práce“). Technické parametry laboratoře ergonomie práce jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohy smlouvy na veřejnou zakázku.
  Z2021-021176 14. 6. 2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.
Dodávka kolových bagrů (RD) 10 968 880 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020514 10. 6. 2021 8. 7. 2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka tromboelastometru odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka tromboelastometru pro pracoviště Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s technickými podmínkami a ostatními požadavky zadavatele.
  Z2021-020504 10. 6. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik JaNo, s.r.o.
Nákup mobilní vrtací soupravy 5 745 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020571 10. 6. 2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Scanner bioptických parafínových skel odhad.cena 2 272 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka scanneru bioptických parafínových skel (dále též „zařízení“ nebo „přístroj“) pro Oddělení klinické a transplantační patologie.
  Z2021-020566 10. 6. 2021 9. 7. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14 II odhad.cena 5 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, vyhodnocení v třídách C a D dle EU GMP včetně vystavení validačních zpráv obsahující protokol o defektoskopii a ekologická likvidace starých Hepa filtrů. Při výměně HEPA filtrů a filtrů v laminárních stropech se dodavatel zavazuje provést čištění a dezinfekci anemostatů, kontrolu těsnosti uložených HEPA filtrů, test defektoskopie, validaci prostor včetně vypracování protokolu dle ISO 14644-1:2019,demontáž stávajících filtrů v rozsahu uvedeném v příloze č.1 dle požadované čistoty prostředí, jakož i veškeré další činnosti zde výslovně neuvedené tak, aby...
  Z2021-020507 10. 6. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik FINLAY CZ spol. s r.o.
Mobilní třídič 5 874 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020452 10. 6. 2021 neuvedena Elektrárny Opatovice, a.s. Montážní práce při nahodilé údržbě, revizích, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020647 9. 6. 2021 neuvedena Divesoft s.r.o. ADC Systems s.r.o.
Vývoj elektronických desek pro analyzátor ECHO 4 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je: 1. Desky testovacích přípravků 2. El. desky koncepce a výroba 3. Baterie - návrh optimálního řešení nabíjení produktu 4. Software - mobilní aplikace určená pro správu celého zařízení Předmět zakázky je blíže popsán v příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace.
  Z2021-020430 9. 6. 2021 12. 7. 2021 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka systému pro cytogenetické analýzy
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému pro cytogenetické analýzy s příslušenstvím. Systém bude určený pro provádění cytogenetických měření zahrnujících skenování, zaostřování, vyhledávání a analyzování vzorků. Předmětem veřejné zakázky je dále doprava do místa plnění, uvedení systému do provozu, předání veškeré dokumentace, zaškolení zadavatele k obsluze, záruka za jakost a provádění záručního servisu po dobu záruky za jakost.
  Z2021-020705 9. 6. 2021 neuvedena PARTR spol. s r.o. LFM-servis s.r.o.
Navýšení kapacity dotřiďovací linky PARTR spol. s 4 445 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka lisu na papír včetně veškerého požadovaného příslušenství lisu v rámci navýšení kapacity dotřiďovací linky, která je provozována společností PARTR spol. s r.o. Lis musí být nový, nepoužitý a plně funkční.
  Z2021-020441 8. 6. 2021 neuvedena Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace SUPRA Praha, spol. s r.o.
Gymnázium Kadaň - vybavení pro aktivitu Technické 1 994 413 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka astronomického a přírodovědného vybavení, ICT vybavení a vybavení pro řemeslné dílny
  Z2021-020652 11. 6. 2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Prysmian Kablo s.r.o., organizační složka
NKT s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020195 7. 6. 2021 neuvedena DPOV, a.s. Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-019996 7. 6. 2021 7. 7. 2021 Plastikářský klastr, z.s. 3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z odhad.cena 1 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka „3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z polymerů“ dále jen „zařízení“. Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů pro údržbu.
  Z2021-019957 7. 6. 2021 neuvedena Krajský soud v Ostravě KS Ostrava - trafostanice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020275 7. 6. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci IMTM – Restore of robotic platform for HTS/HCA - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020379 7. 6. 2021 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě UPS CZ spol. s r.o.
„ÚPMD Praha – pořízení dieselagregátu III.“ 1 744 900 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-003925 7. 6. 2021 neuvedena Město Náchod TELMO a.s.
Realizace varovných protipovodňových opatření pro 6 411 883 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020409 7. 6. 2021 neuvedena Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace Drivecontrol, s. r. o.
Pohonové jednotky tahů jeviště Velkého divadla 4 859 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pohonových jednotek tahů jeviště Velkého divadla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a krycím listem.
  Z2021-020420 7. 6. 2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Univerzální chromatografický systém pro separaci odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení univerzálního chromatografického systému pro separaci biomolekul (dále jen „chromatografický systém“), a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy