Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezeno 21444 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-040816 15. 11. 2019 neuvedena Agrofarma Jana s.r.o. ROZŠÍŘENÍ ZÁVLAHOVÉHO DETAILU. odhad.cena 4 600 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je nákup 4 kusů pásových zavlažovačů, kapkové závlahy na 21 ha a 390 m trubkových rozvodů závlahové vody. Bližší údaje na profilu zadavatele
Z2019-040463 15. 11. 2019 13. 12. 2019 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze INMODOS_ Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí-opakování odhad.cena 3 057 851  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu s hmotnostní detekcí.
Z2019-040828 15. 11. 2019 neuvedena Autoklub České republiky NAM system, a.s.
SPECIÁLNÍ HARDWARE PRO POTŘEBY REPREZENTACE A TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 3 991 700  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálního hardware – monitorovacích zařízení GPS pro soutěžní vozy rally, a to včetně veškerého příslušenství. Prostřednictvím předmětu plnění bude zadavatel zajišťovat monitoring průběhu rychlostních zkoušek, resp. závodních podniků, s cílem dosáhnout co možná nejvyššího zabezpečení a maximalizace účinnosti bezpečnostních opatření tak, aby bylo předcházeno ohrožení života a zdraví závodníků.
Z2019-040918 15. 11. 2019 neuvedena Technické služby města Blatné s.r.o. Blatenské strojírny s.r.o.
Třídící linka Blatná 498 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je dodávka dopravníků
Z2019-040895 15. 11. 2019 neuvedena Centrum výzkumu Řež s.r.o. Výroba a dodávka experimentálních terčů První stěny (First Wall Mock-ups) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je výroba a dodávka 20 sestav experimentálních terčů První stěny.
Z2019-040858 15. 11. 2019 neuvedena Domov pro seniory Nová slunečnice Náhradní zdroj el. energie 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka záložního zdroje elektrické energie – diesel agregátu určeného pro napájení areálu zadavatele a jeho instalace a zprovoznění vč. příslušenství nezbytného pro zajištění jeho chodu.
Z2019-040804 14. 11. 2019 neuvedena CESNET, zájmové sdružení právnických osob FlowCAD Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
Protokolový analyzátor PCIe gen 4 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka protokolového analyzátoru sběrnice PCI Express dle PCIe specifikace revize 4.0 pro šířku x16 podle stanovených technických parametrů, uvedených v zadávací dokumentaci. Součástí dodávky musí být také příslušná sonda pro sledování provozu mezi slotem hostitelského systému a testovanou PCIe kartou. Dodávka bude realizována formou dodání nového přístroje. Součástí plnění je poskytnutí záruky na jakost dodávaného zařízení na 12 měsíců .
Z2019-040759 14. 11. 2019 neuvedena Veran s.r.o. Třídění papírového odpadu - Veran, s.r.o. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka lisu a manipulátoru.
Z2019-040339 14. 11. 2019 12. 12. 2019 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Laboratorní instrumentace pro ověřování algoritmů aktivní adaptivní filtrace harmonického rušení odhad.cena 1 043 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řiditelného zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě s modulem měření, řiditelné 3-fázové zátěže a nezávislého přenosného zařízení pro sběr dat. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, ověření funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 4 hodiny.
Z2019-040783 14. 11. 2019 neuvedena Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut Optické a optovláknové přístroje 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je sestava zařízení pro návrh, vývoj a testování optických a optovláknových snímačů, a též přístrojového vybavení pro optická měření. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Z2019-040388 14. 11. 2019 16. 12. 2019 České vysoké učení technické v Praze ČVUT-CIIRC: Zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů II odhad.cena 2 336 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku zařízení pro automatické seřizování obráběcích nástrojů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v přílohách zadávacích podmínek.
Z2019-040723 14. 11. 2019 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. LYNAX s.r.o.
Laminární boxy pro Krajskou zdravotní, a.s. - Oddělení nukleární medicíny 3 900 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks stíněných laminárních boxů pro přípravu radiofarmak SPECT v laboratořích spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Z2019-040250 14. 11. 2019 12. 12. 2019 TOPMACHINES CZ s.r.o. Dodávka materiálu pro linku
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva.
Z2019-040489 13. 11. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta Life Technologies Czech Republic s.r.o.
UK-3LF - Dodávka přístroje – Průtokový cytometr 2 2 100 382  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky s názvem „UK-3LF - Dodávka přístroje – Průtokový cytometr 2" je dodávka přístroje pro systém pro průtokovou analýzu buněk nervové tkáně.
Z2019-040417 13. 11. 2019 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Laboratoř tepelného využití biopaliv - opakované řízení 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístrojové vybavení laboratoře tepelného využití biopaliv, které umožní realizaci experimentálních měření zaměřených na oblast bioenergetiky.
Z2019-040287 12. 11. 2019 neuvedena Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih Finezza facility s.r.o.
VZ 76.19 Nákup průmyslových myček 2 794 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení myčky do ZŠ Horymírova, ZŠ Volgogradská a ZŠ B. Dvorského (dodávka a montáž, vč. zaškolení obsluhy - seznámení uživatelů, tj. pověřených zaměstnanců ZŠ s obsluhou zařízení tak, aby je byli schopni řádně užívat) a přeprava stávající myčky ze ZŠ Volgogradská do ZŠ V. Košaře.
Z2019-040092 11. 11. 2019 12. 12. 2019 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ERDF II_Automatizovaný systém pro přípravu a komplexní charakterizaci suspenzí a emulzí odhad.cena 10 523 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizovaného systému pro přípravu a komplexní charakterizaci suspenzí a emulzí.
Z2019-040110 11. 11. 2019 neuvedena ČEZ Distribuce, a.s. Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.
NKT s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY ZEMNÍ VN – IZOLACE XLPE 250 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KABELŮ ZEMNÍCH VN - IZOLACE XLPE, S VYBRANÝMI UCHAZEČI PRO PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE, PLÁNOVANÉ OPRAVY A ZAJIŠTĚNÍ ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU V DODÁVKÁCH KABELŮ ZEMNÍCH VN S IZOLACÍ XLPE, PRO BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. JEDNÁ SE O NÁSLEDNÉ JŘBU PO UZAVŘENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY V SOULADU S USTANOVENÍ ČLÁNKU III. RÁMCOVÉ SMLOUVY A ROVNĚŽ V SOULADU S USTANOVENÍM § 89, ODST. 6, PÍSM. B) VE SPOJITOSTI S § 23 ODST. 8 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. VÝSLEDKEM JE UZAVŘENÍ DVOU KUPNÍCH SMLUV PRO PLNĚNÍ 80% A 20% CELKOVÉHO OBJEMU PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY JŘBU. JŘBU POD RSD 101-2017
Z2019-040059 11. 11. 2019 16. 12. 2019 W.P.E.a.s. „Dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do společnosti W.P.E.a.s.“ odhad.cena 12 134 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro filtrační zařízení typ I, typ II a typ III do provozovny firmy W.P.E. a.s., na adresu Šámalova 14, 250 82 Horoušany. Předmět zakázky – části zakázky: A. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ I. B. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ II. C. Dodávka Komponentů pro filtrační zařízení typ III.
Z2019-040038 11. 11. 2019 12. 12. 2019 Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III odhad.cena 306 959  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka vybavení laboratoří. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v příloze č. 3 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III - první část - dodávka vybavení učebny fyziky a příloze č. 4 zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III - druhá část - dodávka titrátoru.
Z2019-040217 11. 11. 2019 neuvedena Město Blatná Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Blatná odhad.cena 6 993 505  Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Blatná zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.
Z2019-040218 11. 11. 2019 neuvedena Město Městec Králové Korelis, s.r.o.
Výměna osvětlení v budově ZŠ Městec Králové 599 881  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výměna osvětlení - demontáž stávajících zářivkových svítidel, - montáž nových úsporných LED svítidel.
Z2019-040070 11. 11. 2019 10. 12. 2019 Univerzita Palackého v Olomouci LF UPOL – systém rezonance povrchových plazmonů odhad.cena 2 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka biosenzorového systému založeného na fenoménu rezonance povrchových plazmonů (SPR) pro monitorování biomolekulových interakcí v reálném čase bez nutnosti značení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.
Z2019-039685 8. 11. 2019 9. 12. 2019 Letiště Praha, a.s. Servisní podpora a rámcové úpravy systému KOJA odhad.cena 20 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní podpory a zajištění rozvoje dispečerského systému KOJA, využívaného Hasičským záchranným sborem letiště Praha/Ruzyně, a to po dobu 48 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.
Z2019-040039 8. 11. 2019 neuvedena Povodí Vltavy, státní podnik HOME DEVELOPMENT s.r.o.
Nákup kráčivého rypadla (rok 2019) 3 929 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kráčivého rypadla včetně doplňkového vybavení.
Z2019-040000 8. 11. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VWR International s.r.o.
INMODOS_Tenkovrstvá chromatografie s plamenově ionizačním detektorem (TLC-FID) 1 360 715  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodání tenkovrstvé chromatografie s plamenově ionizačním detektorem (TLC-FID).
Z2019-040057 8. 11. 2019 neuvedena Brněnské komunikace a.s. BRENN telematic s.r.o.
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích - rámcová smlouva 4 601 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – je odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen „SSZ“) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací a.s.
Z2019-039670 8. 11. 2019 9. 12. 2019 Severočeské doly a.s. Dodávka dopravních pásů 1. pol. 2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1.pol. 2020" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1” Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2” Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3” Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Z2019-040030 8. 11. 2019 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. TESCAN Brno, s.r.o.
Kinematický stolek "Rocking stage" pro SEM Tescan FERA3 2 496 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je provedení upgrade skenovacího elektronového mikroskopu Tescan FERA3 GMU S/N: MI3311472CZ dodáním kinematického stolku „Rocking stage“ včetně dopravy a instalace v laboratoři zadavatele.
Z2019-039978 8. 11. 2019 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Mettler - Toledo, s.r.o
DSC (diferenční skenovací kalorimetr) 1 975 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka diferenčního skenovacího kalorimetru.
Z2019-039449 7. 11. 2019 9. 12. 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové EFSA-CDN - Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely III odhad.cena 1 999 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka Liquid scintillation counter (beta spektrometru) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Z2019-039455 7. 11. 2019 9. 12. 2019 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze INFRASTRUKTURA_Sestava 8 kusů flash chromatografů s příslušenstvím odhad.cena 6 694 215  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy 8 kusů flash chromatografů s příslušenstvím.
Z2019-039469 7. 11. 2019 9. 12. 2019 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Drobné laboratorní pomůcky a přístroje do praktik_opakování odhad.cena 466 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Drobné laboratorní pomůcky a přístroje do praktik: a) Pipetovací sada s kulatým stojanem pro min. 6 pipet, 12 ks (sad) b) Dávkovací Pipeta 1ul -10ml, 1 ks c) Akumulátorový pipetovací nástavec, 2 ks d) Vortex, 4 ks e) Kývačka,1 ks f) Malá centrifuga, 2 ks g) Proudový zdroj, 1 ks h) Vertikální elektroforéza, 1 ks i) Horizontální elektroforéza, 1 ks j) Suchá třepačka s ohřevem, 1 ks k) Magnetické míchadlo s ohřevem, 1 ks.
Z2019-039393 7. 11. 2019 18. 12. 2019 Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce Hmotnostní detektor QTOF a GC-IRMS odhad.cena 10 743 801  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového hmotnostního detektoru QTOF včetně příslušenství a software a dodávka 1 ks nového GC-IRMS rozhraní kompatibilního se stávajícím spektrometrem Isoprime 100, který je ve vlastnictví zadavatele. Součástí předmětu je také úprava stávajícího plynového chromatografu Agilent 7890B, který je ve vlastnictví zadavatele, pro GCxGC analýzy a pro napojení na dodávaný hmotnostní detektor QTOF a GC-IRMS rozhraní vč. zabudování modulátoru umožňujícího přepínání toku mobilní fáze z GC kolony mezi QTOF a GC-IRMS.
Z2019-039681 6. 11. 2019 neuvedena Bergasto s.r.o. „Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávané podlimitní VZ je dodávka hydraulické manipulační ruky podle Technické specifikace, která tvoří nedílnou Přílohu návrhu Kupní smlouvy.
Z2019-039679 6. 11. 2019 neuvedena EKO Century s.r.o. Modernizace zařízení v EKO Century s.r.o. 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojního zařízení. Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 35 rozdělen na tři části: Část I. Horizontální lis Část II. Pásový dopravník Část III. Vysokozdvižný vozík
Z2019-039634 6. 11. 2019 neuvedena Český svaz plaveckých sportů Petr Ronovský
Časomíra pro plavání 3 197 859  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní časomíry pro plavání jako jednoho (1) kusu kompletního systému se všemi požadovanými součástmi a příslušenstvím, zahrnující také software a doklady k užívání v množství a kvalitě dle zadávací dokumentace včetně provedení zkušební instalace a zaškolení obsluhy.
Z2019-039509 5. 11. 2019 neuvedena GZR plast s.r.o. DRIGA s.r.o.
VYBAVENÍ ZAŘÍZENÍM NA ZPRACOVÁNÍ ODPADNÍCH OBALOVÝCH PLASTŮ 3 142 440  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stroje – pulverizéru - na zpracování plastového odpadu, jeho instalace a zajištění jeho provozu Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace), a Technické podmínky pro pulverizér (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Z2019-039518 5. 11. 2019 neuvedena Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava AFRISO spol. s r.o.
Přenosný optický prachoměr s analyzátorem 269 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Kompaktní přístroj na bezkontaktní (optické) měření koncentrací prachu ve spalinách malých spalovacích zařízení na tuhá paliva. K prachoměru bude dodáno vyhřívané odběrové vedení a odběrová sonda a analyzátor umožňující měření vybraných plynných složek spalin.
Z2019-039263 4. 11. 2019 5. 12. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Trhací stroj (instrumentovaný trhací stroj) odhad.cena 780 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentovaného trhacího stroje, který bude sloužit k mechanickým zkouškám (tah, tlak, ohyb, tření, odtrh, únava) na plastových a fóliových vzorcích (dále jen „trhací stroj“). Programovatelnost trhacího stroje umožní přesné definování zkoušky, jejího průběhu a také výstupních hodnot. Zadavatel požaduje dodání trhacího stroje dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je uveřejněna na profilu zadavatele.
Z2019-038677 4. 11. 2019 3. 12. 2019 ČEPS, a.s. V423 – modernizace na vyšší parametry, I. Etapa (P.0451), stavebně-montážní práce
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby V423 – modernizace na vyšší parametry, I. Etapa (P.0451), stavebně-montážní práce
Z2019-039053 4. 11. 2019 2. 12. 2019 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové „LF HK – FANTOM – Zařízení k tréninku moderních vyšetřovacích metod“ - II odhad.cena 1 301 190  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou následující dodávky: - model lidské paže pro nácvik měření rychlosti proudění pomocí dopplerovského ultrazvuku, včetně čerpadla a pracovní kapaliny; Model k nácviku ultrazvukového vyšetřování lidského plodu v druhém trimestru - zahrnuje model lidského torsa s polohovatelnou břišní částí, obsahující model dělohy s plodem; - výukový systém pro magnetické rezonanční zobrazování (Magnetic Resonance Imaging - MRI), nevyžadující magneticky stíněné prostory a řízený ovládacím software na platformě PC; - sestava výukového skenovacího tunelového mikroskopu.
Z2019-039329 4. 11. 2019 neuvedena Technické služby města Blatné s.r.o. TECHNOCAR s.r.o.
Pořízení nákladního automobilu 3 097 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu.
Z2019-039339 4. 11. 2019 3. 12. 2019 REKUPLAST s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO NAVÝŠENÍ MATERIÁLOVÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ odhad.cena 9 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Z2019-039215 4. 11. 2019 6. 12. 2019 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Analytická ultracentrifuga 2019/0122 odhad.cena 8 790 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Analytická ultracentrifuga 2019/0122
Z2019-039271 4. 11. 2019 neuvedena Ministerstvo obrany Obměna přístrojového vybavení ve stacionárních laboratořích CZdrM - nákup III
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje na měření bodu tání.
Z2019-039304 4. 11. 2019 6. 12. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Dodávka rypadlo-nakladače na údržbu komunikací Kraje Vysočina cms HB odhad.cena 2 950 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks rypadlo-nakladače (dále jen stroj). Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava stroje na místo plnění, jeho uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro bezpečné ovládání a základní údržbu. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále záruka na jakost stroje po dobu minimálně 2 let, když současně záruka na prorezavění dodaného zboží činí 96 měsíců, a dále předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let.
Z2019-039328 4. 11. 2019 neuvedena VÚTS, a.s. Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
Přístroj pro dynamicko mechanické analýzy (DMA) 3 122 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro dynamicko mechanické analýzy (DMA) včetně příslušného software a dodávky základního stolu s antivibrační podložkou.
Z2019-039284 11. 11. 2019 5. 12. 2019 E.ON Distribuce, a.s. Dodávky recloserů s prvky DOS
Oprava Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky Zařízení, tedy vypínačů venkovního vedení VN (recloserů) včetně ovládací skříně se zařízením dálkového ovládaní spínačů (DOS) s řídící a monitorovací jednotkou a dále dodávky konzol k upevnění Zařízení nebo jeho součástí na sloup. Předmětem plnění jsou také servisní služby k IED. Součástí předmětu plnění této zakázky je rovněž doprava a složení Zařízení v požadovaném místě plnění veřejné zakázky a šéfmontáž, tj. odborný dozor a součinnost dodavatele při montáži Zařízení a oživení systému. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v návrhu rámcové dohody, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace, a v jejich přílohách.
Z2019-039148 4. 11. 2019 4. 12. 2019 Národní divadlo Dodávka inteligentních reflektorů pro historickou budovu ND - druhá fáze odhad.cena 1  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Inteligentní reflektory pro historickou budovu Národního divadla dle požadavků zadavatele - druhá fáze.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 301 lidí darovalo 813 800 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy