Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:Stroje'

Nalezené veřejné zakázky 24 766 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2022-029937 29.07.2022 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. DODÁVKY ZEMNÍCÍHO MATERIÁLU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2022-028986 25.07.2022 neuvedena Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta Dodávka skenovacího elektronového mikroskopu s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-028458 25.07.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Silniční fréza odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-028457 25.07.2022 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace Finišer odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-009633 08.08.2022 neuvedena Nemocnice Na Homolce Werfen Czech s.r.o.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro 14 687 382 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-020312 30.05.2022 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Stolní buněčný sorter s příslušenstvím 7 670 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-018513 16.05.2022 neuvedena EG.D, a.s. Systém kvalifikace - Dodávky kabelu VVN odhad.cena 0 Kč
Systém kvalifikace veřejné služby
  Z2022-018663 16.05.2022 neuvedena ČEZ, a. s. 8286 - Rekonstrukce ÚR 0,4kV SZN4 xEN01,11 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2022-016225 02.05.2022 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Bezkontaktní dávkovací systém pro mikrotitrační 7 550 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2022-016441 02.05.2022 neuvedena ČEZ, a. s. Westinghouse Electric Company LLC
Dodávka 12 ks detektorů výkonového pásma IST 3 912 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2022-026249 08.07.2022 neuvedena Český rozhlas Stangl Technik Česko spol. s r.o.
Stangl Technik Česko spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
VZ7/2022 - Servis, údržba a opravy VRV systémů, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2022-004199 27.01.2022 neuvedena Statutární město Brno, Městská část Brno-Černovice DIRS Brno s.r.o.
Živé srdce Černovic - Revitalizace parku na ulici 14 898 043 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2022-007869 25.02.2022 neuvedena Město Kopidlno VoiceSys s.r.o.
Protipovodňový varovný a informační systém města 2 900 139 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020978 14.06.2021 neuvedena MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. Modernizace měnírny pro trolejbusovou dráhu odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2019-005577 26.02.2021 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
DNS - Dodávka náhradních svítidel pro stávající odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-020901 14.06.2021 neuvedena Vojenská nemocnice Brno VN Brno – pořízení technologických zařízení budov odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-018622 26.05.2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka kryomikrotomu odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-020575 10.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Koagulometr včetně dodávek spotřebního materiálu a odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-021093 14.06.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Nákup kapalinového chromatografu pro MS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021191 14.06.2021 neuvedena obec Skuhrov nad Bělou VoiceSys s. r. o.
Protipovodňová opatření pro obec Skuhrov nad Bělou 2 245 890 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému obce Skuhrov nad Bělou zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel.
  Z2021-021255 14.06.2021 neuvedena Ústav anorganické chemie AV ČR v.v. OptiXs, s.r.o.
Dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření 4 194 190 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodávka luminiscenčního spektrometru pro měření při nízkých teplotách, (ii) provedení komplexní instalace zařízení a všech dalších komponentů, (iii) provedení proškolení určitého počtu pracovníků zadavatele stran obsluhy zařízení a využití jeho funkcí v rozsahu určitého počtu hodin, (iv) zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu zařízení.
  Z2021-021338 14.06.2021 neuvedena Základní škola Sion J.A. Komenského, Hradec Králové Entalpa s.r.o.
Rekuperace ZŠ Sion 3 199 459 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace řízeného větrání 1.NP a 2.NP objektu budovy Kleinerových Základní a mateřské školy Sion J. A. Komenského v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
  Z2021-021321 14.06.2021 14.07.2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Centrifuga odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému 2 ks centrifug. Musí jít o nové nerepasované zboží. Součástí dodávky a nabídkové ceny je i zajištění a náklady na propojení s LIS, případně vzdálenou správu/přístup, vstupní IQ, OQ validace, roční validace v rámci záruky (2x), elektrická revize dle ČSN EN331600 ed. 2 jak je uvedeno v příloze ZD, vzorová smlouva. Pravidla a požadavky na používání datové sítě zadavatele externími uživateli jsou uvedeny v příloze ZD, Pravidla používání datové sítě.
  Z2021-021319 14.06.2021 neuvedena Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. accela s.r.o.
Dodávka zobrazovacího průtokového cytometru 15 905 785 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020875 14.06.2021 neuvedena Česká národní banka COFELY FM s.r.o.
Provádění údržby, oprav a revizí v oblasti elektro 22 325 885 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020820 14.06.2021 02.07.2021 VH Agroprodukt, spol. s r.o. NÁKUP SKLIZEČE BRAMBOR odhad.cena 4 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení JEDNÁ SE O NÁKUP ZEMĚDĚLSKÉHO POLNÍHO STROJE NA SKLIZEŇ BRAMBOR S ADAPTÉREM NA SKLIZEŇ CIBULE Z ŘÁDKU.
  Z2021-020985 14.06.2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka
Hmotnostní detektor 2 140 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020742 11.06.2021 neuvedena WOODEKO CZ s.r.o. Technologie pro materiálové využití odpadů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020792 11.06.2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně AKP spol. s r.o.
Dodávka samochodného postřikovače pro ŠZP Žabčice 6 490 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020656 11.06.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta ROFA PRAHA, s. r. o.
Multi-reaktorový vysokotlaký systém 2 069 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020785 11.06.2021 neuvedena SLÉVÁRNA, spol. s r.o. Snížení emisí slévárny společnosti SLÉVÁRNA, spol. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020699 11.06.2021 neuvedena Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. Dodávka vysokokapacitního zobrazovacího systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021186 11.06.2021 neuvedena Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola AB rent CZ s.r.o.
POŘÍZENÍ TECHNIKY - rypadlonakladač s pohonem 4x4 2 199 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízení techniky pro potřeby zadavatele, konkrétně rypadlonakladače, s pohonem 4x4, jehož podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku, zadávanou ve zjednodušeném, podlimitním řízení, dle zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zejména pak s ustanoveními § 53 tohoto zákona. Tato zakázka není dělená na části.
  Z2021-020799 11.06.2021 neuvedena Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina Dodávka automobilového nosiče kontejnerů třídy S odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020894 10.06.2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Asseco CEIT, a.s.
Virtuální realita (Laboratoř ergonomie práce) 1 206 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratoře ergonomie práce, která se bude skládat z: • počítačového vybavení a systému pro virtuální realitu, • Motion Capture obleku (oblek pro snímání pohybu) a • skladu s technologií Pick by Light (dále jen „laboratoř ergonomie práce“). Technické parametry laboratoře ergonomie práce jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří přílohy smlouvy na veřejnou zakázku.
  Z2021-020507 10.06.2021 neuvedena DIAMO, státní podnik FINLAY CZ spol. s r.o.
Mobilní třídič 5 874 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020452 10.06.2021 neuvedena Elektrárny Opatovice, a.s. Montážní práce při nahodilé údržbě, revizích, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020567 10.06.2021 neuvedena Technické služby Zlín, s.r.o. Nákup elektromateriálu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020571 10.06.2021 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny Scanner bioptických parafínových skel odhad.cena 2 272 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka scanneru bioptických parafínových skel (dále též „zařízení“ nebo „přístroj“) pro Oddělení klinické a transplantační patologie.
  Z2021-020504 10.06.2021 neuvedena DIAMO, státní podnik JaNo, s.r.o.
Nákup mobilní vrtací soupravy 5 745 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020514 10.06.2021 08.07.2021 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dodávka tromboelastometru odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka tromboelastometru pro pracoviště Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s technickými podmínkami a ostatními požadavky zadavatele.
  Z2021-020479 10.06.2021 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE ELEKTRONIKA a.s.
Zvukový mixážní pult pro TS Brno 3 691 234 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021176 14.06.2021 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.
Dodávka kolových bagrů (RD) 10 968 880 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020566 10.06.2021 09.07.2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14 II odhad.cena 5 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, vyhodnocení v třídách C a D dle EU GMP včetně vystavení validačních zpráv obsahující protokol o defektoskopii a ekologická likvidace starých Hepa filtrů. Při výměně HEPA filtrů a filtrů v laminárních stropech se dodavatel zavazuje provést čištění a dezinfekci anemostatů, kontrolu těsnosti uložených HEPA filtrů, test defektoskopie, validaci prostor včetně vypracování protokolu dle ISO 14644-1:2019,demontáž stávajících filtrů v rozsahu uvedeném v příloze č.1 dle požadované čistoty prostředí, jakož i veškeré další činnosti zde výslovně neuvedené tak, aby...
  Z2021-020430 09.06.2021 12.07.2021 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka systému pro cytogenetické analýzy
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému pro cytogenetické analýzy s příslušenstvím. Systém bude určený pro provádění cytogenetických měření zahrnujících skenování, zaostřování, vyhledávání a analyzování vzorků. Předmětem veřejné zakázky je dále doprava do místa plnění, uvedení systému do provozu, předání veškeré dokumentace, zaškolení zadavatele k obsluze, záruka za jakost a provádění záručního servisu po dobu záruky za jakost.
  Z2021-020647 09.06.2021 neuvedena Divesoft s.r.o. ADC Systems s.r.o.
Vývoj elektronických desek pro analyzátor ECHO 4 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je: 1. Desky testovacích přípravků 2. El. desky koncepce a výroba 3. Baterie - návrh optimálního řešení nabíjení produktu 4. Software - mobilní aplikace určená pro správu celého zařízení Předmět zakázky je blíže popsán v příloze č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace.
  Z2021-020705 09.06.2021 neuvedena PARTR spol. s r.o. LFM-servis s.r.o.
Navýšení kapacity dotřiďovací linky PARTR spol. s 4 445 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka lisu na papír včetně veškerého požadovaného příslušenství lisu v rámci navýšení kapacity dotřiďovací linky, která je provozována společností PARTR spol. s r.o. Lis musí být nový, nepoužitý a plně funkční.
  Z2021-020652 11.06.2021 neuvedena ČEZ Distribuce, a. s. Prysmian Kablo s.r.o., organizační složka
NKT s.r.o.
DODÁVKY KABELŮ A VODIČŮ NN A VN - DODÁVKY KABELY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-020441 08.06.2021 neuvedena Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace SUPRA Praha, spol. s r.o.
Gymnázium Kadaň - vybavení pro aktivitu Technické 1 994 413 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka astronomického a přírodovědného vybavení, ICT vybavení a vybavení pro řemeslné dílny
  Z2021-020012 07.06.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra RMI, s.r.o.
RMI, s.r.o.
Rámcová dohoda - Ramanův a infračervený 21 426 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení