Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:28510011

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:28510011'

Nalezené veřejné zakázky 67 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00000038 05.05.2023 27.02.2017 Univerzita Karlova, Rektorát KOMTERM Čechy, s.r.o.
RUK SBZ - Zajištění obsluhy technických zařízení v 0 Kč
  P18V00142028 17.03.2023 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti KOMTERM Čechy, s.r.o.
OS Praha 1 - výměna části potrubí TUV, úprava 92 683 Kč
  P18V00141888 17.03.2023 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti KOMTERM Čechy, s.r.o.
Služby stanovené produktem KOMUNIKATOR pro provoz 90 000 Kč
  P17V00130546 27.10.2017 neuvedena Ministerstvo spravedlnosti KOMTERM Čechy, s.r.o.
Servis plynové kotelny a strojovny ÚT 497 380 Kč
  P20V00000623 24.04.2023 neuvedena Stodská nemocnice, a. s. KOMTERM Čechy, s.r.o.
Dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro 802 725 Kč
  P18V00000060 20.02.2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí KOMTERM Čechy, s.r.o.
Dodávka náhradních dílů a jejich výměna v 86 628 Kč
  P18V00001148 19.04.2023 neuvedena Univerzita Karlova, Koleje a menzy KOMTERM Čechy, s.r.o.
UK KAM, KOLEJ HOSTIVAŘ – DODÁVKA TEPLA PRO 11 373 433 Kč
  P13V00017572 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KOMTERM Čechy, s.r.o.
Rekonstrukce budovy Divadla Pod Palmovkou po 835 114 Kč
  P15V00000061 neuvedena Statutární město Kladno KOMTERM Čechy, s.r.o.
Dodávka tepla do bytových domů V. Lanny 3280, 0 Kč
  Z2018-037421 26.10.2018 neuvedena Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. KOMTERM Čechy s.r.o.
Výměna vyvíječů páry v objektu Xa 3 567 873 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je výměna zařízení pro výrobu páry. Ve stávajícím zdroji tepla budou osazeny dva nové vyvíječe páry, vybavené pojistným, zabezpečovacím a doplňovacím zařízením, úpravou vody a odplyněním, systémem měření a regulace a propojovacím potrubím. Odtah spalin bude zajištěn vložkovanými stávajícími komíny, přívod vzduchu bude vzduchotechnickým potrubím do místnosti, kotle nasávají spalovací vzduch z místnosti (spotřebiče typu C). Prostor zdroje tepla bude přirozeně nuceně větrán ventilátorem s odvodem vzduchu přes stávající okenní otvor. Přívod paliva je stávajícím průmyslovým plynovodem, stávající zůstane i havarijní uzávěr, HUP a měření plynu ve skříni na chodbě před kotelnou. 1.2. Výčet technických a technologických zařízení a. Parní vyvíječ páry 2 x 250 kg / h, 2 x 164 kWt b. Úpravna vody – změkčení 1 m3/h c. Termické odplynění 0,3 m3, odplynění při cca 95 °C.
  P23V00014257 04.06.2023 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Havarijní oprava VZT 12 4 789 Kč
  211103 01.10.2018 neuvedena městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
ERDING, a.s.
+2 další dodavatelé
Energetické služby a dodávky 428 Kč
Oznámení o změně
  Z2016-000517 13.10.2016 neuvedena Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb KOMTERM Čechy, s. r. o.
Výroba a dodávka topné vody 5 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka topné vody z kotelny objektu „Domova“ do stávajícího systému ústředního topení na dobu neurčitou. Ceny tepelné energie se regulují způsobem věcného usměrňování cen. Do ceny tepelné energie lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty. Podmínky pro sjednání ceny tepelné energie se řídí aktuálně platným Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie (Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č.4/2015 ze dne 6. listopadu 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie).
  Z2018-044676 29.05.2019 31.01.2019 Univerzita Karlova, Koleje a menzy KOMTERM Čechy, s.r.o.
KOMTERM Morava, s.r.o.
UK KAM, KOLEJ HOSTIVAŘ – DODÁVKA TEPLA PRO 170 601 495 Kč
Oznámení o výsledku koncesního řízení Předmětem koncese je dodávka tepelné energie zadavateli pro vytápění a pro ohřev vody, provoz tepelných zdrojů a rozvodných tepelných zařízení a lokální distribuční soustavy ve vlastnictví Zadavatele, distribuce elektrické energie a poskytování služby energetického managementu v areálu kolejí Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři, ul. Weilova 1144/2, na období 15 let.
  P23V00011736 30.04.2023 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Zajištění topné sezóny 2022/2023 49 971 Kč
  211103 09.05.2013 neuvedena Městská část Praha 2 Dalkia Česká republika, a.s.
ERDING, a.s.
+1 dodavatel
Energetické služby a dodávky 2 160 Kč
Neznámý Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy, na jejímž základě budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky na energetické dodávky a služby. Zadavatel bude požadovat poskytování zejména následujících služeb: • zajištění provozu kotelen; • zajištění dodávek všech energií nezbytných pro řádný provoz kotelen; • provádění drobných oprav kotelen; za drobné opravy Zadavatel považuje opravu, jejichž úhrnná hodnota nepřesáhne 10.000,- Kč bez DPH za rok na jednu kotelnu; • poskytování podpory a nezbytné součinnosti při provádění oprav, jejichž hodnota přesáhne 10.000,- Kč bez DPH; náklady za tyto opravy ponese Zadavatel; • zajištění součinnosti centrálnímu dispečinku dodávek energie tepla a dodávku energie na ohřev teplé vody, provozovanému Zadavatelem.
  640106 25.08.2016 neuvedena Stodská nemocnice, a. s. KOMTERM Čechy, s.r.o.
Dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro 6 029 760 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P18V00000036 30.04.2023 14.12.2018 Město Český Krumlov KOMTERM Čechy, s.r.o.
Zajištění pravidelného technického servisu a 646 990 Kč
  P18V00137266 27.03.2018 neuvedena Česká pošta, s.p. KOMTERM Čechy, s.r.o.
Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.
+1 dodavatel
Správa, provozování a údržba plynových kotelen 6 150 000 Kč
  P21V00198129 20.03.2023 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy KOMTERM Čechy, s.r.o.
Výměna plynových kotlů 727 460 Kč
  P21V00198195 20.03.2023 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy KOMTERM Čechy, s.r.o.
Vypracování projektové dokumentace 130 000 Kč
  P21V00207102 03.05.2023 neuvedena Švandovo divadlo na Smíchově KOMTERM Čechy, s.r.o.
"Energetická služba" 455 040 Kč
  P16V00041208 18.05.2023 28.11.2016 Armádní Servisní, příspěvková organizace KOMTERM Čechy, s.r.o.
Likvidace 4 ks mobilních kotelen 48 150 Kč
  P22V00000249 02.09.2022 neuvedena Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta KOMTERM Čechy, s.r.o.
UK2LF – Provoz technologického zařízení vytápění 381 600 Kč
  P22V00227397 16.09.2022 neuvedena Muzeum hlavního města Prahy KOMTERM Čechy, s.r.o.
Objednávka výměny kotle 105 649 Kč
  P19V00000018 03.05.2023 neuvedena Městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
+1 dodavatel
Energetické služby a dodávky 501 438 061 Kč
  P20V00024482 21.09.2020 neuvedena Obvodní soud pro Prahu 1 KOMTERM Čechy, s.r.o.
OS Praha 1 - servis plynové kotelny 105 785 Kč
  P16V00000196 18.04.2023 neuvedena Generální finanční ředitelství KOMTERM Čechy, s.r.o.
Zajištění pravidelného technického servisu a 0 Kč
  P20V00000902 01.12.2020 neuvedena Univerzita Karlova, Koleje a menzy KOMTERM Čechy, s.r.o.
UK KaM – Provozování tepelných zdrojů 2020/2022 1 564 422 Kč
  P21V00022475 31.08.2021 neuvedena Obvodní soud pro Prahu 1 KOMTERM Čechy, s.r.o.
OS Praha 1 - servis plynové kotelny 83 004 Kč
  P19V00025534 25.07.2023 24.09.2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových KOMTERM Čechy, s.r.o.
Provoz, obsluha a servis plynových nízkotlakých 25 670 Kč
  P22V00018769 04.05.2023 neuvedena Obvodní soud pro Prahu 1 KOMTERM Čechy, s.r.o.
OS Praha 1 - servis plynové kotelny a strojovny 312 012 Kč
  P16V00000432 02.12.2016 20.10.2016 Stodská nemocnice, a. s. KOMTERM Čechy, s.r.o.
Dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro 6 029 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka tepla pro účely vytápění a ohřev teplé vody pro Stodskou nemocnici, a.s., včetně služeb spojených s provozem a správou tepelného zdroje, tj. plynové kotelny v areálu nemocnice, a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele, které jsou stanoveny v zadávacích podmínkách. Součástí VZ je tedy rovněž pronájem, resp. pacht, nebytových prostor v 2. PP budovy nemocnice, v 1. PP budovy ubytovny, v kiosku a dispečinku v areálu Stodské nemocnice, a.s. (pachtýřem bude vybraný uchazeč). Součástí nebytových prostor je technologické vybavení, které tvoří čtyři funkční celky a slouží k výrobě tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Uchazeč (pachtýř) bude svým jménem a na své riziko provozovat dále popsané technologické zařízení v určených nebytových prostorech, vč. zajištění veškerých provozních nákladů s tím spojených (vyjma investiční činnosti).
  P18V00141101 26.04.2023 neuvedena Ministerstvo dopravy KOMTERM Čechy, s.r.o.
Zajištění technické správy, provozu, servisu a 599 210 Kč
  Z2023-020138 12.05.2023 neuvedena Statutární město Ostrava-městský obvod Slezská Ostrava KOMTERM Čechy, s.r.o.
Oprava a údržba domovního a bytového fondu v 5 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav a údržby domovního a bytového fondu v majetku statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Slezská Ostrava, v oboru opravy a údržby kotelen, včetně servisu.
  P23V00251534 15.08.2023 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KOMTERM Čechy, s.r.o.
Nová radnice, NÚB, Staroměstská radnice, Městská 362 100 Kč
  P20V00017967 24.07.2020 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Dodávka termostatických hlavic 10 045 Kč
  P16V00000441 26.04.2016 neuvedena ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ KOMTERM Čechy, s.r.o.
Modernizace řídicího systému pro kotelnu a 362 402 Kč
  P21V00003233 11.02.2021 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Havarijní oprava topného okruhu hlavní budovy NTM 4 779 Kč
  P18V00003515 29.04.2018 neuvedena Národní muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Obsluha a údržba kotelen 229 593 Kč
  P20V00000048 19.03.2023 neuvedena Město Kopřivnice KOMTERM Čechy, s.r.o.
Rekonstrukce plynové kotelny v domě č. p. 622 na 768 170 Kč
  P22V00016578 25.06.2022 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Likvidace materiálu ve VS 5 514 Kč
  P22V00016464 25.06.2022 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Zajištění topné sezóny 2021/2022 49 156 Kč
  P22V00016468 25.06.2022 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Dodávka a výměna čerpadel ve VS 37 065 Kč
  P20V00021939 05.09.2020 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Provádění servisních činností pro technologická 49 714 Kč
  P19V00034215 29.11.2019 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Havarijní oprava čerpadla 15 664 Kč
  P20V00001932 07.02.2020 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Zajištění topné sezóny 2019/2020 v hlavní budově 48 906 Kč
  P18V00022411 11.11.2018 neuvedena Ministerstvo financí KOMTERM Čechy, s.r.o.
Pravidelný servis VZT zařízení v objektu MF 70 739 Kč
  P20V00000562 23.01.2020 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Doplnění regulace topné větve ústředního topení 44 598 Kč
  P19V00032042 25.07.2023 neuvedena Národní technické muzeum KOMTERM Čechy, s.r.o.
Kontrola a seris vzduchotechniky 3 066 Kč