Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:61945251

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:61945251'

Nalezené veřejné zakázky 75 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P20V00000819 06.02.2020 neuvedena Město Desná W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy domu s pečovatelskou službou, 1 199 000 Kč
  P16V00108858 12.04.2020 neuvedena Obec Krchleby W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava budovy Obecního úřadu Krchleby 1 599 416 Kč
  P19V00162066 04.09.2019 neuvedena Městská část Praha 11 W.H.A. system, spol. s r. o.
Sanace střešního pláště pavilonu C na objektu 979 986 Kč
  P16V00109008 neuvedena Město Nové Město nad Metují W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy LDT Pavlátova louka 318 078 Kč
  P19V00001008 11.02.2019 neuvedena Obec Hrabišín W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy ZŠ Hrabišín 768 024 Kč
  P17V00000305 15.05.2017 neuvedena Královéhradecký kraj W.H.A. system, spol. s r. o.
„Oprava střešní krytiny na stravovacím provozu a 1 176 779 Kč
  P19V00000005 08.02.2019 neuvedena Město Příbram W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava ploché střechy na Zimním stadionu Příbram 4 992 364 Kč
  P21V00194550 19.05.2021 neuvedena Město Nové Město nad Metují W.H.A. system, spol. s r. o.
Rekonstrukce střešního pláště nad prodejními 343 000 Kč
  Z2019-039717 06.11.2019 neuvedena TJ Slavia Hradec Králové, z.s. W.H.A. system, spol. s r. o.
Zateplení a rekonstrukce střechy ve sportovní hale 7 699 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00018133 27.06.2019 neuvedena ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ W.H.A. system, spol. s r. o.
OI Havlíčkův Brod - rekonstrukce střechy II 444 000 Kč
  P20V00000065 04.03.2020 neuvedena Město Sokolov W.H.A. system, spol. s r. o.
ZŠ Běžecká – rekonstrukce střešního pláště 2 699 000 Kč
  P20V00000067 19.05.2020 neuvedena Statutární město Brno W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy A SPORT hotel, Vodova 108, Brno 739 000 Kč
  P18V00000005 30.01.2018 neuvedena Město Chrudim W.H.A. system, spol. s r. o.
Divadlo K. Pippicha, oprava střech 1 394 033 Kč
  P16V00000179 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace W.H.A. system, spol. s r. o.
Zhotovení PD zateplení střechy a rekonstrukce 91 250 Kč
  P16V00109008 12.04.2020 neuvedena Město Nové Město nad Metují W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy LDT Pavlátova louka 318 078 Kč
  P19V00022693 08.08.2019 neuvedena Město Kuřim W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy MŠ Jugmannova 765 000 Kč
  P15V00003121 05.12.2015 neuvedena Povodí Labe, státní podnik W.H.A. system, spol. s r. o.
VD Křižanovice, oprava střešní krytiny 398 297 Kč
  P17V00001148 04.12.2017 neuvedena Vězeňská služba České republiky W.H.A. system, spol. s r. o.
Mírov - oprava střechy objektu č. 52 - střelnice 606 850 Kč
  P21V00008493 09.04.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje W.H.A. system, spol. s r. o.
KŘP Msk – Bohumínská č.p. 1814 – Zateplení 1 259 000 Kč
  P18V00017528 12.04.2020 neuvedena Policejní akademie České republiky v Praze W.H.A. system, spol. s r. o.
Výměna střešní fólie - ochoz (spojovací krček) 479 281 Kč
  P19V00000041 12.08.2019 neuvedena město Studénka W.H.A. system, spol. s r. o.
Výměna střešní krytiny na SEPŠ 442 983 Kč
  P20V00000048 30.04.2020 neuvedena Statutární město Olomouc W.H.A. system, spol. s r. o.
Štursova 1 - střecha 1 289 000 Kč
  P21V00000426 19.02.2021 neuvedena Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střešní krytiny objektů “A“ - polikliniky a 590 000 Kč
  Z2021-016990 11.05.2021 neuvedena Město Mohelnice W.H.A.systém spol. s r.o.
Oprava střešní krytiny ZŠ, OÚ a PŠ Vodní a 3 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Projekt řeší úpravu zachytávání dešťových vod ze stávajících střešních ploch stávajícího objektu ZŠ, OÚ a PŠ Vodní, spočívající ve vybudování dešťové kanalizace a v osazení akumulačních jímek a vsaků tak, aby docházelo k zadržení dešťové vody, resp. jejímu zdržení, a jejímu vrácení do přirozeného koloběhu vody pomocí zálivky školních pozemků, sloužících k praktické výuce.
  P19V00000038 12.04.2020 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ W.H.A. system, spol. s r. o.
ZŠ Bezručova - oprava střechy služebního bytu a 299 000 Kč
  P18V00000002 03.01.2018 neuvedena Město Česká Třebová W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava plochých střech budovy 2. stupně Základní 2 195 294 Kč
  P16V00000028 05.04.2016 neuvedena MĚSTO TURNOV W.H.A. system, spol. s r. o.
ZŠ Žižkova - oprava střechy nad jídelnou 750 149 Kč
  Z2016-005565 02.02.2017 neuvedena ELZACO spol. s r.o. W.H.A. system, spol. s r. o.
Energetické úspory společnosti ELZACO spol. s r.o. 694 528 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00000002 02.01.2020 neuvedena Město Louny W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy spojovací chodby na ZŠ Prokopa 449 000 Kč
  P16V00000487 25.05.2015 neuvedena město Studénka W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střešní konstrukce - školní jídelna při 289 791 Kč
  P16V00108858 neuvedena Obec Krchleby W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava budovy Obecního úřadu Krchleby 1 599 416 Kč
  P18V00018005 06.09.2018 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava ploché části střechy budovy C sídla ÚP Brno 149 000 Kč
  P18V00000007 07.02.2018 neuvedena Město Jičín W.H.A. system, spol. s r. o.
Sportovní areál Jičín - oprava střechy Aquacentra 395 256 Kč
  P18V00028507 28.11.2018 neuvedena Český hydrometeorologický ústav W.H.A. system, spol. s r. o.
Úprava střešní krytiny hlavní budovy ČHMÚ, pobočka odhad.cena 0 Kč
  P19V00000016 11.12.2019 neuvedena Město Zábřeh W.H.A. system, spol. s r. o.
Rekonstrukce střechy objektu MŠ Zábřeh, Strejcova 1 400 000 Kč
  P20V00022955 08.09.2020 neuvedena Státní úřad pro jadernou bezpečnost W.H.A. system, spol. s r. o.
Výměna střešní krytiny a zateplení střechy České 439 000 Kč
  Z2017-007938 29.03.2017 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany W.H.A. systém s.r.o.
Oprava střechy na b. č. 1 - kasárna gen. Zahálky 4 967 814 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Provedení rekonstrukce stropu nad III nadzemním podlažím a krovu v části stávající budovy.
  P19V00162066 04.09.2019 neuvedena Městská část Praha 11 W.H.A. system, spol. s r. o.
Sanace střešního pláště pavilonu C na objektu 979 986 Kč
  P20V00000064 31.07.2020 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střešní fólie atiky na budově 229 000 Kč
  Z2019-012309 21.10.2019 neuvedena TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ W.H.A. system, spol. s r. o.
Základní škola SNP - rekonstrukce střech a atik 6 039 660 Kč
Oznámení o změně
  P20V00000063 27.11.2020 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik W.H.A. system, spol. s r. o.
Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní 6 859 000 Kč
  P20V00000015 21.01.2020 neuvedena MĚSTO TURNOV W.H.A. system, spol. s r. o.
Obchodní a hotelová škola Turnov - výměna krytiny 239 000 Kč
  Z2020-018932 02.06.2020 neuvedena Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. W.H.A. system, spol. s r. o.
ÚV Monaco-rekonstrukce střechy 6 288 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00000032 26.03.2018 neuvedena MĚSTO TURNOV W.H.A. system, spol. s r. o.
Bazén Turnov - oprava střešní krytiny 677 589 Kč
  Z2021-015650 03.05.2021 neuvedena Palivový kombinát Ústí, státní podnik W.H.A. system, spol. s r. o.
Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní 6 859 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00016528 24.06.2021 neuvedena Státní oblastní archiv v Zámrsku W.H.A. system, spol. s r. o.
Úprava střech budov v SOkA Ústí nad Orlicí 2 499 000 Kč
  P18V00144370 12.04.2020 neuvedena SPRÁVA DOMŮ s.r.o. W.H.A. system, spol. s r. o.
Zateplení střešního pláště bytového objektu Dlouhá 1 116 326 Kč
  Z2020-037476 23.10.2020 neuvedena Pardubický kraj W.H.A. system, spol. s r. o.
Gymnázium Dašická Pardubice - rekonstrukce střechy 2 799 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P19V00000396 22.03.2019 neuvedena Středočeský kraj W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střechy haly v objektu Sadská, ul. Lázeňská 323 232 Kč
  P18V00000008 19.04.2018 neuvedena Město Chlumec nad Cidlinou W.H.A. system, spol. s r. o.
Oprava střešního pláště MŠ U Zámku v Chlumci nad 702 936 Kč