Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1301 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-012717 18. 4. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Ancora Praha, s.r.o.
Uzavření rámcové dohody na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu ALBROMET (IV.) 7 735  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku tyčí, trubek a přířezů z desek z materiálu ALBROMET popsaných v příloze č. 1 rámcové dohody.
Z2019-012320 16. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TRANSKAM, spol. s r.o.
COLAS CZ, a.s.
Zajištění dodávek kameniva pro provádění emulzních vysprávek v roce 2019 5 448 350  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky drceného kameniva frakce 2/4 (2/5), 4/8 čištěné vodou případně vzduchem pro provádění vysprávek komunikací v roce 2019 včetně dopravy do jednotlivých skladů zadavatele.
Z2019-011677 12. 4. 2019 20. 5. 2019 ROMOTOP spol. s r.o. Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 3. etapa - č. II odhad.cena 2 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení - keramizovaného žáruvzdorného skla. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění.
Z2019-011420 11. 4. 2019 10. 5. 2019 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA odhad.cena 1 772 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA. Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, která je vydávána zdarma v dálkovém přístupu na výše uvedené internetové adrese profilu zadavatele.
Z2019-011671 11. 4. 2019 neuvedena Školní statek, Opava, příspěvková organizace NAVOS a. s.
AGROHOW, spol. s r. o.
S-Profit Opava s. r. o.
Dodávka hnojiv a pesticidů 2019 4 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na dodávku hnojiv a agrochemických výrobků, a to na dobu do 29. 2. 2020. Část 1: Hnojiva Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka hnojiv dle specifikace. Část 2: Agrochemické přípravky Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka agrochemických přípravků dle specifikace .
Z2019-011168 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 16 (ENZYMY E) odhad.cena 1 653 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Z2019-010910 8. 4. 2019 6. 5. 2019 DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Hutní materiál 1- Sanace odkaliště K1- 3. etapa odhad.cena 4 700 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1. - Zápory Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy. Část 2. - Převázky a rozpěry Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu – převázek a rozpěr pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně dopravy
Z2019-011178 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 33 (TKÁŇOVÁ MÉDIA D) odhad.cena 492 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových médií. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Z2019-010790 8. 4. 2019 13. 5. 2019 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje odhad.cena 4 085 321  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku medicinálních plynů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka medicinálního kyslíku a medicinálního plynu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace, po dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.
Z2019-011173 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 32 (TKÁŇOVÁ MÉDIA A) odhad.cena 403 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových médií. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Z2019-011153 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 14 (ENZYMY A) odhad.cena 1 170 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Z2019-011186 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 34 (TKÁŇOVÁ MÉDIA E) odhad.cena 675 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových médií. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Z2019-011164 8. 4. 2019 7. 5. 2019 Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 15 (ENZYMY B) odhad.cena 1 507 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Z2019-010617 4. 4. 2019 6. 5. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Dynamický nákupní systém na chemikálie II odhad.cena 8 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS bude dodávka chemikálií pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a jednotlivými výzvami k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona.
Z2019-008788 21. 3. 2019 neuvedena Herb-Pharma Sk, s.r.o. odštěpný závod NÁKUP ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-009158 21. 3. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. AGRO 2000 s.r.o.
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) 3 322 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených tak volně ložených hnojiv, vše dle požadavků a za podmínek stanovených v jednotlivých závazných vzorech rámcových dohod.
Z2019-008886 10. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 27 (PROTILÁTKY) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008667 18. 3. 2019 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni SIAD Czech spol. s r.o.
Uzavření rámcové dohody na dodávku technických plynů 3 500 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude dodávka technických plynů a pronájem tlakových lahví v návaznosti na aktuální potřeby zadavatele.
Z2019-008253 18. 4. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace Dodávky léčivého přípravku – medicinálního kyslíku plynného odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-008073 12. 3. 2019 17. 4. 2019 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Medicinální a technické plyny odhad.cena 11 400 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v láhvích, kapalného kyslíku do středotlakých zásobníků a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů do místa plnění. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pronájem potřebného počtu láhví či středotlakých zásobníků na kapalný kyslík.
Z2019-007326 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006893 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 22 (PLYNY B) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006855 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 9 (CHEMIKÁLIE E) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006857 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 21 (PLYNY A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006853 10. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 7 (CHEMIKÁLIE B) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006895 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 23 (PLYNY C) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006848 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 6 (CHEMIKÁLIE A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006900 8. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i. DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 26 (POTŘEBY PRO PAGE ELEKTROFORÉZU) odhad.cena 602 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka potřeb pro PAGE elektroforézu. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Z2019-006903 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 28 (RADIOCHEMIKÁLIE) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006912 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 29 (SILIKAGEL) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006854 18. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 8 (CHEMIKÁLIE C) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006515 18. 4. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dodávky chladicí kapaliny pro autobusy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-006750 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 1 (ROZPOUŠTĚDLA A) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006765 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 3 (ROZPOUŠTĚDLA C) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006759 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 2 (ROZPOUŠTĚDLA B) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006772 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU 5 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-006770 3. 4. 2019 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 4 (ROZPOUŠTĚDLA D) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-005813 21. 2. 2019 2. 4. 2019 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Rámcová dohoda na dodávku kameniva pro opravy a výspravu komunikací Kraje Vysočina odhad.cena 19 808 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva frakcí 2/4, 4/8 a 8/11 o ročním předpokládaném objemu 12 700 tun, dle jednotlivých částí veřejné zakázky pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové smlouvy.
Z2017-021636 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
HELAGO-CZ, s.r.o.
Laboratorní přístroje (DDHM) 01/2019 155 752  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-004266 8. 4. 2019 11. 3. 2019 ROMOTOP spol. s r.o. Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 3. etapa - Část 1 VZ odhad.cena 2 700 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálového vybavení - keramizovaného žáruvzdorného skla a plechů. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění.
Z2019-003179 28. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský SIGMA - ALDRICH spol. s r.o.
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií (dále jen chemikálií) pro období od uzavření rámcové smlouvy do 10. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 2.000.000 Kč bez DPH pro jednotlivá pracoviště ÚKZÚZ.
Z2019-003141 28. 1. 2019 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002737 18. 4. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ridex s.r.o.
Dodávky chemických přípravků – herbicidy (rámcová dohoda) 3 451 875  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-002250 18. 4. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Kamenivo pro SÚSPK (2019) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001970 18. 1. 2019 15. 2. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Herbicidy 2019 odhad.cena 22 550 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Specifikace předmětu: Dodávka chemických přípravků k ochraně rostlin v průběhu 18 měsíců od účinnosti rámcové dohody pro organizační jednotky SŽDC, s.o. I. Část – Roundup Flex (20l a 640l) II. Část – Roundup Klasik (20l a 60l) III. Část – Dicopur M750 (10l) IV. Část - Superfin
Z2019-001671 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Linde Gas a.s.
RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku II. 1 210 800  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-001631 18. 4. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF/ITI – Dodávka základních chemikálií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-000620 4. 4. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. KEMIFLOC a.s.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-001230 14. 1. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM HASL-nerez speciál, s.r.o.
INOX STEEL a.s.
Nerezový materiál – technologie CHÚ 1 059 168  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu na opravy stávající technologie na Chemické úpravně včetně dopravy.
Z2019-001229 14. 1. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Soda 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka uhličitanu sodného těžkého (těžká soda) o celkovém množství 400 tun (ve 100 %) pro odštěpný závodu GEAM včetně silniční dopravy volně ložený autocisternami. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo neodebrat celé množství.