Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 1258 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2017-033841 13. 2. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Animalab s.r.o.
Animalab s.r.o.
BARIA s.r.o.
Animalab s.r.o.
Animalab s.r.o.
Chromservis s.r.o.
Animalab s.r.o.
VWR International s.r.o.
Animalab s.r.o.
VWR International s.r.o.
BARIA s.r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
"APR" spol. s r.o.
BARIA s.r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
Laboratorní materiál a chemikálie 06-2018 1 173 146  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-005093 12. 2. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Expono Steelforce, a.s.
Dodávky výpalků bočnice STR120 4 144 678  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění jsou dodávky výpalků bočnice STR120, včetně ojehlení, z materiálu zhotovitele, odpovídajících jakostním parametrům objednatele, a to podle technické specifikace a výkresové dokumentace uvedené.
Z2019-004266 13. 2. 2019 neuvedena ROMOTOP spol. s r. o. Dodávka materiálového vybavení pro společnost ROMOTOP spol. s r.o. - 3. etapa - Část 1 VZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-003614 30. 1. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ JOHNNY SERVIS s.r.o.
Dodání a servis mobilních buněk WC v rekreačních oblastech města Plzně 1 888 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: • dodání, umístění a údržba včetně úklidu 10 ks mobilních buněk WC na území města Plzně v rekreačních oblastech Bolevecké rybníky a Košutecké jezírko v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021; • dodání, umístění a údržba včetně úklidu dalších 10 ks mobilních buněk WC tamtéž, v období od 1. 5. do 30. 9. v každém z let 2019 – 2021.
Z2019-003179 28. 1. 2019 neuvedena Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský SIGMA - ALDRICH spol. s r.o.
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020 2 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky jsou dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií (dále jen chemikálií) pro období od uzavření rámcové smlouvy do 10. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 2.000.000 Kč bez DPH pro jednotlivá pracoviště ÚKZÚZ.
Z2019-003141 28. 1. 2019 25. 2. 2019 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II odhad.cena 6 085 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Z2019-002737 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky chemických přípravků – herbicidy (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-002250 14. 2. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Kamenivo pro SÚSPK (2019) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001970 18. 1. 2019 15. 2. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Herbicidy 2019 odhad.cena 22 550 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Specifikace předmětu: Dodávka chemických přípravků k ochraně rostlin v průběhu 18 měsíců od účinnosti rámcové dohody pro organizační jednotky SŽDC, s.o. I. Část – Roundup Flex (20l a 640l) II. Část – Roundup Klasik (20l a 60l) III. Část – Dicopur M750 (10l) IV. Část - Superfin
Z2019-001671 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-001631 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF/ITI – Dodávka základních chemikálií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-000620 7. 2. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-001230 14. 1. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM HASL-nerez speciál, s.r.o.
INOX STEEL a.s.
Nerezový materiál – technologie CHÚ 1 059 168  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem části veřejné zakázky je dodávka nerezového materiálu na opravy stávající technologie na Chemické úpravně včetně dopravy.
Z2019-001229 14. 1. 2019 neuvedena DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Soda 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka uhličitanu sodného těžkého (těžká soda) o celkovém množství 400 tun (ve 100 %) pro odštěpný závodu GEAM včetně silniční dopravy volně ložený autocisternami. Zadavatel si zároveň vyhrazuje právo neodebrat celé množství.
Z2019-000744 11. 1. 2019 8. 2. 2019 Fakultní nemocnice Olomouc Medicinální a technické plyny odhad.cena 7 973 778  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky lékařských a průmyslových plynů v tlakových lahvích a pronájem tlakových lahví.
Z2019-000866 10. 1. 2019 neuvedena Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dodávka průmyslové vakuované soli na výrobu solanky 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové vakuové soli na výrobu solanky k zimní údržbě silnic v předpokládaném množství 1.335 tun dle technických parametrů uvedených v zadávací dokumentaci.
Z2018-044563 21. 12. 2018 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje LB MINERALS, s.r.o.
TRANSKAM, spol. s.r.o.
ZEPIKO spol. s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
Dodávka inertního posypového materiálu v roce 2018 - 2019 5 275 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky inertního posypového materiálu v průběhu zimního období 2018/2019 do jednotlivých skladů zadavatele včetně dopravy.
Z2018-044288 14. 2. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Pořízení spotřebního materiálu a chemikálií pro výzkum v oblasti dřevařství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-042528 14. 2. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Spotřební materiál a chemikálie pro cytometr odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042044 13. 2. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka kapalného kyslíku, technických a medicinálních plynů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-041500 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci RCPTM/2019 – dodávka kapalného dusíku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-040270 19. 11. 2018 3. 1. 2019 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví odhad.cena 21 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Z2018-040376 7. 2. 2019 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb - část 1 - Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-039903 13. 2. 2019 neuvedena Thomayerova nemocnice SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky tlakových lahví s medicinálními a technickými plyny odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-039902 13. 2. 2019 neuvedena Thomayerova nemocnice SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku do 2 ks zásobníků dodavatele nainstalovaných v areálu Thomayerovy nemocnice odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-038915 7. 11. 2018 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace SALTAGRO a. s.
Solný roztok pro zimní období 2018-2019 3 520 650  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka roztoku chloridů pro zimní období 2018-2019. Veřejná zakázka je zadávána na části dle jednotlivých středisek. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení této zadávací dokumentace pro všechny části veřejné zakázky. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více i všechny části veřejné zakázky. Způsob realizace dodávky roztoku: návozem mechanismy dodavatele na jednotlivá střediska a cestmistrovství zadavatele, účastník v nabídce uvede, jakým způsobem bude prokazováno stočené množství roztoku.
Z2018-038668 14. 2. 2019 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. „Rámcová dohoda nákup chemikálií v letech 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2018-037719 9. 1. 2019 5. 12. 2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
Z2018-023523 7. 2. 2019 neuvedena Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. ADVACAM s.r.o.
CRREAT - Pixelové detektory záření pro ODZ 277 709  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-037472 29. 10. 2018 neuvedena DIAMO,státní podnik Solsan, a. s.
Dodávky průmyslové soli pro čistírnu důlních vod (ČDV) Příbram II 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1800 tun volně ložené průmyslové soli (NaCl) 99,9% (CPV 14400000-5) včetně dopravy
Z2018-037393 26. 10. 2018 neuvedena Brněnské komunikace a.s. Hardman UH a.s.
Dodávky hmot VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení profilové – metodou Spotflex 5 950 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení profilové – metodou Spotflex. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Z2018-035296 17. 1. 2019 14. 11. 2018 Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem MO UAB "ESSPO"
Nákup rozmrazovacích prostředků pro letiště 2019 - 2020 21 322 100  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálních rozmrazovacích prostředků UREA a nákup rozmrazovacícho prostředku na bázi octanu sodného nebo mravenčanu v pevném a kapalném skupenství, používaných pro údržbu letištních ploch Kbely, Čáslav, Sedlec Vícenice a Pardubice.
Z2018-034910 7. 2. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Expono Steelforce, a.s.
Výkresové díly pro projekt EVO2 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-034206 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky kameniva pro LZ Židlochovice (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033775 13. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Medicinální a technické plyny ZZS ÚK 2019-2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-033748 7. 2. 2019 neuvedena VOP CZ, s.p. Expono Steelforce, a.s.
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-032878 11. 1. 2019 neuvedena Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Medicinální a technické plyny pro Nemocnici Havlíčkův Brod 2 905 773  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i pronájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na kapalný kyslík zadavatele o jednu odpařovací stanici s výkonem min. 70 m3/hodinu. Součástí dodávky je i montáž pronajaté odpařovací stanice s kapacitou 70 m3/hod. včetně zapojení, uvedení do provozu a revize.
Z2018-039474 7. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví 3 746 950  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-023521 1. 2. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Dezinfekční prostředky odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
Z2018-032120 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Messer Technogas s.r.o.
Messer Technogas s.r.o.
PřF UP – dodávky kapalného dusíku 6 562 600  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-042780 14. 2. 2019 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Linde Gas a.s.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2018 – 2019 – opakované zadání 1  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-030434 7. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci BioTech a.s.
BioTech a.s.
VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
Carolina Biosystems, s.r.o.
BioTech a.s.
LF UPOL/Imunofarmakoterapie – Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu 823 185  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-030309 13. 2. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ridex s.r.o.
Ridex s.r.o.
Ridex s.r.o.
Ridex s.r.o.
AGRO 2000 s.r.o.
Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda) 7 689 040  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-030038 6. 12. 2018 9. 10. 2018 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Kámen a písek spol. s r.o.
Kamenolomy ČR s.r.o.
Žula Rácov, s.r.o.
RENO Šumava a.s.
Českomoravský štěrk a.s.
Žula Rácov
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2018 - říjen 2019 20 736 750  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Z2018-029268 7. 2. 2019 neuvedena Ministerstvo vnitra Carolina Biosystems, s.r.o.
East Port Praha, s.r.o.
Spotřební materiál a servis zařízení pro genetická zkoumání 2019-2021 98 269 258  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-027989 4. 2. 2019 neuvedena Institut klinické a experimentální medicíny SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálních a ostatních plynů v tlakových láhvích 175 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ jsou průběžné dodávky medicin. a ostat.plynů v tlak. láhvích, vč.logistického zajištění dodávek do areálu IKEM, na základě objednávek zadavatele po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání částky, předpoklád. hodnoty pro každou část VZ.Medicin.a ostat. plyny se pro účely této VZ rozumí veškeré položky uvedené v Př.1 ZP, vč. uvedení technic.požadavků plynů. Tlakové láhve budou po celou dobu plnění ve vlastnictví dodavatele, který zajistí pravidelný servis tlak.láhví dle příslušných, obecně závazných právních předpisů a techn.norem. Předmět VZ musí být realizován v souladu s platnými právn.předpisy, jakož i v souladu se všemi souvisejícími techn.normami.Požadované tech parametry a kvalitu plynů, účastník doloží materiál.listy nebo jinými doklady, které musí obsahovat mater.složení
Z2018-027351 10. 8. 2018 neuvedena Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace EUROVIA Kamenolomy, a. s.
KAMENOLOMY ČR s. r. o.
KARETA s. r. o.
Drcené kamenivo na posyp komunikací pro zimní období 2018-2019 4 377 250  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka cca 1 000 tun drceného kameniva frakce 2-5, 14 100 tun drceného kameniva frakce 4/8, 500 tun drceného kameniva frakce 8-16 a 500 tun drceného kameniva frakce 8/11 na posyp komunikací pro zimní období 2017-2018.
Z2018-026575 13. 2. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
VZ_04_18 Dodávky medicinálního kyslíku a vzduchu 19 123 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2018-026466 14. 2. 2019 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Fisher Scientific, spol. s r.o.
BIO-RAD spol.s r.o.
Kity a speciální reagencie 2 966 703  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2016-000889 25. 10. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Ridex s.r.o.
Dodávky lesnických značkovacích barev (rámcová smlouva) 723 455  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávky lesnických značkovacích barev