Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* AND oblast:PrirodniZdroj'

Nalezené veřejné zakázky 1 633 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-009837 29.03.2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka spotřebního materiálu a laboratorních odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-021120 14.06.2021 neuvedena České vysoké učení technické v Praze DNS PRO LABORATORNÍ CHEMIKÁLIE, SPOTŘEBNÍ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019032 14.06.2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci GENERI BIOTECH s.r.o.
VWR International s.r.o.
+1 dodavatel
PřF/ITI/2021 – Dodávka chemikálií a laboratorního 757 197 Kč
Oprava
  Z2021-017651 04.06.2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
+2 další dodavatelé
Rozpouštědla (skupina A, skupina B, skupina C, 6 097 570 Kč
Oprava
  Z2021-017489 17.05.2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Plyny odhad.cena 3 211 118 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynů dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
  Z2021-017401 17.05.2021 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze Dodávky tekutého dusíku pro kryosklad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016957 13.05.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje East Port Praha, s.r.o.
Nákup spotřebního materiálu k analýze DNA pro 13 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016764 10.05.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Enzymy 2021 9 624 128 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016767 10.05.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka DODÁVKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ PRONÁJMU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016206 10.06.2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka DODÁVKY DEZINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA RUCE, KŮŽI A odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-016022 06.05.2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Merck Life Science spol. s r.o.
CATRIN/CRH/2021 – Dodávka chemikálií 99 561 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015822 03.05.2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje GeneTiCA s.r.o.
Nákup diagnostických kitů pro analýzy DNA 11 840 780 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015883 03.05.2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta SPECION, s.r.o.
Paraziti – Diamantový nůž 595 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-015563 30.04.2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Pořízení spotřebního materiálu pro projekt WPC - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu (nového, nepoužívaného, originálního). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace předmětu plnění, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
  Z2021-014826 27.04.2021 neuvedena Charita Moravská Třebová RRozšíření vozového parku“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávkku 5 ks osobních automobilů
  Z2021-013880 14.06.2021 neuvedena Technické služby města Liberec, p.o. DS Logistic s.r.o.
Vytvoření konsignačního skladu - drcené kamenivo, 7 500 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-012067 12.04.2021 neuvedena Institute of Applied Biotechnologies a.s. Illumina Netherlands BV
Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro 1 913 799 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-013289 19.04.2021 neuvedena Želivská provozní a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka tekutého síranu hlinitého 44 040 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-010909 17.05.2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Dodávka léčivého přípravku - medicinálního kyslíku 8 040 366 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-018662 25.05.2021 neuvedena VOP CZ, s.p. STEELCOM CZ, a.s.
Zhotovení a dodání výpalků bočnice STR120 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-009608 14.06.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Merck Life Science spol. s r.o.
Dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy - 76 914 Kč
Oprava
  Z2021-008070 08.03.2021 neuvedena VOP CZ, s.p. OVZ/005/3/2021 Dodávky dílů pro projekt EVO 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-007910 05.03.2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“), resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených tak volně ložených hnojiv (dále také jen „balená hnojiva“, „volně ložená hnojiva“ nebo též jen „hnojiva“), vše dle požadavků a za podmínek stanovených v jednotlivých závazných vzorech rámcových dohod. VZ bude rozdělena na 3 části.
  Z2021-016159 05.05.2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně NAVOS, a.s.
NAVOS, a.s.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu 5 493 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-006882 21.05.2021 neuvedena Ústav leteckého zdravotnictví Praha Linde Gas a.s.
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a nájem 8 029 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-006932 30.04.2021 26.03.2021 Česká republika - Ministerstvo obrany RMI, s.r.o.
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní 10 515 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného k detekci chemických bojových prostředků (CWA) a jiných toxických látek v plynné formě-pro mobilní analyzátor GDA-P (Detektor ARRAY 8211P).
  Z2021-018355 21.05.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TRANSKAM, spol. s r.o.
TRANSKAM, spol. s r.o.
+12 dalších dodavatelů
Zajištění dodávek kameniva pro provádění emulzních 4 182 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-018519 24.05.2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ANALYTIKA, spol. s r.o.
VWR International s.r.o.
ZUUL – dodávky chemických látek 2021 807 104 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-006154 21.05.2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Messer Technogas s.r.o.
Dodávky technických a speciálních plynů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-006235 12.04.2021 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
BIOMEDICA ČS, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Dynamický nákupní systém na dodávky kultivačních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-005889 15.04.2021 19.03.2021 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Materiál na výzkum III - Rámcová dohoda odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách.
  Z2021-016543 07.05.2021 neuvedena VOP CZ, s.p. EXPONO Steelforce, a.s.
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-005674 11.02.2021 neuvedena GRENA, a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
  Z2021-004957 19.04.2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Linde Gas a.s.
Průběžné dodávky medicinálních, technických a 7 979 003 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-004574 22.04.2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů 25 221 632 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-004386 12.04.2021 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno S-Profit Opava s.r.o.
COUNTRY-CHEM s.r.o.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-002686 21.01.2021 neuvedena GRENA, a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
  Z2021-001900 18.01.2021 neuvedena DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Explosia a.s.
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa 1 946 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa
  Z2021-001393 19.03.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-001275 15.01.2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o poskytování dodávek demineralizované odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-001277 15.01.2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o výrobě a odběru filtrované vody odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-001394 18.03.2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-001212 14.01.2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva na dodávku surové vody odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2020-045765 29.04.2021 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace BERGER BOHEMIA a. s.
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
+6 dalších dodavatelů
Kamenivo pro SÚSPK (2021) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-014067 22.04.2021 neuvedena GRENA, a.s. Redrock Construction s.r.o.
Nákup surového vermikulitu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-045812 25.04.2022 21.01.2021 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Linde Gas a.s.
Opakující se dodávky technických plynů a 1 871 237 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
  Z2020-045975 23.12.2020 neuvedena GRENA a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
  Z2020-045970 23.12.2020 neuvedena GRENA a.s. Nákup surového vermikulitu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup surového vermikulitu za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
  Z2020-044423 16.05.2022 neuvedena Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. BioTech a.s
VWR International s.r.o.
Rámcová dohoda-Chemikálie a plasty 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka chemikálií a plastů. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek, nejméně však se dvěma dodavateli. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody podle § 135 ZZVZ.
  Z2020-042903 25.02.2021 neuvedena Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Medicinální a technické plyny pro Nemocnici 4 196 177 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na kapalný kyslík zadavatele o jednu odpařovací stanici s výkonem min. 70 m3/hodinu. Součástí dodávky je i montáž (instalace) pronajaté odpařovací stanice s kapacitou 70 m3/hod., včetně zapojení, uvedení do provozu a revize.