Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 462 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-025414 23. 7. 2020 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-024432 20. 7. 2020 18. 8. 2020 Správa železnic, státní organizace Herbicidy 2020 - 2021 odhad.cena 28 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na zajištění chemických přípravků na ochranu rostlin pro potřeby Správy železnic, státní organizace pro období 2020 - 2021.
 Z2020-023972 16. 7. 2020 14. 8. 2020 Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD odhad.cena 8 130 500 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a speciálních plynů spojené s nájmem tlakových láhví a výpůjčkou technologie pro aplikaci oxidu dusného a dále průběžné dodávky kapalného kyslíku spojené s výpůjčkou zásobníku na kapalný kyslík.
 Z2020-023511 13. 7. 2020 17. 8. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem - vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky - vzor) pro část 1, 7 a 8 VZ a v příloze č. 2 (Specifikace a podmínky plnění - vzorový koš) s tím, že pro každou část veřejné zakázky (v rámci přílohy č. 2 je pro specifikaci předmětu plnění příslušné části vyčleněn jeden list .xls souboru označený číslem příslušné části) bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním či více účastníky (viz podmínky uvedené níže v tabulce obsahující základní údaje k jednotlivým částem veřejné zakázky).
 Z2020-023372 13. 7. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Spotřební materiál pro nehumánní genetická a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022914 7. 7. 2020 neuvedena Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. Dodávka reagencií pro sekvenování na přístroji odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022466 20. 7. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-022284 2. 7. 2020 neuvedena Armádní Servisní, příspěvková organizace Dodávka chemikálií pro OBO Těchonín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022397 3. 7. 2020 neuvedena CEJIZA, s.r.o. Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-022196 2. 7. 2020 4. 8. 2020 DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM Hutní materiál 2 - Sanace odkaliště K1 - 3. etapa odhad.cena 4 900 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1. - Zápory Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 2 části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy. Část 2. Převázky a rozpěry Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu - převázek a rozpěr pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně dopravy
 Z2020-021920 29. 6. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Medicinální a technické plyny odhad.cena 44 600 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačního kontejneru na tekutý dusík a zajištění servisu. Předmětem plnění pro část 2 je zároveň pronájem tlakových lahví.
 Z2020-022161 29. 6. 2020 neuvedena Propan Butan Servis a.s. Výběrové řízení na dodávku souboru technologií pro odhad.cena 7 430 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek. Technická specifikace souboru technologií tvoří přílohu č 4 Zadávací dokumentace.
 Z2020-020336 15. 6. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF – Terče pro magnetronové naprašování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-010213 15. 6. 2020 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Dodávky technických a kalibračních plynů, tekutého odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-018322 29. 5. 2020 1. 7. 2020 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Dodávky medicinálních a technických plynů včetně odhad.cena 60 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky: a) kapalného kyslíku medicinálního do tří zásobníků VFN na kapalný kyslík dle dílčích objednávek zadavatele b) kapalného dusíku o čistotě min. 5,0 do dvou zásobníků VFN a tří dodavatelem pronajatých zásobníků na kapalný dusík dle dílčích objednávek zadavatele a pronájem zásobníků c) dodávky a závoz medicinálních a technických plynů v tlakových lahvích a pronájem tlakových lahví s těmito plyny dle dílčích objednávek zadavatele.
 Z2020-018261 23. 7. 2020 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-017887 30. 7. 2020 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Dodávky medicinálních, technických a speciálních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-012354 29. 6. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. AMEDIS, spol. s r.o.
Dodávka laboratorního spotřebního materiálu (DNS) 343 101 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-017303 20. 5. 2020 neuvedena Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace PRAGAM s. r. o.
Nákup materiálu pro provedení dezinfekce vnitřních 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-016375 14. 7. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. SILVA-LINE s.r.o.
Dodávky lesnických značkovacích barev ve spreji 17 472 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-016308 12. 5. 2020 neuvedena Obec Svéradice VODASERVIS s.r.o.
PROTOM Strakonice, s.r.o.
Svéradice - doplnění technologie ÚV, připojení 3 239 993 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je připojení vrtu SV-1 a doplnění technologie stávající úpravny vody ve Svéradicích o zařízení na odstranění železa a manganu.
 Z2020-015713 17. 7. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
PřF/CRH/2020 – Dodávka aminokyselin a chemikálií 204 610 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-015143 11. 6. 2020 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-021392 23. 6. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TRANSKAM, spol. s r.o.
TRANSKAM, spol. s r.o.
+2 další dodavatelé
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH 5 170 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-013864 15. 6. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Messer Technogas s.r.o.
PřF/OP VVV – Dodávka kapalného helia 3 866 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-013017 31. 7. 2020 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 22 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-013023 20. 4. 2020 neuvedena DIAMO, státní podnik Martin Čermák
Dodávka kameniva, včetně dopravy 4 195 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka drceného kameniva PDK frakce 63-125 v množství 9000 tun a drceného kameniva PDK frakce 0-32 v množství 7000 tun (dále také jen „zboží“) v rámci realizace investiční akce „Konečné řešení odkaliště Stráž p. R. - 1. úprava hrází“.
 Z2020-013022 29. 5. 2020 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 26 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-012070 13. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávka medicinálních, technických a speciálních odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-012071 25. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Spotřební materiál pro nehumánní genetická a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-011592 18. 5. 2020 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. East Port Praha, s.r.o.
Life Technologies Czech Republic s.r.o.
Dodávka peptidů (DNS) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-011464 8. 6. 2020 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno NAVOS, a.s.
COUNTRY-CHEM s.r.o.
Rámcová dohoda na nákup přípravků pro ochranu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-011052 1. 4. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Lach-Ner,s.r.o.
Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha 2 842 823 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky základních laboratorních chemikálií k zajištění provozu studentských laboratoří a k řešení výzkumných a vědeckých projektů, včetně dopravy a všech poplatků jako jsou např. balné, manipulační, apod.
 Z2020-010206 29. 5. 2020 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA pro 6 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009716 15. 6. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci VWR International s.r.o.
VWR International s.r.o.
+2 další dodavatelé
PřF/ITI – Dodávka chemikálií a laboratorního 596 764 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009456 26. 6. 2020 neuvedena Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Kamenivo 2020 - 2022 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-009033 18. 5. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně VWR International s.r.o.
BioTech a.s.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro 905 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-016774 15. 5. 2020 neuvedena Brněnské komunikace a.s. HARDMAN UH a.s.
Dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-008152 17. 7. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci ROCHE s.r.o.
BioTech a.s.
+3 další dodavatelé
Dynamický nákupní systém na dodávku sekvenační odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-014790 30. 7. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně AGROKOP CZ, a.s.
NAVOS, a.s.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu 5 450 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-007690 5. 6. 2020 neuvedena Nemocnice Na Homolce Dezinfekční prostředky na hygienickou a odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-007712 2. 3. 2020 neuvedena Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ROZTOK PRO ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-013006 20. 4. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
ZZS ZK – Medicinální kyslík 2020 4 650 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-006716 31. 7. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Lach-Ner,s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek II – 1 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-006493 19. 2. 2020 neuvedena COMTES FHT a.s. Struers GmbH, organizační složka
Výběrové řízení na dodávku brusných papírů 490 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka brusných papírů dle technických parametrů uvedených v příloze zadávací dokumentace č. 4 „Technická specifikace“.
 Z2020-005548 13. 2. 2020 neuvedena Univerzita Karlova Linde Gas a.s.
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF 7 230 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kapalných plynů (kapalné helium a kapalný dusík) dle technických specifikací zadavatele.
 Z2020-014306 29. 7. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. MERCATA LES s.r.o.
AGRO 2000 s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) 3 568 623 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-005097 6. 2. 2020 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Chemické látky a jejich směsi pro laboratorní 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí Chemické látky a jejich směsi pro laboratorní použití.
 Z2020-010283 25. 3. 2020 neuvedena VOP CZ, s.p. UNEX a.s.
OVZ/002/3/2020 Dodávky výpalků bočnice STR 120 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-004101 27. 7. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace BERGER BOHEMIA a. s.
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
+6 dalších dodavatelů
Kamenivo pro SÚSPK (2020) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 454 lidí darovalo 1 297 705 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy