Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 556 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-021120 14. 6. 2021 13. 7. 2021 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská DNS PRO LABORATORNI´ CHEMIKA´LIE, SPOTRˇEBNI´ odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na nákup laboratorních chemikálií, spotřebního laboratorního materiálu a příslušenství pro laboratorní el. přístroje dle níže uvedené klasifikace, a to pro výzkumné a vědecké účely. Zadavatel rozdělil DNS na zakladeˇ předmětu veřejných zakázek zadávaných v DNS podle § 138 odst. 1 ZZVZ do tří kategorii´: Kategorie 1 - Laboratorní chemikálie; Kategorie 2 - Spotřební laboratorní materiál; Kategorie 3 - Příslušenství pro laboratorní el. přístroje
 Z2021-019804 4. 6. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-019032 14. 6. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci PřF/ITI/2021 – Dodávka chemikálií a laboratorního odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-017651 4. 6. 2021 15. 6. 2021 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Rozpouštědla (skupina D) odhad.cena 4 629 802 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je dodávka rozpouštědel dle specifikace - technická specifikace pro rozpouštědla skupiny D zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2021-017489 17. 5. 2021 neuvedena Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Plyny odhad.cena 3 211 118 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynů dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
 Z2021-017401 17. 5. 2021 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze Dodávky tekutého dusíku pro kryosklad odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016957 13. 5. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Nákup spotřebního materiálu k analýze DNA pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016767 10. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka DODÁVKY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ PRONÁJMU odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016764 10. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Enzymy 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-016206 10. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka DODÁVKY DEZINFEKČNÍCH PŘÍPRAVKŮ NA RUCE, KŮŽI A odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-016022 6. 5. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci CATRIN/CRH/2021 – Dodávka chemikálií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-015822 3. 5. 2021 neuvedena Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Nákup diagnostických kitů pro analýzy DNA odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-015883 3. 5. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Paraziti – Diamantový nůž odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-015563 30. 4. 2021 neuvedena Česká zemědělská univerzita v Praze Pořízení spotřebního materiálu pro projekt WPC - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu (nového, nepoužívaného, originálního). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru smlouvy a v příloze Technická specifikace předmětu plnění, které tvoří přílohu a jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
 Z2021-014826 27. 4. 2021 neuvedena Charita Moravská Třebová RRozšíření vozového parku“ 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o dodávkku 5 ks osobních automobilů
 Z2021-014364 26. 4. 2021 26. 5. 2021 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Materiál na výzkum III - Rámcová dohoda, Spotřební odhad.cena 847 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách.
 Z2021-013880 14. 6. 2021 24. 5. 2021 Technické služby města Liberec, p.o. DS Logistic, s. r. o.
Vytvoření konsignačního skladu - drcené kamenivo, 7 500 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření konsignačního skladu drceného kameniva, a to těchto frakcí: o 4/8 MELAFÍR (znělec, čedič) o 0/32 ČEDIČ o 32/63 MELAFÍR (čedič) o 0/4 čedič o 2/4 melafír o 0/4 PÍSEK - atest ČSN13043 - dětská hřiště pro potřeby středisek Technických služeb města Liberce, p.o. (dále jen „TSML“). Konsignační sklad bude vytvořen v areálu TSML na adrese Erbenova 376/2, 460 08 Liberec. Zadavatel požaduje v nabídce doložit Prohlášení o vlastnostech ke každému dodávanému druhu kameniva.
 Z2021-013776 21. 4. 2021 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Ancora Praha, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku tyčí, trubek a přířezů z 4 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude dodávka tyčí, trubek a přířezů z desek z hliníkového bronzu.
 Z2021-012067 12. 4. 2021 neuvedena Institute of Applied Biotechnologies a.s. Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-013289 19. 4. 2021 neuvedena Želivská provozní a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Dodávka tekutého síranu hlinitého 44 040 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010909 17. 5. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Dodávka léčivého přípravku - medicinálního kyslíku 8 040 366 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-018662 25. 5. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. STEELCOM CZ, a.s.
Zhotovení a dodání výpalků bočnice STR120 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-010638 29. 3. 2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka chemikálií pro projekt Excelence (DNS) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010482 26. 3. 2021 neuvedena Univerzita Karlova Linde Gas a.s.
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů a nájem 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kapalných plynů a nájem tlakových lahví podle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
 Z2021-009837 29. 3. 2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka spotřebního materiálu a laboratorních odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009608 14. 6. 2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy - odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-018411 21. 5. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
Lach-Ner,s.r.o.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek 2021 – 1 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-008070 8. 3. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. OVZ/005/3/2021 Dodávky dílů pro projekt EVO 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007910 5. 3. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“), resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených tak volně ložených hnojiv (dále také jen „balená hnojiva“, „volně ložená hnojiva“ nebo též jen „hnojiva“), vše dle požadavků a za podmínek stanovených v jednotlivých závazných vzorech rámcových dohod. VZ bude rozdělena na 3 části.
 Z2021-015736 3. 5. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. AGRO 2000 s.r.o.
AGRO 2000 s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) 4 704 732 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-016159 5. 5. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně NAVOS, a.s.
NAVOS, a.s.
+2 další dodavatelé
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu 5 493 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-006882 21. 5. 2021 neuvedena Ústav leteckého zdravotnictví Praha Linde Gas a.s.
Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a nájem 8 029 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-006932 30. 4. 2021 26. 3. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany RMI, s.r.o.
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní 10 515 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky bylo v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného k detekci chemických bojových prostředků (CWA) a jiných toxických látek v plynné formě-pro mobilní analyzátor GDA-P (Detektor ARRAY 8211P).
 Z2021-018355 21. 5. 2021 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje TRANSKAM, spol. s r.o.
TRANSKAM, spol. s r.o.
+12 dalších dodavatelů
Zajištění dodávek kameniva pro provádění emulzních 4 182 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-006235 12. 4. 2021 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
BIOMEDICA ČS, s.r.o.
+2 další dodavatelé
Dynamický nákupní systém na dodávky kultivačních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-018519 24. 5. 2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ANALYTIKA, spol. s r.o.
VWR International s.r.o.
ZUUL – dodávky chemických látek 2021 807 104 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-006154 21. 5. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Messer Technogas s.r.o.
Dodávky technických a speciálních plynů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-005889 15. 4. 2021 19. 3. 2021 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Materiál na výzkum III - Rámcová dohoda odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách.
 Z2021-005674 11. 2. 2021 neuvedena GRENA, a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2021-016543 7. 5. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. EXPONO Steelforce, a.s.
Výpalky z plechů tl. 270, 220 a 200 mm 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-004957 19. 4. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Linde Gas a.s.
Průběžné dodávky medicinálních, technických a 7 979 003 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004574 22. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů 25 221 632 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-004386 12. 4. 2021 neuvedena Veterinární a farmaceutická univerzita Brno S-Profit Opava s.r.o.
COUNTRY-CHEM s.r.o.
+1 dodavatel
Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-031846 15. 4. 2021 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o.
Chemikálie 01/2020 65 033 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-002686 21. 1. 2021 neuvedena GRENA, a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2021-001900 18. 1. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Explosia a.s.
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa 1 946 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa
 Z2021-001393 19. 3. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001275 15. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o poskytování dodávek demineralizované odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-001394 18. 3. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-004373 26. 4. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Chlor kapalný I-2021 2 232 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 747 lidí darovalo 2 190 900 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy