Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 509 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-001900 18. 1. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Explosia a.s.
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa 1 946 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa
 Z2021-001275 15. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o poskytování dodávek demineralizované 960 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka demineralizované vody pro výrobní technologii.
 Z2021-001393 15. 1. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001394 15. 1. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-001277 15. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o výrobě a odběru filtrované vody 210 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby výroba a dodávka filtrované vody
 Z2021-001212 14. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva na dodávku surové vody 4 500 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka surové vody pro technologii elektrárny Počerady
 Z2020-045812 28. 12. 2020 21. 1. 2021 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Opakující se dodávky technických plynů a odhad.cena 7 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
 Z2020-045765 28. 12. 2020 29. 1. 2021 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Kamenivo pro SÚSPK (2021) odhad.cena 25 480 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
 Z2020-045975 23. 12. 2020 neuvedena GRENA a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2020-045970 23. 12. 2020 neuvedena GRENA a.s. Nákup surového vermikulitu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup surového vermikulitu za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2020-044423 18. 1. 2021 neuvedena Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Rámcová dohoda-Chemikálie a plasty
Oprava Předmětem zakázky je dodávka chemikálií a plastů. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek, nejméně však se dvěma dodavateli. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody podle § 135 ZZVZ.
 Z2020-042903 7. 12. 2020 neuvedena Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Medicinální a technické plyny pro Nemocnici odhad.cena 9 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na kapalný kyslík zadavatele o jednu odpařovací stanici s výkonem min. 70 m3/hodinu. Součástí dodávky je i montáž (instalace) pronajaté odpařovací stanice s kapacitou 70 m3/hod., včetně zapojení, uvedení do provozu a revize.
 Z2021-000309 6. 1. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Austin Powder Service CZ s.r.o.
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa - nové 1 592 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-040076 28. 12. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Opakující se dodávky technických plynů a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039993 28. 12. 2020 neuvedena Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů vč. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039653 9. 11. 2020 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o.
Dodávka Sataminu 3711 pro Elektrárnu Počerady, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-039087 14. 12. 2020 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda) odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-039325 4. 11. 2020 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková 2 720 431 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových plynových láhví a zásobníků kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni.
 Z2020-017649 30. 10. 2020 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Ancora Praha, s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku tyčí, trubek a přířezů z 235 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, jejímž předmětem bude dodávka tyčí, trubek a přířezů z desek z hliníkového bronzu.
 Z2020-037946 28. 12. 2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-038033 29. 10. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Herbicidy 2020 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-037945 8. 1. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037948 8. 1. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů – 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037947 21. 12. 2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037608 14. 1. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Life Technologies Czech Republic s.r.o.
LF/UPOL – Dodávka molekulárně-genetického kitu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037815 26. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc LP z ATC B01AC a A16AB 2020 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-037607 23. 10. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv OQEMA, s.r.o.
20-138 Dezinfekční přípravek s účinnou látkou 2 085 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-036840 18. 1. 2021 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Linde Gas a.s.
Tlakové nádoby pro medicinální plyny a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-036752 22. 10. 2020 neuvedena VITON s.r.o. „V 00504 – Aplikovaný výzkum antikorozních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042317 30. 11. 2020 neuvedena Jihočeský kraj K+S Czech Republic a.s.
Dodávka průmyslové soli pro výrobu solanky v 2 227 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-035335 11. 1. 2021 neuvedena Institute of Applied Biotechnologies a.s. Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2020-035324 9. 10. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv CHRISTEYNS s.r.o.
20-136 Dezinfekční přípravek na bázi kvarterních 2 083 746 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-040261 11. 11. 2020 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně 5 494 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-034286 21. 12. 2020 neuvedena Mendelova univerzita v Brně BioTech a.s.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro 2 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-032479 18. 9. 2020 neuvedena Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s.
KARETA s.r.o.
Dodávka drceného kameniva na zimní posyp vozovek 5 864 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-031974 4. 12. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. KEMIFLOC a.s.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-031846 4. 12. 2020 12. 10. 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové DNS - dodávka chemikálií pro FAF UK v období 2020 odhad.cena 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou za zadavatelem specifikovaných technických a obchodních podmínek dodávky chemikálií pro potřeby zadavatele: Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové do konce roku 2024.
 Z2020-039494 5. 11. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Pískovny Morava spol. s r.o.
Pískovny Morava spol. s r.o.
+14 dalších dodavatelů
Zajištění dodávek štěrkopísku pro ZÚS 2020/2021 2 150 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-030899 14. 12. 2020 5. 10. 2020 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Medicinální a technické plyny 35 046 082 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka medicinálních a technických plynů v předpokládaném ročním objemu dle přiložené tabulky včetně souvisejících služeb, zejména dopravy, ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí), mýtného a atestu kapaliny. Dlouhodobý pronájem tlakových lahví a zásobníků na kapalné plyny, dále pronájem systému automatického doplňování zásobníků a pronájem elektronického systému sledování pohybu lahví. Součástí zakázky je bezplatná instalace dvou zásobníků na kapalný medicinální kyslík, každý v objemu cca 20 000 litrů. Zadavatel požaduje garanci cen po celou dobu smluvního vztahu. Délka doby odezvy na mimořádnou událost maximálně 24 hodin.
 Z2020-030571 30. 11. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Adviso Finance s.r.o.
Ecolab s.r.o.
20-141 Bezoplachový dezinfekční přípravek osobní 10 257 505 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030512 9. 11. 2020 neuvedena Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálních, technických a speciálních 26 366 298 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-030546 1. 9. 2020 neuvedena Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Linde Gas a.s.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.-Dodávka 4 641 796 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Průběžné dodávky medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku a dlouhodobý pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku.
 Z2020-035093 8. 10. 2020 neuvedena Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje VANTO NATURAL STONES, s.r.o.
VANTO NATURAL STONES, s.r.o.
+10 dalších dodavatelů
Zajištění dodávek drceného kameniva pro ZÚS 3 484 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-028789 26. 10. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv Adviso Finance s.r.o.
Adviso Finance s.r.o.
+2 další dodavatelé
20-140 Dezinfekční přípravek na bázi alkoholu pro 161 480 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-028793 24. 11. 2020 neuvedena Ostravská univerzita ROCHE s.r.o.
bamed s.r.o.
+3 další dodavatelé
Dodávka spotřebního materiálu pro LF OU - 502 429 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-028185 30. 10. 2020 neuvedena Jihočeský kraj Kámen a písek, spol. s r.o.
Kámen a písek, spol. s r.o.
+37 dalších dodavatelů
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic 21 169 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-025414 26. 10. 2020 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. AIR PRODUCTS spol. s.r.o.
Dodávka medicinálních plynů pro Nemocnici s odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-024432 21. 12. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace NOVUM CZech, s.r.o.
NOVUM CZech, s.r.o.
Herbicidy 2020 - 2021 5 350 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-023972 29. 9. 2020 neuvedena Ústav pro péči o matku a dítě Messer Technogas s.r.o.
Messer Technogas s.r.o.
+1 dodavatel
Dodávka medicinálních a ostatních plynů pro ÚPMD 7 663 460 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-023511 17. 8. 2020 17. 8. 2020 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Materiál na výzkum II - Rámcová dohoda odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcových dohod na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v této ZD a jejích přílohách č. 1a (Rámcová dohoda s jedním účastníkem - vzor) pro část 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 a 12 VZ) resp. č. 1b (Rámcová dohoda s více účastníky - vzor) pro část 1, 7 a 8 VZ a v příloze č. 2 (Specifikace a podmínky plnění - vzorový koš) s tím, že pro každou část veřejné zakázky (v rámci přílohy č. 2 je pro specifikaci předmětu plnění příslušné části vyčleněn jeden list .xls souboru označený číslem příslušné části) bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním či více účastníky (viz podmínky uvedené níže v tabulce obsahující základní údaje k jednotlivým částem veřejné zakázky).

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 679 lidí darovalo 1 846 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy