Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 1 528 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-031846 4. 12. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové VWR International s.r.o.
SIGMA-ALDRICH spol. s r.o.
Chemikálie 02/2021 87 681 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010909 6. 4. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace Dodávka léčivého přípravku - medicinálního kyslíku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010638 29. 3. 2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka chemikálií pro projekt Excelence (DNS) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010482 26. 3. 2021 neuvedena Univerzita Karlova Linde Gas a.s.
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů a nájem 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kapalných plynů a nájem tlakových lahví podle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
 Z2021-009837 29. 3. 2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Dodávka spotřebního materiálu a laboratorních odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009608 22. 3. 2021 neuvedena Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Dodávky chemikálií pro laboratorní analýzy - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-008070 8. 3. 2021 neuvedena VOP CZ, s.p. OVZ/005/3/2021 Dodávky dílů pro projekt EVO 2 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-007910 5. 3. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávky hnojiv (rámcová dohoda) 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“), resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených tak volně ložených hnojiv (dále také jen „balená hnojiva“, „volně ložená hnojiva“ nebo též jen „hnojiva“), vše dle požadavků a za podmínek stanovených v jednotlivých závazných vzorech rámcových dohod. VZ bude rozdělena na 3 části.
 Z2021-006882 26. 2. 2021 neuvedena Ústav leteckého zdravotnictví Praha Dodávka kapalného medicinálního kyslíku a nájem odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006932 26. 2. 2021 26. 3. 2021 Česká republika - Ministerstvo obrany Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného k detekci chemických bojových prostředků (CWA) a jiných toxických látek v plynné formě-pro mobilní analyzátor GDA-P (Detektor ARRAY 8211P).
 Z2021-006235 19. 2. 2021 neuvedena Ústav hematologie a krevní transfúze Dynamický nákupní systém na dodávky kultivačních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-006154 19. 2. 2021 neuvedena Český hydrometeorologický ústav Dodávky technických a speciálních plynů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-005889 15. 2. 2021 19. 3. 2021 Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Materiál na výzkum III - Rámcová dohoda odhad.cena 850 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je sjednání rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu na výzkum pro účely realizace projektu SYMBIT dle specifikace a podmínek uvedených v ZD a jejích přílohách.
 Z2021-005674 11. 2. 2021 neuvedena GRENA, a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2021-004957 8. 2. 2021 neuvedena Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Průběžné dodávky medicinálních, technických a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004574 4. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Na Homolce Dodávky medicinálních a technických plynů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-004386 1. 2. 2021 8. 3. 2021 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,Školní zemědělský podnik Nový Jičín Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu odhad.cena 7 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je Rámcová dohoda na nákup přípravků na ochranu rostlin pro rok 2021. Jedná se o uzavření rámcové dohody s dodavateli přípravků určených pro zemědělské postřiky v následujících skupinách: skupina A: Herbicidy, skupina B: Fungicidy, skupina C: Insekticidy, smáčedla, regulátory růstu.
 Z2021-002686 21. 1. 2021 neuvedena GRENA, a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2021-001900 18. 1. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Explosia a.s.
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa 1 946 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa
 Z2021-001275 15. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o poskytování dodávek demineralizované odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-001393 19. 3. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001394 18. 3. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. SIAD Czech spol. s r.o.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-004373 29. 1. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
Chlor kapalný I-2021 2 232 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-001277 15. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva o výrobě a odběru filtrované vody odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-001212 14. 1. 2021 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ČEZ, a. s.
Smlouva na dodávku surové vody odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-045812 9. 4. 2021 21. 1. 2021 Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Linde Gas a.s.
Opakující se dodávky technických plynů a 65 493 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky technických plynů a chladicích medií včetně nájmu nádob a závozu.
 Z2020-045765 28. 12. 2020 29. 1. 2021 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o Kamenivo pro SÚSPK (2021) odhad.cena 25 480 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kameniva různých frakcí (dle jednotlivých částí VZ) pro potřeby zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
 Z2020-045975 23. 12. 2020 neuvedena GRENA a.s. Nákup vývojového materiálu - draselné vodní sklo, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup vývojového materiálu - draselného vodního skla a kyseliny fosforečné za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2020-045970 23. 12. 2020 neuvedena GRENA a.s. Nákup surového vermikulitu 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je nákup surového vermikulitu za účelem výzkumu a vývoje nových desek a 3D výlisků s využitím expandovaného vermikulitu.
 Z2020-044423 12. 2. 2021 neuvedena Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. BioTech a.s
Rámcová dohoda-Chemikálie a plasty 14 205 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka chemikálií a plastů. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody na období 4 let s více dodavateli. Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi dodavateli, kteří splní kvalifikační předpoklady a jejichž nabídky na uzavření rámcové dohody budou podány ve lhůtě pro podání nabídek a nebudou vyloučeny v rámci posouzení splnění zadávacích podmínek, nejméně však se dvěma dodavateli. Jednotlivé dílčí veřejné zakázky realizované na základě rámcové dohody uzavřené s více dodavateli budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody podle § 135 ZZVZ.
 Z2020-042903 25. 2. 2021 neuvedena Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Medicinální a technické plyny pro Nemocnici 4 196 177 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka medicinálních a technických plynů v lahvích, dodávka kapalného kyslíku do středotlakého zásobníku a poskytování dalších služeb spojených s dopravou plynů na místo určení a ostatních poplatků. Součástí předmětu veřejné zakázky je i nájem potřebného počtu lahví a dovybavení stávajícího středotlakého zásobníku na kapalný kyslík zadavatele o jednu odpařovací stanici s výkonem min. 70 m3/hodinu. Součástí dodávky je i montáž (instalace) pronajaté odpařovací stanice s kapacitou 70 m3/hod., včetně zapojení, uvedení do provozu a revize.
 Z2021-007478 2. 3. 2021 neuvedena Mendelova univerzita v Brně AGRO 2000 s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku hnojiv pro ŠZP Žabčice 2 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-000309 6. 1. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Austin Powder Service CZ s.r.o.
Výbušniny - Rozšíření PVP Bukov II. etapa - nové 1 592 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-040076 28. 12. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Opakující se dodávky technických plynů a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039993 25. 1. 2021 neuvedena Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Linde Gas a.s.
Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů vč. 5 521 670 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-039653 9. 11. 2020 neuvedena Elektrárna Počerady, a.s. ERC Emise Redukce Concepty s.r.o.
Dodávka Sataminu 3711 pro Elektrárnu Počerady, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-039325 4. 11. 2020 neuvedena Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Linde Gas a.s.
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková 2 720 431 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je dodávka medicinálních a technických plynů v láhvích, dodávka kapalného kyslíku a dále nájem tlakových plynových láhví a zásobníků kyslíku pro pracoviště zadavatele v Karviné-Ráji a Orlové-Lutyni.
 Z2020-039087 18. 3. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. L.E.S. CR spol. s r.o.
L.E.S. CR spol. s r.o.
+4 další dodavatelé
Dodávky chemických přípravků (rámcová dohoda) 15 858 860 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-038033 29. 10. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace Herbicidy 2020 - 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-037946 28. 12. 2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037945 8. 1. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů - 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037948 8. 1. 2021 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Linde Gas a.s.
Dodávky medicinálních a technických plynů – 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037947 21. 12. 2020 neuvedena Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Dodávky medicinálních a technických plynů – odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037608 14. 1. 2021 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Life Technologies Czech Republic s.r.o.
LF/UPOL – Dodávka molekulárně-genetického kitu 742 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037815 26. 11. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc Swixx Biopharma s.r.o.
Janssen-Cilag s.r.o.
LP z ATC B01AC a A16AB 2020 167 374 301 Kč
Oprava
 Z2020-036840 18. 1. 2021 neuvedena Krajská nemocnice Liberec, a.s. Linde Gas a.s.
Tlakové nádoby pro medicinální plyny a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-037607 23. 10. 2020 neuvedena Správa státních hmotných rezerv OQEMA, s.r.o.
20-138 Dezinfekční přípravek s účinnou látkou 2 085 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-036752 22. 2. 2021 neuvedena VITON s.r.o. Polychem composite CS s.r.o.
„V 00504 – Aplikovaný výzkum antikorozních 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-042317 30. 11. 2020 neuvedena Jihočeský kraj K+S Czech Republic a.s.
Dodávka průmyslové soli pro výrobu solanky v 2 227 680 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2020-035335 15. 2. 2021 neuvedena Institute of Applied Biotechnologies a.s. Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy