Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2021-019292 31. 5. 2021 1. 7. 2021 Krajská zdravotní, a.s. ČÁST 1 Dodávky tonerů pro Krajskou zdravotní, odhad.cena 1 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Alternativní spotřební materiál pro tiskárny.
  Z2021-019205 31. 5. 2021 28. 6. 2021 Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. laboratorní nábytek V etapa odhad.cena 5 633 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení laboratorní nábytek
  Z2021-019556 31. 5. 2021 neuvedena Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace Aktualizace a doplnění expozice Muzea nákladních odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019204 31. 5. 2021 neuvedena Městská část Praha 6 Zajištění kompletních tiskových služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019501 31. 5. 2021 neuvedena Jihočeský kraj S&T CZ s.r.o.
„Obnova serverů a šasi v datovém centru“ 2 798 194 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění zakázky je dodávka hardware a služeb pro obměnu serverů a šasi současného Technologického centra kraje. Bude provedena obnova části fyzických serverů technologie konvergované infrastruktury Cisco UCS Blade (celkem 12 serverů) a obnova části šasi technologie konvergované infrastruktury Cisco UCS Blade (celkem 2 kusy šasi). Nové komponenty budou integrovány do infrastruktury Technologického centra kraje a budou nahrazovat současné prvky z důvodu ukončení jejich podpory ze strany výrobce.
  Z2021-019456 31. 5. 2021 neuvedena Český rozhlas AKIT s.r.o.
Mias OC spol. s r.o.
VZ15/2021 - Nábytek pro Český rozhlas 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-018896 28. 5. 2021 29. 6. 2021 Královéhradecký kraj SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a odhad.cena 1 645 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytku a ostatního vnitřního vybavení do budovy Muzea východních Čech v Hradci Králové v objektu Gayerových kasáren. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž a instalace na místě určení dle pokynů kupujícího. Zadavatel preferuje dodávku nábytku, při jehož výrobě byly využity materiály šetrné k životnímu prostředí.
  Z2021-018974 28. 5. 2021 30. 6. 2021 Ministerstvo obrany DNS - Papír pro polygrafické účely 2022 - 2023
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin včetně materiálu pro knihařské zpracování pro celý resort MO.
  Z2021-018658 27. 5. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj Dynamický nákupní systém na spotřební materiál do odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-019164 27. 5. 2021 neuvedena Základní škola a mateřská škola Třebíč, Bartuškova 700 AV MEDIA SYSTEMS, a.s
Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ 251 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je dodávka školních pomůcek pro přírodovědnou učebnu v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce přírodovědných učeben ZŠ a MŠ Bartuškova pomůcky“, který je blíže specifikován v slepých rozpočtech, které tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Slepý rozpočet
  Z2021-018705 14. 6. 2021 neuvedena Domov pro seniory Kobylisy Recepční služby odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-019038 27. 5. 2021 17. 6. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Rámcová dohoda na čistící a hygienické odhad.cena 2 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů čistících a hygienických potřeb (dále též "zboží") na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Předmět veřejné zakázky je konkrétně definován v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2023, a to s jedním účastníkem (dodavatelem) rámcové dohody.
  Z2021-018513 24. 5. 2021 22. 6. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ochranné pláště II odhad.cena 16 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky ochranných plášťů na základě dílčích objednávek po dobu 2 let splňující ČSN EN 14126 a ochrannou třídu dle ISO 16603,16604 a EN ISO 22610 ve tř. 6 a dle EN 22611 a EN ISO 22612 ve tř. 3. Specifikace: vázaný vzadu úvazky, vyrobený z polypropylénové netkané textilie, vhodné pro infekční prostředí (např. MRSA), odolné průniku kapalin a mikroorganismů, rukávy zakončeny pružným úpletem, nesterilní, nejlépe výstražná barva - oranžová, žlutá, červená, délka minimálně 125cm, OH 130 +/- 5cm, materiál: PP = 17g/m2 ±2g/m2/, PE = 15g/m2 ±2g/m2.
  Z2021-018535 24. 5. 2021 neuvedena Obec Měnín GOZ GASTRO s.r.o.
Pavilon ZŠ Měnín - dodávka gastro vybavení 3 299 733 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení a vybavení jídelny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 4 zadávací dokumentace.
  Z2021-018311 28. 5. 2021 neuvedena Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky ACTIVA spol. s r.o.
Rámcová dohoda na opakované dodávky kancelářských 7 000 000 Kč
Oprava
  Z2021-018534 24. 5. 2021 neuvedena Obec Měnín C SYSTEM CZ a.s.
Pavilon ZŠ Měnín - dodávka nábytku a gastro 703 645 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého nábytku. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 4 a č.5 zadávací dokumentace. Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení a vybavení jídelny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v příloze č. 6 zadávací dokumentace.
  Z2021-018376 24. 5. 2021 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017725 7. 6. 2021 neuvedena Statutární město Most OVISION CZ a.s.
Pronájem multifunkčních tiskových zařízení 7 800 000 Kč
Oprava
  Z2021-018053 21. 5. 2021 neuvedena Tišnovsko Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017979 21. 5. 2021 22. 6. 2021 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zajištění provozu a servisu meteostanic odhad.cena 45 375 195 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců (4 let) s jedním účastníkem, bude poskytování služeb dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel zadávat vybranému dodavateli jednotlivé dílčí zakázky na poskytnutí služeb dle aktuálních potřeb zadavatele. Vybraný dodavatel (účastník rámcové dohody) bude povinen zajistit komplexní poskytnutí poptávaných služeb, včetně prostředků a vybavení potřebných k jejich poskytnutí
  Z2021-017767 20. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Prvotní interiérové vybavení prostorů ZÚ Canberra odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-018091 20. 5. 2021 neuvedena město Kopidlno Artspect a.s.
Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kopidlno - 2 472 210 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace nového nábytku do objektu ZŠ Kopidlno v souladu s technickou specifikací uvedenou v příloze č. 3. Dodávka proběhne v návaznosti na probíhající stavební práce v budově ZŠ. Součástí dodávky bude doprava na místo (až do jednotlivých místností, včetně vynášky), montáž a instalace, případně zaškolení obsluhy. Dále budou jako součást dodávky předány certifikáty o zdravotní nezávadnosti použitých konstrukcí a materiálů a záruční, technické listy, případně manuály pro obsluhu a údržbu (podle povahy věci).
  Z2021-017516 17. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Dodávka kancelářského nábytku pro MHMP odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017865 18. 5. 2021 neuvedena Město Klimkovice SDO Technika s.r.o.
Pořízení kompostérů pro Město Klimkovice 2 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je pořízení 700 ks kompostérů, z toho 100 ks o objemu cca 800 litrů, 200 ks o objemu cca 1000 litrů a 400 ks o objemu cca 1400 litrů, dle přesné technické specifikace
  Z2021-017559 17. 5. 2021 17. 6. 2021 Česká pošta s.p. Poskytování služeb agenturního zaměstnávání odhad.cena 400 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb agenturního zaměstnávání za účelem získání dočasně přidělených zaměstnanců na určité typové pracovní pozice spojené s poskytováním především poštovních služeb pro případ zvýšené provozní potřeby pracovních sil v organizačních jednotkách zadavatele v celé ČR. Plnění veřejné zakázky bude realizováno na základě smlouvy o dočasném přidělení zaměstnanců agentury práce, která bude uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na dobu 24 měsíců s více dodavateli, s minimálně třemi (3) a maximálně s pěti (5). Dílčí smlouvy na základě rámcové dohody budou uzavírány bez obnovení soutěže prostřednictvím objednávek Zadavatele. Způsob objednávání plnění je uveden v zadávací dokumentaci.
  Z2021-017423 17. 5. 2021 17. 6. 2021 Obec Bělá Pořízení kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na odhad.cena 5 879 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je předcházení vzniku odpadů, a to pořízením kompostérů, štěpkovačů, kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina a Hať.
  Z2021-017313 7. 6. 2021 14. 6. 2021 Městská část Praha 12 Mobiliář - nábytek pro objekt „Nové radnice Prahy odhad.cena 8 040 000 Kč
Oprava Mobiliář - nábytek pro objekt „Nové radnice Prahy 12“
  Z2021-017583 17. 5. 2021 neuvedena Statutární město Přerov Pavel Danihelka Toncart
Výzva č. 7 - Dynamický nákupní systém pro 161 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka originálních tonerů pro tiskárny a kopírovací zařízení dle zadavatelem stanovené specifikace, včetně dopravy na místo plnění a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
  Z2021-017628 17. 5. 2021 neuvedena Obec Rohatec Zavedení systému domácího kompostování v obci 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět části 1 veřejné zakázky je dodávka domácích kompostérů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předmět části 2 veřejné zakázky je dodávka štěpkovače dřevní hmoty, který je podrobně specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
  Z2021-017441 17. 5. 2021 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Nábytek pro MŠMT 2021-2024 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-017616 17. 5. 2021 neuvedena Svazek měst a obcí regionu Pomalší MEVA-TEC s.r.o.
Pomalší kompostéry 3. etapa, kontejnery na textil 3 705 650 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky, kterou se zadavatel rozhodl zadat v režimu zákona formou zjednodušeného podlimitního řízení, je vybavení obcí zapojených do projektu kompostéry a kontejnery na textil, komoditami, které zadavatel specifikuje v „Technické specifikaci“ viz Příloha č. 1 Kupní smlouvy. Kupní smlouva, která byla v souladu s § 96 odst. 1 zákona zveřejněna rovněž na profilu zadavatele, vymezuje podrobným způsobem předmět plnění zadávané veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je rovněž doprava, do jednotlivých obcí.
  Z2021-016969 17. 5. 2021 neuvedena Mikroregion Bílé Karpaty ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Zkvalitnění systému pro předcházení vzniku 5 255 550 Kč
Oprava
  Z2021-016992 14. 6. 2021 neuvedena město Cheb AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Dodávka nábytku a pomůcek pro 6. ZŠ Cheb 860 307 Kč
Oprava
  Z2021-017165 13. 5. 2021 neuvedena Obec Pustá Polom Vybudování odborných učeben v Základní škole Pustá 1 730 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytkového vybavení školních učeben a kabinetů a dodávka IT technologie.
  Z2021-017014 7. 6. 2021 neuvedena Městská nemocnice následné péče B + H, spol.s r.o.
Recepční služby 2 968 992 Kč
Oprava
  Z2021-017247 17. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Brno AURA Medical s.r.o.
Diagnostické a náhledové monitory 7 784 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-017040 12. 5. 2021 neuvedena Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Dodávka nábytku pro mateřskou školu Hello 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky mělo být uzavření smlouvy na dodávku nábytku pro mateřskou školu Hello v rozsahu dle technické dokumentace zpracované zadavatelem, společností MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava - Mar. Hory a neoceněným výkazem výměr.
  Z2021-016462 10. 5. 2021 neuvedena Jihomoravský kraj L I N E T spol. s r.o.
Domov pro seniory Hustopeče – vybavení interiéru a 5 289 883 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016811 10. 5. 2021 neuvedena Město Lomnice nad Popelkou AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka 4 494 776 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016440 10. 5. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce právní a investiční Ministerstva obrany Historie a vojenství 2022 - 2025
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je výroba a distribuce časopisu - čtvrtletníku Historie a vojenství včetně poskytování služeb v letech 2022 - 2025.
  Z2021-016460 7. 6. 2021 neuvedena Město Litvínov Modernizace infrastruktury základních škol v odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-016564 17. 5. 2021 neuvedena Základní škola a Mateřská škola, Emy Destinové 46, České Budějovice JD Decentia, s.r.o.
Vybavení prostor ZŠ a MŠ E. Destinové 46, České 584 704 Kč
Oprava
  Z2021-016566 10. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole FN Motol - Samolepicí štítky a pásky do tiskáren odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016306 10. 5. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. Westinghouse Electric Company LLC
SERVICE CONTRACT FOR WESTINGHOUSE I&C SYSTEMS FOR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2021-016560 24. 5. 2021 neuvedena Mikroregion Morkovsko Podpora domácího kompostování-Mikroregion odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-016397 10. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Ostrava „FN OSTRAVA - VESTAVBA KNIHOVNY DO JEDNOPODLAŽNÍ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016294 17. 5. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Z + M Partner, spol. s r.o.
Dodávka kancelářských potřeb pro MHMP 18 000 000 Kč
Oprava
  Z2021-016571 18. 5. 2021 22. 6. 2021 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Čisticí prostředky odhad.cena 2 650 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem veřejné zakázky jsou čisticích prostředků včetně bezplatné zápůjčky, instalace a servisu potřebné technologie na dobu neurčitou.
  Z2021-016073 6. 5. 2021 3. 6. 2021 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky Spotřební materiál pro zařízení OKI a další
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky originálního spotřebního materiálu, tj. spotřebního materiálu (dále také jako „zboží“) vyrobeného přímo výrobcem tiskáren a dalších tiskových zařízení (dále jen „tiskárny“), do kterých je spotřební materiál určen. Jedná se o spotřební materiál do tiskáren OKI, UTAX a HP OfficeJet 202 Mobile Printer v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
  Z2021-016032 31. 5. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Bulovka AKR1 s.r.o.
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren 2 292 166 Kč
Oprava

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy