Hlídač veřejných zakázek: Hledání * oblast:IT

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '* oblast:IT'

Nalezené veřejné zakázky Více než 10 000 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-010996 6. 4. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra SLZZ - Poskytnutí kvalifikované služby ověřování odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010937 6. 4. 2021 neuvedena Státní zemědělský intervenční fond Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-011113 15. 4. 2021 neuvedena Středočeský kraj Rámcová dohoda na dodávky notebooků odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010768 1. 4. 2021 30. 4. 2021 Ředitelství silnic a dálnic ČR Podpora a rozvoj systému Postup Přípravy Staveb odhad.cena 17 200 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zíískat kapacity na podporu a rozvoj systému pro Postup Přípravy Staveb.
 Z2020-037915 6. 4. 2021 neuvedena Město Český Krumlov Kvasar, spol. s r. o.
Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – 33 600 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010664 1. 4. 2021 6. 5. 2021 ČEPRO, a.s. Upgrade řídicího systému skladů (1. etapa) odhad.cena 5 860 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware a software pro účely upgradu řídicího systému skladů zadavatele.
 Z2021-010789 1. 4. 2021 14. 5. 2021 Moravskoslezký kraj Dynamický nákupní systém pro nákup výpočetní odhad.cena 42 181 818 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky výpočetní techniky a IT technologií; klasifikace předmětu veřejné zakázky: 30200000-1 Počítače 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly 30232110-8 Laserové tiskárny 30230000-0 Zařízení související s počítači 30232000-4 Periferní vybavení
 Z2021-011025 1. 4. 2021 26. 4. 2021 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB - Pronájem multifunkčních zařízení r. 2021 odhad.cena 2 650 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení a tiskáren, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2021-010756 1. 4. 2021 neuvedena Správa Pražského hradu Dodávka HW/SW vSAN a implementace odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010862 31. 3. 2021 neuvedena Vojenský výzkumný ústav, s.p SVS FEM Services s.r.o.
Rámcová dohoda na tvorbu numerických modelů a 5 490 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na služby spočívající v tvorbě návrhů numerických modelů a následné simulace terminálně balistických vlastností systémů ochrany a simulace účinků výbuchu. Součástí služby je zpracování výsledků a zpráva v elektronickém formátu. Numerické modely a simulace jsou realizovány na základě poskytnutých podkladů prostřednictvím SW LS DYNA, příp. AUTODYN.
 Z2021-011124 6. 4. 2021 neuvedena Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze BBM spol. s r. o.
Servis, údržba a rozvoj aplikačního software iFIS 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010826 30. 3. 2021 neuvedena Vojenská lázeňská a rekreační zařízení COMPEX DATA BOHEMIA, spol. s r.o.
Servery a disková pole 1 605 312 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka serverů a diskových polí.
 Z2021-010581 29. 3. 2021 neuvedena Národní knihovna České republiky Digitalizace vzácných historických dokumentů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010545 29. 3. 2021 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Be a Future s.r.o.
Technická podpora NS-SIS II variabilní služby z RD 8 264 463 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této zakázky jsou ad-hoc služby poskytování technické podpory aplikace NS-SIS II (variabilní služby) objednávané pro zajištění služeb nepokrytých RD v rámci smluvně zajištěného plnění A1. Konkrétně se jedná o plnění A2 specifikované v Příloze č. 1 v kapitole 2.2.2 RD.
 Z2021-010296 29. 3. 2021 neuvedena Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Dodávka subskripcí Red Hat odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010421 29. 3. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Rámcová dohoda na nákup počítačů, notebooků a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010257 29. 3. 2021 26. 4. 2021 Statutární město Hradec Králové Licence Microsoft
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí užívacích práv k programovaným produktům společnosti Microsoft Corporation v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solutions (dále „EES“) s využitím licencí právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských a základních škol, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
 Z2021-010541 29. 3. 2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Správa telematického majetku v Praze odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010605 29. 3. 2021 neuvedena DIAMO, státní podnik Komplexní ICT podpora DIAMO odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-042753 4. 12. 2020 neuvedena Statutární město Kladno Dodávka elektronického systému spisové služby odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 Z2021-010226 29. 3. 2021 neuvedena Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zajištění provozu výrobních linek výměnou všech odhad.cena 120 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace tiskových jednotek tiskového, produkčního a kompletačního centra včetně služeb údržby, podpory a následného rozvoje.
 Z2021-002039 12. 4. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Hradec Králové Počítače a monitory pro FNHK 2021 odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010164 6. 4. 2021 28. 4. 2021 Město Počátky Odborné učebny v ZŠ Počátky_IT vybavení a učební odhad.cena 9 437 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení včetně dopravy a montáže a učebních pomůcek do nově vybudovaných a zrekonstruovaných odborných učeben Základní školy Otokara Březiny v Počátkách.
 Z2021-010062 26. 3. 2021 neuvedena ČEZ Prodej, a.s. BUDOVÁNÍ A ROZVOJ DATOVÉ PLATFORMY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-010041 26. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rozšíření DB clusteru pro základní registry a ISZR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010607 29. 3. 2021 neuvedena Masarykův onkologický ústav STAPRO s. r. o.
Servisní služby pro software Progress pro provoz 4 476 893 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2021-010102 12. 4. 2021 neuvedena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Odborné služby IT Governance odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010326 26. 3. 2021 neuvedena Západočeská univerzita v Plzni Axes Computers s.r.o.
Nájem notebooků pro KMA a KGM Západočeské 2 134 080 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem nájmu je movitá věc, a to notebooky s příslušenstvím v celkovém níže uvedeném počtu kusů sestav (1 sestava = notebook, dokovací stanice), které budou splňovat minimální parametry a technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 návrhu smlouvy. Předmět nájmu musí být nový, plně funkční.
 Z2021-010055 6. 4. 2021 23. 4. 2021 ČESKÝ ROZHLAS Dodávky náhradních dílů a komponent IT odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému v souladu s ustanovením § 138 a násl. ve spojení s ustanovením § 58 a násl. ZZVZ na pořízení kabeláže, tabletů a náhradních dílů a komponent IT. Dynamický nákupní systém je rozdělen do 2 kategorií, přičemž v rámci každé kategorie dynamického nákupního systému zadavatel bude následně zadávat dílčí veřejné zakázky na základě svých aktuálních potřeb (tzn. v předem neurčených časových intervalech a v předem konkrétně neurčeném objemu). Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2021-010061 26. 3. 2021 neuvedena ČEZ, a. s. SLUŽBY IT TESTOVÁNÍ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2021-009871 12. 4. 2021 neuvedena Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL VZ05/2021 - Údržba a podpora eCTD nástroje v odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-010383 26. 3. 2021 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.) ROSE Simulation GmbH
Service Support of ROSE Simulation Software 197 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2021-009940 25. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Vytváření formulářových řešení 602FormApps a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009840 24. 3. 2021 neuvedena REMOSKA s.r.o. Smluvní výzkum a související odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-010197 19. 4. 2021 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Dodávka a implementace komplexního integrovaného odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009855 23. 3. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky KSP Computer & Services s.r.o.
GŘ OI - hardware pro centralizaci 3 521 808 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky serverů včetně záruky. Součástí předmětu plnění je také instalace a zprovoznění do stávajícího prostředí infrastruktury Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR.
 Z2021-009885 23. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Plotter 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je nákup plotterů s cílem zajistit modernizaci hardwarového vybavení pro zabezpečení tiskových potřeb uživatelů v resortu MO.
 Z2021-009965 23. 3. 2021 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. NAVERTICA a.s.
Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.
+1 dodavatel
Outsourcing profesionálních odborných služeb v 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je Bodyshop Navision
 Z2021-009536 22. 3. 2021 19. 4. 2021 S&T CZ s.r.o. Vizualizace uživatelského prostředí - DMS nové odhad.cena 1 230 400 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pro DMS nové generace bude nezbytné vytvořit zcela nové uživatelské prostředí splňující potřeby uživatelské přívětivosti, intuitivního designu a ovládání. Přehlednost GUI je stěžejní oblast pro úspěch produktu a jeho každodenní provozní „oblíbenost“. Toto je v projektu zadavatele navíc umocněno novými technologickými prostředími, včetně koncových zařízení, kterými nejsou jen desktopové stanice a webové rozhraní, ale i mobilní zařízení se svým specifickým prostředím. Pro efektivní řešení provozních situací je tedy zapotřebí poskytovat DMS nové generace jen relevantní informace v jasné vizuální formě.
 Z2021-009762 29. 3. 2021 neuvedena Janáčkova akademie múzických umění v Brně Dotykové vrstvy pro displeje - sestavy dotykových odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009431 22. 3. 2021 neuvedena Hlavní město Praha Softwarová podpora vybraných činností odborů odhad.cena 14 200 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je: poskytování služeb softwarové podpory vybraných činností odborů vybraných činností odborů dopravy, pozemních komunikací a drah, služeb, dopravně správních činností, daní, poplatků a cen, sociálních věcí Magistrátu hl. m. Prahy formou podpory a rozvoje stávajícího programového vybavení na dobu 48 měsíců na moduly.
 Z2021-009583 22. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda o poskytování konzultačních a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009502 22. 3. 2021 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje Servisní služby pro zajištění provozu systému odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009769 19. 4. 2021 neuvedena Generální finanční ředitelství Zajištění odborných služeb k vytvoření integrační odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009674 22. 3. 2021 neuvedena Vězeňská služba České republiky GŘ OI - Zálohování dat II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009479 19. 4. 2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Penetrační testy a konzultace v oblasti informační odhad.cena 0 Kč
Oprava
 Z2021-009706 22. 3. 2021 neuvedena Ministerstvo obrany Pozáruční servis a podpora provozu technologií 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zabezpečení pozáručního servisu a odborné technické pomoci podpory provozu technologií CIRC (CSMIS - Cyber Security Management Information System) tak, aby bylo dosaženo nepřetržité funkčnosti provozované software soupravy.
 Z2021-009573 22. 3. 2021 neuvedena Masarykova univerzita GPU server pro projekt Czech-BioImaging odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009588 22. 3. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Dodávka SIEM systému včetně systému pro analýzu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2021-009355 19. 3. 2021 neuvedena Město Česká Lípa Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 737 lidí darovalo 2 086 376 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy