Hlídač veřejných zakázek: Hledání ico:27582167

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 73 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P19V00157401 12. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Rámcová podpora řízení přípravy a realizace vybraných akcí provozního úseku ŘSD 1 950 000  Kč
P19V00156980 12. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Technická a projektová podpora při realizaci akcí ŘSD v rámci projektu C- ROADS CZ 1 900 000  Kč
P19V00152667 12. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Organizační a ekonomické poradenství v rámci činnosti pracovních skupin při přípravě a implementaci SEM 1 920 000  Kč
Z2019-004638 8. 2. 2019 neuvedena ČEZ a.s. Deloitte Advisory s.r.o.
Revizní ekonomický posudek arbitráž Bulharsko 519 870  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodavatele na poradenské služby v oblasti zpracování ekonomického posudku, jeho obhajoba a poskytování poradenských služeb v souvislosti s arbitráží zadavatele s Bulharskem.
Z2018-042877 24. 6. 2019 neuvedena Letiště Praha a.s. MDS Advanced Program Tech s.r.o.
con4PAS, a.s.
NESS Czech s.r.o.
EFFIIS s.r.o.
MIBCON DIMA s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
KTC Data s.r.o.
itelligence, a.s.
Dynamický nákupní systém na podporu SAP 20 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby na podporu SAP pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Z2018-040237 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Tvorba analytických nástrojů I. – opakovaná VZ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00147681 12. 6. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Poskytování grantů - analýza rizik 680 000  Kč
Z2018-032440 24. 1. 2019 neuvedena Ministerstvo průmyslu a obchodu Asociace pro evropské fondy, z.s.
PROCES – centrum pro rozvoj obcí a regionů, s r.o.
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s. r. o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Výsledková evaluace specifických cílů OP PIK odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00145676 12. 6. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Strategie a koncepce vybraných projektů ekonomické diplomacie HMP - Expat centrum a cizojazyčná webová prezentace HMP s ekonomickou tématikou 387 000  Kč
P18V00145339 12. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Podpora strategického rozvoje Odpočívek ŘSD 1 500 000  Kč
P18V00144708 12. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Deloitte Advisory s.r.o.
Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování 893 000  Kč
Z2018-028687 24. 6. 2019 neuvedena Statutární město Plzeň Deloitte Advisory s.r.o.
Efektivní veřejná správa - KA-1: Strategie Smart City Plzeň - opakování 893 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00144262 12. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT – informačních systémů a inteligentních dopravních systémů. 0 Kč
P18V00143891 12. 6. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Řízení implementace rozhraní Integrační platformy 14 178 000  Kč
P18V00014310 24. 6. 2019 neuvedena Moravskoslezský kraj Deloitte Advisory s.r.o.
Strategie pro integraci, zpracování a využívání dat s cílem zlepšení kvality života obyvatel v Moravskoslezském kraji 1 770 000  Kč
P18V00008508 24. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v oblasti ICT – informačních systémů a inteligentních dopravních systémů 1 490 000  Kč
P18V00142427 12. 6. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Zpracování „Analýzy Tarifu PID na území HMP a StřK s výhledem na rozvoj společného IDS Prahy a StřK“. 1 951 000  Kč
P18V00141035 3. 6. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Projektové řízení aktivit ŘSD ČR v C-ROADS CZ 1 290  Kč
P18V00139567 7. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza podkladů soutěžního dialogu a metodická podpora sestavení zadávací dokumentace k SHV 1 950 000  Kč
P18V00004105 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj Deloitte Advisory s.r.o.
Rozvoj Metodiky projektového řízení 990 000  Kč
Z2018-011168 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí HaskoningDHV Czech Republic, s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
INESAN, s.r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
Inboox CZ, s.r.o.
SocioFactor s.r.o.
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace a sběr dat II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00135342 14. 2. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Identifikace rizik souvisejících s otevřeným výběrovým řízením na ekonomický systém v prostředí HMP 1 820 000  Kč
P18V00000585 12. 12. 2018 neuvedena Statutární město Brno Deloitte Advisory s.r.o.
Vypracování znaleckých posudků o ceně obvyklé na vybrané nemovitosti ve vlastnictví SMB 550 000  Kč
P18V00133576 7. 1. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Koordinace provozně-ekonomického plnění projektů implementačního plánu ITS a dalších významných akcí 1 950 000  Kč
P17V00000398 24. 6. 2019 neuvedena Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Deloitte Advisory s.r.o.
Studie řešení ISMS po roce 2019 1 117 000  Kč
P17V00127278 1. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Deloitte Advisory s.r.o.
Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v OP VVV 0 Kč
Z2017-020682 31. 7. 2017 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020 1 075 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění zakázky jsou služby spočívající v realizaci předběžného posouzení (ex-ante posouzení) finančních nástrojů (dále FN) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 v oblasti sociálního podnikání: a) vypracování studie „Předběžné posouzení pilotního využití finančních nástrojů v Operačním programu Zaměstnanost 2014 – 2020“ (dále jen „Studie“) a b) poskytování poradenských služeb v oblasti finančních nástrojů při přípravě a implementaci zvolených finančních nástrojů (především podrobný návrh budoucích kroků při nastavení implementační struktury, včetně harmonogramu nezbytných kroků; metodická podpora při implementaci finančních nástrojů), (dále jen „Poradenství“). Cílem služeb je připravit podklady požadované zadavatelem související s předběžným posouzením FN Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) podle čl. 37 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č....
Z2017-007500 24. 3. 2017 neuvedena ČEZ, a. s. Deloitte Advisory s.r.o.
Odborná pomoc- Altworx security JE 30 000 009  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Poradenství související s rozšířením stávající kontinuálního systému monitoringu (Altworx) sloužícího pro zajištění ekonomické bezpečnosti o mudul Altworx Security, který bude používat všechny současné relevantní zdroje.
P17V00009213 26. 10. 2018 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Deloitte Advisory s.r.o.
UPT-VZ-17-05: Poskytnutí poradenské činnosti při zpracování žádosti o dotaci 212 000  Kč
P17V00050487 26. 10. 2018 neuvedena Český statistický úřad Deloitte Advisory s.r.o.
Vypracování návrhu věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2021 a strategie realizace SLDB 2021 835 000  Kč
641206 8. 1. 2019 neuvedena Hlavní město Praha ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.
YOUR SYSTEM, spol.s r.o.
Com-Sys TRADE spol.s r.o.
SÍŤ, spol. s r.o.
DATASYS s.r.o.
Simac Technik ČR, a.s.
ALEF NULA, a.s.
Asseco Central Europe, a.s.
HEWLETT-PACKARD s.r.o.
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
Proact Czech Republic, s.r.o.
Servodata a.s.
AutoCont CZ a.s.
Wincor Nixdorf s.r.o.
AMI Praha a.s.
KPMG Česká republika, s.r.o
Grant Thornton Advisory s.r.o.
Kancelářské stroje s.r.o.
Corpus Solutions a.s.
Grant Thornton Advisory, s.r.o.,
TOTAL SERVICE s.r.o.
S.ICZ a.s.
KSP Computer & Services, s.r.o.
OR-NEXT spol. s r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
ICZ a.s.
Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství 600 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému budou dodávky běžně dostupného HW, standarního SW a odborných služeb technického poradenství pro potřeby Magistrátu hl. m. Prahy na dobu 4 let. Konkrétní specifikace předmětu jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému bude obsažena vždy ve výzvě k podání nabídek na konkrétní veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému. V rámci DNS budou nakupovány jak stolní počítače včetně příslušenství (zejména klávesnice, monitory atd.), tak např. přenosné počítače, ale i tiskárny, servery, HW vybavení datových center, síťové prvky, bezkontaktní čipové karty a jiné datové nosiče apod., dále také standardní SW (zejména operační systémy, webové prohlížeče, textové, grafické a tabulkové editory, e-mailové klienty, antiviry, firewally a obdobný SW), vše včetně nezbytných instalačních a...
P17V00118792 26. 10. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza uživatelských požadavků a datových potřeb SHV 2 000 000  Kč
Z2017-000737 10. 1. 2017 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Deloitte Advisory, s.r.o.
Analýza ICT 64 680  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Poskytování konzultačních služeb - analýza dat
Z2017-003410 26. 5. 2019 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Podpora při přípravě a realizaci konverze stávajícího systému NDIC do otevřené architektury 3 600 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2016-004746 27. 5. 2019 neuvedena Ministerstvo pro místní rozvoj HaskoningDHV Czech republic, spol. s r.o.
Deloitte Advisory s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
Ernst & Young, s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o.
SPF Group s.r.o.
HOPE GROUP, s.r.o.
STEM/MARK, a.s.
Dynamický nákupní systém na „Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP“ odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P16V00001294 24. 6. 2019 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenství a podpora čerpání dotačních příležitostí v oblasti IT 1 880 000  Kč
P16V00116490 1. 11. 2018 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Deloitte Advisory s.r.o.
Podpora sestavení ZD výběrového řízení Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR 1 222 200  Kč
P16V00000352 24. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Příprava změn v prostředí MPSV v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) 685 000  Kč
P16V00000828 26. 10. 2018 neuvedena Státní fond životního prostředí České republiky Deloitte Advisory s.r.o.
Poradenství související s implementací Přílohy č. 7 PD OPŽP /říjen 2012/ 1 236  Kč
P16V00037600 1. 11. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Deloitte Advisory s.r.o.
Objednávka - Posouzení převodu agend z HMP na OICT a zpracování metodiky tohoto přechodu 1 780 000  Kč
636619 21. 11. 2018 neuvedena ČEZ, a. s. Raiffeisen Bank International AG
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
C.S. commerce service, a.s
Deloitte Advisory s.r.o.
Pricewatterhouse Coopers Česká republika, s.r.o.
BNP Paribas
A.T. Kearney GmbH
Česká spořitelna a.s.
Societe Generale
CYRRUS
RBC Europe Limited
RSM TACOMA, a.s.
Společnost BDO
Patria Corporate Finance, a.s.
Barclays Bank PLC
ING Bank N.V.
Citigroup Global Markets Limited
Finanční poradenství odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
103864 26. 10. 2018 neuvedena Lesy České republiky, s.p. Deloitte Advisory s.r.o.
Poskytování analytických služeb v oblasti funkční, procesní a technické architektury IS (rámcová smlouva) 12 936  Kč
Neznámý
520488 21. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Testování funkčnosti Jednotného systému řízení bezpečnosti v rezortu MPSV 737 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
506494 21. 11. 2018 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Deloitte Advisory s.r.o.
Implementace individuálních rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV 500 000  Kč
Neznámý
483642 21. 11. 2018 neuvedena Fond dalšího vzdělávání Deloitte Advisory s.r.o.
Alternativní způsoby a změny ve financování osob závislých na pomoci jiné fyzické osoby 1 400 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00015167 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění podkladů pro hodnocení nabídek na VZ Provoz eAGRI a související aplikační infrastruktury 1 738  Kč
P14V00015179 26. 10. 2018 neuvedena MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Deloitte Advisory s.r.o.
Zajištění podkladů pro hodnocení nabídek ve VZ Služby ICT provozu. 1 695  Kč
234953 20. 11. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Deloitte Advisory s.r.o.
Zpracování analytických a dalších podpůrných podkladů pro zajištění úlohy Ministerstva životního prostředí v budoucím programovém období 2014-2020 - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 10 743 801  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P14V00000411 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Deloitte Advisory s.r.o.
Analýza sloučení organizací CENIA a ČHMÚ - Základní vize budoucího fungování ICT - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 980 000  Kč
P14V00000410 26. 10. 2018 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí Deloitte Advisory s.r.o.
Dodávka konzultačních služeb v oblasti optimalizace a analýzy a návrhu procesů pro budoucí sloučení podřízených organizací CENIA a ČHMÚ - MIGRACE DAT Z PŘEDCHOZÍHO PROFILU ZADAVATELE 986 000  Kč