Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 19 076 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-022870 3. 7. 2020 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní FLAME System s.r.o.
Notebooky pro Fakultu strojní (2/2020) 212 054 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka notebooků dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání notebooků dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
 Z2020-022474 3. 7. 2020 31. 7. 2020 Královéhradecký kraj „Pořízení notebooků a LCD monitorů pro odhad.cena 4 344 300 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání nových dosud nepoužitých notebooků a LCD monitorů, konkrétně: 100 kusů notebooků varianty I., 30 kusů notebooků varianty II. (všechny notebooky včetně dokovací stanice, replikátoru) a 40 kusů LCD monitorů, včetně příslušenství, a to vše dle technické specifikace a minimálních parametrů podrobně rozvedených v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Specifikace předmětu plnění.
 Z2020-022831 3. 7. 2020 neuvedena Ústav přístrojové techniky AV ČR v.v.i. Abacus Electric, s.r.o.
GATE-VZ-20-03: Počítačový server a úložiště - 30 682 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rozšíření diskové kapacity výpočetního serveru o 2 nebo 4 rychlé SSD disky formátu 2.5 palce s rozhraním SATA3 o celkové kapacitě alespoň 3800 GB. Pro tyto disky požadujeme maximální spolehlivost charakterizovanou jako poměr životnosti disku vyjádřené v TBW (počet terabytů dat zapsaných během životnosti 1 disku) a kapacity jednoho disku vyjádřené v TB. Tento poměr musí dosahovat hodnoty alespoň 3000.
 Z2020-022363 2. 7. 2020 30. 7. 2020 Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. Produkty a služby M365 odhad.cena 9 300 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je využití služeb Microsoft 365 E3/E5 (dále jen „M365“), který se skládá z Office 365 E3/E5 a Windows 10 Enterprise E3/E5 na uživatele (dále jen „SW“)
 Z2020-022594 2. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Na Bulovce BDO Digital a.s.
Integrace a konsolidace podpory zdravotnických 1 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění VZ je poskytování expertních poradenských služeb
 Z2020-022632 2. 7. 2020 neuvedena Mikroregion Nechanicko, svazek obcí VYKRUT zahradní služby a.s.
REVITALIZACE ZELENĚ MIKROREGIONU NECHANICKO 2 814 099 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem zakázky je regenerace zeleně.
 Z2020-022671 2. 7. 2020 neuvedena Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. GERKIN s.r.o.
COMPUTER HELP, spol. s r.o.
Rámcové dohody na outsourcing profesionálních 5 400 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění technických a odborných služeb dodavatelem na outsourcing specialistů v oblastech dle technické specifikace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je stanoveno v přílohách zadávací dokumentace, zejména ve Smlouvě a jejich přílohách a technických specifikacích jednotlivých částí.
 Z2020-022378 2. 7. 2020 30. 7. 2020 ČEZ Distribuce, a. s. ROZVOJ A SERVIS SW GIS NA PLATFORMĚ ARCGIS
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem této veřejné zakázky je: - sjednání Rámcové dohody obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování implementačních a konzultačních služeb pro systém GIS (na platformě ArcGIS) a - poskytování servisních služeb pro SW GIS (na platformě ArcGIS). Poskytované servisní služby budou určeny pro řešení incidentů, problémů, servisních požadavků a změnových požadavků nad rámec záruky vzniklých v souvislosti s provozem a správou SW GIS. Rámcová dohoda bude uzavřena s maximálně 2 Dodavateli a Servisní smlouva s maximálně 1 Dodavatelem. Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.
 Z2020-022198 2. 7. 2020 neuvedena Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR,s.p.) CS SOFT a.s.
Servisní podpora ATM systémů CS-Soft 14 988 960 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění servisní softwarové a hardwarové podpory pro systémy ESUP, ESUP-NS, HiFi SIMU, Patron (tracker), SUES+jRadar, TR7 OPER+SIMU, TWR SIMU, TCM, Pagoda, Prophet, Ground CWS LKMT, dále jen Systémů.
 Z2020-022222 30. 6. 2020 neuvedena Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny AV MEDIA, a.s.
Učebna pro výuku přírodních věd 2 318 899 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce odborné učebny přírodních věd vč. přilehlého kabinetu vč. dodávky specializovaného nábytku, koncových prvků, ICT a příslušenství. Při modernizaci odborné učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí učebny o rozměrech 11,7 x 7,4m se 4-mi okny na nové moderní prostory pro výuku přírodních věd pro 30 studentů. Cílem je vytvořit moderní učebnu přírodních věd, která odpovídá požadavkům dnešní doby. V rámci rekonstrukce učebny budou provedeny všechny související práce od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, novou výmalbou a specializovaným nábytkem určeným pro umístění příslušné techniky vč. dodávky koncových prvků, ICT a příslušenství.
 Z2020-022224 30. 6. 2020 neuvedena Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny AV MEDIA, a.s.
Učebna cizích jazyků a informatiky 2 288 825 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce odborné učebny vč. dodávky specializovaného nábytku, koncových prvků, ICT a příslušenství. Při modernizaci odborné učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí učebny o rozměrech 8,5 x 6,05m se 3-mi okny na nové moderní prostory pro výuku jazyků a ICT pro 24 studentů. Cílem je vytvořit multimediální ICT a jazykovou laboratoř, která odpovídá požadavkům dnešní doby. V rámci rekonstrukce učebny budou provedeny všechny související práce od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, novou výmalbou a specializovaným nábytkem určeným pro umístění příslušné techniky vč. dodávky koncových prvků, ICT a příslušenství.
 Z2020-022223 30. 6. 2020 neuvedena Město Adamov Microshop, s.r.o.
„V 00317C - Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v 1 283 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této zakázky je dodávka IT vybavení v rozsahu stanoveném v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 kupní smlouvy. Dodávka IT je požadována včetně dodání, montáže a kompletace jednotlivých částí a finálního vyzkoušení funkčních vlastností.
 Z2020-022167 29. 6. 2020 27. 7. 2020 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Dodávka IS DASUV II odhad.cena 35 736 344 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka programového vybavení, které zajistí rozvoj stávajících informačních technologií popáleninových center, tedy FNKV, FN Brno a FN Ostrava i poskytovatelů odborné přednemocniční neodkladné péče.
 Z2020-022091 29. 6. 2020 5. 8. 2020 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Poskytování servisních služeb pro serverové farmy odhad.cena 3 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení poskytování servisních služeb pro serverové farmy Citrix
 Z2020-022153 29. 6. 2020 3. 8. 2020 Česká republika - Rejstřík trestů Vývoj, implementace a technická podpora odhad.cena 65 442 723 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, implementace, podpora a rozvoj nového aplikačního programového vybavení Informačního systému rejstřík trestů
 Z2020-021950 29. 6. 2020 28. 7. 2020 Státní veterinární ústav Jihlava „Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava“ odhad.cena 8 882 216 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Bezpečnost informačních systémů SVÚ Jihlava, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0007019 Tento článek definuje technické podmínky dodávky pro komponent pro Státní veterinární ústav Jihlava v rámci zmíněného projektu. Projekt je financován z výzvy IROP 10 - Kybernetická bezpečnost a součástí zadávací dokumentace jsou také obecné podmínky výzvy
 Z2020-021979 2. 7. 2020 4. 8. 2020 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika odhad.cena 11 000 000 Kč
Oprava Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
 Z2020-022155 29. 6. 2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Pasport zeleně – stromů - ve správě TSK hl. m. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2019-008518 29. 6. 2020 neuvedena Nemocnice České Budějovice, a.s. Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021834 29. 6. 2020 27. 7. 2020 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o Informační systém ZOS, modernizace, servis a odhad.cena 32 560 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a servisní podpora informačního systému zdravotnického operačního střediska pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje, modernizace a servisní podpora nahrávacího zařízení a modernizace a servisní podpora distribuce audio signálu a ovládání technologických zařízení.
 Z2020-021931 29. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Poskytování podpory VMware odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021951 26. 6. 2020 neuvedena Obec Bělkovice - Lašťany MERIT GROUP a.s.
AV MEDIA a.s.
Vybavení učeben ZŠ Bělkovice - Lašťany 3 184 160 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu dodávka ICT a konektivita
 Z2020-021645 26. 6. 2020 neuvedena Česká národní banka Upgrade Check Point – NGTP pro zvýšení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021702 25. 6. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. Nákup řešení HCI (hyper converged infrastructure)
Předběžné oznámení Nákup HCI infrastruktury včetně neoddělitelného SW vybavení, které implementuje požadavky multitenantního privátního cloudu pro 2 datová centra.
 Z2020-021570 25. 6. 2020 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Rámcová dohoda na zajištění podpory a rozvoje
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisní podpory a rozvoje infrastruktury páteřní DWDM sítě a nákupu HW, SW a souvisejících služeb.
 Z2020-021726 25. 6. 2020 neuvedena Úřad průmyslového vlastnictví Podpora Informačního systému řízení o přihláškách odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021407 25. 6. 2020 neuvedena Národní technická knihovna Poskytování komplexních ICT služeb odhad.cena 24 790 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí ICT služeb spočívajících zejména v oblastech podpory a provozu aplikační a technologické infrastruktury zadavatele. Vybraný dodavatel na základě katalogových listů a prostřednictvím členů realizačního týmu na svůj náklad a zabezpečí zadavateli poskytne služby technologické a aplikační podpory provozu infrastruktury zadavatele za podmínek dne jednotlivých katalogových listů uvedených v zadávací dokumentaci, a to zejména v oblastech správa technologické infrastruktury, správa aplikačního portfolia, systémová podpora a správa konfigurací, monitorovací a dohledové služby. Dále se bude jednat o poskytování dalších služeb prostřednictvím členů realizačního týmu dodavatele dle požadavků zadavatele po celou dobu účinnosti rámcové dohody.
 Z2020-021453 25. 6. 2020 neuvedena Správa železnic, státní organizace 85 073 - Prodloužení podpory licencí Oracle odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 Z2020-021460 25. 6. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021550 25. 6. 2020 30. 7. 2020 Plzeňský kraj Zajištění provozu a správy Digitální technické odhad.cena 21 551 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení - činnosti a úkony související s provozováním Digitální technické mapy Plzeńského kraje - průběžná aktualizace a správa datového skladu Digitální technické mapy Plzeňského kraje - rozvoj (rozšiřování rozsahu) datového skladu Digitální technické mapy Plzeňského kraje
 Z2020-021687 25. 6. 2020 neuvedena ČEPRO, a.s. CCA Group a.s.
Podpora produktů ORACLE 3 989 998 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je prodloužení podpory výrobce pro produkty/licence objednatele.
 Z2020-021505 25. 6. 2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Rámcová dohoda na pořizování produktů VMware odhad.cena 1 000 000 000 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění RD je: Poskytování nových licencí ke všem programovým prostředkům VMware (s výjimkou produktů Fusion, Workstation a VMplayer). Poskytování podpory a subskripce Support and Subscription (dále jen „SnS“) k novým licencím v režimu 7x24, na období 1 až 4 let. Poskytování následné podpory a subskripce Renewal (dále jen „Renewal“) k existujícím licencím společnost VMware v režimu 7x24 na období 1 až 4 let společností VMware. Poskytování Renewal k existujícím licencím v režimu 7x24 na období 1 až 4 let dodavateli (servisními partnery společnosti VMware). Poskytování pravidelných reportů o instalované bázi licencí na základě požadavku uživatele OVM. Report bude poskytnut dodavatelem v koordinaci s VMware. Podrobněji bude uvedeno v ZD.
 Z2020-021388 25. 6. 2020 28. 7. 2020 Fakultní nemocnice Plzeň Komplexní ochrana celonemocničního informačního odhad.cena 25 733 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je rozšíření zálohovací infrastruktury, rozšíření primárního i sekundárního úložiště a doplnění o další 2ks deduplikačního diskového systému včetně jejich replikace pro zálohování produkčních systémů zadavatele a s tím související rozšíření licencí pro zálohovací systém EMC Networker tak, aby bylo licenčně pokryto nabízené řešení a vybudování redundantního HW clusteru. Požadavky na nabízené řešení jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí dodávky jsou i služby implementace nabízeného řešení, tedy fyzické zapojení do infrastruktury, integrace se zálohovacím SW EMC Networker, deduplikačním úložištěm EMC DataDomain DD2500, nastavení zálohovacích politik a zajištění technické podpory. Zadavatel předpokládá kofinancování implementace předmětu plnění veřejné zakázky z Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“), přičemž vybraný dodavatel je povinen...
 Z2020-021717 25. 6. 2020 31. 7. 2020 ČR - Česká správa sociálního zabezpečení ČSSZ - Pořízení skenerů odhad.cena 14 742 545 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení dodávka 220 ks skenerů formátu A4 a 7 ks skenerů formátu A3, včetně softwaru
 Z2020-021598 25. 6. 2020 24. 7. 2020 Univerzita Pardubice Dodávka serverové infrastruktury pro projekt EU odhad.cena 13 450 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu serverů a diskových polí včetně příslušenství, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
 Z2020-021547 25. 6. 2020 27. 7. 2020 Masarykova univerzita Pořízení úložiště v serverovně A35 pro CEITEC MU odhad.cena 7 586 800 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění uzlů objektového úložiště a klasického úložiště včetně nezbytné síťové infrastruktury úložiště. Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory (dále jen „rozšířená záruka“) ve formě reakce Next Business Day On-site (NBD) v lokalitě ul. Studentská, Univerzitní kampus Bohunice, Brno, pavilon A35 CEITEC. Instalací a zprovozněním se rozumí instalace hardware do stávajících rack skříní, zapojení všech síťových rozhraní, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware a ověření bezchybného chodu všech komponent. Úložiště je tvořeno klasickým úložištěm s kapacitou alespoň 3000 TB.
 Z2020-021728 25. 6. 2020 neuvedena Úřad průmyslového vlastnictví Podpora Informačního systému duševního odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021536 25. 6. 2020 neuvedena Technická univerzita v Liberci AMTECH, spol. s r.o.
062_Lo_ERDF2_Prototypovací zařízení pro výrobu 5 610 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka 1 kusu plnoobjemové tiskárny (3D) desek plošných spojů s parametry.
 Z2020-021701 25. 6. 2020 neuvedena Upgrade VSS infrastruktury Networksys a.s.
Upgrade VSS infrastruktury 4 491 940 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu upgrade VSS infrastruktury VŠE v Praze a VPN Plus i Apex licence podle specifikace v příloze
 Z2020-021467 23. 6. 2020 20. 7. 2020 Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Modernizace odborných a počítačových učeben - ZŠ odhad.cena 5 263 066 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a konektivity a dodávka nábytkového vybavení a schodolezů, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Zadavatel rozhodl o rozdělení veřejné zakázky na dvě části. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat své nabídky dle podmínek dále uvedených v zadávací dokumentaci, a to v rámci: „Části č. 1) Nábytek a schodolezy“ Tato část veřejné zakázky řeší dodávku školního nábytku a schodolezů. „Části č. 2) IT vybavení a konektivita“ Tato část veřejné zakázky řeší dodávku IT vybavení a konektivity.
 Z2020-021318 23. 6. 2020 28. 7. 2020 CESNET, zájmové sdružení právnických osob CESNET - Dodávka HD výpočetního clusteru pro odhad.cena 20 700 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kompletního výpočetního clusteru, včetně diskového úložiště, pro MetaCentrum CESNET, tj. dodávka, instalace a zprovoznění obou částí veřejné zakázky: - Část 1: Výpočetní uzly - Část 2: Diskové úložiště Součástí plnění obou částí veřejné zakázky je i poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory na dobu 36 měsíců, s reakční dobou nejpozději do konce následujícího pracovního dne (next business day - NBD), s dobou opravy (fix-time) nejpozději do 14 kalendářních dní a s opravami či výměnami vadných komponent v místě instalace zařízení (on site). Detailní informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
 Z2020-021965 29. 6. 2020 neuvedena Ministerstvo vnitra HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Technická podpora MBP 08-12/2020 5 994 490 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2020-020970 22. 6. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta CUCAM_Výpočetní server II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 Z2020-021019 22. 6. 2020 24. 7. 2020 Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. Pořízení MS AzureMonetaryCommit odhad.cena 5 565 560 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je pořízení 182 ks AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit (6QK-00001) pro zajištění provozu Portálu veřejné správy a Portálu občana v prostředí MS Azure.
 Z2020-021143 22. 6. 2020 20. 7. 2020 Ministerstvo obrany Rezortní utajovaná počítačová síť - HW, SW.
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Pořízení HW technologií k rozvoji Rezortní utajované počítačové sítě a poskytnutí SW licencí.
 Z2020-020983 22. 6. 2020 25. 7. 2020 Národní divadlo Dynamický nákupní systém na dodávky výpočetní odhad.cena 4 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS na dobu 48 měsíců. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS zadavatel předpokládá od jednotek až po desítky jednotek v konkrétní veřejné zakázce.
 Z2020-021287 22. 6. 2020 20. 7. 2020 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Poskytování služeb vysokorychlostní datové sítě
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je výkon komunikačních činností dodavatelem pro zadavatele spočívajících v a) zajištění sítě elektronických komunikací WAN (Wide Area Network) zadavatele, včetně potřebné provozní infrastruktury, zahrnující vytvoření a implementaci komunikační sítě WAN zadavatele a poskytování odpovídající technické a projektové podpory zadavateli; b) poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě elektronických komunikací WAN OZP, její provozování, údržbu a dohled nad ní a c) poskytování služeb údržby místní počítačové sítě LAN (Local Area Network); a to na území celé České republiky (pro stávající a budoucí pobočky).
 Z2020-021213 22. 6. 2020 neuvedena Společnost pro kvalitu školy, z. s. 24U s.r.o.
Nákup IT - Dodávka tabletů a notebooků včetně 2 548 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka tabletů vč. příslušenství a notebooků pro potřeby realizace projektu.
 Z2020-021164 22. 6. 2020 20. 7. 2020 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická FEL-Rozšíření kapacity diskového pole FAPP odhad.cena 926 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, plně funkčního rozšíření fakultního diskového úložiště NetApp FAS2552 o jeden plně vybavený modul diskové police rozšíření fakultního diskového úložiště NetApp FAS2552 o jeden plně vybavený modul diskové police DS4246 se 24x 6TB 7.2k rpm SAS 6G disky včetně veškerého SW, licencí a příslušenství umožňující okamžitou integraci a použití spolu s uvedením do provozu a zaškolením obsluhy (dále jen zařízení)
 Z2020-020939 22. 6. 2020 20. 7. 2020 Ministerstvo obrany HW pro ZDRAVIS 2020
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je dodávka 3 ks serverů pro virtualizaci s OEM verzí operačního systému (Windows server 2019 Standard nebo novější), 3 ks switche minimálně pro 24 portů, 3 ks datového rozvaděče osazeného pro umístění serverů se záložním zdrojem UPS a KVM konzolí podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD a podle platných ČSN - EN.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 258 998 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy