Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky

Nalezeno 17535 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
Z2019-019837 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Městská část Praha 14 Outsourcing ICT odhad.cena 22 560 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. Zákona mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je outsourcing služeb ICT pro městskou část Praha 14, a to vše dle specifikací uvedených v přílohách této zadávací dokumentace.
Z2019-019766 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně C SYSTEM CZ a.s.
Náhradní díly ICT pro FNUSA 4 791 240  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup náhradních dílů a doplňků k ICT pro potřebu FNUSA na dobu 1 roku.
Z2019-019827 14. 6. 2019 16. 7. 2019 MemBrain s.r.o. DODÁVKA APLIKAČNÍHO SOFTWARU PRO VÝVOJ A VÝSTAVBU PILOTNÍ JEDNOTKY NA ÚPRAVU POTRAVINÁŘSKÝCH ROZTOKŮ odhad.cena 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je doprogramování a instalace aplikačního softwaru pro pilotní jednotku na úpravu potravinářských roztoků.
Z2019-019831 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Ministerstvo obrany Rezortní počítačová síť - rozšíření
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Účelem veřejné zakázky je pořízení HW a SW technologie pro rozšíření rezortní počítačové sítě.
Z2019-019859 14. 6. 2019 17. 7. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Licence a prodloužení podpory pro Veeam odhad.cena 990 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 kusů licencí produktů Veeam Backup Enterprise for Vmware s podporou na 5 let, dále prodloužení podpory na 5 let pro 12 kusů již vlastněných licencí Veeam Backup Enterprise 9.5 (dokoupení podpory 1 rok zpětně, podpora vypršela k 29. 8. 2018) a jejich nasazení, a dále dodání 1 kusu licence Veeam Availability Suite Instances s podporou na 5 let pro zálohování fyzických serverů.
Z2019-019995 14. 6. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní B2C, s.r.o.
Počítače pro Fakultu strojní (2/2019) 89 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka počítačů dle specifikace zadavatele. Zadavatel požaduje dodání počítačů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku.
Z2019-019770 14. 6. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně COMIMPEX spol. s r.o.
Nákup ICT pro FNUSA-ICRC 2019 1 766 409  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je nákup IT vybavení zahrnující koncové stanice, notebooky a tablety. Konkrétní specifikace poptávaných položek jsou uvedeny v technických specifikacích, které tvoří přílohu této výzvy. S vítězným účastníkem bude podepsána rámcová smlouva do 31. 12. 2019.
Z2019-019637 14. 6. 2019 15. 7. 2019 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. ESB VLS
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku integrační platformy pro potřeby zadavatele na místo plnění a poskytnutí souvisejících služeb.
Z2019-019851 14. 6. 2019 17. 7. 2019 Krajská zdravotní, a.s. Prodloužení FortiCare včetně licencí pro firewally a antispamové řešení odhad.cena 1 320 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je prodloužení platnosti technické podpory a licencí na období 3 let ke každému ze 4 ks bezpečnostních prvků v síti zadavatele - 2x FortiGate 600D a 2x FortiMail 60D.
Z2019-019667 13. 6. 2019 16. 7. 2019 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Modernizace provozních IS odhad.cena 15 916 667  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – pro vybudování systému pro správu identit, systému pro správu provozní dokumentace a personálního systému, součástí plnění je dále podpora provozu. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Části 3 (3a Technická specifikace a 3b Katalogové listy) a Části 4 (4a Smlouva o dílo a 4.b Smlouva o zabezpečení podpory provozu).
Z2019-019814 13. 6. 2019 neuvedena městská část Praha 4 SOLIDEA NET PARTNER s.r.o.
ALLQ, s.r.o.
Podpora informačních systémů úřadu MČ Praha 4 4 416 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je podpora 2. stupně na bázi serverů, lokální sítě a osobních počítačů včetně agendy s tím spojené. V rozsahu: • Podpora koncových stanic - instalace, zakládání konfigurace a síťový management včetně operačních systémů MS Windows a podpůrných programů • Podpora serverů – management serverové farmy na bázi virtualizace s operačními systémy MS Windows verze 2003 až 2016 a Linux • Zálohování – komplexní správa zálohování • Podpora informačních systémů úřadu – dokumentový, finanční, personální, stavební a další • Podpora HW • Součinnost na následujícím projektu nasazení Windows 10 v prostředí úřadu Spolupráce s vybraným dodavatelem bude probíhat dle pravidel SLA – tj. pravidel začátků a konců realizací požadavků včetně časového rozmezí přítomnosti realizačního týmu v pracovních hodinách úřadu.
Z2019-019805 13. 6. 2019 neuvedena Město Žacléř GORDIC spol. s r.o.
Modernizace městského úřadu v Žacléři - rozšíření stávajícího IS 1 740 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky „Modernizace městského úřadu v Žacléři – rozšíření stávajícího IS“ je (i) dodávka software licencí Městu Žacléř pro jednotlivé funkcionality požadované zadavatelem a v podrobnostech popsané v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace a (ii) poskytnutí technické podpory dodávky v délce 5 let.
Z2019-019405 12. 6. 2019 12. 7. 2019 Česká republika - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Dodávka spotřebního materiálu IT a tonerů odhad.cena 9 800 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakýzky jsou dodávky spotřebního materiálu IT a tonery. Předmětem části 1 - spotřební mateiál IT veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem části 2 - tonery veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky.
Z2019-019438 12. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra Azenet s. r. o.
Vybavení pro administrátory z RS 214 654  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Dodávka výpočetní techniky
Z2019-019474 12. 6. 2019 11. 7. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická FEL, FJFI, FS - Dodávky výpočetní techniky odhad.cena 37 100 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky včetně záručního servisu dle technické specifikace a dle podmínek uvedených v rámcové dohodě o dodávkách výpočetní techniky, jejíž závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“).
Z2019-019562 12. 6. 2019 neuvedena Ostravská univerzita Zajištění dat a kohorty pro výzkumný program P1 – II odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019370 12. 6. 2019 neuvedena Olomoucký kraj MERIT GROUP a.s.
Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Olomouckého kraje II. 25 305 930  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zvýšení úrovně zabezpečení LAN sítě Olomouckého kraje a provozovaných služeb, a to na úroveň požadovanou zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, a poskytování servisních služeb.
Z2019-019611 12. 6. 2019 neuvedena Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni Nextis Services s.r.o.
BARIA s.r.o.
OptiXs, s.r.o.
FIND - speciální SW 1 165 535  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka speciálního SW dle specifikace v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) zadávací dokumentace, konkrétně SW pro správu a analýzu skenů preparátů, SW pro 3D rekonstrukce a dalšího SW (na tvorbu a úpravu grafiky, na obnovu ztracených dat, na zálohování dat apod.) v celkovém počtu 15ks.
Z2019-019359 12. 6. 2019 neuvedena Česká republika – Kancelář Senátu Nákup stolních a přenosných počítačů v roce 2019 (2) odhad.cena 4 650 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolních a přenosných počítačů. Přesná specifikace je uvedena v bodě č. 5 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou části: 1. část veřejné zakázky – dodávka stolních počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 90 ks stolních počítačů. 2. část veřejné zakázky – dodávka přenosných počítačů. Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 65 ks přenosných počítačů. Účastník je oprávněn podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.
Z2019-019367 11. 6. 2019 neuvedena Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje AUTOCONT a.s.
ZZS Jihočeského kraje - Záložní zdravotnické operační středisko - 2018 5 675 900  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění operačního řízení pro výkon činnosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby při řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Z2019-019317 10. 6. 2019 11. 7. 2019 Uherskohradišťská nemocnice a.s. Ekonomický informační systém pro nemocnice Zlínského kraje odhad.cena 97 484 245  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému (dále rovněž jen „ERP“), který nahradí stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhů smluv - obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace – které budou uzavřeny s jednotlivými (4) nemocnicemi. Veřejná zakázka je zadávána centrálním zadavatelem podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZVZZ na jeho účet a na účet těchto pověřujících zadavatelů: b) Krajská nemocnice T. Bati, a. s. c) Kroměřížská nemocnice a.s. d) Vsetínská nemocnice a.s.. Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Z2019-019102 10. 6. 2019 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Provizorní zajištění funkcionalit majetkového a ekonomického modulu
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je softwarové řešení, jehož účelem bude zajištění softwarové podpory pro agendu zadavatele, a to formou dodávky systému jako služby. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Informační systém majetku státu, a to do doby, než bude nasazen nový systém, který bude tuto agendu dlouhodobě zajišťovat (dále jen „provizorní ISMS“). Součástí plnění bude ·         poskytnutí přístupu zadavateli k systému provizorní ISMS; ·         servis a provoz provizorního ISMS; ·         technická a provozní podpora zadavatele, odborné konzultace a spolupráce při zajištění školení pro uživatele.
Z2019-019271 10. 6. 2019 8. 7. 2019 Statutární město Hradec Králové Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – vybavení učeben – dodávka IT a dalšího PC vybavení odhad.cena 1 021 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka vybavení učeben skládající se z dodávek PC a dalšího IT vybavení včetně montáže a dopravy.
Z2019-018946 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Česká republika - Státní pozemkový úřad Podpora provozu a rozvoj integrační platformy TerraBus odhad.cena 9 787 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je podpora provozu a rozvoje integrační platformy provozované na platformě Unify v prostředí Státního pozemkového úřadu nazvané TerraBus. Základním účelem je zajištění podpory provozu a rozvoje produktu integrační platformy („IP“) založeného na integrační architektuře typu Unify, včetně všech dalších licencí a maintenance nezbytných pro plnou funkčnost této IP, a tím omezení vlivu jednotlivých proprietárních řešení na úrovni informačního systému zadavatele.
Z2019-019135 10. 6. 2019 neuvedena České vysoké učení technické v Praze Software pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe odhad.cena 1 612 397  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka softwaru pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe, založeného na metodě konečných prvků nebo konečných objemů (případně na kombinaci těchto metod) s aplikovatelností na co nejširší třídu technických úloh, jako je komplexní řešení úloh pružnosti a pevnosti, dynamických dějů, mechaniky tekutin, akustiky, simulace chemických procesů apod. Software pro řešení náročných technických problémů inženýrské praxe musí mít funkce a musí splňovat požadavky zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Z2019-018904 12. 6. 2019 neuvedena Česká národní banka Intranet ČNB – podpora a další rozvoj odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019299 10. 6. 2019 8. 7. 2019 Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha Centrální nákup IT 2019 – IT technika odhad.cena 8 362 563  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Veřejná zakázka (dále i „VZ“) je zadávána centrálním zadavatelem ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona a spočívá v provedení zadávacího řízení a zadání předmětné veřejné zakázky na základě smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené dne 6. 6. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.2.2019 mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli. Předmětem plnění VZ zadávané v rámci centralizovaného zadávání je dodávka počítačů, monitorů, tiskáren a notebooků pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, Vojenské nemocnice Olomouc, Vojenské nemocnice Brno, Armádní servisní, Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Ústav leteckého zdravotnictví Praha, a Handball club DUKLA Praha a v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu specifikovaném v příloze č. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. 2.8 a 2.9 zadávací dokumentace.
Z2019-019100 10. 6. 2019 neuvedena Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Provizorní zajištění funkcionalit modulu CRAB
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je softwarové řešení, jehož účelem bude zajištění softwarové podpory pro agendu zadavatele, a to formou dodávky systému jako služby. Toto softwarové řešení má krátkodobě nahradit stávající Centrální registr administrativních budov (dále jen „provizorní CRAB"), a to do doby, než bude nasazen nový systém, který bude tuto agendu dlouhodobě zajišťovat. Součástí plnění bude ·         poskytnutí přístupu zadavateli k systému provizorní CRAB; ·         servis a provoz provizorního CRAB; ·         technická a provozní podpora zadavatele, odborné konzultace a spolupráce při zajištění školení pro uživatele.
Z2019-019145 10. 6. 2019 15. 7. 2019 Národní knihovna České republiky Digitalizace vzácných historických dokumentů (rukopisů a starých tisků) na rok 2019 odhad.cena 1 999 900  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je digitalizace rukopisů dle požadavků VISK6 včetně kompletní tvorby metadat (výstup musí splňovat Definici digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6, která je dostupná na adrese http://www.manuscriptorium.com/sites/default/files/docs/manuscriptorium_visk6_definice.pdf) a zajištění komplexní služby včetně dopravy dokumentů k digitalizaci a zpět.
Z2019-019335 10. 6. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje SoPHIS a.s.
Zajištění dostupnosti a bezpečnosti ICT a rozšíření stávajících IS – část B 2 382 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je aplikační software včetně příslušenství dle podrobné technické specifikace uvedené v příloze zadávací dokumentace. Součástí je také relevantní část studie proveditelnosti ONMB. Aplikační software včetně příslušenství zahrnuje následující oblasti: • Manažerský informační systém • Plánování a řízení operačních sálů • Evidence a řízení nástrojů pro operace Součástí plnění dodavatele je dodávka, implementace systémů a následná servisní podpora.
Z2019-019195 10. 6. 2019 15. 7. 2019 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Výukový software BMKT a SIPZ pro FBMI II. odhad.cena 1 428 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění je dodávka software specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Z2019-019253 10. 6. 2019 10. 7. 2019 Nemocnice Na Bulovce NEMOCNICE NA BULOVCE – DODÁVKY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 2019 odhad.cena 9 137 500  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem VZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného účastníka k uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky požadovaného předmětu VZ v každé její samostatné části, tj. dodávky výpočetní techniky a jejich komponentů pro Nemocnici Na Bulovce.
Z2019-019214 10. 6. 2019 neuvedena Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování odhad.cena 107 421  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele.
Z2019-019072 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Zajištění podpory antivirového produktu Barracuda (2019-2023) odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-019159 7. 6. 2019 neuvedena Obec Palkovice MCnet, s.r.o.
Zajištění konektivity a pořízení IT vybavení pro ZŠ v Palkovicích 3 683 201  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace IT vybavení včetně zajištění vnitřní konektivity tak, aby byly naplněny standardy konektivity školy a rozšířena funkčnost IT prostředí zadavatele.
Z2019-019083 7. 6. 2019 neuvedena Město Beroun CompuNet s.r.o.
Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x 2 787 496  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Služby spočívající v realizaci systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEE 802.1x a následně související servisní služby.
Z2019-019140 7. 6. 2019 neuvedena Město Holice BOXED, s.r.o.
Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47 - dodávka 2 113 449  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem je vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity
Z2019-018731 7. 6. 2019 8. 7. 2019 Ministerstvo obrany DNS na nákup stolních počítačů odhad.cena 99 500 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka stolních počítačů k zabezpečení reprodukce výpočetní techniky a doplnění stávající výpočetní techniky dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.
Z2019-019233 12. 6. 2019 neuvedena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem LOSAN, s. r. o.
Dodávka IT zařízení pro v DNS – 2019/0064 106 039  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
Z2019-018998 6. 6. 2019 neuvedena COMTES FHT a.s. IDIADA CZ a.s.
Výběrové řízení na konstrukční a výpočtový software 4 018 965  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je pořízen rozšíření stávajícího řešení systému o 3D experience pro simulace 3D tisku a MKP simulace v rámci QAX SIMULIA Abaqus/CAE extended a příslušenství.
Z2019-018452 12. 6. 2019 neuvedena Krajské ředitelství policie Libereckého kraje KŘP LK - Pořízení HW a SW vybavení pro forezní zkoumání IT technologií odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018622 6. 6. 2019 4. 7. 2019 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK odhad.cena 15 525 600  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných zadavatelem, ve znění pozdějších předpisů. Součástí plnění VZ jsou dále servisní služby po dobu udržitelnosti projektu.
Z2019-018705 12. 6. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Rackové servery odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
Z2019-018672 6. 6. 2019 12. 7. 2019 Nejvyšší kontrolní úřad HSM - 2019, Dodávka a implementace centrálního řešení vzdáleného elektronického podepisování, pečetění a kvalifikovaných zařízení dle nařízení eIDAS odhad.cena 7 200 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace centrálního řešení pro podepisování elektronických dokumentů, pečetění a opatřování dokumentů časovým razítkem prostřednictvím kvalifikovaných hardwarových zařízení.
Z2019-019000 6. 6. 2019 neuvedena Statutární město Zlín ICZ a.s.
GORDIC spol. s r.o.
Informační systémy 2 974 040  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnějších nabídek účastníků, se kterými budou dále uzavřeny smlouvy na níže uvedené části veřejné zakázky: Dílčí část 1: Modernizace IS DESA, přičemž IS DESA se rozumí interní aplikační systém tzv. Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv města Zlín Dílčí část 2: Modernizace IS GINIS, přičemž IS GINIS se rozumí modulární IS zajišťující provozní, případně agendové služby pokrývající zvolené procesní činnosti města Zlín
Z2019-018934 6. 6. 2019 neuvedena Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Netfox s.r.o.
Dodávka 3 ks serverů značky Hewlett Packard a 1 zálohovacího zařízení Hewlett Packard s příslušenstvím 2 177 493  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodávka 3 ks serverů značky Hewlett Packard a 1 zálohovacího zařízení (tape autoloaderu) Hewlett Packard s příslušenstvím dle přiložené specifikace.
Z2019-018491 5. 6. 2019 8. 7. 2019 Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Dodávka ekonomicko-provozního řešení
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka ekonomicko-provozního softwarového řešení.
Z2019-018557 10. 6. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ odhad.cena 16 528 925  Kč
Oprava Jedná se o část 2 – Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+ Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+. Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá: Část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+ Předmětem této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle) je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery. Dále z Části 3 – Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+ Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování: - Obnova Loadbalancerů - Obnova HSM - Rozšíření modulární knihovny o mechaniky. Předpokládaná hodnota celé veřejné zakázky, která se skládá ze 3 částí činí 49 499...
Z2019-018495 5. 6. 2019 4. 7. 2019 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně UTB – DLP 3D tiskárna s 3D skenerem a příslušenstvím odhad.cena 575 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárna využívající DLP technologii tisku, vytvrzovací jednotka pro DLP tištěné modely a 3D skener pro rekonstrukci povrchu snímaných modelů, pořizovaný pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Z2019-018537 12. 6. 2019 neuvedena Ministerstvo práce a sociálních věcí Rozvoj dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV – II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení