Hlídač veřejných zakázek: Hledání *

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání '*'

Nalezené veřejné zakázky 82 346 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  348108 15. 3. 2013 neuvedena Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace Prádelny Škodák, s.r.o.
Prádelny Škodák, s.r.o. Smlouva o dílo 0 Kč
Neznámý
  363014 8. 8. 2013 neuvedena Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace Marek Vala
Oprava - výměna tepelného výměníku u kotlů 86 522 Kč
Neznámý
  Z2021-020682 11. 6. 2021 neuvedena Kraj Vysočina Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-014495 3. 5. 2021 neuvedena Technické služby města Olomouce, a.s. R - STAV OLOMOUC s.r.o.
MT034 - Oprava části živičné vozovky Kašparova x odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-010934 12. 4. 2021 neuvedena Město Příbram PSDS s.r.o.
Zpracování projektové dokumentace – „Parkoviště, 270 000 Kč
Oprava
  Z2021-021344 14. 6. 2021 neuvedena Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. Rekonstrukce stáje č. 3 ve Střednicích odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-034272 6. 12. 2017 neuvedena Obec Petřvald KONEKO, spol. s r.o.
Odkanalizování a ČOV Petřvald - projektová 3 765 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-016130 7. 5. 2021 neuvedena Městská část Praha 3 Výzva k podání nabídek pro vyzvané účastníky - odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
  643737 2. 3. 2017 neuvedena Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava-Jih IVITAS, a.s.
Ing. Roman Fildán
Zpracování projektové dokumentace na "Parkoviště 223 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  641218 2. 8. 2016 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PUDIS a.s.
Stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova 1 849 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-011507 7. 4. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KONSIT a.s.
Stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 - 1 189 888 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020887 14. 6. 2021 neuvedena Vojenská nemocnice Brno VN Brno - obměna a nákup zdravotechniky pro odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  221013 15. 6. 2012 neuvedena Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace Nákup 3D tiskáren odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  Z2021-018384 24. 5. 2021 neuvedena Městská část Praha 3 Výzva k podání nabídek - Stavební úpravy a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2020-028987 20. 8. 2020 neuvedena Statutární město Zlín Zlín - Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-020940 10. 6. 2021 neuvedena Statutární město Brno. „Rekonstrukce rozvodů ZTI – BD Kounicova 75, 77, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-008789 13. 3. 2020 neuvedena EG.D, a.s. V5534/5539- výměna vedení odhad.cena 0 Kč
Systém kvalifikace veřejné služby
  Z2020-046105 1. 2. 2021 neuvedena Město Mimoň MARHOLD a.s.
Snížení energetické náročnosti bytových domů v 125 287 341 Kč
Oprava
  Z2021-020188 7. 6. 2021 neuvedena Krajský soud v Praze KS Praha – rekonstrukce budovy A – projektová odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2021-020081 3. 6. 2021 neuvedena Labe aréna, z.s. Labe aréna Štětí – dokončení etapy I.A – výstavba odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  222695 28. 6. 2012 neuvedena Dětský domov Tišnov, příspěvková organizace ARTINS Business Consulting s.r.o.
Supervize - Spokojený zaměstnanec 61 983 Kč
Neznámý
  Z2021-010307 29. 3. 2021 neuvedena Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. Rekonstrukce objektu Linhartská 135/4, Praha 1; odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
  Z2020-046106 1. 2. 2021 neuvedena Město Mimoň Snížení energetické náročnosti bytových domů Mimoň odhad.cena 0 Kč
Oprava
  Z2021-015580 3. 5. 2021 neuvedena Obec Kněžice Bezpečnostní chodník v obci Kněžice – 1. etapa, SO odhad.cena 0 Kč
Oprava národního formuláře
  Z2021-021304 14. 6. 2021 neuvedena Brněnské komunikace a.s. PK OSSENDORF s.r.o.
MSKP – Etapa 2 – projektová dokumentace pro 5 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-016507 7. 5. 2021 neuvedena Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace STRABAG a.s.
Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov 107 647 569 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-021028 14. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcová dohoda na dodatečné majetkoprávní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2019-034241 11. 3. 2020 neuvedena Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn DAHASL s.r.o.
Výměna elektroinstalace a interní bezp. systém 14 475 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020949 14. 6. 2021 neuvedena Pardubický kraj Zpracování projektové dokumentace na stavbu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-020836 14. 6. 2021 neuvedena Fakultní nemocnice Olomouc PD – novostavba budovy C1 II. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021275 14. 6. 2021 neuvedena Obec Borkovany Rovina stavební a.s.
Soustava rybníků pod Vysoudilkami 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-021225 14. 6. 2021 neuvedena Statutární město Brno, městská část Brno-Jih Hrušecká stavební spol. s r.o.
Rekonstrukce domu Dornych 122 43 616 399 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-021113 14. 6. 2021 neuvedena NET4GAS, s.r.o. SEPSAFE s.r.o.
3-WAY T-PIECE, STOPPLE FITTINGS FOR HP GAS 1 403 955 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění zakázky je dodávka 3 ks. třícestné tvarovky a stopple tvarovky pro HP GAS PIPELINE MORAVIA
  Z2021-021261 14. 6. 2021 14. 7. 2021 Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Komplexní pozemkové úpravy Vyškovec odhad.cena 6 100 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vyškovec s rozšířeným obvodem na katastrální území Starý Hrozenkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na zpřístupnění pozemků a úpravu vodohospodářských poměrů v krajině. Vzhledem k specifické roztroušené zástavbě bez souvislého zastavěného území bude do obvodu komplexní pozemkové úpravy zahrnuto celé katastrální území obce Vyškovec, mimo větší lesní celky, s rozšířeným obvodem do části navazujícího katastrálního území Starý Hrozenkov. Předpokládaná výměra řešeného území je v k.ú. Vyškovec a části...
  Z2021-021137 14. 6. 2021 neuvedena Město Šlapanice Cukrovar - nové centrum Šlapanic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení soutěže o návrh
  Z2021-020998 14. 6. 2021 neuvedena Česká agentura pro standardizaci Rámcová dohoda o poskytování poradenských služeb odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021070 14. 6. 2021 23. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Modernizace TKV - Plynová kotelna K8-K10“ (dále také jen „Dílo“), které zahrnuje zejména výstavbu plynové kotelny K8-K10 s rezervou pro další 2 stejné kotle, dodávku, montáž a zprovoznění kotlů tří kotlů každý o tepelném výkonu 36MWt K8-K10. Pro všech 5 kotlů budou vybudovány všechny připojovací místa a společné části díla.
  Z2021-021300 14. 6. 2021 neuvedena Škola Taekwon-do I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. LAVIATO s.r.o.
Sportovní hala Votice - novostavba 14 220 591 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu, na které je proveden vyztužený podkladní beton. Svislé konstrukce jsou zděné. Objekt je zastřešen příhradovými vazníky a prefabrikovanými panely. Základové pasy jsou založeny v nezámrzné hloubce. Šířka založení bude porovnána s výsledky geologického průzkumu a doložena statickým výpočtem.
  Z2021-021259 14. 6. 2021 neuvedena Město Zliv SWIETELSKY stavební s.r.o.
Stavební úpravy a rozšíření hokejbalového hřiště + 2 899 674 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu stavební úpravy stávajícího objektu zázemí hokejbalu, jeho rozšíření o šatny se sociálním zařízením, přesun trestných lavic a boxu pomocných rozhodčích, rozšíření o samostatný objekt šatny s technickým zázemím, dále terénní úpravy východního svahu s vytvořením otevřeného sezení (tribuny) a celkové oplocení areálu, výměna mantinelů a oprava stávajícího asfaltového povrchu, celková renovace povrchu tenisových kurtů, kompletní výměna zastaralých halogenových osvětlovacích těles za nová LED svítidla a kompletní nátěr venkovních dřevěných konstrukcí (fasáda, podhledy apod.)
  Z2021-021061 14. 6. 2021 19. 7. 2021 Veolia Energie ČR, a.s. Dekarbonizace Teplárny Přerov - Výstavba a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 01.03 Boxů na tříděný odpad a výstavbu nového objektu SO 07.08 Odpadové hospodářství včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
  Z2021-021337 14. 6. 2021 neuvedena Zlín Net a.s. NWT a.s.
Vybudování síťové infrastruktury 3 259 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu NGA sítě, intervenční oblast 41 - Vyškov - Kroměříž - Holešov spočívající zejména v následujících činnostech: zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, výkon autorského dozoru, zpracování seznamů pozemků dotřených stavbou, vyhotovení a projednání návrhů smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, vyhotovení trubkového a trubičkového plánu, vyhotovení vláknového a kabelového plánu.
  Z2021-021072 14. 6. 2021 14. 7. 2021 ČEPS, a.s. V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby V420 - modernizace (P.0519), I. Etapa p.b. 504 - TR HBM, stavebně-montážní práce
  Z2021-021265 14. 6. 2021 16. 7. 2021 DIAMO, státní podnik Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonové směsi odhad.cena 6 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky betonové směsi během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III (Mydlovary).
  Z2021-021266 14. 6. 2021 16. 7. 2021 DIAMO, státní podnik Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonových odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávky betonových výrobků během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III.
  Z2021-021308 14. 6. 2021 neuvedena Město Vyškov Stavební úpravy ulice Nádražní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-021309 14. 6. 2021 neuvedena Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace MDS solution s. r. o.
III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1, opakovaná 5 440 023 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce mostu č. 36041-1 převádějící silnici přes trvalou vodoteč potoku Bobrůvka, který je tvořen kamennou spodní stavbou s uloženou nosnou konstrukcí z ocelových nosníků a betonové desky a k narovnání směrového řešení a rozšíření převáděné komunikace na předmětném mostě a navazujícího úseku.
  Z2021-020931 14. 6. 2021 neuvedena Ředitelství silnic a dálnic ČR D35 Rekonstrukce CB vozovky km 288,7 - 292,8 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021286 14. 6. 2021 neuvedena Brněnské komunikace a.s. ZNAKOM s.r.o.
Opravy kaveren a související práce - rámcová 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-020841 14. 6. 2021 neuvedena Krajská zdravotní, a.s. Zvýšení kvality psychiatrické péče - Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  Z2021-021318 14. 6. 2021 neuvedena Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj EUROVIA CS, a.s.
Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, 18 927 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je stavba „Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí“, která je částí společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Němčí. Jedná se o rekonstrukci čtyř hlavních polních cest a zatravněnou údolnici. Účelem realizace je především zpřístupnění zemědělských pozemků pro jejich vlastníky, realizací zatravněné údolnice dojde ke zvýšení ochrany ZPF před vodní erozí. Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory: SO-01 Hlavní polní cesta HC1e, SO-02 Hlavní polní cesta HC3a, SO-03 Hlavní polní cesta HC3b, SO-04 Hlavní polní cesta HC4, SO-05 Zatravněná údolnice ZÚ1.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy